Godziemba - blog

Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Od pierwszych dni wojny prasa narodowa nazywała jednostki Franco wojskami narodowymi, narodowcami lub powstańcami, w odróżnieniu od gazet socjalistycznych przedstawiających wojska frankistowskie jako buntowników, którzy wystąpili przeciw legalnemu rządowi.

                                                     Publicyści narodowi...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Wojna domowa w Hiszpanii była pilnie śledzona i szeroko komentowana przez publicystów narodowych w Polsce.

Obóz narodowy widział w koncepcji frontów ludowych nową taktykę Moskwy, dążącej do wzmocnienia swoich wpływów w Europie Zachodniej. Uważano, iż na Półwyspie Iberyjskim Komintern przeprowadził długofalową akcję, której początkiem była...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Memorandum Mikołajczyka z sierpnia 1944 roku wywołało silne sprzeciwy zarówno w kraju jak i w Londynie. 

Gen. Sosnkowski w liście do prezydenta zastrzegł, iż gdyby doszło do fuzji rządu RP oraz PKWN „Polskie Siły Zbrojne znieść podobnego obrotu spraw nie będą w stanie. Przewiduję w tym wypadku kryzys nieobliczalny w skutkach, co najmniej w...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Latem 1944 roku wśród polskich władz emigracyjnych ścierały się dwie sprzeczne ze sobą koncepcje.                       

Jedna – propagowana przez prezydenta Raczkiewicza, Naczelnego Wodza gen. Sosnkowskiego - popierana przez Stronnictwo Narodowe oraz Polską Partię Socjalistyczną – stała na gruncie suwerennych praw Rzeczypospolitej i choć...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

4 maja 1925 rozpoczęła się w Genewie Konferencja na rzecz Kontroli Międzynarodowego Handlu Bronią, Amunicją i Wyposażeniem Wojskowym.                 

            W skład delegacji polskiej biorącej w niej udział oprócz jej przewodniczącego – gen. Sosnkowskiego, wchodzili także: minister –rezydent przy Lidze narodów Kajetan Morawski, radca...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Liga Narodów której głównym zadaniem było utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, wspierała inicjatywy rozbrojeniowe pojawiające się na jej forum. 

W ciągu 1924 roku Rada Ligi Narodów była terenem ostrego starcia Francji i Anglii co do kontroli rozbrojenia b. państw centralnych, która z chwilą zakończenia działalności...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Uroczystości trzydziestej rocznicy PRL miały wyjątkowy charakter. Na zaproszenie komunistycznych władz przybył do Warszawy przybył sam gensek Leonid Breżniew. 

19 lipca 1974 roku samolot z Breżniewem wylądował na lotnisku Okęcie, gdzie gości powitał Edward Gierek i „tłumnie zgromadzona ludność Warszawy”. Wedle Rakowskiego, Lońka „wysiadł z...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

22 lipca – dzień ogłoszenia Manifestu Polskiego PKWN był symboliczną datą wprowadzenia systemu komunistycznego nad Wisłą. Z tej okazji od 1945 do 1989 roku,  przez 45 lat dzień ten był świętem państwowym.

Twórcy PKWN Stalinowi chodziło o utworzenie konkurencyjnej dla rządu RP, struktury władzy na terenach zajętych przez armię sowiecką....
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Akcja na Kraj prowadzona przez Wydział Krajowy Rady Politycznej okupiona została licznymi ofiarami, które spowodowane zostały przez infiltrację kanałów łączności oraz placówki w Bergu przez komunistyczne MBP.                                                                                         

             Aktywną działalność przeciwko...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Ujawnienie w styczniu 1953 roku przez komunistyczne władze PRL sprawy tzw. Bergu, zapoczątkowało długotrwały kryzys polityczny wśród polskiej emigracji, a komunistom pozwoliło zintensyfikować oszczerczą kampanię propagandową przeciwko polskim politykom w Londynie.

