97 MiESiĘCZNICA - BOLSZEWIZM TOTALITARNEJ OPOZYCJI

Obrazek użytkownika michael-abakus
Kraj

Światowa demokracja liberalna i bezcenne wartości europejskie są zjawiskami w 100% bolszewickimi. Karl Marx i Manifest z Ventotene już stały się fundamentem ideologicznym Unii Europejskiej. Pogląd Jean-Claude Junckera uznającego Karla Marxa za twórcę ideologi socjalistycznej albo nadanie głównemu budynkowi Parlamentu Europejskiego w Brukseli imienia Altiero Spinellego są nie tylko świadectwem polityki symbolicznej Unii Europejskiej, ale są pośrednimi dowodami faktycznego wrogiego przejęcia europejskich instytucji przez komunizm. 

Wrogie przejęcie międzynarodowych instytucji współczesnego świata jest faktem, jest groźnym ostrzeżeniem przed zmorą komunizmu, który powraca razem z ideologią demokracji liberalnej. Powiem więcej - demokracja liberalna jest po prostu komunizmem w swojej najczystszej postaci, jest jedną z najstraszniejszych jego form, pełnych nienawiści, kłamstwa, nietolerancji, ksenofobii i rasizmu.

Powyższy akapit, bardzo starannie sformułowany, zawiera konkretne  tezy, niosące niezwykle istotny ładunek ostrzeżeń przed dziejącym się przełomem cywilizacyjnym, zagrażającym przyszłości naszej cywilizacji. Mówię o tezach, nie hipotezach.

Po pierwsze: - Teza o wrogim przejęciu międzynarodowych instytucji. Obserwacja historii wskazuje na dziejący się przez ostatnie dwa wieki proces przejmowania wielu funkcji państw przez instytucje powoływane traktatami prawa międzynarodowego. Jednym z takich, znanych historii przedsiewzięć był kongres wiedeński 1814 - 1815, który unormował kontynentalne relacje międzynarodowe i ustrojowe na stulecie, próbując zinstytucjonalizować na gruncie prawa miedzynarodowego konsekwencje wojen epoki Napoleona Bonaparte. Podobnym aktem prawa międzynarodowego po Pierwszej Wojnie Światowej był traktat wersalski, który powołał Ligę Narodów - organizację międzynarodową, której zadaniem miało być "zadbanie o pokój na świecie".

Po drugiej wojnie światowej nastąpił wysyp różnych wyspecjalizowanych traktatów i organizacji miedzynarodowych, które miały zadbać o pokój, bezpieczeństwo, jakość życia i komfort wszystkich obywateli świata. To są fakty historyczne. Sprawdzenia lub procedury dowodowej wymaga jedynie ta część prawdy historycznej mówiąca o wrogim przejęciu tych organizacji przez komunizm. Dowód tej tezy był i jest dokumentowany wielokrotnie i jest zbyt rozległy i okropnie żmudny, jak na mój dzisiejszy tekst. Przyjmijmy więc po prostu, że tak jest, nie rezygnujac jednak z zamiaru porządnego postępowania dowodowego [link]. Zadanie jest zwyczajnie bardzo skomplikowane, ale tylko dlatego, że zapach polityki i pieniędzy jest zbyt piękny, by nie zachęcać różnych szubrawców do bezczelnego złodziejstwa. Jest ich bardzo dużo. A komuniści są w czołówce tego zbrodniczego peletonu.

Na tym polega ich chamstwo stanu.

Po drugie - teza o liberalnej demokracji jako o współczesnej formacji ideologicznej starego komunizmu. Anatolij Golicyn w swojej książce sformułował znakomite streszczenie głównej strategii komunizmu - "nowe kłamstwa w miejsce starych". To jest ich samograj i wieczna gra przyrody - mimikra, stała maskarada i nieustające oszustwo. 

