Domniemanie braku praworządności, niezawisłości i bezstronności

Obrazek użytkownika michael-abakus
Kraj

Powoli wykształca się w dogmatyczne założenie zawisłości i stronniczości. Oczekuję więc takiej oto Dyrektywy Komisji Europejskiej stwierdzającej nieodwołalnie, że wszelkie organy polskiej władzy ustawodawczej i wykonawczej powołane przez polską większość parlamentarną nie są niezawisłe i bezstronne, a wszelkie polskie ustawy i uchwały polskiego Sejmu oraz wszystkie akty urzędowe Polskiego Prezydenta oraz polskiego Rządu oraz wszystkich podległych im organów polskiej władzy wykonawczej są bezprawne i nielegalne jako wydane przez niepraworządne władze nielegalnego państwa PiS w nielegalnej Polsce, która podlega konfiskacie. 

Nielegalna Polska, nielegalne kwiaty, zakazany krzyż.

Pogrzeb polskiej Niepodległości pod auspicjami antypolskiej totalitarnej opozycji antypisu w składzie PO+, PSL+, SLD+, Konfederacji oraz Federacji Rosyjskiej i Niemieckiej odbędzie się nieuchronnie, chyba że dogmat braku praworządności, niezawisłości i bezstronności wszelkiej polskiej władzy ustawodawczej i wykonawczej będzie ścigany jako przestępstwo wyczerpujące znamiona czynów określonych w rozdziałach XVI, XVII i XVIII Kodeksu Karnego.

______________________________________________

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 r. w sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18

Przeczytałem uważnie wszystko, co w tym wyroku jest napisane i mimo że jest to upiorna lektura, to jednak jądro tego wyroku polega na "odesłaniu" przedmiotowych pytań prejudycjalnych i problemów polskiego sądownictwa do kompetencji Państwa Polskiego, mimo jak się wydaje uporczywego ignorowania Protokołu nr 30 jako części Traktatu UE w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych.  

Wspomniane wyżej "odesłanie" nastąpiło w rutynowej prawniczej procedurze zwrotu tych pytań do stron stawiających te pytania, czyli do dyspozycji polskiego Sądu Najwyższego. A ten Sąd Najwyższy raczył zinterpretować procedurę zwrotu pytań prejudycjalnych do dyspozycji pytającego, jako nadanie nowej jurysdykcji Sądowi Najwyższemu, na przykład w sprawie rozstrzygania o zakresie prerogatyw Prezydenta w powoływaniu sędziów albo zlikwidowania Izby Dyscyplinarnej SN.
W ten sposób Sąd Najwyższy zrozumiał odesłanie tych pytań do swojej dyspozycji, jako nadanie przez TSUE Sądowi Najwyższemu wszelkich uprawnień Państwa Polskiego. Teraz uradowany Sąd Najwyższy działa jak szalony zamiast Prezydenta, Rządu, Parlamentu i Trybunału Konstytucyjnego, a jak coś go zmoże to i może uzna, że wszystko może. 

A cała totalitarna opozycja szaleje z radości i razem z Sądem Najwyższym szykuje się na radosny pogrzeb Polskiej Niepodległości. Już niedługo będą mogli w sprawie każdej dupereli latać do Brukseli.

_________________________________________________

Komunistycznym PO, PSL, SLD, żadnej Wiośnie ani Konfederacji
nie tylko nie należy powierzać żadnej władzy,
ale nawet jednej starej kozy.
Człowieku, nie popieraj ich, a Polska Niepodległość zwycięży!
A ty przeżyjesz!

______________________

następny - poprzedni

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.6 (głosów:12)

Komentarze

  • Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - a w tym PROTOKÓŁ (nr 30) W SPRAWIE STOSOWANIA KARTY PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ DO POLSKI I ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej str. C115/313) [link]

  • KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ  (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej str. C 326/391) [link]

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

michael

#1616778

"Domniemanie bezstronności" - to przy przyjaźni - do jaźni sprawiedliwości - to pewna przesłanka, rudyment, prolog mani anty polskości antypolskich elit „praworządności”...

- KomPOnent  POdżegania - do „sądowniczego” znęcania się nad praworządnymi dążeniami Polaków.

Polaków zGodnych - do demokratycznego wybierania wiarygodnych sędziów godnych prawnego bronienia polskich spraw, dobrze służących Polsce, a nie antypolskim procederom, zaradnych samorządowych radnych, radych z prezentów „łowców Skór” łowców życia i dorobku życiowego pacjentów...

 - zakażanych samorządowymi – śmiertelnymi zarazami, zaraz-amigowanych ględzeniem „sądowNIETzschymi” frankensteinZmowami „praworządności” Verstehen Sie ( Rozumiecie ) -"sędziwi Sędziowie" - Macie PO jeniecku "niemiecku" - zaPObiegać -> sprawiedliwemu ściganiu antypolskich zbrodni...

- takich jak celowo nie ścigane zbrodnie „łowców Skór”, żeby na oczach „sędziów”- na ich rozsądku i mądrości życiowej , ulicznie, zagranicznie i totalnymi opozycjami sprawiedliwości ludzkiej – wulgarnymi „sądami” - maksymalnie kompromitować „zawody zaufania publicznego” w Polsce...

Polsce Podatników państwowości, od 2015 roku dążącej do dobrobytu Prawdy w SPRAWiedliwości Ludzi połączonych - cNotami suMień Polaków…

Pozdrawiam. J. K.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0
#1616796

... to oczywista oczywistość czyli całkowite bezprawie w aureoli "unijnego" bezprawia.

 Czekam na decyzję i podpis Prezydenta, który ma niepowtarzalną okazję do naprawy swoich poprzednich błędów polegających na wetowaniu ustaw oraz oddalaniu sejmowych wysiłków uzdrowienia systemu bezkarności środowiska sędziowskiego i szeroko pojętego środowiska prawniczego (prokuratorów, komorników i adwokatów)

 To akt ostatniej szansy A. Dudy by nie stracił przed wyborami swoich wyborców zmęczonych bezkarnością kasty.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

niezależny Poznań

#1616887

"...Sąd Najwyższy raczył zinterpretować procedurę zwrotu pytań prejudycjalnych do dyspozycji pytającego, jako nadanie nowej jurysdykcji..."

Często pomija się (chyba świadomie) treść i główną myśl zadanego TSUE pytania prejudycjalnego, oraz kto pytanie zadaje.

Biorąc to także pod uwagę, wniosek jest oczywisty - odpowiedź TSUE dotyczy tylko tej jednej sprawy z pytania prejud. i tylko tym SN może się zająć.

 

To już nawet nie falandyzacja, czy prawniczy spryt najlepszych papug, tylko pójście, jak to się mówi, na rympał.

Nb. metoda nagminnie stosowana przez polityków antypisu. Dziennikarz pyta precyzyjnie o konkretną sprawę, a oni NIGDY nie odpowiadają, tylko ogłaszają wyuczony monolog w temacie tragedii kraju z powodu PISu.

 

Pzdr

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

JanuszK

Trolle, agenci i wredni nie mają co liczyć na moją uwagę. Próżne ich wysiłki.

 

 

 

 

#1616898

a ktoś jednak nisko ocenił. "Domniemanie braku praworządności" - świetne!

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Leopold

#1616899

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1617009

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1617011