Odwołać prokuratora Macieja Młynarczyka z PR Praga-Północ!

Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
Kraj

Petycja przeciw prokuratorowi, który walczy z prawdą o Wołyniu. Kliknij i podpisz petycję. Ja już podpisałem dziś rano i jestem na pozycji ok. 1250. Na ten moment petycję przygotowaną przez Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości podpisało już 3850 osób. Nie bądź bierny i Ty, ale weź sprawy w swoje ręce! Nie bądź egoistą! Nie bądź ignorantem! Nie bądź leniwy! Wreszcie nie bądź tchórzem! Bądź odważny i odpowiedzialny za prawdę i za naszą ojczyznę. Jeszcze dziś prześlij petycję do wszystkich drogich Twemu sercu. Po prostu podaj dalej!

Otóż Prokuratura Rejonowa Praga-Północ prowadzi od dłuższego czasu zmasowaną akcje szczucia i szykanowania wobec osób, które krytykują renesans zbrodniczej ideologii banderowskiej na Ukrainie oraz przypominają o zbrodniach ludobójczych na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.

Maciej Młynarczyk, prokurator warszawskiej Prokuratury Rejonowej Praga-Północ prowadzi prywatną wojnę przeciwko wszystkim krytykom Ukrainy. Na jego celowniku znajdują się przede wszystkim działacze kresowi i osoby ocalone z Rzezi Wołyńskiej. Wydaje się, że każdy akt krytyki wobec Ukrainy i Ukraińców, a zwłaszcza krytyki nawiązującej do zbrodniczej historii ukraińskiego nacjonalizmu, jest zdaniem prokuratora Młynarczyka „mową nienawiści”.

Znaczącym jest też fakt, że w sprawach podejmowanych przez prokuratora Młynarczyka często przewija się nazwisko Igora Isajewa, ukraińskiego aktywisty szownistycznego, działającego na terytorium Polski. Jak można wywnioskować z kierowanych przeciwko internetowym komentatorom oskarżeń, Igora Isajewa nie wolno krytykować ani z nim polemizować. Grozi to oskarżeniem o „mowę nienawiści”, za którą został już skazany jeden z ocaleńców z Rzezi Wołyńskiej, na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata.

Samo na usta ciśnie się pytanie, czy Prokuratura Rejonowa Praga-Północ, będąca integralnym elementem systemu administracyjnego Państwa Polskiego, stała się narzędziem terroru w rękach ukraińskich imigrantów? Narzędziem, które wykorzystywane jest do zastraszania, karania i terroryzowania każdego, kto ma czelność przypominać światu o rzeziach, jakich dokonywali Ukraińcy na bezbronnej, polskiej ludności cywilnej?

Nie godzimy się na tego typu terrorystyczne działania polskiego wymiaru sprawiedliwości. W związku z tym, prosimy o podpisanie załączonej obok petycji adresowanej do Prezydenta RP Andrzeja Dudy i do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry, o przyjrzenie się terrorystycznej działalności prokuratora Macieja Młynarczyka. Oto treść tej b ważnej i b. pożytecznej petycji:

 

Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny,

 

na przestrzeni ostatniego półrocza miało miejsce co najmniej kilka haniebnych sytuacji związanych z działaniem Prokuratury Rejonowej Praga-Północ. Można odnieść wrażenie, że pełniący tam obowiązki prokuratora Maciej Młynarczyk rozpoczął prywatną wojnę przeciwko naocznym świadkom ludobójstwa ukraińskich nacjonalistów dokonanego na ludności polskiej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.

Pierwszą bulwersującą sprawą jest doprowadzenie do wyroku skazującego dla 78-letniego pana Zbigniewa (pragnącego zachować anonimowość), cudem ocalonego z Rzezi Wołyńskiej. Jak się okazuje, pan Zbigniew pod pretekstem rzekomej „mowy nienawiści” został skazany prawomocnym wyrokiem na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Powodem skazania są: publiczne mówienie o Ludobójstwie na Kresach południowo-wschodnich, wypowiedzi na portalach społecznościowych wskazujące na rozprzestrzenianie się zbrodniczej ideologii ukraińskich nacjonalistów oraz krytyka ukraińskiego publicysty i działacza Igora Isajewa.

Kolejną haniebną sprawą jest to, że Prokuratura Rejonowa Praga-Północ, rękami wspomnianego prokuratora Młynarczyka, prowadzi obecnie identyczną sprawę przeciwko innemu ocaleńcowi z Rzezi Wołyńskiej i działaczowi kresowemu – 76-letniemu Antoniemu Dąbrowskiemu. Jakby tego było mało, w grudniu zeszłego roku prokurator Młynarczyk rozpoczął śledztwo przeciwko rzeszowskiemu internaucie, gdzie w pierwszej instancji zasądzono 7,5 tysiąca złotych grzywny za krytyczny komentarz wobec Igora Isajewa zamieszczony na portalu społecznościowym. Internauta się odwołał, sprawa jest w toku.

Możemy się spodziewać, że prokurator Młynarczyk, w ramach swojej prywatnej wojenki, wszczął więcej spraw tego typu. Powszechną praktyką w związku z pracą tego pionu warszawskiej prokuratury jest przesłuchiwanie internautów wyrażających swoje negatywne opinie na temat Ludobójstwa na Kresach oraz wzrastającej fali banderyzmu. Praktyką nagminną, stosowaną przez śledczych jest nagabywanie do zamieszczania komentarzy, w których internauci przepraszają za wyrażanie swoich opinii, co rzekomo ma powodować zmniejszenie wymiaru kary. Jednak zamieszczenie takiego komentarza automatycznie staje się dowodem przeciwko takiemu internaucie, który zamieszczając go, przyznaje się publicznie do rzekomej „mowy nienawiści”. Następnie prokurator Młynarczyk z urzędu wszczyna postępowanie. I jak to miało już miejsce, czasem powołuje się na art. 216 kk, pomimo że artykuł ten jasno precyzuje, że takie postępowanie może być wszczęte wyłącznie na skutek oskarżenia prywatnego, nie zaś z urzędu.

