Godziemba - blog

Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W latach 20. Stefan Starzyński zgromadził wokół siebie grono ekonomistów nazwane potem Pierwszą Brygadą Gospodarczą. 

Na początku 1926 roku, Stefan Starzyński zwolniony z sekretariatu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, w cyklu artykułów opublikowanych na łamach piłsudczykowskiego „Głosy Prawdy” przedstawił swoją wizję polityki...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Wewnętrzna dyskusja w Klubie Inteligencji Katolickiej zakończyła się w 1972 roku zwycięstwem oportunistów, czego wyrazem był wybór prof. Andrzeja Święcickiego na prezesa Klubu. 

W początkach lat 70. Klub odmawiał udziału we współdziałaniu społeczeństwa „drugiego obiegu”, koncentrując się na organizacji wykładów. „Wprawdzie w trosce o...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Początki warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej sięgają października 1956 roku. 

Zebranie założycielskie Ogólnopolskiego Klubu Postępowej Inteligencji Katolickiej odbyło się w dniach 22-24 października 1956 roku, w momencie gdy „przełom narastający od miesięcy – jak zapisano w protokole zebrania – w stosunkach politycznych w Polsce...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Najambitniejszym polskim przedsięwzięciem kolonialnym była próba założenia kolonii na pograniczu brazylijsko-argentyńskim w Misiones. 

Emigranci z Polski mieli zasiedlić zakupione przez rząd ziemie – docelowo 400 tysięcy ha, na której znaleźć się miało 12 tysięcy rodzin, czyli około 45-50 tysięcy osób. W latach 1930-1938 do Argentyny...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Koncepcje uzyskania kolonii przez Polskę formułowane były przez całe dwudziestolecie międzywojenne. 

Już w końcu 1918 roku Michał Pankiewicz oraz Kazimierz Głuchowski założyli Polskie Towarzystwo Kolonialne. W 1928 roku Gołuchowski był inicjatorem utworzenia Związku Pionierów Kolonialnych, którego działalność miała niewątpliwy wpływ na...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Świat

Znalezienie się na liście wrogów Putina jest niemal równoznaczne z wyrokiem śmierci. 

We wrześniu 1999 roku miały miejsce bardzo podejrzane eksplozje budynków w kilku miastach Rosji, w których zginęło kilkuset mieszkańców Federacji Rosyjskiej. Premier Putin oskarżył o te zamachy Czeczenów i zapowiedział: „Wytropimy ich i zniszczymy,...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Kraj

Wbrew medialnym i politycznym fałszerstwom Prezydent Lech Kaczyński dobrze zasłużył się Polsce.   

Prezydent Lech Kaczyński dbał o jakość i godność państwa polskiego. Należy docenić jego doniosłą rolę w przywracanie Polsce jej prawdziwych bohaterów – służyła temu m.in. polityka orderowa. W czasie swojej tragicznie przerwanej prezydentury,...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Święta Wielkanocne obchodzone były uroczyście przez żołnierzy Legionów Polskich. 

„W nocy padał deszcz, ale około 6-ej się rozpogodziło –wspominał August Krasicki – i o 6-ej rozpoczęła się rezurekcja w kaplicy legionowej. Przy zwykłym ceremoniale z procesją, śpiewem „Wesoły nam dzień dziś nastał”, z asystą wojska spod znaku Orła Białego,...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Kraj

Archidiecezjalny Zespół Domowej Opieki Paliatywnej przy parafii św. Zygmunta na warszawskich Bielanach znalazł się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Na ścianie przed wejściem do siedziby hospicjum znajduje się pamiątkowa tablica, poświęcona Katarzynie Dembińskiej, która dała w stolicy początek społecznego hospicjum. Z niego wyrósł...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Pomimo kontrowersji gen. Anders nadal forsował koncepcję odtworzenia wojska polskiego na emigracji.

  Zachętą dla niego było uchwalenie przez Kongres USA poprawki do ustawy o wzajemnym bezpieczeństwie, która przewidywała, że 100 milionów dolarów rocznie będzie przekazywane na zorganizowanie oddziałów zbrojnych złożonych z uciekinierów oraz...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Po wybuchu „zimnej” wojny, polscy politycy emigracyjny wspierali koncepcję odtworzenia polskiego wojska na Zachodzie. 

