prawo

Obrazek użytkownika Honic
Kraj

    Najgorzej, gdy głąb zabiera się do interpretacji tekstów filozoficznych. Mam na myśli cytowanie Juliana Tuwima przez niejakiego Donalda Tuska. ("niech prawo zawsze prawo znaczy...").

    To słowa wyrwane z kontekstu, co więcej, z tekstu wynika że magicznymi dla Tuska słowami stały się "prawo" oraz "sprawiedliwość". Mając na uwadze jego obsesję, wnoszę że to raczej cytat przypadkowy, nie...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

Powyższe stwierdzenie George Bernarda Show jak ulał pasuje do tuskowej hecy z PEGASUS-em.

Pamiętamy histerię totalitarnej oPOzycji, wedle której Kaczyński miał podsłuchiwać setki tysięcy Polaków, członków PiS nie wyłączając.

Jeszcze w 2022 roku były już na szczęście tęczowy RPO Adam Bodnar mówił:

- W kontekście inwigilacji w ciągu ostatnich lat mamy niezwykle poważne nadużycia - tak kwestię...

4.95
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (14 głosów)
Obrazek użytkownika Bielinski
Kraj

Minęły dwa tygodnie. Ofensywa nowego, lepszego rządu stanęła. Miało być przywracanie praworządności poprzez łamanie praworządności, czyli ustanawianie nowego, lepszego, bo naszego prawa łamiąc złe, cudze, czyli ich prawo a wszystko zatrzymało się na zamkniętych drzwiach do gabinetu prokuratora krajowego. Przed drzwiami stanął sam, wielki Pan Minister od sprawiedliwości, w swojej jakże godnej i...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (9 głosów)
Obrazek użytkownika Aleszumm
Kraj

 BEZPRAWIE - ZNACZY - NOWE PRAWO

https://prawy.pl/

Autor redakktor portalu Iwona Galińska

https://prawy.pl/128872-Bezprawie-znaczy-nowe-prawo-FELIETON

Co może wypłynąć dobrego z rządów nienawiści, zemsty? Ze zła nigdy nie może wyrosnąć dobro. Tak się dzieje obecnie.

Rząd premiera Donalda Tuska swoimi działaniami chce zaspokoić swoją zemstę i najbardziej zabetonowanego swojego elektoratu, takich...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (5 głosów)
Obrazek użytkownika Józef Wieczorek
Idee

Świat akademicki na ogół z zadowoleniem przyjął zmiany polityczne w Polsce dokonane przez „koalicję 13 grudnia” i nie odniósł się (z wyjątkiem AKO) do łamania prawa przy przejmowaniu mediów, co nawet nie dziwi, bo na uczelniach mamy wydziały prawa, ale przestrzeganie prawa nie jest mocną stroną polskich uczelni. Gremia akademickie pokładają nadzieje w nowym ministrze nauki, który obiecał, że...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (10 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Oto apel Szta­bu Kon­fe­de­ra­cji. Pro­szę to udo­stęp­nić wszyst­kim zna­jo­mym. Ze wzglę­du na nie­złom­ną po­sta­wę Kon­fe­de­ra­cji jej prze­ka­zy są wciąż cen­zu­ro­wa­ne w me­dia­ch głów­ne­go nur­tu oraz w me­dia­ch spo­łe­cz­no­ścio­wy­ch. Dla­te­go pro­szę o po­da­nie te­go ape­lu swo­im bli­skim i przy­ja­cio­łom.

Grzegorz GPS Świderski

T.me/KanalBlogeraGPS

X.com/GPS65

Po de­ka­dzie...
1.25
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.3 (7 głosów)
Obrazek użytkownika Bielinski
Kraj

Jedno trzeba przyznać naszym nowo rządzącym. Przy nowym rządzie nie da się nudzić. Minął ledwie miesiąc, a jakby to był rok albo cała czteroletnia kadencja. Wydarzeń z tego miesiąca starczyłoby na całe rządy, a to dopiero początek. Czeka nas nowe emocjonujące tygodnie i miesiące, co jasno oznajmił wódz – Herr T. w ostatnim wywiadzie. No cóż. Jak przywracanie praworządności, to przywracanie, na...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (10 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Abo­li­cji in­dy­wi­du­al­nej moż­na do­ko­nać przed pra­wo­moc­nym wy­ro­kiem, przed wnie­sie­niem ak­tu oskar­że­nia, a na­wet przed do­ko­na­niem czy­nu za­bro­nio­ne­go. Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny osta­tecz­nie uznał w 2023 roku, że tak na­le­ży ro­zu­mieć pra­wo ła­ski pre­zy­den­ta. To oczy­wi­ście je­st pra­wo da­wa­nia li­cen­cji na za­bi­ja­nie. Pre­zy­dent mo­że wy­na­jąć płat­ne­go...

