Partia jurgieltników w Polsce

Obrazek użytkownika michael-abakus
Świat

 

yes

Partia jurgieltników w Polsce trwa już ponad trzysta lat. Jest to partia ludzi gotowych na wszystko - za pieniądze. Znakomitą ilustracją sposobu myślenia setek jurgieltników, jest prelekcja księcia Bogusława w "Potopie" Henryka Sienkiewicza:

Rzeczpospolita to postaw czerwonego sukna, za które ciągną Szwedzi, Chmielnicki, Hiperborejczykowie, Tatarzy, elektor i kto żyw naokoło. A my z księciem wojewodą powiedzieliśmy sobie, że z tego sukna musi się i nam tyle zostać w ręku, aby na płaszcz wystarczyło; dlatego nie tylko nie przeszkadzamy ciągnąć, ale i sami ciągniemy.

Henryk Sienkiewicz, "Potop".

Inną, klasyczną już od dwustu lat opinią o klanie obrzydliwych zdrajców bez sumienia, jest wypowiedź księcia Adama Jerzego Czartoryskiego:

W ciągu całego mego życia widziałem w naszym kraju tylko dwie partie. Partię polską i antypolską, ludzi godnych i ludzi bez sumienia, tych, którzy pragnęli ojczyzny wolnej i niepodległej, i tych, którzy woleli upadlające obce panowanie

Adam Jerzy Czartoryski 

O aktualnych PARTIACH JURGIELTNIKÓW w ugrupowaniach totalnej opozycji mówił w sobotę 23 października Stanisław Janecki, nawiązując do art. 82 Konstytucji w związku z art. 129 KK w rozdziale XVII Kodeksu Karnego. Różnicą pomiędzy historyczną partią zdrajców bez sumienia, a współczesną partią jurgieltników totalnej opozycji jest nie tylko chęć zysku i brak wszelkiego sumienia, lecz na wskroś totalitarna pogarda i nienawiść do wszelkiego co polskie. Akcentuję tutaj z całą powagą pojęcie totalitarnej pogardy, starannie wytresowanej w politykach totalnej opozycji przez antypolskich spin doktorów.

Jest to stary sposób, wpisany w komunistyczny styl prowadzenia wojny, współcześnie zwanej hybrydową. Nihil novi sub sole. Współczesna totalitarna opozycja miała swoich protoplastów. Wystarczy przypomnieć sobie ]]>Polrewkom ]]>]]>(Польревком)]]> z Feliksem Dzierżyńskim na czele, wjeżdżający do Polski, w roku 1920, razem z oddziałami Armii Czerwonej. Wystarczy przypomnieć sobie ]]>PKWN]]>, identyczny z Polrewkomem, wkraczający do Polski w roku 1944, razem z najazdem Armii Czerwonej.

To jest ta sama tradycja, ta sama metoda. Zdrajcy jako lewacka czołówka torująca drogę czołgom. Demoralizacja, dezinformacja i paskudna propaganda, za którą idzie śmierć i zniszczenie. Józef Stalin, patologiczny morderca, otwarcie mówił, że jego najlepszą bronią nie są armaty, lecz dziennikarze. Adolf Hitler nie mówił, ale bezwzględnie wykorzystywał siłę goebbelsowskiej propagandy. Wieszanie ludzi na rzeźnickim haku, terror polityczny, obozy koncentracyjne i masowe egzekucje na ulicach podbitych miast następowały później.

Najpierw dziennikarze uczyli morderców pogardy. Ulica i zagranica. Prymityw i demoralizacja. Trzeba zepsuć Zachód tak, by zaczął śmierdzieć.

