Dinozaury PRL - bis

Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

30 lat temu powstał drugi po 1945 roku mieszany rząd komunistyczno-demokratyczny (pierwszy – rząd premiera Edwarda Osóbki-Morawskiego z wicepremierem Stanisławem Mikołajczykiem).

 

Z przyczyn niewiadomych już największym specom od propagandy głośno okrzyczany jako „demokratyczny” pomimo tego, że najważniejsze teki piastowali w nim komunistyczni bandyci (Czesław Kiszczak jako oberpolicjant oraz Florian Siwicki – do niedawna filar sowieckiej machiny wojennej).

 

Dzisiaj ludzie zamieszani w bezbolesne dla ludzi byłego reżimu przejście z kraju „demokracji socjalistycznej” do rzekomo pełnej demokracji znowu dostrzegli szansę na zaistnienie w przestrzeni publicznej.

 

Dzisiejszy der Onet publikuje list otwarty, jaki do społeczeństwa najwyraźniej wg jego sygnatariuszy tęskniącego za Kiszczakiem, wystosowali oPOzycyjni twardogłowi. Na doczepkę znalazło się kilka nazwisk ludzi, o których cicho było nawet wtedy, gdy cokolwiek znaczyli w ówczesnym panteonie.

 

Trzydzieści lat temu, 24 sierpnia 1989 roku, Sejm powierzył Tadeuszowi Mazowieckiemu misję tworzenia rządu, a 12 września jego rząd uzyskał wotum zaufania. Tadeusz Mazowiecki od podstaw zbudował rząd jako fundament demokratycznej władzy: koalicyjność traktował poważnie, nieskrępowane dyskusje i różnorodność opinii były podstawą podejmowanych przez niego najtrudniejszych decyzji. Był samodzielnym dysponentem władzy państwowej, odpowiedzialnym jedynie przed Sejmem. Odporny na pokusy władzy, z głębokim poczuciem służby, odszedł kilkanaście miesięcy później, gdy uznał, że stracił społeczny mandat. Był przekonany, że twarde zasady moralne i oparte na nich prawo tworzą autorytet demokratycznego państwa – wspólnoty wszystkich obywateli.

 

Te „twarde zasady moralne” tak naprawdę poza powierzchowną lustracją funkcjonariuszy SB (kogoś trzeba było poświęcić na pożarcie tłumu) pozostawiły niezmieniony aparat sądowniczy, który wg ówczesnego mędrca sprawiedliwości miał się sam oczyścić. Jak gruntownie to zrobił widzimy od lat na każdym kroku, Poza tym „zasady moralne” pozwoliły przymknąć oko na bezprzykładne w Europie złodziejstwo prywatyzacyjne.

 

Dzisiaj jest ona zagrożona. Od przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość dzieją się w Polsce rzeczy budzące głęboki niepokój. PiS przejęło władzę legalnie. Dostało prawo do rządzenia krajem zgodnie z udzielonym przez wyborców mandatem, wykroczyło jednak poza ten mandat wielokrotnie, nadużywając i łamiąc Konstytucję. By móc zmieniać ustrój państwa, PiS Konstytucję praktycznie zawiesiło.

Od czterech lat państwo prawa, oparte na równorzędności i podziale władz zastępowane jest władzą w rękach Jarosława Kaczyńskiego. Obezwładniane są mechanizmy demokracji, zostają fasady, za którymi kryje się samowola faktycznego dysponenta. Tak się stało z Trybunałem Konstytucyjnym, Krajową Radą Sądownictwa, częścią Sądu Najwyższego, kierownictwami sądów powszechnych, mediami publicznymi, administracją państwa i podległą mu gospodarką. Instytucje te podlegają dziś woli jednego człowieka, woli nieujętej w regulacje i ograniczenia prawne. Przedstawiciele władzy szukają wybiegów, aby odmówić wykonania prawomocnych wyroków sądów. Nie cofają się przed kłamstwem i oczernianiem przeciwników. Towarzyszy temu propaganda przypominająca najgorsze czasy komunistycznego bezprawia. Polska zamienia się w państwo kierowane „poza wszelkim trybem”.

Państwo prawa to państwo, w którym jego organy działają na podstawie i w granicach prawa. Tymczasem na jaw wychodzą mafijne wręcz układy, jakie za rządów PO tworzył np. ZUS. Zważyć też należy, że do tej pory programy takie jak np. Państwo w państwie opisują łamanie prawa jakie miało miejsce za rzekomo demokratycznych rządów PO.

 

Ten proces trzeba przerwać, póki to możliwe, póki nie dosięgnie on mechanizmu wyborów, także zmieniając je w fikcję. Jeśli to się stanie, stracimy wolnościowy dorobek trzech dekad. Zatoczymy krąg i wrócimy do państwa z kierowniczą rolą jednej partii.

