pandemia

Obrazek użytkownika Romuald Kałwa
Kraj

Nigdy nie zapomnimy sanitarnej koalicji PO-PiS doprowadzenia do przyśpieszonej śmierci pod 200 tyś. Polaków, odbierania podstawowych praw  i ograniczania wolności pod pretekstem Covid 19, niszczenia gospodarki, defraudacji monstrualnych kwot z pieniędzy podatników.

Wyniki raportu NIK dotyczące przebiegu pandemii, zaprezentowane 12 września br w Warszawie w pełni potwierdzają słuszność krytycznego...

1.85
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.9 (12 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Świat

Po­ja­wia­ją się ostat­nio plotki o tym, ja­ko­by ame­ry­kań­skie taj­ne służ­by wy­kry­ły, że wi­rus SarS-CoV-2 zo­stał sztucz­nie wy­two­rzo­ny w chiń­skim la­bo­ra­to­rium. Mo­im zda­niem te in­for­ma­cje słu­żą uwia­ry­god­nie­niu prze­krę­tu ko­wi­do­we­go. Rzą­dy pań­stw bę­dą się te­raz tłu­ma­czyć, że okra­dły swo­ich oby­wa­te­li na rze­cz kon­cer­nów fi­nan­so­wy­ch, bo to był ele­ment...

1.7
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.7 (8 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Świat

W Sie­ci do­stęp­na je­st Bia­ła Księ­ga Pan­de­mii Ko­ro­na­wi­ru­sa na­pi­sa­na przez wy­bit­ny­ch le­ka­rzy, eks­per­tów i na­ukow­ców, z bo­ga­tą bi­blio­gra­fią po­wo­du­ją­cą się na licz­ne ba­da­nia na­uko­we. Je­st to bar­dzo do­bit­ne po­twier­dze­nie te­go, że przez dwa la­ta więk­szo­ść świa­ta uczest­ni­czy­ła w prze­krę­cie fi­nan­so­wym. Po­li­ty­kom, pań­stwom i kon­cer­nom far­ma­...

2.55
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.6 (8 głosów)
Obrazek użytkownika wawel24
Świat

dedykowane Gawrionowi

MOTTO

"Bezprecedensowe środki nałożone na ludność świata były uzasadniane rzekomym rozprzestrzenianiem się pandemii. Dlatego na początek konieczne jest dokładne wyobrażenie sobie znaczenia tego terminu, aby móc ocenić, czy doszło do pandemii, czy nie. Parafrazując Szekspira: „Cóż kryje się w nazwie? To, co nazywamy pandemią. Pod jakąkolwiek inną nazwą byłoby równie...

1.7
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.7 (11 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Świat

Da­li­ście się na­brać wła­dzy i kon­cer­nom far­ma­ceu­tycz­nym, któ­rym uda­ło się z was ścią­gnąć du­żo ka­sy. Śmie­je­cie się z lu­dzi oszu­ka­ny­ch na wnucz­ka, a sa­mi zo­sta­li­ście oszu­ka­ni w spo­sób jesz­cze bar­dziej pry­mi­tyw­ny i po­ka­zu­ją­cy wa­sze fra­jer­stwo.  Najnowsze badania naukowe, których preprint można przeczytać tu: Wskaźnik śmiertelności zakażeń COVID-19 z...

2.65
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.7 (18 głosów)
Obrazek użytkownika elig
Idee

  

Jak wszyscy wiemy, Władimir Putin napadając na Ukrainę zakończył niechcący pandemię COVID.  Po prostu w obliczu prawdziwej krwawej wojny, która grozi przekształceniem się w konflikt nuklearny - zarówno opinia publiczna jak i media straciły zainteresowanie jakimiś tam stosunkowo niegroźnymi wirusami.  W dodatku okazało się, że nowe szczepy wirusa są jeszcze łagodniejsze niż ten pierwotny. ...

2.45
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.5 (14 głosów)
Obrazek użytkownika Bielinski
Świat

Dziś będzie i wulkanach, a szczególnie jednym, nie dość, że leżącym bardzo daleko, na południowym Pacyfiku, to jeszcze jakby go nie było, bo to podwodny wulkan o dziwnej nazwie: Hunga Tonga, Hunga Ha’apai należący do pacyficznego pierścienia ognia. Na powierzchni widać tylko dwie skaliste wysepki, pozostałości kaldery. Najbliżsi sąsiedzi to rajskie wyspy Fidżi – ulubione miejsce bogaczy – i wyspy...