Decyzja o likwidacji Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w 1947 roku została przyjęta z niezadowoleniem przez rząd RP na Uchodźstwie oraz większość polskich żołnierzy. Z chwilą likwidacji wojska polskiego nadszedł czas...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W 1956 roku władze Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego podjęły nieśmiałą próbę zwiększenia niezależności Stronnictwa od komunistów. 

Po śmierci Bieruta, nowe władze PZPR nie zamierzały zrezygnować ze ścisłej kurateli wobec ZSL oraz wytyczania jego kierunków, form i metod działalności. W dalszym ciągu uważano, iż organizacyjna aktywność...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W 1956 roku część b. działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego podjęła próbę utworzenia niezależnego ruchu ludowego. 

Wśród mieszkańców wsi żywa była pamięć o przywódcach PSL. Raport UB oceniał, iż „wśród emigracyjnych wielkości politycznych tylko Mikołajczyk cieszył się mirem chłopstwa. Podobnie jak Witos, ma swą własną legendę, a z niej...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Latem 1956 roku polscy chłopi przystąpili do likwidacji spółdzielni produkcyjnych. 

Po XX Zjeździe KPZR oraz śmierci Bolesława Bieruta polscy chłopi oczekiwali na odejście od polityki kolektywizacji, rozwiązanie istniejących spółdzielni produkcyjnych oraz zwrot gruntów przejętych gruntów.   Powstanie w Poznaniu w czerwcu 1956 roku część...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W okresie PRL bitwie pod Lenino poświęcono ponad 300 różnego typu publikacji, sesji naukowych. 

W „Ludowym Wojsku Polskim”, broszurze wydanej w 1988 roku napisano, iż 1 Dywizja Piechoty „przeszła chrzest bojowy na Białorusi pod miejscowością Lenino 12 i 13 października 1943 roku. Dla upamiętnienia tego czynu dzień pierwszej bitwy jest...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Bitwa pod Lenino była swoistym mitem założycielskim Ludowego Wojska Polskiego, na jego „zwycięskim” marszu od Sielc, przez Lenino, Warszawę po Berlin . 

W lutym 1943 roku Stalin wezwał na Kreml b. ppłk. Zygmunta Berlinga – dezertera z Armii Polskiej w Rosji i zakomunikował mu swą zgodę na sformułowanie jednostek polskich, które miały...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Dowództwo Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego bardzo dużą rolę przykładało do właściwego wyszkolenia politycznego żołnierzy, tak aby każdy „kabewiak” postrzegany był

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Powołany w 1945 roku Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego uważany był powszechnie za zbrojne ramię PPR – „wojsko partii”. 

 

Historia KBW sięga jesieni 1943 roku, kiedy to koło Sielc sformowany został Samodzielny Batalion Szturmowy, który – co niezwykle znamienne – pozostawał w strukturze nie Armii Polskiej, ale Armii Czerwonej. Jego...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Wydarzenia z 13 maja 1937 roku w Brześciu nad Bugiem miały być rzekomym dowodem na szalejący antysemityzm w II RP. 

Stolicę województwa poleskiego zamieszkiwało w latach 30. prawie 50 tysięcy mieszkańców, spośród których blisko 50% stanowili Żydzi. Relacje między ludnością żydowską i chrześcijańską nie były idylliczne, choć sprawozdania...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Od 1970 roku służby PRL ze sporym zaangażowaniem obserwowały rozwój sytuacji w Chile.

            W 1970 roku w wyborach prezydenckich w Chile wzięło udział trzech kandydatów: Salvador Allende – kandydat sojuszu komunistyczno-socjalistycznego Frontu Jedności Ludowej (pierwotnie komuniści chcieli aby ich kandydatem był komunistyczny...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Latem 1932 roku doszło na południowym Polesiu do gwałtownych, sprowokowanych przez komunistów, wystąpień chłopskich. 