 

Tłumaczę na polski: Ten proces trzeba przerwać. Nie po to ojcowie (czasem dziadkowie) obecnych oPOzycyjnych demokratów tłukli się tysiące kilometrów na sowieckich tankach, by ich dzieci czy wnukowie mieli być pozbawieni poststalinowskiego dziedzictwa.

Tak należy rozumieć powyższy akapit.

 

Dla takiej Polski będzie miejsce najwyżej tylko na marginesie Unii Europejskiej. W pierwszych jedenastu latach po akcesji budowaliśmy pozycję w Unii z sukcesem, czego wyrazem stało się kierowanie Parlamentem Europejskim i Radą Europejską przez Polaków, a skutkiem finansowym ogromne środki z unijnego budżetu. Od czterech lat pozycja Polski upada. Nie wolno się na to godzić! Nie ma dla Polski lepszego siedliska niż Unia Europejska. Miejsce, w którym żyjemy, nie jest bezpieczne, doświadczamy tego od kilkuset lat. Bagatelizując to, co robi władza, wystawimy na ryzyko nie tylko naszą wolność, ale i niepodległość.

 

Po owocach ich poznacie… Kto, jeśli nie rząd PO skutecznie „wygaszał” przemysł? Kto, jeśli nie on skutecznie ograniczał świadczenia (w tym zasiłki pogrzebowe) tak, byśmy jako społeczeństwo byli pariasami Europy, zmuszonymi do porzucania kraju nie tyle w pogoni za lepszym życiem, ale po to, by przetrwać biologicznie? Co do zagrożenia naszej wolności widać było wyraźnie atak oPOzycji na powołane przez ministra Macierewicza Wojska Obrony Terytorialnej. Dzisiaj, kiedy wojna atomowa, czy też konwencjonalna w stylu tej ostatniej odchodzi do lamusa, zaś nowe wyzwanie przynosi tzw. wojna hybrydowa widać wyraźnie, że wojsko w przyszłej wojnie będzie zmuszone walczyć wewnątrz miast. A w takim przypadku nawet najbardziej nowoczesny czołg pozwalający śledzić naraz 10 celów, w tym 3 powietrzne, stojąc na skrzyżowaniu i blokując ruch będzie tak samo użyteczny jak…. T-34. WOT w razie najazdu kolejnych hord „uchodźców” pozwoli przy tym skutecznie chronić granice. Realnie zagrażają więc planom Sorosa.

 

Zbliża się przełomowa chwila dla Ojczyzny! Komu jej los nie jest obojętny, komu nie obojętne, czy jego dzieci będą żyły w pokoju i wolności, ten powinien głosować 13 października. O to apelujemy, w dniu, gdy Sejm powierzył Tadeuszowi Mazowieckiemu misję tworzenia pierwszego rządu bez kierowniczej roli partii. Nie bierzmy na sumienia tego, co może się stać, gdy PiS dostanie na kolejne lata możliwość niszczenia demokratycznego państwa. Odsuńmy ich od władzy. Powiedzmy dość!

Warszawa, 24 sierpnia 2019 r.

Już wtedy sporo osób uważało, że Mazowiecki to tylko listek figowy komunistów. Prezydentem wszak był główny zbój wojskowej junty, niejaki Wojciech Jaruzelski. Resorty siłowe – Kiszczak i Siwicki. Wreszcie Sejm opanowany przez „konstytucyjną większość” sprawdzonych towarzyszy.

Jak można wciskać kit, że Partia (tak nazywano przez lata PZPR, z dużej litery właśnie) nie pełniła kierowniczej roli?

Kiedy jednak zapoznałem się z listą osób podpisanych pod powyższym „manifestem” (zgodnie z polską tradycją słowo manifest jest zbitkiem dwóch innych – mani fest, czyli ostro kłamie) przestałem się dziwić.

 

Sygnatariuszami tego dziwadła są bowiem:

1. Bronisław Komorowski, eksprezydent, wcześniej aktywnie zwalczający przeciwników WSI,

2. Leszek Balcerowicz, dr hab. nauk ekonomicznych, wicepremier i min. finansów w rządach Tadeusza Mazowieckiego, J.K. Bieleckiego i Jerzego Buzka. Prezes NBP 2001-2007,

3. Izabella Cywińska, minister kultury i sztuki w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, reżyser teatralna i filmowa,

4. Jan Dworak, wiceprezes Komitetu ds. Radiofonii i Telewizji 1989 -1991, prezes zarządu Telewizji Polskiej 2004–2006, przewodniczący KRRiT 2010–2016,

5. Władysław Frasyniuk, były przewodniczący Unii Wolności i Partii Demokratycznej, poseł na Sejm I, II i III kadencji,

6. Andrzej Friszke, prof., historyk, dziennikarz Tygodnika Solidarność i Więzi, członek korespondent PAN,

7. Konstanty Gebert, nauczyciel akademicki, publicysta, towarzyszył Tadeuszowi Mazowieckiemu jako wysłannikowi ONZ w misjach pokojowych do b. Jugosławii 1992-1993,

