Sprawa Janusza Fatygi

Obrazek użytkownika michael-abakus
Kraj
yes
Józef Wieczorek pisze o tym jak "Fakt" przerobił polskiego antykomunistę, na komunistycznego zbrodniarza []]>link]]>]. Od długiego czasu stawiam hipotezę o działaniu w złej wierze całej totalitarnej opozycji. A bloger jazgdyni napisał o celu tych złych zamiarów. Działanie w złej wierze oznacza to samo co działanie umyślne, w którym sprawca zamierza osiągnąć jednoznacznie zdefiniowany cel oraz podejmuje z góry zaplanowane działania, aby ten cel osiągnąć. Powiązanie zamiaru, działań prowadzących do zrealizowania tego zamiaru, którego skutki były znane sprawcy i od początku stanowiły cel jego działania, stanowią podstawę do uznania umyślności działań sprawcy.
Uważam, że uporanie się z takim przeciwnikiem, który świadomie i celowo podejmuje konkretne działania w złej wierze przeciwko polskiej racji stanu, przeciwko polskim interesom politycznym, gospodarczym, przeciwko bezpieczeństwu narodowemu, przeciwko wszystkiemu co dla Polski jest ważne, jest wspólnym dla nas celem. 
 
Powinniśmy uporać się przeciwnikiem, który jest prawdziwym wrogiem Państwa Polskiego, jest wrogiem polskiego interesu narodowego, działa przeciwko pamięci o polskich bohaterach narodowych, zacięcie prowadząc aktywną kampanię dyfamacyjną przeciwko polskiej godności narodowej świadomie i celowo działając przeciwko godnemu statusowi Polski i Polaków w naszej polskiej oraz światowej opinii publicznej.
 
Twierdzę jednak stanowczo, że będziemy w tej akcji prawdziwie skuteczni, gdy zajmiemy się ta sprawą kompletnie, wykazując nie tylko ich złą wolę w konkretnych sytuacjach, ale rozumiejąc i doceniając ich strategiczny zamiar, który jest skierowany nie tylko przeciwko naszej pamięci o naszych bohaterach, nie tylko przeciwko naszej polityce historycznej, a nawet nie tylko przeciwko naszym interesom ekonomicznym, ale że to są strategiczne działania przeciwko polskiemu Państwu, dowodząc, że ich cel jest antypolski, a ich działania prowadzone są umyślnie w złej wierze.    
 
Znany bloger jazgdyni tak zdefiniował ich cel: 
"Celem głównym jest zmiana, którą Prawo i Sprawiedliwość usiłuje realizować. Zmiana, którą koniecznie trzeba zatrzymać, a potem cofnąć, bo Polsce wyznaczono inną rolę, podłą rolę marginalnej neo-kolonii, bezwolnej, posłusznej i podporządkowanej zewnętrznemu systemowi" [link - Siewcy niepokoju]. 
 
A wtedy, gdy zrozumiemy, że taki jest ich rzeczywisty cel, to zauważmy, że mamy bardzo poważną diagnozę polityczną identyfikującą fundamentalną alternatywę polskiego wyboru politycznego:  
  • Czy Polska ma być państwem poważnym - suwerennym, silnym i szanowanym? 
  • Czy Polska ma być państwem niepoważnym - niesuwerennym, słabym i nie szanowanym?
Nie jest to tylko dylemat pomiędzy Niepodległością - a jej brakiem. Można przecież wyobrazić sobie pozbawioną suwerenności Polskę jako dumną, szanowaną, bogatą i silną prowincję wielkiego Europejskiego imperium. 
 
Tak nie jest - polska totalitarna opozycja chce odebrać Polsce wszystko, nie tylko Niepodległość, ale także wiarę, miłość Ojczyzny, nadzieję, honor i dumę narodową, pozbawić kultury, tradycji, szacunku, bogactw, pozbawić ją siły i wszelkich nadziei. Dlatego przemawia do nas językiem pogardy i nienawiści.
 
To jest znacznie dalej idąca diagnoza. Oni nie tylko chcą naruszyć dobra osobiste Janusza Fatygi, nie tylko chcą pozbawić nas wszystkich naszej godności i dumy narodowej, oni także zamierzają zabrać albo zniszczyć wszelkie nasze aktywa, to jest prawdziwy wrogi kolonializm, w którym 
  • "Polska nie może być silna, samodzielna i suwerenna. A według tych, co już się uważają za głównych zarządców świata, Polska nie ma prawa taką się stać. Nie ma prawa sama tworzyć i stosować ani własnego prawa ani własnego bogactwa" [link - jazgdyni].
 
