CO SIĘ TERAZ DZIEJE?

Obrazek użytkownika michael-abakus
Kraj
*
To co się teraz dzieje, to strategia Polski w toczącej się wojnie. Aktualny stan światowej rzeczywistości oznacza kategoryczną konieczność uporania się z bardzo poważnymi strategicznymi zadaniami. Na początek podam spis treści:

CELE STRATEGICZNE

 1. CEL PIERWSZY - To doprowadzenie do rozstrzygnięcia globalnej wojny informacyjnej na polską korzyść. 
 2. CEL DRUGI - To przeprowadzenie kompletnych wewnętrznych reform ustrojowych i cywilizacyjnych Państwa polskiego stabilizujących polską Niepodległość i suwerenność. To jest cel ustrojowy.
 3. CEL TRZECI - To budowa Polski jako państwa poważnego w relacjach wewnętrznych i międzynarodowych. To jest cel polityczny. Polska ma być państwem poważnym, czyli takim, które posiadło umiejętność realizowania swoich interesów.
Każde z tych zadań jest ogromną, bogatą w fakty i skomplikowane powiązania częścią rzeczywistości. Postaram się napisać w drastycznym skrócie, tylko dotykając tych spraw, które są najważniejsze w tej pracy, którą moim zdaniem trzeba trzeba zainwestować, aby Polska rosła w siłę, aby Polska była Państwem działającym w naszym interesie. A więc do roboty:

CELE STRATEGICZNE

 1. CEL PIERWSZY - To doprowadzenie do rozstrzygnięcia na polską korzyść globalnej wojny ideologicznej toczącej się w co najmniej w europejskiej, jeśli nie w globalnej przestrzeni wojennej. Podkreślam - to jest prawdziwa wojna.
  To jest ideologiczna wojna informacyjna tocząca się pomiędzy światowym komunizmem, reprezentowanym przez środowisko "demokracji liberalnej" i "wartości europejskich" a chrześcijańską cywilizacją Zachodu. Polska atakowana jest najmocniej, ponieważ jest odrębną wartością i realną siłą najstarszej demokracji współczesnego świata, zachowaną w tradycji i historii chrześcijańskiej cywilizacji Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
  no Długo zastanawiałem się nad tym, czy użyć wprost słowa "komunizm" w definicji wroga Polski. Ale taka jest prawda. Komunizm formował się w Europie od czasu rewolucji francuskiej w końcu wieku XVIII, dojrzewał przez cały wiek XIX, wchłaniając ideologiczny dorobek filozofów niemieckich (Hegel, Feuerbach, Marks, Engels), przyjmując bolszewickie projekty globalnej ekspansji komunistycznej rewolucji (Lenin, Stalin, Trocki), aż do współczesnych utopijnych wizji nowego światowego folwarku zwierzęcego. Żadne, ale to naprawdę żadne ideologie nie są właściwościami definiującymi komunizm, różne ideologie są jedynie środkami działania dobieranymi stosownie do warunków, służą dezinformacji, propagandzie i dywersji ideologicznej, są także instrumentami  osłaniajacymi i maskujacymi rzeczywiste cele, są trucizną paraliżującą opór ofiary. Ideologia jest uzbrojeniem komunizmu w wojnie informacyjnej. A irracjonalna nienawiść do Polski, zwana antypolonizmem towarzyszyła towarzyszom od samego początku komunistycznej utopii. Koncepcja absolutyzmu oświeconego pojawiła się w jeszcze czasach ]]>Voltaire]]>.
  Jedyną istotną właściwością definiującą komunizm jest wrogie przejęcie systemów państwowych w celu ich pasożytniczej eksploatacji. 
  yes Zbrojne przejęcie systemu państwego w rewolucji francuskiej (XVIII w) a następnie dokonane w wieku XX w Niemczech (III Rzesza) i Rosji (CCCP) zakończyły się katastrofą. Była to militarna metoda wrogiego przejęcia zaatakowanego systemu państwowego, jak i późniejszego utrzymania władzy w czasie totalitarnej eksploatacji zdobytego państwa. To była epoka dominacji rewolucyjnej strategii komunizmu, która została zaniechana po katastrofalnej klęsce sowieckiej Armii Czerwonej w ]]>wojnie sześciodniowej]]> w 1967 roku.

  Po tej klęsce, dotychczasowa strategia rewolucji komunistycznej polegająca na wrogim przejęciu władzy siłą militarną, została zastąpiona programem Andropowa i Gorbaczowa polegającym na wrogim przejęciu systemów państwowych poprzez napad ideologiczny, realizowany poprzez masową infiltrację elit Zachodu. Totalitarny komunizm przekształcił się, dostosowując metody wrogiego przejmowania panowania nas światem do zmieniających się wymagań współczesności.
  Infiltracyjna strategia wrogiego przejęcia systemów państwowych weszła w fazę globalnej wojny informacyjnej w czasie studenckiej wiosny 1968 roku. Celem tej wojny było i jest całkowite zniszczenie chrześcijańskiej cywilizacji białego człowieka myślącego.
  Finem homo sapiens.
  yes Strategia infiltracyjna oraz wrogie przejęcie systemów państwowych to dwa odrębne zjawiska dziejące  się równocześnie. Nie jest to żadna spiskowa wizja dziejów, ale oczywista praktyka wojenna, znana od tysięcy lat, wykładana w akademiach wojskowych i wielokrotnie opisana, na przykład przez ]]>Sun Tzu]]> w "Sztuce wojny" w VI wieku przed naszą erą. Współczesny komunizm od najdawniejszych czasów ukształtował się jako opisana przez Feliksa Konecznego cywilizacja turańska, historyczne związana z państwem Pruskim i Rosyjskim. Czyli od zapomnianych mroków historii aż do Berlina, Moskwy i tradycji Dżyngiz Chana. Cywilizacja turańska zawsze była okrutną tyranią wojenną, która korzystała z jednakową wprawą z energetycznej czyli militarnej i nieergetycznej czyli podstępnej, informacyjnej formy prowadzenia wojny. Na przykład, tak było w XVIII wieku w czasach carycy Katarzyny Wielkiej.
  Od samego początku dominującą tradycją komunizmu była wojna hybrydowa polegająca na równoczesnym posługiwaniu się wojskiem i propagandą. We wczesnej fazie rozwoju komunizmu przeważała brutalna forma militarna. Tak było w spływającej krwią praktyce rewolucji francuskiej, tak było w hitlerowskiej III Rzeszy oraz stalinowskim Związku Sowieckim. Obaj totalitarni wodzowie prowadząc wojny i napady militarne, bardzo sprawnie posługiwali się dezinformacją, propagandą i prowokacją polityczną.
  Od jesieni 1967 roku, zgodnie ze strategicznymi wytycznymi planu Andropowa i Gorbaczowa nastapiło odwrócenie rozkładu energii "globalnej rewolucji komunistycznej". Od tego czasu główna siłą uderzeniowa komunizmu została skierowana na przestrzeń światowej wojny informacyjnej, wojna militarna prowadzona jest jako terrorystyczne działanie pomocnicze. Zwracam uwagę na fakt stałego utrzymywania zagrożenia uderzeniem militarnym.
  angry A więc co się stało w roku 1967 i na czym polega infiltracja elit Zachodu oraz wrogie przejęcie systemów państwowych?
  Technika infiltracji była, jest i będzie jedną z bardzo ważnych, strategicznych form aktywności komunizmu, od stuleci wykształconą nieomal do doskonałości w niemieckiej i rosyjskiej polityce.
  GPU i NKWD Feliksa Dzierżyńskiego w bolszewickiej Rosji bardzo intensywnie rozwijały i realizowały operacje wojny informacyjnej i wywiadowczej w najważniejszych państwach Zachodu, widzianych przez ideologów jako cel światowej rewolucji komunistycznej. Najlepszym przykładem jest skuteczna sowiecka infiltracja najtajniejszego amerykańskiego projektu "]]>Manhattan]]>" (np. ]]>sprawa Rosenbergów]]>). 
  Wzorem tej strategii niech będzie przykład wojny roku 1920, gdzie uderzeniom rosyjskich armii towarzyszył "]]>Polrewkom]]>", gotowy do objęcia władzy w Polsce. Strategia komunistów nie zmieniała się przez dzięsieciolecia. Ćwierć wieku po wojnie 1920 roku, idealną kopią "Polrewkomu" w roku 1944 stał się "]]>Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego]]>" (PKWN). Dopiero w roku 1967 nastąpiło zasadnicze odwrócenie funkcji najważniejszych sił w globalnej agresji komunizmu przeciwko chrzescijańskiej cywilizacji Zachodu.
  Po sowieckiej klęsce w ]]>wojnie sześciodniowej]]> przeciwko Izraelowi w 1967 roku, komunistyczni przywódcy przyjęli program opracowany przez Jurija Andropowa i Michaiła Gorbaczowa, polegający na globalnym ataku na elity państw Zachodu, głównie Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch w Europie oraz USA poza Europą. Celem tego programu była masowa infiltracja elit akademickich, gospodarczych i politycznych atakowanych państw w celu przygotowania wrogiego przejęcia systemów państwowych oraz międzynarodowych systemów gospodarczych, politycznych i obronnych. Pierwszym aktem tej agresji była studencka wiosna 1968. Dalszym narzędziem realizacji tej strategii komunizmu były intensywnie przejmowane i finansowanie działania bardzo różnych organizacji - pozarządowych, ekologicznych oraz innych "niezależnych" ruchów liberalnych, proaborcyjnych, feministycznych, lewackich, rozmaitych greenpeace. Częścią tego zbioru były organizacje przeróżnych ekstremistów w rodzaju ]]>Baader-Meinhof]]> (Rote Armee).
  Jedną z form przyspieszenia infiltracji elit Zachodu było ich masowe "zasilenie" komunistyczną młodzieżą akademicką. Głównie z Polski i CCCP był zrealizowany eksport komunistycznej młodzieżówki wraz z czołową marksistowską elitą, pod pozorem antysemickich prześladowań. Wtedy wyjechali na Zachód Adam Schaff, Zygmunt Bauman i wielu podobnych... To była wielka emigracja marksistowskiej czołówki, która docierała na Zachód jako antykomunistyczni dysydenci. Prześladowane ofiary komunistycznego antysemityzmu. W języku służb wywiadu jest to legendowanie pod fałszywą flagą. Podobną rolę spełniła późniejsza operacja "Most".