8. Aleksander Hall, minister ds. kontaktów z partiami politycznymi w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, poseł na Sejm I i III kadencji, historyk i publicysta,

9. Ireneusz Krzemiński, prof. nauk humanistycznych, socjolog ,

10. Waldemar Kuczyński, ekonomista, dziennikarz Tygodnika Solidarność, szef zespołu doradców Tadeusza Mazowieckiego, minister przekształceń własnościowych 1990-1991,

11. Roman Kuźniar, politolog, prof. nauk humanistycznych na UW, od 1990 roku w MSZ, dyrektor PISM, doradca Preydenta Br. Komorowskiego,

12. Małgorzata Niezabitowska, rzeczniczka prasowa rządu Tadeusza Mazowieckiego, reporterka „Tygodnika Solidarność”, dziennikarka, autorka książek i scenariuszy,

13. Janusz Onyszkiewicz, minister obrony narodowej 1992–1993 i 1997–2000, poseł na Sejm X, I, II i III kadencji, poseł do Parlamentu Europejskiego VI kadencji, Prezes Stowarzyszenia Euroatlantyckiego Henryk Samsonowicz, historyk, prof. nauk humanistycznych, min. edukacji narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, rektor Uniwersytetu Warszawskiego 1980–1982,

14. Janusz Steinhoff, prezes Wyższego Urzędu Górniczego w rządzie Tadeusza Mazowieckiego,

15. Jerzy Stępień, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, senator I i II kadencji, wicemin. spraw wewnętrznych i administracji 1997–1999, prezes TK 2006–2008,

16. Hanna Suchocka, dr hab. nauk prawnych, prezes Rady Ministrów1992–1993, min. sprawiedliwości i prokurator generalny 1997–2000, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej oraz Zakonie Maltańskim 2001–2013, posłanka na Sejm PRL VIII kadencji i na Sejm kontraktowy oraz na Sejm RP I, II i III kadencji, w latach 2015–2016 wiceprzew. Komisji Weneckiej,

17. Marcin Święcicki, min. współpracy gospodarczej z zagranicą w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, poseł na Sejm X, II, VII i VIII kadencji, prezydent m.st. Warszawy 1994–1999.

 

Prócz wymienionych wyżej znalazło się jeszcze kilka osób, ale pamięć o nich dawno już sczezła, więc nie ma powodu, by odkopywać POlityczne zombie.

A co do tych wyżej? „Bula” Komorowskiego i Balcerowicza zbyt dobrze pamiętamy, by ich przedstawiać.

Władysław Frasyniuk to jedyny grypsujący pośród więźniów politycznych w całej historii polskiego więziennictwa po 1918 roku. człowiek, który paradował z plakietką na której cyrylicą (ruskim alfabetem) widniało jego hasło przewodnie: Jebać PiS! Ciągle nie odpowiedział na pytanie, jakie zadał mu jeszcze ś.p. Andrzej Lepper – jakim cudem został dużym przedsiębiorcą po 1989 r.?

Andrzej Friszke – pełni rolę naczelnego historyka oPOzycji. Wystarczy wspomnieć, że jest zaprzysięgłym zwolennikiem braku agenturalności Lecha Wałęsy.

Konstanty Gebert. Publicysta GazWyb. Syn starych towarzyszy, jeszcze stalinowskiej partii. Jego ojciec był sowieckim szpiegiem w USA, aktywnie zwalczającym Polskę już w 1920 r., matka z kolei była funkcjonariuszką zbrodniczej UB. W tym roku wsławił się tezą, że Żydzi w Polsce ocalenie zawdzięczali… Armii Czerwonej.

Szacuje się, że na terenie okupowanym przez Niemców przetrwało około 50 tys. polskich Żydów (większość w obozach), reszta ocalała w ZSRR. Przeżyli nie dlatego, że „spotkali Polaka” – jak mówi premier – lecz dlatego, że spotkali „Sowieta”. Spotkania z Polakami często kończyły się dla Żydów źle (…).

http://wyborcza.pl/7,75399,24679715,co-premier-widzi-a-czego-nie-morawiecki-w-nowym-jorku-falszuje.html


 

Waldemar Kuczyński. Najwyraźniej „człowiek wpływu” Angeli Merkel. Złośliwi mówią, że filoniemiecki jest od czasów pierwszego pobytu w NRD (czyżby kontakt ze Stasi?). Faktem jest zdecydowana postawa potępiająca żądanie odszkodowań od Niemiec mimo tego, że Polska nie dostała ani grosza z tego tytułu.

