ROZMOWA Z BOGIEM [11]

Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
Kultura

Litania do św. Andrzeja Boboli

 

Decyzję o beatyfikacji męczennika św. Andrzeja Boboli ogłosił papież Pius IX 24 czerwca 1853 roku. Po wysłuchaniu w tym dniu Mszy św. pontyfikalnej w Bazylice Laterańskiej papież ogłosił wobec kardynałów, że: "bezpiecznie można przystąpić do uroczystej beatyfikacji Wielebnego Andrzeja Boboli", oraz polecił opracować brewe na tę uroczystość. Uroczystość beatyfikacji Męczennika odbyła się w Bazylice św. Piotra w Rzymie, dnia 30 października 1853 roku. Opisał ją naoczny świadek, Sługa Boży Kościoła katolickiego ks. Hieronim Kajsiewicz, polski kaznodzieja, współzałożyciel zakonu zmartwychwstańców.

Nad główną bramą bazyliki widniał obraz Boboli przywiązanego do słupa i dręczonego przez siepaczy, opatrzony odpowiednimi napisami. Cała bazylika była wewnątrz obita czerwonym adamaszkiem ze złotymi galonami i frędzlami. Przed balustradą oddzielającą konfesję św. Piotra od reszty świątyni umieszczono na lewym i prawym bocznym pilastrze napisy w języku łacińskim. Nad trybunami przygotowanymi dla chóru zawieszono obrazy przedstawiające uleczenie Florkowskiej i Chmielnickiego. Nad konfesją św. Piotra widniał wizerunek Błogosławionego, na razie jeszcze zasłonięty.

O godzinie 10 rozpoczęła się uroczystość. Do konfesji św. Piotra weszli członkowie Kongregacji Obrzędów. Postulator sprawy w krótkiej przemowie przedstawił cnoty i męczeństwo Boboli i poprosił prefekta Kongregacji o ogłoszenie brewe beatyfikacyjnego. Sekretarz Kongregacji stanął na mównicy, odczytał brewe apostolskie.

Na treść brewe złożył się krótki życiorys Męczennika, jego cnoty, śmierć za wiarę, cuda zawdzięczane jego wstawiennictwu, przebieg procesu beatyfikacyjnego, w końcu sam dekret: "Dla tych powodów, pragnąc, by w tak ciężkich czasach i wobec wielkiej liczby nieprzyjaciół, wierni Chrystusa uzyskali nowy wzór, któryby wzmógł ich odwagę w walce, skłaniając się do próśb całego Towarzystwa Jezusowego i opierając się na zdaniu WW. Braci Naszych, św. Kościoła Rzymskiego kardynałów, członków Kongregacji Świętych Obrzędów, powagą apostolską, tym listem pozwalamy, tegoż Sługę Bożego Andrzeja Bobolę, kapłana profesa Towarzystwa Jezusowego, który za wiarą katolicką i dusz zbawienie poniósł męczeństwo, nazywać odtąd imieniem Błogosławionego i ciało jego oraz święte relikwie wystawiać na cześć publiczną".

Po południu o godzinie 16 sam Ojciec św. Pius IX, przybrany w strój czerwony, w otoczeniu kardynałów i dworu przyszedł oddać cześć błogosławionemu Męczennikowi. Tak skończył się ten wielki dzień.

Gdy odbywała się uroczystość beatyfikacyjna, ciało Męczennika znajdowało się w kościele dominikanów w Połocku. Po powstaniu styczniowym Dominikanie musieli opuścić Połock, a kościół został przekazany kapłanom diecezjalnym, którzy zostali kustoszami Relikwii do 20 lipca 1922 roku. Wtedy to właśnie władze radzieckie zabrały je z kościoła w Połocku i przewiozły do Moskwy, gdzie zostały złożone w gmachu Wystawy Higienicznej Ludowego Komisariatu Zdrowia. Po licznych zabiegach Stolicy Apostolskiej zgodzono się na przywiezienie ciała Błogosławionego do Rzymu, a dniu 2 listopada 1922 roku. Trumna z relikwiami Andrzeja Boboli spoczęła w kaplicy Św. Matyldy na Watykanie, a od maja 1924 roku Ojciec św. przekazał relikwie jezuickiemu kościołowi al Gesu w Rzymie.

