A niech to! Konfederacja i Kukiz'15 nie wchodzą do Europarlamentu - OPAMIĘTAJ SIĘ PRAWICO!

Obrazek użytkownika Romuald Kałwa
Świat

Według najnowszych danych wyborcy wciąż się boją przyznać, że głosowali na PiS (Zjednoczoną Prawicę). Oznacza to, że wciąż panuje terror opinii „młodych i wykształconych z wielkiego miasta”.

Wg danych Państwowej Komisji Wyborczej zebranych z 95,9 % obwodowych komisji wyborczych i zaprezentowanych przed godziną 7.00:

PiS zdobywa 46,01 proc. głosów

Koalicja Europejska - 37,87 proc.,

Wiosna - 6,02 proc.,

Konfederacja - 4,55 proc.,

Kukiz'15 - 3,71 proc.,

Lewica Razem - 1,23 proc.

Oznacza to, że Konfederacja i Kukiz’15, reprezentujący razem 8,26% wszystkich głosów/wyborców, zmarnowali marzenia o istnieniu ugrupowania „na prawo od PiS”.

Jak zwykle, głupie kłótnie, utarczki, szukanie dziury w całym, krótkowzroczność, zbytnia pewność siebie i nieprofesjonalnie przeprowadzona kampania wyborcza (brak uczestnictwa Konfederacji w audycjach wyborczych np. w radiu Opole, albo bezczynność Kukiz’15, brak kontaktów z wyborcami zarówno Konfederacji, jak i Kukiza, który przez ostatnie dwa lata de facto milczał nie zabierając głosu w ważnych sprawach), spowodowała, że polscy reprezentanci tej konkretnej sceny politycznej, stracili szansę na zabieganie o polskie interesy w Europarlamencie.

Przykładem jest tu głupie zachowanie Pawła Tanajno prowokującego u Piotra Barełkowskiego (Wpolsce.pl w telewizji braci Jacka i Michała Karnowskich) Roberta Winnickiego.

Oba ugrupowania nie były widoczne w terenie. W dodatku, wyborów nie da się wygrać działając tylko w Internecie. Uczestniczyłem w kilku kampaniach wyborczych do samorządu, i wiem, że kampania wyborcza trwa cały czas, także po zdobyciu mandatów do samorządu lub parlamentu. Wiem też, że trzeba wykorzystywać wszelkie możliwości w docieraniu do wyborców. I dużo pracować.

Paru ludziom z Kukiz’15 proponowałem w ostatnich wyborach samorządowych wyjazdy w teren i spotkania z mieszkańcami – chciałem załatwić sale itd. I co? Totalna olewka. Proponowałem założenie własnego medium. I co? Ponownie totalna olewka.

Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Stare przysłowie zawiera w sobie wiele mądrości.

Cieszę się z wyniku Prawa i Sprawiedliwości, którego mu gratuluję. Jednakże razem z Konfederacją i Kukizem’15 ugrupowania patriotyczne stanowiłyby ogromny mur nie do przebicia dla mających gdzieś polską niepodległość kosmopolitów.

Szkoda. Wielka szkoda, że głupie podziały i małe ambicje spowodowały, że „autentycznie Polska” reprezentacja w Europarlamencie nie będzie tak silna, jaka by mogła być. W tym względzie – zgody i sprawnej organizacji – reprezentacja gejów i lesbijek (stanowiąca ogromne zagrożenie dla niepodległości Polski i gospodarki), powinna być przykładem skutecznego działania.

Dobrowolne nieistnienie w mediach i wynikłe z frustracji kłótnie to polityczna śmierć. Ale jest jeszcze czas. Do wyborów do polskiego parlamentu pozostało jeszcze trochę czasu i jeśli zabierzecie się do roboty, zjednoczycie się, możecie razem z PiS naprawiać Polskę i zmienić Konstytucję. Cieszę się ze słabego wyniku Koalicji Europejskiej. Biorąc pod uwagę, ile ugrupowań ją stworzyło, wynik należy uznać za słaby. Chociaż tyle…

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.1 (głosów:14)

Komentarze

BREAKING NEWS Putinowi pokazano wyniki wyborów w Polsce. Do Moskwy w trybie pilnym zostali wezwani                     #JKM , #Braun , #Winnicki oraz #Bosak

Podoba mi się!
14
Nie podoba mi się!
-8
#1592214

... jaki masz pod czaszką. Jeśli stać Cię tylko na prymitywny hejt, idź na portal chamsko.pl