Postscriptum:
Jest jednak kilka bardzo poważnych różnic pomiędzy dawnymi, historycznymi partiami zdrajców, jurgieltników i kompradorskich zaprzańców służących okupantom a współczesnymi partiami totalnej opozycji:

  1. Po pierwsze: Post marksistowski oczywisty totalitaryzm. Nie tylko chodzi o totalitaryzm ideologiczny, ale przejęty od komunistycznych ideologii totalitarny system polityczny, polegający na skrajnym wykluczeniu wszelkiej wolności słowa, myśli i idei. Tak zwana ]]>inkluzywność]]> polega na obowiązującym wszystkich zakazie wolności słowa, myśli i poglądów. Wszystkich ludzi sprawiedliwie i po równo obowiązuje zakaz posiadania innych poglądów - innych niż dozwolone przez tak zwaną poprawność polityczną albo "wartości europejskie". 

  2. Po drugie: Fakt bardzo zaawansowanej realizacji planu Jurija Andropowa i Michaiła Gorbaczowa, polegającego na zmianie strategii globalnej agresji komunizmu. Ten sowiecki plan pojawił się jesienią roku 1967 roku w wyniku strategicznej interpretacji skutków ]]>wojny sześciodniowej]]> w czerwcu 1967 roku. Istotą tego planu jest odstąpienie od strategii militarnego podboju świata i zastąpieniu jej programem wojny informacyjnej przekształcającej się w wojnę hybrydową, której celem jest wrogie przejęcie systemów politycznych państw współczesnego Zachodu. Agresja militarna została zastąpiona przez masową infiltrację elit państw współczesnej światowej wspólnoty politycznej oraz gospodarczej. Celem jest zniszczenie cywilizacji Zachodu. "Trzeba tak zdemoralizować Zachód, aby zaczął śmierdzieć". Tak jak został zdemoralizowany ]]>Hadleyburg]]>

  3. Po trzecie: Współcześni zdrajcy działają w zaawansowanej fazie globalnej wojny światowego komunizmu przeciwko demokratycznej cywilizacji łacińskiej. Ich celem jest całkowite zniszczenie światowej cywilizacji białego człowieka. Dowodów tego zniszczenia nie brakuje. Jeszcze całkiem niedawno antypolscy zdrajcy uprawiali swoje  łajdactwa lokalnie, ich celem było rozszarpanie Polski i tyle. Teraz cel tej wojny jest globalny. Gdy dzisiaj w telewizji TVP Info profesor Bogusław Liberadzki podlizywał się niemieckim interesom w obronie niemieckiego rozumienia polskiej praworządności - pojęcia nie miał, że w tej wojnie nie tylko Polska ma być zniszczona. Ofiarą tej wojny mają paść także Niemcy, cała Europa a nawet i USA. To już widać gołym okiem. Wystarczy spojrzeć na mordercze dla europejskiej gospodarki ceny energii elektrycznej, paliw i rozbrojenie europejskiej konkurencyjności...
    A ten się upiera i pieni gadając głupoty o praworządności w Polsce. Ekonomista z marksistowskiej łaski. Specjalista od depopulacji całej planety. Czy ten człowiek rozumie chociaż to, co znaczy słowo "depopulacja"?

 ________________________________

]]>Trzeba zniszczyć «Wielką Ściemę» antypolskiego totalitaryzmu.]]>

]]>Nie akceptujemy żadnej totalitarnej opozycji,
wrogiej Polsce, polskiemu Państwu i polskiej racji stanu,
pełnej pogardy, kłamstwa i nienawiści.

Polsce jest potrzebna prawdziwa, uczciwa opozycja!
]]>

* * *

następny - poprzedni

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (10 głosów)

Komentarze

Modele  podziałów politycznych zakładające klasyfikację partii politycznych jako partii prawicowych lub lewicowych we współczesnych warunkach XXI wieku zdecydowanie nie odpowiadają realnemu stanowi rzeczywistości tak dalece, że jest to przyczyną intelektualnego chaosu albo dysonansu poznawczego, czyli powszechnego niezrozumienia rzeczywistości.

Po pierwsze, już od prawie dziewięćdziesięciu lat wiadomo, że hitlerowski nazizm czy "faszyzm" niemieckiej III Rzeszy jest homeomorficzny z rosyjskim komunizmem marksistowsko-leninowskiego Związku Sowieckiego, szczególnie w swojej drastycznej postaci reżimu Józefa Stalina. Różnice pomiędzy tymi formacjami są na poziomie "drugorzędnych cech politycznych" ograniczających się do kolorów, mundurów, znaków, języków czy lokalnych tradycji i procedur. Tu swastyka, tam gwiazda, tu gestapo, tam NKWD, tu obóz koncentracyjny, a tam gułag, ale istotna totalitarna treść pozostaje ta sama.

