emigracja powojenna

Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Pomimo kontrowersji gen. Anders nadal forsował koncepcję odtworzenia wojska polskiego na emigracji.

  Zachętą dla niego było uchwalenie przez Kongres USA poprawki do ustawy o wzajemnym bezpieczeństwie, która przewidywała, że 100 milionów dolarów rocznie będzie przekazywane na zorganizowanie oddziałów zbrojnych złożonych z uciekinierów oraz emigrantów. Promotorem nowej polityki „wypierania” (roll...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Po wybuchu „zimnej” wojny, polscy politycy emigracyjny wspierali koncepcję odtworzenia polskiego wojska na Zachodzie. 

Decyzja o likwidacji Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w 1947 roku została przyjęta z niezadowoleniem przez rząd RP na Uchodźstwie oraz większość polskich żołnierzy. Z chwilą likwidacji wojska polskiego nadszedł czas konspiracyjnych działań zmierzających do zachowania tzw....
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Różnice pomiędzy „Kulturą” a niezłomnym Londynem najmocniej uwidoczniły się podczas sprawy reportażu Aleksandra Janty-Połczyńskiego „Wracam z Polski”, którego fragment opublikował Giedroyc w 1948 roku. 

Aleksander Janta – jako korespondent amerykańskiej prasy - swoją podróż po okupowanej Polsce rozpoczął w lipcu 1948 roku, W kraju nie był od 1939 roku, nie był więc obciążony bagażem doświadczeń...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Stosunek do kraju  stał się na emigracji przedmiotem zażartych polemik i w konsekwencji jedną z przyczyn podziału na niezłomny Londyn oraz „pragmatyczny” Paryż. 

„Zadaniem emigracji – pisał Ryszard Wraga – jest dokonanie tego wszystkiego, co dla przedłużenia idei polskiej państwowości, polskiej suwerenności politycznej, polskiej niezależności duchowej, polskiej myśli politycznej i społecznej –...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Dla żołnierzy, polityków i innych emigrantów po 1945 roku pojawił się dylemat: wracać czy pozostać na wychodźstwie. Za pozostaniem na emigracji przemawiała nie tylko obawa o życie w okupowanej przez Sowietów Polsce, ale również protest wobec ustaleń jałtańskich. 

Emigracja traktowana była przez inteligencję jako jedyny dostępny wyraz sprzeciwu wobec powojennej rzeczywistości. Również utrzymanie...
0
Brak głosów