Godziemba - blog

Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Przez cały okres międzywojenny niezwykle ważną wagę przywiązywano do nauki historii w szkołach wszystkich poziomów.

  Wydane w latach 1919-1922 programy nauki historii zakładały, iż w szkole powszechnej lekcje historii rozpoczynały się w trzeciej klasie i trwały do jej końca w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. W gimnazjum niższym uczono...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Rywalizacja polsko-sowiecka na arenach sportowych rozpalała kibiców do czerwoności.

W ramach eliminacji do Mistrzostw Świata w 1958 roku piłkarska reprezentacja Polski trafiał do grupy eliminacyjnej z jedną najsilniejszych wówczas drużyn na świecie – ekipą ZSRS. W pierwszym meczu w Moskwie Polacy przegrali 0:3, jednak...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

>Wyścig Pokoju był imprezą, budzącą olbrzymie zainteresowanie społeczne. Stąd też zwycięstwo w 1956 roku Stanisława Królaka nad koalicją kolarzy sowieckich wywołało powszechny entuzjazm.

  Wyścig Pokoju zainicjowany został w 1948 roku przez komunistyczne redakcje „Głosu Ludu” (potem „Trybuny Ludu) oraz Rudego Prava”, do których...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Jedną z największych imprez sportowych, zorganizowanych w latach 50. w Polsce Ludowej były Mistrzostwa Europy w boksie, które odbyły się w dniach 18-24 maja 1953 w Warszawie.   W imprezie olbrzymi sukces odniosła polska reprezentacja, trenowana przez legendarnego Feliksa Stamma, zdobywając 5 złotych medali. Złoci...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Od samego początku Giedroyc pojmował kwestię wschodnią przede wszystkim jako projekt nowej polityki polskiej, który nie tyle będzie czekał na urzeczywistnienie w sprzyjających warunkach, ile sam zacznie stwarzać nowy klimat i oddziaływać na stosunki miedzy Polską a jej wschodnimi sąsiadami.   Giedroyc uważał, że...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Wydarzeniem, które ugruntowało image Giedroycia jako zdecydowanego zwolennika porozumienia polsko-ukraińskiego, była reakcja "Kultury" na audycję wyemitowaną przez Telewizję Francuską w marcu 1958 roku, a poświęconą zamachowi na Symona Petlurę.

  Audycja ta dezawuowała ukraiński ruch niepodległościowy jako z gruntu...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Również Juliusz Mieroszewski, który stałą współpracę z miesięcznikiem podjął w kwietniu 1950 roku, zostając londyńskim korespondentem „Kultury” (stąd „Londyńczyk”) a wkrótce czołowym publicystą politycznym pisma, z entuzjazmem powitał artykuł Łobodowskiego.

Alternatywą dla porozumienia był powrót do tragicznej przeszłości, a więc...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

4 października 1946 roku generał Władysław Anders mianował Jerzego Giedroycia kierownikiem Instytutu Literackiego.                Początkowo (lata 1946-47) Instytut działał w Rzymie, do którego Giedroyc ściągnął swoich głównych współpracowników (m.in. Czapski, Herling-Grudziński, małżeństwo Hertzów). Pierwszy numer ...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Margaret Thatcher w czasie wojny o Falklandy przywróciła Brytyjczykom poczucie dumy ze swego państwa. 

Od samego początku w wojnie tej nie chodziło o terytorium, ale o zasady, które premier Thatcher wyraziła w następujący sposób: „Agresorzy nigdy nie powinni zwyciężać, a prawo międzynarodowe powinno górować nad siłą”.   Brytyjczycy...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Margaret Thatcher zdołała przekształcić „chorego człowieka Europy” w zdrowe państwo o kwitnącej gospodarce. 

Gdy Margaret Thatcher zostawała premierem Wielkiej Brytanii, główne sektory jej gospodarki znajdowały się w rękach państwa. Były źle zarządzane i przynosiły straty. Nacjonalizacja gospodarki doprowadziła do znacznego osłabienia...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Margaret Thatcher zdołała przekształcić „chorego człowieka Europy” w zdrowe państwo o kwitnącej gospodarce. 