  Mogę zaryzykować twierdzenie, że program Andropowa-Gorbaczowa aktualnie jest w fazie intensywnej globalnej wojny ideologicznej i dezinformacyjnej, której celem jest bardzo już zaawansowane wrogie przejęcie państw członków UE oraz brukselskich instytucji Unii Europejskiej.  Działania tej wojny objęte są globalnym finansowaniem w systemie pozarządowych organizacji i fundacji. Na przykład w roku 2017 ]]>dotacje]]> przeznaczone na finansowanie tych działań przez jeden tylko fundusz ]]>Open Society]]> wyniosły ok. 18 miliardów USD. Uporanie się z tym problemem jest poważnym strategicznym zadaniem Polski. To nie jest jeden Timmermans, to jest wojna i jej globalna antypolska platforma.​ 

 2. CEL DRUGI - To przeprowadzenie kompletnych reform ustrojowych i cywilizacyjnych Państwa Polskiego stabilizujących polską Niepodległość i suwerenność poprzez uchwalenie nowej Konstytucji. To jest ustrojowy cel strategii dobrej zmiany. Zwracam uwagę na pierwszy konkretny fakt - obowiązująca teraz Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku jest ostatnim bastionem komunistycznej oligarchii uniemożliwiającym kompletne wyprowadzenie komunizmu z Polski. Nie chcemy, by ustawa zasadnicza była konstytucją władzy postkomunistycznej oligarchii, stabilizującą jej przemoc. Ustawa Zasadnicza Rzeczypospolitej Polskiej powinna być Konstytucją praw polskiego Narodu, a nie konstytucją władzy. Dlatego naszym celem jest uchwalenie ustawy zasadniczej, w której my Naród stanowimy prawo, a wybrana przez nas władza służy Polsce, a nie w Polsce panuje.

  Dlatego najpierw trzeba osiągnąć konstytucyjną większość parlamentarną w Sejmie, by było możliwe przeprowadzenie kompletnych reform ustrojowych i cywilizacyjnych poważnego Państwa Polskiego. A jeśli nie osiągniemy tej większości, trzeba będzie Konstytucję zmienić mimo to. Po prostu, musimy usunąć kaganiec nałożony na polską Niepodległość! [link - civilebellum]. Przyjęcie nowej Konstytucji jest częścią całego pasma reform i przemian społecznych zmierzających do zdefiniowania istoty polskiej racji stanu w globalnym podziale interesów.

 3. CEL TRZECI - To budowa Polski jako państwa poważnego. To jest cel polityczny. Polska ma być państwem poważnym, czyli takim, które posiadło umiejętność realizowania swoich interesów. Państwa poważne, to takie, które potrafią zdefiniować swoje interesy i nie odstępować od ich realizacji bez względu na warunki zewnętrzne i wewnętrzne. Państwa pozostałe tego nie potrafią []]>link]]> - 10 kwietnia 2009 roku].
  Pod warunkiem oczywiście takim, że interesy Państwa są interesem jego Narodu.

ŚCIEŻKA DOJŚCIAWARUNKI KONIECZNE, który muszą być spełnione:

 • Osiągnięcie sukcesu w triadzie wyborczej w wyborach samorządowych (2018), europejskich (2019) do PE i wreszcie parlamentarnych (2019) do Sejmu. Konieczną miarą tego sukcesu jest osiągnięcie znacznej, bezpiecznej większości konstytucyjnej zjednoczonej prawicy w polskim Sejmie. Bez spełnienia tego warunku osiągnięcie celów strategicznych staje się mało prawdopodobne, a być może nawet jest niemożliwe.
 • Spełnienie warunków koniecznych jest programem splotu czynności projektowanych na lata 2018 - 2020. Wybory prezydenckie 2020 nie są zaliczone w poczet wyborczej triady, ponieważ powinny być jej wynikiem i przebiegać po uchwaleniu nowej Konstytucji, zgodnie z nowym zreformowanym systemem ustrojowym Państwa Polskiego w służbie Narodu. Dopiero nowa Konstytucja umożliwi doprowadzenie polskich reform do realnego sukcesu. 
 • Wolność słowa - "]]>nie zgadzam się z tym co mówisz, ale oddam życie, abyś miał prawo to powiedzieć]]>" taka jest nasza zasada, która musi przezwyciężyć totalitarne prawo Schetyny-Timmermansa - "nie zgadzam się z tym co mówisz, więc mogę kłamać ile chcę i oddam życie, abyś nie miał prawa powiedzieć ani jednego słowa". Musimy faktami przekonać nas wszystkich, że w Polsce każdy z nas ma prawo do wolności słowa, każdy z nas ma prawo do szacunku. Musimy przekonywać, nie wymuszać, zwyciężymy, gdy faktami przekonamy także i naszych oponentów. Prawda jest jedyną naszą bronią.

WARUNKI WSPARCIA

 • Pierwszym warunkiem, potrzebnym do zapewnienia sukcesu w triadzie wyborczej jest totalne polityczne obezwładnienie totalitarnej partii antypolskiej w jej międzynarodowym środowisku, jeśli mamy ustawić sprzyjające Polsce warunki w zarówno przestrzeni międzynarodowej jak i wewnętrznej. Zakładam, że nie muszę konkretnie wskazywać narzędzi, które muszą być niezawodnymi młotami eliminującymi ultra totalitarną partię antypolską. Pisałem o tym kiedyś ("OSTATNIE OSTRZEŻENIE" []]>link]]>]). Czeka ich infamia*). Nawet żaden kot nie będzie chciał wysikać się do ich kuwety. 