Jako dziecko wojny przestrzegam przed drogą Grecji w stosunkach z Niemcami. Nie będzie z tego grosza, tylko spotęgowanie nienawiści po obu stronach Odry. A Grecy nie mają, jak my kawała dawnych Niemiec. Nie twórzmy zarzewia jakiegoś pożaru, bo my w nim spłoniemy pierwsi.

(wpis na TT z 6 stycznia 2019 r.)


 

Roman Kuźniar.

Jako doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego prof. Roman Kuźniar znany był głównie z zapamiętałości oraz oddania zwalczaniu amerykańskiego imperializmu. Długo był też znany z zachwytów nad postępami demokracji w Rosji Putina. Siłą rzeczy powściągnął swój entuzjazm po napaści Rosji na Ukrainę, lecz jego fascynacja pokładami demokracji w państwie Putina nigdy nie wygasła. Teraz w gazecie Michnika objawił się jako entuzjasta waluty euro. (…)

Obecnie profesor i dyplomata Kuźniar skupia się na agitacji za euro, gdyż „chodzi o nasze bezpieczeństwo, zwłaszcza ekonomiczne. Kiedy jakiś kraj strefy nagle, z jakichkolwiek powodów, staje w obliczu trudności finansowych czy gospodarczych, także prowokowanych z zewnątrz, solidarność pozostałych jest automatyczna, bo leży w interesie wszystkich członków”. Najlepiej europejską solidarność poznali Grecy, którym tak ratowano euro, że prawie wszystkie ratunkowe fundusze trafiły do niemieckich banków. W kwestii euro chodzi też o „zapewnienie naszej gospodarce długofalowej konkurencyjności, czyli wyjścia z pułapki średniego rozwoju. Nie da się z niej wyjść, chowając się za słabego złotego”. Oczywiście Grecja czy Portugalia szaleją konkurencyjnie z powodu euro, zaś Polska ze złotym jako jedną z najsilniejszych obecnie walut na świecie ma same kłopoty w eksporcie, choć rośnie on u nas w imponującym tempie. Prof. Kuźniar wie lepiej, ale konkrety ekonomiczne to błahostka.

https://wpolityce.pl/polityka/374855-wbrew-lucyferowi-z-zoliborza-prof-kuzniar-poprowadzi-nas-do-swietlanej-przyszlosci-w-strefie-euro


 

Małgorzata Niezabitowska. Podobnie jak Bolek twierdziła, że stała się ofiarą podrobienia esbeckich dokumentów, na podstawie których została uznana za TW Nowak. Niestety, proces niczego nie wyjaśnił, albowiem został umorzony. Wniosek o autolustrację Niezabitowska wycofała ze względu na ciężką chorobę. Choroba minęła, sprawa jednak już nie trafiła ponownie na wokandę. Od tego czasu minęło już blisko 9 lat, podpis pod mani festem z 24 sierpnia 2019 r. świadczy więc, że najwidoczniej pani N. liczy na krótką pamięć społeczeństwa.

Janusz Onyszkiewicz. Rodzinnie ciekawa postać. Poprzez jedną z żon spowinowacony był bowiem z marszałkiem Józefem Piłsudskim, ponoć spokrewniony zaś – ze zbrodniarzem UPA Myrosławem Onyszkiewiczem (stracony z wyroku sądu w 1948 r.). Poza tym aktywnie wspierający KOD.

Marcin Święcicki. Wikipedia:

„Od 1967 członek Związku Młodzieży Socjalistycznej, usunięty w 1968 za uczestnictwo w wydarzeniach marcowych. Od 1969 ponownie w ZMS, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego koła związku na UW. Od 1971 do 1979 należał do Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. W styczniu 1974 został członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Od 1972 do 1982 był głównym specjalistą w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. Od 1979 do 1981 był członkiem egzekutywy oddziałowej organizacji partyjnej. W kwietniu 1982 został dyrektorem ds. studiów i analiz w Konsultacyjnej Radzie Gospodarczej kierowanej przez profesora Czesława Bobrowskiego. Od 1987 do 1989 był sekretarzem generalnym tej rady.

Od lipca 1989 do stycznia 1990 pełnił funkcję członka Komitetu Centralnego PZPR, a od lipca do września 1989 był sekretarzem KC.”

Na dodatek to zięć komunistycznego bandyty Eugeniusza Szyra.

W 1945 r. niejaki Władysław Gomułka wyrzekł znamienne słowa, charakteryzujące całą formację obecną w Polsce do dzisiaj:

Władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy.

Internazistowscy oPOzycjoniści przywdzieją dowolną maskę, byleby tylko powrócić do władzy. Wg ich rozumienia do koryta, bo przecież dla nich Polska jest tylko wielkim paśnikiem dla potomków ludzi wybranych jeszcze przez towarzysza Stalina.


 

Bądźmy czujni.

