lewica

Obrazek użytkownika dr Frank Polak komentuje
Blog

Po niedawnych wyborach samorządowych w Polsce, premier Tusk zdaje się być politycznym zwycięzcą, który zaskarbił sobie elektorat Lewicy. To może być dla wielu zaskoczenie, ale patrząc na obecny program Koalicji Obywatelskiej (KO), trudno znaleźć wyraźne różnice w porównaniu do programu Lewicy. W ostatnim czasie KO przyjmuje postawy, które niegdyś były charakterystyczne tylko dla ugrupowania...

3.75
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.8 (6 głosów)
Obrazek użytkownika dr Frank Polak komentuje
Blog

Teatr polityczny przed euro wyborami w wykonaniu rządu premiera Tuska to nic innego jak spektakl pełen odwracających uwagę chwytów i emocjonalnych manipulacji. Zamiast zajmować się istotnymi kwestiami, które bezpośrednio dotyczą obywateli, jak choćby obniżeniem kwoty wolnego podatku do 60 tys., rząd premiera Tuska skupia się na próbach odwrócenia uwagi wyborców od rzeczywistych problemów kraju.

...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (12 głosów)
Obrazek użytkownika Zawiedzony
Idee

 

 

 

 

Wiesz Mamo...

Nie zdążyłam mieć planów

Tak!

Chciałam żyć!

Jak inne dzieci

Kiedy mnie zabiłaś...

Gdy ten okropny przedmiot wyrywał moje rączki,

A później nóżki

Ja Ciebie nadal kochałam

Mamo

Dźwięk Twojego serca

Do końca dawał nadzieję

Że jednak mi darujesz

Czym zawiniłam

 Mamo?

Autor wiersza;

Reti (Adam Bajcy)

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (9 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

Pozostawmy na boku dyskusje dotyczące zwycięstwa wyborczego 7 kwietnia 2024 r. Kaczyński i Tusk są bowiem przekonani, że laur dostał się w ich ręce. Tusk, bo wygrał sejmiki w większej ilości województw; Kaczyński – bo na PiS tradycyjnie już głosowało więcej wyborców.

Uwagę zwrócić powinno co innego. Otóż wg wyników exit pol Konfederacja zostawiła w tyle Zjednoczoną Lewicę. Na Konfę głosowało...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (11 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Lu­dzie ja­ko­by em­pa­tycz­ni, wca­le em­pa­tycz­ni nie są. Więk­szo­ść my­śli, że em­pa­tia to współ­czu­cie in­nym, a do­kład­niej umie­jęt­no­ść po­sta­wie­nia się na ich miej­scu i zdol­no­ść po­czu­cia jak my by­śmy ode­bra­li tę ich sy­tu­ację. To nie je­st em­pa­tia. Em­pa­tia to wczu­cie się w in­ny­ch, by zro­zu­mieć, dla­cze­go oni ro­bią to, co ro­bią.

  Ma­my nie za­sy­mu­lo­wać WŁA­...

2.65
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.7 (3 głosy)
Obrazek użytkownika Romuald Kałwa
Idee

„Anna Gertruda Liebke, korektorka w mało przyjaznej Polakom a bardziej Foersterowi "Zoppoter Zeitung" – nie wiem, kim był Foerst, ale słowa te napisał red. Marek Formela w Gazecie Gdańskiej nr 694 z 26 listopada 2021 roku.

Wszędzie, jak są wzmianki o rodzinie Donalda Tuska, to wiadomo, że jego babka Anna Gertruda Liebke była korektorką w Gazecie. Nie wiadomo tylko, jaka to gazeta. Nikt nazwy nie...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (10 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

Na dodatek muszą korzystać z pełni praw wyborczych do Sejmu oraz nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo, w tym skarbowe. Tak właśnie wyglądałaby interpretacja art. 127 Konstytucji, gdyby posłużyć się tym samym modelem rozumowania, co Tusk i jego przyjaciele.

19 grudnia 2023 roku to data znacząca. Oto Głodna Koalicja, sama zwąca się ruchem 15...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

Przyznam, że trochę mi ulżyło. Okazuje się bowiem, że wg czołowego intelektualisty nowej władzy starego premiera mam szansę. I może nawet nie pójdę siedzieć.

