Co dalej w Sądzie Najwyższym? (info z 25 maja 2020 r.)

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Kraj

Wybór przez Prezydenta A. Dudę pani Sędzi Małgorzaty Manowskiej na I Prezesa Sądu Najwyższego, to decyzja budząca nadzieję. Niestety, Izba Karna pozostanie nadal w rękach "kasty".

Na Prezesa kierującego pracą Izby Karnej został wybrany SSN Michał Laskowski, były rzecznik prasowy SN z czasów prezeski Gersdorf, prominentny przedstawiciel tzw. "starych sędziów".

To bardzo zła nominacja. Niestety, ale Prezydent miał do wyboru trzech prawie tak samo złych kandydatów. Ponieważ kandydatów wskazało - zgodnie z przepisami - zgromadzenie sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego, to pokazuje jaki poziom reprezentuje ta Izba.

W wyborach wzięło udział 24 sędziów, oddano 22 ważne głosy. Sędzia Jarosław Matras uzyskał ich 12, Michał Laskowski – 8, a Jerzy Grubba otrzymał ich 2.

Zgodnie z ustawą o SN prezesa Izby powołuje prezydent po zasięgnięciu opinii pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, na trzyletnią kadencję spośród trzech kandydatów wybranych przez zgromadzenie sędziów izby SN. Tak powołany prezes może pełnić funkcję przez trzy kadencje. Powołany prezes może zajmować to stanowisko tylko do czasu przejścia w stan spoczynku, przeniesienia w stan spoczynku albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego SN.

Kilka słów o konkurentach SSN M. Laskowskiego:

Jarosław Matras

Brał udział w 2017 roku w wydaniu orzeczenia, które podważyło ułaskawienie Mariusza Kamińskiego przez prezydenta Andrzeja Dudę.  Jest też współautorem innego kontrowersyjnego wyroku. W 2015 roku skład sędziowski, w którym zasiadał Matras, uznał, że Marek Dochnal wręczając łapówkę w 2004 ówczesnemu posłowi SLD Andrzejowi Pęczakowi mógł skorzystać z klauzuli bezkarności, mimo tego, że ujawnił on ten fakt już po uznaniu go za podejrzanego. Z kolei w 2016 roku skład z udziałem Matrasa uznał, iż pary homoseksualne mają te same prawa procesowe co pary heteroseksualne.

https://wpolityce.pl/polityka/342243-pomogl-dochnalowi-bronil-praw-par-homoseksualnych-a-dzis-podwazyl-ulaskawienie-mariusza-kaminskiego-kim-jest-sedzia-jaroslaw-matras

Ostatnio w artykułach prasowych atakował m.in. Izbę Dyscyplinarną SN.

http://https://www.rp.pl/Opinie/312209950-Jaroslaw-Matras-Jak-czytac-wyrok-TSUE-by-zawsze-miec-racje.html

Jerzy Grubba

W ramach służby wojskowej studentów i absolwentów szkół wyższych odbył w okresie 05.01.1988-22.04.1988 przeszkolenie wojskowe w Centrum Wyszkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej im. Feliksa Dzierżyńskiego w Mińsku Mazowieckim w ramach Szkoły Podchorążych Rezerwy (SPR). Dnia 23.04.1988 skierowany do odbycia praktyki w Wydziale WSW Hel, następnie (23.05.1988) w Oddziale WSW Gdynia-Oksywie Zarządu WSW Marynarki Wojennej. Rozkazem szefa Oddziału WSW Gdynia-Oksywie nr Pf-165 z dnia 22.12.1988 przeniesiony do rezerwy.

https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/1292

W rozumieniu art. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 430) służbą nie jest pełnienie jej w organach, o których mowa w art. 2 przywołanej ustawy, której obowiązek wynikał z ustawy obowiązującej w tym czasie.

-----------------------------

Ostatnio miały też miejsce inne "drobniejsze" nominacje. Z dniem 16 marca 2020 r. w stan spoczynku przeszedł sędzia Sądu Najwyższego Henryk Pietrzkowski (będący SSN od kwietnia 1998 r.), orzekający w Izbie Cywilnej, a w ostatnim okresie przewodniczący II Wydziału tej Izby. Zastąpiła go SSN Agnieszka Piotrowska.

