Godziemba - blog

Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Związek Młodzieży Polskiej został utworzony na tzw. kongresie jedności młodzieży polskiej w lipcu 1948 roku we Wrocławiu.

ZMP powstał z połączenia czterech dotychczas istniejących politycznych organizacji młodzieżowych: Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, Związku Młodzieży Demokratycznej, Związku...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W propagandzie komunistycznej okresu 1949-1955 funkcję wroga klasowego zarezerwowano także dla tzw. „bikiniarzy”.

Genezę tego określenia wywodzono od panującej jakoby w niektórych środowiskach młodzieżowych mody na noszenie krawatów przyozdobionych motywami atomowych wybuchów. Deseń ten kojarzono z amerykańskim poligonem...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Ochotnicze Hufce Pracy Związku Młodzieży Socjalistycznej powołane zostały do istnienia uchwałą Rady Ministrów z 1 czerwca 1958 roku.

Po likwidacji w 1955 roku skompromitowanej organizacji „Służba Polsce” władze komunistyczne nie zrezygnowały z zapewnienia sobie nisko płatnej siły roboczej oraz kontynuowania indoktrynacji...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba

Ochotnicze Hufce Pracy Związku Młodzieży Socjalistycznej powołane zostały do istnienia uchwałą Rady Ministrów z 1 czerwca 1958 roku.

Po likwidacji w 1955 roku skompromitowanej organizacji „Służba Polsce” władze komunistyczne nie zrezygnowały z zapewnienia sobie nisko płatnej siły roboczej oraz kontynuowania indoktrynacji...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Na mocy dekretu z 27 lutego 1948 roku utworzono Powszechną Organizację „Służba Polsce”.

Zanim komuniści podporządkowali sobie wszystkie elementy życia społeczno-gospodarczego, w latach 1945-1946 samorzutnie powstawały różne organizacje zajmujące się ochotniczą pracą młodzieży. W pierwszej połowie 1945 roku powołana...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Milicja Obywatelska została powołana dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 7 października 1944 roku.

Pierwszy dekret PKWN o ustanowieniu MO został przyjęty już 27 lipca 1944 roku, a następnie zatwierdzony 15 sierpnia 1944 roku przez komunistyczną Krajowa Rada Narodowa. Pomimo umieszczenia go w nr 2 Dziennika...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Od początku swego istnienia wojewódzkie i powiatowe urzędy bezpieczeństwa publicznego pełniły funkcje pomocnicze wobec NKWD oraz „Smiersz”, przeprowadzając na zlecenie Sowietów aresztowania żołnierzy AK, BCh oraz NSZ, a także rozpracowując struktury Polskiego Państwa Podziemnego.

Początkowo najlepsi agenci UB szkoleni...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

„Polski” aparat bezpieczeństwa został utworzony w 1944 roku ściśle na wzór sowiecki.

            Decyzja o jego utworzeniu zapadła na przełomie czerwca i lipca 1944 roku w Moskwie podczas rozmów prowadzonych przez członków Krajowej Rady Narodowej, Polskiej Partii Robotniczej oraz przedstawicieli Związku Patriotów Polskich...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Przyczynami wielu tragicznych wypadków i licznych schorzeń żołnierzy-górników były katastrofalne warunki pracy, kilkunastogodzinny czas pracy, koszmarne warunki mieszkaniowe oraz fatalne wyżywienie.

Żołnierze-górnicy pracowali w najgorszych i najbardziej niebezpiecznych miejscach w kopalniach, w których nie chcieli...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W latach 1949-1959 roku prawie 200 tysięcy żołnierzy, o „niewłaściwym” pochodzeniu,  zmuszono do pracy w katorżniczych warunkach w polskich kopalniach węgla.

Jednym z najważniejszych zadań gospodarczych po przejęciu władzy przez komunistów w 1945 roku było zwiększenie wydobycia węgla kamiennego. Na mocy jednej z umów...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Spośród dziesiątków tysięcy Polaków zesłanych w latach 1944-1945 do sowieckich łagrów jedynie nielicznym udało się wrócić do kraju po 1954 roku.