Sprawa kanonizacji rozpoczęła się 4 grudnia 1923 roku. Cuda uzdrowienia pani Idy Henryki Konopeckiej i siostry Alojzy Dobrzyńskiej ze Zgromadzenia Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP uznane przez Kongregację Obrzędów stały się podstawą do ogłoszenia bł. Andrzeja, Świętym Kościoła. Kanonizacja odbyła się 17 kwietnia 1938 roku w Rzymie.

Przedłużeniem uroczystości kanonizacyjnych stał się tryumfalny przewóz relikwii św. Andrzeja z Rzymu do Polski w czerwcu 1938 roku. Złożono je w kaplicy księży Jezuitów na Polach Mokotowskich w Warszawie. Dziś jest tam słynne już na całą Polskę, a nawet Europę Sanktuarium pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli, znajdujące się u zbiegu ulic Boboli i Rakowieckiej (pod numerem 61) w warszawskiej dzielnicy Mokotów. Sanktuarium zbudowane zostało w latach 1980–1989, wcześniej był tam ogród ojców jezuitów oraz wspomniana wyżej kaplica, gdzie od 1938 przechowywano relikwie św. Andrzeja Boboli, drugorzędnego Patrona Polski.

Cały wpis jest dostępny na stronie:

http://www.strachocina.przemyska.pl/www_old/sanktuarium-swiety.html

 

Modlitwa za ojczyznę

 

Święty Andrzeju,

Patronie trudnych czasów!

Ty krzepiłeś Polaków

w czasach wszelkiego zagrożenia.

Oddajemy się Tobie w opiekę.

Pomagaj nam wytrwać

pośród wszystkich doświadczeń

osobistych i społecznych.

Wyjednaj nam łaskę

Bożego pokoju i jedności,

byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością

umieli dostrzegać i oceniać

sprawy własne i sprawy Narodu

w świetle Ewangelii Chrystusa.

Uproś nam odwagę działania,

byśmy nie trwali w bezradności

wobec zła, które nie ustaje.

Niech nas napełnia Boża radość,

gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki.

Święty Andrzeju Bobolo,

oręduj za nami u Pana.

Amen.

 

Litania do św. Andrzeja Boboli

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.

Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,

Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,

Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli,

Święty Andrzeju, napełniony Duchem Bożym,

Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźniego aż do oddania swego życia,

Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,

Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę,

Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,

Święty Andrzeju, Apostole Polesia,

Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych braci,

Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych,

Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,

Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach

Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,

Święty Andrzeju, męczenniku i apostole,

Święty Andrzeju, apostołujący nawet po śmierci wędrówką umęczonego ciała,

Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,

Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,

Święty Andrzeju, wielki orędowniku Polski,

Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze,

Święty Andrzeju, prawdziwy towarzyszu Jezusa,

 

Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga!

Abyśmy nigdy nie odstąpili od naszej wiary,

Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili,

Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili,

Abyśmy dla zbawienia naszej duszy gorliwie z łaską Bożą współpracowali,

Abyśmy Bogu wiernie służyli,

Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali,

Abyśmy byli wytrwali w znoszeniu wszelkich przeciwności,

Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się. Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci, spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej, męczennik. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

A tu dla chętnych Litania do św. Andrzeja Boboli, którą można odmiawiać, słuchając:

 

Modlitwa do Św. Andrzeja Boboli jako Patrona Polski

 

Święty Andrzeju Bobolo,

nasz wielki Patronie!

Dziękujemy Wszechmocnemu za to,

że do świętych Wojciecha i Stanisława,

patronów z początku naszych dziejów,

dodał u boku Królowej Polski Ciebie.

Twoje życie dopełniło się męczeństwem

w krytycznym okresie pierwszej Rzeczypospolitej,

a Twoja świętość uznana została

przy końcu drugiej Rzeczypospolitej,

której odrodzenie przepowiedziałeś.

