gospodarka

Obrazek użytkownika antysalon
Kraj

Kim była, zmarła kilka dni temu Pani Profesor Jadwiga Staniszkis, jakie ma zasługi; jej dorobek naukowy kżdy może sobie odnależć w internecie.

Dla mnie była ONA znajomą szczególną, cenną.

Dlatego pozwalam sobie na wątek osobisty.
Otóż już od roku 1984 miałem z NIĄ kontakt jako przewodniczący owoczesnej Rady Pracowniczej toruńskiej Elany, uchodzącej w opinii esbecji oraz partii za jedną z...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)
Obrazek użytkownika antysalon
Kraj

Sięgam do Słownika Języka Polskiego PWN i widzę to co widzę, czyli czytać jak pisze: ostatni, ostatnia, ostatnie
"człowiek najniżej stojący pod względem wartości moralnych,
najmniej prawdopodobny lub najmniej odpowiedni, najniższy pod względem wartości, godności».

W rzeczy samej, pasuje jak ulał!
Komu pasuje? a kto ulał?

Mnie to pasuje, a Tusk ...ulał! i ulewa dalej; antywartościami, jadem,...

...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)
Obrazek użytkownika Krispin
Gospodarka

 

Budżet Unii Europejskiej na rok 2024 wyniesie niemal 189 mld EUR. Około 33% tej kwoty przeznaczone jest na zasoby naturalne i środowisko (w tym ok. 74% na Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej, który realizuje dopłaty bezpośrednie i interwencje rynkowe). To ogromna suma. Nie trzeba być prorokiem, aby przewidzieć, że ktoś kiedyś zechce przejąć cześć z tych pieniędzy, a najlepiej całość. Po co...

4.6
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.6 (11 głosów)
Obrazek użytkownika Zygmunt Zieliński
Kraj

To, co obecnie się dzieje przypomina do złudzenia czasy Sejmu Czteroletniego. Poza najbardziej zakapturzonymi magnatami, którzy tylko dbali o własne fortuny i o słabość króla, była też wola – wprawdzie już po dwóch rozbiorach – ratowania Rzeczypospolitej. Jej słabość warunkowała w ogóle rozbiory. Nie chodziło wcale o przestarzały system państwowy, bo gdzie indziej, choćby w Rosji i Prusach był on...

4.95
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (15 głosów)
Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Kraj

Nasze wybory są ważne nie tylko dla Polski i Polaków, ale też dla wszystkich narodów i państw w UE.

 

UE ma dziś ogromne kłopoty związane przede wszystkim z ogromną skalą nielegalnej imigracji socjalnej z krajów Afryki i Azji. De facto za wielką skalę tej imigracji odpowiadają Niemcy, którzy za sprawą A. Merkel "otworzyli drzwi" dla tej imigracji. I dziś na ulicach Włoch, Francji, Niemiec,...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (5 głosów)
Obrazek użytkownika Bogdan Jan Lipowicz
Kraj

Jest wiele wskaźników pokazujących, że rząd Prawa i Sprawiedliwości mądrze i skutecznie zarządza finansami i gospodarką. Inna sprawa, że osoba która ma dziś lat np. lat 20, nie może mieć pamięci gospodarczej czy społecznej by to zrozumieć. A bajkopisarze ekonomiczni np. z Konfederacji przedstawiają za JKM odgrzewane jak stare kotlety teorie „przyszłościowe”, w które zapewne sami nie wierzą....

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)
Obrazek użytkownika Gawrion
Gospodarka

Słuchajcie - trafiłem na rewelacyjny materiał na platformie X. Uczta dla każdego kto lubi wykresy, porównania. Yugo (@LewicowyPrawak) zgrormadził na wykresach praktycznie całą informację na temat rządów PiS w porównaniu do rządów PO.Wyjątkowo daję to jako wpis w blogu, a nie polecankę, bo to jest naprawdę ważne. Jeśli macie ludzi, których przekonują takie rzeczy, to koniecznie powinniście im...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (9 głosów)
Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Gospodarka
(część pierwasza: https://krzysztofjaw.blogspot.com/2023/08/o-d-tusku-tym-razem-na-powaznie.html)   W przedostatnim akapicie pierwszej części napisałem:    ""I zgadzam się z J. Kaczyńskim, że gdyby D. Tusk odzyskał władzę to od pierwszych miesięcy nastąpiłby proces wyprzedawania wszystkiego, tej resztki naszego majątku, który się uchował: "Tusk, jeśli wróci do władzy, wyprzeda wszystko. Tego...
5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (5 głosów)
Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Kraj

Wiemy, że D. Tusk jest nader często cynicznym kłamcą i w tym fetorze kłamstw bywa nieraz groteskowo śmieszny, co powoduje, iż część wyborców może zacząć go traktować pobłażliwie niczym niegroźnego i zabawnego clowna w cyrku. 