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (8 głosów)
Obrazek użytkownika Fundacja LEX NOSTRA
Kraj

OFIARA OSOBY NAJBLIŻSZEJ

W ostatnim czasie do naszej Fundacji zgłosiła się siostra ofiary doświadczającej przemocy w rodzinie. Nie mogła już patrzeć na przemoc stosowaną przez męża pokrzywdzonej wobec jej rodzonej siostry. Sama pokrzywdzona jest do tego stopnia zastraszona, że boi się zgłaszać gdziekolwiek o pomoc.

W naszych interwencjach często opisujemy historie pokrzywdzonych kobiet, które...

4.6
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.6 (5 głosów)
Obrazek użytkownika Józef Wieczorek
Kraj

Mimo że tytuł profesora w naszym systemie tytularnym jest obiektem niemal powszechnego pożądania, nieraz wręcz mrocznego, nie wszyscy wiedzą, że nie oznacza on osiągnięcia doskonałości naukowej. Zgodnie z ustawą z 2028 roku „w ramach postępowania administracyjnego, jakim jest postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora, weryfikacji podlegają wyłącznie te osiągnięcia naukowe oraz aktywność...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)
Obrazek użytkownika Fundacja LEX NOSTRA
Kraj

PRZESTĘPSTWO NIEALIMENTACJI

Do naszej fundacji często zgłaszają się osoby o pomoc w sprawach rodzinnych. Ich sytuacje opisywaliśmy dotychczas na naszej stronie internetowej. Są to przypadki trudne, wymagające uwagi oraz specjalistycznego wsparcia. Przykładem jednej z takich spraw jest sytuacja pani Katarzyny. Zgłosiła się ona do nas z problemem polegającym na uchylaniu się przez jej byłego już...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)
Obrazek użytkownika dratwa3
Kraj

Temat relokacji i referendum stał się głównym tematem kampanii wyborczej. I, jak wielu, uważam, że słusznie.

Gdy jednak przysłuchuję się wszelkim politycznym debatom w tej kwestii, czuję, że zanurzam się w jakąś wyimaginowaną rzeczywistość.

Traktaty gwarantują Polsce podejmowanie suwerennych decyzji w kwestii przyjmowania migrantów. A wszelkie próby majstrowania przy ustalonych wcześniej...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (6 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

Wg jednego z tworzących inicjatywę Wolne Sądy (szybkie to one były za Bieruta, vide: procesy kiblowe) adwokat Michał Wawrykiewicz ujawnia, co czeka wymiar sprawiedliwości po ewentualnej klęsce PiS jesienią.

W tekście zamieszczonym w fanzinie political fiction Adama Michnika odkrywa oPOzycyjne karty.

Chodzi nie tylko o przywrócenie ram ustrojowych obowiązujących w normalnej demokracji, ale także o...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (9 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Idee

O honorariach żądanych przez poszczególnych adwokatów krążą legendy. To oczywiście tylko część prawdy. Jak w każdym bowiem środowisku mecenasi bywają różni. Zdecydowanie polską specyfiką jest zbyt częsta bylejakość tzw. pomocy prawnej świadczonej z urzędu, co czasem trafia do opinii publicznej m. in. za sprawą przypadkowo obecnego na sali dziennikarza.

Brak jest jednak informacji o procesach...

4.95
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)
Obrazek użytkownika Fundacja LEX NOSTRA
Blog

Ile jest w stanie znieść żona i matka dzieci?

 

Jak możemy się dowiedzieć z historii Pani Anny, która zgłosiła się z prośbą o interwencję oraz pomoc prawną i psychologiczną do naszej Fundacji Lex Nostra - wiele.

 

Początek

 

Rodzina jakich wiele. Jedno z miast wojewódzkich, młode małżeństwo i dwójka dzieci. Z pozoru posiadające ułożone życie. Jednak gdy zagłębimy się w jej funkcjonowanie...

