153 MIESIĘCZNICA FAŁSZYWA RZECZYWISTOŚĆ i SMOLEŃSKA ZBRODNIA

Obrazek użytkownika michael-abakus
Kraj

 

*

Tajny fakt, przemilczana prawda. 10 stycznia 2023 chyba po raz pierwszy wszędzie cichutko o smoleńskiej zbrodni. W internecie nawet informacji o mszy w intencji ofiar tej zbrodni znaleźć nie można.

A tymczasem:
Prawdy się nie głosuje, prawdę się rozpoznaje. Takie były słowa Papieża Benedykta XVI wygłoszone w Warszawie w czasie jego pielgrzymki do Polski w 2006 roku. Przestrzegał także przed niebezpieczeństwem relatywizmu poznawczego. Joseph Ratzinger, a później Papież Benedykt XVI przykładał ogromną wagę w swoim nauczaniu na relację między Bogiem a rozumem - omawiając to w wielkim skrócie, nieomal na symbolicznym poziomie.  

To nie jest przypadek, to nawet nie jest skojarzenie myśli Jana Pawła II ze słowami Benedykta XVI powtórzonymi właśnie dzisiaj w homilii w czasie mszy w intencji ofiar smoleńskiej zbrodni, 10 stycznia 2023 roku w Warszawie, w dniu 153 miesięcznicy zamachu smoleńskiego.

To jest znak czasu, to jest fundamentalny konflikt XXI wieku, który odwzorowuje się w międzynarodowej wojnie o przyszłość Polski. Taka jest prawda o przyczynach konfliktu poznawczego XXI wieku, który stał się przyczyną rozpadu globalnej rzeczywistości na formacje totalitarne i na formacje demokratyczne.

«Prawdy się nie głosuje, prawdę się rozpoznaje»

Otóż istota współczesności pierwszej połowy XXI wieku polega na dokładaniu wszelkich starań, by zmusić ludzi do głosowania przed rozpoznaniem prawdy, która ma być przedmiotem głosowania. Mówiąc w okrutnym skrócie i w tysiącu przykładów branych nawet tylko z kilku ostatnich dni ...

Na przykład taki genialny autorytet ekonomiczny pan profesor ]]>Bogusław Grabowski]]> fałszował rzeczywistość ekonomiczną Polski, stwierdzając kategorycznie, że koniecznością jest likwidacja 500+ w dzisiejszej formie, likwidacja trzynastej i czternastej emerytury, likwidacja państwowej polityki społecznej i co ważniejsze likwidacja polskiej państwowej polityki gospodarczej no i wreszcie likwidacja polskiej złotówki by wprowadzić euro (€). To jest oczywiste fałszowanie rzeczywistości.

Identycznym przykładem są opowieści Macieja Laska, TVN i całej zakłamanej oligarchii totalnej opozycji o fałszywym raporcie Anodiny, Millera, a nawet pani redaktor Pochanke o zastraszaniu pilotów tupolewa co rzekomo miało doprowadzić samolot do zderzenia z pancerna brzozą. To jest wręcz agresywna propaganda kłamstwa. 

Szkoda czasu, wystarczą dwa przykłady, które dotyczą prawie całości najważniejszych dla przyszłości naszej Ojczyzny spraw, które są ordynarnie fałszowane przez wszelkie elity, które wyczyniają cuda by uniemożliwić ludziom jakiekolwiek rozpoznanie prawdy. Jeden wielki festiwal kłamstwa, dezinformacji, oszustwa, a nawet idiotycznych dyrdymał, opowiadanych z całą powagą i niestety, jak sądzę w paskudnie złej wierze. 

Kształt systemów ustroju politycznego, gospodarczego, prawnego, a także kultury i aksjologii rzeczywistych społeczeństw zawsze jest skutkiem synergicznego oddziaływania wszystkich mechanizmów generowanych przez konkretny format czy system cywilizacyjny. Cywilizacje są według Feliksa Konecznego „metodą ustroju życia zbiorowego”. ]]>Arnold Toynbee]]> i ]]>Feliks Koneczny]]> wyróżnili po kilkadziesiąt różnych cywilizacji.