WNIOSKI

 • W tej sytuacji widać jasno, że wybory prezydenckie nie są elementem składowym branej kiedyś pod uwagę kwarty wyborczej, ale będą skutkiem sukcesu wyborczej triady. Najpierw konieczne jest przeprowadzenie konstytucyjnej reformy ustrojowej i dopiero wtedy będzie możliwa dalsza naprawa Rzeczypospolitej, dopiero wtedy nastąpi wybór prezydenta.
 • Uzasadnienie tego wniosku jest banalne, PAD stał się hamulcowym polskich reform ustrojowych znacznie wcześniej, długo przed wystapieniem z wetem przeciwko ustawom reformującym polski wymiar sprawiedliwości. Pierwszym objawem nieobecności PAD-a w zespole zjednoczonej prawicy była nieustanna dywersja w procedurze wdrażania wyników Strategicznego Przeglądu Obronnego oraz reguł Koncepcji Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej, posuwając się nawet do kontestowania działań organizujących Wojska Obrony Terytorialnej. W strategicznym dla polskiego bezpieczeństwa systemie - PAD stanął po stronie oficerów w brązowych butach. Ale nie to jest przyczyną votum nieufności do PAD. Nie chodzi o to, że miał w kilku sprawach inne zdanie. Miał i ma do tego prawo. Różnica zdań w dobrze funkcjonującym zespole jest normalna, jest konstruktywnym ujawnieniem problemu do rozwiązania. Istotną przyczyną stał się fakt porzucenia przez PAD udziału w zespołowym systemie rozwiązywania tak ujawnionych problemów. 
 • Władza wykonawcza w Polsce jest jedna, a jej celem jest efektywne działanie w interesie polskiej racji stanu. PAD niestety odkrył interes władzy wykonawczej poza polską racją stanu. I to jest casus belli.
 • W obliczu wojny ideologicznej musimy zająć jasne stanowisko w sprawie ustrojowych wartości Państwa Polskiego - a więc przedmiotem konfliktu jest nie tylko koncepcja ustrojowa UE (Czy UE to europejskie superpaństwo, czy Europa Ojczyzn), ale równie istotnym przedmiotem konfliktu jest interpretacja pojęcia wartości europejskich w relacji do suwerenności państw członkowskich UE. 
 • A co do tych tak zwanych wartości proponuję lekturę [link] (zetjot, "Na czym wyłożył się demoliberalizm" oraz Agnieszka Kołakowska "]]>Polityczna poprawność a mentalność totalitarna]]>". 

  ]]>"STRACH PRZED SMOLEŃSKIEM" [link]]]>

* * *

]]>następny]]> - ]]>poprzedni]]>

 

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (17 głosów)

Komentarze

Naprawdę bardzo poważne ostrzeżenie. Jeśli nie wycofają się, nie wrócą do rozumnego działania w polityce, to czeka ich totalna katastrofa. Tak, Pan Bóg jest nierychliwy, ale sprawiedliwy, a las Birnamski już dawno ruszył. To ostrzeżenie nie jest pierwsze, możliwe jednak, że jest już ostatnie. Mam przekonanie, że totalnej opozycji grozi straszna katastrofa, a oni są ślepi, głusi i chorzy z nienawiści. Pycha i pogarda - najważniejsza jest jednak ich głupota i wynikająca z niej kompletna niezdolność rozumienia rzeczywistości. 

Nie mają wyobrażenia ani o wyzwaniach ani o wymaganiach XXI wieku. Niczego nie rozumieją z współczesności, nie mają pojęcia ani o prawdziwych mechanizmach polityki ani gospodarki, zupełnie nie zdają sobie sprawy z żadnego z istotnych zjawisk współczesnej cywilizacji globalnej. Poruszają się po XXI wieku jak słoń po składzie porcelany, zachowują się jak małpa w kąpieli w bajce Aleksandra Fredry.

W czasie ostatnich kilkunastu miesięcy otrzymali ze trzysta dających do myślenia ostrych sygnałów jasno informujących o grożącej im katastrofie. A oni, jak to aroganccy głupcy, nie rozumieją w co się pakują. Nikt ich nie zamierza rozstrzelać, zamykać, nic im nie wybuchnie, ani nikt im nic nie buchnie. Są to ludzie spod czerwonej gwiazdy, którzy oceniają rzeczywistość według siebie. Głównym i najważniejszym zjawiskiem w nadchodzącej katastrofie jest ich kompletna i zupełna kompromitacja, kompromitacja polityczna, intelektualna i pod każdym innym względem. Infamia. Zamilkną im telefony, nikt ich na wódkę nie zaprosi, zupełna banicja i wykluczenie. Nawet żaden kot nie będzie chciał wysikać się do ich kuwety. 

[link]

Vote up!
14
Vote down!
-1

michael

#1567254

hrponimirski, czw., 28.06.2018 [link Dziś w Unii (jeśli można tak napisać) debatują w większym gronie nad praworządnością w Polsce i podejrzewam, że większość tej większości i tak nie będzie wiedziała, co to ta "praworządność" jest. Szkoda, nieszkoda, natomiast druga dobra wiadomość to taka, że zasada praworządności jest przestrzegana w Polsce od ponad 600 lat. Mało tego – od ok. tych 600 lat respektowane są u nas inne "okołodemokratyczne" zasady, jak zasada ustroju parlamentarnego, elekcyjności najwyższej władzy (dawniej "tronu"), zasada podziału władzy, czy zasada samorządności. Jak się okazuje polska myśl polityczna wymyśliła Wolność na wieki przed tzw. Oświeceniem. Długa jest też tradycja polskiej tolerancji religijnej, czy poszanowania praw mniejszości etnicznych. Są też "małochlubne" zasady społeczeństwa stanowego i nierówności wobec prawa stąd wynikające, choć na tle Europy nie będące jakimś ewenementem oraz, gdy im się bliżęj przyjrzymy, pozostającymi dalej w mocy, lecz pod płaszczykiem tym razem równości wobec prawa (dla odmiany) – tj. pewne grupy społeczne np. zawodowe i tak mają swoje przywileje, a niektóre de facto są/były nawet dzieciczne (tzw. kasta sędziowska). Wyliczenie wszystkich zasad, jakie "zdiagnozował" prof. Uruszczak..
550 lat parlamentaryzmu polskiego [link].
Vote up!
14
Vote down!
-1

michael

#1567255

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Lotna został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Najdalej. Pozwolę sobie zacytować:

„W ostatnich dniach, ale ze szczególnym nasileniem od 27 czerwca b.r, możemy "na żywo" – bez żadnej zasłony czy kurtyny - obserwować zjawisko, które de facto ma miejsce "tu nad Wisłą" od 1944 roku, z pewnym "przekierowaniem" od 1989 roku.

 

Dowiedzieliśmy się oto, że sprawujący funkcję Premiera Polski oraz wódz MAFII politycznej, która zapewniła mu tę funkcję, w absolutnej tajemnicy, "za plecami" NAS – POLAKÓW, współdziałali z premierem obcego państwa (Izraelem) oraz ze SŁUŻBAMI SPECJALNYMI tamtego państwa w USTALENIU przepisów, które mają obowiązywać w NASZYM kraju.

(M. in. https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/other/izraelski-dziennikarz-o-kulisach-dot-ustawy-o-ipn-spotkania-w-wiedniu-i-siedzibie-mosadu/ar-AAzk9yz(link is external), 

co potwierdził też J. Kaczyński w Polskim Radio)

 

Innymi słowy – premier Izraela i jego służby specjalne zadecydowali, jakie ma być w Polsce tzw. "prawo"!

 

Art. 4 Konstytucji mówi o tym, do kogo należy władza w Polsce. 

Ma on wsparcie w art. 1 Konstytucji oraz w "Preambule" do tej Konstytucji oraz w szeregu innych norm,w tym o charakterze karnym.

 

Dla tych, którzy głoszą, że wola wodza partyjnego jest silniejsza niż Konstytucja – informacja: art. 25 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ z 1966 roku (wraz z art. 5 pkt. 2 i innymi), ratyfikowanego przez większość państw świata, w tym przez Polskę, także jednoznacznie określa, że władza w państwie należy do ogółu obywateli!”

Źródło: http://niepoprawni.pl/blog/dariusz-grudziecki/niby-polscy-patrioci-wrogowie-narodu-polskiego

 

Opowieści, że dobra zmiana zmieni Polskę na silne, niezależne i praworządne państwo Polaków i im służące, są opowieściami z mchu i paproci.

Vote up!
4
Vote down!
-8

Lotna

 

#1567364

Czytam wypowiedź lotnej, która z pozoru wygląda na persyflaż o żartobliwym i ironicznym charakterze, ukrywający szyderstwo pod pozorami wyszukanej uprzejmości lub udawanej powagi. A może szyderstwo zamaskowane pozorami uprzejmości. Są tacy dobrze wyszkoleni specjaliści, którzy nie znając żadnych faktów i nie mając dosłownie ani jednego dowodu potwierdzającego lub zaprzeczającego, potrafią posługując się powszechnie znanymi prawdami ogólnymi podawanymi obok zupełnie nie potwierdzonych wiadomości branych wprost z urządzenia zwanego Fake News Generator, czyli robota jak od chatbota.

