Godziemba - blog

Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Towarzystwo Kursów Naukowych powstało 22 stycznia 1978 roku. Integralną częścią jego historii była wcześniejsza działalność Uniwersytetu Latającego. 

W listopadzie 1977 roku w „Biuletynie Informacyjnym” KOR pojawiał się informacja o rozpoczęciu cyklu wykładów. „Wykłady z najrozmaitszych dziedzin (historia, socjologia, ekonomia, literatura...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W latach 70. pierwszym konfliktem ujawniającym istnienie opozycji w środowisku młodzieżowym stała się sprawa odgórnego łączenia organizacji studenckich. 

Do najsilniejszego oporu wobec akcji zjednoczeniowej doszło m.in. na Wydziale Matematyki I Mechaniki UW, gdzie istniało aktywne środowisko skupione wokół Rady Wydziałowej Zrzeszenia...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Kraj

Przemówienie Radosława Sikorskiego na manifestacji w Warszawie, zorganizowanej w dniu 10 października 2011 z okazji wielkiego zwycięstwa Platformy w wyborach parlamentarnych.

Europejczycy! Polacy!

            Dziś, w dniu wielkiego zwycięstwa, gdy pełne radości serca milionów ludzi w Polsce i na całym świecie świętują wielki sukces...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Wychowanie dzieci i młodzieży było nieodłącznym elementem polityki prowadzonej przez komunistów po II wojnie światowej. 

Na jesieni 1948 roku postanowiono o konieczności zasadniczej reformy programów szkolnych. Równocześnie poddano krytyce dotychczasową politykę oświatową, zarzucając jej opóźnienie przebudowy ideologicznej i organizacyjnej...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W maju 1954 roku w Bratysławie odbył się proces grupy tzw. „słowackich burżuazyjnych nacjonalistów” z Gustavem Husakiem na czele. 

Na Słowacji, kraju o silnej pozycji Kościoła katolickiego, wpływy komunistyczne były dużo mniejsze niż w zlaicyzowanych Czechach.   Po zajęciu Czechosłowacji przez oddziały Armii Czerwonej, partie komunistyczne...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Od połowy 1940 roku gen. Żeligowski, pozostając członkiem Rady Narodowej, stał się propagatorem idei słowiańskiej, publikując dwie broszury – „O ideę słowiańską” (1941) oraz „Zapomniane prawdy (1943). 

Żeligowski uważał, iż od początku żywioł germański dążył do opanowania ziem słowiańskich i wyniszczenia ich mieszkańców. W jego opinii...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Lucjan Żeligowski urodził się 17 października 1865 roku w Oszmianie. 

W zastępstwie zesłanych na Syberię rodziców wychowywała go ciotka w Żupanach. Po ukończeniu gimnazjum klasycznego w Wilnie, w 1885 roku wstąpił do wojska rosyjskiego. Rok później został absolwentem szkoły junkierskiej w Rydze i został promowany na stopień podporucznika...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Nie ulega wątpliwości, iż w Bukareszcie Sikorski rozpoczął – mając pełne wsparcie Paryża -skupianie wokół siebie ludzi, mających stworzyć mu zaplecze polityczne po przejęciu władzy. 

Sikorski już 3 września podczas spotkania Maciejem Ratajem oraz Aleksandrem Ładosiem w Warszawie przewidując klęskę wojsk polskich, zwracał uwagę, że „opozycja...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Polskę i Rumunię od 1921 roku łączył sojusz wojskowy, zobowiązujący każdą ze stron do wypowiedzenia wojny i udzielenia pomocy zaatakowanemu sojusznikowi w przypadku sowieckiej agresji. 

W 1930 roku ustalono automatyczne przedłużanie przymierza na okresy pięcioletnie, o ile żadna ze stron nie wypowiedziałaby go z rocznym wyprzedzeniem. Na...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Humor i satyra

Od wielu lat różni dziennikarze, przedsiębiorcy, naukowcy próbują odkryć tajemnicę marszałka Niesiowskiego. 

Producenci napojów energetycznych gotowi są zapłacić wielkie pieniądze za  podanie receptury płynów używanych przez marszałka, które utrzymują go w stanie niepohamowanej agresji. Podobne cele mają producenci różnego typu dopalaczy...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W marcu 1939 roku ppłk Stefan Mossor złożył szefowi Sztabu Głównego bardzo kontrowersyjny „raport o położeniu strategicznym”. 