Dzień pracy w łagrze rozpoczynał się od pobudki, która miała zazwyczaj miejsce o 5.00, choć zdarzała się także o 4.00. Po myciu i śniadaniu, więźniowie byli liczeni, a następnie...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Dziesiątki tysięcy Polaków zostało w latach 1944-1945 wywiezionych do sowieckich łagrów.

Prześladowania Polaków w Związku Sowieckim trwały przez cały okres międzywojenny, jednak do apogeum doszło w latach 1937-1938 kiedy to na mocy rozkazu 00485 z 11 sierpnia 1937 roku wymordowano około 100 tysięcy Polaków, a ponad 50...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Ksiądz Stanisław Brzóska był dowódcą ostatniego oddziału partyzanckiego w powstaniu styczniowym. 

W nocy z 22 na 23 stycznia w Łukowie zebrało się zaledwie 350 ludzi, choć było ponad 3 tysiące zaprzysiężonych. Około godziny 2.00 w nocy spiskowcy dowodzeni przez ks. Brzóskę uderzyli na żołnierzy 5 kompanii kostromskiego pułku piechoty...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Naczelnym kapelanem powstania styczniowego był ksiądz generał Stanisław Brzóska. 

Ksiądz Stanisław Brzóska urodził się 30 grudnia 1834 roku w Dobudowie, nieopodal Białej Podlaskiej, zwanej wtedy Białą Radziwiłłowską, jako syn zubożałego szlachcica Marcelego oraz Karoliny z Enchajtów. Nazwisko „Brzóska” pisano rozmaicie: „Brzuska”, „Brzosko...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Generał Kazimierz Sosnkowski był autorem pierwszego całościowego programu organizacji wojska w II RP.

8 marca 1921 roku na posiedzeniu Komisji Wojskowej Sejmu Minister Spraw Wojskowych generał Kazimierz Sosnkowski wygłosił expose programowe. Było to pierwsze tak szeroko zarysowane wystąpienie Ministra Spraw Wojskowych w...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Po zakończeniu wojny z Rosją Sowiecką minister spraw wojskowych generał Kazimierz Sosnkowski skupił się na opracowaniu zasad pokojowej organizacji Wojska Polskiego.

Najważniejszym problemem, który musiał rozwiązać była sprawa demobilizacji armii. W wywiadzie udzielonym dziennikarzowi „East Express” stwierdził, iż „nawet...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Ustanowienie w 1989 roku III RP było ziszczeniem marzeń milionów światłych Polaków. 

Gdy wydawało się, iż Polskę czeka długoletni okres prosperity społecznej i gospodarczej, niedobitki faszystów zgrupowane w Porozumieniu Centrum, Związku Chrześcijańsko-Narodowym oraz innych niewielkich szowinistycznych i antydemokratycznych partyjkach...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Po zakończeniu II wojny światowej dzięki przejęciu władzy w Polsce przez siły demokratyczne zapanował pokój, jednak faszystowski gad nie spał. 

W 1945 roku przywódca całego postępowego świata, Józef Stalin wspaniałomyślnie ofiarował Polsce ziemie na zachodzie, północy i południu, dzięki czemu Polska wyszła z wojny ze znacznie powiększonym...
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 głos)
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Przez większość XX wieku rząd dusz wśród Polaków sprawowali dwaj faszystowscy agenci – Józef Piłsudski oraz Roman Dmowski, którzy zarazili swych rodaków ideologią antysemityzmu. 

W 1914 roku Polacy doprowadzili do wybuchu I wojny światowej. Na początku sierpnia 1914 roku faszystowscy bojówkarze Piłsudskiego – przy wsparciu Niemiec oraz...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Pomimo braku niezależnego państwa w XIX wieku, Polacy nadal nie wyzbyli się nienawiści wobec swych sąsiadów.                      