W tym miejscu powinniśmy się zastanowić, gdzie przebiega granica między wyrażaniem swojej opinii a mową nienawiści. Czy mówienie o wydarzeniach historycznych, których było się świadkiem lub wyrażanie swojego zdania w temacie spraw politycznych i społecznych może być postrzegane jako mowa nienawiści? Wszystko wskazuje na to, że prawomocny wyrok przeciwko panu Zbigniewowi oraz postępowanie prokuratorskie przeciwko panu Antoniemu Dąbrowskiemu są pogwałceniem regulacji prawnych dotyczących wolności wyrażania opinii, począwszy od artykułu 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, przez artykuł 10 Europejskiej Karty Praw Człowieka, aż po artykuł 54 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Co więcej, z punktu widzenia nauk społecznych wypowiedzi obu panów jako uczestników tych wydarzeń oraz wspomnienia ich rodzin mają wartość naukowo-badawczą dla studiów historycznych okresu II Wojny Światowej. A zatem próby karania ich za dzielenie się swoimi doświadczeniami można dodatkowo zakwalifikować jako pogwałcenie m.in. artykułu 13 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz artykułu 73 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Idąc tym tokiem rozumowania, każda próba karania czy jakiegokolwiek szykanowania naocznych świadków lub uczestników Rzezi Wołyńskiej może w określonych okolicznościach spełniać znamiona naruszenia artykułu 55 Ustawy z dn. 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej (Dz.U. 2019.0.1882), za co grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Warto się także zastanowić, czy prokurator Młynarczyk nie jest w jakiś sposób powiązany finansowo, towarzysko lub strukturalnie ze środowiskami ukraińskimi w Polsce, którym szczególnie zależy na wypaczeniu historii ukraińskich zbrodni ludobójczych na polskiej ludności cywilnej. O takich powiązaniach świadczyć może fakt stronniczości prokuratora Młynarczyka w kierowaniu postępowaniami przeciwko niezależnym komentatorom, powoływanie się w swoich działaniach na raport finansowanego przez środowiska Georga Sorosa Związku Ukraińców w Polsce oraz szczególnie wzmożoną aktywność prokuratora w obronę publicysty Igora Isajewa. Publicysta ten znany jest przede wszystkim z nazywania Polaków zwierzętami, z domagania się usunięcia słowa „Honor” z polskich paszportów jako rzekomo rażącego „ukraińską wrażliwość”, z określania polskiego podziemia niepodległościowego mianem „faszystowskiego” oraz z negowania ukraińskich zbrodni na polskiej ludności cywilnej, co podpada pod wspomniany już artykuł 55 Ustawy o IPN.

Panie Prezydencie, Panie Prokuratorze Generalny, proszę przyjąć wyrazy mojego głębokiego oburzenia faktem, iż w demokratycznej republice prawa jaką jest Rzeczpospolita Polska, świadkowie zbrodni ludobójczych są za swoje wspomnienia i prywatne opinie szykanowani przez wymiar sprawiedliwości, który wydaje się być wykorzystywany jako narzędzie zastraszenia przez środowiska mniejszości narodowych i współpracujących bądź spowinowaconych z nimi państwowych urzędników. Dlatego też, jako polski obywatel:

proszę, Panie Prezydencie, o ułaskawienie pana Zbigniewa oraz o Pański osobisty nadzór nad sprawą pana Antoniego Dąbrowskiego, by oni oraz inni świadkowie historii i działacze kresowi mogli w naszym kraju czuć się bezpiecznie, wiedząc, że czuwa nad nimi sam Prezydent.

Ponadto wnoszę, Panie Prokuratorze Generalny, o wszczęcie postępowania wyjaśniającego i – jeżeli zajdzie taka potrzeba – również dyscyplinarnego wobec pracy pana prokuratora Macieja Młynarczyka w nawiązaniu do artykułów 234, 235, 236 oraz 238 kodeksu karnego. Obserwując jego dotychczasowy dorobek, stronniczość i nadużywanie terminu „mowy nienawiści” wobec komentarzy i opinii nienoszących znamion popełnienia przestępstwa, można odnieść wrażenie, że wspólnie i w porozumieniu ze środowiskami ukraińskimi wykorzystuje on polski aparat państwa do uprawiania ukraińskiej polityki historycznej na terytorium Polski.

Jestem zdania, że w trosce o zachowanie niezawisłości polskiego sądownictwa oraz wizerunku Polski jako poważnego państwa na arenie międzynarodowej wszelkie polityczne wykorzystywanie organów polskiego wymiaru sprawiedliwości należy stanowczo ukrócić, a winnych tego typu nadużyciom surowo i przykładnie ukarać.

Z poważaniem

Sławomir Tomasz Roch

 

P.S

Powyższa petycja Stowarzyszenia Roty Marszu Niepodległości (została zaczerpnięta) jest dostępna pod adresem: https://roty.pl/kampanie/odwolac-mlynarczyka-petycja-przeciw-prokuratorowi-ktory-walczy-z-prawda-o-wolyniu/#podpisz-petycje

Podkreślenia w tekście petycji, pochodzą wyłącznie od autora bloga S. T. Roch

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:16)

Komentarze

Naoczny świadek ludobójstwa OUN-UPA na Podolu nad Dniestrem Antoni Dąbrowski na swoim Facebooku 13 lipca 2020 r. napisał: „Banderowcy podeszli pod drzwi, aby dokonać rzezi siekierą ukraińską na mnie i mojej mamy, Opatrzność Boska Nas uratowała od śmierci.... . I dzisiaj, po 76 latach!!!!... państwo polskie chce dokończyć tą ‘RZEŹ’ na mnie za to, że przywracam pamieć narodową dla następnych pokoleć, ku przestrodze co znaczy słowo BANDERYZM.

Państwo polskie chce dokończyc tą ‘RZEŹ’ na mnie po 76 latach, za to że krytykuję szerzący się banderyzm w Polsce, za to że sprzeciwiam się dziennikarzowi ukraińskiemu żyjącemu w Polsce, który jest również utrzymywany z podatków mojej skromnej emerytury, który porównuje Polaków do zwierząt, który kwestionuje święte wartości Narodu polskiego: Honor i kwestionując słowo HONOR na paszporcie Rzeczypospolitej itd..... .

Zapewniam!!! Wszystkich, że pod koniec życia nie boję się żadnego wyroku, a Rzeź tych krwawych nocy, które przeżyłem, którą państwo polskie chce dokończyć na mnie składam na ręce p. Prezydenta Rzeczypospolitej i nie skamlę o litosć, bo taka wartość mojego Narodu, jak HONOR jest nadrzedną wartością każdego Polaka, Kresowianina. Karku i głowy nie pochylę przed Ukraińcami, którzy w Polsce żyją i chcą mi zatkać USTA, przez polską prokuraturę, bo moi przodkowie spoczywający w grobach nad Dniestrem, takiej hańby by mi NIE WYBACZYLI !!!”

Wpis dostępny pod adresem:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=782887012110936&id=100011689326009

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1640700

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski dziś rano na swojej stronie: „W imieniu rodzin ofiar UPA i SS Galizien proszę o podpisanie petycji. W wolnej i niepodległej Polska nie może być tak, aby ścigano za prawdę o ukraińskim ludobójstwie Polaków. Podaj dalej! [...]”