Rozpad zbioru wszystkich aktualnie aktywnych cywilizacji na dwa rozłączne podzbiory cywilizacji totalitarnych albo cywilizacji demokratycznych jest skutkiem oddziaływania współczesnych mechanizmów cywilizacyjnych i dlatego ich analiza na gruncie ograniczonym tylko do mechanizmów politycznych albo tylko ekonomicznych lub kulturowych prowadzi do nikąd. Jest całkowicie nieefektywna, ponieważ nie ma dostępu do analizy współcześnie istotnych zjawisk, koniecznych do skutecznego zrozumienia mechanizmów aktualnej rzeczywistości. A te wszystkie elity robią wszystko, aby ludzie pojęcia o tym wszystkim nie mieli, aby taki mieli zamęt w głowach, by nic już nie wiedzieli i niczego nie rozumieli.  

Nie myślimy o tym, czego nie wiemy i dlatego przewidzieć nie potrafimy. 
A wtedy jedynym rozwiązaniem jest wojna.
I dlatego teraz jest wojna.

 

* * *

]]>Dlatego trzeba zniszczyć «Wielką Ściemę» antypolskiego totalitaryzmu.]]>

]]>Nie akceptujemy żadnej totalitarnej opozycji,
wrogiej Polsce, polskiemu Państwu i polskiej racji stanu,
pełnej pogardy, kłamstwa i nienawiści.

Polsce jest potrzebna prawdziwa, uczciwa opozycja!
]]>

 

* * *

następny - poprzedni

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (9 głosów)

Komentarze

O mechanizmie competence creep wiem chyba od zawsze, piszę o tym dość często, a od dość długiego czasu przywołuję jawną deklarację w tej sprawie, zawartą w wypowiedzi Jean Monneta. Zacytuję tutaj jeden z moich komentarzy w tej sprawie. Komentarz jest zatytułowany "TAJNE SUPERPAŃSTWO". Oto on:

"Państwa Europy powinny być potajemnie sterowane w kierunku superpaństwa"

[link] Docent zza morza w 2017 roku pokazał wypowiedź pana Jean Monneta jako jedno z wielu ostrzeżeń. Taki jest szatański plan realizowany przez środowiska europejskiej władzy politycznej i finansowany wielkimi pieniędzmi. Jeśli mamy pozostać Polską w Chrystusie - musimy działać skutecznie, musimy działając - myśleć strategicznie. 

_________________________________________________________

(...).

Niestety, zupełnie inaczej trzeba interpretować aktywność antypolskiej "zewnętrznej opozycji", która, jak się po latach okazuje, jest w czołówce moskiewskiej lub berlińskiej agentury służącej budowie euroazjatyckiego imperium od wysp Kanaryjskich do Kurylskich, czyli brukselskiemu Heartlandowi.

Hipoteza o działaniu antypolskiej totalnej opozycji jako usłużnych idiotów, którzy dążąc do wrogiego przejęcia władzy politycznej pasożytują na europejskiej imperialnej utopii mocarstwa Rosji i Niemiec, staje się co raz mniej prawdopodobna. 

Z każdym tygodniem interpretacja bieżących faktów wskazuje na inspirującą rolę rzekomo polskiej, a w rzeczywistości "zewnętrznej opozycji", wskazuje na świadome działanie w złej wierze, polegające na prowadzeniu własnej, wrogiej Polsce kampanii dezinformacyjnej, agresywnie wzmacniającej rosyjską propagandę kłamstwami, oszustwami i antypolskimi prowokacjami wprowadzanymi do europejskiej i światowej opinii politycznej i publicznej.

Vote up!
8
Vote down!
0

michael

#1649513

czym są i jak działają  te "współczesne mechanizmy cywilizacyjne!"

Vote up!
4
Vote down!
0

michael

#1649514

Tak pisałem 10 kwietnia roku 2010 - «Równie dobrze mogli walnąć w ten samolot rakietą.
Regularny zamach stanu przeciwko polskiej opozycji.
Idealna destabilizacja Państwa polskiego.
To nie mógł być przypadek.

Taki mam pogląd.»

Tak napisałem prawie trzynaście lat temu [link] To nie był przypadek, choć wtedy o przebiegu tej zbrodni nie wiedziałem nic. Nagle dotarła do mnie wiadomość o nagim fakcie. Dlatego mój pogląd był hipotezą uzasadnioną wyłącznie analizą okoliczności polityki międzynarodoweji, z której wynikał obraz interesów podmiotów tej polityki. 