4.5
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.5 (10 głosów)
Obrazek użytkownika antysalon
Kraj

Kormorany z Kątów Rybackich co rusz zerkają swymi bystrymi oczyma na północ.
Otóż nie tylko one, kormorany nie mogą się nadziwić temu przekopowi, który już połączył Morze Bałtyckie z Morzem Estyjskim.

Jednakże te głuptakowe (suliformes) ptaki, swym szmaragdowym spojrzeniem na ten nowy kanał dowodzą jeszcze czegoś!
Otóż tego, że nie tylko pewna kandydatka na kandydatkę na prezydentkę ma na sicher...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (10 głosów)
Obrazek użytkownika wawel24
Idee

Robotnicy cienia, ludzie cienia… Co zajmuje ich czas i uwagę, gdy trwa wojna? Jakie filantropijne dary dla ludzkości szykują? Przy jakich prawach dłubią? Co wisi w powietrzu, choć za kotarą? Jaką centralizację nam przygotowują? Musimy to wiedzieć i przygotowywać obronę przed tym niecnym atakiem, bo za 2-3 lata obudzimy się pewnego dnia w świecie wprost wyjętym z antyutopii Orwella, Huxleya i...

3.3
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.3 (9 głosów)
Obrazek użytkownika antysalon
Kraj

Odszedł szafarz polskości, dobrego smaku ( w bardzo szerokim tego słowa rozumieniu), a jednocześnie promotor.... głębi polskości!

Jarosław Marek Rymkiewicz, jeden z tych już ostatnich WIELKICH Polaków, który dobitnie zwracał naszą uwagę na sprawy najważniejsze dla przetrwania polskości, naszego ducha, niepodległości.
Dbał nie tylko poprzez słowo pisane, żeby Polacy nie przestawali być Polakami,...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (14 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

Genialny adwokat, prześladowany przez nienawistną prawicę. Taki motyw swoich kłopotów z prawem Roman Giertych z różną częstotliwością podaje mniej więcej od roku. 19 stycznia 2022 r. wreszcie podał powód tej PiSowskiej wendetty.

Oto 19 stycznia 2022 roku w wywiadzie z byłą panią ambasadorową Dorotą Wysocką-Schnepf mgr Giertych stwierdza, że ministrem Ziobro kieruje osobista nienawiść do niego.

…...

4.6
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.6 (11 głosów)
Obrazek użytkownika Krispin
Kraj

 

Pan prezydent Andrzej Duda kolejny raz naraził się tym, którzy na niego głosowali. Większość z tych, którzy wciąż jeszcze mieli o nim dobre zdanie – bo klękał i całował polską flagę, wygłaszał długie przemówienia bez notatek, często wypowiadał się pozytywnie na tematy historyczne, wspierał idee niepodległościowe, a nie rudopoddaństwo, wspierał rząd w działaniach, które miały wzmocnić pozycję...

3.65
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.7 (11 głosów)
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

Człowiek o urodzie przodownika pracy z przełomu lat 1940-50 znowu zabłysnął. Marcin Matczak, od długiego czasu podawany za wzorzec niezłomnego prawnika mówiącego NIE kaczystowskiej władzy, gwiazdorzył tym razem w samą Wigilię.

Na łamach (a także w wirtualnej przestrzeni) ujawnił się tekstem mającym wskazywać katolickiemu społeczeństwu drogę.

Już na samym początku swojego felietoniku profesor...

4.95
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (12 głosów)
Obrazek użytkownika Krispin
Świat

Wydawało się, że położenie na łopatki systemu prawa w Ameryce nie jest wcale takie łatwe. Ostatecznie to system sprawnie funkcjonujący od dawien dawna. Oceniając zapadające w tamtejszych sądach wyroki trzeba przyznać, że zarówno tempo procesów jak i zachowanie sędziów to coś, czego możemy im pozazdrościć. Ale wszystko, co piękne kiedyś się kończy – szczególnie, gdy do władzy dochodzą tzw....

4.6
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.6 (18 głosów)
Obrazek użytkownika Gallus Anonymus
Świat

Ale czy III Rzesza rzeczywiście się zakończyła?