 

24.08 2019


 

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.6 (głosów:14)

Komentarze

Niepoprawni pamiętajcie -powtarzamy ponownie tak jak cztery lata temu - Koalicja Obywatelska (PO,Nowoczesna, Zieloni, Nowacka) - LEWICA (SLD, Wiosna, Razem)- PSL(ZSL) WON
tym razem na zawsze WON z polskiej sceny politycznej.
13 października 2019 r. głosujemy na PIS- na większość 55%.

Podoba mi się!
11
Nie podoba mi się!
0
#1600698

   Witam! Atom USA w Polsce w ramach NATO. To wtedy rzeczywiście poczujemy się bezpieczni. To wtedy zmieni się układ geopolityczny Polski. To wtedy komuna zniknie z naszej Polskiej rzeczywistości, z braku alternatywy swoich podjazdowych działań. Pozdrawiam!

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
0

ronin

#1600701

Kijowski, Bolek, Timmermans, Schetyna, KOD-eraści, UB-ywatele PRL, Tusk, Farmazon, Mazguła, Lempart, Jachira i Leokadia, to pewni uczestnicy radosnego, roztańczonego Święta Napaści Niemiec na Polskę organizowanego przez piękną Dulcessę.

Pamiętajmy o tym przy wyborczych urnach.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
0
#1600725

Można wiele opowiadać o tamtych czasach i o ''zwycięstwie'' Solidarności, ale kiedy słyszę ''sejm kontraktowy'' dostaję torsji, bo oznacza to umowę - w tym przypadku z komunistami, a nie rewolucję.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
0
#1600726

"Elity pogardzające własnym narodem dewastują przestrzeń publiczną i hamują rozwój państwa." Tak K. Wołodźko ocenia tę nienawidzącą polskości i polskiego patriotyzmu - elitopodobną bolszewicką czy też postbolszewicką mafię z PO i zdegenerowanego lewactwa - w artykule opublikowanym w tygodniku "wSieci" (nr 25, 20-26 czerwca 2016 r.).

W artykule cytuje on m.in. Janusza Rudnickiego z "Newsweeka": "Lud nas tak urządził. Prosty polski lud i odłamy jakiejś krzywej polskiej inteligencji, robiącej mu populistyczną laskę." Jest to wulgarna, lecz do dzisiaj bardzo popularna opinia postbolszewickich pseudo elit nawykłych do bezkarnego rabowania Polski i Polaków w okresie rządów Tuska i jego zbrodniczych i mafijnych partii występujących jako PO i PSL.

Ci elitopodobni osobnicy, pisze Wołodźko: "To byli ludzie z wnętrza komunistyczneej sekty, wypróbowani w wierności także w sowieckich łagrach, bardziej niż Polsce i polskości wierni ideologii stalinowskiej czy - szerzej - radzieckiemu marksizmowi i 'ojczyźnie światowego proletariatu.'"

Stalin i jego sowieccy zbrodniarze postawili na swoich wiernych agentów NKDW i im podobnych zbrodniarzy - których sowiecki okupant mianował na swoich komunistycznych namiestników rządzących w tzw. PRL. Władzę w kraju zapewniały im wyłącznie sowieckie wojsko okupujące Polską oraz wymordowanie polskich patriotów przez komunistycznych zbrodniarzy z NKWD i UB.

W ten sposób, w miarę upływu czasu, komunistyczni zbrodniarze stworzyli sobie zbrodniczą bolszewicką mafię zwaną przez K. Wołodźkę “wyrobem elitopodobnym” - bo związanych jedynie z sowieckim okupantem.

Jak pisze Wołodźko, “Grupa pełniąca obowiązki elity do perfekcji opanowała język wyklucznia/upodlania słabszych i innych. We własnych oczach uchodzą za miłośników tolerancji i wolności, ale w rzeczywistości - z faaktyczną szkodą dla pewnych standardów życia społecznego! - bronią przede wszystkim wąskiego modelu politycznej poprawności.”

Można tu dodać, że tym modelowym przykładem siania nienawiści do Polaków, polskości i polskiego patriotyzmu, przez parę dziesiątków lat była antypolska propaganda uprawiana przez politruków z bolszewickiej gazety Michnika znanej jako “Gazeta Wyborcza”, albo krócej “GWno”...

Ta bolszewicka nienawiść wyrobu elitopodobnego w PRL-bis utworzonego przez agentów stalinowskiego NKWD Kiszczaka i Jaruzelskiego dla swojej agentury z SB i WSI - doczekała sie nawet nazwy “michnikowszczyzna”.

Do dzisiaj podstawowymi czynnikami działania tych wyrobów elitopodobnych jest żądanie "by było, jak było czyli powrót do bezkarnego rabowania Polski i Polaków, a także nienawiść do polskości i polskiego patriotyzmu oraz strach przed Polakami.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
0

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1600746

Najpierw cytuję małe zdanie z powyższej wypowiedzi: "We własnych oczach uchodzą za miłośników tolerancji i wolności, ale w rzeczywistości - z faktyczną szkodą dla pewnych standardów życia społecznego! - bronią przede wszystkim wąskiego modelu politycznej poprawności.”

