Żydzi

Obrazek użytkownika imć pisarz JKMci
Idee

Mieszkając w Tym kraju, człowiek ryzykuje, że między różnymi innymi uciążliwościami dla zdrowia i dobrostanu, będzie regularnie natykał się na tzw. dialog polsko-żydowski. Zwany tak zupełnie nie wiadomo czemu, bo dla postronnego obserwatora cała ta interakcja przypomina bardziej wymuszenie rozbójnicze, niż dyskusję.

Przykłady tego nieprzystawania zdarzeń do ich opisu mnożą sie z roku na rok. Jak...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Świat

Nie­któ­rzy uwa­ża­ją, że ra­si­zm to uzna­wa­nie, że Mu­rzy­ni są czę­ściej prze­stęp­ca­mi. A to je­st ja­ko­by błęd­ne mnie­ma­nie, bo są prze­stęp­ca­mi nie z po­wo­dów bio­lo­gicz­ny­ch, ra­so­wy­ch, ge­ne­tycz­ny­ch, ale z po­wo­du dłu­go­trwa­łe­go, wie­lo­po­ko­le­nio­we­go wy­klu­cze­nia i prze­śla­do­wań. Od od­kry­cia Ame­ry­ki by­li w głów­nie nie­wol­ni­ka­mi.  Tym­cza­sem Ży­dzi...

3.15
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.2 (6 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Izraelski ambasador w Polsce Jakow Liwne napisał: „partyjny kolega (Krzysztofa Bosaka), prawicowy ekstremista, zgasił gaśnicą chanukową menorę, którą zapaliliśmy w parlamencie w Warszawie”.

  „Za­pa­li­li­śmy” - to zna­czy, że on się utoż­sa­mia z gru­pą, któ­ra to zro­bi­ła. Cha­nu­ki­ję w pol­skim Sej­mie tra­dy­cyj­nie od wie­lu lat na za­pro­sze­nie Le­cha Ka­czyń­skie­go za­pa­la sek­ta cha­...

4.3
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.3 (8 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Od­ru­ch na­pa­ści na czło­wie­ka, któ­ry prze­pro­wa­dza ak­cję ga­śni­czą, je­st wy­jąt­ko­wo szko­dli­wy. W cza­sie ak­cji, któ­rą prze­pro­wa­dził Grze­go­rz Braun w Sej­mie, ga­sząc cha­nu­ko­we świe­ce, po­wsta­ło za­mie­sza­nie i nikt nie wie­dział, co się dzie­je. Mo­gło być tak, że na­praw­dę wy­bu­chł po­żar i ktoś go ga­si. W tak dy­na­micz­nej sy­tu­acji na­le­ży po­móc te­mu, kto ga­...

4.2
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.2 (7 głosów)
Obrazek użytkownika Husky
Kraj

 

 

Jak doszło do zamachu smoleńskiego to prawa strona modliła się za wszystkich, którzy zginęli,w tym samym czasie oni szczali na znicze.

Gdy Lis miał udar, po naszej stronie ludzie życzyli mu zdrowia a na informację o chorobie ministra Ziobry jebaćpisy skaczą dziś z radości.

Gdy Braun dopuścił się haniebnych zachowań wczoraj w Sejmie wszyscy zareagowali oburzeniem ale gdy Lempart nawoływała...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (14 głosów)
Obrazek użytkownika Romuald Kałwa
Świat

Szkoda tak samo izraelskich, jak i palestyńskich cywili. Bojownicy Hamasu zachowują się potwornie. Jednak prawda jest taka, że Żydzi w stosunku do Palestyńczyków od wielu lat zachowują się równie potwornie – ludobójczo.

Palestyńczycy mają powody do wściekłości. Z mordowaniem i porywaniem cywili naprawdę przesadzają, ale jak im to wytłumaczyć? Czy ktoś tam pojedzie i odważy się im powiedzieć, że...

4
Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (4 głosy)
Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Świat

W TVN z okazji 80 rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim Żydówka Barbara Engling i była żona konfidenta komunistycznego M. Boniego w rozmowie z córką majora komunistycznej bezpieki Moniką Olejnik (potocznie: Stokrotką) raczyła wydobyć z siebie m.in. takie oto słowa: ""Żydzi się nieprawdopodobnie rozczarowali co do Polaków w czasie wojny. Żydzi wiedzieli, czego się spodziewać od Niemców,...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (16 głosów)
Obrazek użytkownika Fedorowicz Ewaryst
Blog

Moda, jak wiadomo, zmienną jest, dzięki czemu mają z czego żyć (i to dobrze) mód kreatorzy/dyktatorzy:

a to wykreują modę na kropki, a to na szlaczek, raz na barchany, a innym razem na stringi, na dwurzędówkę i na rzędówkę jedno, na czerwony i zaraz potem na czerwony biało, na działkę od kurii i od dilera itd. itp.

