ROZMOWA Z BOGIEM [13]

Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
Kultura

Litania do św. Józefa

 

„Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus” (Mt 1, 18 – 25).

 

„Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego.” (Mt 2, 13 – 15).

 

„A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie, i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia». On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w strony Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: Nazwany będzie Nazarejczykiem.” (Mt 2, 19 – 23).

 

Litania do św. Józefa

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Józefie,

Przesławny Potomku Dawida,

Światło Patriarchów,

Oblubieńcze Bogarodzicy,

Przeczysty Stróżu Dziewicy,

Żywicielu Syna Bożego,

Troskliwy Obrońco Chrystusa,

Głowo Najświętszej Rodziny,

Józefie najsprawiedliwszy,

Józefie najczystszy,

Józefie najroztropniejszy,

Józefie najmężniejszy,

Józefie najposłuszniejszy,

Józefie najwierniejszy,

Zwierciadło cierpliwości,

Miłośniku ubóstwa,

Wzorze pracujących,

Ozdobo życia rodzinnego,

Opiekunie dziewic,

Podporo rodzin,

Pociecho nieszczęśliwych,

Nadziejo chorych,

Patronie umierających,

Postrachu duchów piekielnych,

Opiekunie Kościoła Świętego,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

P: Ustanowił go panem domu swego.

W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

 

Módlmy się:

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Pamiętajmy modlitwa jest rozmową z Bogiem. I nie ma modlitwy niewysłuchanej! Owoce modlitwy zjawią się w swoim czasie. A tu dla chętnych Litania do św. Józefa, którą można odmiawiać, słuchając:

 

Modlitwa oddania się Św. Józefowi

 

Święty Józefie, moc Twej modlitwy sprawia, że najtrudniejsze sprawy Tobie powierzone, stają się łatwe do rozwiązania. Błagamy Cię więc, wejrzyj na nasze obecne potrzeby, przybądź nam z pomocą, pociesz w naszych smutkach, obawach, troskach i bólach. Oddal od nas niebezpieczeństwo nam grożące, weź pod swoją opiekę wszystko, co twojej przemożnej opiece polecamy. Okaż nam, Święty Józefie, jak dobry jesteś dla tych, którzy pragną pozostać na zawsze Twoimi wiernymi czcicielami. Amen.

 

Odpusty na przeżywany obacnie Rok św. Józefa

 

Warto wiedzieć i to, że Penitencjaria Apostolska ogłosiła 8 grudnia 2020 r. obecny czas właśnie Rokiem św. Józefa i naturalnie jest to związane z Dar Odpustu zupełnego, który można otrzymać pod zwykłymi warunkami oraz z tzw. dar Odpustów cząstkowych. Pisze o tym obszernie i klarownie ks. Krzysztof Ołdakowski SJ w artykule pt. „Odpusty na Rok św. Józefa, dekret Penitencjarii”, w którym czytamy: „[...] Dekret stwierdza, że św. Józef był człowiekiem modlitwy, który zaprasza dzisiaj wszystkich do pogłębienia dziecięcej relacji z Ojcem, pozwalającej rozeznać Jego wolę w życiu. Odpust zupełny zostaje udzielony tym, którzy przez przynajmniej 30 minut podejmą medytację nad modlitwą Ojcze Nasz lub wezmą udział w rekolekcjach lub jednodniowym dniu skupienia obejmującym medytację nad osobą Oblubieńca Maryi. [...]

Aby podkreślić uniwersalność patronatu św. Józefa w Kościele, Penitencjaria Apostolska udziela Odpustu wiernym, którzy odmówią jakąkolwiek modlitwę prawnie zatwierdzoną lub spełnią innym akt pobożności ku czci św. Józefa, szczególnie przy okazji świąt jemu dedykowanych, a więc 19 marca i 1 maja, a także w Święto św. Rodziny, w Niedzielę św. Józefa (według tradycji bizantyńskiej), 19 dnia każego miesiąca oraz w każdą środę, czyli w dzień szczególnie poświęcony św. Józefowi w tradycji łacińskiej. [...]”.