Oczywiste wymysły i sugestie zwane insynuacjami uwiarygadniane są tymi oczywistymi prawdami umieszczonymi obok kłamstw i nieprzyjemnych sugestii. Na tym polega oszustwo. W tym wypadku lotna posłużyła się prawdą o tym, że "władza w państwie należy do ogółu obywateli". To jest przecież oczywiste, nikt nie zaprzeczy.

A jak działa automat zwany lotną?
Pokażę na przykładzie. Wystarczy w cytowanym niżej zdaniu podmienić kilka słów na toksyczne określenia sugerujące coś złego. Tak działa insynuacja, tak wygląda wredna sugestia, która już przestaje być persyflażem, a zaczyna być potwarzą.
Oto przykład takiej podmianki:

To jest wersja bliska prawdziwego opisu zdarzeń: Dowiedzieliśmy się oto, że  Premier Polski oraz przewodniczący partii politycznej, która zapewniła mu tę funkcję, w absolutnej tajemnicy negocjowali z premierem Izraela oraz razem z oddelegowanymi polskimi i izraelskimi specjalistami treść wspólnego oświadczenia oraz informując o zmianie ustawy o IPN.

A to jest wersja lotnej z wstawionymi insynuacjami: Dowiedzieliśmy się oto, że sprawujący funkcję Premiera Polski oraz wódz MAFII politycznej, która zapewniła mu tę funkcję, w absolutnej tajemnicy, "za plecami" NAS – POLAKÓW, współdziałali z premierem obcego państwa (Izraelem) oraz ze SŁUŻBAMI SPECJALNYMI tamtego państwa w USTALENIU przepisów, które mają obowiązywać w NASZYM kraju.

No i widać co jest. 

Vote up!
9
Vote down!
-4

michael

#1567382

to proponuję zajrzenie do tej samej informacji, na którą powołuje się lotna [link]. To jest ten sam link, który podała lotna. Jest to po prostu informacja portalu MSN o negocjacjach pomiędzy dwiema stronami. Obie strony wynegocjowały konkretne warunki i oczekiwały ich spełnienia. Z cytowanego tekstu wynika jasno, że nie była to insynuowana przez lotną zdradziecka zmowa, ale były to prawdziwe i trudne negocjacje, w których każdej ze stron zależało na obronie własnego interesu narodowego, ale coś za coś.

Nic za darmo. Czyli normalne i prawdziwe trudne negocjacje. Dobra robota.

A w relacji lotnej widzimy opis czegoś paskudnego.

Vote up!
9
Vote down!
-4

michael

#1567383

Proszę się nie dziwić tej "blogerce" -kobiety reprezentującej tu polakożerczy portal, gdzie fake newsy są ich pożywką by istnieć.
W manipulacjach słowami jest Ona perfekcyjna.
Na szczęście drugi reprezentant tego ścierwo medium ( Ruszkiewicz vel Onuckina) został czasowo unieszkodliwiony bo jestem przekonany że ten znakomity tekst byłby natychmiast sprowadzony do (Neonowego) ich poziomu.
Nienawiść do Polski, nienawiść do patriotów, nienawiść do Polaków - tym żywią się Neonowe śmieci.
Poziom nienawiści sięga tam dna. Marksizm kwitnie

Vote up!
5
Vote down!
-1

Prezydent Zbigniew Ziobro 2025
Howgh

#1567392

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Lotna został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Wyprszm sb,  jstm sbą, n tmtm, wręcz przcwn t c, którzy tmtyczn pprją kżdą zdrdę bz rządzącg mżn psądzć byc tmtm, n żywym ldźm. 

Pz tym nczg n nsynję. Cytt pchdz z nng blg n npprwnych. Nczg n mszę nsynwć, b Kczyńsk sm przyznł, z były prwdzn ptjmn rzmwy, n wdm kg z km. Njwyrźnj, wdłg Kczyńskg, Plkm nc d tg. Zzwyczj kżd drństw dbyw sę w tjmncy. Swrn dwdj sę sttn, dl cb t jst &bdq;dbr rbt&rdq;. 

W tmp ksprswym, bz zpwdz, bz żdnych knsltcj spłcznych,  nstępją trzy czytn, głswn w sjm snc pdps przydnt w przcąg klk gdzn. T był njwększ drństw d czs sjm nmg sjmów rzbrwych, z pgwłcnm prcsów lgslcyjnych. 

T jst hńb zdrd, n dbr rbt.

 

trz mższ kntynwć brzcn mn błtm - n pwn równż wyknsz &bdq;dbrą rbtę&rdq;, wrzę w cb, jk ty w zpwnn Kczyńskg.

Vote up!
2
Vote down!
-9

Lotna

 

#1567388

Bardzo dobre.

 

Pozdrawiam

Vote up!
12
Vote down!
-1

JK

Przepłynąłeś kiedyś sam ocean? Wokół tylko morze. Stajesz oko w oko ze swoim przeznaczeniem.

 

 

 

 

#1567278

Dziękuję serdecznie za tę recenzję!

Pozdrawiam.

Vote up!
10
Vote down!
-1

michael

#1567286

Komunizm jest grupą wpływu, złożoną z ludzi interesu, świadomie i celowo realizujących plan zniszczenia systemów etycznych i społeczno-politycznych w państwach, aż do wrogiego przejęcia władzy politycznej, w stopniu umożliwiającym trwałą degenerację prawa państwowego, w sposób zapewniający tej grupie przejęcie kontroli nad gospodarką, w celu długotrwałej pasożytniczej eksploatacji jej zasobów materialnych i ludzkich, pod ochroną prawa państwowego i międzynarodowego. (-) Cel w niej opisany może być osiągany wszelkimi, dostępnymi środkami.

Ostatnia, podkreślona fraza jest podpowiedzią Aleksandra Ścios.

[link] 10.08.2007

Vote up!
12
Vote down!
-1

michael

#1567287

Jakis program cos przejał, jakaś strategia doprowadziła, jakis system (komunizm, liberalizm) zrobił to i owo - wszystko samo sie dzieje tak i tak. Nie, nic samo sie nie dzieje - to wszystko ludzie (a moze nieludzie) zaplanowali sromotę i wdrozyli w zycie (bo mogli i stać ich było) i dlatego globalnie cierpimy, a w Polsce widac to jak w soczewce.

Az sie prosi aby wskazać KTO i dlaczego organizuje gehennę egzystencjonalną na Ziemi. Rycerze Marduka wiecznie zywi? Reptilianie? Jaszczury? Przebogaci? Kto steruje tym wszystkim od lat z ukrycia? Kto jest wrogiem ludzkości? Kto jest naszym wrogiem? Odpowiedź jest prosta i jednoznaczna tylko usta mamy zaklebnowane przez też same wrogie siły.

Vote up!
17
Vote down!
-4

ość

-----------------------------------

gdy prawda ponad wszystko, życie bywa piękne

wtedy żyć się nie boisz i śmierci nie zlękniesz

#1567289

i nie dlatego, że uginam się pod wpływem totalitarnego prawa Schetyny-Timmermansa - "nie zgadzam się z tym co mówisz, więc mogę kłamać ile chcę i oddam życie, abyś nie miał prawa powiedzieć ani jednego słowa". Napisałem we wstępie:
"Postaram się napisać w drastycznym skrócie, tylko dotykając tych spraw, które są najważniejsze..."

A więc dotykam tylko spraw, które są najważniejsze. Sprawa tego, "kto" jest napastnikiem rzeczywiście jest wielkim, poważnym i wielce rozległym zagadnieniem, nie mniej niż na kilkadziesiąt stron. Dotknąłem więc tej sprawy w trzech punktach:

1. Plan Jurija Andropowa i Michaiła Gorbaczowa - tylko niewielka rozprawka na ten temat otwiera całą beczkę zdarzeń i wiedzy o historycznych zjawiskach wielkiej wagi. Aż mi serce rwie, by dotknąć setki takich faktów. Na przykład: Dlaczego Janusz Gross "musiał" wyjechać z Polski? Co robił Bill Gebert w USA i dlaczego tam współpracował z sowieckim generałem, który organizował stalinowskie morderstwo w Katyniu? Albo trochę inaczej o operacji "MOST", o której także wspomniałem.

