Idee

Wpisy o tematyce związanej z szeroko rozumianymi ideami, poglądami filozoficznymi itp.

Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Idee

Wizja świata, jaką zawarł w swojej debiutanckiej książce Kurt Vonnegut Jr najwyraźniej ciągle nie może się przebić do świadomości obecnie rządzącej nami zgrai liberalnych lewaków.

Po „drugiej rewolucji przemysłowej” ludzie w USA mają trudność z organizowaniem sobie wolnego czasu. Maszyny, sterowane sztuczną inteligencją praktycznie pozbawiły gros ludzi możliwości wykonywania jakiejkolwiek pracy....

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (14 głosów)
Obrazek użytkownika Józef Wieczorek
Idee

Nowa podstawa programowa nauczania historii zbulwersowała Polaków. Trudno pozostać Polakiem, skoro najważniejsze wydarzenia i postaci, które nas ukształtowały, mają być usunięte z pamięci. Tak czyniły w przeszłości władze zaborcze/okupacyjne, zakazując uczenia historii na drodze do anulowania Polski i narodu polskiego. Podczas okupacji komunistycznej historia co prawda była nauczana, a nawet...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (16 głosów)
Obrazek użytkownika jazgdyni
Idee

 

Patrzmy bacznie co się dzieje. Życie nasze i naszych bliskich jest najważniejsze. Jak jesteśmy przygotowani? Czy ktoś już zna alarmy, które mają wszystkich ostrzec przed zagrożeniem?

A czy wiecie gdzie są najbliższe schrony?

Podobno Gdynia jest najlepiej zabezpieczona i zapewnia aż 17 procent miejsc dla ludności. To ci pociecha...

 

Czy my, w Polsce mamy się czego bać? Chyba mamy – usłyszałem...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (11 głosów)
Obrazek użytkownika Józef Wieczorek
Idee

Polski instytut Ekonomiczny ogłosił raport o akademickości polskich miast. W Polsce mamy już ponad tysiąc miast, a 94 z nich to miasta ze szkołą wyższą, których mamy obecnie 364, choć było ich już ponad 400. Pod względem liczby szkół wyższych ustępujemy tylko Francji i Niemcom, ale wyraźnie mamy ich więcej niż Włochy czy Hiszpania. Spadła liczba studentów, obecnie to 1,2 mln, choć było już ponad...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (3 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Woj­na nie na­krę­ca eko­no­mii! Ni­gdy, żad­na. Na­krę­ca tyl­ko to, że lu­dzie mu­szą wię­cej pra­co­wać, by wró­cić po wie­lu la­ta­ch do sta­nu, w ja­kim by­li przed woj­ną. Woj­na na­krę­ca lu­dzi do wy­sił­ku, by zbu­do­wa­li to, co już mie­li. Woj­na żad­ne­go dłu­gu nie li­kwi­du­je — po­wo­du­je tyl­ko to, że jed­ni go nie pła­cą, a in­ni tra­cą, bo po­życz­ki nie od­zy­sku­ją. To są sa­...

2.95
Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (5 głosów)
Obrazek użytkownika imć pisarz JKMci
Idee

Dawno, dawno temu było sobie państwo islamskie. Wyrosło na terenach dogodnych do życia, w krainie o dobrych ziemiach i wdzięcznym klimacie; mateczniku dla niejednej starodawnej cywilizacji, ale mimo to żyło z wojny, grabieży i terroru. Z handlu porywanymi kobietami też. Dozbrajane i cichcem ochraniane przez jedną z największych ówczesnych światowych potęg, tkwiło jak cierń w tyłku Europy, zawsze...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (6 głosów)
Obrazek użytkownika glowiak
Idee

Od rozmaitych ekoaktywistów, ekoaktywiścic, ekoaktywiszcz i kolejnych jeszcze głupszych form tego słowa człowiek słyszy narracyję, jakoby planeta płonęła, złowrogie rządy kapitalistów uciskały biedne społeczeństwo rozumiejące problem itp itd.

Kłamstwa to paskudne, ale jeszcze bardziej paskudne jest to, w jaki sposób dzieci już od najwcześniejszych lat są indoktrynowane w złowrogiej religii...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)
Obrazek użytkownika glowiak
Idee

Ostatnio trwa debata dotycząca aborcyi, i dziwi mnie to, dlaczego nikt nigdy tego nie zadał im takiego pytania.