Dlatego nic dziwnego, że od jakiegoś czasu mamy modę na kamingałty, to i coraz...

1.5
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.5 (9 głosów)
Obrazek użytkownika Jan Bogatko
Blog

Byłem (niestety) w kinie, na filmie Orlęta. A oto pokrótce jego treść: jest w Polsce żydowskie miasteczko, w któym mieszkają także Białorusini i garstka polskich antysemtów. Oni nie chcą zezwolić małemu Leonowi na asymilację. Mały Leoś chce być Polakiem, bo jemu ci antysemici w Godnie nie wiedzieć czemu jakoś

imponują

w odróżnieniu od brata Leosia, który jest postępowym żydem i członkiem partii...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (14 głosów)
Obrazek użytkownika Bielinski
Historia

Niedawana rocznica początku wysiedleń warszawskich Żydów do obozu zagłady w Treblince przywiodła mi na myśl inną postać i inne miasto, getto. Osobę i wydarzenie mocno już zapomniane, czy też celowo spychane w cień, bo nie pasują do bieżących interesów, do na nowo pisanej historii i nowej mitologii. Chaim Mordechaj Rumkowski (1877 - 1944) żydowski przedsiębiorca, filantrop. Od lutego 1940 „...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (12 głosów)
Obrazek użytkownika Bielinski
Kultura

Znów sięgam po starego, dobrego Tacyta. Czytam księgi jego Roczników o panowaniu Nerona Klaudiusza Germanika (ur. 15 grudnia 37 roku, zm. 9 czerwca 68 roku n.e.) cesarza rzymskiego w latach 54 – 68 n.e. Pamiętnym wydarzeniem z czasu panowania Nerona był wielki pożar Rzymu. Pożar zaczął się 19 lipca 64 roku i szalał przez pięć dni. Dopiero szóstego dnia położono kres pożodze… „zwaliwszy na...

3.6
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.6 (5 głosów)
Obrazek użytkownika elig
Historia

  

Siergiej Ławrow wywołał istny atak furii w Izraelu:

  "Minister spraw zagranicznych Rosji stwierdził wówczas, że fakt, iż prezydent Ukrainy jest Żydem, nie wyklucza nazizmu na Ukrainie. Ławrow dodał, że Hitler także miał domieszkę żydowskiej krwi, a największymi antysemitami bywają właśnie sami Żydzi." {TUTAJ(link is external)}.

  Według cytowanego powyżej artykułu premier Izraela oświadczył,...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)
Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Świat

No i już po świętach choć Oktawa Wielkanocna trwa do Niedzieli Miłosierdzia Bożego przypadającej 24 kwietnia. 

 

Ale cały okres świąteczny: Wielki Tydzień, Triduum Paschalne, Wielkanoc i jej Oktawa to szczególny czas, kiedy przeżywamy silne emocje: od strachu i boleści aż do wielkiej nadziei i radości. Jest to też czas na refleksje o życiu, przemijaniu, śmierci... o tym, co to jest dobro i zło. 

...
4.9
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.9 (7 głosów)
Obrazek użytkownika sbb.w.interia.pl
Milch, Tusk, Merkel, Putin 1938-09-01 + 2009-09-01
Historia

Fotomontaż dwu uroczystości przygotowujących eksterminację narodów słowiańskich:

► 1938-09-01 (w tle) zdjęcie wykonane 12 miesięcy przed kolejnym napadem na Polskę

► 2009-09-01 (front) zdjęcie wykonane 7 miesięcy przed kolejną eksterminacją polskich elit

Przytłaczająca większość zgromadzonych to przedstawiciele Y-hg I.

Pierwszy z lewej za Tuskiem to żydo-germański marszałek Erhard Milch,...

3.2
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.2 (6 głosów)
Obrazek użytkownika krzysztofjaw
KawiarNIA

Jakoś tak ostatnio się porobiło, że nastała swoista i zadziwiająca moda na męski zarost oraz noszenie brody. Coraz też więcej znanych i mniej znanych twarzy zaczęło nosić pełny zarost, czyli wąsy i brodę, rosnące swobodnie bez przycinania i pielęgnacji, można by rzec wyglądające po prostu niechlujnie. I to nie tylko w Polsce, ale też m.in. w całej Europie.Ograniczając się do Polski to kiedyś...