Gdy Margaret Thatcher zostawała premierem Wielkiej Brytanii, główne sektory jej gospodarki znajdowały się w rękach państwa. Były źle zarządzane i przynosiły straty. Nacjonalizacja gospodarki doprowadziła do znacznego osłabienia...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Józefowi Lipskiemu nie udało się wiosną 1939 roku zapobiec konfliktowi polsko-niemieckiemu, który doprowadził do agresji niemieckiej na Polskę we wrześniu 1939 roku. 

Po normalizacji stosunków polsko-niemieckich, w październiku 1934 roku podniesiono rangę wzajemnych przedstawicielstw z poselstw do ambasad. W tej sytuacji Józef Lipski został...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Józef Lipski odegrał znaczną rolę w podpisaniu deklaracji o nieagresji z Niemcami w styczniu 1934 roku. 

Józef Lipski urodził się 5 czerwca 1894 roku we Wrocławiu, jako najmłodszy syn Wojciecha i Zofii Lipskich. Jego ojciec (herbu Grabie) zasiadał w pruskiej Izbie Panów jako ziemianin – dziedziczny właściciel dóbr rycerskich w Lewkowie w...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Po szoku stanu wojennego, do większych protestów w Warszawie doszło dopiero w maju 1982 roku.

  Po protestach z grudnia 1981 roku, pierwsze miesiące 1982 roku minęły w Warszawie dość spokojnie.   Pierwszym w stanie wojennym testem możliwości „bojowych” warszawskich jednostek MO i SB były uroczystości „święta” 1 maja 1982...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Edward Raczyński odegrał znaczną rolę w zawarciu na wiosnę 1939 roku porozumienia polsko-brytyjskiego.

Od początku londyńskiej misji Raczyńskiego, Brytyjczycy nieustannie zadawali mu pytanie „czy rząd polski – poza układem z końca stycznia roku 1934 – nie zawarł z Hitlerem jakiegoś poufnego układu; czy jednym słowem...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Edward Raczyński przed objęciem stanowiska ambasadora RP w Londynie, pełnił szereg ważnych funkcji w polskiej dyplomacji.

Edward Bernard Maria hr. Raczyński urodził się 19 grudnia 1891 roku w Zakopanem jako syn Edwarda Aleksandra oraz Róży z domu Potockiej. Po ukończeniu III gimnazjum im. Jana Sobieskiego w Krakowie, w...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Polsko-brytyjska deklaracja o wzajemnej pomocy zamiast uspokoić doprowadziła do dalszego zaognienia sytuacji w Europie.

Diametralna zmiana w brytyjskiej polityce zagranicznej wynikała nie tyle z troski o bezpieczeństwo państwa polskiego, ale ze strachu przed spełnieniem przez Warszawę żądań Berlina, co doprowadziłoby do...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Na początku 1939 roku doszło do przełomu w stosunkach polsko-niemieckich.

W końcu października 1938 roku niemiecki minister spraw zagranicznych Joachim von Ribbentrop przedstawił polskiemu ambasadorowi w Berlinie Józefowi Lipskiemu ofertę „globalnego uregulowania” wszystkich problemów polsko-niemieckich. Zawierały one...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Pogarszające się na wiosnę 1938 roku położenie Czechosłowacji, minister Józef Beck pragnął wykorzystać do odebrania jej zagrabionego Polsce na początku 1919 roku Zaolzia.

Podczas majowej narady najważniejszych postaci obozu piłsudczykowskiego postanowiono, iż Warszawa nie podejmie żadnych antyczeskich kroków, jednocześnie...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Józef Beck uważał się za „jedynego autoryzowanego interpretatora i wykonawcę woli Marszałka” w sprawach polityki zagranicznej.

Dopóki jednak żył Komendant, Beck (pułkownik artylerii konnej) był jedynie sprawnym wykonawcą jego poleceń na arenie dyplomatycznej. Tak było m.in. w sprawie polsko-niemieckiej deklaracji o...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Zmiana obrazu Niemiec na przełomie 1938 i 1939 roku w polskiej prasie prorządowej następowała stopniowo.