Otóż, Drodzy aborcjoniści! Zadam wam jedno pytanie:

Co, gdyby twoja matka zdecydowałaby się abortować Ciebie?

Dziękuję za uwagę.

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (5 głosów)
Obrazek użytkownika Zawiedzony
Idee

 

 

 

 

Wiesz Mamo...

Nie zdążyłam mieć planów

Tak!

Chciałam żyć!

Jak inne dzieci

Kiedy mnie zabiłaś...

Gdy ten okropny przedmiot wyrywał moje rączki,

A później nóżki

Ja Ciebie nadal kochałam

Mamo

Dźwięk Twojego serca

Do końca dawał nadzieję

Że jednak mi darujesz

Czym zawiniłam

 Mamo?

Autor wiersza;

Reti (Adam Bajcy)

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (9 głosów)
Obrazek użytkownika Stan Rzeczy
Huna 3 jaźnie
Idee

Człowiek w Hunie jako Trójczłonowe Ja  cz.2
   Osobowość człowieka w ujęciu psychologicznym składa się z ciała fizycznego,  oraz z podświadomości, świadomości i nadświadomości, w strukturze energetycznej odpowiadają im ciała (eteryczne, astralne, mentalne).  W osobowości występuje także pojęcie superego, określane jako nadświadomość osobowości. Jest to sfera moralna człowieka, jest to obszar...

2.05
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.1 (3 głosy)
Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz
Idee

 

Musimy zrozumieć, że żyjemy w okresie MARTWYM. Oznacza to, że nie jest on ani kontynuacją tego, co jest, ani początkiem tego, co będzie; jest trwaniem i czekaniem nie wiadomo na co. Wszyscy, którzy żyją w ustroju kapitalistycznym wiedzą, że jest przestarzały, bo nie załatwia niczego, prócz kasy najbogatszym. Wszyscy, którzy żyją w Europie Środkowo-Wschodniej i państwach kolonialnych również...

4.65
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (8 głosów)
Obrazek użytkownika Gawrion
Idee

Nie jestem żadnym matematykiem, choć w rozwiązywaniu problemów programistycznych z użyciem matematyki, logiki - jakoś sobie radzę. Kilka dni temu przy komentowaniu tematów związanych ze Sztuczną Inteligencją (SI) i kwestii uzyskania przez nią świadomości, doszedłem ponownie do wniosku i hipotezy, że w świadomość muszą być zaangażowane zjawiska kwantowe. Nie jest to myśl nowa, bo sędziwy noblista...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (15 głosów)
Obrazek użytkownika Romuald Kałwa
Idee

Mało kto zwrócił na to uwagę, ale ambasador Izraela Jakow Liwne powiedział w wywiadzie u Roberta Mazurka, że Polska, i inne europejskie państwa, finansują powstawanie palestyńskich podręczników, „które pokazują Żydów, jako synów świń i małp” (czas nagrania: 1:12:15).

W Internecie trudno znaleźć dowody na takie działania. Wiadomo, że Izrael cenzuruje palestyńskie podręczniki. Cenzurowane są...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (13 głosów)
Obrazek użytkownika michael-abakus
Idee

 

*

(31 Marca, 2023 - 10:57) Nadszedł czas na «SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCĄ». Nie powołuję się na ciągłość organizacyjną, ani o zachowanie struktur, ani tym bardziej jakichkolwiek powiązań partyjnych. Chodzi o zachowanie ciągłości strategicznej wartości intelektualnej.

«SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA» była i jest faktem intelektualnym, niosącym ważną wartość symboliczną jako pojęcie określające realizację ...

4.75
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.8 (6 głosów)
Obrazek użytkownika jazgdyni
Idee

 

Na początku było słowo...

 

Dla chrześcijan to już nawet truizm. Kilkuletnie dziecko nawet to powtarza. Jeszcze bezmyślnie, ale już to sobie koduje.

 

To pierwsze zdanie Ewangelii św. Jana.

 

"Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo" (J 1, 1-2)

 

Nie bez kozery wspomniałem, że to truizm. Bo my wszyscy z naszej łacińskiej cywilizacji to wiemy, lecz rzadko kiedy myślimy o...

