Bóg to informacja...

Obrazek użytkownika gps65
Blog
Bóg, świat, człowiek - wszystko to informacja... Na początku było SłowoSłowo to informacja. Informacja jest wieczna, nieśmiertelna i wszechpotężna. Bóg to informacja. Dobra Nowina to informacja. Syn Boży żyje, bo żyje informacja o NimBóg wysłał nam swojego Syna, by nam przekazać informacje o Sobie i o tym jak powinniśmy żyć. Tego nie da się zabić, unicestwić, ukrzyżować. Żydzi i Rzymianie byli głupi myśląc, że można zniszczyć Informację krzyżując jej Posłannika. My też jesteśmy nieśmiertelni, bo mamy niezniszczalną duszę, która jest informacją o nas.

       W związku z tym chciałbym wszystkim przekazać coś nieśmiertelnego i niezniszczalnego – program w Visual Basicu (który można użyć w MS Excel'u albo w MS Word'zie), który wylicza kiedy będzie niedziela wielkanocna:

Public Function Wielkanoc(rok As Integer) As String

 Dim  a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, p, q, miesiac, dzien As Integer
 Select Case rok
  Case Is < 33 'Wtedy nie było Wielkanocy!
   dzien = 0
   miesiac = 0
  Case  33 To 1582 'Metoda Gaussa dla kalendarza juliańskiego
   p = 15
   q = 6
   a = rok Mod 19
   b = rok Mod 4
   c = rok Mod 7
   d = (19 * a + p) Mod 30
   e = (2 * b + 4 * c + 6 * d + q) Mod 7
   If d + e < 10 Then
    dzien = d + e + 22
    miesiac = 3
   Else
    dzien = d + e - 9
    miesiac = 4
   End If
  Case Else 'Metoda Meeusa/Jonesa/Butchera dla kalendarza gregoriańskiego
   a = rok Mod 19
   b = rok \ 100
   c = rok Mod 100
   d = b \ 4
   e = b Mod 4
   f = (b + 8) \ 25
   g = (b - f + 1) \ 3
   h = (19 * a + b - d - g + 15) Mod 30
   i = c \ 4
   k = c Mod 4
   l = (32 + 2 * e + 2 * i - h - k) Mod 7
   m = (a + 11 * h + 22 * l) \ 451
   p = h + l - 7 * m + 114
   dzien = (p Mod 31) + 1
   miesiac = p \ 31
 End Select
 Wielkanoc = Right("0" & dzien, 2) & "-" & _
 Right("0" & miesiac, 2) & "-" & _
 Right("000" & rok, 4)
End Function
Grzegorz GPS Świderski
Ocena wpisu: 
1
Twoja ocena: Brak Średnio: 1 (głosów:4)