pederasci

Obrazek użytkownika Jan Bogatko
Blog

Niebawem pedofilia będzie podniesiona do ragi mniejszości seksualnej, uznana za cnotę oraz wyraz nowoczesności w domu i zagrodzie. Ta się stanie z chwilą, kiedy Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne w wyniku głosowania wykreśli pedofilię ze spisu chorób (tak, jak homoseksualizm w 1973 roku)! A zatem zadecyduje o tym

polityka , a nie nauka

a auspicje wyglądają tu niezwykle korzystnie! Po...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (10 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Męż­czy­zna też mo­że kar­mić pier­sią (Ko­pal­nia­Wie­dzy.pl): „w da­to­wa­nym na 1896 rok kom­pen­dium pt. "Ano­ma­lie i ku­rio­za" me­dy­cy­ Geo­r­ge Gou­ld i Wal­ter Py­le ska­ta­lo­go­wa­li kil­ka przy­pad­ków mę­skiej lak­ta­cji. Opi­sa­li m.in. miesz­kań­ca Ame­ry­ki Po­łu­dnio­wej, któ­ry stał się mam­ką na czas cho­ro­by żo­ny (spo­tkał go Ale­xan­der von Hum­boldt), a tak­że mi­sjo­na­...

3.4
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.4 (6 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

"Ej chło­pie, je­steś ge­jem? Ży­cie Zyg­mun­ta zmie­ni­ło się w dwie se­kun­dy. Nie po­zwól, by za ple­ca­mi na­zy­wa­li Cię ge­jem! Od­zy­skaj 100% mę­sko­ści, po­więk­sz pe­ni­sa i zy­skaj twar­de jak ska­ła erek­cje. Już za 24 go­dzi­ny wy­rwie­sz la­skę sprzed no­sa te­mu, kto te­raz się z Cie­bie na­bi­ja..."

  Tak za­czy­na­ją­cą się re­kla­mę za­mie­ści­ła sieć skle­pów Bie­dron­ka w swo­...

2.25
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.3 (11 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Dopóki nie pojawiły się ruchy LGBT to wszelacy dewianci w Polsce byli traktowani z szacunkiem, tak jak wszyscy inni ludzie chorzy, upośledzeni, niepełnosprawni, nienormalni czy zaburzeni. To oczywiste, że ludziom upośledzonym należy się taki sam szacunek jak zdrowym, a dodatkowo należy się im wsparcie i prywatna pomoc - bo jest im trudniej żyć w zdrowym społeczeństwie.

       Dawniej na zachodzie...

4.95
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (15 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

W Polsce nie udaje się przegłosować ustawy o sformalizowaniu związków tworzonych przez osoby wyznające ideologię przeciwną formalizowaniu swoich związków. Projekt legislacyjny rejestracji związków osób, które teoretycznie nie chcą swoich związków rejestrować, ciągle nie może wejść w życie.

       Ciekawostką jest to, że parlamentarne partie reprezentujące interesy pederastów i lesbijek, a zatem...

1.3
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.3 (7 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Blog

Oczy­wi­ście nie cho­dzi o nie­nor­mal­no­ść w ogó­le, ale o za­bu­rze­nie nor­my sek­su­al­nej.       He­te­ro­sek­su­ali­ści są nor­mal­ni, bo to osob­ni­cy ma­ją­cy pra­wi­dło­we bio­lo­gicz­nie po­pę­dy płcio­we, a pe­de­ra­sta je­st nie­nor­mal­ny sek­su­al­nie, bo je­st de­wian­tem sek­su­al­nym, je­go sek­su­al­no­ść je­st za­bu­rzo­na - po­nie­waż od­czu­wa nie­na­tu­ral­ny po­ciąg...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (18 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Film Tomasza Sekielskiego: „Tylko nie mów nikomu” wpisuje się w propagandową nagonkę na Kościół katolicki. Większość pokazywanych w nim przypadków księży dokonujących aktów pedofilskich dotyczy księży uwikłanych za czasów PRL-u we współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa, o czym w filmie nie ma informacji. W ogóle prawie wszyscy poważnie grzeszący księża byli uwikłani we współpracę ze służbami...