Cały wpis jest dostępny pod adresem: http://isakowicz.pl/petycja-przeciw-prokuratorowi-ktory-walczy-z-prawda-o-ludobojstwie-na-kresach/

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1640701

..... za "nienawiść" wobec banderyzmu! Skandal! Antoni Dąbrowski zamieszkały w Dębnie na Pomorzu Zachodnim, przewodniczący Stowarzyszenia Kresy Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć (76 lat), opowiada o swoich dramatycznych przeżyciach nad Dniestrem na Podolu, gdy miał zaledwie 5 lat i gdy dwa razy otarł się dosłownie o śmierć ze strony ludobójczej OUN-UPA. I dziś gdy walczy o prawdę, o miłość do ojczyzny polskiej, gdy ma odwagę publicznie upominać Ukraińca Ihora Isajewa, jest bewzględnie ciągany pod sądach, jest prześladowany. Zgroza! Po temu tego nie wolno tak zostawić! Nad tym nie wolno milczeć! Tu potrzebna jest zwykła uczciwość, solidarność. Wywiad poprowadzony przez Agnieszkę Jarczyk, opublikowano 17 lipca 2020 r. przez Media Narodowe:

 

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1640706

Kresowianka z Dębna na Pomorzu Zachodnim napisała mi w liście: „Dziękuję za list, podam Panu link do pewnej strony. Być może ta sprawa jest Panu znana. Mieszka w moim mieście Pan Antoni Kresowian, który przeżył ludobójstwo na Wołyniu, z jego inicjatywy powstało wiele ważnych i dobrych rzeczy, zwłaszcza na naszym terenie, bo u nas w sumie to tylko On poruszył ten temat i czasem słyszałam opowieści od mojej już ś.p. cioci. Ten Pan potrzebuje pomocy chociaż moze sprawa będzie pozytywnie rozwiązana myśłę, że jest to sytuacja mająca na celu zniechęcenie lub zastraszenie kogoś, kto jest z natury łagodny, wyrozumiały, dobry ale też odważny w pokazywaniu prawdy o Wołyniu.(17 lipiec 2020 r.)

Resztę w linku:

https://kresy.pl/wydarzenia/prokuratura-sciga-ocalonego-z-rzezi-wolynskiej-za-mowe-nienawisci-wzgledem-ukraincow/

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1640707

Na b. znanym portalu kresy.pl czytamy: „[...] Mieszkający w Dębnie na Pomorzu Zachodnim pan Antoni Dąbrowski urodził się w woj. stanisławowskim. Przeżył ukraińskie ludobójstwo na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Jak sam mówi, wraz z matką zostali cudem ocaleni. Jest działaczem kresowym, aktywnie zaangażowanym w upamiętnianie ofiar ludobójstwa i znanym z działalności edukacyjnej w tym zakresie, szczególnie wśród młodzieży. Działa w Stowarzyszeniu Kresy Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć. Z jego inicjatywy, 12 lipca br., z okazji 77. rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu, w Dębnie odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową w hołdzie polskiemu duchowieństwu zamordowanemu przez nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu, Małopolsce Wschodniej oraz na ziemiach południowo-wschodnich powojennej Polski w latach 1939–1947.

Okazuje się, że działaczem kresowym, cudem ocalonym z ukraińskiego ludobójstwa, zainteresowała się prokuratura w związku z tzw. mową nienawiści. Jak wynika z treści zawiadomienia, do którego dotarł portal Kresy.pl, pan Antoni Dąbrowski ma w prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Praga-Północ postępowaniu status podejrzanego. Wyznaczono mu termin końcowy zaznajomienia się z aktami postępowania w oryginale na 19 lipca br. w Warszawie, z możliwością zapoznania się ze skanami na komisariacie policji w miejscu zamieszkania.

Według nieoficjalnych informacji, jakie uzyskaliśmy, sprawa dotyczy wpisów pana Antoniego Dąbrowskiego na portalu społecznościowym, w których m.in. krytykował działania kontrowersyjnego ukraińskiego dziennikarza i aktywisty, Ihora Isajewa. Prokuratura miała uznać wpisy za tzw. mowę nienawiści, obrażanie narodu ukraińskiego i mieszkających w Polsce Ukraińców. Przypomnijmy, ze Isajew znany jest m.in. z porównywania Polaków do zwierząt i nazywania Marszu Żołnierzy Wyklętych marszem „faszystów”. Nie spodobało mu się słowo „honor” w polskim paszporcie i nawoływał do jego usunięcia, argumentując, że słowo to razi ukraińską wrażliwość. W komentarzu dla ukraińskiej stacji Hromadske Isajew m.in. krytykował politykę Polski ws. ludobójstwa na Wołyniu. Jego zdaniem Polacy kreują ofiary ludobójstwa na męczenników, zaś polskie postulaty dotyczące ich upamiętnienia uważa za przejaw ukrainofobii. Według Isajewa strona polska w kwestii Wołynia dopuszcza się manipulacji.

Cały wpis jest dostąpny na stronie: https://kresy.pl/wydarzenia/prokuratura-sciga-ocalonego-z-rzezi-wolynskiej-za-mowe-nienawisci-wzgledem-ukraincow/

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1640715

Filobanderowiec lub pomiot żydo ukra M.Młynarczyk specjalizuje się w atakach na Polaków i Polskość. Ta syjonistyczno-faszystowska kreatura. Prokuratura Warszawa-Praga jawi się jako stajnia Augiasza. Właśnie postępowanie o przycięcie miliona złotych łapówki w sprawie o zabójstwo ,,toczy się". To jest wręczający łapówkę już od miesięcy siedzą w areszcie, jest o tym w mediach dość głośno niejaka: ,,królowa życia" wraz ze swym kochankiem, który brał udział w zabójstwie pośrednio, jak się okazało przypadkowej osoby, są potraktowani adekwatnie. Ale prokurator Andrzej Z. (nazwisko ukrywane przez media) z tejże prokuratury na razie korzysta z faktu że ,,wszystkie zwierzęta są równe, ale świnie są równiejsze" i cieszy się wolnością. Biegnie bowiem termin w którym może się odwołać od decyzji sądu, mówiącej że można wobec niego prowadzić śledztwo. Ma on czas nie tylko na odwołanie ale na mataczenie, zastraszanie itd. Ostatecznie pracuje chyba jako sędzia. Ma rację pani dr Kulińska, te same błędy co przed wojną z II RP, idetntico! Pozwalanie sobie na sranie na głowę, i zastraszanie. Polacy są rozpracowywani i zastraszani koncertowo, bo widać, że największych wrogów mają w swoich, często władzach. Straszyć, straszyć, zastraszać, taka jest obecnie "metoda" na naród polski! Bo przynosi efekty! Węgrzy ostro upominają się o swoich, o możliwości nauki węgierskiego na Zakarpaciu, Rumuni stanowczo upominają się o swoich rodaków....Polacy na Ukrainie zostawieni samym sobie. Dlatego to się rozlewa już na Polskę! Zaczęli od Kresowian, pójdzie dalej. Wspomniany tęczowy "dziennikarz" p r o t e s t u j e przeciwko reformie sądownictwa. I przeciwko PiSowi, więc tylko syndrom sztokholmski władz tej partii... lub nakaz z ambasady USA...
                                                 
https://kresy.pl/wydarzenia/ukrainski-autor-wulgarnych-plakietek-przeciw-rzadowi-pis-skarzy-sie-hejt/

Ma więc naród polski kolejnych atakujących i uważających się za nadzorców, po Danielsie i Mosbacher....

Ps. Ostatni na spotkaniu z Czaputowiczem ukraiński minister zażądał udogodnień dla wjazdu Ukraińców do Polski/My  Polacy płacimy z NFZ za testy/ Mimo wzrostu tam, liczby zachorowań.

https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/ukraine/

Polacy mają zakaz wjazdu bez kwarantanny na Ukrainę. Widać więc tę dumę i solidarność Polaków/może mała garstka/i oparcie we władzach. Zresztą, ponoć jesteśmy też odpowiedzialni za zbrodnie III rzeszy!!
                                                             
https://www.tysol.pl/a16581-Ukrainski-dziennikarz-prowokuje-Narod-polski-jest-odpowiedzialny-za-zbrodnie-III-Rzeszy

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Wiesław P

#1640828

Redaktor Jan Pospieszalski prowadzi merytoryczną dyskusję, w której bierze udział: historyk UW dr Andrej Szeptycki, publicysta Kuriera Galicyjskiego Lwowiak Mirosław Rowicki i dr hab. Krzesimir Dębski, wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu i autor książki pt. „Nic nie jest w porządku”.