Sędzia Pietrzkowski zasłynął na całą Polskę, gdy podsłuchały go służby, jak w 2009 roku rozmawiał z nieżyjącym już sędzią Bogusławem Moraczewskim  o szansach kasacji pewnego przedsiębiorcy. O sprawie napisała też Rzeczpospolita.

Półtora roku po tej publikacji sędzia Pietrzkowski postanowił wytoczyć pozew przeciwko redaktorowi naczelnemu "Rz" Bogusławowi Chrabocie. Dziennikarz Domagalski był w sprawie interwenientem ubocznym. Sędzia uznawał, że w tekście zarzucono mu przestępstwo. Żądał przeprosin na łamach gazety.

Strona pozwana wnosiła o oddalenie powództwa. - W sprawie w ogóle nie mamy do czynienia z naruszeniem dóbr osobistych - oceniał pełnomocnik "Rz" adwokat Jerzy Naumann. Powód doradzając innemu sędziemu, będącemu pośrednikiem w załatwianiu pomyślnego ulokowania kasacji w SN, ciężko uchybił godności sędziego. Aspekt etyczno-zawodowy nie może być w tej sprawie pominięty: należy do jej istoty. Swym postępowaniem powód sam pozbawił się zatem dobra osobistego rozumianego jako godność sędziowska i dlatego nie może skutecznie ubiegać się o jego ochronę.

"Rzeczpospolita" w czerwcu 2019 r. prawomocnie wygrała proces cywilny z w/w sędzią Sądu Najwyższego. Nie musiała go przepraszać.

Sędzia Pietrzkowski przy okazji rozmów dotyczących kasacji  słuchał zwierzeń sędziego Moraczewskiego z NSA o "dziewczynkach", ale o przestępstwie pedofilii nikogo nie zawiadomił, tylko grubiańsko z kolegą "na temat" żartował.

https://www.youtube.com/watch?v=HWu23rynwus

Sędzia Pietrzkowski - jako przewodniczący II Wydziału - wyłączył w dniu 9 stycznia 2020 r. - troje tzw. nowych sędziów od rozpatrywania skargi kasacyjnej Chrystusowców, dotyczącej odszkodowania przyznanego "Kasi" - ofiary byłego zakonnika pedofila. Do sprawy została wyznaczona m.in. SSN Piotrowska, obecna Przewodnicząca Wydziału. Chrystusowcy przegrali przed nowym składem orzekającym. Obciążono ich odpowiedzialnością zbiorową za czyny byłego duchownego, o których to czynach nic nie wiedzieli.

 

Uwaga: Hejterom (Humpty Dumpty, kontrik) nie odpowiadam.

Ocena wpisu: 
4
Twoja ocena: Brak Średnio: 4 (głosów:17)

Komentarze

Uważam że pierwszą decyzją Prezesa SN powinno być:

Pozbawienie wszystkich prawników, którzy nie rozumieją zapisu Konstytucji o wyborze Prezesa SN, POZBAWIĆ PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU. Nie może głupek nie rozumiejący praw Rzeczpospolitej wypełniać jakiekolwiek obowiązki prawnicze.

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-1
#1631669

Tutaj oświadczenie p.o. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego sędziego Aleksandra Stępkowskiego:

http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Wydarzenia.aspx?ItemSID=667-0dc69815-3ade-42fa-bbb8-549c3c6969c5&ListName=Wydarzenia

 

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-1

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1631671

czytam cały tekst, "Oświadczenie p.o. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego sędziego Aleksandra Stępkowskiego" [link], a na końcu, w punkcie ósmym:

8.
W myśl art. 13 § 7 ustawy o SN, „niezwłocznie po wybraniu kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego albo inna osoba wskazana przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego przekazuje Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej listę kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego”. Wbrew twierdzeniom grupy sędziów Sądu Najwyższego przepis ten bynajmniej nie ustanawia obowiązku poddania pod głosowanie tego, kto przedstawia Prezydentowi RP listę kandydatów, choć dopuszcza, by była to inna osoba niż przewodniczący Zgromadzenia. Skoro przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego mógł osobiście przekazać listę kandydatów Prezydentowi RP, jak również z uwagi na konieczność uczynienia tego w sposób niezwłoczny, nie było podstaw do zarządzenia głosowania w przedmiocie tego wniosku.