Problemem jest komplet, to wszystko razem. Musimy udowodnić to, kim są i do czego zmierzają nasi przeciwnicy. Jeżeli więc wykażemy, że polski rząd Platformy Obywatelskiej i PSL wtedy gdy sprawował władzę zrealizował długi ciąg konkretnych przedsięwzięć, które miały na przykład zlikwidować gospodarcze wykorzystanie rzeki Odry, zlikwidować działalność przemysłu stoczniowego w zespole portowym Szczecin Świnoujście, ograniczyć dostępność tego zespołu portowego od strony morza oraz zablokować rozwój lądowej infrastruktury transportu kolejowego, drogowego oraz żeglugi śródlądowej, to każdy z tych kroków oddzielnie może być interpretowany jak robi to koń, gdy wszystko widzi osobno, ale gdy połączymy te działania, to układają się one w strategiczny program o bardzo widocznym celu - celem jest zniszczenie aktywów i zdolności polskiej gospodarki morskiej do konkurowania na europejskim rynku. Wtedy, gdy pokażemy, że to są fakty, to zrozumiemy, że dokumentują one logiczny ciąg strategii wskazującej na umyślne działanie w złej wierze. 
 
Wtedy fakt taki, że pani Premier Kopacz ostatnim rzutem na taśmę, pospiesznie przed oddaniem władzy, w roku 2015 podpisała międzypaństwową umowę między Polską a Niemcami ograniczającą kategorię rzeki Odry do klasy III, co wyeliminowało tę rzeką z europejskiego systemu dróg transportu żeglugi śródlądowej, w połączeniu z pozostałymi opisanymi faktami przemawia za hipotezą celowego i strategicznego działania w złej wierze.
 
Ale gdy ujawnimy, że podobne działania nie odnosiły się tylko tego jednego systemu portowego, nie były tylko przejawami stosowania modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego ale dotyczyły całej polskiej gospodarki, a następnie wskażemy równie antypolskie strategie w aktualnej polityce totalitarnej opozycji to stanie się jasne, że w tym szaleństwie jest metoda.
 
Paweł Kukiz błędnie wytypował przeciwnika. Polskim wrogiem nie jest system partyjny, ale dawno zdefiniowana przez Adama Czartoryskiego partia antypolska. I zamiast przystąpić do walki przeciwko partii antypolskiej, przyłączył się do niej. Może nie wie i nie zdaje sobie sprawy z faktu, że PO, Koalicja Europejska, Partia Razem, Wiosna, Nowoczesna, SLD, Lewica, PSL i jego Koalicja Obywatelska nie są partiami antysystemowymi, nie są ani partiami liberalnymi ani prawicowymi ani nawet lewicowymi, one wszystkie są po prostu tymi partiami antypolskimi, których bezpośrednie działanie w złej wierze przeciwko polskim fundamentalnym interesom możemy i powinniśmy krok po kroku udowodnić tak, aby wyborcy jeszcze przed 13 października wiedzieli kto jest kim oraz rozumieli jak brzydko się chwyta. Antypolski antypis jest ich jedynym prawdziwym integratorem i bez względu na to, jaki uzyskają wynik w wyborach 13 października, są jedną antypolską partią gotową do zawarcia koalicji rządzącej w złej antypolskiej wierze.
 
Pierwszą wskazówką do postępowania dowodowego w sprawie działania całej opozycji w złej wierze jest dogmatyczny antypis. Rzeczywiście są tylko dwie partie: 
  • W ciągu całego mego życia widziałem w naszym kraju tylko dwie partie. Partię polską i antypolską, ludzi godnych i ludzi bez sumienia, tych, którzy pragnęli ojczyzny wolnej i niepodległej, i tych, którzy woleli upadlające obce panowanie
 
Chodzi nam przecież o to, aby w chwili wyborów, wyborcy wiedzieli jaki jest prawdziwy dylemat wyboru. Chodzi o to, by wyborcy wiedzieli, że wybieramy pomiędzy polskim państwem poważnym a niepoważnym.
Obelżywy atak na osobę Janusza Fatygi staje się wtedy częścią większej całości, jest częścią współczesnego europejskiego kolonializmu. Przypuszczam, że wtedy obrona osobistych praw Janusza Fotygi stanie się łatwiejsza, ponieważ wtedy okaże się, że atak na jego osobę jest elementem systemu antypolskich działań w złej wierze. 
To jest także sugestia dla adwokatów występujących w obronie pana Janusza Fotygi jako ofiary brutalnej napaści ze strony koncernu Ringier Axel Springer, mającego poważny antypolski interes prawny i polityczny w tej sprawie.
Dokładne taki sam interes polityczny i z tych samych pobudek jak obelżywy atak na arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Zarzucanie tak znakomitemu kapłanowi faszyzmu czy nazizmu jest nie tylko chamstwem, nie tylko klasycznym przejawem totalitarnej mowy nienawiści, skrajnej nietolerancji i agresywnej cenzury ale i dowodem agresywnego antypolonizmu. To jest hipoteza, która może łatwo być dowiedziona. 

