ROZMOWA Z BOGIEM [19]

Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
Kultura

Litania do św. Anny

 

Żywot świętej Anny. Urodziła się w Judei, gdzie w Betlejem był jej rodzinny dom, a rodzice to Natan i Maria z królewskiego rodu Dawida. Nie posiadali ziemskich dostatków, lecz bogaci byli w cnoty i dobre uczynki. Anna otrzymała od swoich rodziców staranne wychowanie, pogłębione przez służbę w świątyni jerozolimskiej. Swojego męża Joachima poślubiła gdy miała 24 lata. Joachim z kolei wychowywał się w zamożnej i znakomitej rodzinie w Nazarecie. Joachim i Anna uważali swoje małżeństwo jako związek święty, przez Boga złączony. Anna była wzorem i przykładem życia dla wszystkich małżonek.

Choć byli małżonkami szczęśliwymi, Pan Bóg ciężko doświadczył tych małżonków brakiem potomstwa. Przez dwadzieścia lat małżeństwa nie doczekali się ani synów, ani córek. W kulturze żydowskiej brak dziecka był uważany za hańbę i karę Bożą. Pewnego dnia Anna udała się do ogrodu, by tam opłakiwać swoje życie. Kiedy podniosła oczy w niebo i zobaczyła gniazdo wróbli na drzewie laurowym, wypowiedziała błagalną modlitwę do Boga: „Panie, Boże wszechmogący, który obdarzyłeś potomstwem wszystkie stworzenia, zwierzęta dzikie i domowe, gady, ryby, ptaki i wszystko to cieszy się ze swego potomstwa, dlaczego mnie jedną odsunąłeś od daru twojej łaskawości? Ty wiesz, Panie, że do początku małżeństwa złożyłam ślub, iż jeżeli dasz mi syna lub córkę ofiaruję je tobie w twym świętym przybytku”.

Wtedy miał ukazać się Anioł, który zapowiedział narodzenie dziecka. Małżonkowie ogromnie ucieszyli się tą radosną nowiną. W 45 roku życia Anny, dnia 8 września urodziła się dziewczynka, której zgodnie ze zwyczajem żydowskim w piętnastym dniu nadano imię. Gdy Maryja podrosła, Anna wypełniła ślubowanie. Udała się z mężem Joachimem i córką Maryją do Jerozolimy, wprowadzili córkę do świątyni i poświęcili ją na służbę Boga. Maryja służąc w świątyni wzrastała w łasce i miłości Bożej. Maryja wyrosła w świątyni i pozostała tam aż do dwunastego roku życia, prześcigając wszystkie inne dziewczęta swoją pobożnością, znajomością Boskiego prawa, w pokorze, w czystości i w każdej cnocie.

W czternastym roku życia została poślubiona Józefowi. Według niektórych przekazów legendarnych, krótko potem zmarł Joachim. Anna zaś żyła z Maryją i Józefem w Nazarecie i dożyła 80 lat życia. Gdy zbliżał się jej koniec, Jezus, Maryja i Józef nie odstępowali od jej łoża. Gdy przyszła godzina śmierci pożegnała się z najbliższymi, poleciła Bogu ducha swego i zasnęła w Panu przy błogosławieństwie Jezusa i przy modlitwie Maryi i Józefa. Ciało jej pochowano blisko ciała św. Joachima, w Dolinie Jozafata.

Kult św. Anny rozwijał się bardzo szybko wraz z rozwojem kultu Matki Bożej. Już w IV-V wieku istniał w Jerozolimie przy Sadzawce Betezda kościółek ku czci św. Joachima i Anny. W roku 710 jej ciało zostało przeniesione do Konstantynopola i złożone w kościele wybudowanym ku jej czci przez cesarza Justyniana około 550 r. Stąd zaś w czasie wojen krzyżowych zostało przeniesione do Francji w pobliże Lyonu. [1]

 

