Godziemba - blog

Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Wielka Brytania miała ważkie powody, aby nie zaakceptować przejęcia władzy przez bolszewików w Rosji. 

Dla zdecydowanej większości brytyjskich elit Rosja bolszewicka stała się, używając określenia Robert Conquista, „krajem w niebezpiecznym uścisku zdeterminowanej mniejszości”. Winston Churchill nazwał bolszewików „rojem przenoszących tyfus...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W interesie Polski było przedłużanie wojny domowej w Rosji. 

W końcu września 1919 roku Piłsudski zdecydował się na wysłanie misji wojskowej gen. Karnickiego do Taganrogu – siedziby Denikina, której zadaniem było ustalenie skali ustępstw rosyjskich w zamian za polską pomoc wojskową. Od początku rozmów Rosjanie „zaledwie tolerując Polskę w...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Niektórzy publicyści uważają, że Piłsudski – wbrew polskiej opinii publicznej i innych generałów – w 1919 roku zdradził Rosję, powstrzymując dalszą ofensywę na wschodzie. 

Koncepcje polityki wschodniej Piłsudskiego przewidywały, iż „wschodnia granica Polski musi być w porozumieniu z Rosją wyrównana, dawać Polsce osłonę bezpośredniej linii...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość dzięki wybitnym przywódcom i dowódcom. 

Aż strach pomyśleć, jak potoczyłaby się historia gdyby na miejscu:   Józefa Piłsudskiego był Lech Wałęsa Romana Dmowskiego – Roman Giertych Wincentego Witosa – Waldemar Pawlak Ignacego Daszyńskiego – Aleksander Kwaśniewski Ignacego Paderewskiego – Andrzej...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Polska odzyskała w 1918 roku niepodległość nie tylko dzięki upadkowi jej trzech zaborców, ale przede wszystkim dzięki posiadaniu znakomitych elit. 

Niezależnie od ostrych sporów co do kształtu nowego państwa, przywódcy wszystkich najważniejszych stronnictw politycznych jako gorący patrioci byli zgodni co konieczności wspólnej pracy nad...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Kraj

 

Dowiedzieliśmy się dzisiaj z ust diwy polskiego dziennikarstwa Janiny Paradowskiej co to jest obiektywizm.   Ulubienica Tuska,  Komorowskiego i wszystkich „wielkich”  w trakcie rozmowy z Radosławem Markowskim, Adamem Szostakiewiczem oraz Pawłem Wrońskim w Poranku Radia TOK FM, poświęconej znanej publikacji Cezarego Gmyza w „Rz”, dobitnie...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Bezpośrednio po ukraińskim zamachu we Lwowie, w mieście panował względny spokój. 

Zamach na razie nie sparaliżował miasta. W kościołach odprawiano msze święte, ludzie odwiedzali, jak zwykle we Wszystkich Świętych, cmentarze. Jeździły tramwaje, funkcjonowały kawiarnie i restauracje. Ukazał się dziennik „Diło" z oskarżeniem, iż Polska Komisja...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Z powodu bierności wielu polskich środowisk we Lwowie w listopadzie 1918 roku nieomal nie doszło do katastrofy.                                          

W obliczu postępującego rozpadu monarchii austro-węgierskiej 18 października 1918 roku zebrała się we Lwowie Ukraińska Rada Narodowa (URN). Wśród delegatów znalazł się metropolita Andrzej...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Kraj

Wyznawcom spiskowych teorii ku pamięci. 

  „W momencie, którym zaczyna ktoś mówić, należy lać Ruskich albo własnych czerwonych wieszać na latarniach, to znaczy, że chce zamącić narodową kadź i wyprowadzić hołotę na ulicę. To było rozstawione. W Warszawie na Nowogrodzkiej, w innych miastach, na innych ulicach były wprowadzone już i na tereny...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Dowództwo Wojska Polskiemu starało się uodpornić żołnierzy na propagandę bolszewicką. 

