Informacja o "Mein Kampf" Władimira Putina

Obrazek użytkownika michael-abakus
Świat

yes michael, pt., 23/07/2021 - 10:13

Zwracam uwagę na artykuł Piotra Grochmalskiego "Mein Kampf Putina" w Gazecie Polskiej #29 z 21 lipca 2021 roku.

Współcześnie zawarte ]]>porozumienie Biden-Merkel]]> jest częścią politycznego obrazu, bardzo mocno przypominającego historyczną scenę polityczną ustaloną przez zestaw analogicznych porozumień politycznych, poprzedzających wybuch II Wojny Światowej. Mam tu na myśli ]]>traktat w Rapallo]]>, po którym nastąpiła ]]>ugoda w Monachium]]> (1938) oraz ]]>pakt Ribbentrop-Mołotow]]>, po którym nastąpił wybuch II Wojny Światowej domkniętej porozumieniem zawartym na ]]>konferencji w Jałcie]]>. ]]>Taki pejzaż]]>.

Świadectwem ciemnej pomroczności panującej w ówczesnej polityce Zachodu była jasna deklaracja zawarta w]]> "Mein Kampf" Adolfa Hitlera]]> otwarcie deklarująca intencje i realne zamiary niemieckiej polityki wojennej, plany tworzenia wielkiego imperium III Rzeszy niemieckiej - od Lizbony do Władywostoku. Plan Adolfa Hitlera był zbieżny z komunistycznym projektem Józefa Stalina, który choć w światowej opinii pasował do hitlerowskiego jak ]]>hetka do pętelki]]>, to jednak zaowocował II Wojną Światową. Głupota polityczna lekceważenia politycznych idei tyranów zaowocowała globalną wojną.

Do współczesnych niemiecko rosyjskich snów o potędze, marzeń o wielkim euroazjatyckim mocarstwie od Lizbony do Władywostoku brakuje jeszcze tylko zasady ]]>Führerprinzip]]> określonej we współczesnym odpowiedniku Mein Kampf.  

Zdaniem pana ]]>Petera Dickinsona]]> (Atlantic Council) tym odpowiednikiem jest artykuł Władimira Putina "]]>O historycznej jedności Rosjan i Ukraińców]]>" omówionym w cytowanym wyżej artykule Piotra Grochmalskiego. W odróżnieniu od pierwowzoru dostęp do tej politycznej deklaracji istnieje tylko w omówieniach i opiniach, moje poszukiwanie oryginału opublikowanego w języku ukraińskim na stronie ]]>http://kremlin.ru]]> zakończyło się niepowodzeniem. Ot, współczesna kremlowska licentia poetica.

Przypis generalny:

Zamiar konstrukcji jednej wielkiej wspólnoty eurazji jest nieomal identyczny z totalitarną wizją stalinowskiej panspermi komunizmu, który miał "z posad ruszyć bryłę świata". Plan komunistycznej rewolucji od samego początku zakładał strategiczny cel - rewolucja komunistyczna miała objąć cały świat, miała być rewolucją globalną. Problemem miał być jedynie Führerprinzip, czyli ustalenie kto tym wszystkim będzie dowodził. We wrześniu 1939 roku Stalin z Hitlerem zaczęli razem, ale bardzo szybko ich osobiste ambicje wzięły historię w swoje ręce i stanęli przeciwko sobie w wojnie o światowy prymat.

21 lipca roku 2021 Angela Merkel i Joe Biden wspólnie uznali prymat Władimira Putina, zaakceptowali jego plan i jego Führerprinzip i we wrześniu 2021 roku niemiecka kanclerz odchodzi z pola walki. A Joe Biden zaakceptował ten koncept nieomal bez zastanowienia, nawet bez potrzeby ponownego zwołania konferencji jałtańskiej. Sześciokolorowa tęcza mu wystarczy.

Ale Jarosław Kaczyński w grudniu 2007 roku dopilnował podpisując traktat lizboński razem z polsko brytyjskim protokołem nr 30, aby polskie wejście do "wspólnoty" nie likwidowało polskiej Niepodległości. Adresy tych dokumentów są poniżej.
Dlatego, polska totalitarna opozycja wybierając swoje kariery historycznym śladem Vidkuna Quislinga i z zamkniętymi oczami, pełni pogardy i nienawiści do polskiego Państwa, goni utopią euroazjatyckiej wspólnoty w stylu stalinowskiego ]]>Polrewkomu]]>.

Załączone adresy dokumentów:

1. Konstytucja Art. 178. 1. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. []]>link]]>]
2. Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - a w tym PROTOKÓŁ (nr 30) W SPRAWIE STOSOWANIA KARTY PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ DO POLSKI I ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej str. C115/313) []]>link]]>] albo sama treść PROTOKOŁU (nr 30) zwanego londyńskim []]>link blogmedia24]]>
3. KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej str. C 326/391) []]>link]]>]
4. Art. 7 TUE []]>link]]>] 
5. Art. 2 TUE
[]]>link]]>]
6. DOKTRYNA BREŻNIEWA-TIMMERMANSA W UNII EUROPEJSKIEJ (art. 7 TUE) []]>link]]>]

 

]]>Dlatego trzeba zniszczyć «Wielką Ściemę » antypolskiego totalitaryzmu.]]>

 

]]>A totalitarnej opozycji, żadnej Hołowni, Konfederacji
ani ich ideologii
nie tylko nie należy powierzać żadnej władzy,
ale po prostu niczego, nawet złamanego grosza!
]]>

* * *

następny - poprzedni

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Komentarze


"Państwa Europy powinny być potajemnie sterowane w kierunku superpaństwa"

[link] Docent zza morza pokazał wypowiedź pana Jean Moneta jako jedno z wielu ostrzeżeń. Taki jest szatański plan realizowany przez środowiska europejskiej władzy politycznej i finansowany wielkimi pieniędzmi. Jeśli mamy pozostać Polską w Chrystusie - musimy działać skutecznie, musimy działając - myśleć strategicznie.

Vote up!
1
Vote down!
0

michael

#1630033