13 grudnia 2022 - Czy opozycja już ma prawo strzelania do PiS?

Obrazek użytkownika michael-abakus
Idee

 

*

13 grudnia 2022 to wspomnienie o wojnie toczącej się przeciwko Polsce od kilkuset lat. Ta cywilizacyjna wojna trwa dzisiaj na Ukrainie, w Brukseli, w Warszawie i Berlinie. Taka jest prawda, takie są fakty. Oczywiście, zniszczenie Polski nie jest jedynym celem tej wojny, jest jednym z celów, ważnym, ale nie najważniejszym.

Teraz mamy prosty wybór - albo wolna, demokratyczna i suwerenna Polska, albo wojna na smyczy rosyjskiej albo niemieckiej agentury, razem z takimi zawodnikami jak Marta Lempart, Donald Tusk, Rafał Trzaskowski razem z marzeniami profesora Macieja Góreckiego albo nienawiścią wspomnianej gdzieś tam Anny Garwolińskiej...

Albo suwerenna Polska, albo kompradorski jurgielt za judaszowe srebrniki.

Kilka godzin temu przeczytałem ]]>strzęp wypowiedzi]]> Adama Michnika o polskim patriotyzmie:

"To jest tak, jakby została wpuszczona do organizmu trucizna i ta trucizna do dziś działa. Jak obserwuję 11 listopada tzw. marsze niepodległości, to przed oczami mam Zachętę, gdzie endecki psychopata strzela do mojego prezydenta".

Powiem tylko tyle - trzeciego sierpnia 2007 roku opublikowałem w Salonie24.pl felieton zatytułowany "]]>Realistyczna ocena polskiego marca 1968]]>". Pointa tego tekstu była następujaca:

"Polska lewica trockistowska, zwanej później lewicą laicką, przeniknęła później do KOR i eliminując polskie ugrupowania patriotyczne przekształciła tę organizację w KSS KOR, co znakomicie ułatwiło komunistycznej elicie wejście do Solidarności i jej dalsze inspirowanie, aż do przejęcia władzy w III RP przez komunistycznych realizatorów doktryny eurokomunizmu.

Realistyczna ocena wydarzeń marcowych 1968 roku jest więc następująca:

Wydarzenia marcowe były epizodem w ewolucji polskiego ruchu komunistycznego, ułatwiającym w roku 1990 przejęcie przez polskich komunistów władzy, z rąk Solidarności."

Takie są korzenie współczesnej antypolskiej opozycji roku 2022, dzisiaj stojącej po stronie ZOMO generała Wojciecha Jaruzelskiego.  

 

* * *

]]>Dlatego trzeba zniszczyć «Wielką Ściemę» antypolskiego totalitaryzmu.]]>

]]>Nie akceptujemy żadnej totalitarnej opozycji,
wrogiej Polsce, polskiemu Państwu i polskiej racji stanu,
pełnej pogardy, kłamstwa i nienawiści.

Polsce jest potrzebna prawdziwa, uczciwa opozycja!
]]>

 

* * *

następny - poprzedni

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (6 głosów)

Komentarze

Dla światowego komunizmu krytycznym momentem była wojna sześciodniowa w 1967 roku, która udowodniła czołowym politykom światowego komunizmu faktyczną anachroniczność i dysfunkcjonalność "socjalizmu, czy komunizmu realnego". Dyskusja ta przebiegała także w środowisku najwyższych władz sowieckich. Izraelski sukces w tej wojnie, dowódcy Armii Czerwonej traktowali jako klęskę sowieckiej techniki wojennej. W tej dyskusji przeważyły diagnozy twardego ugrupowania Jurija Andropowa, wspierającego ówczesnego genseka. Jurij Andropow był już wtedy opiekunem i promotorem kariery Michaiła Gorbaczowa. Pokonani w tej dyskusji politycy i marszałkowie Armii Czerwonej zginęli w katastrofie lotniczej w końcu 1967 roku.

Przyjęty wtedy program Jurija Andropowa zintegrował wszystkie prowadzone do tej pory międzynarodowe operacje GRU i KGB w celu:
a) kontynuowania długoterminowej infiltracji światowych elit intelektualnych, naukowych z zamiarem otwarcia sowietom dostępu do technik, technologii i najnowszych osiągnięć nauki światowej, kupowanych albo wykradanych, wszystko jedno, to powszechnie znana historia.
b) wykorzystywania tej infiltracji do realizacji marksistowskiej koncepcji światowej trockistowskiej rewolucji komunistycznej w rozwiniętych krajach kapitalistycznych. Projekt ten był realizowany przez wspieranie i infiltrowanie wszelkich "antykapitalistycznych" europejskich i amerykańskich ruchów, hippiesów, lewaków, anarchistów, no i oczywiście partii komunistycznych, m.in. włoskiej i francuskiej jako najsilniejszych, ale i wielu lewicowych ugrupowań i nawet małych partii komunistycznych w innych krajach.