Prawdziwemu komunizmowi jest obojętne, jakim systemem poglądów będzie się on posługiwał, może to być [Ω], albo każdy inny. Komunizm zmienia deklarowane systemy poglądów jak rękawiczki. Jest mu też zupełnie obojętne, jaki zadeklaruje cel, bo prawdziwy jest ukryty. Cel deklarowany jest maską i zarazem narzędziem używanym do zniszczenia systemu ideologicznego atakowanej ofiary. Cel ideologiczny, deklarowany przez komunizm, jest antyideologią, dobieraną stosownie do tej ideologii, która ma być zniszczona. Współczesną maską komunizmu jest "poprawność polityczna" i "zasady równości" we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

Używając metafory:

Prawdziwym atrybutem  bandyty jest napad, a nie użyta w czasie napadu maska. Bandyta najchętniej do każdego napadu używa innej maski, więc każda z tych masek powinna być traktowana wyłącznie jako maska, a nie jako element rysopisu. Ważnym atrybutem komunizmu, przepraszam – bandyty, jest skłonność do korzystania z takiej maskarady – a nie maska, jako taka. 

Nieprawdziwe jest również twierdzenie, jakoby komunizm upadł razem ze Związkiem Sowieckim. Nieprawdą jest, że komunizm nie istnieje, jako problem cywilizacyjny. Przeciwnie, komunizm istnieje, ma się dobrze, nadal się rozwija i jest ważnym sprawcą aktualnych problemów naszej cywilizacji. Jest to sprzeczne z głównym założeniem tezy Francisa Fukuyamy, zawartej w jego „The End of History and the Last Man”[3]. Fukuyama popełnił opisany wyżej błąd – komunizm nie upadł, komunizm się schował [link]. Aktualnie używana przez komunizm maska, to liberalna demokracja.

A gdy słyszę wezwania by w Unii Europejskiej karać za łamanie zasad tej niby demokracji całkowicie liberalnej widzę dokładnie tę samą sprzeczność, którą widać w marksistowskiej zasadzie jedności i walki przeciwieństw. Jest to formalna reguła marksistowskiego materializmu dialektycznego. Liberalna demokracja głosząc wolność, zabrania posiadania własnych pogladów i żąda surowych sankcji za ich posiadanie. Na tym polega "Frans Timmermans lex". 

 Po trzecie - Teza o tym, że demokracja liberalna jest po prostu jedną z aktualnych ideologii komunizmu w swojej najczystszej postaci, jest jedną z jego najstraszniejszych form, pełnych nienawiści, kłamstwa, nietolerancji, ksenofobii i rasizmu. 

Dowód tej tezy jest jeszcze jednym złożonym zadaniem, które prowdzi do potwierdzenia tej tezy. Dlatego proponuję dwie drogi:
Pierwsza jest czysto emocjonalna i prowadzi przez kolejne przykłady, takie jak sprawa Alfiego Evansa, albo podobne, skręcające kichy przeżycia słuchania aktywistów polskiej totalitarnej opozycji, dostarczajacych tyle złości, kłamstwa i agresywnej nienawiści, że nawet złe duchy wieją w panice.
Druga droga, to spokojna analiza porównawcza współczesnej definicji komunizmu, z  konkretnymi przykładami faktów takich jak afera VAT w latach 2007 - 2015 w polskiej gospodarce. Współczesną definicje komunizmu cytuję w komentarzu.

Im bardziej pętla zaciska się, im prawda bliższa, tym bardziej agresywna i nienawistna jest propaganda smoleńskiego kłamstwa.