Otóż nie wierzę w to, by Oni we własnych oczach uchodzili za miłośników tolerancji i wolności. Są na to zbyt cyniczni. 

  1. Wierzę natomiast w to, że ich działania wyraźnie wskazują na zasadniczą różnicę, wręcz obcość cywilizacyjną, z której wynika umyślność tego co robią. Można dowieść fakt ich działania w złej wierze. Jednym z konkretnych sposobów przeprowadzenia takiego dowodu jest metodą "indukcji niezupełnej". To znaczy, że jeżeli w jednej konkretnej strategicznej sprawie, ważnej dla polskiego interesu narodowego wykażemy, że logiczny ciąg ICH decyzji i wynikających z nich działań konsekwencji wymierzonych jest przeciwko polskiemu interesowi narodowemu, to mamy do czynienia z działaniem w złej wierze. Wybierałem w kilku ostatnich komentarzach przykłady takich logicznych ciągów.
  2. Jest jeszcze drugi aspekt tej sprawy - to znaczy realna obcość cywilizacyjna polegająca na ICH przynależności do innej, obcej nam cywilizacji, obcej nam aksjologicznie, w której nasze wartości nie istnieją albo maja inne znaczenie. Dowolne nasze wartości nie maja dla nich żadnego znaczenia, nie szanują, nie rozumieją ich ale używają ich instrumentalnie w celu dezinformacji. 

Oni widza w nas swoich niewolników pozbawionych wszelkich praw, nawet prawa do życia, dlatego mogą nam mówić o naszej wolności, albo o tolerancji, mogą nam mówić językiem dowolnej ideologii, wszystko jedno której. Żadna ideologia nie ma dla nich znaczenia, liczy się tylko ich strategiczny cel. 

A ich celem jest grabież i eksploatacja aktywów podbitego kraju. A my jesteśmy mieszkańcami tego podbitego kraju, mamy tyle praw, ile mieli mieszkańcy kamienic w czasie ich "warszawskiej prywatyzacji". Nawet ICH sądy orzekały, że mieszkańcy bezprawnie zagarniętych kamienic nie były stroną w sprawie mieszkań, w których przez dziesięciolecia żyli, mieszkali, rodzili się i umierali. Nie mieli żadnych praw.

 

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

michael

#1600854

[link] "Polska nie może być silna, samodzielna i suwerenna. A według tych, co już się uważają za głównych zarządców świata, Polska nie ma prawa taką się stać. Nie ma prawa sama tworzyć i stosować ani własnego prawa ani własnego bogactwa" [link - jazgdyni].

Problemem jest komplet, to wszystko razem. Musimy udowodnić to, kim są i do czego zmierzają nasi przeciwnicy. Jeżeli więc wykażemy, że polski rząd Platformy Obywatelskiej i PSL wtedy, gdy sprawował władzę zrealizował długi ciąg konkretnych przedsięwzięć, które miały na przykład zlikwidować gospodarcze wykorzystanie rzeki Odry, zlikwidować działalność przemysłu stoczniowego w zespole portowym Szczecin Świnoujście, ograniczyć dostępność tego zespołu portowego od strony morza oraz zablokować rozwój lądowej infrastruktury transportu kolejowego, drogowego oraz żeglugi śródlądowej, to każdy z tych kroków oddzielnie może być interpretowany jak robi to koń, gdy wszystko widzi osobno, ale gdy połączymy te działania, to układają się one w strategiczny program o bardzo widocznym celu - celem jest zniszczenie aktywów i zdolności polskiej gospodarki morskiej do konkurowania na europejskim rynku. Wtedy, gdy pokażemy, że to są fakty, to zrozumiemy, że dokumentują one logiczny ciąg strategii wskazującej na umyślne działanie w złej wierze. 

Wtedy fakt taki, że pani Premier Kopacz ostatnim rzutem na taśmę, pospiesznie przed oddaniem władzy, w roku 2015 podpisała międzypaństwową umowę między Polską a Niemcami ograniczającą kategorię rzeki Odry do klasy III, co wyeliminowało tę rzeką z europejskiego systemu dróg transportu żeglugi śródlądowej, w połączeniu z pozostałymi opisanymi faktami przemawia za hipotezą celowego i strategicznego działania w złej wierze.