4
Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (9 głosów)
Obrazek użytkownika elig
Świat

  

Po prostu nie da się tego uniknąć.  Doszłam do tego wniosku po przejrzeniu informacji z wczoraj [2.02.2022]. Po pierwsze premier Kanady wyszedł z ukrycia i oskarżył uczestników Konwoju Wolności o... antysemityzm [i rasizm] {TUTAJ(link is external)}.  Żadna inna obelga jakoś  nie przyszła mu do głowy.  Przeczytałam następnie w Wirtualnych Mediach {TUTAJ(link is external)}:

  "Aktorka Whoopi...

4.9
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.9 (6 głosów)
Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Świat

Niniejszy post jest rozszerzonym i lekko zmienionym reprintem mojego tekstu z marca 2012 roku pt.: "Barbarzyństwo manipulacji, cynizm intelektualny i co jeszcze?" [1]. Przeczytałem go ponownie niedawno i byłem zaskoczony, że niemal nic nie stracił na swojej aktualności a może nawet teraz jest bardziej czytelny...

 

-----------------------------------------

 

Manipulacja emocjonalno-historyczna...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)
Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Świat
Celowo nie piszę o tzw. "antysemickości", bo to pojęcie niejednoznacznie zostało zawładnięte przez Żydów a Semitami jest wiele narodów a nie tylko Żydzi, np. Arabowie, Asyryjczycy, Babilończycy, Aramejczycy, Fenicjanie, i in. Zresztą to już wielokrotnie tłumaczyłem i nie mam zamiaru się powtarzać. "Antyżydowskość" zaś odnosi się do rasistowskiego stosunku do Żydów.    Niemcy się nigdy nie zmienią...
4.35
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.4 (8 głosów)
Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Kraj

Ostatnio wiele się mówi o wspieraniu przez Niemcy agresywnej polityki W. Putina. 

 

I już nie są to jakieś wyimaginowane przesłanki, ale teraz tak po prostu - wobec zamierzonej agresji Rosji na Ukrainę (czy tylko na nią?) - stało się to faktem. Brak zgody na przelot przez powietrzne terytorium Niemiec militarnych samolotów natowskich do Ukrainy [1], brak zgody na reeksport broni z niektórych...

4.35
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.4 (7 głosów)
Obrazek użytkownika krzysztofjaw
KawiarNIA

Obecnie głosy sprzeciwu wobec amerykańsko-żydowskiej ustawy 447 JUST - która w ostateczności ma wyłudzić od Polski na rzecz organizacji żydowskich jakieś odszkodowania za bezspadkowe mienie żydowskie utracone na terytorium Polski w czasie II WŚ i w czasach komunizmu  - jakoś zelżały, ale zapewniam, iż ta ustawa tkwi nad narodem polskim niczym "Miecz Damoklesa". 

 

A warto wiedzieć, że na całym...

4.4
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.4 (8 głosów)
Obrazek użytkownika Krispin
Historia

 

 

W mojej notce o Chiune Sugiharze wspomniałem o Tadeuszu Romerze – polskim ambasadorze w Japonii (1937-1941). Chciałbym uzupełnić tamten wpis, bo działania, które podjął ambasador Romer były równie bezprecedensowe. Można powiedzieć, że robił  wszystko, co tylko mógł, żeby pomóc uchodźcom z Polski, którzy znaleźli się w bardzo trudnych warunkach. W tym celu nie tylko interweniował osobiście,...

4.15
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.2 (6 głosów)
Obrazek użytkownika Krispin
Świat

„Wizy życia” uratowały życie ponad 6 tysiącom osób. Wydawał je, współpracujący od 1940 roku z Polskim Podziemiem, japoński konsul w Kownie, Sugihara Chiune. Uratował w ten sposób setki polskich uchodźców wojennych, głównie osób pochodzenia żydowskiego, umożliwiając im opuszczenie Litwy przed pochwyceniem przez nazistów (czytaj: Niemców). Urodził się 1 stycznia 1900 w Mino (Japonia).

Niektórzy...