Drugą przyczyną dysonansu poznawczego jest kryzys kalendarzowy, wynikający z aroganckiego datowania początku komunizmu od daty wydania fundamentalnego dzieła Karola Marksa "Kapitał" ("Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie" 1867). Tymczasem historyczne zjawiska rewolucji francuskiej 1789 - 1799 są na bardzo podobnej zasadzie homeomorficzne ze zjawiskami rewolucji bolszewickiej w Rosji albo hitlerowskiego reżimu niemieckiej III Rzeszy. Można by postawić taką hipotezę, że komunizm pojawił się w roku 1789, czyli kilkadziesiąt lat przed swoim własnym pojawieniem się pod postacią marksizmu.

Rozwiązanie jest proste - marksizm, to nie komunizm. Feliks Koneczny określał podobne zjawiska cywilizacyjne przez właściwości cywilizacji turańskiej. W artykule o klasyfikacji partii politycznych opisane są dwa warianty "spektrum" Andrew Heywooda [link] - spektrum liniowe lub spektrum w kształcie podkowy (Waldemar Wojtasik), w których po lewej stronie jest lewicowy totalitaryzm zwany komunizmem, a po prawej stronie prawicowy totalitaryzm zwany faszyzmem. I to jest właściwe źródło współczesnego dysonansu poznawczego. Po prostu nie można dwóch lub wielu homeomorficznych zjawisk definiować różnymi definicjami tylko ze względu na inne niż istotne kryteria.

Totalitaryzm jest totalitaryzmem i jest dość dobrze zdefiniowany jako "system polityczny, zmuszający wszystkich ludzi do podporządkowania się obowiązującej i jednie słusznej ideologii i nieograniczonej władzy jednej partii, kontrolującej wszystkie dziedziny życia i dyskryminującej aż do wykluczenia wszelkiej innej władzy, idei i kultury."

Wszystkie totalitaryzmy, sowiecki w Rosji, jakobiński we Francji, czy faszystowski w Niemczech są homeomorficzne we wszystkich swoich istotnych kryteriach definiujących totalitaryzm i każdy z nich ma wszystkie właściwości zawarte w każdej z przedstawionych wyżej wariantach "Współczesnej Definicji Komunizmu". Proponuję więc eksperyment poznawczy polegający na odrzuceniu pojęć "lewicy" i "prawicy" jako nieistotnych w definicji totalitaryzmów typu faszystowkiego i komunistycznego i zidentyfikujmy faszyzm i komunizm z totalitaryzmem. I wtedy otrzymamy:

DEFINICJA WSPÓŁCZESNEGO KOMUNIZMU JAKO TOTALITARYZMU
(29 listopada 2020 roku)

Komunizm jest totalitaryzmem zorganizowanej grupy przestępczej, złożonej z ludzi interesu (świadomie i celowo posługujących się agenturą wpływu), realizujących plan zniszczenia systemów etycznych i społeczno-politycznych w państwach, dążąc do wrogiego przejęcia władzy politycznej, w stopniu umożliwiającym trwałą degenerację prawa państwowego, w sposób zapewniający tej grupie przejęcie kontroli nad gospodarką, w celu długotrwałej pasożytniczej eksploatacji jej zasobów materialnych i ludzkich, pod ochroną prawa państwowego i międzynarodowego. Ten cel zorganizowana grupa przestępcza realizuje wszelkimi dostępnymi, nawet zbrodniczymi środkami.

[link]

Vote up!
0
Vote down!
0

michael

#1634033

Po pierwsze, już od prawie dziewięćdziesięciu lat wiadomo, że hitlerowski nazizm czy "faszyzm" niemieckiej III Rzeszy jest homeomorficzny z rosyjskim komunizmem marksistowsko-leninowskiego Związku Sowieckiego, szczególnie w swojej drastycznej postaci reżimu Józefa Stalina."

