Wojna zaborcza jest głównym mechanizmem rozwoju Rosji i Niemiec

Obrazek użytkownika michael-abakus
Świat

 

*

W felietonie «]]>EX LIBRIS WOJENNY]]>» redaktor Marek Klecel []]>link]]>] postawił tezę o tym, że wojna zaborcza jest głównym mechanizmem rozwoju Rosji. Otóż trzeba wyraźnie powiedzieć, że nie tylko Rosji. Zjawisko rozwoju przez grabież dotyczy nieomal całej Europy, której przeszłość, jak pamiętamy, jest historią imperiów kolonialnych i monarchii absolutnych. Epoka kolonializmu jest historyczną przestrzenią formowania totalitaryzmu, aż do przekształcenia się obu tych pojęć w synonimy, być może z dokładnością do mało istotnych szczegółów ich definicji.

Europejski kolonializm w miarę postępów nauki oraz przemian technicznych, technologicznych i wzbogacenia narzędzi arsenału wojennego rozwarstwił się i w połowie XX wieku podzielił się na kilka, z pozoru przeciwstawnych strumieni. Kryterium tego podziału jest sposób gry, albo inaczej mówiąc "technologia grabieży".
W każdym przypadku jednak grabież jest grabieżą, kolonializm jest kolonializmem. W każdym z tych przypadków "technologia grabieży" jest realizacją politycznej i ekonomicznej doktryny «]]>gry o sumie zerowej]]>», czyli aby coś zyskać - trzeba to komuś zabrać []]>link]]>].

Po roku 1945 tak zwany Zachód porażony masakrą Drugiej Wojny Światowej porzucił technologię militarnego bandytyzmu, zamieniając ją na grabież metodami "wolnorynkowymi" wykorzystującymi przewagę kapitałową. Ten sposób rabunku jest prosty jak drut - zamiast zabierać siłą napadu wojskowego, zabierają siłą przewagi finansowej. Ta forma kradzieży cudzych aktywów realizowana jest wrogim przejęciem, ukrytym pod pozorem inwestycji kapitałowych.

Nie będę tu wnikał w szczegóły, ten sposób grabieży jest bardzo podobny do kupna albo prywatyzacji za 100 złotych przedsiębiorstwa, które na swoim bankowym koncie ma 2.000 złotych. Czyste złodziejstwo ukryte pozorem wolnorynkowej transakcji kapitałowej. 

Wypisz wymaluj program szokowej reformy gospodarczej Leszka Balcerowicza a faktycznie Jeffreya Sachsa, Davida Liptona inspirowanej i finansowanej pieniędzmi Georga Sorosa []]>link]]>].

Niestety, taki był realny sens wizyty trzech europejskich "przywódców" na Ukrainie (Macron, Scholz i Draghi) z prostym przekazem:
"Jesteśmy po waszej stronie, gdy przegonicie Rosjan, to im więcej Oni zniszczą, tym większe będą nasze inwestycje kapitałowe na Ukrainie". Wtedy Donbas i Krym znowu będzie nasz - nie wasz - tak sobie mówią. W ten sposób dwa dzięcioły z dwóch stron łupią Ukrainę, jeden rosyjski drugi niemiecki. Tak wygląda pseudo liberalny, niby wolnorynkowy, model grabieży uprawianej przez niemiecko rosyjski tandem. 

Mało kto uświadamia sobie istotę zadziwiającego wspólnictwa Rosji i Niemiec. Jest to stalinowska jedność i walka przeciwieństw. Feliks Koneczny zaliczył dwa państwa, Królestwo Prus i Rosję do jednej cywilizacji turańskiej, bardzo podobnej do formacji totalitarnej. Wspólnota cywilizacyjna jest realnym zjawiskiem historycznym trwającym konsekwentnie przez co najmniej trzysta lat, w których imperialny podbój i brutalne zniewolenie narodów był rzeczywistym mechanizmem rozwoju obu tych państw, często sformalizowanych w doktrynach strategii politycznych, realnej współpracy gospodarczej, politycznej, wojskowej oraz w konkretnych traktatach. Mogę zaryzykować taką tezę, że nawet wojny nie zakłócały ich wspólnych imperialnych interesów. 

Zauważmy, obaj cykliści, oba pedały tego niezwykle "praworządnego" tandemu imperialnych drani mają jedną wspólną bardzo ważną cechę aksjologiczną - absolutną obojętność, a może nawet pogardę do życia i śmierci obywateli kolonizowanych przez nich państw. Już nic nie wspominając o suwerennych prawach, interesach i aspiracjach obywateli tych krajów. 