Obecnie w niepodległej Ojczyźnie

patronujesz odnowie naszego życia,

tak osobistego, jak i społecznego,

żeby wzrastała jedność w Polsce, Europie i świecie.

Niech Twój patronat zjednoczy nas

w miłości przez wiarę w imię Jezusa Chrystusa,

Twojego i naszego Pana,

który z Ojcem żyje i króluje

w jedności Ducha Świętego

przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

 

P.S.

Litanię do św. Andrzeja Boboli oraz modlitwy przez Jego wstawiennictwo zaczerpnięto ze strony: http://www.strachocina.przemyska.pl/www_old/sanktuarium-modlitwy.html

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.7 (głosów:5)

Komentarze

 Ks. Prałat Józef Niżnik, kustosz Sanktuarium w Strachocinie, dziekan i asystent diecezjalny Akcji Katolickiej, opowiada o św Andrzeju Boboli, o Jego cudach i o Jego kulcie. Opublikowany 13 kwietnia 2018 r. przez MaTer, a zatem:

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1639707

Polska na dzień dobry w weekend o św. Andrzeju Bobola Patronie Polski, o Jego cudach i objawieniach w Telewizja Republika. Opublikowany 4 lipca 2017 r. przez Telewizja Republika:

 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1639711

Ks. Prałat Józef Niżnik kustosz Sanktuarium w Strachocinie, dziekan i asystent diecezjalny Akcji Katolickiej. W Rozmowach niedokończonych pt. „Święty Andrzej Bobola nadzieją dla Polski cz.I”, wspomina św. Andrzeja Bobolę jako wielkiego patrona i wspomożyciela Polski i Polaków. Program opublikowany 3 lutego 2016 r. przez Radio Maryja:

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1639719

Warto wysłuchać i polecić innym kazanie ks. Grzegorza Śniadocha IBP, wygłoszone 16 maja 2017 r., czyli z okazji uroczystości św. Andrzeja Boboli. Mówi w nim o Invicti Athletæ Christi (Niezwyciężony bohater Chrystusowy), czyli o encyklice papieża Piusa XII ogłoszoną w 300. rocznicę śmierci św. Andrzeja Boboli. Filmik opublikowany 22 września 2017 r. przez Duszpasterstwo Tradycji Katolickiej w Białymstoku, a zatem:

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1639864

Kalendarz Historyczny, czyli tym razem rzecz o św. Andrzeju Boboli Patronie Polski. Filmik opublikowany 30 października 2016 r. przez Telewizja Republika:

 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1639865

Objawień jak najbardziej współczesnych i rozpoznanych! Cały Wywiad z ks. Prał. Józefem Niżnikiem, Proboszczem miejsca, niezwykle doświadczonym przez te wydarzenia, które zmieniły i jego własne życie. Patron Polski wzywa Polaków do czuwania i wzmożonej modlitwy, do czci jego świętej osoby, jako szczególnie orędującej za naszą ojczyzną w Niebie. Wywiad przeprowadzony w czerwcu 2020 roku. Jest to poprawiona wersja na prośby w komentarzach. Poprawiono jakość dźwięku! Opublikowany 29 stycznia 2021 r. przez Fit Spirit:

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1664382

Ks. prałat Józef Niżnik Kustosz Sanktuarium w Strachocinie w rozmowie z „Naszym Dziennikem ujawnia wolę samego św. Andrzeja Boboli ze Strachociny na Podkarpaciu, czyli z miejsca urodzin Patrona Polski. Miał on wskazać w objawieniach: „Bóg zlecił mi opiekę nad Polską. Módlcie się za moim wstawiennictwem w intencji Ojczyzny”.

Dlatego Kustosz tego miejsca b. licznych objawień świętego deklaruje dziś publicznie: „Wierzę, że to wołanie Narodu za przyczyną św. Andrzeja Boboli przyniesie błogosławione owoce. On ma moc przezwyciężyć nienawiść szatana skierowaną ku Polsce, bo naszą Królową jest Maryja. Jak sam zapowiedział, będzie nas bronił, jeżeli zwrócimy się do niego o pomoc.”.