 

Można tak... I sam nieraz ulegam pokusie, aby opisywać D. Tuska prześmiewczo, ale zapewniam, że należy go traktować raczej bardzo poważnie, bo jest zagrożeniem dla Polski...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (5 głosów)
Obrazek użytkownika antysalon
Kraj

Obłudność!
Obleśność!
Nędzny zestaw!

Zacznę od obrazka z Giżycka, gdzie znów spędziłem cztery dni na obozie kondycyjnym, który sam sobie planuję i za ...swoje!
Niedzielne południe, na boisku przy plaży nad Jeziorem Niegocin rozgrywają się finałowe mecze w formule 3x3.
Nieco dalej w stronę przejścia dla pieszych przez tory ustawili się leszcze z peło, z przywleczonymi kartonowymi postaciami...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)
Obrazek użytkownika antysalon
Kraj

Do wyborów jeszcze kilka miesięcy, ale konfederacja napompowana sondażowo już usiłuje rozdawać karty!
Donald Tusk na prawo i lewo batoży, rozdaje razy.
Zaś czarodzieje, politycy konfederacji już mają 20% i domagają się dla siebie marszałka sejmu!
Po co?, ano po to, aby zarządzić kolejne, przyśpieszone wybory parlamentarne.

Albowiem zdaniem tych polityków trzeba rozwalić to bagno!

Jak?, stworzyć...

4.65
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (12 głosów)
Obrazek użytkownika brian
Kraj

Niezbyt dawno w pewnej tubie(niekoniecznie propagandowej) widziałem a zwłaszcza słyszałem wywiad z nowym/ starym przedstawicielem Partaj znanej od bardzo dawna. Której rozpoznawalną twarzą jest Imć Korwin zwany Mikki. Jednakże i ów w końcu musiał się zestarzeć. Ale jego idee cały czas są"piękne. młode i bogate". Oraz Na pewno kierowane wprost do właśnie takiej klienteli.

 Można bez większego...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (6 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Kon­fe­de­ra­cja idzie do wy­bo­rów nie po to, że­by usią­ść do sto­li­ka z post­ko­mu­ni­stycz­ny­mi czy okrą­gło­sto­ło­wy­mi par­tia­mi i ich sa­te­li­ta­mi, ale po to, by raz na za­wsze ten ich sto­lik wy­wró­cić, by za­koń­czyć po­ro­zu­mie­nie so­cjal­de­mo­kra­tów z post­ko­mu­ni­sta­mi, któ­re chro­ni in­te­re­sy apa­rat­czy­ków, któ­rzy uwłasz­czy­li się po oba­le­niu pierw­szej ko­mu­ny...

1.35
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.4 (9 głosów)
Obrazek użytkownika antysalon
Kraj

Jazgot totalny, pomieszanie pojęć.
Na dodatek obrażanie inteligencji Polaków.

Zdolność kojarzenia, rozumienia; intellegō, intellegere, intellēxī, intellēctum

Czy, aby na pewno?

Tak to widzę.

Ale ci od chlewika, z chlewika posługują się typową dla nich ..."logiką", podszytą jakże często osobistym ...byznesem ( zapożyczenie od R. Giertycha).

Chlewik, raczej chlew.

Kilka przykładów z brzegu.

Zacznę...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (12 głosów)
Obrazek użytkownika antysalon
Kraj

Skoro brak mi słów na to całe przelewające się i wylewające się draństwo z ust, raczej z wszelakiej przepastnej gęby!, to spróbuję sięgnąć do twórczości Zygmunta Krasińskiego.

Wiersz " O, wyście podli, takeście podli...