________________________________________

* * *

następny - poprzedni

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.6 (12 głosów)

Komentarze

Michaelu,

Nawet nie wiesz, jaką to daje satysfakcję, że jest czytelnik, który nie tylko ciebie zrozumiał, ale dalej twórczo rozwija twoją myśl.

Napisałeś o tym koniu, który zawsze widzi tylko fragmenty, kawałki, których nie potrafi, bo nie odczuwa takiej potrzeby, poskładać wszystko do kupy. Dla mnie zawsze najważniejszym pytaniem było - dlaczego tak się dzieje?

Gdy Tusk doprowadził praktycznie do likwidacji przemysłu stoczniowego, sądziłem, że robi to na prośbę swojej mentorki Merkel, jako że byłem (i jestem) przekonany, że wszystkie jego działania były wyraźnie pro - niemieckie,. Nie ważne, że jednocześnie mogły być anty - polskie. Myślałem więc początkowo, że został on poproszony przez swoich niemieckich przyjaciół rządzących tym krajem, o likwidację najgroźniejszego konkurenta - polskie stocznie - w stosunku do upadających post DDRowskich stoczni i miast nawet od Kilonii i Lubeki, poprzez Rostock, Straslund do Greifswaldu, które zamierzali reaktywować. By dojść do jakichkolwiek wniosków co do takich wybitnie antypolskich działań, natrafiłem jeszcze na postać, którą śledzę od dawna,  Kjella Inge Røkke, właściciela Aker AS, 10-tego najbogatszego Norwega, którego majątek dziś trudno oszacować, bo przeniósł swą działalność do Londynu (przy okazji stając się niemalże właścicielem Wimbledonu). Otóż on pierwszy pomógł i wykupił te niemieckie upadające stocznie, aż do momentu, gdy Tusk rozwalił polski sektor. To także dało impet stoczniom norweskim, dotychczas trzeciorzędowym, a dzisiaj największej gałęzi przemysłowej Norwegii. A kiedyś, parę lat temu, w momencie szczytowego rozkwitu gdańskiej stoczni Remontowa, Rokke zablokował Polakom możliwość zakupu fińskiej stoczni Wärtsilä (za to dzisiaj Wärtsilä jest w Gdańsku). 

Wtedy zacząłem pojmować, że w europejskiej strefie ekonomicznej nie ma miejsca dla Polski. Międzynarodowe konsorcja będą Polskę niszczyć. Nie miałem jeszcze wtedy pojęcia o dalekosiężnych planach Niemiec i Rosji - utworzenia potężnego hubu gazowego, właśnie na wybrzeżu byłych DDRów, gdzie LNG będzie dostarczany bałtyckimi rurociągami Nordstream 1 & 2. Podejrzewam, że obniżenie wartości transportowej Odry również się wiąże z tym projektem.

A Donald Tusk, zdrajca i szkodnik swojego państwa za swą wewnętrzną destrukcję na korzyść Niemiec, został nagrodzony synekurą we władzach Unii Europejskiej, co pozwoliło mu przez podwójną kadencję (w drugiej już nie był polskim kandydatem) zgromadzić 7 milionów złotych, czyli około 2 mln USD. Tak taniutko zdradził ojczyznę, Wspomniany Rokke, który kiedyś był prostym rybakiem, ma tysiąc razy więcej. A jego europejscy koledzy nawet dziesięć tysięcy razy więcej. Lecz widocznie dla takiego leszcza i prowincjusza, to dosyć by stać się zdrajcą.

Gdyby nie wściekłość biedniejących i tracących pracę Amerykanów, którzy przecięli władzę kryptokomunistów i wybrali Donalda Trumpa, to praktycznie Polska, przez takich ludzi, jak Tusk, Kopacz, czy Pawlak, byłaby już załatwiona.

 

Pozdrawiam

 

Ps. Pozwolę sobie zacytować cały Twój tekst w innym miejscu.

Vote up!
3
Vote down!
-2

JK

Przepłynąłeś kiedyś sam ocean? Wokół tylko morze. Stajesz oko w oko ze swoim przeznaczeniem.