Aktualność wezwania potwierdza nestety zalew bezbożnictwa i ideologii gender. Wielka modlitwa za Ojczyznę rozpocznie się w Strachocinie na Bobolówce w niedzielę 16 maja, w rocznicę męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli, o godz. 15.00. Ks. prałat Józef Niżnik wzywa i zachęca gorąco do solidarnej modlitwy: „Zachęcam do tego, by w tym samym czasie cała Polska trwała na modlitwie w domach, przy kapliczkach, krzyżach, w kościołach czy przy granicy naszego państwa. Módlmy się wspólnie za Polskę za przyczyną św. Andrzeja Boboli.”.

Mszy św. podczas nabożeństwa w Strachocinie będzie przewodniczył ks. bp Stanisław Jamrozek, który w rozmowie z „Naszym Dziennikim” dodaje także: „Święty Andrzej Bobola zaprasza nas do ufnej modlitwy o ład moralny najpierw w życiu osobistym, a następnie w życiu społecznym, narodowym. On troszczył się o to, aby ludzie powracali do Pana Boga, nauczał, udzielał sakramentów świętych, chodząc po zaniedbanych religijnie wioskach”.

Pasterz z Ziemi Przemyskiej zwraca uwagę, że św. Andrzej Bobola uczy nas i dziś jak zachować jedność w małżeństwie, rodzinie, Narodzie, mówi: „Zaprasza nas też do pojednania. Uczy wytrwałości w dążeniu do celu dla zbawienia dusz.”.

I dodaje jednoznacznie: „Jest dla nas przykładem, jak z gorliwością głosić ludziom Jezusa. Żyjemy w czasach wielkiej pogardy dla chrześcijańskich wartości, odrzucenia Pana Boga. Dlatego bardzo potrzebujemy modlitwy w intencji Ojczyzny za wstawiennictwem patrona, który jest opiekunem Polski.”.

Co ciekawe, zgromadzeni w niedzielę na Bobolówce modlić się będą Koronką do Miłosierdzia Bożego, następnie podjęte zostaną rozważania bolesnych tajemnic różańcowych, o które prosił podczas objawienia w 2001 r. sam św. Andrzej Bobola. Otóż podczas ostatniego objawienia, które miało miejsce w Strachocinie w ubiegłym roku, wyjaśniał, że Bóg zlecił mu opiekę nad Polską.

Po temu Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, mówi wręcz o ratunku dla naszej ojczyzny: „O taką modlitwę za Polskę upomina się sam św. Andrzej Bobola. Ta interwencja nieba świadczy o tym, jak wielka trwa walka, w której chodzi o ducha Narodu. Interweniuje sam Bóg i posyła Patrona Polski. To patron trudnych czasów na dziś. Męczeństwo Andrzeja Boboli, niezachwiana wiara w obronie wartości katolickich – mimo okrutnych tortur – pokazują, jak silne może być jego wstawiennictwo.”.

I dodaje jasno i klarownie: „Dzisiaj, jako patron trudnych czasów, dany jest nam, abyśmy za jego wstawiennictwem prosili Pana Boga, by wartości, które ukształtowały całą Europę – a których dziś Europejczycy się wypierają – zostały zachowane w Polsce. Działajmy w duchu odwagi św. Andrzeja Boboli, oby ta modlitwa przyniosła owoce w postaci mądrych i bezkompromisowych – wobec nacisku różnych ideologii – działań na rzecz Kościoła i Ojczyzny.”.

Cały artykuł jest opublikowany na stronie: https://naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/237234,moc-meczennika.html

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1671246

Niezwyciężony atleta Chrystusa - takim tytułem św. Andrzeja Bobolę nazwał papież Pius XII w swojej encyklice, napisanej z okazji rocznicy śmierci polskiego świętego. Nowenna odprawiana jest w codziennie od 7 maja do 15 maja.