Na wstępie cała lista b. poważnych incydentów antypolskich tylko w I poł. roku 2017. No nie wyglądało to wtedy dobrze, dosłownie! Wiele ważnych wątków w obustronnych relacjach państwowych, znakomita, merytoryczna dyskusja utrzymana pomimo napięć na dość wysokim poziomie. Gorąco polecam każdemu program „Warto rozmawiać” opublikowany 9 czerwca 2017 r. przez Vasil Ponomarev – pro, a zatem:

 

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1640716

Historyczny Stanisławów na Podolu, założony w 1662 roku przez starostę Halickiego Andrzeja Potockiego, ponad 55 lat temu został przemianowany na Iwano-Frankiwsk. Imię pochodzi od znanego poety ukraińskiego Iwana Franki. Ale Polacy tu mieszkający czują się spadkobiercami wielkiego rodu Potockich, który utworzył na rubieżach Rzeczpospolitej twierdzę porównywaną do Kamieńca Podolskiego.... . Dokument opublikowany 20 Marca 2018 r. przez Studio Wschód:

 

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1640719

Podpisałem, ja syn oficera 27 WDP AK, a swoją drogą to już temu banderofilowi prokurwatorowi i sędzi swoje ostro dołożyłem, czekam na ich reakcję, której się nie boję i mam ją i ich w dupie. Pozdrawiam.

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
0

Wiesław P

#1640738

Oni tego właśnie chcą, byśmy się bali, bo wtedy mogą nas sobie okręcać wokół własnych paluszków do woli. Tak to właśnie działa, zastaraszyć i robić co się im rzewnie podoba. Dlatego tym b. wielkie dzięki, że jesteś i że nie pękasz! Tak trzymać! Inaczej dosłownie zeżrą nas, przeżują, wyplują i zwyczajnie przejdą po nas, jak po nawozie. Wielu z nich lubi te słynne słowa, poczynając od niejakiego Michnika, całe szcząście że swego czasu ów facio-guru się przejechał w swoich kalkulacjach i tak już dłuższy czas, jadą w dół i nie mogą się w tym pędzie po równi pochyłej zatrzymać, oby tak jak najdłużej. Pozdrawiam b. serdecznie STRoch

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1640743

Miał rację! Mój sp. Ojciec oficer 27 WDP AK, który także osobiście rozwalał lub wieszać kazał banderowskich jeńców złapanych z bronią /widły, siekiery, etc../od 15 roku wzwyż i to samo nakazywał podwładnym po tym co widzieli, czyli zbrodniach UPA. Sam miał ponad 100 nacięć na kolbie swego Brena. Jestem dumny z Ojca, sam robił bym to samo gdyby zaszła taka potrzeba. - Syn oficera 27 WDP AK Kresowiak/Wołyniak herbu Jastrzębiec.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

Wiesław P

#1640782

Nie jest mi znany ani jeden fakt historyczny wymiany jeńców pomiędzy Samoobroną Wołyńską, czy Armią Krajową (AK) i OUN-UPA na Wołyniu, podczas Rzezi Wołyńskiej. Dlaczego? Ano dlatego że OUN-UPA to były pospolite bandy leśne (dosłownie) i nawet ich regularne oddziały, znaczy kurenie i sotnie, działay jak zwyczajne bandy. Po prostu przychodzili zwykle w nocy lub nad ranem: gwalcili, po czym b. okrutnie mordowali, zarzynali dosłownie wszystkich i w każdym wieku, bez wyjątku, następnie rabowali wszystko, co przedstawiało jakąkolwiek wartość, a potem spopielali do ziemi własność Polaków, by nie pozostał żaden ślad po znienawidzonych, przeklętych Lachach. To są ogólnie znane fakty, nagie fakty. Tak zniszczono nie jedną, nie dziesięć wsi polskich, tak wymordowano i zniszczono blisko cztery tysiące polskich wsi, kolonii i chutorów na samym tylko Wołyniu

Wypuszczenie jakiegokolwiek bandyty z OUN-UPA, złapanego na gorącym uczynku i w tamtych warunkach, musiało łączyć się z b. wysokim ryzykiem, iż już następnej nocy, ten sam bandzior w innym miejscu, w innej wsi znów będzie gwałcił, mordował, rabował i palil, a na to żaden mądry dowódca i żołnierz, podczas Rzezi Wołyńskiej nie mógł sobie pozwolić, gdyż Saomoobrona Wołyńska była w wielkiej mniejszości i nie posiadała właściwie broni. Polacy na Wołyniu podczas Rzezi Wołyńskiej walczyli po prostu wobec ogromnej przewagi liczebnej OUN-UPA, która do tego stosowała batrbarzyńskie, zwierzęce sposoby walki.

Reasymując, na Wołyniu było banderowskie ludobójstwo szczególne, dokonane w niezwykle okrutny sposób przez bandziorów. To nie były regularne armie, stojące i walczące na ubitej ziemi wg ogólnoludzkiech norm, to była po prostu Rzeź Wołyńska, a wołyńscy Polacy mieli do czynienia z nocnymi wilkami, rzeźnikami spod znaku tryzuba, zwących się OUN-UPA. Taka jest prawda, takie są fakty historyczne! Dlatego właśnie lokalni dowódcy wołyńscy wydawali doraźne wyroki śmierci wobec złapanych na gorącym uczynku banderowcach.

W przeciwnym razie gdzie owi jeńcy banderowscy mieliby być niby przetrzymywani, kto miał ich pilnować, gdy nie było się nawet komu bronić w razie ataku banderowców, kto miał im dać jeść, jak sami Polacy nie mieli co włożyć do ust sobie i swoim rodzinom. Kto nie był na Wołyniu, kto to tego nie widział, kto nie przeżył, ten absolutnie nie wie, jak wygląłdało to piekło czerownych nocy. Tamci ludzie tam byli, oni to widzieli i słyszeli, to oni też walczyli każdej nocy o przetrwanie! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała męczennikom Wołynia i Kresów. Pozdrawiam Wiesławie P b. serdecznie STRoch

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1640789

Kresy to moja Ojczyzna i nikt nie ma prawa nas zastraszać!