 

 

 

 

#1599586

Żeby być zdrajcą trzeba przynależeć do wspólnoty (np. Wanda Wasilewska), natomiast Tusk jest posiadaczem dowodu osobistego i to jedyna jego łączność z Polską. Inna rzecz, że Polacy właśnie tego osobnika sobie upodobali i dwukrotnie wybrali go na swojego premiera. Świadczy to o potężnej sile przekonywania Michnika i jego ziomków...

Vote up!
7
Vote down!
-1

Leopold

#1599623

Nigdy nie uważałem Tuska za zdrajcę, zawsze mówiłem, że jest zaciekłym wrogiem Polski i dziwiłem się, że tak duża część Polaków głosowała dwa razy na drania, który powiedział, że "Polska to nienormalność". Tak mówili najwięksi wrogowie Polski, ci z zachodu i ci ze wszchodu.

Vote up!
6
Vote down!
-1

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny , wobec rządu tylko wtedy , gdy na to zasługuje . Mark Twain

#1599641

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

...do jakiejś wspólnoty. Wystarczy nie dotrzymać słowa, kłamać ,okradać, kolaborować, fałszować...itd

Donaldino ...po stokroć -zdrajcą !

Zatem albo większość jest zdradziecka...albo wybory sfałszowano. Innej możliwości nie ma.

Vote up!
1
Vote down!
-3

Verita

#1599642

Akurat zgadzam się. Nie mam pojęcia do jakiej wspólnoty ten typek należy, nie wiem czy ma polski dowód osobisty, czy jakiś Ausweis. To nie ma znaczenia. Taki koń trojański także nie miał żadnej legitymacji, Nawet jeśli nie należał  do naszej polskiej wspólnoty, to używał legendy polskiego polityka, legalizował swoja anty-polskość występując pod polityczną przykrywką - obojętne, to jest zdradziecka działalność.. Tu Verita ma świętą rację. Taka jest prawda

Vote up!
4
Vote down!
0

michael

#1599663

Prawda jest taka, że to nie Tusk jest winien przypisywanemu jemu złu tylko te miliony matołów-Polaków (w zasadzie ludzi sowieckich) które go wybrały.

Sam Tusk nic by bez tego poparcia nie zrobił złego.

Vote up!
2
Vote down!
0

panMarek

#1599863

- komentarz "jazgdyni" i wyłania się nam obraz w jakich warunkach pracuje Polski Rząd PiS-u i mino to odnosi olbrzymie sukcesy. To jest dowód że są to nie tylko patrioci ale i prawdziwi profesjonaliści.
Chciałbym tu podpowiedzieć że mimo trudnych warunków należy zdobywać nowe obszary i wprowadzić na nasz rynek n.p. masową produkcję samochodów.

Widział bym tu inwestycje Stanów Zjednoczonych Ameryki (a może Chin ?) - ale problem tkwi w tym że Żydzi przy pomocy USA chcą Polską sprytnie rozgywać dla własnych celów, - politycznych i gospodarczych i na dodatek wyrwać od nas ile sie da.

Uważam że osłabienie wpływu Żydów w Kongesie i Senacie USA z 65 do 30 % max i reelekcja D.Trumpa bardzo wzmocni pozycję Polski nie tylko w Europie ale i na Świecie dlatego na dziś trzeba "uderzyć" w gniazdo antypolskich żmij - czyli amerykańską żydo-bolszewię. Nie powinno być dużego trudu aby zjednać tam wyborców (w USA) - bo Żydów zaczyna coraz więcej ludzi szczerze nienawidzieć.

Vote up!
5
Vote down!
-5

Motto na dziś: "Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć".

#1599589

... nie daje mi spokoju myśl, że jesteśmy rozgrywani. Że niezależnie od opcji, która jest u steru w RP, tak na prawdę kierunek wytyczają obce agendy. Owszem, PiS odmienił Polskę i stała się nasza ojczyzna podmiotem w Europie. Ale sen z powiek spędza nadmierna aktywność "przedstawicieli" obcych państw. Jedno z nich zza Atlantyku, drugie zaś na bliskim wschodzie i nie chodzi mi o Liban. Odzywają się głosy o rusofili formacji Konfederatów. Ja postrzegam raczej rusofobię w wydaniu obecnie panującej władzy. Polska powinna być partnerem do rozmów ze wszystkimi swymi sąsiadami, tymi bezpośrednimi ale i też dalszymi. Jedwabny szlak nie jest mrzonką, trzeba tylko odrobinę dobrej woli.

Vote up!
4
Vote down!
0

...