 

Modlitwa wstępna

Wszechmogący wieczny Boże, Panie nasz! Przez naszego brata, świętego Andrzeja Bobolę, dokonałeś wielkich dzieł zbawienia w naszym narodzie i nadal ich dokonujesz. Dziękujemy Ci za Twoją obecność i zbawcze przez niego działanie. Dziękujemy za Twoją miłość, którą nam przez swojego sługę Andrzeja i dzięki jego wstawiennictwu za nami udzielasz. Spraw, prosimy abyśmy oddając cześć umęczonemu Rodakowi mogli naśladować jego mężną wiarę oraz całkowite oddanie się Tobie w posłudze miłości naszych bliźnich. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Dzień pierwszy

O dar jedności i miłości dla chrześcijan

„Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie (Mt5, 13-16).

„(…) aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś” (J17, 21).

Jezus Chrystus i Kościół to jedno i dlatego dzisiaj w Kościele jest kontynuowana misja zbawcza Chrystusa. To zbawianie ludzi to „solenie” i „oświecanie”, które dokonuje się przez miłość i jedność, „aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś” Święty Andrzej Bobola przez swoje apostolstwo dążył do jedności i przez swoje męczeństwo objawił, jak miłuje Bóg. Módlmy się: Miłosierny Ojcze, który oświecasz ludzkość światłem miłości ukrzyżowanego Pana i jednoczysz Kościół we wspólnocie wierzących, spraw za wstawiennictwem świętego Andrzeja, abyśmy wypełnili misję bycia solą, światłem i zaczynem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Dzień drugi

O dar dojrzałej wiary, która daje życie wieczne

”Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10,17).

Święty Andrzej głosił Słowo Boże, prze które rodzi się wiara, ponieważ ona jest fundamentem naszej jedności z bogiem i miłości do bliźnich. Świat potrzebuje takich apostołów jak święty Andrzej, aby głosili „głupstwo krzyża” – Dobra Nowinę. Świat potrzebuje nowej ewangelizacji. Módlmy się: Dobry i Miłosierny Ojcze, prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem świętego Andrzeja uczynił nas świadkami Twojej miłości i obdarzył łaską dojrzałej wiary, która daje życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Dzień trzeci

O dary Ducha Świętego dla naszej ojczyyzny i całego Kościoła

„Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, to poślę Go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie” (J16, 7-8).

Owocem tajemnicy paschalnej jest zesłanie Ducha Świętego, który nie tylko przypomina nam całą prawdę, ale czyni nas zdolnymi do świadczenia o Bogu. Dlatego jego dary są niezbędne dla budowania Ciała Chrystusa, którym jest Kościół. Święty Andrzej jest przykładem wierności w wypełnianiu tej misji i naszym orędownikiem.

Módlmy się: Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za świętego Andrzeja Bobolę,, który głosił tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Jezusa, i prosimy, abyśmy za Jego wstawiennictwem, napełnieni e Duchem Świętym, mogli kontynuować dzieło głoszenia Dobrej Nowiny. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Dzień czwarty

Za Naród Polski o łaskę budowania swojej przyszłości na Chrystusie

„Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na pisaku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki” (Mt 7, 24-27).

W 966 roku naród polski otrzymał od Boga łaskę Chrztu świętego, stają się jednym z wielu narodów Europy zbudowanym na mocnym fundamencie wiary. Minęło już 1050 lat od tego momentu i z perspektywy czasu widzimy, jak solidna była ta budowa, kiedy staliśmy przy Chrystusie, a jak chwiejna, kiedy odchodziliśmy od tych korzeni. Dlatego święty Andrzej swoją ewangelizacją i męczeństwem przypomina nam o skale, na której zostaliśmy zbudowani.

Módlmy się: Miłosierny ojcze, dziękujemy Ci za dar Chrztu świętego, który przyjęli nasi przodkowie. Jest to fundament, na którym została zbudowana nasza Ojczyzna. Prosimy Cię przez wstawiennictwo świętego Andrzeja, abyśmy nigdy nie budowali naszego życia rodzinnego i społecznego na piasku, ale na skale, którą jest Jedyny nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Dzień piąty

O dar prawdziwej miłości i postawy służby dla wszystkich rodaków

„(…) tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu” (Mt 20, 28).