Podoba mi się!
11
Nie podoba mi się!
-6

Romuald Kałwa

#1592259

Ewidentne fałszerstwo na Konfederacji, ale i na pedalskiej Wiośnie. Skoro w Studio Wyborczym podali, że Exit Polls nie obejmuje małych wiejsko-miejskich okręgów to jest jasne, że pedalskiej Wiośnie powinien wynik znacząco spaść a tu ani drgnął spadł zaś Konfederacji. W małych wiejsko-miejskich okręgach nikt nie głosuje na pedałów. To jest ewidentne fałszerstwo! Zostawienie (łaskawe) Konfederacji 4,55% zabezpiecza PKW przed protestami, że czyjś głos na konfederację nie został uwzględniony tak jak to wcześniej bywało, że zerowali wynik Korwinowi a sąd najwyższy stwierdzał, że to nie wpłynęło na wynik wyborów. Teraz zastosowali inną metodę ustalając wynik Konfederacji na 4,55% i zamykając tym samym usta pojedynczym protestom, że nie ma ich głosu w protokole. Patrząc zaś szerzej to chodzi o odcięcie Konfederacji od zapraszania jej do programów informacyjnych w TVP. Przy 4,55% problemu nie ma i nikt Konfederata do październikowych wyborów nie zobaczy. Aby otrzymać w miarę prawdziwy wynik Konfederacji to trzeba dopisać jej wszystkie głosy nieważne (PKW: Zanotowaliśmy 112 390 głosów nieważnych. To poniżej jednego procenta.). 

Co do takiego fałszerstwa to można rozwiązać je w prosty sposób w postaci publicznego liczenia głosów jak w Wielkiej Brytanii lub rozwiązać częściowo wydając każdemu(!) głosującemu pokwitowanie z pieczęcią na kogo głosował, co przy zapewnieniu tajności, byłoby pewnym straszakiem pozwalającym w jakimś - teoretycznym przynajmniej - sensie sprawdzić głosy na taką Konfederację oddolnie w wybranych okręgach dla poszczególnych Obwodowych Komisji Wyborczych.

I jeszcze z innej beczki: na tym polega kurewstwo tych żydowskich wyborów a wystarczyłoby żeby PKW publikowała wszystkie (WSZYSTKIE!) dane cząstkowe z poszczególnych poziomów sumowania aż do komisji z wywieszką wyników na drzwiach a każdy głos byłby sprawdzony gdyż nie brakuje ludzi którzy chcieliby się trochę pobawić.
Tylko takie sprawdzenie ma sens, ale żydostwo celowo przerywa ten łańcuch liczbowy, aby po wieki fałszować wybory. Czasami to fałszerstwo wychodzi tylko jak np. ktoś (w przeszłości) głosował na JKM a na drzwiach JKM miał 0 (zero) głosów. Jednak stalinowski sąd najwyższy nie zwracał uwag na takie protesty wyborcze (mam taki jeden śmieszny wyrok) mówiąc wyborcom po żydowsku, że "to nie miało wpływu na ostateczny wynik wyborczy". 
Ciekawe skąd ci stalinowcy znają ten "ostateczny wynik wyborczy"?
Powiem więcej. W tej żydowskiej metodzie ukrywania pojedynczych głosów na poziomie komisji obwodowych jest głęboki sens fałszerstwa polegający na tym, że ludzie nie mogą sprawdzić takich pojedynczych głosów na JKM, bo jakby sprawdzili, to mogłoby wpłynąć do sądy stalinowskiego "na wysokościach" np. 123566 protestów i wybory musiałby być powtórzone. ze względy na to "że to miało wpływ na wynik wyborów" a tak pozbywają się tego oskarżenia w sposób cichy i "elegancki".
O to chodzi.
Pokłony,
Króluj nam Chryste

P.S. Tak nawiasem to Kukizowi przydałoby się tęgie baty za to startowanie w wyborach poza Konfederacją. Ręki bym mu nigdy więcej nie podał. Konfidenta poznacie po owocach. W 2015 roku pisałem po co jest to pseudo-prawicowe "ugrupowanie". Właśnie wykonali zadanie!