Silne sowieckie wsparcie europejskich antykapitalistycznych kontestacji, w środowiskach elit intelektualnych, studentów, hippisów, lewackich terrorystów doprowadził do poważnych zamieszek studenckich, wywołał trockistowską rewoltę, długo później tlącą się w całej Europie. Objawiła się ona jako słynna studencka wiosna m.in w Paryżu, Warszawie i innych ośrodkach akademickich, ale i długotrwała działalność lewackiego terroryzmu i ekologizmu.

Znane w historii polskiego komunizmu, inspirowane przez trockistowski ruch europejskiego marksistowskiego rewizjonizmu wydarzenia marcowe 1968 roku, należały do tej fali europejskich ruchów poszukujących drogi do sukcesu światowej rewolucji komunistycznej.

Postscriptum:
Po tej fali europejskiej studenckiej wiosny, wykreowane przez tę rewoltę, lewicowe i lewackie elity przeniknęły do europejskich środowisk wpływu, władzy i polityki. Utworzyły one środowisko europejskiej międzynarodówki socjalistycznej, integrującej swoje strategie działania w doktrynie eurokomunizmu formalnie przypisywanej Komunistycznej Partii Włoch i osobiście jej Sekretarzowi Generalnemu Enrico_Berlinguerowi. Berlinguer współpracował w latach siedemdziesiątych XX wieku z Michaiłem Gorbaczowem Adamem Michnikiem. Było to jeszcze w czasach, gdy Adam Michnik był sekretarzem Antoniego Słonimskiego.

Antoni Słonimski do roku 1948 przewodniczył sekcji literatury i był współorganizatorem UNESCO, wyspecjalizowanej organizacji ONZ. Jest to światowa organizacja intelektualistów, która wtedy niesłychanie ułatwiała wymianę myśli, ludzi i idei, a Antoni Słonimski swoimi kontaktami i przyjaźniami w środowisku światowych elit, później niesłychanie ułatwiał Adamowi Michnikowi kontakty w tym środowisku.

Polska lewica trockistowska, zwanej później lewicą laicką, przeniknęła później do KOR i eliminując polskie ugrupowania patriotyczne przekształciła tę organizację w KSS KOR, co znakomicie ułatwiło komunistycznej elicie wejście do Solidarności i jej dalsze inspirowanie, aż do przejęcia władzyw III RP przez komunistycznych realizatorów doktryny eurokomunizmu.
03.08.2007 Salon24 - [link]

Vote up!
6
Vote down!
0

michael

#1648927

Ale POLSKIE ŚCIEKI INTELEKTUALNE Z CLOACA MAXIMA nadal intensywnie spływają, stając się arterią zasilającą intelektualne kadry Polski. Ludzie o ubeckim rodowodzie umierają, ale na ich miejsce CLOACA MAXIMA dostarcza kolejne zastępy. Nowe kompradorskie armie ludzi, którym polski patriotyzm wydaje się być rasizmem, a Polacy są gromadą zwierząt, które trzeba poddać niemieckiej misji wychowawczej. Mniej wiecej coś takiego wyznał Adam Bodnar, jeden z wielu młodych pretendentów do miana intelektualistów usiłujących odtworzyć misję pruskich kulturträgerów. 

Całe bataliony nienawidzących polskiej kultury, polskiej historii, polskiego chrześcijaństwa, ludzi dla których polskość to nienormalność.
CLOACA MAXIMA działająca w odwrotną stronę. Dlatego ten tekst nadal jest przerażająco aktualny, a luminarze rzekomego środowiska demokratycznego choć młodsi, często bardziej zdegenerowani, bardziej bezczelni i agresywni, barzdziej zionący nienawiścią niż ich pierwowzory opisywane przez Aleksandra Szumańskiego. 

Taka Marta Lempart jako królowa demokratycznych salonów. Monika Strzępka jako reżyser teatralny. Wojciech Sadurski, Jan Hartman, Jan Grabowski...

,

Vote up!
3
Vote down!
0

michael

#1648985

A władzę w sowietyzowanym tzw. PRL - począwszy od Gomułki i Bieruta do Jaruzelskiego i Kiszczaka - sprawowali agenci stalinowskiego, zbrodniczego NKWD mordujący polskich patriotów i polską inteligencję.

Tak więc komunistyczni zbrodniarze z Moskwy i ich namiestnicy z NKWD w PRL mieli czas, by wychować podporządkowaną sobie komunistyczno-bolszewicko-sowiecką zbrodniczą nomenklaturę.

Ta komunistyczna, zbrodniczą nowa klasa, o której pierwszy napisał Milovan Dżilas w książce "Nowa klasa" wyzyskiwaczy posługiwała się celem zdobycia władzy zbrodniczą ideologią marksistowską.

To bolszewickie bydło, których nazwiska wymieniasz są właśnie tymi stalinowskimi małpami - jakie usiłował wychodować sobie zbrodniarza Stalin - opłacając próby zapłodnienia bolszewickich komsomołek spermą małp...

Próby te się nie powiodły, jednak bolszewicka propaganda stworzyła jakieś stalinowskie - nienawidzące polskości i polskiego patriotyzmu - małpy,które robią co mogą by zniszczyć Polskę.

Vote up!
3
Vote down!
0

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1648986