Powyższe informacje są dostępne na stronie: https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2020-12/dekret-penitencjarii-apostolskiej-na-rok-swietego-jozefa.html

 

Narodowe Sanktuarium św Józefa w Kaliszu

 

Nasłynniejsze, łaskami b. bogate, Narodowe Sanktuarium św Józefa w Polsce znajduje się w Kaliszu. Warto wiedzieć, iż w 1670 r. mieszkaniec wsi Szulec nazwiskiem Stobienia funduje obraz Świętej Rodziny jako wotum dziękczynne Świętemu Józefowi za uzdrowienie i umieszcza go w kolegiacie kaliskiej. 31 maja 1783 r. papież Pius VI koronuje w Rzymie kopię Obrazu Świętego Józefa i wydaje dekret zezwalający na koronocję w Kaliszu. Koronacja Cudownego Obrazu w Kaliszu dokonuje się ostatecznie 15 maja 1796 r. przez przez posługę sufragana gnieźnieńskiego bp Michała Kościeszę Kosmowskiego delegowanego przez Stolicę Apostolską. Bł. papież Pius IX ogłasza w 1870 r. św. Józefa patronem Kościoła Powszechnego. Papież Paweł VI podnosi w roku 1978 kolegiatę kaliską do godności Bazyliki Mniejszej. Litanię do św. Józefa, modlitwy przez Jego wstawiennictwo i powyższe informacje zaczerpnięto właśnie ze strony tego Sanktuarium, oto adres:

https://www.swietyjozef.kalisz.pl/Modlitwy/2.html

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.5 (głosów:6)

Komentarze

Jak na razie najpiękniejsza, najwymowniejsza i najwierniejsza ekrainizacja narodzin naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. W tym nadzywczajna, cudowna posługa św. Józefa, mężczyzny z krwi i kości, męża honoru, męża sprawiedliwego i mężnego! Opiekuna Świętej Rodziny. W obecnej dobie b. głębokiego kryzysu męskości, w dobie ogarniającej świat, Europę i Polskę wszędobylskiej zniewieściałości, tchórzliwości mężczyzna stający na wysokości zadania, mężczyzna mocny i wierny, mężczyzna zawierzenia. Przyznam się szczerze, iż wiele razy widziałem już ten obraz w swoim życiu i wciąż powracam do niego, jakoby pierwszy ten raz. Film opublikowany 17 lutego 2016 r. przez Eli T:

The best movie about the birth of Yeshua ha Mashiach (Jesus) and the struggles of Miriam (Mary) and Yosef (Joseph).

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1657071

To jedna z najbardziej znanych i lubianych pieśni ku czci św. Józefa. Znana mi osobiście od wielu lat. Niezwykle lubię wracać do niej przy różnych okolicznościach, b. często nucę sobie tę melodię nie tylko w sercu i pod nosem. Czyli pieśń: „Szczęśliwy, kto sobie Patrona”. Pieśń wykonana na zakończenie Liturgii 5 października 2019 r. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa – Bazylika kolegiacka Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kaliszu, na organach Mateusz Ziętek. Pieśń opublikowana 23 listopada 2019 r. przez Ad maiorem Dei gloriam:

 

Szczęśliwy kto sobie Patrona

 

Szczęśliwy kto sobie Patrona

Józefa ma za Opiekuna;

Niechaj się niczego nie boi,

Gdy święty Józef przy nim stoi,

Nie zginie.

 

Idźcie precz marności światowe,

Boście wy do zguby gotowe;

Już ja mam nad kanar słodszego,

Józefa Opiekuna mego,

Przy sobie.

 

Ustąpcie, szatańskie najazdy,

Przyzna to zemną człowiek każdy,

Że choćby i samo powstało,

Piekło się na mnie zbuntowało,

Nie zginę.

 

Gdy mi jest Józef ulubiony,

Obrońca od każdej złej strony;

Onci mnie ze swojej opieki

Nie puści, i zginąć na wieki

Nie mogę.

 

Przeto cię upraszam serdecznie,

Józefie święty, bym bezpiecznie

Mógł mieć zgon i lekkie konanie,

I grzechów moich skasowanie,

Przy śmierci.

 

Gdy mi zaś przyjdzie przed Sędziego

Stawić się, wielce straszliwego;

Bądźźe mi Józefie przy sądzie,

Kiedy mnie sądzić Bóg zasiądzie,

Patronem.

 

Odpędzaj precz nieprzyjaciela

Duszy mej, spraw oskarżyciela;

Kiedy mnie skarżyć, prześladować

Będzie chciał, chciejże mnie ratować,

O Święty!