A jak wyglądają obie topologie? I rzeczony homeomorfizm? Czy moje podejrzenia, iż chodzi o T0 topologie wyznaczone przez jakies quasiporzadki są zasadne? To byłby ciekawy punkt widzenia. Nie znam tego ujęcia systemów politycznych, a chętnie bym poznał. Może Pan dać jakiś link?

O topologii (homeomorfizmie) pisze Pan w tym poście kilkukrotnie. Naprawdę chętnie bym o tym poczytał. Ja Konecznego czytałem (moze lepiej "przeglądałem") tak ze sto lat temu. Być może coś przegapiłem, książki nie mam, a dostępnych mi internetowo i "fizycznie" osiaglnych bibliotekach tego nie ma). Z góry dziękuję a info.

Vote up!
0
Vote down!
0
#1634041

Trudno mi podać linki do własnych przemyśleń. A gdy chodzi o homeomorfizm nadałem temu dość abstrakcyjnemu pojęciu znaczenie potoczne odnoszące się do obiektów albo zjawisk, które na pierwszy rzut oka wyglądają zupełnie inaczej, ale w swojej rzeczywistej naturze ich istotne struktury i mechanizmy działania nie zmieniają się, są "takie same". Pięknym przykładem jest obrazek kubka i torusa wzięty z wikipedii.

Tak użyte w moim felietonie słowo "homeomorfizm" jest po prostu zwykłą literacką przenośnią, pozwalającą jednym słowem opisać to, co wymaga kilku godzin bezproduktywnego ględzenia. A przecież totalitaryzm jest totalitaryzmem i jest dość dobrze zdefiniowany jako

"system polityczny, zmuszający wszystkich ludzi do podporządkowania się obowiązującej i jednie słusznej ideologii i nieograniczonej władzy jednej partii, kontrolującej wszystkie dziedziny życia i dyskryminującej aż do wykluczenia wszelkiej innej władzy, idei i kultury."

A konkretne realizacje totalitarnych systemów politycznych "na oko" są całkiem inne, choć rzeczywiste różnice pomiędzy tymi formacjami są na poziomie "drugorzędnych cech politycznych" ograniczających się do kolorów, mundurów, znaków, języków czy lokalnych tradycji i procedur. Tu swastyka, tam gwiazda, tu gestapo, tam NKWD, tu obóz koncentracyjny, a tam gułag, ale istotna totalitarna treść pozostaje ta sama.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przestrzeń_topologiczna

Vote up!
0
Vote down!
0

michael

#1634048

   Witaj! Dodam, "nie można jednocześnie pragnąć wolności i komunizmu, bo jedno wyklucza drugie..." Nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz pisał - "Właśnie upodlenie ducha, nagina szyję wolnych - do łańcucha".

Vote up!
0
Vote down!
0

ronin

#1634124

.Mam prośbę do admina o skasowanie 15 sztuk pustych wpisów, które bez mojego zamiaru i woli wdrukowały się jako niechciane komentarze. Jest to tylko niepotrzebne zajmowanie miejsca na tej stronie. Bardzo proszę. 

Vote up!
0
Vote down!
0

michael

#1634049

Oczywiście Rafał Trzaskowski jednoznacznie opowiada się jako polityczny towarzysz tego policjanta, który kopie w twarz Polaka, który świętuje rocznicę polskiej Niepodległości. Rafał Trzaskowski nie potrafi pogodzić się z polską suwerennością, nienawidzi polskich patriotów. Co mam więcej mówić. Sprawa jest jasna.
To jest oczywisty wniosek. Przecież to właśnie Rafał Trzaskowski ciągnie po sądach ludzi, którzy chcą uroczyście obchodzić polskie święto narodowe, polskie święto polskiej Niepodległości.