A jeśli zauważymy, że ta sama strategia została zastosowana do gospodarki ujścia Wisły, czyli zespołu gospodarki morskiej Gdańska i Gdyni, to dowodzona teza staje się jaskrawo widoczna. A fakt tak otwartego przeciwstawienia się zrealizowaniu przekopu Mierzei Wiślanej w celu ominięcia cieśniny pilawskiej, to widzimy że ta antypolska polityka jest realizowana konsekwentnie także w czasie, w którym co prawda władzy nie mają, ale polskiemu interesowi narodowemu niezawodnie się przeciwstawiają.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

michael

#1600857

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika panMarek został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

MOCARSTWO ANONIMOWE (ANKIETA W SPRAWIE ŻYDOWSKIEJ) - ZEBRAŁ ADOLF NOWACZYŃSKI

(fragment)

Rabbi Reinhhorn

(Mowa wygłoszona w Pradze, w r. 1869 nad trumną, rabina ben Jehudy).

Co stulecie — my uczeni Izraela, przyjęliśmy jako zwyczaj

zbierać się w sanhedrynie, by sprawdzać, jakie zrobiliśmy postępy

nad opanowaniem świata, obiecanego nam przez Jehowę, i jakie

zwycięstwa odnieśliśmy nad nienawistnym chrystjanizmem.

W tym roku zebrani nad grobem naszego wielebnego Symeona

—ben—Ihudy możemy z dumą powiedzieć, że wiek ubiegły zbliżył

nas do celu i że ten cel będzie niedługo osiągnięty.

Złoto zawsze było i będzie siłą niepokonaną. Kierowane umiejętną

ręką będzie najużyteczniejszą dźwignią dla tego, który je

posiada, a przedmiotem pożądania dla tych, którzy go nie mają.

Zlotem kupujemy sumienia najbardziej uporczywe, ustalamy całość

wszystkich wartości, kurs dla wszystkich produktów, przychodzimy

z pomocą, kredytem (pożyczką) państwom, które później zdane są

na naszą łaskę.

Wszystkie ważniejsze banki i giełdy wszechświatowe,' wierzytelności

dla wszystkich rządów, są w naszych rękach.

Inną wielką siłą, jaką posiadamy, jest prasa. Powtarzając nieustannie

pewne ideje, prasa przyjmuje je w końcu jako prawdy.

Teatr oddaje usługi podobne. Wszędzie; prasa i teatr są posłuszne

naszym wskazówkom.

http://rcin.org.pl

- 38 —

Przez nieustanne pochwały systemu demokratycznego, podzielimy

chrześcijan na partje polityczne, zburzymy ich jedność narodową

i zaszczepimy rozłam. Bezsilni poddadzą się prasie naszegokapitalizmu

zjednoczonego, oddanego naszej sprawie.

Pchać będziemy chrześcijan do wojen, wyzyskując ich pychę

i ich głupotę. Wyginą i zostawią miejsca wolne dla naszych.

Posiadłość ziemi zawsze tworzyła wpływy i władzę. W imię-

sprawiedliwości socjalnej i równości będziemy dzielili wielkie majątki.

Część ziemi damy chłopom, którzy tak bardzo tego pragną,

a którzy niedługo będą obdłużeni przez wyzysk. Nasze kapitały

zrobią nas panami. My staniemy się teraz wielkimi posiadaczami,,

a posiadanie tej ziemi zapewni nam władzę.

Starajmy się zastąpić w obiegu złoto przez monetę papierową;

nasze kasy będą przepełnione złotem, będziemy regulowali

wartość papierów, co nas uczyni panami wszystkiego, co istnieje.

Mamy pomiędzy sobą zdolnych mówców, którzy potrafią zdobyć

się na entuzjazm i przekonywać tłumy; rozpowszechniać będą pomiędzy

ludem, oznajmiając im zmiany, jakie mają zajść a któreurzeczywistnione

dadzą szczęście całemu rodowi ludzkiemu.

Przez złoto i pochlebstwa pozyskamy proletarjat, który się

podejmie zniszczyć kapitalizm chrześcijański. Przyrzekniemy robotnikom

płacę, o jakiej nigdy nie marzyli, podniesiemy jednak

równocześnie ceny towarów potrzebnych, tak iż nasze zyski będą

jeszcze większe.

W ten sposób przygotujemy Rewolucję, którą chrześcijaniesami

będą prowadzili, a z której my zbierać będziemy owoce.

Przez nasze szyderstwo i nasze napaści ośmieszymy i zohydzimy

ich księży; ich religja stanie się tak samo śmieszna i wstrętna,,

jak ich kler. Będziemy więc także panami ich dusz, bo nasze nabożne

przywiązanie do naszej religji i naszych obrządków wytwarza

wyższość naszą i wyższość naszych dusz.

Posłaliśmy już naszych ludzi na wszystkie ważne posterunki.

Postarajmy się dostarczać gojmom adwokatów i lekarzy; adwokaci

są wtajemniczeni we wszystkie interesy; lekarze raz wprowadzeni

w dom, stają się spowiednikami i kierownikami sumienia.

Ale przedewszystkiem tam zajmujmy stanowiska, gdzie mo­

żemy nauczać. Przez nauczanie możemy wszczepiać idee, które są

nam potrzebne, przygotowując umysły dla naszej wygody.