Jacek Żakowski przez lata po 1989 r. zrobił wiele, by zostać guru dziennikarskim liberałów. Przewinął się bowiem przez większość znaczących w III RP mediów, by na koniec wylądować jako szef katedry dziennikarstwa w niepublicznej szkółce...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Gospodarka

„Tercet egzotyczny”, który werbalnie ciągle twierdzi o gotowości objęcia rządów w Polsce, coraz bardziej zaczyna być rozbieżny w swoich poglądach na rzecz podstawową bez względu na wyznawaną ideologię – gospodarkę.

Oto kolejny ekspert fanzinu political fiction z Czerskiej (znanego również jako Gazeta Wyborcza) niejaki Piotr Stefaniak stawia sprawę jasno. Jak można było się domyśleć jeszcze przed...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)
Obrazek użytkownika Bielinski
Kultura

Czas płynie. Minęło dwa tygodnie od wyborów parlamentarnych i ogłoszenia ich wyników. Jak to zwykle bywa, wyniki wyścigów, wyborów, czy każdej innej rywalizacji, jednym się podobają, innym nie. Na prawej stronie sceny politycznej oraz publicystycznej panuje rozgoryczenie i z trudem tłumiona wściekłość i żal. Niby prawej, bo ich prawicowość jest czysto umowna. Oto ich ukochana partia, uosobienie...

1.25
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.3 (10 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

Im bardziej PO wyborach tym weselej. Oto posłanka lewicy, niejaka Joanna Scheuring – Wielgus radośnie oznajmia, że za moment ciągle jeszcze nieformalny sojusz powyborczy zawarty z Lewicą przestanie być potrzebny. A ona, i triumfator Czarzasty, na kolejną kadencję zostaną odsunięci od rządowych konfitur.

W piątek, 28 października 2023 r. , w radio ZET posłanka dwojga nazwisk podzieliła się tą oto...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (11 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

Powyższe słowa napisano w starożytnych Chinach mniej więcej wiek przed narodzeniem Buddy.

Do tej pory Sztuka Wojenna oraz 36 kroków autorstwa Sun Zi należą do kanonu wykształcenia rosyjskich (wcześniej sowieckich) oficerów i dyplomatów. A i w Polsce zyskują coraz większą popularność.

Tytułowe zdanie tak naprawdę stanowi zalecenie, aby czekać na wyczerpanie przeciwnika, bo wtedy stanie się łatwym...

4.75
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.8 (5 głosów)
Obrazek użytkownika zuberegg
Kraj

Znamy już oficjalny wynik wyborów, czas na podsumowanie i wnioski na przyszłość. Co ze zwycięstwa i powstania rządu POLEWu3D wynika dla Polski.

Pozytywy.

Rząd będą tworzyć wszystkie partie tzw. demokratycznej opozycji. Dlaczego to pozytyw? Wszystkie te partie wezmą na siebie odpowiedzialność za rządzenie krajem. Podczas następnych rządów żadna z tych partii nie będzie alternatywą dla wyborców....

4.8
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.8 (9 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

Nie skwaśniało mleko, szczególnie to UHT, krowy rodziły cielęta o jednej głowie i to bez żadnych inklinacji do przemawiania ludzkim głosem.

Ot, dzień, jak co dzień. No, może tylko chłodniej, niż tydzień temu, ale patrząc na temperaturę z perspektywy ostatniej dekady mieści się ona w granicach normy.

Co prawda, jeśli wierzyć do tej pory oPOzycyjnym mediom, doszło do cudu. PiS po 8 latach przegrało...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (7 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

Pedagogika wstydu, przez dekady uprawiana na Czerskiej, najwyraźniej znajduje swoje odbicie również po prawej stronie.

Co prawda w odróżnieniu od tabunu michnikowców potrafiących nawet określić Powstanie Warszawskie... dalszą eksterminacją Żydów cudem ocalałych po Powstaniu w Getcie, prawicowi publicyści przedstawiają naszą historię jaką była, ale…

Dumni z dokonań naszych ojców, dziadów i prapra...