https://www.youtube.com/watch?v=Mw_Rztx0xzw

https://www.youtube.com/watch?v=ip7miC9jI-0

Vote up!
0
Vote down!
0

michael

#1634050

«Po to były te wszystkie protesty, żebyście teraz bez skrępowania szli z prezesem pod rączkę? Po to babcię Kasię tyle razy przesłuchiwano i zaciągano do suk policyjnych, żebyście teraz mogli zaśpiewać na komunistycznej akademii ku chwale partii? Jaka jest Wasza granica? (…) Każdy, kto wejdzie na tę festiwalową scenę, żeby zaśpiewać, bo liczy na oklaski, zejdzie skompromitowany. Tam można wejść tylko po to, żeby walczyć o wolną Polskę i wykrzyczeć swój sprzeciw. Wykrzyczeć tak, żeby nie zmanipulowali, żeby nie wyemitowali z opóźnieniem, żeby nie wycięli. Idziecie tam dla pieniędzy? Bo przecież nie dla muzyki

Powyżej jest zacytowany klasyczny przykład komunistycznej wypowiedzi agresywnie wykluczającej wolność słowa i poglądów [link]. Dzieje się to zupełnie podobnie jak na brytyjskich uniwersytetach, gdzie prześladowani na uczelniach chrześcijanie obawiają się o życie [link]. 

Ten niby dziennikarz zapewne dokładnie wie, że tak zwana "babcia Kasia" nieustannie prezentuje całą sobą agresywne chamstwo, sterowane bezrozumną nienawiścią polityczną. Jest osobą działającą "homeomorficznie" do znanej historii funkcji politycznych bojówek Volkssturmu, a później SA i SS czasów totalitarnej przemocy. Dokładnie tak jak to jest zawarte w cytowanym wyżej opisie totalitaryzmu:

«Totalitaryzm jest totalitaryzmem i jest dość dobrze zdefiniowany jako system polityczny, zmuszający wszystkich ludzi do podporządkowania się obowiązującej i jednie słusznej ideologii i nieograniczonej władzy jednej partii, kontrolującej wszystkie dziedziny życia i dyskryminującej aż do wykluczenia wszelkiej innej władzy, idei i kultury.»

Vote up!
0
Vote down!
0

michael

#1634051

Okazuje się, że jest to muzyk, kompozytor, twórca piosenek oraz muzyki instrumentalnej. Absolutnie nie dziennikarz, ale człowiek wmieszany w polityczną agresję i wykluczenie, które w totalitarny sposób inspirowane jest w środowisku artystycznym [link].

Vote up!
0
Vote down!
0

michael

#1634052

Patrząc na to co się dzieje, byłoby warte podjęcia działanie obrócone przeciwko totalitaryzmowi panoszącemu się w Polsce oraz niestety w otaczającym nas świecie, w którym powszechne postawy elit i środowisk opiniotwórczych naśladują zachowania komunistycznych aktywistów jaczejek komsomołu albo ZMP najczarniejszych lat komunistycznych albo nazistowskich rewolucji w Niemczech albo Rosji. Przypominają czasy rasistowskich albo ideologicznych totalitaryzmów Hitlera albo Stalina.

Vote up!
0
Vote down!
0

michael

#1634053

jeżeli są sędziami. Dlaczego tak musi być?
Ponieważ szefowa Komisji Europejskiej pani 
Ursula von der Leyen stawia ultimatum! "Chcemy umieścić w Krajowy Planie Odbudowy wyraźne zobowiązanie  dotyczące likwidacji Izby Dyscyplinarnej". Przewodnicząca Ursula von der Leyen zapowiada: - Chcemy umieścić w tym planie wyraźne zobowiązanie dotyczące likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w Polsce, zakończenia lub reformy reżimu dyscyplinarnego i rozpoczęcia procesu przywracania sędziów - powiedziała szefowa KE Ursula von der Leyen pytana w Brukseli o Krajowy Plan Odbudowy Polski [link].