  W miarę wzmagania się „zimnej wojny” Waszyngton poszukiwał nowych form i...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Po zamachu bolszewickim premier Rządu Tymczasowego Aleksander Kiereński opuścił Piotrogród i udał się do Pskowa. Dowódca frontu północnego, generał Czeremisow, na którego liczył premier, nie zamierzał walczyć. Przyłączył się natomiast do Kiereńskiego z resztami swych wojsk gen. Krasnow, dowódca 3 korpusu kawaleryjskiego, który wziął udział w...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Świat

Niejako w cieniu greckiej tragedii rozpoczął się kryzys w kraju Afrodyty.

                                                          Po reformach centroprawicowej Partii Demokratycznej Cypr stał się europejskim tygrysem. Zasadnicze obniżenie podatków uczyniło z wyspy Afrodyty raj podatkowy i przyciągnęło wiele firm, które przeniosły swoje...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Komisja Księży zobowiązywała swoich członków do aktywnego pozyskiwania nowych kandydatów. Niekiedy ten werbunek miał humorystyczny charakter. Podczas spotkania prezydium katowickiego OKK w dniu 26 marca 1952 roku ustalono, że do 1 lipca komisja przyjmie co najmniej jednego członka, by uczcić 60. urodziny Bolesława Bieruta...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W drugiej połowie lutego 1950 roku grupa 32 księży powołała Główną Komisję Księży (GKK) przy ZBoWiD, na czele której stanął ks. Edmund Konarski. Do władz związku weszli księża: Roman Szemraj, Stanisław Owczarek, Antoni Lemparty i Bonifacy Woźny.                                    

Charakterystyczne jest, iż przy GKK i Okręgowych Komisjach...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Ważnym impulsem w procesie rozbijania jedności polskiego duchowieństwa stała się rozmowa Bieruta ze Stalinem, do której doszło 1 sierpnia 1949 roku. Nie zrobicie nic – pouczał Stalin – dopóki nie dokonacie rozłamu na dwie odrębne przeciwstawne sobie grupy (…), propaganda masowa to rzecz konieczna, ale samą propagandą nie zrobi się z tego, co...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

 

„my kierujemy się przede wszystkim dobrem Polski Ludowej, a na drugim miejscu dobrem wyznania. W ramach dobra demokracji ludowej  – niech rozkwita wyznanie, nigdy zaś na odwrót”.   W sejmowym przemówieniu z 28 listopada 1947 roku premier Józef Cyrankiewicz ogłosił, ze rząd nie dopuści do wygrywania uczuć religijnych dla zgoła...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Nowa ekipa Gierka postanowiła przewartościować dotychczasową politykę wobec Watykanu, zdając sobie sprawę, iż antykościelne posunięcia Gomułki doprowadziły do zamrożenia kontaktów Warszawy ze Stolica Apostolską 

Wznowienie po kilkuletniej przerwie relacji z Watykanem uwiarygodniło nowe władze w oczach świata zachodniego, co miała...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

 

Proces poszukiwanie przez Stolicę Apostolską jakiejś formy ułożenia stosunków z państwami komunistycznymi uległ przyspieszeniu po śmierci Piusa XII w 1958 roku oraz rozpoczęciu Soboru Watykańskiego II                                                    Paweł VI był przekonany o konieczności wypracowania kompromisu z Moskwą i innymi...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Mimo zajmowania wysokiego stanowiska kmdr Józef Unrug miał niewielki wpływ na opracowanie koncepcji rozwoju polskiej floty, gdzie decydującą rolę odgrywał adm. Świrski.                                         

Wzrost napięcia w Europie od połowy lat 30. nie miał jednak wpływu na sytuacje polskiej floty, której przygotowania obronne...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Admirał Józef Unrug był jednym z twórców polskiej marynarki wojennej oraz jej dowódcą w czasie wojny 1939 roku.                                                      

Józef Michał Hubert Unrug urodził się 7 października 1884 roku w Brandenburgu niedaleko Berlina. Jego ojciec Tadeusz Gustaw był oficerem armii niemieckiej, w której dosłużył...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Świat

Wielu mieszkańców Europy Zachodniej i Południowej nie rozumie przyczyn niechęci Polaków do Rosjan. To niezrozumienie wynika między innymi z braku kontaktów z Rosjanami. 