2. Antypolska partia wewnętrzna, o której wiek temu pisał książę Adam Czartoryski. Pisałem niedawno felieton o tej partii odwiecznych zdrajców, której liczebność oceniam na ok 30% ludzi mieszkających w Polsce. Już samo wstępne zastanowienie nad tym KTO do tej partii należy i dlaczego - wprawia w osłupienie. Dotykam tego zjawiska pisząc o prawie Schetyny-Timmermansa. A o Schetynie opowiadał kiedyś Grzegorz Braun [link]. I tak dalej...

3. Finansowanie globalnej wojny ideologicznej na świecie oraz w Polsce. To jest materiał na całą wielką książkę. Znowu tylko dotknąłem tego tematu, jednak wskazując, a nawet linkując trop do całego zbiorowiska organizacji i funduszy, a w tym na przykład do Open Society Foundation. Ale są w tym interesie nie tylko szaleńcy typu George Sorosa. Może zresztą nie jest to szaleniec. Są przecież w tym biznesie rozległe zjawiska globalnego gangsterstwa politycznego, które atakuje i zdobywa w operacjach wrogiego przejęcia całe państwa, grasując po krajach "emerging markets". 

To się nie mieści w żadnym felietonie. Ale masz rację. Odpowiedź na to pytanie jest konieczna. KTO?

Odpowiadam - nie tylko komuniści. A komuniści to nie żaden ustrój albo jakaś tam ideologia. To ludzie, to konkretne osoby z nazwiskami i adresami. Dlatego napisałem współczesną definicję komunizmu 

Vote up!
17
Vote down!
-1

michael

#1567298

Witaj

Antypolska partia wewnętrzna - była i jest. Oraz te 30% wygląda prawdopodobnie. Tylko, że nie jest to zbiór rozrzucony równomiernie wśród społeczeństwa. W dużej mierze decyduje tzw. klientyzm. Wiatraczna, UJ, giewu, czy tvny, Krakówek i Gdańsk, to jądra zdrajców. Dobrą egzemplifikacją jest Tomasz Lis, naczelny germańskiego Newsweeka. W dużej mierze są to ludzie do kupienia. Tylko, że kiedyś była to albo szlachecka biedota, albo magnateria, która w swojej zaściankowości miała międzynarodowe ambicje. Dzisiaj, po wybiciu polskich elit, to dzieci i wnuki parobków z folwarków, błyskawicznie wyedukowane w różnych duraczówkach.

Są też inne centra antypolskie. Choćby w blogosferze, gdyż coraz mocniej kształtuje ona opinię publiczną. Na takim onecie to prawie 90%, na Neonie również. A na niepoprawnych już 60% z tendencją zwyżkową, bo, jak sam zauważyłeś, sowiecki automat do fake-newsów, przy życzliwym poparciu redakcji, swą krecią robotą przejmuje kolejny portal, zgodnie z założonym planem.

Liczebność partii antypolskiej jest mniej drastyczna niż 5 - 7 procentowy poziom ocalałej polskiej inteligencji. Powoduje to brak pozytywnych wzorców i nie zabezpiecza słabych umysłów przed manipulacją. Musimy poczekać cierpliwie, aż dorośnie młode pokolenie i zdmuchnie te córy rewolucji i te mazguły, które m.in. tutaj prezentują swój kodziarski, pseudo hurra-patriotyczny charakter (http://naszeblogi.pl/50828-polityka-dla-opornych-krotki-instruktaz).

Ciężko jest przebijać przez górę łajna głupoty i złej woli, gdy agenci za kopiejki, a może za dojczmarki, jak ta androidka tutaj w komentarzach, rozwalają każdą dyskusję.

 

Pozdrawiam

 

Vote up!
6
Vote down!
-5

JK

Przepłynąłeś kiedyś sam ocean? Wokół tylko morze. Stajesz oko w oko ze swoim przeznaczeniem.

 

 

 

 

#1567389

Czy to na Onecie czy na Interii granicę sqrwienia trudno określić.

Na Neonie tego polakożerczego ścierwa jest niemal 99% , ale czy to agenci.

Po części tak, reszta to zwykle debile dla których Polska to nienormalność

Vote up!
0
Vote down!
0

Prezydent Zbigniew Ziobro 2025
Howgh

#1567393

"Jakis program cos przejał, jakaś strategia doprowadziła, jakis system (komunizm, liberalizm) zrobił to i owo...."

To bardzo słuszne uwagi.

Ten elaborat, którym się tak zachwyca niepoprawny student właściwie nic nie wnosi do sprawy. Te fakty są wszystkim ogólnie znane. Co się teraz dzieje...to wszyscy widzą. Co autor chciał nam powiedzieć?

Bardziej konkretnie pisze już zimny...Przyszedł czas walki ! Jednak nadal wszystko w sferze marzeń. Polska istotnie zanika już w samych Polakach. Ale najgorsze jest to, że oni sami, ci, w których Polska zanika lub już zanikła, nie są tego świadomi.

I to jest nasz duży problem. Polska współczesna kultura nie znalazła na to zło recepty, a tylko ona jedna, przy wsparciu mądrej polityki, jest w stanie te procesy zahamować, a nawet odwrócić. Ale pokażcie mi tych naszych władców, którzy powiadają głośno: Tak, wiemy, o co chodzi. I już mamy środki zaradcze. Nie mają. I to jest nasz problem. https://warszawskagazeta.pl/felietony/jadlospis/item/5724-czy-polska-zniknie-w-samych-polakach

Vote up!
7
Vote down!
-6

Verita

#1567348

 Witaj! Widzę pełne zaangażowanie projekcji rzeczywistych problemów budowania naszej suwerenności naszego państwa. Ja, ze swojej ostrzej postrzegam infiltrację Polski przez Rosję, jak również UE.Także dziwną rolę PADa. A może już widoczną? Dalej dążyć konsekwentnie, a postkomuna i komuna zostanie całkowicie rozjechana. To jeszcze musi trochę potrwać..Pozdrawiam!

Vote up!
14
Vote down!
-1

ronin

#1567291

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika a nie mówiłem (niezweryfikowany) został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

A która to jest Twoim zdaniem targowica, ta co się sprzedała Niemcom, czy ta co sprzedaje nas żydom ?.
A może to jedna i ta sama targowica ? ?.

Vote up!
1
Vote down!
-5
#1567401

Kapitalna recenzja i bardzo mądre przemyślenia. Dla mnie bomba i max.ilość punktów.

Vote up!
11
Vote down!
-1
#1567302

Na tym naszym (wciąż) otwartym Niepoprawnym Uniwersytecie pojawiają się prawdziwe wykłady perły; jest nim Pana znakomity tekst.

Serdecznie pozdrawiam 

Vote up!
12
Vote down!
-1

jan patmo

#1567304

Vote up!
12
Vote down!
-1
#1567310

Jak zawsze jednak decydenci - decydują w oparcie o tzw. realia polityczne, a te nie są obiektywne, bo wynikają nie tylko z ich osobistych ograniczeń, ale też z ograniczeń z zewnątrz: to skomplikowanych proces obliczony na lata dojrzewania do efektu. Młyny Boże mielą powoli, potrzeba nam cierpliwości, co nie może być jednak parawanem dla nieudolności: grzech zaniechania jest w tej materii, tj. dobra narodu, niewybaczalny! Na ile zatem nasze postulaty da się zrealizować tu i teraz, nawet kosztem taktycznych porażek (konflikt z UE o "sądy", z "Izraelem" o pamięć historyczną" itp.) - wydaje się, że to się dzieje. Zastanawia nie podjęcie walki o Konstytucję (która te konflikty dawno by przecięła) - ale może dojdziemy i do tego?

Jeszcze tylko słówko o "komunizmie" - mimo naszego osobistego doświadczenia, termin ten nie wydaje mi się adekwatny: zmiany "posad świata" nie dokonano w myśl zasad rewolucji francuskiej (i kolejnych, np. meksykańskiej), a dla beneficjentów tych zmian (bardziej np. opłacało się finansować burżuazję niż Ludwika XVI), ukrytych potem za "internacjonalizmem" (ostatnio w Traktacie Lizbońskim).... Jedno jest pewne: nie ustaje walka o wydarcie "z rąk Boga" władzy nad światem - i to musi Polska stale eksponować: nasze oparcie w Bogu jest naszą jedyną tarczą (jeżeli nie zrazimy innych do utożsamiania tego oparcia z Rzymem), musimy je stale (i głośno) wyrażać na światowych forach publicznych (jak to, choć przecież fałszywie, czyni np. Rosja). A zatem proponowałbym - dla celów publicystycznych (zamiast "komunizm") - Bezbożność.