.... Wy podli!
Iskarjoty wy Judasze!
O Europy rządziciele!
Czy na tronach, czy z mównicy-
Obłudnicy!
Gnębiciele!
Syny strachu i zgnilizny,
Wy, co z przerażenia
Nie wiecie już...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (18 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Na­pi­sa­łem kil­ka no­tek, w któ­ry­ch wy­ja­śniam, że Pol­ska mo­że stać się osto­ją za­chod­niej cy­wi­li­za­cji. Ta cy­wi­li­za­cja upa­da, ale u nas mo­że się naj­dłu­żej ucho­wać. Cho­dzi o to, że Pol­ska je­st naj­mniej zin­fil­tro­wa­na przez wo­ju­ją­cy is­lam. Kra­je za­chod­nie, ta­kie jak Niem­cy, Fran­cja czy Szwe­cja wkrót­ce sta­ną się is­lam­ski­mi ka­li­fa­ta­mi. Ma­ło te­go, cy­...

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (8 głosów)
Obrazek użytkownika antysalon
Kraj

Pogoda chyba dopisuje; tak grzybiarzom jak rolnikom.
Gorzej z politykami, upały minęły, a mimo, to taka jedna i taki jeden jak po udarze słonecznym

O wielkiej polityce, w tym, o tych spod Kremla niechaj się wypowiadają zawodowcy.

Mnie zaś, skromnemu antysalonowi ( od zawsze, czyli już od lat ponad 15 przez małe"a") pozostaje drobnica, szczególnie ta intelektualna.

Ławka, a dokładniej konkretnie...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (12 głosów)
Obrazek użytkownika antysalon
Kraj

Kormorany z Kątów Rybackich co rusz zerkają swymi bystrymi oczyma na północ.
Otóż nie tylko one, kormorany nie mogą się nadziwić temu przekopowi, który już połączył Morze Bałtyckie z Morzem Estyjskim.

Jednakże te głuptakowe (suliformes) ptaki, swym szmaragdowym spojrzeniem na ten nowy kanał dowodzą jeszcze czegoś!
Otóż tego, że nie tylko pewna kandydatka na kandydatkę na prezydentkę ma na sicher...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (10 głosów)
Obrazek użytkownika antysalon
Idee

I jak tu się skupić, gdy słupek termometru za oknem od zachodniej strony chce niemal wyskoczyć z obudowy.
Na szczęście od północy, ulgę przynosi zielona studnia-przestrzeń między przedwojennymi kamienicami; przeróżniste drzewa, krzewy, trawa ...zielona, kwiaty,

Upały, to niemal naturalny sprzymierzeniec pożarów, szczególnie lasów, parków narodowych, gdzie swoje paskudne piętno odcisnęli tytułowi...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (12 głosów)
Obrazek użytkownika Rafał Brzeski
Świat

“Nowe Możliwości w Nowym Świecie” - to szumne hasło jubileuszowego 25 Forum Gospodarczego w St. Petersburgu było świetnym świadectwem wyżyn zakłamania na jakie potrafi wzbić się rosyjska propaganda. Brzmi tak potężnie, że zdaje się tłumić logiczne pytania: dlaczego ten świat jest “nowy” oraz skąd się wzięły te “nowe możliwości”? Czyżby przypadkiem nie z powodu zaatakowania Ukrainy?

Hasło Forum...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (13 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Świat

Przyznam, że ciężko odnaleźć w polskich i polskojęzycznych mediach tekst wystąpienia b. funkcjonariusza zbrodniczej KGB Wołodii Putina, zwanego do niedawna „prezydentem” Rosji.

Po 24 lutego nazywany jest różnie, przy czym słowo „agresor” zdecydowanie należy do najłagodniejszych.

Słowa, jakie Putin odtworzył publicznie, znalazłem na polskojęzycznym portalu od lat niezmiennie głoszącym chwałę Rosji...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (13 głosów)
Obrazek użytkownika junak
Kraj

Wpis ten będzie rodzajem polemiki z argumentami Humpty dumpty. Mówię "rodzajem", bo nie chcę używać wzniosłych słów i bawić się w rozmowy o zmowie złej Brukseli przeciw Polsce.  Zamiast tego wrzucę trochę liczb i faktów. Niech każdy sam sobie zdanie wyrobi.

 

Węgiel kamienny:

Wydobycie węgla kamiennego w Polsce w 2020 roku: 54,4 mln. ton.

Węgiel na przykopalnianych zwałach – 6,2 mln. ton.

Import...