Pozdrawiam,

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1640761

Moja także, mnie też nie zastraszą. Tam pozostał majątek moich Dziadków 150 ha.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

Wiesław P

#1640785

https://kresy.pl/wp-content/uploads/2020/07/mini2-40-970x542.png

Ocalony z ludobójstwa na Wołyniu skazany na 8 miesięcy więzienia. 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata – taki wyrok usłyszał pan Zbigniew, ocalały z Rzezi Wołyńskiej, który potępił banderyzm i ostro skrytykował postępowanie ukraińskiego prowokatora, Igora Isajewa. Kilka dni temu pisałem o sprawie innego ocalałego z Rzezi Wołyńskiej, Pana Antoniego Dąbrowskiego, któremu także postawiono podobne zarzuty co Panu Zbigniewowi. Sąd ostatecznie wymierzył Panu Zbigniewowi karę 8 miesięcy więzienia, w zawieszeniu na dwa lata. Nie, nie żartuję. Ocalały z Rzezi Wołyńskiej, jeśli jeszcze raz dopuści się ostrej krytyki barbarzyńskiej ideologii integralnego ukraińskiego szowinizmu, autorstwa Doncowa i Bandery, która jest fundamentem dzisiejszej ukraińskiej państwowości, wtedy sąd uzna to za przestępstwo i Pan Zbigniew pójdzie do więzienia! Pan Zbigniew dał się okpić prokuraturze, przyjmując za dobrą monetę, złożone mu przez nią zapewnienie i dosłownie gangsterską propozycję nie do odrzucenia, że jeśli przyzna się dobrowolnie do ,,winy'' i przeprosi ukraińskich szowinistów, to w takim przypadku, nie zostaną podjęte przeciwko niemu żadne kroki procesowe i niestety dał się nabrać na tą pustą obietnicę bez pokrycia, przepraszając na łamach portalu kresy.pl. Swoje przeprosiny adresował do Ambasadora Ukrainy w Polsce oraz Związku Ukraińców w Polsce. Jak zostało to wykorzystane? Ano przeprosiny uznano za czyste frajerstwo, czyli... za przyznanie się do winy i automatycznie postawiono mu zarzuty z art. 216 k.k. (znieważenia). W tego typu przypadkach wymagany jest prywatny akt oskarżenia, którego jednak Ambasador Ukrainy nie wniósł. Wychodząc przed szereg, w imieniu Ukraińca, wystawił go osobiście sam prokurator Maciej Młynarczyk, prywatnie również harcmistrz ZHP, ,,wychowawca'' młodego pokolenia polskiej młodzieży. Jest rzeczą zastanawiającą jakie to wartości patriotyczne, moralne i ogólnoludzkie, przekazuje swoim podopiecznym harcmistrz Młynarczyk? Bo z polskością nie mają one nic wspólnego.
https://kresy.pl/wp-content/uploads/2020/07/Prok.-Maciej-M%C5%82ynarczyk.-Fot.-Nasze-S%C5%82owo-kadrowane-970x542-1.jpg

Zdaniem Pana Zbigniewa, pan prokurator Młynarczyk „prawdopodobnie występuje w tandemie z Isajewem i jest pod wpływem Związku Ukraińców w Polsce”. Zaznaczył też, że przed rozprawą „prok. Młynarczyk uzgadniał z Isajewem treść swoich postulatów”. Kilka dni temu w Hamburgu na karę dwóch lat pozbawienia wolności w zawieszeniu, skazano 93 letniego Bruno D. strażnika niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof (Sztutowo), 40 kilometrów od Elbląga. Sąd krajowy w Hamburgu zadecydował, że były strażnik SS jest współwinny morderstwa 5232 osób. W tym samym czasie na naszym lokalnym polskim podwórku „sprawiedliwości, polski'' sąd skazał na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, za zamieszczone w sieci komentarze 78-letniego Pana Zbigniewa (Ocalałego z rąk banderowców) za krytykę banderyzmu i ukraińskich gloryfikatorów i pogrobowców idei i czynów banderowskich morderców Polaków. Czy to nie szopka? 2 lata w zawiasach za współudział w zamordowaniu ponad 5 tysięcy więźniów niemieckiego, nazistowskiego obozu zagłady KL Stutthof, a tutaj w Polin 8 miesięcy więzienia dla ofiary tychże Nazistów, za krytykę banderowskich ludobójców, którzy byli przecież gorliwymi lancknechtami swoich niemieckich panów w służbie ,,tysiącletniej Rzeszy''.

Nastąpiło więc w tych dwóch przypadkach zarówno zrównanie, zwyrodniałych, nazistowskich zbrodniarzy wojennych z ich ofiarami, a ukraińskie bestie z OUN - UPA i SS Galizien, uznano za skrzywdzone, niewinne ofiary, a ich prawdziwą ofiarę, której nie zdążyli zamordować, uznano za...ich kata!

Czy ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości w jakim państwie żyjemy i czy jest to państwo rządzone przez Polaków, czy raczej przez wrogich Nam okupantów? Czy jesteśmy zatem zobowiązani, by zachowywać jakąkolwiek lojalność wobec wszelkich władz takiego operetkowego tworu, jakim jest III RP? Odpowiedź jaka się nasuwa, brzmi - absolutnie nie!

Wychodzi więc na tym przykładzie, że według definicji europejskiej sprawiedliwości, za współudział w masowym ludobójstwie ponad 5 tys. więźniów obozu KL Stutthof, europejskie sądy skazują winnych zbrodni ludobójstwa na łączna karę... dwóch lat w zawiasach, niczym za włam do sklepu monopolowego po flaszkę goudy. Natomiast w Polsce, która w czasie swojego 30 letniego istnienia pod nazwą III RP, nie potrafiła do dziś, nie tylko doprowadzić do godnego pochówku swoich obywateli, ale też bezkrytycznie wspiera neonazizm istniejący na Ukrainie i w Polsce, bezlitośnie ścigając również ostatnich ocalałych świadków banderowskiego ludobójstwa w Polsce, czym chce zastraszyć wszystkie osoby pragnące przywrócić pamięć o tragedii naszych przodków i ostatecznie wymazać wszelką pamięć o tym ludobójstwie, dokonanym na Naszych rodakach zamieszkujących Kresy II RP, z umysłów wszystkich Polaków, przez ich ukraińskich sąsiadów.

A tak podsumował sprawę skazania prawomocnym wyrokiem przez polskojęzyczny sąd Pana Zbigniewa, ofiary banderowskich zwyrodnialców, który cudem uszedł 76 lat temu spod ostrzy ich siekier i noży:

,,Sytuację skrytykował Stanisław Srokowski, pochodzący z dawnych polskich ziem, pisarz i publicysta. Proszę Państwa, to brzmi groźnie. Obce Polsce siły pragną zamknąć nam, Polakom, usta, byśmy nie przypominali straszliwych zbrodni ukraińskiego ludobójstwa, morderstw dokonywanych przez Ukraińców, OUN i UPA na Polakach w latach 1939-1947. Chcą, byśmy zapomnieli o nożach, siekierach i widłach, którymi nas mordowali. Byśmy nie wspominali dzieci wbijanych na pal, starców z wydłubanymi oczami i kobiet z odciętymi piersiami.

Zdaniem pisarza jest to działanie, które ma zastraszyć Polaków, Kresowian, którzy mówią o swojej krzywdzie, o wielkiej tragedii. Zwracam się do prokuratorów: Zamknijcie i mnie! – dodał.''