4.55
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.6 (13 głosów)
Obrazek użytkownika Krispin
Kraj

 

W grudniu 1940 r. to było coś oczywistego. Takie proste ABC. 80 lat później niektórzy czytają i nic nie rozumieją. ABC? Adamowicz, Boni, Celiński, Dulkiewicz, Engelking, Friszke, Grabowski, Huebner, Iwulski, Janda, Kijewski, Lempart... Oni naprawdę nie rozumieją, mimo że uważają się za elitę. Zofia Kossak-Szczucka rozumiała to doskonale. Ciekawe, co czuła, gdy pisała te słowa podczas okupacji...

4
Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (18 głosów)
Obrazek użytkownika Husky
Idee

Niemcy zastrzelili w sierpniu 1942 roku młodego polskiego kolejarza, Jana Maletkę, który usiłował podać wodę Żydom wiezionym do obozu zagłady w Treblince. Przed kilkoma dniami na stacji kolejowej, odległej od obozu około 4 kilometry, odsłonięta została tablica upamiętniająca tego człowieka - umieszczona na polnym głazie.

               

Ludzie, którzy ratowali lub pomagali i przez swoją postawę...

4.6
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.6 (10 głosów)
Obrazek użytkownika Aleszumm
ŻYDZI
Kraj

ŻYDZI NA KRESACH

 

Druga wojna światowa zadała straszny cios narodowi polskiemu i jego kulturze. Zadała również straszny cios Żydom - narodowi rozproszonemu, wtedy bez ojczyzny, którego liczne europejskie skupiska znajdowały się na Węgrzech, w Holandii, Francji, Czechach, ZSRS, a najliczniejsze chyba w Polsce.

Żydzi kresowi byli społecznością o specyficznym obliczu. Zaludniali gęsto kresowe...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (11 głosów)
Obrazek użytkownika elig
Idee

  

Podejrzewam, że najlepiej wiedzą to środowiska żydowskie.  Doprowadziły one do tego, że zarzut antysemityzmu, ongiś zabójczy, kompletnie się zdewaluował.  Miotane na wszystkich wokół oskarżenia powodują obecnie raczej niechęć do "upierdliwych" Żydów.  Przykład tego mieliśmy wczoraj.  Oto YouTube skierował swój cenzorski zapał w stronę "walki z antysemityzmem".  W jej ramach usunął ze swojego...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (7 głosów)
Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Kraj

Słowo "Żyd" przez samych Żydów bywa odbierane jako obraźliwe i "antysemickie". Mimo, iż tego do końca nie rozumiem, to jednak tak jest, że bardzo mocno bronią się przed takim określeniem, nawet wtedy, gdy okazuje się to prawdą. Jedynym wytłumaczeniem jest ich talmudyczne a tym samym  rasistowskie pojmowanie świata, gdzie Żydzi szowinistycznie stawiani są przez nich - kosztem innych - na pierwszym...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (11 głosów)
Obrazek użytkownika Krispin
Kraj

 

W minioną sobotę zakończył się 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Platynowe Lwy – nagrodę za całokształt twórczości – otrzymała podczas uroczystej gali Agnieszka Holland (jeszcze nie Agnieszka the Netherlands, ale może już wkrótce). Nagrodzona jak zwykle nie powstrzymała się od uwag na tematy polityczne. „Nasza” Prezydentka Europejskiej Akademii Filmowej to osoba wybitna, więc...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (16 głosów)
Obrazek użytkownika Krispin
Kraj

 

Nie będzie to notka na temat filmu o tym tytule, ani też rozprawa o historycznej akcji „Burza”, zorganizowanej i prowadzonej przez Armię Krajową w 1944 roku, ale o innej, można rzec pełzającej akcji, która rozpoczęła się właściwie już po zakończeniu tej pierwszej (czyli po 26 października 1944) i trwa nieprzerwanie po dziś dzień. To akcja niszczenia naszych symboli narodowych, szargania naszej...

4.75
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.8 (7 głosów)
Obrazek użytkownika zuberegg
Kraj

Maciej Stuhr, Maja Komorowska nie wiedzą jak mają żyć. Wszystko przez to że nasz kraj nie wpuszcza przez granicę nielegalnych imigrantów. Ludzi którzy płacą władzom Białorusi za podwózkę z Azji pod nasza granicę.. Mamy więc typowe dla Macieja i Mai załamywanie rąk nad brzydkimi Polakami którzy nie chcą witać nielegalnych imigrantów.

Cytat z Mai  "To, co się dzieje, odbiera wiarę w rolę państwa, w...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)

Strony