Interes imperialnej Rosji, Niemiec i Francji, a nawet interes amerykańskiego resetu Prezydenta Obamy oraz doskonale znany interes europejskich elit wyrażony w cytowanej wyżej "doktrynie Jean Monneta" i wynikajace z tego wszystkiego krótkowzroczne i niestety bezczelnie antypolskie kalkulacje polskich elit politycznych. «Cui bono, qui prodest».

Po trzynastu latach fakty wskazały, że ta hipoteza okazała się prawdziwa. Sprawcami tej zbrodni byli zainteresowani. Niestety, wszystko wskazuje na to, że hipoteza czynnego współsprawstwa wspomnianych wyżej ówczesnych polskich elit politycznych jest jak nigdy nie tylko bardzo prawdopodobna, ale potwierdzona współczesnym antypolskim interesem totalitarnej opozycji rezydujacej w Polsce. To są w końcu ci sami ludzie.

A ich interes nadal jest taki sam - powrót do wspaniałych czasów sowieckiego systemu państw Układu Warszawskiego ogarniajacego europejską przestrzeń od Moskwy aż do Drezna i Berlina.

Świadomość tak rozumianego faktu kontynuacji tego samego interesu jest gotowym narzędziem do zniszczenia tej antypolskiej agentury działajacej pod fałszywą flagą polskiej opozycji.

«Cui bono, qui prodest».

Vote up!
5
Vote down!
0

michael

#1649516

 

"Regularny zamach stanu przeciwko polskiej opozycji."

Czy faktycznie wydarzenia z 10.04.2010 roku można określić  mianem "regularnego zamachu stanu?

Definicja pojęcia "zamach stanu", to  przewrót, pucz, niezgodne z porządkiem konstytucyjnym, często z użyciem siły (zbrojny zamach stanu), przejęcie władzy politycznej w państwie przez jednostkę lub grupę osób.

To co charakteryzuje "zamach stanu", to ta właściwość, że działania te są jawne(wiadomo jakie osoby, grupy osób, organizują takie przedsięwzięcie i jaki przyświeca im cel tych działań.

Wydarzenia z 10.04.2010 roku nie wypełniają treści zawartej w definicji zamachu stanu, za to wypełniają treść definicji "operacji fałszywej flagi"(ang. "false flag").

"Operacja fałszywej flagi" to działanie popełnione z zamiarem ukrycia rzeczywistego źródła odpowiedzialności i zrzucenia winy na inną stronę, czyli celowe wprowadzenie w błąd opinii publicznej.

W przypadku wydarzeń z 10.04.2010 roku było to obarczenie winą załogi TU154M nr 101 za rzekomą "katastrofę" lotniczą typu CFIT, gdy tymczasem istota i przebieg tych wydarzeń były zupełnie inne.

O czynnym udziale we wspósprawstwie w tej zbrodni ówczesnych polskich elit politycznych będących wtedy przy władzy jest nie tylko prawdopodobna i "potwierdzona współczesnym antypolskim interesem totalitarnej opozycji rezydujacej w Polsce. To są w końcu ci sami ludzie", jak to trafnie zostało ujęte w Twojej notce, ale licznymi faktami z ówczesnej rzeczywistości.

Do tych faktów pomijanych milczeniem we wszystkich trzech oficjalnych Raportach, należą istotne informacji z dokumentów, zeznań świadków w prokuraturach Polski i Rosji oraz licznych relacji medialnych wielu świadków(a przynajmniej braku wzięcia ich pod uwagę, przez zespoły badaczy tego wydarzenia.

Na potwierdzenie tezy o istocie tych wydarzeń w dniu 10.04.2010 roku, jako operacji fałszywej flagi, świadczy operacja bez precedensu, polegająca na zmianie urzędowego czasu letniego, na czas zimowy/strefowy, na obszarze od Kamczatki, przez Europę, Amerykę Płn., po Alaskę.

Jest rzeczą niemożliwą, aby taka operacja mogła być przeprowadzona bez wiedzy i zgody rządów państw leżacych na tym obszarze; jest pewnym, że zostało to uzgodnione pomiędzy organami tych państw, takimi jak polski GUM* Laboratorium Czasu i Częstotliwości, odpowiedzialny za nadzór i rozpowszechnianie czasu urzędowego, za pomocą serwerów czasu.