Jest rzeczą bardzo znamienną i zarazem porażającą, że wymierzona Panu Zbigniewowi kara 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, za negatywne opinie pod adresem banderyzmu, stawia w jednym szeregu wszystkie niedoszłe ofiary banderowskich rezunów, ze wszystkimi nazistowskimi zbrodniarzami wojennymi w służbie hitlerowskich Niemiec. Tak właśnie wygląda dobra zmiana w polskim wymiarze tzw. ,,sprawiedliwości'' i ukazuje równocześnie tragiczny stan całego państwa polskiego na wszystkich szczeblach władzy III RP A.D. 2020.

Nasuwa się w takiej sytuacji pytanie, a mianowicie, czy pan minister Zbigniew Ziobro i pan prokurator krajowy, Zbigniew Święczkowski, nic nie wiedzieli dotąd o tym, co robił i robi nadal ich podwładny prokurator Maciej Młynarczyk z prokuratury Warszawa Praga-Północ? Idę o zakład i to o Każde pieniądze, które wygram, że nie tylko doskonale wiedzieli, ale i w pełni aprobowali jego antypolską działalność i niszczenie przezeń polskich patriotów oraz dosłowne DOŻYNANIE, niedorżniętych jeszcze polskich ofiar banderowskich zwyrodnialców. Bez takiego bowiem przyzwolenia z ich strony, nie mógłby on uprawiać tak jawnie i ostentacyjnie swojego haniebnego procederu do dnia dzisiejszego. Każde inne, pokrętne tłumaczenie, że jest inaczej, będzie z ich strony, nie tylko obelgą z inteligencji średnio chociażby rozgarniętego, niedawnego gimnazjalisty, ale nade wszystko bezczelną kpiną z nas wszystkich.

Nauka jaka płynie dla nas wszystkich z lekcji, którą otrzymał Pan Zbigniew sprowadza się do bardzo prostego wniosku, a mianowicie: Nigdy, przenigdy pod żadnym pozorem nie przepraszaj banderowskich ludobójców oraz współczesnych spadkobierców i gloryfikatorów ich idei i zbrodniczych czynów, bo tym samym padniesz na kolana przed bestialskimi katami naszych rodaków, którzy do dnia dzisiejszego pielęgnują i nieustannie podsycają zoologiczną nienawiść wśród kolejnych pokoleń swoich dzieci, wnuków i prawnuków, do swoich niedorżniętych polskich ofiar, które uszły śmierci z ich rąk i nadal świadczą o ich nieopisanych zbrodniach i zdziczałym zwyrodnialstwie, jakiego świat nigdy wcześniej nie znał i całego lechickiego rodu, do którego nie próbują nawet ukrywać swojej odwiecznej odrazy, przypisując swoim polskim ofiarom swoje własne cechy charakteru i zdradzieckie, zbrodnicze czyny. Tym samym, gdybyś ich przeprosił naplułbyś na pamięć wszystkich polskich ofiar, dla których nie mieli żadnej litości i miłosierdzia i nie mają jej zresztą nadal, odmawiając ich szczątkom chrześcijańskiego pochówku i wciąż opluwając ich dobre imię i pamięć.

Wracając do sprawy Pana Antoniego Dąbrowskiego. Ma On wezwanie na przesłuchanie do warszawskiej prokuratury na godzinę 13tą, 17 sierpnia. Jeśli tego dnia cała jedenastka posłów Konfederacji, z Panem posłem Grzegorzem Braunem, nie powita go tego dnia w Warszawie i nie będzie uczestniczyć w czasie przesłuchania Pana Antoniego, do której to obecności podczas jego indagowania mają prawo, ze względu na pełniony przez nich poselski mandat posła Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, to będzie jednoznacznym dowodem na Ich wyłącznie Fałszywy, bo Tylko deklaratywnym patriotyzm, za którym nie idą żadne czyny.

Ruszyła ponownie doroczna akcja ,,Wyślij kartkę do Powstańca Warszawskiego''. Akcji patronuje osobiście wicepremier i minister kultury pan Piotr Gliński. Z drugiej natomiast strony trwa na pełnych obrotach inna akcja, której patronuje z kolei rząd ,,dobrej zmiany'', a jest nią akcja... WYŚLIJ POZEW PROKURATORSKI DO KAŻDEJ ŻYJĄCEJ JESZCZE OCALONEJ OFIARY BANDEROWSKIEGO LUDOBÓJSTWA NA KRESACH, z oskarżeniem obrazy banderowskich herojów z OUN-UPA i SS Galizien. W tym przypadku akcji wysyłania pozwów, patronuje osobiście minister swoiście pojmowanej w III RP sprawiedliwości, pan Zbigniew Ziobro. W czwartek po południu prosiłem w rozmowie telefonicznej pewnego parlamentarzystę ,,dobrej zmiany'' z Podkarpacia, o interwencję u jego partyjnego kolegi ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w sprawie skazanego na osiem miesięcy więzienia ocalonego z ludobójstwa na Wołyniu Pana Zbigniewa i ściganego przez podwładnego pana Ziobry, prokuratora Macieja Młynarczyka, Pana Antoniego Dąbrowskiego z Dębna, ocalonego spod ostrzy banderowskich siekier w Małopolsce Wschodniej w 1944 roku. Minęły 4 dni i zero odzewu. Pan senator bardzo lubi, gdy służy to podkreśleniu jego wizerunku, kłaść bardzo wydatny akcent, że to banderowcy, w tym ojciec Mirona Sycza, członek specjalnego pododdziału zabójców, kurenia Mesnyky, zamordowali mu połowę rodziny. A teraz, gdy poprosiłem go o interwencję w sprawie ściganych przez banderowców, dwóch ich niedoszłych ofiar, pan senator schował się do szafy i do dziś nie kiwnął nawet palcem, by zrobić w ich sprawie cokolwiek. Jak widać za stołek senatora można przehandlować dosłownie wszystko, nawet pamięć bestialsko zamordowanej przez upowców własnej rodziny. Czy można upaść niżej? Nie sądzę. https://1.bp.blogspot.com/-acMdz_iDiR4/XyHwLoyBFHI/AAAAAAAAAyY/Ts8fZNVWpKA7-NKcRvNBbcl9C5hDO7UJQCLcBGAsYHQ/s1600/konfa.jpg

Otrzymałem dziś rano wiadomość, że jutro odbędzie się posiedzenie sejmowej Komisji Mniejszości, na wniosek koła parlamentarnego Konfederacji poświęconej sprawie pamięci należnej Ofiarom Rzezi Wołyńskiej, a także sprawie Panów Zbigniewa i Antoniego Dąbrowskiego.Przynajmniej jedna dobra wiadomość, w tym morzu antypolskiej działalności, polskich ponoć instytucji państwowych, mających z definicji stać na straży polskich interesów narodowych i polskich obywateli, a w szczególności ochronę polskich ofiar banderowskiego ludobójstwa. Czy wyobrażacie sobie bowiem Państwo, żeby za krytykę niemieckich,esesowskich zbrodniarzy wojennych, strażników niemieckich obozów zagłady, jakakolwiek prokuratura na świecie wystawiła nakazy ścigania za ich ofiarami bez względu na ich narodowość?
(Niestety, pomimo szumnych zapowiedzi i deklaracji koła Konfederacji, posiedzenie tej komisji sejmowej, nie odbyło się do dziś, a oni sami, z posłem Grzegorzem Braunem na czele milczą w tej sprawie jak zaklęci)

Jacek Boki

Elbląg 27 - 28 Lipiec 2020 r.