Troska o zachowanie twarzy okrutnego mordercy, zabójcy tysięcy mieszkańców Ukrainy - jest ważniejsza od życia i śmierci tych ludzi. Co tych strasznych totalitarnych dzięciołów obchodzi życie i śmierć tysięcy ludzi, oni to w rzyci mają.

Czego Ruski nie zabije, to Niemiec wyje. *)

Przypis:
*) "wyje" - czas przyszły, liczba pojedyncza, trzecia osoba czasownika "wyjeść"

 

* * *

]]>Dlatego trzeba zniszczyć «Wielką Ściemę» antypolskiego totalitaryzmu.]]>

]]>Nie akceptujemy żadnej totalitarnej opozycji,
wrogiej Polsce, polskiemu Państwu i polskiej racji stanu,
pełnej pogardy, kłamstwa i nienawiści.

Polsce jest potrzebna prawdziwa, uczciwa opozycja!
]]>

 

* * *

następny - poprzedni

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (10 głosów)

Komentarze

Uzupełniają się wzajemnie, nieomal w obiegu zamkniętym. 

Niemcy atakują Rosję pieniędzmi, w zamiarze wrogiego przejęcia ich aktywów niepieniężnych, korumpując ich rosyjskie elity i wymuszają rabunkową eksploatację ich rosyjskich zasobów surowcowych, które kupując po możliwie najniższych cenach, na granicy dumpingu, wzmacniają konkurencyjność własnej, niemieckiej gospodarki.

Rosja z kolei prowadząc rabunkową gospodarkę swoich zasobów surowcowych, przypominającą polski model polaryzacyjno-dyfuzyjny, przeznacza większość dostępnych środków pieniężnych rosyjskiego budżetu na inwestycje zbrojeniowe oraz korumpując niemieckie elity, przygotowuje się do napadu militarnego.

Niemcy rozwijają swoją gospodarkę prowadząc rabunkową eksploatację zasobów krajów w swojej strefie wpływów, pośrednio zbrojąc Rosję.

Rosja osiągając, zgodnie ze swoją analizą, odpowiedni poziom uzbrojenia, przystępuje do wojny celem realizacji swojej części cyklu grabieży.

To jest takie wahadło - Niemcy - Rosja - Niemcy - Rosja ....

Vote up!
6
Vote down!
0

michael

#1645179

I Merkel i nowy kanclerz Niemiec Olaf Scholz są sowiecko-rosyjskimi agentami.

    Z kolei tzw. parlament europejski jest opanowany przez odmóżdżone i zdegenerowane lewactwo nienawidzące polskiego patriotyzmu - w rodzaju Spurek czy Biedronia czy związany z KGB sowiecki agent z tzw. PRL Leszek Miller.

    Poza tym, spora część tzw. europosłów - to albo pseudo ekolodzy czy zieloni sowicie opłacani przez rosyjskich zbrodniarzy, albo wręcz rosyjska agentura.

Vote up!
8
Vote down!
0

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1645183

Rosyjsko-niemieckie agresje - są rozgrywane, interNACJOnalistycznymi  INTRYGAMI... - POlegającymi na wciąganiu - "zupełnie nadzwyczajnych  kast ludzi"  - w uPRAWianie najcięższych zbrodni przeciwko Ludzkości...

BoWiem uPRAWianie najcięższych zbrodni - > SCALA sesje sukCesji agresji:  rosyjsko-niemieckich totalitaryZmów ... (wymownych toTa(e)litarnych intryg  - "umownych praworządności "-> służących do POkoleniowego kalania - elementarnych praw  kapitału & wartości twórczości ludzkiego życia.

Antyludzkie agresje -> SCALA :  - SKALA SKALANIA teorEtycznych praw ludzkich...

Skalą skalania elementarnych praw ludzkich - POsługują się totalitarne "elity, kasty - zupełnie nadzwyczajnych ludzi" - intrygujących zachowań: - chowania "sądOwych umorzeń - utajniania  "tajemnicami państwowymi" ( znanymi armiom funkcjonariuszy wewnętrznych instytucji... 

- Rządzonych intelektualnymi intrygami szpiegowskich  ting tanków "Łowców Skór" - skupujących wiedzę wŁADz prawNICzEgo kalania i kopania ementarnych praw Ludzkości -> rosyjsko-niemiecko : ->  agresywnie przeszKALANYMI -> "funkcjonariuszami sąDOwNicTwa" - intrygująco nie ściganymi ...

- Za niedoścignione POmocnictwo   w rozwoju : - rosyjsko-niemieckich agresji POlitycznych -> tajnymi "przyCzynami politycznymi"...

 (dotkniętymi - intrygującym artykułem 44 -> figurującym  od 1997 roku w Konstytucji RP... - w imię czyICH (?) intryg i interesów interNACJOnaliZmów - antypoloniZmów "prawnych praworządności"...)