Tajemnica Wcielenia Bożego Syna ukazuje istotę posłannictwa Jezusa Chrystusa. On w swoim człowieczeństwie stał się nie tylko Sługą, ale Barankiem, który bierze na siebie grzechy wszystkich ludzi. To najpiękniejsza służba – oddać swoje życie, abyśmy mieli udział w chwale nieba. Taką służbę ukazywał nam święty Andrzej, oddając swoje życie, podobnie jak to uczynił jego nauczyciel.

Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, święty Andrzej, naśladując Baranka Bożego, stał się pasterzem i sługą, oddając swoje życie za owce. Spraw, abyśmy przez Jego wstawiennictwo otrzymali łaskę naśladowania Ciebie w służbie innym. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

 

Dzień szósty

Za rodziny chrześcijańskie aby były otwarte na dar potomstwa i życia

„Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu – z powodu radości, że się człowieka na świat narodził” (J 16, 21) „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemie, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12, 24)

Hojność Boga nie zna granic. On nieustannie udziela nam swoich darów tak przyrodzonych, jak i nadprzyrodzonych, po to, byśmy mogli ostatecznie się z Nim zjednoczyć. Kontemplując Bożą miłość, możemy Mu odpowiedzieć naszą hojnością i miłością, otwierając się w naszych rodzinach na życie i ofiarując swoje życie w ofierze miłości, jak to uczynił święty Andrzej.

Módlmy się: Ojcze nieskończenie dobry, dziękujemy Ci za dary Twojego miłosierdzia, którego codziennie doświadczamy, i za cały kosmos, który dla nas stworzyłeś. Prosimy Cię za wstawiennictwem świętego Andrzeja, żebyśmy byli coraz bardziej hojni dla Ciebie, rezygnując ze swojego „ja”, aby inni mogli otrzymać życie. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

 

Dzień siódmy

Za kapłanów i osoby poświęcone Bogu o wierność swojemu powołaniu

„Potem mówił do wszystkich: Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa” (Łk 9, 23-24).

„Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: . I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali: jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił.. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim” (ł 5, 8-11).

Być uczniem Jezusa podobnym do świętego Andrzeja to odkrywać z pokorą swoją słabość i grzeszność, a także oddawać ją w ręce miłosiernego Boga. Taka postawa pozwala działać Zbawicielowi, który posyła nam swojego Ducha i uczy nas nieść za Jezusem swój codzienny krzyż.

Módlmy się: Miłosierny Ojcze, Ty posłałeś na ten świat swojego Jednorodzonego Syna, żeby nauczył nas rezygnować z naszych planów przez posłuszeństwo Tobie, po to by móc realizować Twoją wolę. Udziel nam za wstawiennictwem świętego Andrzeja łaski ukochania naszego krzyża i łaski wierności powołaniu dla tych, których wezwałeś do służby w stanie kapłańskim i zakonnym. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

 

Dzień ósmy

Za sprawujących władzę i polityków w naszej ojczyźnie, o pokój i ład społeczny

„Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza” (J 10, 11-12).

W oczach Bożych każdy człowiek na nieskończoną wartości i godność i za każdego Jezus Chrystus oddał swoje życie na krzyżu. Rządzący i politycy, chcąc wypełnić dobrze swoje zadanie, muszą kierować się podobnymi spojrzeniem na człowieka, jak to czynił wierny uczeń Chrystusa – święty Andrzej. Dla ocalenia prawdy i godności innych ludzi oddał swoje życie. Módlmy się: Prosimy Cię, miłosierny Ojcze, abyś przez ofiarne życie i męczeńską śmierć świętego Andrzeja ubogacił swoją łaską rządzących i polityków w naszej Ojczyźnie, aby odnosili się do innych ludzi, szanując ich godność podobnie jak Jezus, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Dzień dziewiąty

O życie wieczne dla naszych bliskich zmarłych

„Powiedział do niej Jezus: ,Ja jestem zmartwychwstaniem i zżyciem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?” (J 11, 25-26)

„Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi” (Rz 14, 7-9).