Prof. UW dr hab. Aleksander Stępkowski
Sędzia Sądu Najwyższego
p.o. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

michael

#1631728

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Humpty Dumpty nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

którzy uważają, ze cukrzyca i grzybica nie są wynikiem założenia kajdanek. W następnej kolejności tych sędziów, którzy kwestionują 5 mln zł odszkodowania za leczenie w szpitalu więziennym. ;)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5
#1631701

Waha się czy przyjąć nominację czy tylko tak mówi?

https://wpolityce.pl/polityka/501772-sedzia-laskowski-nie-zostanie-nowym-prezes-izby-karnej

Co 3 lata inny pogląd ws uchwały zgromadzenia ogólnego  sędziów SN

https://wpolityce.pl/polityka/501795-zaradkiewicz-wytknal-laskowskiemu-podwojne-standardy

 

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1631677

To jeden z tych sędziów, o których esbecy pisali "skład orzekający zabezpieczony". Pewnych spraw nie powierzało się przypadkowym sędziom. W kolejnej rozprawie odwoławczej agent Tomasz Turowski (organizator z ramienia min. Sikorskiego "wycieczki" do Katynia L. Kaczyńskiego.) skazany za kłamstwo lustracyjne w poprzednich instancjach, trafił do SN, gdzie został uniewinniony przez skład pod przewodnictwem Laskowskiego. Drugim sędzią był niejaki Płuciennik (Płółciennik?) z Koszalina, który trafił do sądu najwyższego za gorliwe skazywanie solidarnościowców w stanie wojennym. Trzeci (nazwiska zapomniałem) to też podobna szumowina. W uzasadnieniu wyroku sędziowie napisali, że choć TT skłamał, ale wynikało to ze "stanu wyższej konieczności".

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-1

Leopold

#1631695

Wniosek kasacyjny w sprawie Turowskiego rozpoznał Sąd Najwyższy w składzie trzyosobowym: Piotr Hofmański – przewodniczący, Michał Laskowski – sprawozdawca oraz Jan Bogdan Rychlicki.

https://dorzeczy.pl/kraj/452/Sad-Najwyzszy-stanal-za-Turowskim.html

Sprawdziłam w Bazie Orzeczeń i rzeczywiście to Postanowienie zostało wydane w tym składzie 20 marca 2013 roku pod  Sygn. akt II KK 230/12, przy czym SSN Laskowski był nie tylko sprawozdawcą, ale i przewodniczącym.

Tekst orzeczenia jest tutaj:

https://www.saos.org.pl/judgments/101134

Orzeczenia sądów niższych instancji:

II AKa 19/12/L - orzeczenie z dnia 27 lutego 2012 r. - Sąd Apelacyjny w Warszawie

 XVIII K 385/10 - orzeczenie z dnia 10 października 2011 r. - Sąd Okręgowy w Warszawie

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1631699

należy do 10 sędziów SN, którzy orzekali w stanie wojennym, a jeszcze pracują lub pracowali w SN za czasów PiS:

Józef Iwulski, obecny prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz sędziowie Izby Karnej - Waldemar Płócienniki (przewodniczący II Wydziału) i Andrzej Siuchniński (pracujący nadal), Dorota Rysińska, Jacek Sobczak, Lech Paprzycki (wszyscy w stanie spoczynku) oraz sędziowie Izby Wojskowej Jerzy Steckiewicz, Jan Rychlicki, Marian Buliński (przeszli w stan spoczynku w kwietniu 2018 r.) oraz Janusz Godyń (w stanie spoczynku od 2016 r.).

Sędzia Waldemar Płóciennik w 1982 r. miał skazać na osiem miesięcy więzienia uczestniczkę antykomunistycznej manifestacji w Koszalinie. Była to zmarła w 2003 r. działaczka opozycji Zofia Pietkiewicz, wspominana dziś jako „niezłomna koszalinianka”. Przed sąd trafiła za udział w manifestacji przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Usłyszała wyrok ośmiu miesięcy więzienia i została osadzona w ZK w Bydgoszczy-Fordonie. Została też zwolniona z pracy.

SSN Waldemar Płóciennik ma też "wybitne osiągnięcia" w ochronie sędziów stanu wojennego przed odpowiedzialnością dyscyplinarną bądź karną za zbrodnie sądowe, jakich się dopuszczali, wydając oczywiście niesprawiedliwie wyroki, sprzeczne z wówczas obowiązującym prawem. Jest współautorem (skład 7-osobowy) kuriozalnej uchwały SN z 20 grudnia 2007 roku (I KZP 37/07). Podjęta ona została dla ustalenia odpowiedzialności sędziów, którzy skazywali opozycjonistów za strajki w dniach 13-16 grudnia 1981 roku, mimo że dzienniki ustaw zawierające dekret o stanie wojennym, który zakazywał tych strajków, dotarły do adresatów, tj. do sądów, najwcześniej 17 grudnia 1981 roku.