Litania do św. Anny

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami

Święta Anno, módl się za nami

Święta Anno, Matko Najświętszej Maryi Panny,

Święta Anno, służebnico Ojca Przedwiecznego,

Święta Anno, Matko Rodzicielki Syna Bożego,

Święta Anno, świątynio Ducha Świętego,

Święta Anno, piastunko Jezusa i Maryi,

Święta Anno, naczynie wybrane Opatrzności Bożej,

Święta Anno, miłością Bożą pałająca,

Święta Anno, chlubo wszystkich niewiast,

Święta Anno, przykładzie wiernych żon,

Święta Anno, wzorze wszystkich matek,

Święta Anno, cicha i pokorna,

Święta Anno, Matko sprawiedliwa,

Święta Anno, wzorze wychowania dzieci d1a Boga,

Święta Anno, wzorze cichego życia domowego,

Święta Anno, aniele cierpliwości i wyrozumiałości,

Święta Anno, mistrzyni modlitwy i ofiary,

Święta Anno, nauczycielko prawdy i miłości,

Święta Anno, nadziejo chorych i nieszczęśliwych,

Święta Anno, obrono sierot i wdów,

Święta Anno, pociecho ubogich i opuszczonych,

Święta Anno, ucieczko błądzących,

Święta Anno, opiekunko żniwnych pól,

Święta Anno, przemożna Orędowniczko u Boga.

 

Prosimy Cię, święta Anno:

Abyś wszystkim rodzinom katolickim pokój i zgodę wyjednała, wysłuchaj nas, święta Anno

Abyś wszystkich powołanych do służby Bożej wspierała,

Abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują, wspomagała,

Abyś podróżujących od wypadków zachowała,

Abyś wszystkim czcicielom Twoim nieustannie pomagała,

Abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

 

V. Módl się za nami, święta Anno,

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Boże, który wybrałeś świętą Annę na Matkę Rodzicielki Twego Jednorodzonego Syna, spraw łaskawie, abyśmy za Jej przykładem. służyli Tobie z miłością i osiągnęli wieczne zbawienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. [2]

 

Naturalnie imię Anna (hebr. hanna znaczy „łaska”), jest jednym z najpopularniejszych imion w Polsce. Św. Anna jest patronką matek, kobiet rodzących, wdów, żeglarzy, ubogich oraz szkół chrześcijańskich. Najsłynniejsze Sanktuarium św. Anny w Polsce znajduje się na Górze św Anny na Ziemi Opolskiej. W Warszawie znany jest także b. dobrze zabytkowy kościół akademicki św. Anny przy Krakowskim Przdmieściu. A w Glasgow na Ziemi Szkotów mamy polskie duszpasterstwo dla Polonii przy kościele św. Anny na Dennistoun, które prowadzą księpa Chrystusowcy. Uroczystość ku Jej czci przypada zaś 26 lipca i wtedy wspominamy św. Annę. A tu dla chętnych Litania do Świętej Anny, którą można odmiawiać, słuchając: opublikowana 21 kwietnia 2015 r. przez Bogdan Bednarz:

 

Modlitwa rodziców do św. Anny

 

Święta Anno, matko Maryi Dziewicy i babciu Pana Jezusa: Ty wspólnie ze św. Joachimem wychowałaś swoją córkę w oczekiwaniu na Mesjasza i nauczyłaś ją odpowiadać z gotowością na każdy znak Boga, przygotowując ją w ten sposób na przyjęcie łaski macierzyństwa Syna Bożego. Pomóż także nam być dobrymi rodzicami i dziadkami, zatroskanymi o to, by nasze dzieci i wnuki odkryły jak bardzo Bóg je miłuje i nauczyły się gorliwie odpowiadać na Boże powołanie. Święta Anno, błogosław i chroń nasze rodziny. Amen. [3]

 

Przypisy:

[1] ]]>https://www.swanna.pl/sanktuarium/sw-anna-babcia-pana-jezusa.html]]>

[2] ]]>https://kolegiata-anna.pl/swieci/modlitwy-do-sw-anny/litania-do-sw-anny/]]>

[3] ]]>http://www.swanna.mojeledziny.pl/parafiaa/nasza-patronka/modlitwy/]]>

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (5 głosów)

Komentarze

8 grudnia 2018 roku odeszła od nas ś.p. Jolanta Szczypińska,poseł ale przede wszystkim dobry człowiek.

Na zawsze pozostanie w naszych sercach.

 

Vote up!
6
Vote down!
0
#1638054