 

Józefie! oddal czarta złego,

A Boga mnie zagniewanego

Przejednaj, o co cię serdecznie

Upraszam, bym mógł z tobą wiecznie

Królować. Amen.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1657082

Przepiękny utwór, który gorąco polecam niepoprawnym blogerom i blogerkom, naszym sympatykom, a wielka też szkoda, że tak mało znany! Ja sam trafiłem na tę balladę całkiem przypadkiem.

Z tej okazji warto przypomnieć wspaniałego kapłana, oddanego ubogim kamilianina, działacza społecznego na rzecz pomocy bezdomnym, autora muzyki religijnej. O. Bogusław Paleczny ur. się 9 maja 1959 w Szczecinie. Jeszcze jako jego alumn w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie od 1989 niósł pomoc najuboższym i bezdomnym. Śluby wieczyste złożył w 1993, a święcenia kapłańskie otrzymał 21 maja 1994.

W 1991 powołał do życia za zgodą władz zakonnych Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej (KMPS), działającą w ramach i strukturach Zakonu Ojców Kamilianów. Z jego inicjatywy w ramach KMPS powstały między innymi Bar Charytatywny „Św. Marta” oraz Pensjonat Socjalny „Św. Łazarz” dla bezdomnych mężczyzn w warszawskiej dzielnicy Ursus, gdzie schronienie uzyskało 100 osób. Śpiewał i grał na gitarze, wydał 9 płyt. Dzięki środkom uzyskanym z koncertów mógł prowadzić działalność charytatywną oraz na bieżąco przeprowadzać najpotrzebniejsze remonty. Zmarł 2 czerwca 2009 w Tarnowskich Górach. Ballada O. Bogusława opublikowana 11 Marca 2011 r. przez Pauliniaxxx:

 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1657157

O tym coś niecoś w „Skarby Kościoła”. To cykl mający na celu przybliżanie nam życiorysów świętych. Istotą, sednem sprawy i metody zarazem jest ukazywanie ich męstwa i ducha w głoszeniu światu Boga, niekiedy za cenę swojego życia. My zaś dzięki temu cyklowi możemy przekonać się, że świętość nie jedno ma oblicze. Filmik publikowany 18 Marca 2019 r. przez Telewizja Misericordia:

 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1657160

Gorąco polecam wszystkim niepoprawnym blogerom, blogerkom i naszym sympatykom, tę tak przecież przez los kresową kolędę: "Uciekali", śpiewa wprost cudownie Chór Bez Batuty. Opublikowana 5 grudnia 2016 r. przez NawrotkaTv, a zatem:

 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1657181

To już trzeci raz z kolei, jak ktoś bez żadnego słowa obniża wartość wpisu „Rozmowa z Bogiem”. Czy ktoś tak nie lubi, nienawidzi modlitwy, iż ją deprecjonuje, skreśla, odsyła na margines?! Komu niepodoba się Litania do św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski, Proroka odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli i zaborów?! Komu niepodoba się, przeszkadza mu Litania do św. Charbela, który swoim ubóstwem i cudami zadziwił już cały świat?! Wreszcie i dziś, komu niepodoba się Litania do św. Józefa Opiekuna Świętej Rodziny, czyżby jakiś niepoprawny Herod?! Naturalnie dopuszczam nieuważny błąd ale to już trzeci raz, za dużo tych błędów. Chcę się dowiedzieć, usłyszeć argumentację......

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1657206

.....sąd nad człowiekiem ukrywającym się z wartością swojej oceny, tego wpisu. Masz do tego prawo, takie są tu zasady i ja te zasady anonimowści ocen pracy innych szanuję. Nie masz natomiast prawa żadnego, bo nikt nie ma takiego prawa nigdzie, by niszczyć pracę (deprecjonować, obniżać, zaniżać wartość) pracy bezpodstawnie kogokolwiek (konieczna argumentacja nad którą można się na forum wspólnie pochylić), dlatego właśnie sąd nad tym uczynkiem, ktokolwiek to był, pozostawiam samemu Bogu. Pan mówi nam wyraźnie: miejscie w sobie bojaźń Bożą. Nie mówimy tu naturalnie o przypadkowym, nieszczęśliwym błędzie (pomyłce).

