PAN: W Polsce zapłaciliśmy bardzo wysoką i niepotrzebną cenę za zaniechania w walce z epidemią COVID-19

Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

 

Stanowisko PAN z dnia 24 stycznia 2022 roku.

Choć wciąż zbieramy w Polsce śmiertelne żniwo czwartej fali epidemii COVID-19 generowanej głównie przez wariant Delta, właśnie rozpoczęła się piąta fala zachorowań, związana z pojawieniem się wariantu Omikron. Badania pokazują, że wariant Omikron statystycznie powoduje nieco łagodniejszą chorobę. Jednak indywidualnie różnica w stosunku do wariantu Delta może być nie tak wielka i w dalszym ciągu infekcja wariantem Omikron stanowi dla wielu śmiertelne zagrożenie. Tak jest szczególnie w przypadku osób niezaszczepionych. Wiemy jednak, że nawet u osób zaszczepionych oraz u ozdrowieńców ochrona przed zakażeniem i zachorowaniem nie jest wysoce efektywna, ale ryzyko zgonu w ich przypadku jest wielokrotnie mniejsze. Dotyczy to osób, które ostatnią dawkę szczepionki przyjęły nie dawniej niż 5 miesięcy temu. Dlatego wszyscy, którzy przekroczyli ten termin powinni zaszczepić się dawką przypominającą. Niestety zaszczepionych dawką przypominającą jest w naszym społeczeństwie ciągle zbyt mało. Osoby jeszcze niezaszczepione powinny pilnie włączyć się do programu szczepień. W ten sposób i one mają szansę zmniejszyć swoje ryzyko groźnych konsekwencji zachorowania na COVID-19. Pewna liczba osób zdobyła certyfikaty szczepień nielegalnie, bez zaszczepienia się. Znalazły się one teraz w swoistej pułapce. Należy rozważyć umożliwienie im wyjścia z tej sytuacji. Rządzący państwem powinni zrobić wszystko, co tylko możliwe, aby podnieść liczbę osób adekwatnie zaszczepionych. Jedynie to może choć trochę zmniejszyć w Polsce rozmiar tragedii tak licznych nadmiarowych śmierci i paraliżu zarówno systemu opieki zdrowotnej jak i całego państwa.

Przez swą wysoką zaraźliwość Omikron wywołuje falę zachorowań o niespotykanej dotąd skali. Choć odsetek hospitalizacji będzie w przypadku Omikrona niższy, niż to miało miejsce w przypadku wariantów, z którymi mieliśmy dotąd do czynienia, jednak będzie to odsetek od dużo większej liczby zakażeń. W szpitalach nie leżą „odsetki”, lecz ludzie „w liczbach bezwzględnych”, a będą to niespotykanie jak dotąd duże liczby. Wzrost liczby hospitalizowanych z reguły jest opóźniony o około 2 tygodnie od odnotowanego wzrostu zakażeń. Maksimum liczby pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 jest prognozowane na drugą połowę lutego i – w optymistycznym wariancie prognoz – będzie porównywalne ze szczytem listopadowym 2020. Dramat skrajnej niewydolności systemu opieki zdrowotnej może dotknąć wszystkich, również osoby chore na schorzenia inne niż COVID-19, gdyż generalnie stan zdrowia społeczeństwa w Polsce jest stosunkowo zły, a system ochrony zdrowia jest już głęboko niewydolny. Jednym z symptomów słabości tego systemu jest bardzo niska liczba pielęgniarek i lekarzy w Polsce, co dokumentuje zamieszczona rycina, ukazująca liczbę lekarzy i pielęgniarek w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

 

Skutkiem bierności rządu było kolejne niepotrzebne kilkadziesiąt tysięcy nadmiarowych zgonów w drugiej połowie 2021 roku. Czy ta tragiczna statystyka będzie się utrzymywała w 2022 roku? Jakie będą długoterminowe efekty bezczynności rządzących? Jak to obciąży nasze społeczeństwo i opiekę zdrowotną w nadchodzących latach? Długotrwałe przepełnienie szpitali zaowocuje kolejnymi przypadkami zbyt późno rozpoznanych chorób i falą śmierci, których można było uniknąć.

Nie ma deficytu wiedzy, jest deficyt woli

Najwyższa pora skończyć z poglądem, że jeszcze wielu rzeczy o SARS-CoV-2 czy o szczepionkach nie wiemy. COVID-19 to jedna z najlepiej poznanych chorób zakaźnych w historii medycyny, a szczepionka przeciw tej chorobie jest najlepiej zbadaną szczepionką w historii szczepień. Wyraźny jest natomiast deficyt woli zwalczania epidemii COVID-19 u rządzących.

Pora odrzucić założenie, że pewna część społeczeństwa to osoby o zrozumiałych wątpliwościach co do restrykcji i szczepień. Nadszedł etap walki z groźnymi dla społeczeństwa działaniami dobrze zorganizowanej – choć mniej licznej, niż się wydaje – grupy antyszczepionkowców, którzy otumaniają dużą jego część. Trzeba im się zdecydowanie przeciwstawiać w polityce, w instytucjach publicznych i w życiu społecznym. Trzeba użyć wszelkich środków prawnych w celu obrony społeczeństwa przed ekspansją tych środowisk. Wolność człowieka do dokonywania nieracjonalnych, sprzecznych z naukowymi poglądami wyborów kończy się tam, gdzie zaczynają one zagrażać zdrowiu i życiu współobywateli.