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2

panMarek

#1592426

A tu próbka mojej walki z takimi możliwymi fałszerstwami w roku 2007 tj. mój Protest Wyborczy i odpowiedź co sąd myśli o takich protestach w postaci POSTANOWIENIE Sądu Najwyższego.
Mój Protest Wyborczy:
Warszawa, dnia 29-10 AD 2007
Marek Zadrożniak 03-179 Warszawa
Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej 
ul. Pl. Krasińskich 2/4/6 00-951 Warszawa
Protest Wyborczy
W oparciu o Art. 78. 2. Ustawy z dnia 12-04 AD 2001 - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - wnoszę Protest Wyborczy na podstawie Art. 78. 1. tejże Ustawy przeciwko ważności wyborów i zaskarżam ich ważność stawiając zarzut popełnienia przestępstwa przeciwko wyborom.

Uzasadnienie: Zważywszy na uzyskany mierny wynik wyborczy przez Komitet LPR, którego członkiem była Unia Polityki Realnej (na kandydata tej Partii oddałem swój głos) jestem przekonany, że tak mój głos jak i inne głosy oddane na ten Komitet zostały sfałszowane. Jest oczywiste, że dwie partie tj. Liga Polskich Rodzin i Unia Polityki Realnej, które w poprzednich wyborach osiągały znacznie wyższe wyniki samodzielnie, wsparte trzecią partią, czyli Prawicą Rzeczypospolitej powinny osiągnąć wynik zbliżony do sumy głosów oddawanych na nie w poprzednich wyborach a nie o rząd wielkości mniejszy.

W związku z powyższym – domniemając celowe czyjeś fałszerstwo – chciałbym sprawdzić swój głos (w sensie nie naruszenia go), który oddałem na stosownym formularzu wyborczym w postaci dwóch anonimowych kart wyborczych do Sejmu i Senatu RP. 

Z oczywistych względów sprawdzenie to zupełnie nie jest możliwe, ponieważ mój głos jest anonimowy tak jak głosy wszystkich pozostałych wyborców i nie może być zweryfikowany pod względem kryterium sfałszowania go bądź nie (poprzez np. trywialną czynność, jaką jest dostawienie jeszcze jednego krzyżyka, który uczyniłby zeń głos nieważny czy wręcz zniszczenie mojej anonimowej karty do głosowania z oddanym przeze mnie głosem i zastąpienie jej kartą zamienną, co technicznie jest nad wyraz proste i jest nie do wykrycia). 

Zważywszy, że anonimowe karty do głosowania do Sejmu i Senatu, na których oddałem swój głos jak i lista obecności, na której własnoręcznym podpisem (imię i nazwisko) odnotowałem swoją obecność są niewątpliwie drukami ścisłego zarachowania i jako takie podlegają szczególnej ochronie to stwierdzam, że właściwe Organa Państwa nie dopełniły swego obowiązku poprzez zaniechanie nie dopełniając elementarnego wymogu bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczenia tych jakże ważnych danych cząstkowych Suwerena tj. w myśl Konstytucji RP Narodu, jakim po części, jestem i ja czyniąc tym samym wybory AD 2007 nieważnymi. 

Takie lekkomyślne działanie Organów odpowiedzialnych za Wybory nasuwa przypuszczenie działania celowego w celu uniemożliwienia właśnie jakiejkolwiek sensownej weryfikacji wyniku wyborczego na poziomie pojedynczego głosu, które to głosy wszak tworzą cały wynik wyborów. Celowe działanie Organów w tej mierze wydaje się być oczywiste, zważywszy na to, że nawet taki Wójt, nieznanej mi Gminy Winnica, ma w tym względzie rzeczowe i spójne podejście. W dziedzinie ewidencji, obrotu i kontroli druków ścisłego zarachowania postępuje on daleko roztropniej niż, zdawać by się mogło, odpowiedzialne za Wybory Służby Państwa RP (patrz Załącznik 1 – „w sprawie instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w urzędzie gminy w Winnicy”). 

Jest oczywiste, że rozbicie aktu głosowania w sensie jego zakonotowania na piśmie na trzy odrębne druki (trzy listy/karty), z których tylko jedna imienna lista jest drukiem ścisłego zarachowania i co za tym idzie jest sprawdzalna i weryfikowalna a drugi i trzeci druk (karta głosowania do Sejmu i Senatu) są w pełni anonimowe a więc i łatwe do podmiany lub do uczynienia ich nieważnymi poprzez dodanie dodatkowego znaku np. krzyżyka, skreślenia itp. bez jakiejkolwiek możliwości wykrycia tego przestępczego działania czyni takie wybory nieważnymi. Ta możliwość łatwego i nie do wykrycia fałszerstwa, w sposób oczywisty dyskwalifikuje ostatnie Wybory AD 2007 i czyni je nieważnymi. Takie zorganizowanie Wyborów od strony merytorycznej czyni mój Akt Wyborczy nieważnym, pozbawionym sensu, niebyłym. Pozbawia się mnie w ten sposób mego konstytucyjnego prawa gdyż z definicji niemożliwa jest jakiejkolwiek weryfikacja w sytuacji sfałszowania mego głosu. Zważywszy, że powyższe tyczy bez wyjątku wszystkich Wyborców - to jest przeze mnie zaskarżane i jest postawiony zarzut popełnienia przestępstwa przeciwko Wyborom. 