W raporcie „oceniałem – jak napisał po wojnie – zdolność samodzielnego oporu Wojska Polskiego przeciw Niemcom na dwa tygodnie” oraz „uważałem za konieczne przygotowanie baz dla lotnictwa radzieckiego w rejonie...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Stefan Mossor urodził się 23 października 1896 roku w Krakowie. Jego ojciec Kazimierz był lekarzem powiatowym, który często zmieniał miejsce pracy. 

W 1914 roku ukończył gimnazjum w Jarosławcu, jednocześnie od 1912 był członkiem Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W przededniu wybuchu wojny dostał się na studia wyższe w Akademii...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W marcu 1939 roku Stronnictwo Ludowe wezwało ponowie prezydenta do „powołania Rządu Zaufania Narodowego i umożliwienia wszystkim polskim stronnictwom współpracy nad wzmocnieniem bezpieczeństwa kraju i ponoszenia odpowiedzialności za dalszy rozwój wypadków”. 

 Ten apel spotkał się z poparciem Stronnictwa Pracy, które uznało, iż „zabiegi w...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Prologiem do spekulacji na temat powstania „rządu obrony narodowej” lub też „rządu jedności narodowej” była inicjatywa zgłoszona 10 lutego 1938 roku przez gen. Lucjana Żeligowskiego. 

W czasie debaty budżetowej, powiedział w sejmie: „konsolidacja szczególnie obecnie byłaby potrzebna, a dojść do tej wielkiej konsolidacji, do konsolidacji...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W latach 30. istniały dwie koncepcje obrony przeciwpancernej w Wojsku Polskim. Pierwsza główną rolę w zwalczaniu czołgów dawała artylerii lekkiej i ciężkiej – specjalistyczny sprzęt pełnił jedynie funkcje pomocnicze. Druga metoda zakładała zmasowany atak pancerny i równie zmasowaną obronę opartą o działka przeciwpancerne. 

Jeszcze w 1936...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

1 pułk czołgów polskich powstał w Martigny les Bains w marcu 1919 roku. Jego podstawę stanowił francuski 505 pułk czołgów, który wydzielił ze swego stanu kadrę, 120 czołgów oraz tabory z częściami zamiennymi. Dowódcą 1 pułku był francuski major (potem polski podpułkownik) Jules Mare. 

1 pułk czołgów przybył do Polski w czerwcu 1919 roku i...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Na wieść o sukcesach wojsk Tuchaczewskiego, Lenin zdecydował o rozpoczęciu procesu tworzenia rewolucyjnej władzy na ziemiach polskich. 

Przekonany o słabości Komunistycznej Partii Robotniczej Polski, zaakceptował koncepcję grupy polskich komunistów z Józefem Unszlichtem na czele, który zaproponował utworzenie tymczasowego komitetu...
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 głos)
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W trakcie walk w obronie Rzeczypospolitej w latach 1918-1920 zginęło prawie 120 studentek i studentów Uniwersytetu Warszawskiego. 

Oto życiorysy pięciorga spośród nich:   Zdzisław Straszewicz urodził się 7 grudnia 1897 roku w Tykocinie. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, rozpoczyna studia na Politechnice w Petersburgu. Powołany w 1916...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Na początku lata 1914 roku w Polskich Drużynach Strzeleckich wątpiono w wybuch wojny. 

Okres wakacji sprzyjał rozproszeniu członków organizacji. Komendant Naczelny Marian Januszajtis przebywał w Królestwie, jego zastępca i jednocześnie szef krakowskiego okręgu, Mieczysław Neugebauer zajęty był praca zawodową w Brzeźnicy, a na miejscu był...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Wbrew potocznemu osądowi w Legionach Polskich znaleźli się żołnierze wywodzący się z różnych ruchów politycznych, także z prawicy. 

W 1907 roku krakowski zjazd Związku Młodzieży Polskiej „Zet” uchwalił zerwanie stosunków związku z Ligą Narodową, po opowiedzeniu Romana Dmowskiego po stronie Rosji. Decyzja ta został zawieszona na rok czasu,...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Wyjątkową rolę w budowie „czarnej legendy” Powstania Warszawskiego i AK odegrało szkolnictwo. 