4.9
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.9 (10 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Le­wi­ca od­ma­wia wszyst­kim lu­dziom czło­wie­czeń­stwa. Każ­dy z nas był kie­dyś em­brio­nem, a le­wi­ca twier­dzi, że nie by­li­śmy wte­dy czło­wie­kiem. Ta od­mo­wa czło­wie­czeń­stwa skut­ku­je tym, że le­wi­ca ak­cep­tu­je to, że wol­no nas le­gal­nie za­mor­do­wać. Kie­dyś nie umia­łem mó­wić i my­śleć, nie by­łem peł­no­spraw­ny, by­łem ma­ły i nie­do­łęż­ny. Le­wi­ca ta­kim osob­ni­kom...

3.4
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.4 (4 głosy)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

Pan poseł Tomasz Trela ostro i pryncypialnie, jak w końcu przystało na lewicowca oraz długoletniego zastępcę prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, potępił RESET.

Na pytanie red. Beaty Lubeckiej, czy jego zdaniem twórcy filmy mogli dopuścić się fałszerstwa przedstawionych w nim dokumentów, poseł Trela odpowiedział bez chwili wahania:

Mogli. (…) Ja widzę, co robi telewizja rządowa, ja widzę do czego...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (10 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

Zdecydowanie większość społeczeństwa zna już sprawę Mariki, 21-letniej studentki z Poznania, ukaranej przez tamtejszy Sąd karą trzech lat pozbawienia wolności za zamach na najwidoczniej święty tęczowy symbol.

Jak poinformowały media Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zarządził przerwę w wykonywaniu kary na podstawie art. 568 KPC co oznacza, że przychylił się do wniosku o ułaskawienie.

W związku...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (13 głosów)
Obrazek użytkownika Smok Eustachy
Kraj

Propozycja ślubu bez możliwości rozwodu godzi tak naprawdę w tych, którzy nie chcą z niej skorzystać. No bo niby wielka miłość, ślub na całe życie a tu zostawiasz sobie furtkę. Teraz nie ma innej rady, a tak nie wiadomo jak się przechyli szala, szczególnie w ślubach kościelnych. Czy ludzie zaczną otwarcie przyznawać, że tak nie do końca poważnie traktują deklaracje ślubne, czy raczej będzie im...

2.25
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.3 (10 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

Przypadek sędziego Marciniaka, konkretnie zaś oburzenie na jego skandaliczne ponoć zachowanie skłoniło mnie w końcu do zanurzenia się wgłąb słynnej „brunatnej księgi”, którą to od lat publikuje stowarzyszenie rodziny Pankowskich (prezes – Rafał Pankowski, r. 1976, skarbnik – Zygmunt Pankowski – r. 1950, w radzie nadzorczej zasiada natomiast Krystyna Pankowska, r. 1953)*.

I tak oto ujrzałem ten...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (9 głosów)
Obrazek użytkownika Romuald Kałwa
Idee

 

Jana Pawła II nienawidzą zwłaszcza ci, którzy służyli komunie, obcym państwom, wszyscy, którzy nienawidzą Polski.

ZSRR, to najdłużej istniejące, jedne z najbardziej ohydnych państw na świecie. Wstrętne było w nim właściwie wszystko, począwszy od budynków a skończywszy na ludziach. Bolszewicki smród długo unosił się nad Europą, niczym marksistowskie widmo komunizmu, o którym pisał Karol Marks w...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)
Obrazek użytkownika Smok Eustachy
Kraj

Pojawił się ostatnio raport o statutach szkolnych: że są niezgodne z ustawą, z konstytucją, że z niczym nie są zgodne i w dodatku są schowane i niedostępne. Nie trzeba go jednak czytać gdyż znany jutuber, recenzent i światotwórca Krzysztof M Maj uraczył nas ponad godzinnym strumieniem świadomości na ten temat:

 

https://youtu.be/CEqkCMUCqncWarto się nad tymże strumieniem zatrzymać, gdyż nie...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (9 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kultura

Jeśli tak dalej pójdzie fanzin political fiction z Czerskiej zapełni lukę wydawniczą, powstałą po medialnej śmierci wydawanego przez ponad trzy dekady satyrycznego dwutygodnika „Karuzela”.