*GUM, urząd podległy zgodnie z zapisem ustawowym premierowi rządu, którym wtedy w Polsce był D.Tusk.

Na ten dzień polski GUM, Laboratorium Czasu i Częstotliwości i jego odpowiedniki w innych państwach, poprzez swe serwery czasu, przesyłały sygnał czasu zimowy/strefowy, zamiast urzedowego czasu letniego.

Dokumentują tę manipulację screeny z telewizyjnych transmisji w trybie:

- "NA ŻYWO" - TVP Info,

- "EN VIVO" - RUSSIA TODAY

- "LIVE" - CNN

następujacych stacji tv:

- TVP Info w Polsce

- ogólnoświatowej hiszpańskojęzycznej RUSSIA YTODA

- amerykańskiej stacji CNN z siedzibą w Atlancie

Oto  screen z opisem czasów emisji, wyrażonych czasem zimowym zamiast urzędowego letniego:

Czas UTC/GMT

Czas MOSKWA - UTC/GMT+3(zimowy)

Czas WARSZAWA, TVP Info - UTC/GMT+1(zimowy)

Czas ATLANTA - GEORGIA, CNN - UTC/GMT-5(czas zimowy)

 

Jak łatwo zauważyć, różnice czasowe pomiędzy strefami czasowymi zostały zachowane, np. 

Warszawa - Moskwa = 2h

Warszawa - ATLANTA - GEORGIA(czas wschodnioamerykański) = 6h

natomiast o manipulacji czasem lokalnym(zimowy/strefowy czy letni) świadczy różnica czasu lokalnego w danej strefie(tu: Warszawie, Moskwie, Atlancie) a czasem uniwersalnym GMT/UTC(Zulu time) na południku zerowym przechodzacym przez Greenwich, dzielnicę Londynu, we wschodniej części miasta, na południowym brzegu Tamizy.

Jak to mogłoby być, by nikt na świecie tej manipulacji nie zauważył, wszak wg czasów lokalnych regulowanych jest wiele obszarów życia, np. transport kolejowy, zbiorowy drogowy, praca wielu instytucji państwowych, mediów, telefonii komórkowych itd., itp.?

W transporcie lotniczym używany jest czas uniwersalny UTC a to ze względu na przekraczanie przez statki powietrzne wielu stref czasowych.

Tak samo od pewnego czasu placówki dyplomatyczne USA na całum świecie używają do korespondencji pomiędzy nimi a centralą(Departament Stanu) i pomiędzy samymi placówkami, czasu uniwersalnego UTC.

Dlatego też, Lee Feinstein, ambasador USA w Polsce w dniu 10.04.2010 roku, w korespondencji do DS po tych wydarzeniach, podawał informację o czasie zdarzenia/"katastrofy" w Smoleński wg czasu polskiego letniego, bo do czasu UTC używanego w ambasadzie dodał poprawnie 2 h dziace urzedowy czas polski od czasu UTC:

"Shortly before 1000 Warsaw time, a Polish government Tu-154 plane carrying a delegation headed by Polish President Lech Kaczynski crashed in heavy fog at the airport in Smolensk, Russia."

https://wikileaks.org/clinton-emails/emailid/271

Tł. google:

"Tuż przed godziną 1000 czasu warszawskiego, samolot polskiego rządu Tu-154 z delegacją na czele z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim, rozbił się w gęstej mgle na lotnisku w Smoleńsku w Rosji."

Wg doniesień jakie w tym dniu podawały agencje medialne, media, za informcjami podawanymi przez władze rosyjskie i polskie, do "katastrofy" miało dojsć około godziny 10:56 czasu rosyjskiego i około 8:56 czasu polskiego.

Przybliżając ten czas jak to podano w depeszy Lee Feinsteina do DS w USA do pełnych godziń, byłoby to "tuż przd godziną 900 czasu warszawskiego", co jest potwierdzeniem faktu, ze czas 8:56 był czasem zimowym.

Po co była potrzebna ta manipulacja czasem lokalnym w tym dniu?

Ano po to, by organizatorzy "operacji fale flag", urządzajacy inscenizację katastrofy na polance Siewiernego z udziałem samolotu -dublera, mieli godzinę czasu na przygotowanie tego miejsca, przed przybyciem oficjeli na płytę lotniska i puszczenie informacji o tym na cały świat.