"STRACH PRZED SMOLEŃSKIEM" [link]

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:5)

Komentarze

Komunizm jest grupą wpływu, złożoną z ludzi interesu, świadomie i celowo realizujących plan zniszczenia systemów etycznych i społeczno-politycznych w państwach, aż do wrogiego przejęcia władzy politycznej, w stopniu umożliwiającym trwałą degenerację prawa państwowego, w sposób zapewniający tej grupie przejęcie kontroli nad gospodarką, w celu długotrwałej pasożytniczej eksploatacji jej zasobów materialnych i ludzkich, pod ochroną prawa państwowego i międzynarodowego. (-) Cel w niej opisany może być osiągany wszelkimi, dostępnymi środkami.
Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

michael

#1563796

choć bardzo żmudny. 
Przesłanek do przeprowadzenia takiego dowodu jest mnóstwo, spotykamy się z nimi codziennie i we wszystkich przejawach przestrzeni zdarzeń i we wszystkich jej punktach od najwyższych poziomów władz politycznych świata do szarej codzienności nas wszystkich. 
Jednynym z tych poziomów jest niezwykle dotkliwa sieć faktów pochodzacych od paskudnej agentury wpływu - od najbardziej prymitywnej głupoty, przez aktywną komunistyczną V kolumnę, aż do kwalifikowanego bezpośredniego oddziaływania wrogich, służących komunizmowi służb specjalnych.
 
Zanim zabierzemy się do konkretnych dowodów, zwrócę uwagę na przykłady wprost z codziennego kalendarzyka moich irytacji.
  • Dzisiejsza audycja TVP Info, "Minęła 8"- agresywne wstapienie posła Pawła Bejdy atakujacego decyzję polskiego rządu w sprawie zakupu kolekcji Czartoryskich. Ponura była forma tego ataku, polegajaca na prymitywnym zagadywaniu przez przytłaczające zawrzeszczenie wszelkich argumentów. Słychać było tylko Pawła Bejdę. Nikogo nie dopuścił do głosu.
    Nie mniej fatalna była propagandowa agresja na poziomie hipokryzji w treści jego ataku, polegajacej na negatywnym etykietowaniu każdego słowa usłysznych argumentów.
  • Podobnie można interpretować ostatnią "diagnozę" Daniela Olbrychskiego przypisującego PiS-owi bolszewizm. 
  • Dzień Europy Kwaśniewskiego, Komorowskiego, Thun... [link]
  • Byli ambasadorzy przeciwko MSZ [link]. Nawiasem mówiąc linkowana odpowiedź telewizji Republika swoim poziomem nie jest wiele lepsza, a komentarze dołączone do listy tych ambasadorów mogli by sobie darować. O jakości działalności ambasadora świadczy to, co robi, a nie to czy był rozpracowywany.

To są oczywiscie detale, które cisną się drzwiami i oknami. Wszędzie pełno paskudnej, wrednej i durnej agentury. Komuch na komuchu i komuchem pogania.

 
 
Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

michael

#1563797

Mam odmienne od Pan zdanie, jeśli chodzi o pierwsze zsformułowania z Pańskiego artykułu, co jest istotne z paru powodów.

Po pierwsze stosuje Pan błędną metodologię, taką jaką stosują lewacy, którym do opisu świata wystarcza jedno słowo "FASZYŚCI". Dzięki temu swiat w ich optycedzieli się na faszystów i nie-faszystów. A ktoś fajnie to spuentował, że są dwa rodzaje faszystów: faszyści i antyfaszyści.

U Pan rolę :"faszystów" spełniają "komuniści".

Po drugie, poprawna metodologia polega nie na uprawianiu zabaw słownikowych, lecz na rozszyfrowaniu i ukazaniu strukturalnej konstrukcji systemu. System demoliberalny jest efektem przeksztalcenia demokracji w demokrację liberalną w sprzężeniu z konsumcjonizmem gospodarczym przez zmianę akcentów w ukladzie relacji społecznych, które zdominowane zostały przez jedną tylko relację wyrwaną z pakietu, czyli przez wolność indywidualną w wymiarze gospodarczym, która w ten sposób przekształciła się w anarchię spoleczną prowadzącą do upadku samego demoliberalizmu i społeczeńswa nią dotkniętego.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1
#1563821

To ostatnie zdanie w moim komentarzu ma chyba rekordową długość, więc proszę o wyrozumiałość, bo intencją moją było coś odwrotnego - skrócić całość tekstu. No i wyszło tak jak wyszło.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#1563828