4.6
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.6 (8 głosów)
Obrazek użytkownika Aleszumm
Kraj

NOWE POMYSŁY NA ZMUSZANIE DO SZCZEPIEŃ

Autor Aldona Zaorska "Warszawska Gazeta" nr 19 : 13 - 19 maja 2022

Produkcja szczepionek idzie pełną parą, a ludzie nie chcą się szczepić nie tylko w Polsce. Liczba chętnych na przyjmowane  szczepień stale spada, rośnie za to liczba osób przeciwnych szczepionkowej segregacji. Jednocześnie koncerny farmaceutyczne, dzięki kontaktom trzymających całe rządy w...

2.2
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.2 (5 głosów)
Obrazek użytkownika wawel24
Świat

24 lutego około godziny 8:00 czasu polskiego formacje lądowe armii rosyjskiej przekroczyły granice Ukrainy i od strony północnej wkroczyły do obwodów charkowskiego, sumskiego i czernihowskiego, a także z Krymu do obwodu chersońskiego.  

Pierwszą ofiarą rosyjskiej agresji została pandemia oraz wirus SARS-CoV-2. Zwłoki pandemii zalegały polskie dworce w Przemyślu, Warszawie, Krakowie i innych...

1.35
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.4 (5 głosów)
Obrazek użytkownika elig
Idee

  

Dziś [24.03.2022] rano minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej oznajmił o zniesieniu większości obostrzeń związanych z COVIDem.  Czytamy:

  "Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że podjął decyzje o zniesieniu od 28 marca obowiązku noszenia maseczek. Jedynymi miejscami, których ta decyzja nie dotyczy, są placówki medyczne.

Niedzielski zastrzegł, że obowiązek...

3.65
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.7 (11 głosów)
Obrazek użytkownika zetjot
Blog

"Ludzie, macie więcej szczęścia niż rozumu" chciałoby się zakrzyknąć na całą Polskę.

Krzyczeć nie będę, ale proponuję to hasło wziąć na transparenty jak Polska długa i szeroka w najbliższych miesiącach.

Macie szczęście, że nie rządzi Antypis, zamiast PISu.Macie szczęście, żę na czele państwa stoi Andrzej Duda a nie Rafał Trzaskowski.

Wyobrażacie sobie rządy Antypisu i zachowania Trzaskowskiego ?...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (11 głosów)
Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Świat

Trwa wojna na Ukrainie a chorzy czerwono-zieloni lewacy dalej swoje. 

 

Jestem w stanie sobie wyobrazić jak wewnętrznie "krew ich zalewa" z powodu tak długiej i heroicznej walki Ukraińców. Nie dość, że oni patriotycznie walczą o swoje ziemie, o swoje państwo, co już jest niezgodne z przesłaniem i dążeniem unijnych elit do likwidacji państw i patriotyzmu narodowego to jeszcze muszą wbrew sobie...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (3 głosy)
Obrazek użytkownika wawel24
Świat

 

Warto zapoznać się ze stanem świadomości społecznej poza Polską. W Polsce jest różnie, powoli następuje przyrost jasności widzenia wobec knowań transhumanistów, czy - jak go nazywa arcybiskup Vigano - "Ciemnego Dyrektoriatu". Ale mimo wszystko poziom partyjnego zaćmienia umysłów i liczba osób niepotrafiących sobie poradzić ze swoim dysonansem poznawczym - jest wciąż u nas zbyt duża, co...

3.1
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.1 (3 głosy)
Obrazek użytkownika wawel24
Świat

 

SZALONE PIENIĄDZE WŁAŚNIE SIĘ ZACZYNAJĄ...

 

Pandemia doprowadziła do „jednego z największych w historii transferów majątku z dołu do góry”

"Czy zauważyliście osobliwy fakt, że mimo blokady, kryzysu gospodarczego, dziesiątek milionów bezrobotnych i wielu korporacji ogłaszających upadłość, Wall Street ma okres prosperity? Jim Cramer z CNBC zbadał tę anomalię kilka dni temu, wydając swój...

4.65
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (6 głosów)
Obrazek użytkownika Jacek K.M.
Świat

Przeglądam mainstreamowe media i widzę, że takiej prezydencji jak Joe Bidena jeszcze nie było! Wszędzie oszałamiający wzrost, wszystkie wskaźniki idą wyraźnie do góry. Zdecydowanie wzrasta inflacja, ceny artykułów pierwszej potrzeby, wzrasta przestępczość, nawet nielegalne przekraczanie granicy, wzrastają ceny benzyny i gazu. Wzrasta nawet niezadowolenie wyborców i inflacja dodając zera, szybko...

