ROZMOWA Z BOGIEM [11]

Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
Kultura

Litania do św. Andrzeja Boboli

 

Decyzję o beatyfikacji męczennika św. Andrzeja Boboli ogłosił papież Pius IX 24 czerwca 1853 roku. Po wysłuchaniu w tym dniu Mszy św. pontyfikalnej w Bazylice Laterańskiej papież ogłosił wobec kardynałów, że: "bezpiecznie można przystąpić do uroczystej beatyfikacji Wielebnego Andrzeja Boboli", oraz polecił opracować brewe na tę uroczystość. Uroczystość beatyfikacji Męczennika odbyła się w Bazylice św. Piotra w Rzymie, dnia 30 października 1853 roku. Opisał ją naoczny świadek, Sługa Boży Kościoła katolickiego ks. Hieronim Kajsiewicz, polski kaznodzieja, współzałożyciel zakonu zmartwychwstańców.

Nad główną bramą bazyliki widniał obraz Boboli przywiązanego do słupa i dręczonego przez siepaczy, opatrzony odpowiednimi napisami. Cała bazylika była wewnątrz obita czerwonym adamaszkiem ze złotymi galonami i frędzlami. Przed balustradą oddzielającą konfesję św. Piotra od reszty świątyni umieszczono na lewym i prawym bocznym pilastrze napisy w języku łacińskim. Nad trybunami przygotowanymi dla chóru zawieszono obrazy przedstawiające uleczenie Florkowskiej i Chmielnickiego. Nad konfesją św. Piotra widniał wizerunek Błogosławionego, na razie jeszcze zasłonięty.

O godzinie 10 rozpoczęła się uroczystość. Do konfesji św. Piotra weszli członkowie Kongregacji Obrzędów. Postulator sprawy w krótkiej przemowie przedstawił cnoty i męczeństwo Boboli i poprosił prefekta Kongregacji o ogłoszenie brewe beatyfikacyjnego. Sekretarz Kongregacji stanął na mównicy, odczytał brewe apostolskie.

Na treść brewe złożył się krótki życiorys Męczennika, jego cnoty, śmierć za wiarę, cuda zawdzięczane jego wstawiennictwu, przebieg procesu beatyfikacyjnego, w końcu sam dekret: "Dla tych powodów, pragnąc, by w tak ciężkich czasach i wobec wielkiej liczby nieprzyjaciół, wierni Chrystusa uzyskali nowy wzór, któryby wzmógł ich odwagę w walce, skłaniając się do próśb całego Towarzystwa Jezusowego i opierając się na zdaniu WW. Braci Naszych, św. Kościoła Rzymskiego kardynałów, członków Kongregacji Świętych Obrzędów, powagą apostolską, tym listem pozwalamy, tegoż Sługę Bożego Andrzeja Bobolę, kapłana profesa Towarzystwa Jezusowego, który za wiarą katolicką i dusz zbawienie poniósł męczeństwo, nazywać odtąd imieniem Błogosławionego i ciało jego oraz święte relikwie wystawiać na cześć publiczną".

Po południu o godzinie 16 sam Ojciec św. Pius IX, przybrany w strój czerwony, w otoczeniu kardynałów i dworu przyszedł oddać cześć błogosławionemu Męczennikowi. Tak skończył się ten wielki dzień.

Gdy odbywała się uroczystość beatyfikacyjna, ciało Męczennika znajdowało się w kościele dominikanów w Połocku. Po powstaniu styczniowym Dominikanie musieli opuścić Połock, a kościół został przekazany kapłanom diecezjalnym, którzy zostali kustoszami Relikwii do 20 lipca 1922 roku. Wtedy to właśnie władze radzieckie zabrały je z kościoła w Połocku i przewiozły do Moskwy, gdzie zostały złożone w gmachu Wystawy Higienicznej Ludowego Komisariatu Zdrowia. Po licznych zabiegach Stolicy Apostolskiej zgodzono się na przywiezienie ciała Błogosławionego do Rzymu, a dniu 2 listopada 1922 roku. Trumna z relikwiami Andrzeja Boboli spoczęła w kaplicy Św. Matyldy na Watykanie, a od maja 1924 roku Ojciec św. przekazał relikwie jezuickiemu kościołowi al Gesu w Rzymie.

Sprawa kanonizacji rozpoczęła się 4 grudnia 1923 roku. Cuda uzdrowienia pani Idy Henryki Konopeckiej i siostry Alojzy Dobrzyńskiej ze Zgromadzenia Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP uznane przez Kongregację Obrzędów stały się podstawą do ogłoszenia bł. Andrzeja, Świętym Kościoła. Kanonizacja odbyła się 17 kwietnia 1938 roku w Rzymie.

Przedłużeniem uroczystości kanonizacyjnych stał się tryumfalny przewóz relikwii św. Andrzeja z Rzymu do Polski w czerwcu 1938 roku. Złożono je w kaplicy księży Jezuitów na Polach Mokotowskich w Warszawie. Dziś jest tam słynne już na całą Polskę, a nawet Europę Sanktuarium pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli, znajdujące się u zbiegu ulic Boboli i Rakowieckiej (pod numerem 61) w warszawskiej dzielnicy Mokotów. Sanktuarium zbudowane zostało w latach 1980–1989, wcześniej był tam ogród ojców jezuitów oraz wspomniana wyżej kaplica, gdzie od 1938 przechowywano relikwie św. Andrzeja Boboli, drugorzędnego Patrona Polski.

Cały wpis jest dostępny na stronie:

http://www.strachocina.przemyska.pl/www_old/sanktuarium-swiety.html

 

Modlitwa za ojczyznę

 

Święty Andrzeju,

Patronie trudnych czasów!