6 marca 2023 r. tenże fanzin pod zarządem nadredaktora Michnika odkrył nowe. Do tradycyjnej rodziny, postulowanej przez środowiska LGBTQWERTY monopłciowej doszlusowała nowa – mędzygatunkowa. Niejaka Oktawia...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (10 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

Najdłuższy (wertykalnie) POlski prawnik, syn Macieja, znanego przede wszystkim z upatrywania w legendzie o smoku wawelskim dowodu na współistnienie ludzi i dinozaurów, a także popierającego stan wojenny, Roman Giertych znowu błysnął. Tym razem jako POlityczny strateg.

Powiedzieć, że Giertych nie lubi PiS-u to jakby nic nie powiedzieć. Nienawiść, jaką popularny Qń żywi osobliwie do Kaczyńskiego...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (3 głosy)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Idee

Publikując reportaż „Franciszkańska 3” TVN dał paliwo skrajnej lewicy.

Na finansowanym m.in. przez warszawski ratusz (Rafał Trzaskowski) portalu „Krytyka Polityczna” zabłysnął tekst niejakiego Galopującego Majora (Łukasza Hassliebe) Bestia z Wadowic wchodzi do kampanii cała na czerwono.

Lewacki felietonista za pewnik traktuje oparte na ubeckich materiałach rewelacje TVN.

Wydaje się, że słynne...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (11 głosów)
Obrazek użytkownika zuberegg
Kraj

Po słynnym już tvnowskim  paszkwilu w którym starano się ubrudzić Sw. Jana Pawła II, wszystkim dyskutującym umknął jeden ale za to najważniejszy wniosek. 

Paszkwil ten oparty jest o sbeckie teczki oraz wypowiedzi księży agentów służby komunistycznej. Komunistyczne służby wiedziały kto jest pedofilem, gdzie, kiedy krzywdził dzieci. Służby nie tylko wiedziały, same lokowały pedofilów w Kościele,...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (11 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

Patrząc od strony Kodeksu wyborczego zawiązany przez oPOzycję wspartą wywodzącymi się z niej samorządowcami PAKT jest bez sensu. Wybory do Izby Wyższej polskiego Parlamentu są bowiem klasycznym przykładem postulowanych ongiś przez PO a potem KUKIZ’15 JOW-ów.

Zatem wybierając Senatora głosujemy na konkretnego człowieka, a nie na listę partyjną. Teoretycznie jest zatem zbędna. Tyle, że w takiej...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (10 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

Najwyraźniej lewica nie umie żyć bez rozwiązań z powodzeniem wcielanych ongiś w życie przez największych socjalistów XX wieku – Stalina i Hitlera.

Co prawda Konstytucja RP w art. 54 u. 2 Konstytucji zakazuje cenzury prewencyjnej, jednakże zapis ten nie powoduje zaniknięcia znanej choćby po II wojnie światowej w Czechosłowacji cenzury represyjnej. Niestety. Ta, za sprawą naszych sądów (wybaczcie,...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Historia

Obchodzenie 4 czerwca jako święta rzekomo odzyskanej Niepodległości jest elementem trwającego od 13 grudnia 1981 r. przedstawienia. I nie tylko dlatego, że członkiem Układu Warszawskiego przestaliśmy być dopiero w lipcu 1991 r. Trzeba bowiem pamiętać, że najbardziej zajadli członkowie jaruzelskiej junty ciągle pozostawali u steru. Sam Jaruzelski został pierwszym prezydentem III RP a tzw. resorty...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)
Obrazek użytkownika zuberegg
Kraj

W związku z toczącą się tuż przy naszej granicy wojną władze naszego państwa, co zrozumiałe muszą przygotować się na ewentualność przekroczenia naszej granicy przez wojenne zmagania. Oczywiście szanse na wojnę na terenie naszego państwa są znikome, natomiast zgodnie z hasłem "chcesz pokoju, szykuj się do wojny" musimy być na nią przygotowani. W związku z tym dokonano zmian w prawie..

Ustawa o...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (11 głosów)

Strony