 

Senator (minister) z Hamburga Andy Grote (SPD) pozował bez maseczki do grupowego zdjęcia, a jakiś czas potem mówił o zaostrzeniu kar dla osób nie przestrzegających przepisów epidemiologicznych. Ktoś w internecie nazwał go z tego powodu „Pimmel” - kutas i miał kilka dni później w obecności dwojga małych dzieci rewizję o 6 rano.

https://de.wikipedia...

4.9
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.9 (7 głosów)
Obrazek użytkownika AS
Świat

Właśnie rozchodzi się wieść po USA, roznoszona nerwowo przez media, że prezydent Biden ma w planie przykazanie pół miliona dolarów na głowę dla każdego nielegalnego imigranta, jako rekompensatę za stres, oddzielenia od rodziny i wydatki prawne. Zadbali o to finansowanie adwokaci, których jest w USA  nadmiar i w związku z tym nie mogą się kierować tylko dobrem ojczyzny, gdyż ich niezbędne do życia...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (7 głosów)
Obrazek użytkownika Krispin
Świat

 

Kilka dni temu podczas konferencji prasowej gubernator Florydy Ron DeSantis[1] wyjaśnił, jakimi przesłankami kieruje się w swoich działaniach w tym okresie pandemii i jakie są jego zastrzeżenia do polityki antycovidowej prezydenta Bidena. To, co zostało podczas tej konferencji prasowej powiedziane jest na tyle istotne, że pozwoliłem sobie na przetłumaczenie i udostępnienie poniżej całego...

4.4
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.4 (11 głosów)
Obrazek użytkownika Anonymous
Kraj

 

Tekst ten napisałem (i umieściłem w NP) w czerwcu 2016 roku, w czasie, gdy awantury o kształt polskiego systemu prawnego trwały już od kilku miesięcy i rozwijały się znakomicie. Ten piękny okres mamy już na szczęście (nieszczęście?) za sobą, ale rozmaite jego echa odbijają się nam czkawką do dziś. A i jutro będziemy pewnie mieli o co się kłócić, bo co jak co, ale tę czynność i lubimy i...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)
Obrazek użytkownika Krispin
Kraj

 

To nie będzie tekst o łańcuchach DNA i RNA(*). Choć w pewnym sensie łańcuchy będą cały czas w tle... Łańcuchy na których jest kotwica, trzymająca nas w miejscu stałych, niezmiennych poglądów. Nie mam nic przeciw innym poglądom. Przeciwnie. Dobrze jest poznać inny punkt widzenia. Warto dyskutować. Ale kiedy wpada się na ścianę i dyskusja zamienia się w debatę, albo jeszcze gorzej – w konferencję...

4.65
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (12 głosów)
Obrazek użytkownika poeta
Kraj

Wykorzystam po raz drugi Alino Warszawska TEN fragment Twojego tekstu

:

......Ja się nie dziwię, że nagle wzrosła śmiertelność. Po szczepionkach wzrośnie jeszcze bardziej, co spowoduje jeszcze większe ograniczenia normalnego życia, aż wreszcie SUWEREN wywiezie wszystkich rządzących na taczkach - do Izraela albo do WHO, a szczepionkowe telewizje zaraz za nimi............

Źródło: https://...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

Stara anegdotka, pochodząca z czasów stanu wojennego. Do misia przychodzi zając i mówi – chodź, pobijemy wilka.

 

- Ale za co?

 

- No tak…

 

- Bez powodu nie można.

 

- No to jak zobaczysz, że jest w czapce, to powiesz, że chodzi się bez. A jak będzie z gołą głową, to odwrotnie. I jest powód!

 

 

Faktycznie. Wilk szedł bez czapki.

 

Ocknął się dopiero pół godziny po spotkaniu misia z zającem.

 

...

4.25
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.3 (13 głosów)
Obrazek użytkownika antysalon
Kraj

Co rusz słyszymy ze strony opozycji, że rząd powinien wprowadzić stan wyjątkowy, bądż wojenny.
Jak zwał, tak zwał, generalnie chodzi im o ogłoszenie stanu nadzwyczajnego na terenie naszego kraju.

Główna i jedyna przesłanka, jaka nimi kieruje, to uniknięcie masakry kandydatów opozycyjnych w wyborach ogłoszonych na 10 maja b.r. już w I turze, gdyż zdrowie, życie, bezpieczeństwo Polek, Polaków ta...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (11 głosów)

Strony