Czy pani Ursula von der Leyen nie wie co mówi?
Wątpię!
Pani Ursula von der Leyen jest najwyższym urzędnikiem Unii Europejskiej i zanim cokolwiek powie powinna, co ja mówię, musi wiedzieć, musi sprawdzić jaka jest prawda, jakie są fakty i konsekwencje tego co postanawia. A tymczasem pani Ursula von der Leyen:

Po pierwsze udaje, że nie wie o tym, że w Polsce sędziowie chronieni są twardym immunitetem, który każdego sędziego chroni przed każdą odpowiedzialnością, nawet wtedy gdy sędzia popełni przestępstwo, złamie prawo albo jest skorumpowanym sędzią. Taki sędziowski immunitet nie istnieje w wielu krajach Europy. Na przykład w Niemczech. Niemiecki sędzia nie może być złodziejem. A zdaniem pani Ursuli von der Leyen w Polsce sędzia musi mieć prawo do złodziejstwa, kłamstwa, korupcji i oszustwa. 

Po drugie. W Polsce, aby sędzia mógł odpowiadać za bezczelne draństwo, za gwałt, wymuszenie, za korupcję - musi być pozbawiony immunitetu. Od tego jest Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Pani Ursula von der Leyen żądając likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w Polsce żąda, aby przestępcy w sędziowskich togach byli bezkarni, żąda aby skorumpowani przestępcy mogli nadal być sędziami i dlatego żąda, aby byli przywróceni do sędziowskiego urzędu.

Po trzecie. Jest prawdopodobne że pani Ursula von der Leyen bez rzetelnej weryfikacji kłamstw polskiej totalnej opozycji kłamstw wierzy w to, że w Polsce panuje jakiś autorytarny reżim jakieś totalitarnej przemocy. Być może pani Ursula von der Leyen ufa panu Donaldowi Tuskowi jako byłemu przewodniczącemu Rady Europejskiej i aktualnemu przewodniczącemu EPP. Niestety zarówno totalna opozycja jak i Donald Tusk kłamią. Oni kłamią, ponieważ mają taki polityczny interes. Kłamią by przejąć w Polsce władzę. Oszukują panią Ursulę von der Leyen, kłamią w Parlamencie UE, kłamią dlatego że w swojej antypolskiej większości są urzędnikami i politykami starego totalitarnego reżimu dawnej Polski (PRL) podporządkowanej sowieckiemu reżimowi. Komuniści starego sowieckiego stylu walczą o powrót do dawnej totalitarnej władzy.

Po czwarte.  Istnieją również przesłanki ideologiczne wspierające totalitarny cel antypolskiej opozycji. Istotne są także różne interesy ekonomiczne wspierające kłamstwa tej opozycji. Istnieje bardzo mocny nurt lewicowej większości w europejskiej polityce. Dlatego totalitarna i antypolska opozycja wykorzystuje te zjawiska i w swoim politycznym oszustwie działa pod fałszywą flagą ideologicznej lewicy. Ale to także jest kłamstwo. To jest łatwe do sprawdzenia. Wystarczy zwątpić i zacząć rzetelnie sprawdzać jaka jest rzeczywistość.

Po piąte. Jest jeszcze inna możliwość. Prawdopodobne jest istnienie nowego kolonializmu XXI wieku, które dąży do zniszczenia samodzielności politycznej i ekonomicznej Polski, dąży do zniszczenia polskiej suwerennej państwowości. Wtedy żądania pani Ursuli von der Leyen stają się oczywiste i zrozumiałe - bez potrzeby dalszych wyjaśnień.

Vote up!
0
Vote down!
0

michael

#1634054

- brała udział we wszystkich przekrętach na majątku narodowym Polaków ciężko wypracowanym przez wiele pokoleń i nie rzadko sprzedając to Niemcom.

To dlatego te łajdaki i szmalcowniki w togach latają na skargę do Niemców

Vote up!
0
Vote down!
0

Motto na dziś: "Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć".

#1634382

Albo przeciwko globalnemu totalitaryzmowi?

Vote up!
0
Vote down!
0

michael

#1634055

i prawnym [link], [link].