4.7
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (14 głosów)
Obrazek użytkownika elig
Gospodarka

  

Ponad miesiąc temu, 15.08.2021, opublikowałam notkę "Kiedy to wszystko się zawali?" {TUTAJ}, w której doszłam do wniosku, że koncentracja bogactwa w rękach coraz węższego grona osób oraz niekontrolowany wzrost zadłużenia muszą w końcu doprowadzić światową ekonomię do załamania.  Napisałam m.in:

  " Z obu tych publikacji wynika, że globalny system ekonomiczny MUSI się załamać.  Pozostaje tylko...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (3 głosy)
Obrazek użytkownika Jacek Trzaska
Blog

Jacek Trzaska - 24 Lipca, 2021 - 19:45

Komu potrzebny jest postęp techniczny?

Wygląda na to, że w Polsce nikomu.

Zwykle beneficjentami postępu technicznego są niezamożni, chociaż to zamożni kupują, jako pierwsi, najnowsze gadżety. Niemniej jednak, to biedni korzystają z postępu w stopniu najwyższym. To oni zawdzięczają ośmiogodzinny dzień pracy właśnie zmianom technologicznym, jak również...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
Obrazek użytkownika Józef Wieczorek
Kraj

Słyszymy, że wyzwaniem dla Polski XXI wieku jest gospodarka oparta na wiedzy. Wiedza napędza rozwój, jest głównym składnikiem kapitału intelektualnego. To oczywistość, ale na wiedzy gospodarka była oparta od zawsze, z tym, że nie zawsze rzetelnej, co i w XXI może mieć miejsce. W raportach czytamy, że Komisja Europejska ‘przedstawiła długoterminową strategiczną wizję dobrze prosperującej,...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika antysalon
Kraj

Jaką kolejną figurę taneczną, po tym dreptaku-człapaku od studia do studia, poprzez partie opozycyjne zademonstruje Jarosław Gowin w przyszłym tygodniu?

Pokracznego krakowiaczka z jodłującym kozaczokiem?

A może coś jeszcze bardziej wykoślawionego?

Onegdaj, jeszcze za komuny, jeden z moich znajomych takie paskudne zachowanie określił polsko/niemiecką zbitką słowną.

Tanzen, tanzen zwei zasranzen!

...

4.75
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.8 (21 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Gospodarka

Czy pandemia koronawirusa spowoduje światowy kryzys gospodarczy? Czy nadchodzą ciekawe czasy, czyli takie, w których będzie się dużo działo? Moim zdaniem będzie się dużo działo, ale na lepsze, a nie na gorsze. Nie będzie kryzysu - będzie wielkie przetasowanie, które przyczyni się do większego rozwoju.

       Ciężkie czasy nadchodzą tylko i wyłącznie dla tych, którzy prowadzą biznes, którego...

1.55
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.6 (5 głosów)
Obrazek użytkownika Jacek K.M.
Świat

Gospodarka z tłumikiem. Na amerykańskiej scenie, koronawirus Covid-19 jest odłamkowym granatem rzuconym w mozolnie i dumnie budowany flagowy program prezydenta Trumpa “America First”, który miał zerwać z dotychczas sponsorowanym przez elity globalizmem i przywrócić Ameryce stabilność, suwerenność i godność. Patrząc na sytuację w  czasie “okupacji” koronawirusa, stanu amerykańskiej gospodarki i...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)
Obrazek użytkownika Romuald Kałwa
Gospodarka

Chyba znam przyszłe miejsce pracy Mateusza Morawieckiego, choć wolę się mylić. Zaufanie to piękna sprawa. Tyle, że nie praktyczna.

Na wstępie wyjaśnienie, kim są faktyczne władze Polski, otóż są nimi:  

- globalne instytucje finansowe, Komisja Europejska, Izrael, USA, Rosja, Niemcy, ale także prezydent, rząd, Sejm, Senat, samorządy, władza sądownicza, polskojęzyczne media...  Trwa wojna o...

2.25
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.3 (11 głosów)
Obrazek użytkownika antysalon
Kraj

Co rusz słyszymy ze strony opozycji, że rząd powinien wprowadzić stan wyjątkowy, bądż wojenny.
Jak zwał, tak zwał, generalnie chodzi im o ogłoszenie stanu nadzwyczajnego na terenie naszego kraju.

Główna i jedyna przesłanka, jaka nimi kieruje, to uniknięcie masakry kandydatów opozycyjnych w wyborach ogłoszonych na 10 maja b.r. już w I turze, gdyż zdrowie, życie, bezpieczeństwo Polek, Polaków ta...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (11 głosów)

Strony