W cywilizowanym świecie obowiązuje zasada lex retro non agit, którą w sposób zrozumiały można wytłumaczyć, że zakazy zawarte w dekrecie o stanie wojennym obowiązywały dopiero od chwili opublikowania ich w dziennikach ustaw, a nie od chwili ogłoszenia w telewizji bądź na plakatach. W konsekwencji więc sądy nie mogły skazywać za czyny, które w chwili ich popełnienia nie były jeszcze przestępstwami. Przywołana uchwała Sądu Najwyższego z 2007 roku w sposób barbarzyński uznała, że sędziowie byli zobowiązani stosować dekret o stanie wojennym wstecz.

https://nczas.com/2018/02/22/stepien-kto-siedzi-w-sadzie-najwyzszym/6/

Ten sam sędzia - według informacji GW - w 2010 r. utrzymał wyrok więzienia dla milicjantów, którzy bili opozycjonistów, a w 2011 r. opowiedział się za lustracją prokuratorów. Nie znalazłam źródłowych info na ten temat.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-1

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1631704

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Humpty Dumpty został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

#1631711

Swoimi napastliwymi wpisami wykazujesz jasno, ze nie jestes normalnym czlowiekiem.

Mimo tego, ze posiadasz w sobie tylko nikle promile czlowieczenstwa, nie zaslugujesz tez na nazwe bydlecia, bo zadne zwierze nie jest tak falszywe, zaklamane i perfidnie jak ty.

Twoja mania przesladowcza, skierowana w kierunku bardzo cennego i pozytecznego czlowieka, jakim jest Rebeliantka, przerodzila sie w chorobe psychiczna.  

Brakuje mi okreslenia na ten olbrzymi ladunek podlosci ktory wydalasz, by jej zaszkodzic.

Dla mnie jestes przykladem, jak nisko moze upasc czlowiek nie posiadajacy hamulcow moralnych. 

 

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

To się zaczeło od likwidowania polskości, od wyśmiewania i lżenia naszej przeszłości, naszych bohaterów i naszej wiary. To jest pierwszy krok, drugim będzie likwidacja Polski. J.M.Rymkiewicz

#1631883

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Humpty Dumpty został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

#1632091

To zwolennik i wyborca PiS-u jest głupszy, to widać choćby po tobie trollu.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1632093

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Humpty Dumpty został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

#1632095

I to biegusiem 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1632098

Był jednym z 7 sędziów SN, autorów Uchwały SN z 20 grudnia 2007 roku (I KZP 37/07). W składzie Sądu znaleźli się oprócz niego: Pierwszy Prezes SN Lech Gardocki, SSN Tomasz Artymiuk, SSN Wiesław Błuś, SSN Henryk Gradzik, SSN Waldemar Płóciennik, SSN Andrzej Tomczyk.

Przypominam treść uchwały:

Ze względu na niezamieszczenie w Konstytucji PRL z 1952 r. zakazu tworzenia przepisów karnych z mocą wsteczną (zasady lex retro non agit) oraz brak mechanizmu prawnego umożliwiającego uruchamianie kontroli zgodności przepisów rangi ustawowej z Konstytucją lub z prawem międzynarodowym, a także ze względu na brak regulacji określającej miejsce umów międzynarodowych w krajowym porządku prawnym, sądy orze-ające w sprawach karnych o przestępstwa z dekretu Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154) nie były zwolnione z obowiązku stosowania retroaktywnych przepisów karnych rangi ustawowej.