4.55
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.6 (9 głosów)
Obrazek użytkownika elig
Kraj

  

 Dziś [25.01.2022] weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia:

  "W Dzienniku Ustaw opublikowano w poniedziałek rozporządzenie, na którego mocy pacjentów powyżej 60 lat, skierowanych do odbycia izolacji z powodu COVID-19, ma zbadać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Badanie ma nastąpić w ciągu 48 godzin izolacji. (...) Rozporządzenie wejdzie w życie od wtorku [czyli właśnie dzisiaj...

3.8
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.8 (12 głosów)
Obrazek użytkownika Józef Wieczorek
Kraj

Od dwóch lat w domenie akademickiej dotkniętej pandemią dominuje praca zdalna, także studiowanie jest na ogół zdalne. Taki stan rzeczy rodzi obawy o poziom zarówno pracy naukowej, jak i dydaktycznej. Są jednak niewątpliwe plusy w postaci poprawy zdolności posługiwania się technikami komputerowymi.

Konieczność trzymania odpowiedniego dystansu zmniejsza możliwości zakażenia się wirusem, ale i...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)
Obrazek użytkownika elig
Idee

  

W ostatnim czasie mamy dwa przykłady tego zjawiska.  Pierwszy z nich to głoszenie, że Ziemi zagraża straszliwa katastrofa klimatyczna i jedyną radą na nią jest przejście na tzw. odnawialne źródła energii.  Uruchomiono propagandowe młyny i przestraszono wielu ludzi [zwłaszcza młodzież np. Gretę Thunberg].  Histeria sięgnęła szczytów.  Nie jest ona jednak w stanie zmienić tego, że owe odnawialne...

3.4
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.4 (10 głosów)
Obrazek użytkownika wawel24
Świat

Markowi Gawrońskiemu, obrońcy wolnego słowa i właścicielowi niezależnego portalu wolnej myśli "Niepoprawni.pl" - dedykuję ten osobisty esej i autorski zbiór refleksji

 

INTRO 

Hybrydowy - to słowo robi niezwykłą karierę w świecie pandemicznym. Słownikowo “hybryda” to “mieszaniec, krzyżówka, bękart”. Hybrydowe nauczanie, hybrydowa edukacja, hybrydowy handel, hybrydowe poluzowanie. Zaczęło się od...

2.25
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.3 (10 głosów)
Obrazek użytkownika wawel24
Świat

 

Najważniejszy tekst w sieci o "pandemii" w ciągu 2 lat...Tekst w rodzaju "gamechanger". Każde zdanie, każde słowo w zdaniu poniższego tekstu jest ważne i przemyślane. Każde słowo ma niezwykłą wagę i zarazem stanowi inspirację do dalszych, samodzielnych poszukiwań. Warto też podążać za linkami, którymi wzbogaca swój esej Curtin. Niektóre z tych linków są niezwykle ważne, wręcz sensacyjne.

[...

1.8
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.8 (4 głosy)
Obrazek użytkownika Józef Wieczorek
Kraj

Kraków, 10 stycznia 2022r.

Minister Edukacji i Nauki

Szanowny Pan Profesor Przemysław Czarnek

W sprawie potępienia przez min. Adama Niedzielskiego

rzekomo stwierdzonych oznak „braku rozumu”

u małopolskiej kurator oświaty

Ze zdumieniem przeczytałem w mediach o wypowiedziach ministra zdrowia, ekonomisty Adama Niedzielskiego na temat małopolskiej kurator oświaty Pani Barbary Nowak, która w prywatnej...

3.55
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.6 (15 głosów)
Obrazek użytkownika Jacek K.M.
Świat

Dotychczas mieliśmy wojny między poszczególnymi państwami, czy też blokami państw, ale postęp nie śpi. Wojny zawsze były wywoływane przez liderów reprezentujących narody, liderów prowadzących swoje narody ku rzekomo lepszej przyszłości, kosztem narodów sąsiednich, czy gdziekolwiek zaatakowanych. Ta najnowsza wojna ze swoimi stanami wyjątkowymi wprowadzanymi w poszczególnych państwach prowadzona...