Serdecznie pozdrawiam

 

  

Vote up!
7
Vote down!
-1
#1567317

A co do komunizmu - mam takie przekonanie, że od początku istnienia tego pojęcia było ono fałszywie zdefiniowane. Więc próbuję wydyskutować inną, lepszą definicję tej zmory. Fakt, bezbożność dobrze określa komunistów, ale tylko w pierwszym przybliżeniu. Mam takie wrażenie, że komunizm to żadna ideologia, nie jest to także państwo, ani nawet żadne abstrakcyjne pojęcie - nie. 

Komunizm to konkretni ludzie z krwi kości, prawdziwi wyzuci z sumienia i wszelkich ludzkich wartości bezbożni bandyci, zbrodniarze, złodzieje i mordercy, którzy tym się różnią od innych bandziorów, że wyspecjalizowali się w brutalnych wrogich przejęciach całych systemów państwowych.

Tak więc doliniarze kradną z ludzkich kieszeni i torebek, szopenfeldziarz złodziejaszkiem sklepowym jest, a komunista jest grubym gangsterem międzynarodowym, wyspecjalizowanym we wrogich przejęciach całych państw. W najlepszym przypadku komunizm jest grupą interesu albo nawet mafią czyli zorganizowaną grupą przestępczą.

 • Zwróć uwagę na fakt taki, że cały bolszewicki komunizm został wysłany do Rosji w jednym zaplombowanym wagonie kolejowym. Kilka osób zaledwie i zdemolowali całą Rosję tak, że wypisała się z wojny z Niemcami. Sztuka wrogiego przejęcia i nic więcej, żadnego gadania o rewolucji. [link], [link]

A ich ideologia, różne tam marksizmy, serca po lewej stronie albo gender, mendel, LGBT und Frankfurter Allgemeine - to tylko papier gazetowy, czyli czarna maska na bandyckiej gębie, propaganda, maskirowka, ułuda oraz narzędzie dezinformacji.

Vote up!
11
Vote down!
-1

michael

#1567326

Czy nie dopuszczasz takiej możliwości, że ideologia komunizmu to sprytna próba uszczęśliwienia bezmyślnego człowieka "Nowym Testamentem" bez Chrystusowego fundamentu?

A nazwa "komunizm" szyderstwem względem komunii, czyli więzi Chrystusa z człowiekiem?

Nie uważam, że te wszystkie gender, LGBT i inne wynalazki to tylko propaganda. One mają za zadanie przemieszać w człowieku dobro ze złem. Rozwodnić ludzkie sumienia. Ludziom moralnie bezrefleksyjnym łatwiej jest założyć pęta.

Pozdrawiam.
dratwa3

Vote up!
6
Vote down!
-1
#1567371

Tak zapewne jest.

Znaczy nie wiemy jak to było na prawdę, ale trudno wykluczyć właśnie takie szydercze intencje komunistów. Ale jest jeszcze więcej, czyli nie tylko to. W praktyce komunistycznej jest tyle zła, jest tyle pazernej zachłanności, iż moja teza o komunistach, jako ludziach pozbawionych sumienia, którzy dążą do grabieży i bezwzględnej, pozbawionej sumienia eksploatacji ekonomicznej - również jest tak bardzo prawdopodobna, że aż prawdziwa.

Vote up!
6
Vote down!
-1

michael

#1567384

... nasze rozważania są częścią tej samej układanki.

Antychrześcijaństwo od wieków pała rządzą władzy nad światem. Na drodze do tego celu stoi jednak zakorzeniony w ludziach chrześcijański świat wartości promujący wolność wypływającą z miłości.

Komunizm i inne -izmy pojawiają się więc jako potrzeba konkretnego czasu do walki ze światem wartości.

Wspólnota jest bastionem wartości duchowych, stąd ten silny atak na rodzinę i naród. I o tym ataku na naród właśnie piszesz.

Pozdrawiam.
dratwa3

Vote up!
5
Vote down!
-1
#1567394

 Jutro zobaczymy, czy PAD wybrany przez naród, jest na służbie narodu. Jeśli nie, to nie widzę problemu, aby organizować pochody protestu. Prezydencie czekamy na czyny, a nie gołosłowie. Pozdrawiam!

Vote up!
14
Vote down!
-1

ronin

#1567328

 PAD wybrany przez naród, jest na służbie narodu.... tylko jakiego?

Vote up!
9
Vote down!
-5

zimny drań
 

#1567345

  Witaj! Wałęsę też wybrał naród, tylko póżniej klapki opadły, bo prawdę wówczas znali nieliczni. Zanegowałeś całe zdanie, więc grono Cię spałuje. PAD mój głos również otrzymał, jak od większości. "jest na służbie narodu....tyko jakiego?"No i tu chyba się wszyscy zgadzamy. Pozdrawiam!

Vote up!
9
Vote down!
-1

ronin

#1567351

Wobec sędziów SN, którzy skończyli 65 lat i nie złożyli oświadczenia o woli dalszego orzekania, Prezydent nie wydaje żadnego postanowienia.
Przechodzą oni w stan spoczynku z mocy prawa - powiedziała Podsekretarz Stanu w KPRP Anna Surówka-Pasek.

Vote up!
7
Vote down!
-2
#1567359

... nie złożyli jakichśtam zdublowanych orzeczeń lekarskich ,to ze względów formalnych zostali "uwaleni" . No ale to byli mgr asesorzy ,a nie prof prawa ...

Vote up!
3
Vote down!
-2

Ludzie myślcie , to boli ,ale da się to wytrzymać .
Ceterum censeo, PKiN im. J.Stalina delendam esse.

#1567361

  Witaj! Józiu, ale nie doczytałeś do końca wypowiedzi tej Pani.-"Nie jest celem Prezydenta, aby usuwać sędziów SN". Dla mnie ta wypowiedż jest jednoznaczna. Pozdrawiam!

Vote up!
7
Vote down!
-1

ronin

#1567362

ok.

A widziałbyś taką sytuację że to Prezydent ( jakikolwiek) jest sędzią w sprawie SN i jeszcze wydawał wyroki kto może być a kto nie

To by było chore

Vote up!
5
Vote down!
-2
#1567363

 Józef, zakładając hipotetycznie, że wszyscy sędziowie po 65 r wieku wyraziliby wolę dalszej pracy, a Prezydent  by to przyklepał, to czy wówczas nie mówimy o wpływie? Prezydentowi już mało brylowania na salonach, On ma parcie na władzę absolutną. Tylko na razie system kanclerski mu przeszkadza. 

Vote up!
4
Vote down!
-1

ronin

#1567390

....Ukryty wróg....
http://niepoprawni.pl/blog/zimny/ukryty-wrog
..i rozszerzenie tego artykułu przed sześciu lat...
http://niepoprawni.pl/blog/zimny/stan-wojenny-czy-wojna-polska-0
wsszystko OK... Michael...świetny artykuł ....
z tym, że jak okiem sięgnąć trzy pierwsze punkty to mrzonki ...
...czekam na expose  premiera...prezydenta...
i jasny komentarz prezesa.....do tego co zrobili z stawą o IPN, dlaczego, kto miał na to wpływ i jaki i jakich argumentów użyto, jako elektorat mamy prawo to wiedzieć!........ do tego czasu nie komentuję, nie doczekam sie to napisze ...

 

Vote up!
9
Vote down!
-1

zimny drań
 

#1567344

Poza poezją jest to najlepsze co znalazłem do tej pory na tej witrynie. Sam mam satyryczne skrzywienie i nie potrafię dłużej utrzymać się w poważnym tonie więc kończę wielkie brawa.

Dziękuje i pozdrawiam.

Vote up!
7
Vote down!
-1
#1567347

Poza tym, zgadzam się z Tobą, przede wszystkim w sprawie rozumienia całości problemu. Rzeczywiście, następne pokolenia będą miały prawo mieć do nas wielką pretensję, jeśli pozwolimy na przeputanie Polski. Nie możemy pozwolić na odebranie Polsce Krzyża.