Uchwała - jak podano w komentarzu powyżej, dotyczącym sędziego Płóciennika - pozwoliła uniknąć poniesienia odpowiedzialności przez sędziów, którzy skazywali opozycjonistów za strajki w dniach 13-16 grudnia 1981 roku, mimo że dzienniki ustaw zawierające dekret o stanie wojennym, który zakazywał tych strajków, dotarły do adresatów, tj. do sądów, najwcześniej 17 grudnia 1981 roku.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1631712

SSN prof. Aleksander Stępkowski jest kandydatem na Rzecznika Prasowego SN. To bardzo dobry pomysł.

https://wpolityce.pl/polityka/501871-nasz-wywiad-prof-stepkowski-ujawnia-kulisy-bitwy-o-sn

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1631756

a właściwie miał wybór spośród trzech kandydatów przedstawionych przez zgromadzenie sędziów Izby Karnej SN, po dokonanym wyborze W wyborach wzięło udział 24 sędziów, oddano 22 ważne głosy. Sędzia Jarosław Matras uzyskał ich 12, Michał Laskowski – 8, a Jerzy Grubba otrzymał ich 2.

Prezydent musiał wybrać jednego z tych  trzech  niegodnych siebie kandydatów, identycznie jak to było w przypadku I Prezesa SN, dokładnie na tej samej zasadzie prawa. 

Obciążanie Prezydenta odpowiedzialnością za dokonanie tego wyboru jest aberracją i świadectwem uwiądu zdrowego rozumu. Dura lex sed lex. 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

michael

#1631781

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1
#1631790

"łaskawca"

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1631798

Robisz tu za publicystę i widać, że masz na prawdę duże zaplecze personalne oraz dojście do wszelakich archiwów.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

Polacy nie kłóćcie się.

#1631803

Prezydent na pewno miał bardzo ograniczony wybór. Wybór "mniejszego zła" (?).

Ale to oznacza, że "reforma" nie gwarantuje rychłych, realnych zmian.

Poza tym, nadzwyczaj denerwujące jest to, że nadal w SN błyskotliwe kariery robią ludzie, którzy w dotychczasowej działalności spowodowali wiele szkód i krzywd indywidualnych i społecznych.

Gruba kreska? ;(((

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1631797

Opinia SSN Manowskiej  na temat Krajowej Rady Sądownictwa: - "Moim zdaniem KRS powinna być wybierana w wyborach powszechnych sędziowskich, po to żeby nie było z jednej strony zarzutów, że jest zależna od władzy ustawodawczej, ale z drugiej strony, by nie było zarzutów działania tzw. spółdzielni, a to była powszechna opinia wśród sędziów, że grupy się wybierają" - mówiła podczas Zgromadzenia Ogólnego SSN.

Może ta wypowiedź miała tylko charakter taktyczny, bo jeśli nie, to by oznaczało, że jest zamiar powrotu do systemu korporacyjnego ("bez spółdzielni" - a kto niby to zapewni?). Poza tym już to już przerabialiśmy.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1631796

Jaśniepaństwem zabrzmiało. Ma sędzia gest dzisiaj i dobry humor..

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1
#1631815

Tak myślałem, że będzie jak było - niech Duda zrobi więcej POdobnych vet, a PiS się z tym zgodzi.

Piszesz, że tego od Izby Karnej trzeba było tak wybrać, bo takie było prawo - toć przeca PiS z Dudą mieli 5 lat na zmiane tego prawa aby nie trzeba było wybierać spośród samego szamba.

Ps. nie pamiętam juz kto, chyba Zawiedzony (ale nie jestem pewny) tutaj robił tematy jak to będzie nowy Prezes Sądu Najwyższego i zrobią porządek - ehhh lemingi...

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0
#1631868

//toć przeca PiS z Dudą mieli 5 lat na zmiane tego prawa aby nie trzeba było wybierać spośród samego szamba//

Dobitnie sformułowane, ale nie sposób się nie zgodzić. Napisałam w jednym z komentarzy powyżej że "reforma" nie gwarantuje rychłych, realnych zmian. A jeśli nie gwarantuje, to co nam po takiej "reformie"?

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1631869

https://wpolityce.pl/polityka/502057-laskowski-sedzia-manowska-zostala-powolana-legalnie

Cytuję:

Sędzia Małgorzata Manowska została powołana na swoje stanowisko przez legalnie urzędującego prezydenta i trudno kontestować ten fakt, natomiast brak uchwały zatwierdzającej wybór kandydatów to poważny brak, który ktoś może chcieć wykorzystać - uważa prezes Izby Karnej SN sędzia Michał Laskowski.

------------------------------------

To co, będziemy teraz mieli dwóch rzeczników w SN? Tego wypowiadającego się w imieniu I Prezes SN (Stępkowski) i rzecznika "starych sędziów" (Laskowski)?

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1631876