4.4
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.4 (8 głosów)
Obrazek użytkownika elig
Kraj

  

Wczoraj [4.01.2022] Piotr D. podał {TUTAJ(link is external)} dane dotyczące ilości zgonów w Polsce w poszczególnych latach:

  "Zgony w Polsce w latach 2017-2021. 2021 - 518 693 zgony [1 421 dziennie]. 2020 - 486 430 zgonów [1 329 dziennie]. 2019 - 409 726 zgonów [1 123 dziennie]. 2018 - 412 859 zgonów [1 131 dziennie]. 2017 - 404 057 zgonów [1 107 dziennie].".

  Wynika z nich, że w ciągu dwóch...

2.7
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.7 (12 głosów)
Obrazek użytkownika elig
Świat

  

 "Wojna z pandemią" jak na razie jest przegrana.  Wirus robi co chce.  Pisałam o tym w notce "Ponad 140 tys. Polaków zmarło nadaremnie" {TUTAJ}.  Rok temu ogłoszono powstanie szczepionek przeciwko COVID.  Obiecywano, że będą one w 95% skuteczne.  Szybko okazało się to złudzeniem.  Ochrona dawana przez szczepienia trwa co najwyżej przez pół roku.  Zaczęto więc propagować trzecią, "...

3.7
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.7 (12 głosów)
Obrazek użytkownika wawel24
Idee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Kapitalistyczne rekiny z tak zwanego „sektora zrównoważonego rozwoju” zacierają ręce z radości na widok wszystkich pieniędzy, które mogą zarobić na wielkim faszystowskim resecie zaprowadzanym w "przebraniu  Covid", resecie w którym państwo jest zinstrumentalizowane do finansowania ich wzbogacania się na bezwstydnej hipokryzji .

 

 

Uwaga Schwaba i Mallereta:

 

 

"Kluczem do...

2.2
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.2 (10 głosów)
Obrazek użytkownika wawel24
Świat

Dr Robert Malone, twórca technologii mRNA będącej platformą dla szczepionek mRNA przyłącza się do apelu arcybiskupa Viganò o budowę Sojuszu Antyglobalistycznego

   

W obliczu tworzącej się na naszych oczach globalnej tyranii, 18 listopada 2021 roku arcybiskup Carlo Maria Viganò, były nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych, wezwał do zawiązania Sojuszu Antyglobalistycznego.

Abp Viganò...

2.1
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.1 (10 głosów)
Obrazek użytkownika wawel24
Idee

Zgodnie z  prośbami wiernych czytelników zamieszczamy bardziej aktualny tekst słynnego włoskiego filozofa Giorgio Agambena. Nasz klient, nasz Pan. Czekamy na dalsze krytyczne uwagi i propozycje.

 

SPOŁECZNOŚĆ W SPOŁECZEŃSTWIE

"Włochy, jako laboratorium polityczne Zachodu, w którym strategie dominujących mocarstw są z góry opracowywane w ich skrajnej formie, są dziś krajem podupadłym po ludzku i...

1.85
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.9 (5 głosów)
Obrazek użytkownika wawel24
Świat

 

"Czy czasami czujesz, że otaczają Cię ludzie, którzy zostali w jakiś sposób zahipnotyzowani? Cóż, może tak i jest... Moim gościem dzisiejszego wieczoru jest Mattias Desmet, profesor psychologii klinicznej na Uniwersytecie w Gandawie w Belgii, a jego obserwacje z ostatnich 18 miesięcy doprowadziły go do wniosku, że przytłaczająca większość rzeczywiście "została zaklęta". Tyle że nie jest to...

2.7
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.7 (7 głosów)
Obrazek użytkownika Krispin
Świat

Rok temu w Portugalii wprowadzono stan wyjątkowy w związku z falą zachorowań na covid-19. Powrót „do normalności” miały zapewnić masowe szczepienia. Dane z połowy tego miesiąca wskazują, że w kraju tym zaszczepiono dwiema dawkami preparatów szczepionkowych prawie 90% społeczeństwa. Wczoraj premier Portugalii Antonio Costa zapowiedział, że w związku z nasilającą się falą zachorowań (to już piąta...

3.1
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.1 (10 głosów)
Obrazek użytkownika elig
Idee

  

Słowo "foliarz" jest jedną z najczęściej obecnie używanych obelg.    Cóż ono jednak znaczy?  Słownik Miejski {TUTAJ(link is external)} wyjaśnia to tak:

  "Pogardliwie o kimś, kto wierzy w teorie spiskowe, interesuje się ufologią, totalną biologią, medycyną alternatywną, nie ufa lekarzom i farmaceutom, a wiedzę czerpie z youtubowych filmów z żółtymi napisami.

Słowo wzięło się od folii...

2.05
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.1 (6 głosów)

Strony