Polska strona, jak widać daje konkretne dowody dobrej woli, uporczywie i od wielu już lat rozmawia, negocjuje i działa dla dobra rozwiązania problemu - bez żadnych dostrzegalnych śladów dobrej woli ani po czeskiej, ani po brukselskiej stronie, a przysparzając polskiej stronie konkretnych dowodów działania naszych przeciwników w złej wierze. 

A polska strona antypolska, mam tu szczególnie na myśli totalitarną opozycję, gra głupa i wdaje się kazuistyczne dyskusje godne zgromadzenia starych wrednych kauzyperdów z powieści "Der Prozeß". Tych nieludzkich zwierząt nic nie obchodzi, żadna prawda, żaden polski albo czeski interes, im chodzi tylko o to, aby jak najboleśniej dać Polsce w dupę. Aby zniszczyć Polskę. Aby straty po polskiej stronie były jak najogromniejsze, większe nawet od wojennych zniszczeń Luftwaffe Hermanna Göringa i czołgów Heinza Guderiana.

A więc, jak postawić na swoim? 

Vote up!
0
Vote down!
0

michael

#1634056

Wniosek:
Jak zniszczyć globalną agresję łajdackich kłamstw przeciwko Polsce?
Pierwsza zasada - nie wolno walczyć na warunkach przeciwnika i w wyznaczonej przez niego przestrzeni.
Jeśli mamy postawić na swoim - to powinniśmy wyznaczyć zarówno reguły gry jak i teren bitwy. Oczywiście, jest sprawa prawna, jest potrzebny spór o paragrafy z unijnymi kauzyperdami. Ale to jest drugi plan sporu, który powinien toczyć się w dyplomatycznych gabinetach. A teraz jest wojna informacyjna i na tym polu powinniśmy stanąć do boju. Musimy zaatakować przestrzeń publiczną faktami podanymi w agresywnych kampaniach informacyjnych, tak jak to proponowałem, pisząc o jednym ze sposobów zniszczenia podłej agresji wrogów Polski. To przecież polscy zdrajcy chrzanią o tym, że polski rząd nie zrobił nic. To oni okłamują Komisję Europejską, to oni oszukują Parlament Europejski. I to oszustwo musi być publicznie ujawnione we wszystkich możliwych mediach, gazetach, opiniotwórczych tygodnikach, radiach, telewizjach, w internecie i wszędzie gdzie się da.
Nie dajmy się zwariować!
Trzeba ujawnić kłamstwa naszych przeciwników. Nie skarżyć się na przeciwnika, nie użalać się na donosicielstwo chorych z nienawiści zdrajców. Na ich wredną propagandę jedyną odpowiedzią jest asertywne pokazanie prawdy. Prawda przeciwko kłamstwu.

Vote up!
0
Vote down!
0

michael

#1634057


"Państwa Europy powinny być potajemnie sterowane w kierunku superpaństwa"

[link] Docent zza morza w 2017 roku pokazał wypowiedź pana Jean Moneta jako jedno z wielu ostrzeżeń. Taki jest szatański plan realizowany przez środowiska europejskiej władzy politycznej i finansowany wielkimi pieniędzmi. Jeśli mamy pozostać Polską w Chrystusie - musimy działać skutecznie, musimy działając - myśleć strategicznie.

Vote up!
0
Vote down!
0

michael

#1634058

Zwracam uwagę na sformułowanie użyte przez pana Jean Monneta w jego wypowiedzi określającej fundament strategii Unii Europejskiej zmierzającej do utworzenia euroazjatyckiego superpaństwa "od Lizbony do Władywostoku", która ma być realizowana tak ...by ludzie nie rozumieli tego co się dzieje!

Jest to strategia Unii Europejskiej, która ma być ukryta przed obywatelami Unii Europejskiej! 

Vote up!
0
Vote down!
0

michael

#1634059

.

Vote up!
0
Vote down!
0

michael

#1634060

.

Vote up!
0
Vote down!
0

michael

#1634061

.

Vote up!
0
Vote down!
0

michael

#1634062

.

Vote up!
0
Vote down!
0

michael

#1634063

.