Dopiero w końcu października 1938 roku Ilustrowany Kurier Codzienny w artykule pt. „ Nie oddamy Niemcom ani Gdańska ani nawet kawałka Pomorza. Minister Beck dementuje pogłoski o tajnym układzie Polski z Rzeszą”...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Analiza prasy rządowej dobrze ukazuje ewolucję stosunków polsko-niemieckich w latach 1938-1939.

Na początku 1938 roku w prasie rządowej z „Gazetą Polską” na czele dominowało zadowolenie ze stanu stosunków polsko-niemieckich. Jedynym zgrzytem w tych relacjach była kwestia złego traktowania przez Berlin polskiej...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

 Pałac Kultury i Nauki im. Józefa Stalina stał się symbolem sowieckiej dominacji nad Polską.

   Od początku budowa gmachu była bardzo mocno nagłaśniana propagandowo – biuro polskiego pełnomocnika budowy zebrało informacje o nieomal 5 tysiącach artykułów i wzmianek prasowych oraz...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Pałac Kultury i Nauki miał być sowieckim „darem” dla Warszawy.

Oficjalnie w lipcu 1951 roku, podczas wizyty Mołotowa w Warszawie, Moskwa wystąpiła z propozycją budowy gmachu wysokościowego w stolicy. Inwestycja miała zostać zrealizowana w formie daru, z sowieckich materiałów przez sowieckich inżynierów i robotników....
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Budowa gmachu partii rozpoczęła się faktycznie w maju 1948 roku. Kierownikiem budowy oraz głównym konstruktorem obiektu został Marian Rzędowski, uzdolniony konstruktor, jeden z prekursorów budownictwa żelbetowego w Polsce, znakomity organizator.

Uroczyste rozpoczęcie budowy nastąpiło 22 lipca 1948 roku, w dniu „święta”...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Wkrótce po zdobyciu władzy komuniści postanowili zbudować prestiżowy gmach dla władz centralnych partii.

W połowie stycznia 1945 roku po zajęciu Warszawy przez jednostki sowieckie, członkowie Polskiej Partii Robotniczej samowolnie zajęli dużą sześciopiętrową kamienicę u zbiegi Alei Jerozolimskich i Emilii Plater na...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W okresie zimnej wojny rywalizacja między sportowcami z Zachodu i Wschodu częstokroć była substytutem wojny.

Zawodnicy z państw zachodnich stawali się nie rywalami ale wrogami, których należało zniszczyć. Ich pokonanie dawało nie tylko sportową satysfakcję, lecz służyło podkreśleniu przewagi bloku sowieckiego nad zgniłym...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Początkowo powojenny  sport odradzał się w strukturach ukształtowanych w II RP. Także w prasie sportowej przeważały wspomnienia wojenne sportowców, artykuły wspomnieniowe o poległych i zamordowanych.

Na początku 1946 roku utworzono przy Ministerstwie Obrony Narodowej Państwową Radę Wychowania Fizycznego i Przysposobienia...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Humor i satyra

We wtorek w programie „Kropka nad i” Moniki Olejnik, czołowy polityk rządzącej Platformy Obywatelskiej, Stefan Niesiołowski po przedstawieniu mu szokującego raportu Fundacji Maciuś o bardzo znacznym odsetku głodnych polskich dzieci, powiedział w swoim niepowtarzalnym stylu:

  „Myśmy cały szczaw wyjedli z nasypu i wszystkie śliwki jedli....
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W myśl propagandy komunistycznej zetempowiec miał być wzorem dla całej młodzieży

Zetempowcy mieli obowiązek stawać się przodownikami pracy, przekraczać normy produkcyjne, podejmować zobowiązania produkcyjne, a także poświęcać czas wolny na sezonową pracę w polu. Nieustannie apelowano do członków Związku o udział w „walce...
0
Brak głosów

Strony