#1599617

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika zwykły polak został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

- przd sttnm wybrm ? - n dtknęl słwm nkg, tylk przdstwcl PS- których t skcs dzłń dl dbr Plsk Ty n kwstnjsz. Jk c "knfdrc" ml cl psłgjąc s swcką dmggą prpgndą ? - ptrfsz t wytłmczyć ? J przyjąłm w nwdmych zsdę z Psm Śwętg - "p wcch ch pznc". Jst nd wyrz przydtn sktczn w cn "blków z kplsz".
Vote up!
3
Vote down!
-6

Motto na dziś: "Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć".

#1599622

Ano, by zdyskredytować tę lub inną opcję, trzeba ją ośmieszyć lub obrzydzić. Myślę, że to też może być wynikiem działania obcych agend. Właśnie. Właśnie tak nas rozgrywają. Brakuje mi nie skalanego, polskiego, prawdziwie patriotycznego ruchu. We wszystkich, "nacjonalistycznych" ugrupowaniach siedzą krety i destruktorzy. Nie ujmuje to jednak ruchowi Konfederatów celu dążenia do odbudowy silnej i niezależnej RP. Pisząc bowiem o Konfederatach, mam na myśli nie działaczy, lecz potencjalnych ludzi, mających dobro Rzeczpospolitej za swój główny cel. Przynajmniej taka jest moja nadzieja i marzenie.

Vote up!
3
Vote down!
0

...

#1599625

"Pisząc bowiem o Konfederatach, mam na myśli nie działaczy, lecz potencjalnych ludzi, mających dobro Rzeczpospolitej za swój główny cel."

Pewnie każdy, komu bliskie jest dobro Rzeczpospolitej, ma swoją subiektywną wizję Jej dobra.

Tyle, że w dniu wyborów nasze pojedyncze wizje, choć ważne, nie zawsze są najważniejsze.

Dla mnie obecne wybory nie są demonstracją mojego przywiązania do konkretnej idei, lecz wyborem tego, co w REALNY sposób może przyczynić się do przymnożenia dobra mojej Ojczyźnie.

Pozdrawiam.
dratwa3

Vote up!
6
Vote down!
0
#1599651

Ad subject: Czemu napisałeś o bezpardonowym ataku "konfederatów" na PiS? W Twym zapytaniu jest zawarta teza wraz ze wskazaniem, być może fałszywego tropu. To jest manipulacja formą przekazu. Przytoczone "ataki" nazwałbym raczej ostrą krytyką. No ale Twój przekaz poszedł w świat...! Tak właśnie dzieli się nas Polaków, dzieli się i rządzi nami.

Czytając materiał blogera @aleszumm http://niepoprawni.pl/blog/aleszumm/tusk-zlecil-morderstwo-lecha-kaczynkiego-agent-stasi-na-celowniku-prawicowa uważasz nadal, że jesteśmy wyjęci spod kontroli obcych agend?

Zadam inne pytanie, na które mam nadzieję odpowiesz wyczerpująco i rozsądnie: Czemu podczas różnych obchodów świąt i rocznic u boku Prezydenta RP nie stał i towarzyszył ambasador Iranu? Kraju, który nie tylko, że nie sprowadził zła na naszą ojczyznę, ale uratował tysiące naszych obywateli na migracji?

Czemu u boku Prezydenta RP stała pompowana botoksem strażniczka ustawy JUST 447?

Można wiele dopisać i pytać: Muzeum Polin, Muzeum Oświęcimskie, ustawy IPN, anty roszczeniowa, etc...etc...

Vote up!
5
Vote down!
0

...

#1599635

To jest wytykanie błędów popełnionych przez PiS, a tych nie brakuje. Jak można cokolwiek naprawić i zmienić na lepsze, jeżeli udaje się, że wszystko jest w idealnym stanie.

Pozdrawiam

Vote up!
5
Vote down!
-1

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny , wobec rządu tylko wtedy , gdy na to zasługuje . Mark Twain

#1599639

Prawdziwa cnota krytyki się nie boi!

Prawdziwa cnota dzięki krytyce staje się lepsza. O ile to jest krytyka. Niestety totalitarna opozycja zajmuje się kłamstwem, dezinformacja, dywersją, insynuacją - a to nie jest krytyka.

To jest tylko działalność destrukcyjna. Zniszczyć, a nie naprawić.

Vote up!
3
Vote down!
0

michael

#1599701

To tak à propos tej  pompowanej  botoksem strażniczki ustawy JUST 447.

Vote up!
3
Vote down!
-2

Verita

#1599640

Vote up!
2
Vote down!
0

michael

#1599711