Jeżeli jeden z naszych wpadnie nieszczęśliwie w szpony sprawiedliwości

u chrześcijan, śpieszmy mu z pomocą, znajdźmy tyle

świadectw, by go uwolnić od jego sędziów, czekając cierpliwie, aż.

sami staniemy się sędziami.

— 39 —

Monarchowie chrześcijańscy, nadęci ambicjami i próżnością,,

otaczają się zbytkiem i liczną armją. My dostarczymy im potrzebnych

pieniędzy, których domaga się ich szaleństwo i będziemy

ich trzymali na smyczy.

Starajmy się nie przeszkadzać małżeństwu naszych ludzi z chrze­

ścijankami, bo przez nie dojdziemy do kół najwięcej dla nas

zamkniętych. Jeżeli nasze córki wyjdą za gojmów, nie będą nam

mniej użyteczne, bo dzieci z matki żydówki należą do nas.

Szerzmy ideje wolnych związków, by zniszczyć u kobiet

chrześcijańskich przywiązanie do zasad i praktyk religijnych.

Od wieków synowie Izraela, pogardzani i prześladowani, pracowali,

by sobie utorować drogę do władzy. Dobiegają kresu.

Badają życie ekonomiczne przeklętych chrześcijan; ich wpływ jest

przeważający w polityce i obyczajach.

W godzinę oznaczoną, zawczasu, rozpętamy Rewolucję, która

rujnując wszystkie klasy chrześcijaństwa, ujarzmi nam wszystkich

chrześcijan. I tak dopełni się obietnica Boża dana swojemu

ludowi.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-5

panMarek

#1600753

Zbytnio uprościłeś pisząc:

"Tłumaczę na polski: Ten proces trzeba przerwać. Nie po to ojcowie (czasem dziadkowie) obecnych oPOzycyjnych demokratów tłukli się tysiące kilometrów na sowieckich tankach, by ich dzieci czy wnukowie mieli być pozbawieni poststalinowskiego dziedzictwa.

Tak należy rozumieć powyższy akapit."

Owszem ONET & S-ka tak to pewnie rozumieją, ale monopartyjna większość w obu izbach Parlamentu jest niebezpieczna również z innego powodu. Z powodu tego, że kontrolę na PiS-em sprawują jakieś niewidzialne, choć wszem i wobec znane  siły...

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-6

...

#1600763

...dowiedzieć się, co legło u podstaw ujemnych ocen.

Czy PO-KO się zmobilizowało, czy może platforma NP jest dla czcicieli PiS-u? Mam powstrzymywać się od pisania swych przemyśleń i obaw? Cóż, może być i tak...

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2

...

#1600809

Oceniłam Twoje oba komentarze stawiając dwa razy plusa.

Twoje zdziwienie rozumiem. 

Ja też się zdziwiłam, że jakieś "niewidzialne siły" stawiają minusy :-))

"Dzieci straszy się diabłem, dorosłych – ludźmi."

~ Horacy (Hirsz)  Safrin to mądry polski Żyd, z którego dorobku, jak widać na NP, czerpią pełnymi garściami!

PS

Trafiłaś w czułe miejsce - zabolało bo  jak sama wiesz jad  stanowi nawet 20 % ciała mrówki! :-))

Pozdrawiam

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1

casium

#1600822

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Fanpis został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Mn njbrdzj mrtw czy tśmy z krńskch brdl n Pdkrpc gdz zbwl sę pltycy PS n ztpą "dbrj zmny".

Fanpis for ever

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-6
#1600841

pokażą tylko wrednego bolszewickiego politruka pseudo "Fanpis"...

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-2

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1600842

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Fanpis został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Fanpis for ever

#1600844

Zażydzeni z PiS-u jeszcze ślizgiem i rozpędem wygrają wybory.

Ale już nie długo przyjdzie czas dla Narodowców.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-5
#1600847

sprzymierzeni z sowiecką agenturą z tzw. LWP i SB... Wielu z portalu znanego jako "ścierwoneonówka"...

Tylko ci co nie chcą bratać się z komuną czy postbolszewicką mafią są polskimi narodowcami i polskimi patriotami...

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-3

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1600852

Polscy prawdziwie patriotyczni narodowcy nie mogą zawierać sojuszy z wrogami Polski. 

A w całej poprzedniej dyskusji najbardziej przypadła mi do gustu następująca maksyma podana przez casium:
"Dzieci straszy się diabłem, dorosłych – ludźmi"

Dlatego totalitarna opozycja próbuje nas straszyć PiSem.

______________________________________________________
Źródło tej maksymy: Horacy Safrin, "Przy szabasowych świecach"

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

michael

#1600858

FANPIS? raczej fanpoko!

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-1
#1600872

fanzboko

 

to fanzboko

do zboczeńców

puszcza oko

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-4

jan patmo

#1600874

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1
#1600885