4.1
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.1 (6 głosów)
Obrazek użytkownika Józef Wieczorek
Idee

Rada Doskonałości Naukowej

00 – 901 Warszawa

pl. Defilad 1

(Pałac Kultury i Nauki, p. XXIV, pok. 2414)

tel. (022) 656 60 98

fax (022) 656 63 28

email:kancelaria@rdn.gov.pl

Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej

prof. dr hab. Bronisław Włodzimierz Sitek

Zastępca Przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej

prof. dr hab. Marian Gorynia

Zastępca Przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej

...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (3 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Lu­dzie ja­ko­by em­pa­tycz­ni, wca­le em­pa­tycz­ni nie są. Więk­szo­ść my­śli, że em­pa­tia to współ­czu­cie in­nym, a do­kład­niej umie­jęt­no­ść po­sta­wie­nia się na ich miej­scu i zdol­no­ść po­czu­cia jak my by­śmy ode­bra­li tę ich sy­tu­ację. To nie je­st em­pa­tia. Em­pa­tia to wczu­cie się w in­ny­ch, by zro­zu­mieć, dla­cze­go oni ro­bią to, co ro­bią.

  Ma­my nie za­sy­mu­lo­wać WŁA­...

2.65
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.7 (3 głosy)
Obrazek użytkownika jazgdyni
Idee

 

 

Chrystus zmartwychwstał!

 

Rokroczny moment wielkiej radości wszystkich chrześcijan na świecie. Celebrujemy tradycyjnie. Ucztujemy zgodnie z wiekową tradycją.

Tylko...

Czy nie pozostała nam tylko bezmyślna tradycja? Czy ktoś jeszcze rozmyśla i stara się zrozumieć znaczenie Zmartwychwstania Pańskiego?

Szczególnie dzisiaj, w niebezpiecznym i może nawet przełomowym roku 2024.

 

Dlatego życzę...

4.9
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.9 (5 głosów)
Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Idee

Dzisiaj Jezus Chrystus Zmartwychwstał. Dla wszystkich katolików na świecie to najradośniejsze w roku i najważniejsze wspomnienie największej Tajemnicy Wiary, dzięki której nabiera ona właściwego sensu i wymiaru. Święto Zmartwychwstania Pańskiego obchodzą też wszystkie kościoły chrześcijańskie.

 

Jezus Chrystus wcześniej musiał umrzeć a ta śmierć Jezusa Chrystusa na Krzyżu jest dla ludzi...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (5 głosów)
Obrazek użytkownika maciej1965
Idee

 

 

 

 

Życzę wszystkim Niepoprawnym

radosnych, pogodnych i szczęśliwych,

pełnych łask Chrystusa Zmartwychwstałego

Świąt Wielkanocnych

Maciej 1965

 

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)
Obrazek użytkownika Gawrion
Idee

Ze Świąt Męki i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w przestrzeni publicznej zostały same uszy... Uszy zająca... Bo nawet nie sam zając... Tak upada i degeneruje się na naszych oczach i za naszym cichym przyzwoleniem nasza cywilizacja. Z całej głębi zostały uszy zająca...

Tymczasem te Święta są o miłości i poświęceniu jednego Człowieka dla ludzi, przyjaciół.

Te Święta są o świadomości końca!

Te...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (15 głosów)
Obrazek użytkownika Józef Wieczorek
Idee

Przez 10 lat na tej stronie https://nfaetyka.wordpress.com/ w zakładce Archiwum Marka Wrońskiego umieściłem zajawki i linki do100 tekstów Marka Wrońskiego określanego mianem łowcy plagiatów prowadzącym na łamach Forum Akademickiego rubrykę „Z archiwum nieuczciwości naukowej ” podpisując ostatnio swoje teksty: Dr hab. n. med. Marek Wroński jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Kaliskiego....

4.9
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.9 (6 głosów)
Obrazek użytkownika Andy-aandy
Idee

 

Dobrem myśli jest mądrość, a złem myśli jest głupota

Ks. prof. Michał Heller pisze także, iż: “Dobre lub złe są nasze czyny, ale należą one do świata i, w jakimś sensie, nasycają go dobrem lub złem.” Następnie stwierdza, że “To jest zadziwiające! Myśl ludzka ma w sobie coś ze stwórczej mocy Boga”. Dlatego “dobrem myśli jest mądrość, a złem myśli jest głupota”.