Dysputy na temat wyższości maseczek nad dystansem, restrykcji nad testowaniem, czy szczepienia nad leczeniem należy odłożyć do lamusa. Potrzebne jest wszystko naraz – i to natychmiast. Indolencja w działaniach już zaowocowała w Polsce tysiącami zgonów, których można było uniknąć.

Proponowane poniżej środki działania nie wymagają trudnych politycznie zmian ustawowych – wystarczą akty niższego rzędu, np. rozporządzenia. Do tego zaś potrzebna jest tylko wola rządzących.


Apelujemy o niezwłoczne:

- rygorystyczne egzekwowanie zasady MDDW (maseczki, dystans, dezynfekcja, wietrzenie), ale też zasady „masz infekcję – zostań w domu” oraz w najbliższych tygodniach powrót, gdzie tylko możliwe, do pracy zdalnej, także wśród osób zaszczepionych;

- wprowadzenie ułatwień dla zaszczepionych oraz ograniczeń dla niezaszczepionych. Należy przy tym stosować się do wytycznych dotyczących trwałości ochrony, jaką zapewniają szczepionki oraz konieczności przyjęcia dawki przypominającej, odpowiednio ustalając datę ważności certyfikatu. Działania powinny mieć charakter systemowy, a trudne decyzje i odpowiedzialność nie powinny ciążyć na pracodawcach. Decyzje o przyszłych dawkach czy wprowadzeniu szczepienia do kalendarza szczepień obowiązkowych należy podjąć na podstawie racjonalnych przesłanek oraz uwzględniając stan pandemii;

- promowanie powszechnego testowania dla wszystkich zainteresowanych (np. poprzez bezpłatne testy antygenowe bez skierowania, choćby korzystając z brytyjskiego rozwiązania darmowych pakietów testów dla każdego w każdej aptece) oraz regularne testowanie dzieci i personelu w szkołach;

- pilną intensyfikację kampanii informacyjnej dotyczącej epidemii COVID-19. Wprowadzenie do szkół programów edukacyjnych dotyczących epidemiii sposobów jej zwalczania, w szczególności tak podstawowych narzędzi do walki z chorobami zakaźnymi jak szczepionki;

- podjęcie zdecydowanych działań piętnujących poglądy i postawy negujące dobrze udokumentowane fakty naukowe i bezpośrednio zagrażające zdrowiu i życiu Polaków.

W Polsce zapłaciliśmy bardzo wysoką i niepotrzebną cenę za zaniechania w walce z epidemią COVID-19. Proponowane natychmiastowe działania nie zatrzymają już nowej fali, ale mogą ją rozciągnąć w czasie i tym samym osłabić jej niszczycielskie działanie. Mamy narzędzia, aby to uczynić. Niewybaczalnym błędem będzie nieskorzystanie z nich.

O zespole 

Interdyscyplinarny zespół doradczy ds. COVID-19 powołano w PAN 30 czerwca 2020 r. Przewodniczącym grupy jest prezes PAN prof. Jerzy Duszyński, a jego zastępcą – prof. Krzysztof Pyrć (Uniwersytet Jagielloński). Funkcję sekretarza pełni dr Anna Plater-Zyberk (Polska Akademia Nauk). Członkami zespołu są ponadto: 

dr Aneta Afelt (Uniwersytet Warszawski),

prof. Małgorzata Kossowska (Uniwersytet Jagielloński),

prof. Radosław Owczuk (Gdański Uniwersytet Medyczny),

dr hab. Anna Ochab-Marcinek (Instytut Chemii Fizycznej PAN),

dr Wojciech Paczos (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Cardiff University),

dr hab. Magdalena Rosińska (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy),

prof. Andrzej Rychard (Instytut Filozofii i Socjologii PAN),

dr hab. Tomasz Smiatacz (Gdański Uniwersytet Medyczny).

h]]>ttps://informacje.pan.pl/informacje/materialy-dla-prasy/3520-stanowisko-28-omikron-atakuje-ratujmy-siebie-i-panstwo]]>

Widzimy dokładnie, w jaki sposób zwalczane są poglądy oparte na opracowaniach naukowych. Zamiast argumentów antyszczepionkowcy budują swoją pozycję przez prymitywne zarządzanie strachem.

Jednocześnie robią wszystko, aby strach ten wzbudzić u jak największej części społeczeństwa. Oto przykładowo na jednym z blogów czołowego antyszczepana, cytowanego obficie w Internecie czytamy:

Jedna firma oferuje zakrzepicę, inna chorobę wściekłych krów, jeszcze inna ataki serca, a jeszcze inna magnetyzm – szczepan jako świadomy konsument naprawdę ma dzisiaj w czym wybierać.
Prawdziwi naukowcy dopiero rozpoczęli badania tych tajemniczych preparatów, których wysyp nastąpił niedawno i których miliony już wstrzyknięto w szczepana. Jeszcze długie lata miną zanim wszystkie składniki i następstwa zostaną poznane i przebadane jak należy.