Dodam jeszcze, że nie rozumiem, czemu akurat w tych wyborach, w których po wielu latach nie uczestniczenia zapragnąłem wziąć udział, rozdzielono fizycznie imienną listę adresową gdzie własnoręcznym podpisem odnotowałem swoją obecność z miejscem, na którym fizycznie złożyłem swój głos (dwie karty do głosowania) skoro np. można było na tejże imiennej liście dodać jeszcze jedną rubrykę (dla tajności głosowania zasłanianą odpowiednim szablonem przed wyborcami w zakresie niedotyczącym aktualnie głosującego), rubrykę przeznaczoną na naniesienie przez każdego wyborcę swojej woli w postaci nr komitetu wyborczego i nr kandydata uniemożliwiając tym sposobem jakiekolwiek potencjalne fałszerstwo zapewniając tym samym możliwości łatwej, pewnej i wyczerpującej weryfikacji (np. metodą grafologii) wyników głosowania.

To powyższe, co tyczy mojego głosu tyczy także każdego innego głosu oddanego w tych wyborach do Sejmu i Senatu RP i dlatego wnoszę jak na wstępie nie godząc się na oszukańcze traktowanie mego Narodu, którego jestem częścią.

Załącznik 1:     ZARZĄDZENIE NR 14/04 Wójta Gminy Winnica z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w urzędzie gminy w Winnicy - stron 8.

Odpowiedź Sądu Najwyższego:
Sygn. akt III SW 23/07 POSTANOWIENIE Dnia 21 listopada 2007 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący)
SSN Romualda Spyt
SSN Herbert Szurgacz (sprawozdawca)
w sprawie z protestu wyborczego Marka Zadrożniaka przeciwko ważności wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, po rozpoznaniu na posiedzeniu w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 21 listopada 2007 r.
postanawia:
pozostawić protest bez dalszego biegu.
Uzasadnienie
Marek Zadrożniak wniósł listem z dnia 29 października 2007 r. protest przeciwko ważności wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r., zarzucając, iż zważywszy na uzyskany mierny wynik wyborczy przez Komitet LPR jest przekonany o sfałszowaniu zarówno jego, jak i innych głosów oddanych na ten komitet i stawia zarzut popełnienia przestępstwa przeciwko wyborom.
W uzasadnieniu protestu podniósł, że rozbicie aktu głosowania na trzy odrębne druki, z których tylko jeden (lista imienna) jest drukiem ścisłego zarachowania, czyli weryfikowalnym, natomiast karty do głosowania do Sejmu i Senatu są w pełni anonimowe, a więc łatwe do podmiany lub uczynienia ich nieważnymi bez możliwości wykrycia tego przestępczego działania, dyskwalifikuje wybory i czyni je nieważnymi, gdyż taka organizacja wyborów uniemożliwia ich weryfikację w sytuacji sfałszowania konkretnego głosu.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 101 ust. 2 Konstytucji RP w. związku z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zm. - nadal powoływana jako: Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP) przeciwko ważności wyborów, ważności wyborów w okręgu lub wyborowi posła lub senatora może być wniesiony na piśmie do Sądu Najwyższego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej protest, przy czym nadanie w tym terminie protestu w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu Najwyższego (art. 79 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i Senatu RP). Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty.
Zgodnie z art. 78 ust. 1 i 2 Ordynacji wyborczej przeciwko ważności wyborów, ważności wyborów w okręgu lub wyborowi posła lub senatora może być wniesiony protest z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom lub naruszenia przepisów niniejszej ustawy dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów. Jeżeli podstawę protestu stanowi zarzut popełnienia przestępstwa przeciwko wyborom albo naruszenia przez Państwową Komisję Wyborczą przepisów Ordynacji wyborczej dotyczących ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów, może go wnieść każdy wyborca. Katalog przestępstw przeciwko wyborom określa Kodeks karny w art. 248-251. Przestępstwem przeciwko wyborom są jedynie czyny noszące znamiona określone w tych przepisach. Istniejące - zdaniem Skarżącego - zaniedbania odnośnie do zapewnienia wyborcom weryfikowalności wyników wyborów nie mieszczą się w katalogu przestępstw przeciwko wyborom a mogą być rozumiane jako postulat zmiany obowiązującego prawa wyborczego. Można dodać, że propozycja zmiany trybu głosowania przez dodanie imiennej listy (rubryki), na której znajdzie odzwierciedlenie wola wyborcy odnośnie konkretnego kandydata może nasuwać wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnej zasady tajności głosowania.
Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd Najwyższy na podstawie art. 81  ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i Senatu RP orzekł jak w sentencji.
 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1

