NSA wbrew oPOzycji

Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

Ta informacja jakoś dziwnie umknęła uwadze „wolnych mediów”. Tymczasem Naczelny Sąd Administracyjny zajął stanowisko w sztucznie wywołanym sporze o sędziów sprzeczne z lansowanym przez oPOzycyjne media.

Komunikat prasowy:

Wydział Informacji Sądowej NSA informuje, że w dniu 4 listopada 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznając skargi kasacyjne w sprawach oznaczonych sygnaturami akt III FSK 3626/21 oraz III FSK 4104/21, z uwagi na oświadczenie sędziego NSA powołanego na wniosek obecnej Krajowej Rady Sądownictwa oraz mając na uwadze treść art. 183 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przTed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.), zgodnie z którym Sąd rozpoznając skargę kasacyjną bierze z urzędu pod rozwagę nieważność postępowania stanął na stanowisku, że sędzia sądu administracyjnego powołany do sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest sędzią Rzeczypospolitej Polskiej i sędzią europejskim w rozumieniu art. 2 i art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 6 ust. 1-3 TUE w związku z art. 47 Karty Praw Podstawowych, a także art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, także wówczas, gdy procedura poprzedzająca jego powołanie mogła być dotknięta wadami.

]]>https://www.nsa.gov.pl/komunikaty/nsa-o-powolaniu-sedziego-na-wniosek-krajowej-rady-sadownictwa-w-obecnym-skladzie,news,4,837.php]]>


Czy to początek końca sędziowskiego buntu?

Co prawda znając niezależność (niebezpiecznie zbliżająca się do dowolności) wyrokowania można sobie wyobrazić sytuację, gdy inne składy NSA powyższego poglądu nie podzielą. Osobiście jednak nie wierzę w taki rozwój sytuacji.

Po prostu inaczej się nie da – sądy ciągle jeszcze nie mogą kontrolować prerogatyw prezydenckich. By tak było potrzebna jest zmiana Konstytucji.

 

7.11 2021


 

 

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.5 (8 głosów)