Pozdrawiam. J. K.

 

https://konstytucja.online/44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vote up!
2
Vote down!
0
#1645186

Problem Rosji polega na potężnym niedoinwestowaniu całej infrastruktury przemysłu wydobywczego. Co z tego, że Rosja ma ogromne bogactwa, skoro są one pod głęboko pod ziemią, gdzieś w dalekiej Syberii, a gdy nawet zbudowane są kopalnie, to brak magazynów, zakładów przetwórczych, systemów transportowych - stan niedoinwestowania prowadzi do gospodarki rabunkowej - w ten sposób Rosja okrada sama siebie i to podwójnie, ponieważ totalna grabież jest źródłem demoralizacji prowadzącej do systemowej korupcji oraz przekształcenia rosyjskiej gospodarki w kleptokrację. Jedną z przyczyn jest budżet zbrojeń Federacji Rosyjskiej, monstrualny jak na realne możliwości jej gospodarki. 

Stąd się biorą mafie oligarchów i podobne zjawiska prowadzące do systemowej nieefektywności gospodarki. To jest zupełnie inny świat. Konkretne zjawiska takiej totalnej patologii i jej skutki są na ogół nieznane i niezrozumiałe poza Rosją,.Czasem pojawiają się w niektórych badaniach, ekspertyzach i opiniach mediów na Zachodzie - ale są to "strzępy meldunków". Świat o tym coś wie, rosyjska korupcja splata się z korupcją polityczną i finansową w systemach wymiany międzynarodowej, co stabilizuje układy tych patologii. 

Tworzy się międzynarodowy układ totalitaryzmu zorganizowanej grupy przestępczej, złożonej z ludzi interesu, świadomie i celowo posługującej się agenturami wpływu, realizującej plan zniszczenia systemów etycznych, społecznych i politycznych we wszystkich atakowanych państwach, dążącej do wrogiego przejęcia władzy politycznej, w stopniu umożliwiającym trwałą degenerację prawa państwowego, w sposób zapewniający tej grupie przejęcie kontroli nad gospodarkami, w celu długotrwałej pasożytniczej eksploatacji jej zasobów materialnych i ludzkich, pod ochroną prawa państwowego i międzynarodowego. Ten cel zorganizowana grupa przestępcza realizuje wszelkimi dostępnymi, nawet zbrodniczymi środkami  (10.08.2007), [link].

I wtedy jest wojna!

Vote up!
4
Vote down!
0

michael

#1645199

Jako że jestem zawziętym weredą z NE24 mam wgląd w sporo tez oraz materiałów, często merytorycznych.Tak!!!! Nie tylko "walących ruską onucą" jakby tu chciało paru pełnych dobrych chęci lecz nie czytających zbyt uważnie.Po prostu wrogie medium, wrrrrrrr, ciąć, deptać, spryskiwać herbicydem"unicztażić" i wogle, wogle, wogle. Tymczasem jest tam sporo Ludzi nie zgadzających się z główną linią. W tym i ja. Punktuję, pokazuję niekonsekwencje, czasem bredy bezkrytycznie kopiowane wiadomo skąd. Lecz nie o to tu chodzi.

S SZ A (sajednijonnyje sztaty amijerijiki) to czort który wyłącznie napada innych. Zbroi wrednych watażków, niszczy zastany stan(ha, ha, "zastany stan:))" i instaluje swych agentów we władzach.Bidoki są bidniutkimi(znowu:) oazami postępu i rewolucjonistycznych zmian, można się i z tym zgodzić. Taka Kuba na ten przykład, ot malutki lotniskowiec pod bokiem. Z tym że znów nie malutka bidniutka a duża niekonsekwencja wypowiedzi lecz ogromna konsekwencja działań Caratu, jakkolwiek by się akurat zwał.

Ruskie(można spokojnie zmienić na Szwaby)  od kiedy istnieją, napadają Najbliższych w ich mniemaniu słabszych sąsiadów a gdy coś idzie nie tak, płacą jarłyk i znów wsjo hula. To od wieków ich normalność, bijący knut, depczący but, smirna!!!! Urra!!!! Na sztyki, ginać za samodzierżców, za kajzerów w imię Wielkiego Kraju napadającego niepokornych.

Wiem, może tam podpadnę a i tu Gawiron obdarzy mnie "opedekiem".

Choć tam i tu to nie norma.

Jednak pewnych spraw nie sposób zamilczeć.

Nim będzie zbyt poźno.

Aha, wybór Pana Błaszczaka uważam za niezły krok(życie sprawiło że się poznaliśmy).

Poza tym moje od niedawna ulubione hasło:

Prezydent Zbigniew Ziobro 2025,

 

 

Vote up!
2
Vote down!
0

brian

#1645232

HOLOCAUST INDIAN 19 - 100 milionów OFIAR!!!