Ostatecznym celem człowieka jest zjednoczenie z Bogiem, naszym Stwórcą i Ojcem, w niebie. Tajemnica śmierci i zmartwychwstania Jezusa, Jego chwalebne Wniebowstąpienie i Zesłanie Ducha Świętego, jest darem Bożym, prowadzi nas do osiągnięcia tego celu. Na tej drodze wspomaga nas przykład i wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i świętych, abyśmy zjednoczyli się z Bogiem, a nas zmarli zanurzyli się już na zawsze w jego miłości. Módlmy się: Prosimy Ci, Boże, Stwórco życia, który powołałeś nas do zjednoczenia z Tobą w niebie, aby nas bliscy zmarli przez wstawiennictwo świętego Andrzeja Boboli osiągnęli życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

Cały wpis jest dostępny na stronie:

https://www.niedziela.pl/artykul/67827/Rozpoczyna-sie-Nowenna-do-sw-Andrzeja

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1671254

Film opisuje historię objawień św. Andrzeja Boboli Patrona Polski, który jako tajemniczy kapłan pojawiał się przez dziesiątki lat na plebanii parafii w Strachocinie na Podkarpaciu. Rozpoznany przez ks. Józefa Niżnika, proboszcza tego miejsca, wciąż przychodził przez następne lata, umacniał wiarę wiernych, pocieszał, uzdrawiał. Co więcej, podczas objawień św. Andrzej Bobola zażądał, żeby rozpoczęto jego kult w Strachocinie. Od tamtej pory kult ten b. prężnie rozwija się i umacnia. Dokument filmowy opublikowany 22 lipca 2016 r. przez TelevisionAM:

Warto dodać, iż telewizję AM tworzą studenci Akademii Młodzieżowej. To program wychowawczy oparty na rozwijaniu zainteresowań. Skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych. Przebywając w Akademii młodzież rozwija się i zdobywa nowe umiejętności. Program kończy się wraz z ukończeniem szkoły ponadgimnazjalnej.

Gorąco polecam i ten znakomity dokument filmowy: „Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli w Strachocinie.”. Opublikowany 5 listopada 2014 r. przez Krzysztof Łukaszewicz:

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1671262

Głównym obchodom ku czci patrona Polski i metropolii warszawskiej przewodniczył kard. Kazimierz Nycz w sobotę 16 maja 2020 r. w sanktuarium św. Andrzeja Boboli na Mokotowie. Uroczystość przypadła w czasie pandemii koronawirusa. O. Waldemar Borzyszkowski SJ, proboszcz parafii i kustosz sanktuarium, powiedział: „Teraz pragniemy za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli modlić się do Boga o powstrzymanie pandemii”.

W sanktuarium św. Andrzeja Boboli na warszawskim Mokotowie, które ma charakter narodowy, spoczywają zachowane w całości relikwie tego męczennika. Sanktuarium, którym opiekują się jezuici, szerzy kult św. Andrzeja Boboli we współpracy ze wszystkimi świątyniami, parafiami i organizacjami pod jego wezwaniem, znajdującymi się na terenie Polski. Rozwija ono szczególną współpracę z ośrodkami duszpasterskimi znajdującymi się w miejscach urodzenia (Strachocina, Archidiecezja Przemyska obrządku łacińskiego) i męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli (Janów Poleski, Diecezja Pińska, Białoruś). Opublikowany 16 Maja 2020 r. przez Archidiecezja Warszawska:

Św. Andrzej Bobola został kanonizowany w 1938 r. przez Piusa XI a w 2002 r. został ogłoszony patronem Polski. W 2007 r. Episkopat nadał kościołowi, w którym znajdują się jego relikwie, tytuł sanktuarium narodowego. Oficjalne ogłoszenie tego tytułu miało miejsce 16 maja 2008 r. podczas uroczystości ku czci świętego.

 

Gorąco polecam i ten dokument filmowym o narodowym sanktuarium Św. Andrzej Bobola w Warszawie. Opublikowany 6 Marca 2020 r. przez jacony1:

 

 

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1671309