Ty krzepiłeś Polaków

w czasach wszelkiego zagrożenia.

Oddajemy się Tobie w opiekę.

Pomagaj nam wytrwać

pośród wszystkich doświadczeń

osobistych i społecznych.

Wyjednaj nam łaskę

Bożego pokoju i jedności,

byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością

umieli dostrzegać i oceniać

sprawy własne i sprawy Narodu

w świetle Ewangelii Chrystusa.

Uproś nam odwagę działania,

byśmy nie trwali w bezradności

wobec zła, które nie ustaje.

Niech nas napełnia Boża radość,

gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki.

Święty Andrzeju Bobolo,

oręduj za nami u Pana.

Amen.

 

Litania do św. Andrzeja Boboli

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.

Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,

Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,

Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli,

Święty Andrzeju, napełniony Duchem Bożym,

Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźniego aż do oddania swego życia,

Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,

Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę,

Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,

Święty Andrzeju, Apostole Polesia,

Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych braci,

Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych,

Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,

Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach

Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,

Święty Andrzeju, męczenniku i apostole,

Święty Andrzeju, apostołujący nawet po śmierci wędrówką umęczonego ciała,

Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,

Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,

Święty Andrzeju, wielki orędowniku Polski,

Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze,

Święty Andrzeju, prawdziwy towarzyszu Jezusa,

 

Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga!

Abyśmy nigdy nie odstąpili od naszej wiary,

Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili,

Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili,

Abyśmy dla zbawienia naszej duszy gorliwie z łaską Bożą współpracowali,

Abyśmy Bogu wiernie służyli,

Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali,

Abyśmy byli wytrwali w znoszeniu wszelkich przeciwności,

Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się. Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci, spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej, męczennik. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

A tu dla chętnych Litania do św. Andrzeja Boboli, którą można odmiawiać, słuchając:

 

Modlitwa do Św. Andrzeja Boboli jako Patrona Polski

 

Święty Andrzeju Bobolo,

nasz wielki Patronie!

Dziękujemy Wszechmocnemu za to,

że do świętych Wojciecha i Stanisława,

patronów z początku naszych dziejów,

dodał u boku Królowej Polski Ciebie.

Twoje życie dopełniło się męczeństwem

w krytycznym okresie pierwszej Rzeczypospolitej,

a Twoja świętość uznana została

przy końcu drugiej Rzeczypospolitej,

której odrodzenie przepowiedziałeś.

Obecnie w niepodległej Ojczyźnie

patronujesz odnowie naszego życia,

tak osobistego, jak i społecznego,

żeby wzrastała jedność w Polsce, Europie i świecie.

Niech Twój patronat zjednoczy nas

w miłości przez wiarę w imię Jezusa Chrystusa,

Twojego i naszego Pana,

który z Ojcem żyje i króluje

w jedności Ducha Świętego

przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

 

P.S.

Litanię do św. Andrzeja Boboli oraz modlitwy przez Jego wstawiennictwo zaczerpnięto ze strony: http://www.strachocina.przemyska.pl/www_old/sanktuarium-modlitwy.html

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.7 (głosów:5)

Komentarze

 Ks. Prałat Józef Niżnik, kustosz Sanktuarium w Strachocinie, dziekan i asystent diecezjalny Akcji Katolickiej, opowiada o św Andrzeju Boboli, o Jego cudach i o Jego kulcie. Opublikowany 13 kwietnia 2018 r. przez MaTer, a zatem:

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1639707

Polska na dzień dobry w weekend o św. Andrzeju Bobola Patronie Polski, o Jego cudach i objawieniach w Telewizja Republika. Opublikowany 4 lipca 2017 r. przez Telewizja Republika:

 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1639711

Ks. Prałat Józef Niżnik kustosz Sanktuarium w Strachocinie, dziekan i asystent diecezjalny Akcji Katolickiej. W Rozmowach niedokończonych pt. „Święty Andrzej Bobola nadzieją dla Polski cz.I”, wspomina św. Andrzeja Bobolę jako wielkiego patrona i wspomożyciela Polski i Polaków. Program opublikowany 3 lutego 2016 r. przez Radio Maryja:

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1639719

Warto wysłuchać i polecić innym kazanie ks. Grzegorza Śniadocha IBP, wygłoszone 16 maja 2017 r., czyli z okazji uroczystości św. Andrzeja Boboli. Mówi w nim o Invicti Athletæ Christi (Niezwyciężony bohater Chrystusowy), czyli o encyklice papieża Piusa XII ogłoszoną w 300. rocznicę śmierci św. Andrzeja Boboli. Filmik opublikowany 22 września 2017 r. przez Duszpasterstwo Tradycji Katolickiej w Białymstoku, a zatem:

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1639864

Kalendarz Historyczny, czyli tym razem rzecz o św. Andrzeju Boboli Patronie Polski. Filmik opublikowany 30 października 2016 r. przez Telewizja Republika:

 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1639865

Objawień jak najbardziej współczesnych i rozpoznanych! Cały Wywiad z ks. Prał. Józefem Niżnikiem, Proboszczem miejsca, niezwykle doświadczonym przez te wydarzenia, które zmieniły i jego własne życie. Patron Polski wzywa Polaków do czuwania i wzmożonej modlitwy, do czci jego świętej osoby, jako szczególnie orędującej za naszą ojczyzną w Niebie. Wywiad przeprowadzony w czerwcu 2020 roku. Jest to poprawiona wersja na prośby w komentarzach. Poprawiono jakość dźwięku! Opublikowany 29 stycznia 2021 r. przez Fit Spirit:

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1664382