Źródła:

Ocalały z rzezi Wołyńskiej skazany na 8 - miesięcy więzienia w zawiasach

https://wprawo.pl/ocalaly-z-rzezi-wolynskiej-skazany-na-8-miesiecy-wiezienia-w-zawiasach-mimo-ze-przeprosil-za-slowa-wideo/

Strażnik z obozu Stutthof skazany

https://mobi.portel.pl/artykul/119019.straznik-z-obozu-stutthof-skazany.html

Sprawiedliwość po europejsku w praktyce

https://www.magnapolonia.org/sprawiedliwosc-po-europejsku-w-praktyce/

Stanisław Srokowski o skazaniu ocalonego z Rzezi Wołyńskiej: Prokuratorze, mnie też zamknij!

https://kresy.pl/wydarzenia/stanislaw-srokowski-o-skazaniu-ocalonego-z-rzezi-wolynskiej-prokuratorze-mnie-tez-zamknij/

SKANDAL! Ocalały z Rzezi Wołyńskiej skazany na 8 miesięcy więzienia! M.in. za słowa: „Czcicie naszych morderców z UPA”

https://wprawo.pl/skandal-ocalaly-z-rzezi-wolynskiej-skazany-na-8-miesiecy-wiezienia-m-in-za-slowa-czcicie-naszych-mordercow-z-upa/

Za nękanie ocalałych z rzezi wołyńskiej odpowiada bezpośrednio prokurator Maciej Młynarczyk

https://kresy.pl/publicystyka/za-nekanie-ocalalych-z-rzezi-wolynskiej-odpowiada-bezposrednio-prokurator-maciej-mlynarczyk/

Artykuł źródłowy:

http://kresywekrwi.blogspot.com/2020/07/ocalony-z-ludobojstwa-na-woyniu-skazany.html

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

Wiesław P

#1640788

.....z OUN-UPA z czasów rzezi na Wołyniu i Kresach, od Tych wszystkich, którzy po II wojnie światowej nie mieli nic wspólnego z rezunowym ludobójstwem (jeśli tacy naturalnie byli), a którzy cierpieli od komunistów i których teraz państwowo i cerkiewnie chcą uczcić. Dosyć już tego bagna zakłamania na współczesnej Ukrainie! Żądamy realnych działań w tych sprawach od Rządu RP! Nie chcemy znowu peikła banderowskich siekier!

Absolutnie nie może być tak, że banderowcy barbarzyńcy z lat 1939-47, ukrywają się obecnie za plecami, Tych którzy byli sprawiedliwi w czasach Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzeickiej. Jedno i drugie nie może być łączone! To nie do zaakcetowania. Domagamy się prawdy! Domagamy się Bożej sprawiedliwości! Żądamy miłosierdzia dla naszych dzaidków i babci, ojców, matek, braci i sióstr, rodzin i sąsiadów, naszych rodaków, którzy tam za graniczną rzeką Bug pozostali już na wieczną wartę, a którzy po dziś dzień nie mają własnej mogiły, ba nawet pristego krzyża. Z Panem Bogiem STRoch

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1640800

Dziękuję za Twoją czynną postawę, odwagę i odpowiedzialność za prawdę i za naszą Ojczyznę ! 

Podpisałam petycję. :)

data: 7 sie 2020, 13:06,

podpisałam,

pozdrawiam serdecznie,

Agnieszka Magdalena Nowak

Z Panem Bogiem !

 

 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

Emil Cioran: "Stróżka stawiająca sobie pytania na temat sensu życia jest filozofem bardziej aniżeli historyk filozofii".

#1640802

.....gdyż zło rozwija się dynamicznie wówczas, gdy milczą ludzie dobrzy i owi, którzy znają prawdę. Wielkie dzięki, iż jesteś po stronie dobra i prawdy, iż jesteś razem z nami pod sztandarem Chrystusa Pana. Jeśli bowiem my dziś zamilkniemy, podszyci tchórzostwem, egoizmem, lenistwem, wygodą, to kamienie wołać będą przez łzy deszczu. Raz jeszcze gorąco dziękuję Agnieszko i pozdrawiam STRoch

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1640803

Rzeź Wołynia nigdy nie może być zapomniana. Trzeba walczyć o ekshumację Polaków.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

Dodaj własny artykuł do naszego bloga http://bazafirmy.pl/blog/ . Wejdź do wybranej kategorii i kliknij "dodaj tekst"

#1640822

My tego niestety zwykle nie rozumiemy, bo jesteśmy z natury narwani. Tu jest moim skromnym zdaniem pies pogrzebany w naszych relacjach z Ukrainą.

Serwus jarekcda. Dzięki za ten wpis, za czas i za miłość do Kresów i Kresowian, a szczególnie dla męczenników Wołynia i Kresów, którzy tam za graniczną rzeką Bug zostali już na wieczną wartę. Ukraińcy są bardzo cwani w swojej polityce, także historycznej. Potrafią czekać na stosowny czas i na właściwy moment!

Popatrzmy, jakie straszne ludobójstwo miało miejsce na Kresach dla przykładu podczas Powstania hetmana Bohdana Chmielnickiego, walki i rzezie niezwykle krwawe trwały w latach 1648-67. Symbolem tych strasznych, barbarzyńskich mordów, była męczeńska śmierć św. Andrzeja Boboli Patrona Polski w Janowie Poleskim, zamęczonego 16 maja 1657 r. przez kozaków płk Zdanowicza. W tych latach zginęly dziesiątki tysięcy niewinnych ludzi, a ludobójca Chmielnicki jest dziś bohaterem Ukrainy pełną gębą, ano jest.

To samo miało miejsce podczas słynnej Rzezi Humańskiej 1768, gdy krew płynęła jak rzeka. Dwa piekielne wampiry tamtych zbrodni, przywódcy chłopskiej rebelii hajdamaków: Maksym Żeleżniak i Iwan Gonta, stoją dziś na pomnikach na Ukrainie, ano stoją. I jeśli się nie opamiętamy my sami Polacy, to na wschodzie wyrośnie nam smok krwiopijca, na polskiej krwi upuszczonej w strasznych rzeziach wykarmiony, dosłownie wychodowany. Jeszcze jest jednak czas! Pozdrawiam b. serdecznie STRoch

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1640825

Jak zareagować na konkretne osoby i środowiska, które lansują się na fałszywych prześladowaniach?

Czy nikt nie zwątpi, że nie podaje się konkretów?

Czy nikt naprawdę nie sprawdzi sam, bo nie liczy się prawda, tylko jej zakrzykiwanie, by licytować się hurrapatriotyczną histerią ?

Kto grzeje emocje i w jakim celu?

Czy miło jest być traktowanym jak pelikan?