Od początku XIX wieku Polacy blisko współdziałali z największym mordercą w dziejach – Napoleonem, tzw. cesarzem Francuzów, którego celem był podbój całej Europy.   W 1806 roku polscy najemnicy dowodzeni przez...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Salon warszawski oraz krakowski forsuje od dawna jeden sposób relacjonowania polskiej historii, znakomicie określony przez Bronisława Wildstein jako pedagogika wstydu, w którym Polakom przypisywana jest rola „złego”. 

 

Wychodząc naprzeciw tej tendencji pragnąłbym przypomnieć kilka mniej znanych jeszcze czarnych kart historii Polski...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Kraj

Wielu wybitnych twórców opiewało okres Świąt Bożego Narodzenia. Jeden z moich najbardziej ulubionych poetów Cyprian Kamil Norwid napisał piękny „Psalm Wigilii”.

  O, dzięki Tobie, Ojcze ludów — Boże, Że ziemię wolną dałeś nam i nagą, Ani oprawną w nieprzebyte morze, Ni przeciążoną gór dzikich powagą, Lecz jako piersi otworzoną Boże... Więc...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Kierownictwo Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” nie zdecydowało się na budowanie zastępczych struktur związkowych na wypadek przewidywanej konfrontacji z władzami komunistycznymi.

Komunistycznemu aparatowi represji nie udało się nie udało się zatrzymać – w ramach operacji „Jodła” - szeregu znanych działaczy „S” Regionu...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Po wprowadzeniu stanu wojennego wojsko otrzymało także zadanie kontroli administracji, oficerowie brali udział w spotkaniach kierowniczych gremiów urzędów, rad narodowych, posiedzeniach rad narodowych itp.

Jednym z najważniejszych rezultatów tej wojskowej kontroli administracji w stolicy była zmiana na stanowisku...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Organizatorom warszawskiej części akcji „Jodła” (internowania działaczy „Solidarności”)  nie udało się zatrzymać szeregu znanych działaczy „S” Regionu Mazowsze – Zbigniewa Bujaka, Zbigniewa Janasa, Witolda Kulerskiego oraz Zbigniewa Romaszewskiego.

Nie podjęli oni próby powołania lokalnej struktury koordynującej protesty...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W nocy z 12 na 13 grudnia, na terenie koszar przy ul. Żwirki i Wigury, w specjalnie utworzonym studio nagrano przemówienie radiowo-telewizyjne Jaruzelskiego, w którym ogłosił wprowadzenie stanu wojennego oraz powołanie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego.

W okresie poprzedzającym wprowadzenie stanu wojennego władze...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Brytyjskie okręty uczestniczyły w nieudanej próbie zdobycia Piotrogrodu przez generała Judenicza.

W kwietniu 1919 roku rosyjski generał Judenicz pojawił się nad Bałtykiem. Miesiąc później Londyn wysłał generała Gough’a, który założył swą główną kwaterę na jednej z helsińskich wysp. Jego zadaniem oprócz organizacji zaopatrzenia dla białych...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Zaangażowanie Wielkiej Brytanii na Dalekiej Północy nie wpłynęło na wynik wojny domowej w Rosji. 

Po zwiększeniu w kwietniu 1919 roku liczebności oddziałów w Murmańsku, gen. Maynard przystąpił do ofensywy w kierunku jeziora Onega. Do schyłku lata brytyjski generał opanował wielkie tereny słabo zaludnionej tundry, skąd jednak nie udało się,...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W okresie I wojny światowej brytyjska marynarka dostarczała do Murmańska i Archangielska zaopatrzenie dla swego rosyjskiego sojusznika. Po bolszewickim przewrocie pojawił się problem ochrony zapasów zgromadzonych w północnorosyjskich portach przed posuwającymi się na wschód Niemcami.

  Wedle brytyjskich dowódców marynarki wojennej zajęcie...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Brytyjska pomoc dla Denikina nie wpłynęła na los zmagań jego armii z bolszewikami. 

Rozpoczęcie w maju 1919 roku ofensywy Denikina na południu było możliwe dzięki sukcesom syberyjskich wojsk Kołczaka oraz osłabieniu południowego frontu bolszewików wskutek odwrócenia się od nich partyzanckich dowódców Grigoriewa i Machny.             ...
0
Brak głosów

Strony