 
 
 
Napisałem kiedyś taki tekst
:
Kiedy ?!
Ameryka wypłaci mienie bezspadkowe potomkom wymordowanych milionów Indian???!
OD 19 DO 100 MILIONÓW!!!
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                  !!!!!
                  !!!
                  !
  

Subject: COLUMBUS DAY, czyli

 

jak było na początku - HOLOKAUST INDIAN i SKRADZIONA ZIEMIA
 
W ostatni Poniedziałek 11 Października, świętowano w USA Columbus Day, czyli Dzień Kolumba. Mający upamiętnić i upamiętniać corocznie narodziny tego, tej stolicy światowej "demokracji".
Mieszane mam uczucia, a może lepiej powiedzieć bardzo negatywne w tym temacie demokracji made in USA......
Coraz bardziej negatywne. Gdzieś w internecie trafiłem na zdjęcia i na artykuł dotykający w specyficzny sposób tego tematu. Było mianowicie zdjęcia niemieckiego bandyty, zbrodniarza, psychola i czubka, wielkiego wodza III tysiącletniej niemieckiej rzeszy. I zdjęcie było szokujące i treść artykułu również. 
szalony adolfek obok "góry" indiańskich szczątków. Indian, zamordowanych w jakiejś masakrze. 
A w tekście można było znaleźć informację, że zanim Niemcy przystąpili do mordowania żydów, Polaków i innych nacji, ich wódz pilnie wertował zapiski wszelakie dotyczące mordowania i wymordowania skutecznego, czerwonoskórych plemion w dzisiejszych USA, Kanadzie, ale także w Ameryce Południowej, na wyspach, jak ówczesna Hispaniola a dzisiejsza Haiti itd, itd, itd. 
Pilny uczeń był z Adolfa Hitlera, ale jego "osiągnięcia" są i tak niewielkie, w porównaniu do tej zagłady co rozpoczęła się po Kolumbie na Ziemi Czerwonoskórych Plemion....
 
Dobry Indianin to martwy Indianin, powiedział kiedyś US Army General Philip Sheridan:
 
 
Jest takie miejsce na Ziemi,
Jest taki kraj, co dzisiaj do białych
 należy,
Kiedyś Czerwonych Ludzi Ziemia.
Czerwonych Plemion Raj....
 
Member of Native Tribal Indians here in the US, on the stolen Land, and exterminated from 
19 to 
 
 
 
100 million's of Human's. In the name of "law":
 
 
 
Można by znaleźć na przestrzeni wieków dużo wspólnego w historii tragicznej, co nas w szczególny sposób łączy z Indianami i tą Ich martyrologią. A chyba najbardziej spektakularnym elementem w tych łączących nas więzach, jest niezwykła Postać Rzeźbiarza, Polaka, Korczaka Ziółkowskiego, oraz jego dzieło:
 
 Pomnik Wodza Indiańskiego Szalonego Konia.....
 
Największy na świecie pomnik. 
Crazy Horse Monument - rzeźbiony w górze przez Niego, a teraz, po śmierci Rzeźbiarza, przez Jego dzieci. Których doczekał się 10.....Prace wciąż trwają, i potrwają jeszcze około 20 lat.
 
Fundacja, która finansowo wspiera budowę pomnika, nigdy nie zgodziła się na przyjęcie jakiejkolwiek dotacji od amerykańskiego rządu. Rządu, który przecież od zawsze mordował Indian, i nikt już nigdy nie zdejmie tego odium straszliwego z "demokratów" amerykańskich, którzy od czasów Kolumba, czyli od 12 Października 1492 roku, mordowali, mordowali, i mordowali, i ukradli dla siebie Ziemię nieswoją:
 
 
 Swiętą Ziemię Indian
 

https://youtu.be/7FItlStGMY4

 
 
 
 
I raz jeszcze link co wyżej, dotykający słów białego człowieka i dobrych - bo martwych Indian :
 
 
 

Otwarta Rana Ameryki Aleksandra Ziółkowska-Boehm

https://www.youtube.com › oglądaj

8:32

Książka: " Otwarta Rana Ameryki "; Aleksandra Ziółkowska - Boehm ; Wydawnictwo Debit 2007.© ksiazki.TV - http://ksiazki.TV.

YouTube · Książki.TV · 10 listopada 2007

 

 
Vote up!
2
Vote down!
-1
#1645253

kto tu sobie postawił minusik.

jakiś durnowaty pewnie harbusik, który o HISTORII Świata zielonego pojęcia nie ma. No ale, uma nima to minusa ciemniak trzyma.

A KYSZ!

Vote up!
1
Vote down!
-1
#1645264