A te trzy punkty, to żadne mrzonki - one muszą być odrobione, jeden drugi i trzeci. Wszystkie razem i po kolei. Mozliwe, że potrzebne jest rozszyfrowanie ich znaczenia. Tak jest, ponieważ te punkty napisane są w bardzo wielkim skrócie, a konkretne sprawy, które koniecznie trzeba zrealizować też są zapisane w wielkim skróceniu. Powiem coś na przykład o punkcie pierwszym. To nie jest żadna mrzonka, to jest cholerny konkret, o który opisuję później. Ten cały Frans Timmermans i cała sfora różnych polityków i niby poważnych facetów lata po Europie i Ameryce i całkiem poważnie wydaje ogromne pieniądze na zupełnie niepoważne sprawy.

We Francji chcieli zlikwidować Krzyż z pomnika papieża Jana Pawła II, poprzedni szef Komisji Europejskiej Manuel Baroso wpisał 53 miliardy euro na walkę z "globalnym ociepleniem", a teraz ten węgiersko-amerykański miliarder przeznaczył 18 miliardów na muzułmańskich uchodźców i tęczowe prawa Lesbijek, Gejów, Biseksualistów oraz osób Transgenderycznych (LGBT), a Timmermans i różni przerażająco ważni urzędnicy w Brukseli godzinami kombinują jak przyłożyć Polsce i Polakom za chodzenie do Kościoła i za polski patriotyzm.

I ten punkt pierwszy jest o tym, by nie pozwolić tym od Timmermansa, nie ma zgody na to, by te urzędasy zabrały nam Krzyż, bo jak pozwolimy im by nam zabrali to, co dla nas święte, to za chwilę wjadą do nas rosyjskie czołgi. A więc to nie jest żadna mrzonka, tylko najważniejsza sprawa. Nie wolno nam pozwolić im na nic. 

Tusk był dla nich miły, uśmiechał się, łapki całował i pozwalał na wszystko. Nie ma zgody dla lizusów. Myślał, że jak się będzie nisko kłaniał, kombinował, że jak nas sprzeda, to będzie miał spokój, aż do emerytury. Nic z tego. Oni jego pierwszego na śmieci wywalą. Nikt nie szanuje takich oślizłych przydupasów. 

Dlatego to nie mrzonki. Musimy postawić na swoim.

Vote up!
9
Vote down!
-1

michael

#1567356

Przyszedł czas walki, być może nie zbrojnej, ale też nie samych marszów wentylujących nastroje. Przyszedł czas walki o nasze prawa, które konstytuują nas jako Polaków. Musimy walczyć o Krzyż, bo oderwanie nas od Krzyża jest priorytetem neomarksistowskich naprawiaczy dusz, moderalizatorów umysłów naszych dzieci, ale i naszych. Polska i Polski Krzyż, stoi twardo na przeszkodzie przecięcia się interesów Rosji i Niemiec. Dla tego pamiętajmy w tej walce, że jesteśmy już ostatnim ze starych, wielkich i potężnych narodów Europy Chrześcijańskiej, w którym religia Rzymsko-Katolicka przetrwała w prawdziwej swojej żywej postaci.................

Jest już ostatni czas, w którym możemy i musimy, przejąć to państwo, z Bożą pomocą. W przeciwnym razie nasze dzieci i nasze wnuki zarzucą nam, że mieliśmy szansę uratować Polskę, i tej szansy nie wykorzystaliśmy.

Źródło: http://niepoprawni.pl/blog/zimny/stan-wojenny-czy-wojna-polska-0

 

Vote up!
9
Vote down!
-1

zimny drań
 

#1567346

Z wielkim zainteresowaniem przeczytalam panski tekst. Nie bylo latwo, bo lubie krotko i wezlowato. Wiem - nie mozna bylo skrocic. Ktos krytykowal, ze to wszystko znane, tak, ale nie kazdy potrafi tak klarownie zebrac wszystkiego  do kupy.  Tak bym chciala, zeby wiecej opornych przeczytalo ten tekst.

Brawo!!!

Vote up!
9
Vote down!
-1

Gosia

#1567360

W tej którą zażydzony PiS rządzi, i jedzie się tłumaczyć  do Izraela z ustaw które sam uchwalał w Polskim sejmie.

Albo zaprasza żydowski kneset na obrady w Polsce, czy wydaje setki milionów suwenirów, by zadowolić żydowskie podniebienie, tak tylko jest w krajach bananowych i kolonialnych.

Juda wetuje ustawy o sądach i ustawę degradacyjną a PiS siedzi cicho i przyklepuje i to ma być wolna i niepodległa Polska.

Czerwoni mordercy chowani są z honorami, a patriotów się zamyka, bo Juda wetował, by tych czerwonych pachołków w togach nie można było usunąć, a PiS to przyklepał.

A teraz udają że walczą o sądy.

A może chcecie walczyć o Polin, a nie o Polskę wraz z PiS-em i Judą???

Vote up!
6
Vote down!
-6

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1567366

Ok. masz racje

Ale ...

 

Vote up!
11
Vote down!
-2
#1567370

Nie chce takiej Polski, gdzie jeden rząd wspiera euro-burdel i przychodzi drugi rząd i wspiera Izrael.

Wiesz na czym polega dobra zmiana, że teraz kasa płynie do Izraela, a nie do euro-burdelu, a żydo-komuna w togach  i ta polityczna i ta na wszelakich urzędach, jak była tak dalej będzie.

Jak nie wiesz o co chodzi, to chodzi o olbrzymie pieniądze, które można wyciągnąć z Polski

Bo śpioch Juda zawetował, a PiS przyklepał by ich nie można było ruszyć, ani ukarać, już dobermany w togach tego przypilnują, bo dostali zielone światło od Judy i PiS-u

Więc zrobili igrzyska dla dla gawiedzi pod tytułem "walka o sądy" by lud uspokoić.

Vote up!
5
Vote down!
-4

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1567375

Spór pomiędzy PO a PiSem jest o to czy okradać Polskę na rzecz Niemców czy na rzecz żydów.
Hmmm

Vote up!
7
Vote down!
-3
#1567377

To dla czego PiS dał żydom tyle setek milionów???

A to na renowacje cmentarzy, a to na teatry i muzea, a teraz Gliński mruczy że zbierają na dwa nowe muzea żydowskie, za bagatelka 350 milionów.

PiS daje bo ma taki kaprys, nie żartuj sobie, czymś trzeba ułagodzić nowych panów.

Vote up!
6
Vote down!
-3

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1567378

Uważam tego pajaca ......za idiotę.

Ale powiedz sam czy na dziś i teraz mamy jakiś wybór

Nie ma

Vote up!
7
Vote down!
-2
#1567379

"chapeau bas" dla autora i niektórych komentatorów. Wyrazy uznania za świetny i bardzo trafny tekst,

Tylko jakie są wnioski, kiedy stajemy do walki o Naszą Polskę Chrześcijańską, o naszą kulturę, nasze wartości - o wszystko? Tak wiem, walczymy słowami, ale czy słowa wystarczą? ...

Vote up!
9
Vote down!
-1

Serce słowianki nie zna łez ...

#1567380

Jest to trochę inny temat, ale jestem pewien, że w każdej ze spraw poruszonych w dzisiejszym opracowaniu tkwi bardzo konkretne działanie, wymagające solidnego wkładu pracy. I ta praca jest wykonywana - i co ważniejsze to właśnie ta praca przynosi efekty, widzimy rezultaty tej pracy.

O tym także można porozmawiać.

Vote up!
7
Vote down!
-1

michael

#1567385

Jest to trochę inny temat, ale jestem pewien, że w każdej ze spraw poruszonych w dzisiejszym opracowaniu tkwi bardzo konkretne działanie, wymagające solidnego wkładu pracy. I ta praca jest wykonywana - i co ważniejsze to właśnie ta praca przynosi efekty, widzimy rezultaty tej pracy.

O tym także można porozmawiać.

Vote up!
2
Vote down!
-1

michael

#1567386

Jest to trochę inny temat, ale jestem pewien, że w każdej ze spraw poruszonych w dzisiejszym opracowaniu tkwi bardzo konkretne działanie, wymagające solidnego wkładu pracy. I ta praca jest wykonywana - i co ważniejsze to właśnie ta praca przynosi efekty, widzimy rezultaty tej pracy.

O tym także można porozmawiać.