Wśród celów wychowawczych nauczania nauki o Polsce i świecie współczesnym za najważniejsze uznano w 1949 roku: „ugruntowanie patriotyzmu, internacjonalizmu jako poczucia bratniej łączności z ZSRR i z ludami walczącymi przeciw imperialistycznej...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W kolejnych latach, ilekroć wracano do tematyki powstania, czy to przy okazji rocznicy wybuchu, czy tez z powodu wydania książki o powstaniu, bądź toczącego się akurat procesu politycznego, natychmiast atakowano AK i Bora-Komorowskiego za „antyludowy” i „antynarodowy” charakter ich działań w sierpniu 1944 roku. 

Po ostatecznym pokonaniu...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Od początku przejęcia władzy przez komunistów rozpoczęto kampanię propagandową, której celem była całkowita dyskryminacja Armii Krajowej. 

W tzw. manifeście lipcowym PKWN odmawiano rządowi RP w Londynie i jego Delegaturze w Kraju prawa występowania w imieniu Polaków jako rządowi opierającemu się „na bezprawnej faszystowskiej konstytucji z...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Bezpośrednio po wkroczeniu w 1920 roku oddziałów Armii Czerwonej na tereny b. Królestwa Polskiego, uznawane przez władze bolszewickie za jedyne etniczne ziemie polskie, rozpoczęły się grabieże i zbrodnie na polskiej ludności cywilnej i żołnierzach.

Zbrodnie te traktowane były przez bolszewickich żołdaków jako odwet na Polakach, który był...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

 

Plan polskiej kontrofensywy znad Wieprza oparty był na niezrealizowanej koncepcji uderzenia z rejonu Brześcia Litewskiego.   Pod wpływem porażek na froncie, 5 lipca 1920 roku Rada Obrony Państwa upoważniła premiera Władysława Grabskiego, aby na konferencji w Spa zwrócił się do rządów alianckich z prośbą o pośrednictwo w rokowaniach...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Kraj

 

Kilkanaście dni temu doświadczyłem – po kilkuletniej przerwie – rozkoszy jazdy PKP.  W myśl zaleceń min. Grabarczyka wcześniej kupiłem bilet wraz z miejscówką na ekspresowy pociąg IC „Błękitna fala” relacji Warszawa – Szczecin.               Niestety po wejściu do właściwego wagonu przeżyłem szok. W żadnym przedziale nie znajdował się...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Świat

 

Miasto Orgosolo na Sardynii słynie z „murales” – malowideł na ścianach domów     Pierwszy mural podpisany „Dionizos” został namalowany tam w 1969 roku przez grupę anarchistów z Mediolanu. Jednak prawdziwym twórcą murali w Orgosolo został w 1975 roku Francesco del Casino, nauczyciel plastyki miejscowego gimnazjum. W...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Kraj

 

 

      Lecąc w zeszłym tygodniu jedną z polskich linii lotniczych wśród produktów sprzedawanych na pokładzie, w dziale „przydatne w podróży” znalazłem następujące produkty: smycz, „Gazetę Wyborczą” oraz kocyk z misiem.   Dotąd wydawało się oczywiste, że każdy leming musi w czasie podróży powrotnej do kraju zapoznać się ze...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Wydarzenia poznańskie w 1956 roku były prawdziwym protestem społeczeństwa polskiego przeciw istniejącej komunistycznej rzeczywistości. 

Poznański bunt, który rozpoczął się od rewindykacji nie wykraczających poza ramy jednego zakładu pracy, uległ gwałtownemu procesowi radykalizacji i przekształcił się nieomal w powstanie narodowe. Nic więc...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Kraj

A mogło być tak pięknie. Choć może będzie jeszcze tak pięknie. 

W 1983 roku zmarł, po powikłaniach spowodowanych obrażeniami odniesionymi podczas zamachu z 13 maja1981 roku, Ojciec Święty Jan Paweł II. Jego następca Jan XXIV rozpoczął „dialog” z Kremlem, rządzonym przez kolejnych „twardogłowych” komunistów. Po Czernience sekretarzem...
0
Brak głosów

Strony