W różnych publikacjach przeznaczonych dla żołnierzy podkreślano niemiecki udział w zdobyciu władzy przez bolszewików w Rosji. „Wszyscy zapewne słyszeli – napisano w „Żołnierzy Polskim” – o tym, jak to w swoim czasie Niemcy przewieźli do Rosji w...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W okresie wojny polsko-bolszewickiej dużą rolę przykładano do przeciwdziałania agitacji komunistycznej w Wojsku Polskim. 

W czerwcu 1919 roku utworzono Sekcję Polityczną Departamentu Informacyjnego (potem Oddział II Informacyjny) Ministerstwa Spraw Wojskowych, której szefem został późniejszy marszałek Senatu kpt. Bogusław Miedziński. Sekcja...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Prowadzenie skutecznej propagandy antybolszewickiej wymagało działań na zapleczu Armii Czerwonej. 

Działalność tę powierzona agentom głębokiego wywiadu, nazywanych wywiadowcami. Początkowo, wedle instrukcji z października 1919 roku, polskie służby specjalne zamierzały posługiwać się osobami, których do współpracy skłoniły motywacje wynikłe...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Przewidując rychłe zakończenie wojny z bolszewikami służby specjalne WP zintensyfikowały poszukiwania w obozach jenieckich współpracowników, których mogłyby wykorzystać w pracy propagandowej oraz wywiadowczej. 

Na początku października 1920 roku Oddział II Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego rozpoczął inwigilację czerwonoarmistów...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W czasie wojny polsko-bolszewickiej polskie służby specjalne odegrały wielką rolę.

  Bezpośrednio po utworzeniu przez Radę Regencyjną 25 października 1918 roku Sztabu Generalnego, a dzień później Ministerstwa Spraw Wojskowych zostały utworzone instytucje odpowiedzialne za prowadzenie wywiadu. W połowie grudnia szefem Oddziału Informacyjnego...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Polityka warszawskiego Judenratu była ostro krytykowana przez znaczną część mieszkańców getta.

  W związku z znacznym wzrostem obowiązków Rada zmuszona był zatrudnić dodatkowych pracowników. Na nowe stanowiska było zawsze więcej chętnych, niż miejsc pracy, co stwarzało warunki do rozwoju korupcji. Urzędnicy powszechnie uważani byli za...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Od początku okupacji Niemcy dążyli do całkowitego odizolowania ludności żydowskiej.

  28 listopada 1939 roku na mocy rozporządzenia Hansa Franka utworzono Rady Żydowskie w Generalnym Gubernatorstwie, których zadaniem było reprezentowanie lokalnych społeczności żydowskich wobec władz okupacyjnych.   Judenraty zachowały cechy organizacji...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Na skutek spadku w początkach okupacji produkcji przemysłowej, jak również likwidacji większości urzędów centralnych, ogromna liczba robotników i urzędników znalazła się bez pracy.

  Wiele zakładów i warsztatów uległo zniszczeniu podczas działań wojennych, a znaczna liczba jedynych żywicieli – oficerów, pracowników cywilnych urzędów i...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W okresie okupacji niemieckiej warszawski Zarząd Miejski cieszył się poparciem zdecydowanej większości mieszkańców stolicy. 

26 października 1939 roku utworzono Generalne Gubernatorstwo z Hansem Frankiem jako generalnym gubernatorem na czele. Jednocześnie Frank wydał zarządzenie o odbudowie administracji okupowanych ziem polskich. Zakres...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Od początku swych rządów komuniści dążyli do prawnej dyskryminacji ludności niemieckiej.  

W memoriale komunistycznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z końca 1944 roku postulowano dyskryminację Niemców i Volksdeutschów, a kwestie te „winny znaleźć rozwiązanie w formie dekretów i przepisów obejmujących wyłącznie osoby narodowości...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Kilka dni temu dowiedziałem się , iż w najbliższym czasie na rynku ukaże się nakładem Instytutu Pamięci Narodowej nowa biografia-album Generała Sosnkowskiego.

  Jej autorem jest dr Jerzy Kirszak, najwybitniejszy znawca losów „Szefa”, pracownik naukowy Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej we Wrocławiu.   Jurek, tak mam zaszczyt go nazywać...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Ugodowa polityka premiera Neville Chamberlaina doprowadziła do  układu monachijskiego. 