Zarazem chcę przypomnieć wszystkim blogerom niepoprawnym, iż mamy cztery grzechy śmiertelne, wołające o pomstę do Nieba, poświadczone przez KKK: zabójstwo, uciskanie wdów i sierot, grzechy przciwko naturze (homoseksualizm) i właśnie niepłacenie za pracę! Tu na tej b. pożytecznej stronie nikt nam za pracę nie płaci, tym b. trzeba szanować pracę innych, znaczy nie niszczyć tej pracy, bez żadnej argumentacji. Jeśli jednak ktoś to robi celowo (o nieszczęśliwym błędzie pisałem powyżej), to przez swoje czyny jest po prostu człowiekiem podłym, którego potocznie zwie się kanalią lub inaczej. I po temu oświadczam na forum, iż ponieważ celowe niszczenie pracy innych jest wielkim złem, mam to przeciwko tej osobie, która to czyni, zarazem skrywając się za swoim przywilejem anonimowości! I będę to miał przeciwko, dopóki ta osoba otwarcie na forum nie przeprosi! Pozdrawiam gorąco wszystkich blogerów niepoprawnych.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1657207

Jest to b. cenny dokument o ukrytym życiu Jezusa, jako dziecka i młodzieńca, wreszcze młodego mężczyzny. Film opublikowany 1 wrześna 2014 r. przez Krzysztof Łukaszewicz:

 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1657276

W roku Św. Józefa (od 8 grudnia 2020-2021) ks. Prałat dr Andrzej Latoń. Narodowwe Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. - 10 lutego 2018. Konferencja opublikowana 3 lutego 2021 r. przez DOM JÓZEFA TV:

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1663974

Jest to dobre czytanie: doświadczony życiem św. Józef. Dobry punkt odniesienia na te trudne czasy, by świętować to, co w życiu mężczyzny jest największą karierą: bycie ojcem, mężem, mężczyzną. Wspaniale byłoby, aby w dniu św. Józefa każdy z nas uczcił ojca – mówi w Dobrym Czytaniu Piotr Podlecki zauważając, że wbrew powielanym niekiedy opiniom św. Józef by zadbać o Najświętszą Rodzinę nie mógł być człowiekiem starym. Oczywiście w programie nie mogło zabraknąć polecenia książek. 18 Mar 2020 r. przez PCh24TV (Polonia Christiana):

 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1663975

Już 19 marca 2021 r. uroczyście świętujemy Oblubieńca Matki Bożej, Józefa z Nazaretu, ziemskiego opiekuna naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Wielu wiernych przed jego świętem odmawia nowennę, prosząc o potrzebne łaski.

Nowenna do świętego Józefa to dziewięć dni modlitwy, na które składają się krótkie rozważania każdego dnia, modlitwa do świętego Józefa, oraz litania. Ze względu na swoją długość, uczestniczyć mogą w niej nawet osoby, które również w Wielkim Poście nie mają zbyt wiele czasu. Dołącz i Ty! Dziś drugi dzień Nowenny. Czytaj więcej: https://nowennadoswjozefa.pl/?ka=009016

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1664683

Czego chcieć więcej, dosłownie?! Dlatego nie przegap i nie prześpij takiej okazji! Odmów Litanię do św. Józefa, dołóż inne modlitwy i własne intencje. Wszak nigdy dość podkreślania, że w wciąż za mało mówimy o św. Józefie. Albowiem 19 marca to wyjątkowa data dla każdego katolika. Kościół uroczyście wspomina św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, Głowy Najświętszej Rodziny, Opiekuna Jezusa Chrystusa! To wyjątkowy patron, mężczyzn, ojców, opiekunów, który jest wzorem na te trudne dla wierzących czasy. Gorąco polecam te trzy filmiki opublikowane dziś przez PCh24TV (Polonia Christiana), przygotowane z myślą o tym dniu właśnie i o jego przemożnym Patronie.

Pierwszy pt. „Dlaczego Maryja pokochała św. Józefa?”, związany z nowym odcinkiem programu "Niewolnik Niepokalanej":

 

Drugi pt. “Św. Józef - pogromca demonów. Czy uratuje Kościół?”. Program przygotowany przez redaktora Krystiana Kratiuka "Ja, katolik":

 

I trzeci pt. „Św. Józef na czas kryzysu? To nabożeństwo daje wiele łask!”. W którym rekolekcjonista związany ze Wspólnotą Świętego Józefa, ks. Dariusz Dąbrowski opowiada nam o św. Józefie oraz nabożeństwie zawierzenia siebie św. Józefowi, a zatem:

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1665610