Dlatego warto się zastanowić nad...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)
Obrazek użytkownika Józef Wieczorek
Idee

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych przez komunistów został anulowany z uroczystości państwowych, ale obchody społeczne miały miejsce. Widać społeczeństwa polskiego tak łatwo nie da się anulować. Przetrwało zabory, okupantów niemieckich i sowieckich, to i obecnych anty-Polaków przetrwa. W ramach reformy edukacji anulowano z historii nie tylko Niezłomnych z ostatniego powstania...

4.9
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.9 (7 głosów)
Obrazek użytkownika Stan Rzeczy
Huna 3 jaźnie
Idee

Człowiek w Hunie jako Trójczłonowe Ja   - cz.1

Nauki Jezusa dotyczące królestwa Bożego należy rozumieć nie jako miejsce, lecz jako wyższy poziom rozwoju ewolucyjnego, wyższy poziom życia duchowego, poziom Wyższego Ja. Symbolem Jego jest Słońce, Światło i Światłość, symbolizuje ją słońce w równoramiennym krzyżu aryjskim lub centralna świeca w lichtarzu hebrajskim.

Człowiek jest trójistotą duchową...

2.9
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.9 (3 głosy)
Obrazek użytkownika jazgdyni
Idee

 

 

Czy to, że jestem szczerym patriotą oznacza, że jestem także paskudnym nacjonalistą (w skrócie nazi )?

 

Tak przynajmniej twierdzi Sprytna Ulka von der LEYEN.

 

 

 

Właściwą klapkę w mózgu otworzył mi Wojtek Cejrowski w rozmowie z biednym, zastrachanym Krzyśkiem Skowrońskim (a kiedyś był to taki dzielny wojownik...)

Przyłączam się więc do naszego Bosego Kowboja i zgadzam się:

 

Trzeba z tej...

4.95
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (11 głosów)
Obrazek użytkownika zuberegg
Idee

Wczoraj ginekolog dr. Anna Orawiec uczestniczyła w debacie na temat aborcji na "Kanale Zero". Gośćmi Roberta Mazurka byli oprócz niej dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska, poseł PiS i była minister zdrowia Katarzyna Sójka oraz Anna Maria Żukowska, poseł Lewicy.

– Z punktu widzenia biologii pasożytnictwo, to jest sytuacja, w której jeden organizm zabiera od drugiego i nie daje nic w zamian. No i...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (11 głosów)
Obrazek użytkownika jazgdyni
Idee

 

W procesie bicia piany tworzą się bąbelki. A jak mocniej będziesz bić, to powstaną nawet duże bańki.

Jak to wiemy, takim czymś bardzo interesują się dzieciaki. Albo rozszerzmy to – osoby niedojrzale (niezależne od wieku).

 

Obecnie masowa produkcja baniek, to główna metoda tworzenia różnorodnych grup społecznych. Bardzo często zwalczających się na nawzajem. Żeby tylko nawzajem... Zamknięci w...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (7 głosów)
Obrazek użytkownika Leszek Smyrski
Idee

s.15

Zacznijmy od kilku ogólnych tez:

Kształtowanie się struktury jest zawsze ograniczaniem dowolności kombinacji elementów.

Ograniczenia takie mogą być osiągnięte jedynie dzięki utworzeniu się systemu.

Utworzenie się systemu, obojętnie na jakim poziomie, wymaga odgraniczenia od środowiska nie należącego do systemu.

Dlatego też żadnej struktury systemowej nie można zrozumieć bez odniesienia do...

4.15
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.2 (5 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Idee

Chocholi taniec wokół największej planowanej inwestycji III RP każe szukać przyczyn gdzie indziej, niż tylko w rzekomej wadliwości projektu, zawyżeniu nakładów itd. co „kompetentni fachowcy” Tuska (a także on sam) starają się wdrukować społeczeństwu.

Tymczasem powód, dla którego budowa CPK nie ujrzy światła dziennego podczas rządów koalicji 13 grudnia był otwarcie podawany już dawniej.

To po...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (12 głosów)

Strony