Vote up!
3
Vote down!
-1

michael

#1567387

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Bon Ton został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

z strny: https://kdmpltyczn.wrdprss.cm/2018/07/03/lrm-czy-jz-n-dnch-zstnmy-przjc-przz-kmnstw-wg-n-sptkn-trmp-ptn-16-lpc-2018r-plsk-sttnm-bstnm-brny-przd-plcznm-swtwych-sl-kmnstycznych/ "LRM!!! Czy jż n dnch zstnmy przjęc przz kmnstów???!!! WG n sptkn TRMP PTN 16 lpc 2018r.! Plsk sttnm bstnm brny przd płącznm śwtwych sł kmnstycznych! LRM!!! Czy jż n dnch zstnmy przjęc przz kmnstów???!!! WG n sptkn TRMP PTN 16 lpc 2018r.! Plsk sttnm bstnm brny przd płącznm śwtwych sł kmnstycznych! Czy jż n dnch zstnmy przjęc przz kmnstów???!!! T jst mżlw! Czy kł wlwkwych dzłń knć zklswych pnów rządzących śwtm włśn sę dmyk sptknm Trmp – Ptn przypczętwnm Nwg Prząd Śwt pprzz przjęc sttng bstn brny wlnśc prwdy sprwdlwśc czyl Plsk wrz z Plkm???? Chyb TK! Prtl ntr włśn pdł nfrmcję sptkn 16 lpc 2018r. przydnt mrykńskg Trmp z przydntm Rsj Ptnm. „Czptwcz sptkn Trmp-Ptn: Pwn npkój jst zsdnny. “Sptkn przydnt S Dnld Trmp przywódcy Rsj Włdmr Ptn t brdz wżn wydrzn trdnych d przwdzn knskwncjch. Pwn bwy dtycząc mżlwg rst w rlcjch Wszyngtn-Mskw są jdnk zsdnn” – pwdzł PP szf MSZ Jck Czptwcz. Szf plskj dyplmcj dnósł sę w tn spsób w rzmw z PP d plnwnych n 16 lpc rzmów przydntów Stnów Zjdncznych Rsj w Hlsnkch. Sptkn Trmp-Ptn t – zdnm Czptwcz – “brdz wżn wydrzn”. Pltyk zstrzgł, ż trdn dzś cnć jg mżlw knskwncj rz zmry b strn.” węcj t: https://fkty.ntr.pl/plsk/nws-czptwcz--sptkn-trmp-ptn-pwn-npkj-jst-z,nd,2601791 Plsk mnstr sprw zgrncznych Czptwcz wyrzł znpkjn. M RCJĘ! B t sptkn mż przynść płączn śwtwych sł kmnstycznych n cłym śwc zpnj wszchbcny kmnzm! Plsk jst sttnm bstnm brny przd płącznm śwtwych sł kmnstycznych!!! Rsj szrzy kmnzm. S szrzy scjlzm (dmn kmnzm). n rpjsk szrzy scjlzm (dmn kmnzm). Sdn prblm jst tk ż Plsk tzn. my Plcy jstśmy sczn przz kmnstów z wszystkch strn. Węc sptkn TRMP PTN ms być dl ns npkjąc….. W chwl bcnj Plsk jk jdyn n śwc jst bstnm brnnym przd dfntywnym wprwdznm kmnzm, n ddtk wlczymy równż z szlńczym bzdsznym lbrlzmm. Czy d nm sę wygrć? Tylk zmn prw wprwdzn nwj knstytcj prtj n prw ntrlnym – dklg (stjącym pnd wszlkm prwm stnwnym n śwc) będą gwrntm nszj dlszj swrnnśc. Tylk czy zdąrzymy śwdmć w tj kwst nród Plsk znm ns njdą człgm z trzch strn? N grncy wschdnj mmy wjsk rsyjsk, n grncy zchdnj mmy wjsk mzłmńsk których Nmcy n zwhją sę żyć jk tylk spstrzgą sę ż Plsk wymyk sę spd ch wpływów (mżn śmł stwć tzę p c Nmcm Żydm był sprwdzn Mzłmnów d rpy…. w cl zlkwdwn sttng bstn brny przd śwtwym kmnzmm czyl w cl dfntywng zlkwdwn Plsk znwln Plków). D Plsk wjżdż crz węcj wjsk mrykńskch, pltk głs ż zkłd w Rdm prdkjący brń dstł zlcn n 60 tysęcy lkkch krbnków dl 60 tysęcy fcrów Mssd przbywjących jż n trn Plsk…. Dlszy kmntrz chyb zbytczny. Dl prnych są jż przygtwn szptl psychtryczn: “Dfntywny hlkst Plków w szptlch psychtrycznych? Włs jż 40 lt tm zmknęl szptl psychtryczn my kdy t zrbmy?” https://kdmpltyczn.wrdprss.cm/2018/07/02/dfntywny-hlkst-plkw-w-szptlch-psychtrycznych-wls-jz-40-lt-tm-zmknl-szptl-psychtryczn--my-kdy-t-zrbmy/ Bć n lrm wszyscy d Sjm zmnć Knstytcję!!!!
Vote up!
1
Vote down!
-4

Niepoprawny antykonformista - IDEA i MYŚL - jedyne co nas łączy w tej wojnie informacyjnej i dzięki nim zwyciężymy.

#1567402

zastanawialiśmy się ,co zrobić z pewnym fragmentem sPOłeczeństwa,zwanego POpularnie

"młodzi,dobrze wykształceni,z dużych miast"

na to nasze dawne pytanie i zatrwożenie /nimi/

dał odpowiedz nasz dzielny Wykładowca swoją ciężka  pracą

cyklem wykładów tzn 

          pracą od PODSTAW 

i za TO serdecznie MU dziękuję

złota piątka za całokształt :)

Dobrego Dnia Wszystkim :)

a szczególnie temu,który ma za patrona dzielnego Archanioła Michaela :)

Vote up!
7
Vote down!
-1

gość z drogi

#1567405

To, że w rozgrywce z Izraelem musieliśmy się cofnąć i nie ma co udawać, że jest inaczej, nie oznacza, że teraz mamy leżeć i się smagać tym jacy to jesteśmy przegrani.
Teraz trzeba wziąć te aktywa które mamy, czyli deklarację i obietnicę nowej polityki historycznej i do boju

Vote up!
8
Vote down!
-1

Prezydent Zbigniew Ziobro 2025
Howgh

#1567413

popieram 

pozdrowienia

Vote up!
3
Vote down!
-1

gość z drogi

#1567430

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika adwersar.z. został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

r.z.

#1567476

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika kefas z giathalassy został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

C tr nzyw zjdnczną prwcą? Przynjmnj klk nzwsk pprszę, wtdy sę dpr sę dwmy czy pchmy wózk, czy gryzmy szprychy.
Dl przypmnn: jstśmy Plcy brdzj (lb grzj) pdzln trz, nż nsz prjc równ st lt tm. n wtdy ml jsny cl bz jg dfnwn - wln Plsk - sę qrn dł wbrw pdzłm. My n mmy tkg cl - pństw, któr trzb wskrzsć - my mmy nny cl wytyczny - kryt! Pwdm, t bz twrtj wjny sę n bjdz. wtdy dj nm Bóg bhtr n mrę Chrbrg!

Jszcz przypmnę jdną zsdę wtdy: z zdrdę czp  - n był żyd, który by pdskczył.

Vote up!
2
Vote down!
-5
#1567478

"Jeszcze przypomnę jedną zasadę wtedy: za zdradę czapa  - i nie było żyda, który by podskoczył."

... wcześniej jakiś żyd musi nam powiedzieć i  zdefiniować pojęcia co to zdrada i kto jest zdrajcą ... ? :-) .

http://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/manewry-ii/

??? :-)

To co spieramy się kto jest zdrajcą ? Ale ostrzegam ,że jak zaczniemy targać się za pejsy to nam jarmułki pospadają {:-)

Vote up!
2
Vote down!
-5

Ludzie myślcie , to boli ,ale da się to wytrzymać .
Ceterum censeo, PKiN im. J.Stalina delendam esse.

#1567479

Wiesz co? Wobec tych twoich cytatów, to w końcu nie tylko ręce i nogi czasem opadają ale i inne członki.
Wolałbym się dowiedzieć wprost, o co chodzi, bo teksty, nawet Kaczmarskiego, to sobie można interpretować........

Vote up!
2
Vote down!
-1
#1567484

między brawurą ,a odwagą.
http://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/kwestia-odwagi/
Dumą ,a pychą ,czy "próżną wolnością" ,a katem .
http://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/linoskoczek/

Vote up!
2
Vote down!
-3

Ludzie myślcie , to boli ,ale da się to wytrzymać .
Ceterum censeo, PKiN im. J.Stalina delendam esse.

#1567486