Ostatnią podróż na Cypr i do Izraela odbywałem w międzynarodowej grupie, składającej się głównie z Rosjan oraz Brytyjczyków. Poza tym było kilku Polaków, dwóch Czechów oraz...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Kraj

Największemu, najmądrzejszemu, najwybitniejszemu (p)rezydentowi stuknęła dziś 60-tka.

Pamiętał o niej najwybitniejszy dziennikarz PRL-bis ob. Lis Tomasz. Lis: Dla jednego obywatela 4 czerwca będzie miał w tym roku taki wymiar, że sześćdziesiątka mu stuknie. Ten obywatel jest prezydentem... ...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Pułkownik Porwit odegrał znaczącą rolę podczas obrony Warszawy w 1939 roku, co wykorzystał po wojnie podczas swych badań nad historią wojny z Niemcami we wrześniu 1939 roku.

                                                                                               Dopiero w nocy z 2 na 3 września 1939 roku Pułkownik został oficerem do...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Pułkownik Marian Porwit był żołnierzem z powołania, ale przede wszystkim autorem przełomowej analizy wojny polsko-niemieckiej 1939 roku. 

Marian Porwit urodził się 29 września 1895 roku w Gorlicach. Był szóstym z kolei dzieckiem Pauliny z Kamińskich i Marcina Porwita – urzędnika miejskiego. W 1906 roku rozpoczyna naukę w gorlickim gimnazjum...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Druga połowa lat 30. była okresem znacznego ożywienia w handlu bronią. 

Dojście Hitlera do władzy, ekspansja japońska na Dalekim Wschodzie, wojna domowa w Hiszpanii spowodowały wielki wzrost popytu na nowoczesny sprzęt wojskowy. Napięta sytuacja międzynarodowa pozwoliła sprzedać prawie w całości posiadane stoki , a także wiele nowej...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W latach 1926-1939 eksport polskiego uzbrojenia stanowił istotne źródło pozyskiwania dewiz. 

Po zakończeniu wojny z bolszewikami w 1920 roku, armia II RP stanęła przed zadaniem reorganizacji swej struktury oraz ujednolicenia posiadanego uzbrojenia i sprzętu.   Materiały wojskowe pozostałe po ujednoliceniu uzbrojenia składowane były w...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Ostatecznie poszukiwanie godnej, i bezpiecznej zarazem, postawy wobec wydarzeń brzeskich przez pisarzy sympatyzujących z obozem piłsudczykowskim przybrało dwie postaci.                                          

Jedni chcieli wierzyć, że można zachować należyty dystans „między swoim posterunkiem, a jarmarkiem politycznym (….), że można nie...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Przejęcie władzy przez Piłsudskiego w maju 1926 roku zaostrzyło spory pomiędzy narodowymi i liberalnymi twórcami.

Związane z obozem narodowym pismo „Myśl Narodowa” od początku podważało legalność władzy Marszałka Józefa Piłsudskiego, zdobytej w wyniku zamachu majowego.   Kolejne dwa majowe numery tygodnika zostały skonfiskowane. Dopiero w...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Zgodnie z wolą Marszałka Józefa Piłsudskiego, po śmierci jego serce zostało wyjęte z ciała i zamknięte w opatrzonym pieczęcią prezydenta szklanym słoju. 

W testamencie Marszałek zastrzegł – „niech tylko moje serce wtedy zamknięte schowają w Wilnie gdzie leżą moi żołnierze co w kwietniu 1919 roku mnie jako wodzowi Wilno jako prezent pod nogi...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Jesienią 1926 roku Stefan Starzyński po objęciu stanowiska dyrektora Departamentu Prezydialnego Ministerstwa Skarbu przystąpił do formowania Pierwszej Brygady Gospodarczej.

Pierwszym krokiem w tym kierunku było zatrudnienie w ww. ministerstwie Wacława Fabierkiewicza, działacza PPS i zwolennika interwencjonizmu państwowego, który uchodził za...
0
Brak głosów

Strony