Vote up!
0
Vote down!
0

michael

#1634064

Przynajmniej dla mnie. I od dawna mam problem jak pisać zrozumiale innym aby zrozumieli? Bo mam klopot z tym, że ludzie powszechnie nie potrafią dostrzec tych elementow, które są wspólne dla obu totalitaryzmów. Należalo by za każdym razem dokonywać objaśnień czy wykladni. Co oczywiście wpływa na przejżystość tekstu.

Vote up!
0
Vote down!
0
#1634099

- już wkrótce zacznę publikować bardziej szczegółowe wydarzenia i nazwiska o takich ludziach jak właściciel Hotelu Trylogia nazwisko Ładno i jego promotorze A .Łossan (prawdopodobnie sowiecki agent) - gdzie wielokrotnie opijano udany SKOK na kasę - czy Multimedica w Kobyłce koło Wołomina oraz o byłym szefie a obecnie podwładnym pana Ministra J.Sasina który nie tak jak Bolek grał i "wygrywał w totolotka" - bo ten jako jeden z Prezesów stał się współwłaścicielem TOTO-lotka nijaki Rysio Madziar - były Burmistrz Wołomina który po aferze SKOK dostał 4% głosów wyborczych jak Bolek.

Tu go ludzie znają (R.Madziara) i jego grzeszki ale centrala PiS-u "pali głupa".

Razem z Gazdą i Polszczykiem z WSI (prezesi SKOK Wołomin) - prowadzał się po mieście w paradach aby uwiarygadniać tą złodziejską aferę i pozyskać nowych klientów-frajerów (wstawię foto lub dam link).

Vote up!
0
Vote down!
0

Motto na dziś: "Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć".

#1634034

To czekamy! Będzie kapiszon czy spadną jakieś aureole?

Vote up!
0
Vote down!
0
#1634100

- prawdziwa żydo-bolszewicka mafia (nie ta co kiedyś z tymi gnojkami od haraczy) - tylko prawdziwa z definicji - czyli przestępcy, policja, prokuratura i sądy współdziałają ze sobą w przestępstwach i dzielą łupy.

Hotel Trylogia jak i przychodnia lekarska (prywatna) - Multimedica powstały jak wynika z analizy z ukradzionych ze SKOK-ów pieniędzy.

PS - na miniaturce (nie potrafię tylko na tym forum wstawiać zdjęć ale się nauczę bo mam co wstawiać - niektóre zdjęcia sensacyjne :) - R.Madziar z PiS-u były Burmistrz Wołomina (ten z lewej) na paradzie ulicznej SKOK z aferałem Mariuszem Gazdą (drugi Prezes SKOK - ten z prawej). Czyli Burmistrz z PiS-u pracował jak naganiacz - obecnie jeden z prezesów TOTO-lotka nie do ruszenie bo ma 100% ochronę ministra J.Sasina.
Pan minister tu więcej obsadził stanowisk byłymi SB-kami i TW-u np. Heniek Sz. esbecki kapuś z byłej Fabryki FOC Polmo Marki którą zniszczono ale produkcję wyprowadziło dwóch SB-ków do swoich prywatnych zakładów.

Jak się nie potrafią oczyścić to zacznie im to samo wyłazić z szafy a może i zaczną trupy wypadać. Napisze o tym jak SB-ek i właściciel Trylogii wywiózł syna do lasu i dlaczego kazał mu kopać dół - grób ! (to autentyczne zdarzenie około 10 lat temu)

Takie tu q***y są powszechnie szanowanymi "autorytetami".

Vote up!
0
Vote down!
0

Motto na dziś: "Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć".

#1634119

...ewoluują tylko sposoby i środki, jakie stosują. Nadal wykorzystuje się "przypadkowe" i nieprzypadkowe okazje, ale mechanizm pozostaje taki, jak opisał to Bezmienow>>

Vote up!
0
Vote down!
0

Krispin z Lamanczy

#1634076

Działacze PO składają zawiadomienie do "pisowskiej" prokuratury ws. przekrętów podczas... partyjnego głosowania PO w Tczewie

Vote up!
0
Vote down!
0
#1634161