panMarek

#1592427

Co do Kukiza to zapomniałeś, że jednak odzywał się ostatnio w ważnej sprawie jaką jest ustawa 447.

Niestety podobno odezwał się i dziś zapowiedział, że jeśli pozna program pedałów, to może z nimi zawrzeć koalicję - już kiedyś pisałem, że kukiz jest nieobliczalny.

Co do Konfederacji no to cóż szkoda - mialem nadzieję, że z Kukizem choć się połaczą ale jak kukiz pierniczy o pedałach, to jakaś masakra jest i na wybory do sejmu PiS bedzie miał bardzo ciężko (szczególnie, że ni widać aby PiS uczył się na własnych błędach i je naprawiał)

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-3
#1592224

Kukiz milczy od 1,5-2 lat. Uważam też, że jego ludzie w konia go robią, manipuluj nim, a on sam daje się podpuszczać. Na ludzi działa to, ze jest znanym muzykiem, ale nie nie oszukujmy się - zmarnował swój potencjał.  

Kukiz'15 rozmawiał z Korwinem, ale wiadomo, Paweł Kukiz boi się innych liderów. Po chamsku traktował Liroya i Marka Jakubiaka. To było żenujące... 

Opolski oddział Kukiz'15 świadomie chrzanił wybory samorządowe. Teraz za ugrupowaniem Kukiz'15 będzie szła fama, ze nie warto na nich głosowacć, bo zmarnuje się swój głos.

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-1

Romuald Kałwa

#1592257

   Witam! Przecież Kukiz 15, było celowo zmontowane przez byłą agenturę SBcji.. Głosowania, same ukazały prawdziwe intencje. Celem nie rozwiązywanie problemu, ale grzanie temperatury i podgrzewanie kotletów. Niektórzy się ogarnęli i w popłochu opuścili szeregi tej formacji. Pozdrawiam!

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-2

ronin

#1592368

- kiedyś Korwin był jednym z zagorzałych inicjatorów aby ujawnić wszystkien teczki TW-u.

Kukiz napisał "utwór" na komunistów -pt." Jak ja was q**wy nienawidzę" - który był bardzo długo na YouTube ale zniknął (mam kopię bezpieczeństwa :)

W tej kadencji Sejmu RP kukizy na sekundę przed ważnym głosowaniem dla Polski wyjęli karty do głosowania z terminali aby zerwać kworum i aby głosowanie było nieważne.

Widać że przeszedł szkolenie w moskwie.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-3

Polko i Polaku zacznij działać dla Polski zanim znowu obudzisz się na Syberii albo nad dołem Katyńskim.

Konfederacja to bolszewicko-faszystowska agentura i zdrajcy.

#1592381

  Witam! Zagorzały prawy, jak niejaki Niesiołowski. To są przygotowani na swoją rolę do swoistych scenariuszy "śpiochy" W polityce, nie ma przypadkowości. Pozdrawiam!

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-1

ronin

#1592387

Bo bez środków siedzi nadal na mieliźnie

Media okupują judasze wybrani

W Magdalence, a także nowi dodani dodani

Pozdrawiam

Szczęść Boże

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-4

"Z głupim się nie dyskutuje bo się zniża do jego poziomu"

"Skąd głupi ma wiedzieć że jest głupi?"