Nikt nie dokonywał by prawdziwego zamachu na samolot z Delegacją państwa NATO na oczach nie tylko oficjeli i dziennikarzy ale takze przygodnych świadków z zakładów, bloków mieszkalnych znadujacych się w pobliżu a zwłaszcza świadków  jadących samochodami  ruchliwą ulicą Kutuzowa , szosą łaczącą Smoleńsk z Moskwą(A-132).

Tak samo, w prawdziwym zamachu nie można by wykluczyć, że samolot nie upadnie dokładnie na polankę Siewiernego, ale na przykład na pobliskie zakłady lotnicze, na 'stojankę" z samolotami czy jakieś inne obiekty.

O tym, że organizatorzy tych wydarzeń celowo wybrali polankę Siewiernego na miejsce inscenizacji mogą wskazywać rozważania na ten temat zawarte w referacie eksperta lotniczego dr inż. Stefana Bramskiego, wygłoszonym na II Konferencji Smoleńskiej:

(...)

1.1. Lokalizacja szczątków samolotu

Wersja zamachu terrorystycznego nie była przez komisje powypadkowe [1, 2] rozpatrywana, ale być może sama lokalizacja szczątków i zdjęcia powypadkowe zawierają jakieś informacje, które pomogłyby tę wersję przeanalizować.

Pierwsze wrażenie, jakie wywołuje obraz satelitarny miejsca katastrofy, zmusza do refleksji – bardziej dogodnej lokalizacji szczątków samolotu ze względu na łatwość ich penetracji przez służby specjalne w okolicy lotniska nie można byłoby wskazać.

Czy mógł to być tyko przypadek ?

(...)

Co prawda Pan dr inż. Stefan Bramski, zakładał wersję zamachu z precyzyjnie wyznaczonym miejscem upadku samolotu, ale nawet do głowy mu nie przyszło, ze służby specjalne Rosji, USA, Izraela takie wazne dla nich operacje, nie przeprowadzają wprost jako jawny zamach,, pokazujacy sprawcę ale właśnie jako operacje fałszywej flagi, by ukryć swoje sprawstwo i obarczyć winą inne osoby czy organizacje.

Przykładów operacji false flag jest wiele, np.:

- wybuch gazu w bloku mieszkalnym w  Gdańsku 17.04.1995 r.

- zamachy bombowe na budynki mieszkalne w Bujnaksku, Moskwie i Wołgodońsku w 1999 roku

- operacja 9/11(atak na WTC w NY) 11.09.2001 rok

- Atak na moskiewski teatr na Dubrowce 23.10.2002 rok

- wybuch składu saletry amonowej w porcie w Bejrucie 4.08.2020 rok

Vote up!
1
Vote down!
0
#1649520

Mógłby być samodzielnym felietonem, a tekst o 153 miesiecznicy być do niego komentarzem. Ale ten układ jest dla mnie testem na skupienie uwagi czytelników. Świat powoli zapomina o tej zbrodni. I dobrze. Gdy czujność przeciwnika zamiera, cios bywa skuteczniejszy. Takie jest doświadczenie politycznego boksu. Nokaut totalitarnych przeciwników polskiego interesu narodowego jest konieczny.

Vote up!
5
Vote down!
0

michael

#1649517

  Dzięki za przypominanie każdej miesięcznicy. Do bardzo ważne. Oni by chętnie chcieli to zbiorowe zabójstwo naszych elit wygumować. Pozdrawiam!

Vote up!
6
Vote down!
0

ronin

#1649518

A Ero... - dynamiczne opory (POlityczne) - wobec PRAWDY okoLiczności (prawdy praw aerodynamicznych)...

Efekty (przewidywalnych defektów) były operacyjnie prze*testowane przed 10 IV2010 roku.

Medialne fakty i POlityczne przesłanki - nakazały mi napisać (dwa dni przed  zagraniczną realizacją faktów POlitycznych 10 IV...) -> Na portalu polityczni.pl - napisałem ostrzegawczy komentarz - z tytułem - KataStrofa... 

  (służby specjalne - od archiwizowania poWażnych faktów - mają przewidywane ...poTwierdzenia... w tajnych zasobach ... - nie do CzyTania społecznego...)

Pozdrawiam. J. K.

 

Vote up!
1
Vote down!
0
#1649528

Vote up!
2
Vote down!
0

michael

#1649533