Tak naprawdę po prostu nikt jeszcze nie wie co z tego bajzlu ostatecznie wyniknie. Ja obstawiam apokalipsę zombie.

Na razie stwierdzono i wyjaśniono przyczynę zakrzepicy, choroby Crojzwelda Jakoba oraz magnetyzmu, który jest wynikiem ogołocenia hemoglobiny z jednoatomowego żelaza i przetworzeniu go w dwuatomowe – takie które jest magnetyczne i pięknie przyciąga do szczepana monety.

Co prawda propozycja zrobienia prostego eksperymentu z kompasem, którego igła powinna być odchylana przez rzekomo namagnesowanych ludzi jest odrzucana przez antyszczepanów (najzabawniejsza odpowiedź: - po co eksperymentować, skoro na youtubie są „tysiące” filmików na ten temat) to jednak wiara w magnetycznych ludzi jest rozpowszechniona w sekcie amantadynowców.

Kolejne, chyba najbardziej kretyńskie wierzenie:

W krótkim czasie armia USA zostanie unicestwiona szczepieniami, czemu przyglądają się bezradnie dowodzący wojskiem, co świadczy, że są oni zdrajcami narodu, którzy przyłączyli się do chazarskiego gangu depopulacyjnego!

Generalnie winowajcą jest rzekomo wypełniający szczepionki w 98% grafen, a raczej jego tlenek. Cytowany wyżej czołowy ideolog ruchu antyszczepionkowego pisze o nich tak:

Otóż szczepionki grafenowe (98% składu szczepionek to tlenek grafenu) czynią z każdego zaszczepionego człowieka...radiową antenę odbiorczą! Tlenek grafenu jest ferromagnetyczny!

To dlatego ciała osób zaszczepionych przyciągają magnesy! W internecie pojawiło się miliony filmików pokazujących to zjawisko.

W jaki sposób tlenek grafenu zabija ludzi? W prosty! Ponieważ cząsteczki tlenku grafenu są ferromagnetyczne, więc jeśli zaszczepiony człowiek znajdzie się w polu elektromagnetycznym, to drobiny grafenu powędrują w to miejsce ludzkiego ciała gdzie to pole jest najsilniejsze! A gdzie jest najsilniejsze?

Przy głowie, gdyż każdy człowiek posiada telefon komórkowy, który podczas rozmowy trzyma przy uchu. Silne pole elektromagnetyczne przyciąga cząsteczki grafenu do naczyń krwionośnych w mózgu, tutaj cząsteczki grafenu tworzą grudki (gdyż wzajemnie przyciągają się), grudki tworzą zakrzep krwi i człowiek umiera, albo zostaje kaleką!

A wszystko to zasługa zbrodniarzy w kitlach

Czy zbrodnia ludobójstwa popełniana przez medyków pozostanie bezkarna?

Medyk = zbrodniarz


Oto jak wygląda racjonalny i naukowy światopogląd antyszczepionkowców.

Doprawdy, trzeba wielkiej odwagi, albo też łykania potajemnie amantadyny (jak wiadomo sprowadza ona omamy; to jej najsilniejszy efekt uboczny), by twierdzić, że szczepionkowcy uchylają się od rozmów z drugą stroną.

Widzieliśmy już na różnych portalach, jak wygląda taka „rozmowa”. Najczęściej jest to tylko uporczywe wypałowywanie tekstu, często za pomocą ledwo co założonych kont (poznać po punktacji).

Zdarzające się czasami wpisy poza napastliwością i powoływaniem się na „autorytety” uznawane tylko przez antyszczepionkowców generalnie nie wnoszą nic.

Czasem tylko, wzorem posła Barana, pardon, Brauna odwołują się do „wolności”.

Swoją drogą jestem ciekawy, czy Bara…, Braun znaczy się, jeździ samochodem. Jeśli tak, to powinien je szybciutko stracić, gdyż zapewne kwestionuje zasadność każdego znaku drogowego czerwonego światła na skrzyżowaniu nie wyłączając. I jeździ "wolnościowo", np. pod prąd.

Gdyby jednak okazało się, że faktycznie jeździ bezproblemowo, jego bajdurzenia o „wolności” są tylko sposobem na przyciąganie najbardziej foliarskiego elektoratu.

Niestety. Rzeczywistość pokazuje, że przed foliarstwem nie chronią nawet dyplomy uczelni wyższych. Ani tytuły naukowe.

 

29.01 2022


 

4
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.7 (13 głosów)

Komentarze

zastanawiając się jednocześnie nad jego punktacją. Tekst uważam za wartościowy, logiczny i rozsądny. Skąd więc taka punktacja? Wprawdzie to nie ma i nie może mieć znaczenia, ale wygląda na sabotaż. Może nawet portalu jako całości.

Policzę ile punktów ujemnych otrzymam... :-)))

Honic

Vote up!
1
Vote down!
0
#1640771