#1592238

Biedronia,Kopacz itd. w Polsce.Sam Cimoszenko dostal 200tys.glosow.Tak ze dalej rzadzi postkomuna wraz z Pokraglowym stlolowym podziale wplywow PO/PIS zdrajcow i zydoniemickich doopowlazow.
Tak naprawde wygrala propaganda TVPIS z Ickiem Kurwskim na czele ,ktory jak z PRLu blokuje i cenzoruje tzw.publiczna telewizje za, ktora jest przymusowy characz.Brawo Konfederacja ktora z niebytu mimo wiatru w oczy zaistniala ,musza chlopaki wziasc sie za robote pogonic Jakubiaka i Kurwina bo to dywersanci i ze zla reputacja.
Niestety wciaz postkomuna w glowach Polakow siedzi i nie chodza na wybory bo tego typu wybory powinny byc z 80% frekwencja,Wybory powinny byc w dzien powszedni po pracy ,a nie w dzien wolny w ktorym to dniu waznijszy jest gril i piwo i nazekanie jak jest zle.

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-4
#1592297

to jeszcze nawet nie zauwazyleś, że konfederacja to organizacja korwina? a ty chcesz, by jakaś narodowa przystawka pogoniła innych? nie po to się uwiesili liberałów, by nagle ich opuścić, kogo wtedy będą mogli ubłagiwac o pomoc w dostaniu się na stołek. jest nawet gorzej, do wyborów są na łasce korwina, tak sie geniusze wpakowali

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-6

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1592310

Tu jest klucz do tego, co zdarzyło nam się obecnie... Zadam więc pytanie: a nie wydaje się Panu, że to była kolejna noc cudów nad urną? Bo mnie tak. Z 6,1% na 4,55%. To śmierdzi na kilometr. Zresztą nie tylko mnie. Oto link: https://www.youtube.com/watch?...
Dlatego byłbym ostrożny, czy nie zostaniemy w efekcie oskubani, otrzymując bazę w pakiecie z żydowskim raketem. Oby mi język skołczał!

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-5

Zygmunt Korus

#1592324

   Witam! Jakoś, nie widzę, aby Zjednoczona Targowica pochylała się nad tym tematem. Jedynie "Konfederacja" chciała zrobić sobie trampolinę wyborczą, w momencie kiedy zapadają kluczowe decyzje sojuszu Polski z USA. Rząd się już twardo w tej sprawie wypowiedział i mniemam, że sobie poradzi. Te pytania, jednak warto zadać prezydentowi USA  D.Trumpowi, przy okazji jesiennej wizyty w Polsce. Pozdrawiam!

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3

ronin

#1592359

Targowica sie nie POchyla nad tym, bo uważają tak samo jak PiS.

Co do Trumpa, to na prawdę Pan wierzy, że on najpierw podpisał tą ustawe a potem powie - nie przejmujcie się tym, bo ona nic nie znaczy? Co najwyzej moze by powiedział jakieś nic nie znaczące ściemy jak mosbacher ale tylko leming takie coś łyka.

Najgorsze, że bez jasnej ustawy, moze kiedyś tak być, że się obudzimy i dowiemy, że już żydom zostały nieruchomości albo kasa (albo to i to) oddana. O wyłudzeniach reprywatyzacyjnych też się dowiedzieliśmy po ilu latach i to w sumie przypadkiem.

Ps. co do cudów nad urna to w niedziele sam widzialem jak to sie dzieje na mala skale - i tylko przez kretyńskie zmienianie przez PiS zasad funkcjonowania komisji (że 2/3 składu musi być cały czas, zamiast jak do tej pory 1/2) i przez to zmęczenie jej członków i wkurzenie - nie oponowałem przed tymi cudami, w których m.in. PiS stracił.

Jakie cuda nad urna dzieją sie na wielką skale, to se można tylko wyobrazić ale jestem pewny, że są możliwe.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3
#1592374

miał okazję zadać pytanie w sprawie S447 D. Trumpowi podczas ostatniego spotkania z nim, ale z tej okazji nie skorzystał. Na pytania dziennnikarzy dlaczego nie spytał, Duda odpowiedział, "bo strona amerykańska nie poruszyła tego tematu".  Konfederacja nie robiła sobie z tej sprawy żadnej "trampoliny", lecz broniła Polski przed ograbieniem. Kiedy wreszcie to zrozumiecie?

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny , wobec rządu tylko wtedy , gdy na to zasługuje . Mark Twain

#1592522

Słuszna uwaga o terrorze opinii, coś w tym jest. To pokazuje, że mimo czterech lat ich narracja jest ciągle silna skoro ludzie boją się przyznawać do poparcia sił propolskich, a nie boją i nie wstydzą do jawnych zaprzańców. Niestety dalej mamy w Polsce sprawy postawione całkowicie na głowie.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-2
#1592351