4.6
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.6 (17 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Gówno wchodzi - gówno wychodzi. W Informatyce jest to łagodniejsze: śmieci wchodzą - śmieci wychodzą. Garbage in - garbage out.

       Nie ma nic szlachetnego w przetwarzaniu, w organizowaniu, w działaniu! - jeśli na wejściu dostaniesz fałsz, zło, błędy, głupotę, bzdury. Nie wyprodukujesz z tego prawdy, dobra, mądrości, sensu.

       Nie ma kompletnie znaczenia to, czy pederastia jest chorobą,...

2.25
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.3 (6 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kultura

Moi znajomi libertarianie oburzyli się na fejsbużycy, że Grzegorz Braun zaproponował karanie homoseksualnych stosunków seksualnych. Więc im wytłumaczyłem jak to możliwe, że wolnościowiec może coś takiego postulować:

       Sytuacja jest nadzwyczajna. Gdyby Japonia wypowiedziała nam wojnę, to słusznym byłoby internowanie i/lub deportowanie wszystkich Japończyków w Polsce, mimo, że ogólnie...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

"Wprowadzimy takie przepisy, że każdy homofob, który żeruje na najniższych instynktach i zagraża bezpieczeństwu osób LGBT, zostanie ukarany, z więzieniem włącznie. Niezależny sąd i niezależna prokuratura będą mogły wszczynać postępowania karne przeciwko homofobom" - powiedział Krzysztof Śmiszek, prywatnie partner Roberta Biedronia i „jedynka” z list Wiosny w okręgu dolnośląsko-opolskim.

       W...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)
Obrazek użytkownika gps65
Idee

Właśnie dostałem deklarację ideową od Międzynarodowego Ambasadora ZBOKAP+ Na Rzecz Kultury w Polsce i postanowiłem ją opublikować. Uważam, że to jest bardzo istotny element współczesnej polityki. Poniżej cytuję ten manifest w całości.

Grzegorz GPS Świderski.

       To jest Deklaracja ZBOKAP+, czyli manifest ideowy osób mających swój rozum i godność człowieka. Jesteśmy Zoofiliami, Bigamistami,...

4.6
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.6 (11 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Idee
Fejsbukiem i jutubem rządzą lumpenpederaści. No bo jak nazwać inaczej kogoś z pederalistyczną mentalnością? Czyli takiego, kto obraża się z byle powodu i działa z ukrycia, od tyłu? Można jeszcze powiedzieć, że to ubermurzyni, pseudociapaci, cykomasoni, albo wyznawcy Wielkiej Grenlandii. Ich sprawiedliwość społeczna polega na tym, że jak im trzech ormowców doniesie, że jakaś osoba użyła...
5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (3 głosy)
Obrazek użytkownika Mirosław Dakowski
Kultura

Przodująca sztuka MORDORU

 

            Mirosław Dakowski

 

Z przyjemnością rąbałem sobie i piłowałem drewno na świeżym powietrzu, gdy zostałem wezwany na gwałt, bo w TV „KULTURA” [25 listopada po południu ]  leci program o naszych niedawnych osiągnięciach w Centrum Bluźnierstw i Bylejakości (CSW). Jakiś „Odlot”.

            Musiałem więc wysłuchać tych pobekiwań rodem z Mordoru, zamiast...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Kapitan Nemo

Towarzysz Leszek Miler, który budował postęp już w czasach PRL-u, zapowiedział podczas wczorajszej konferencji prasowej, że poprosi w liście o ustosunkowanie się prezydenta Komorowskiego do fragmentu homilii kardynała Dziwisza, którą kardynał wygłosił w czasie obchodów Bożego Ciała. Były I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Skierniewicach, a także członek Biura Politycznego KC PZPR czujnie...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika kryska
Humor i satyra

Być czujnym trzeba.
To popłaca.
Czujne lewactwo patrzy na świat zza rozpiętego rozporka i wszędzi widzi pedałów.
Aż dziw bierze, że nie złapali tych dwóch na pedałowaniu.
Jacy szczęśliwi, jak mocno trzymają się za ręce i ........

Resztę dopowie szambiarz Morozowski, on lubi gmerać w rozporkach.