W poleskim powiecie koszyrskim – graniczącym z Wołyniem - brakowało jakichkolwiek ośrodków miejskich. Stolica powiatu - Kamień Koszyrski liczył zaledwie 2300 mieszkańców. W 1931 roku spośród 95 tysięcy mieszkańców prawie 84...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Na początku lat 30. analizy rozbudowy Armii Czerwonej zajmowały najwięcej miejsca w raportach polskiego wywiadu w ZSRS. 

Sprawy armii sowieckiej obejmowały również przemysł – rozbudowywany pod kątem wyposażenia wojska w nowoczesny sprzęt, a także transport umożliwiający przemieszczenie jednostek z Dalekiego Wschodu na Kaukaz i nad zachodnią...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Na lipcowym plenum KC PPR w 1948 roku zapowiedziano kolektywizację wsi. 

W pierwszej kolejności wytypowano w każdym powiecie jedną lub kilka wsi, w których miano przeprowadzić kolektywizację. Wsie te miały spełniać określone kryteria – powinna być w nich silna organizacja partyjna, dobra, urodzajna ziemia i w miarę niewielkie niezadowolenie...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W latach 1948-1956 komuniści próbowali doprowadzić do kolektywizacji polskiej wsi. 

Edward Ochab w referacie wygłoszonym na I zjeździe PPR w grudniu 1945 roku uspokajał polskich chłopów, że „stoimy na gruncie indywidualnej gospodarki chłopskiej i jesteśmy przeciw kolektywizacji (…) rozwój wsi i całej gospodarki polskiej nie może być tylko...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W listopadzie 1948 roku na mocy wyroku komunistycznego sądu Kazimierz Pużak został skazany na 10 lat więzienia, z którego żywy już nie wyszedł. 

Kazimierz Pużak, urodzony w 1883 roku w Tarnopolu, od 1903 roku związany był z Polską Partia Socjalistyczną. W latach 1905-1906 był członkiem Organizacji Bojowej PPS, a w 1911 roku zostaje...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Wypadki w gminie Nowosiółki, a przede wszystkim będący ich skutkiem tzw. proces kobryński w 1933 roku poruszyły na krótko opinie publiczną w II RP. 

W świetle policyjnych ustaleń, Leon Bogdanowicz, radny gminy Oziaty oraz członek Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi, po odbyciu w lipcu 1933 roku szeregu spotkań z agitującą do...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

 

Sosnkowski nie był całkowicie zadowolony z ostatecznego kształtu konwencji, która miała niewątpliwie mniejszy ciężar gatunkowy, niż konwencja francusko-rosyjska z 1892 roku.   Nie krył zresztą swego zawodu w rozmowie z Foch’em, wskazując iż formuły wzorowane na tej konwencji zostały zastąpione sformułowaniami bardziej ogólnikowymi. Uważał...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W lutym 1921 roku podpisana została w Paryżu konwencja wojskowa polsko-francuska. 

Po niepowodzeniu uzyskania brytyjskiej gwarancji wsparcia w przypadku agresji niemieckiej, w Paryżu narodził się pomysł sojuszu z Warszawą. Polska miała w pewnym stopniu zastąpić Rosję, sojusznika Francji od 1892 roku.   Nie wszyscy w Paryżu opowiadali się za...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Kraj

Po powrocie do domu redaktor Cap-Studentowski zastał płaczącą żonę, skrywającą twarz w dłoniach.

  - Co się stało?   - Zgwałcili mnie.   - Co?, Kto?, Kiedy?, Jak?   - Po południu do drzwi zadzwonił młody mężczyzna i powiedział, iż przyprowadził zaproszonych przez Ciebie gości z zagranicy. Do mieszkania weszło kilku młodych mężczyzn,...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Kraj

Pewnego razu żona Pana Marka, Justyna, poszła do Adama – sąsiada, pożyczyć trochę soli. 

Poszła i zginęła. Zaniepokojony Marek powiadomił policję, która podjęła poszukiwania zaginionej. Po kilku dniach jej zwłoki znaleziono w sąsiedniej klatce. Sekcja zwłok wykazała, iż przed śmiercią została wielokrotnie zgwałcona i brutalnie pobita.   Od...
0
Brak głosów

Strony