Rząd angielski zupełnie zignorował doniesienia wywiadu o planowanej przez Hitlera akcji zbrojnej przeciwko Austrii. W rezultacie III Rzesza zajęła Austrię przy milczącej zgodzie Londynu. Premier Chamberlain w Izbie Gmin dowodził, iż Niemcy mieli prawo do...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Hitler wywierał na współczesnych bardzo różne wrażenie. Dotyczyło to także przedstawicieli brytyjskich elit.                         

Jednym z pierwszych, który spotkał się z Hitlerem w końcu marca 1935 roku był ówczesny brytyjski minister spraw zagranicznych John Simon. Brytyjczyk został przyjęty w Pałacu Prezydenckim z zachowaniem...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Polityka angielska w znacznym stopniu przygotowała grunt Hitlerowi, poprzez umożliwienie Berlinowi wyjścia z izolacji i powrót do grona europejskich mocarstw.

  Podczas konferencji wersalskiej ujawniły się odmienne dążenia Paryża i Londynu. O ile Francja, jako państwo najbardziej poszkodowane przez Niemcy i najbardziej obawiające się...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

 

Po ataku niemieckim na Polskę, Grupa Operacyjna „Piotrków” dowodzona przez gen. Thommée zajęła pozycje na przedpolu zasadniczej linii obrony.   30 DP oraz Wołyńska Brygada Kawalerii miały pełnić zadania rozpoznawcze oraz bronić rejonu Szczerów-Mokre. Pod tą ostatnią miejscowością oddziały Wołyńskiej Brygady Kawalerii odparły atak...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Generał Wiktor Thommée dowódca obrony Modlina w 1939 roku, służąc Ojczyźnie nie szukał rozgłosu.

Wiktor Thommée urodził się 30 listopada 1881 roku w Święcianach jako syn Edwarda i Józefy z domu Egert. Jego przodkowie przybyli na tereny Litwy z Francji po rewolucji. Ojciec Generała jako 15-letni chłopak „uczestniczył w powstaniu styczniowym...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Niepowodzenie natarcia na Skierniewice oddziałów gen. Bortnowskiego poważnie pogorszyło ogólne położenie wojsk gen. Kutrzeby.

Brak wystarczającej osłony ze strony armii „Pomorze” skomplikował znacznie planowane natarcie oddziałów gen. Knolla na Sochaczew, w okolicy którego Niemcy ściągali nowe siły. Coraz bardziej niepokojąca stawała się...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W nocy z 9 na 10 września rozpoczęła się największa bitwa wojny polsko-niemieckiej 1939 roku. 

W wyniku bitwy granicznej Niemcy przełamali polską obronę, rozrywając polskie ugrupowania w trzech operacyjnie, bardzo istotnych miejscach: na styku armii „Kraków” i „Łódź”, wskutek czego rozerwany został front w samym środku i otwarta droga do...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Lenin wierzył, iż rozbicie niepodległej Polski otworzy mu drogę do upragnionej rewolucji światowej. Plan ten częściowo zrealizował dopiero Stalin. 

„Wkrótce Niemcy będą nasze. – głosił w końcu lipca 1920 roku na II zjeździe Kominternu – Odzyskamy Węgry. Bałkany powstaną przeciwko kapitalizmowi. Powstaną Włochy. Burżuazyjna Europa ogarnięta...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Czeska praska wiosna, a szczególnie zniesienie cenzury, podważanie kierowniczej roli partii komunistycznej oraz zapowiedź wprowadzenia pluralizmu politycznego, doprowadziły w sierpniu 1968 roku do najazdu wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. 

Przygotowania do interwencji były już zaawansowane w kwietniu 1968 roku, gdy w Sztabie...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Kraj

 

Najwybitniejszy reżyser PRL – Andrzej Wajda ma problem. Jak nazwać film o najwybitniejszym Polaku w historii?   A jeszcze niedawno wszystko było oczywiste – film miał nosić tytuł „Lech Wałęsa”. Jeszcze pod koniec 2011 roku prezydent Gdańska Adamowicz zwracał się do Marcina Plichty, prezesa Amber Gold:   Na prośbę Pana...
0
Brak głosów

Strony