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika kryska
Kraj

piewców pedalstwa pod batutą botoksowej matrony wczoraj zagrzmiał po kolacji, by nam się lepiej spało.

Niedawno walczył wspólnie z podstarzałą matroną z "karłowatością polskiej natury".

Daniel Olbrychski wyraził absolutne zrozumienie dla Mariana Opani, który odmówił zagrania roli Lecha Kaczyńskiego w filmie "Smoleńsk". Zapytany przez Monikę Olejnik, czy sam by odmówił, odpowiedział –...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika kryska
Kraj

" O ciałach pływających" – definicja praw hydrostatyki i aerostatyki to dzieło Archimedesa.

Legenda głosi, że król Syrakuz zwrócił się do Archimedesa, aby ten zbadał, czy korona, którą wykonał dla Hierona II pewien syrakuzański złotnik, zawiera tylko złoto, czy jest to jedynie pozłacane srebro. Archimedes długo nad tym rozmyślał, aż wreszcie pewnego razu w czasie kąpieli w wannie poczuł jak w...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika kryska
Kraj

Nieoszlifowany diament powiedział, to co myśli sam i większość społeczeństwa.
Z ostatnich badań CBOS wynika, że aprobatę legalizacji heteroseksualnych związków partnerskich wyraża ogromna większość Polaków (85%). Z kolei formalne związki osób tej samej płci zaakceptowałaby tylko jedna trzecia (33%).

Wśród Polaków dominuje opinia, że homoseksualizm jest odstępstwem od normy (86 proc. wskazań),...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika PolakoCzerwoni
Kraj

Sądząc po medialnych przekaziorach, tym co dziś głównie zaprząta głowy Polaków nie jest ani zapaść gospodarcza ani rosnące w zatrważającym tempie bezrobocie. Te niewątpliwie istotne bolączki są niczym w porównaniu z czymś tak ważnym dla milionów mieszkańców naszego kraju jak homofobia i wiążące się z nią problemy polskich pederastów. To właśnie temat gejów rozpala dziś emocje i weryfikuje...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Jan Bogatko
Blog

„Nie będę tolerował, póki jestem szefem PO, zachowań, które zagrażały jedności Platformy, w tych sprawach, w których jedność jest niezbędna”.

Błyskawicznie, zaledwie w dwa tygodnie po laniu, jakie otrzymał w Sejmie od rewizjonistów z Platformy, zagrzmiał Tusk (Polskość to nienormalność) Donald na odszczepieńców. A gdzie jedność jest niezbędna? W kwestii dla Unii Europejskiej w obliczu kryzysu...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika kryska
Kraj

Ustawowa legalizacja związków partnerskixch dla heteroseksualnych nie jest celem lewactwa.
Od lat dla lewactwa DREAM to sluby pederastów i lesbijek

oczywiście wesele

toast nowożeńców

i koniecznie portret slubny przy łożu małżeńskim.

a potem adopcja dzieci.

Lewacki salon IIIRP postkomunistycznej dwoi sie i troi, a ciemnogród swoje.

http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/sondaz-super-expessu-o...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Jan Bogatko
Blog

Chamska baba czy nadzieja na ożywienie PiS-u?

Dziwne zjawisko zaobserwowałem po moim ostatnim felietonie: do nagonki lewicy na prof. Pawłowicz (a jaka ona profesor, pisze na swym blogu na onecie prof. Seneszyn) dołączyli – jak mówią - sympatycy, a nawet członkowie PiS*. Nie jestem jednak przekonany

co do prawdomówności

tych krytyków, ich obawy co do losów PiS po skutecznym i bolesnym dla salonu...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika obiboknawlasnykoszt@tlen.pl
Świat

Zdrada socjalistów i Tuska? - Nowa rewolucyjna diagnoza kanclerz Angeli Merkel.

[quote]Bankructwo "multi-kulti"

Model laickiego państwa wielokulturowego zaprowadził narody Zachodu na skraj przepaści. Tylko zwrot ku budowie państwa chrześcijańskiego uchroni nas od podobnie zgubnych skutków

rof. Mieczysław Ryba

Budowanie w Niemczech wielokulturowego społeczeństwa zupełnie się nie sprawdziło. Ta...

0
Brak głosów