----------------------------------------------------------------

Z aktu oskarżenia przeciwko p. Zbigniewowi

«1. Publicznie znieważył akredytowanego szefa przedstawicielstwa dyplomatycznego obcego państwa - Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Ukrainy w Polsce Andrija Deszczycię - poprzez opublikowanie wypowiedzi o treści – Poszedł won ty od nas, zakłamany ukraiński gnomie – w komentarzu w serwisie internetowym Kresy.pl
tj. o czyn z art. 136 §3 k.k.;

2. Publicznie znieważył Igora Isajewa za pośrednictwem środków masowego komunikowania i publicznie pochwalał przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej poprzez opublikowanie wypowiedzi o treści – Na początek 20 gum na goły tyłek tego bydlaka Isajewa. Relację z egzekucji umieścić w Internecie – w komentarzu w serwisie internetowym Kresy.pl
tj. o czyn z art. 216 §2 k.k. w zb. z art. 255 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k.»

 

Tymczasem oszuści zmanipulowali to w petycji na

pan Zbigniew pod pretekstem rzekomej „mowy nienawiści” został skazany prawomocnym wyrokiem na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Powodem skazania są: publiczne mówienie o Ludobójstwie na Kresach południowo-wschodnich, wypowiedzi na portalach społecznościowych wskazujące na rozprzestrzenianie się zbrodniczej ideologii ukraińskich nacjonalistów oraz krytyka ukraińskiego publicysty i działacza Igora Isajewa.

 

Druga osoba to znana postać- znów nie ma co udawać, że chodzi o jakąś prawdę czy upamiętnianie. Są konkretne zarzuty, np. dot. znieważenia. Sprawa jest w toku. Art. 257 k.k.: Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności... naprawdę znów nie mówi nic o banderyzmie ani upamiętnianiu. Może się to komuś nie mieści w głowie ale to naprawdę nie jest dopuszczalną krytyką banderyzmu czy przypominaniem zbrodni, jak fałszywie udaje się w petycji. Ktoś ma was za idiotów, których chce użyć politycznie, grając na prymitywnych emocjach i wzbudzając je dalej. Jest to zwykła nienawiść, którą pokrętnie usiłuje się uzasadniać, np. tym, że ktoś jest stary a pochodzi z tzw. Kresów (tak jak pół Polski). Zjawisko takie jest powszechnie akceptowane jako chory rewanżyzm a czasem przedstawiane nawet jako katolickie! Dla mnie zaś najbardziej żenadne jest robienie z siebie ofiar i to po raz wtóry a do tego kompletna nieudolność, zwracająca się przeciw Polsce! Co zresztą za zdziwienie, że zaczepia się konkretne osoby- lewackiego aktywistę lub dyplomatę, a jest się zmuszonym do odpowiedzialności. Tak wyglądają te "prześladowania"- że prawo nie pozwala na zniesławienie i podobne rzeczy. Zdziwieni, że nie wolno? Winny jest więc sprawca oraz "winne' jest istniejące prawo. Jaką dzicz stanowią komentarze w necie, to widział każdy, nie można udawać, że nie ma takiego zjawiska ani przyzwalać a potem jeszcze udawać niewinnie prześladowanych. A jakie są skutki- ktoś miesza w polskim kotle, ktoś posługuje się czyjąś nienawiścią, ktoś przedstawia tak Polaków jako najgorszą czerń, ktoś oszukuje chcąc, by stanąć politycznie po stronie kłamstwa. Powszechna głupota czy dywersja- skutek ten sam, niegodny i niedobry. Potem będziemy płakusiać, jak to świat upada, jak polaryzuje się Polskę i jak rosną nowe pokolenia chamów.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-5

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1640826

Kontrik właściwie dziękuję za Twoją krytykę, ta zawsze jest potrzebna. Jednakowoż czy masz nas za idiotów, czy sądzisz iż nie wiemy, że nie ma dymu bez ognia. Przecież wszyscy wiemy, że nie byłoby żadnej sprawy, gdyby jeden, czy drugi Pan Kresowiak czegoś tam za dużo nie chlapnął, pomimo to zechciej się uważnie wczytać w całość petycji i zechciej otworzyć swoje serce i oczy na całokszatałt b. nabrzmiałego już problemu. Bądziemy b. wdzięczni! I daj se spokój z tym epatowaniem nienawiścią pod tym czy innym adesem, by się to nie zwróciło b. szybko przeciwko i Tobie. Pozdarwiam b. serdecznie STRoch

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1640835

To przecież bezczelny agent, który chce zamknąć usta Polakom. Najpierw Ukraińcy Polaków prowokują niewłaściwymi wypowiedziami, a gdy obrażeni Polacy ostro zareagują na prowokacje, to "pokrzywdzeni" lecą do prokuratury z donosem. Za takie 2 zdania 8 miesięcy pozbawienia wolności? Przecież to paranoja.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640837

Czemu to zaprzeczyłeś, prawdzie? Nienawiść akurat jest czarno na białym ale chcecie ją widzieć w stosowaniu prawa.

Sprawdź sam, do czego namawiam. Chcesz dać sobą sterować emocjami i ogólnikami?

A może zniesławianie i wgl łamanie prawa masz za jakąś działalność patriotyczną?

Oczywiście to działa tylko w jedną stronę, bo jakby zniesławić tych waszych to od razu aj waj, giewałt.

Taka to moralność. Masz się za katolika? Może jeszcze za patriotę? Dziwaczne to wasze upamiętnianie.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-5

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1640838

.....w Polsce i na wspólczesnej Ukrainie. Tyle w temacie! Czekamy! Pozdrawiam b. serdecznie STRoch

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1640840

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640844

SĄD KAZAŁ POLAKOWI ZAPŁACIĆ 7,5 TYS. ZŁ GRZYWNY ZA SŁOWA O „HONOROWYM KLEPNIĘCIU W PYSK” ISAJEWA

Za skomentowanie wypowiedzi kontrowersyjnego ukraińskiego dziennikarza Igora Isajewa, w której oburzał się na hasło „honor” w polskich paszportach, sąd nakazał internaucie z Rzeszowa zapłacić 7,5 tys. zł grzywny i pokryć koszty sądowe. Uznano to za publiczne pochwalanie popełnienia przestępstwa. Oskarżony nie przyznaje się do winy i odwołał się od wyroku. Całość pod linkiem
                                                                                                                                                                                                      https://kresy.pl/wydarzenia/sad-kazal-polakowi-zaplacic-75-tys-zl-grzywny-za-slowa-o-honorowym-klepnieciu-w-pysk-isajewa/

Ps..Prokuratura i sądownictwo w Polsce to postżydobolszewicka kloaka z miotem wsobnym…a sędzia z mojżeszowa to pewnie z rodziny probanderowców…Urodziła się bodajże w Przemyślu(rocznik 1962),różnie z tym może być. Ostatnio słuchałem wypowiedzi „ocaleńca ” z Wołynia który mówił, jak mój śp Tato oficer 27 WDP AK Wołyniak, że banderowcy zawsze chcieli kosztowności i…..dowodów osobistych. Toteż nie dziwne, że teraz wielu polskojęzycznych uchodzi i podaje się za Polaków. A „słynny” prokurator Młynarczyk ma już na „sumieniu” bardzo wielu Polaków, on się chyba NICZYM innym nie zajmuje, tylko ściga po całej Polsce patriotów i robi to do spóły z Isajewem. Facet młody liczy na awans, spory kredyt do spłacenia(w 2018 było to 106 tys) a nagrody są po 10tys. Specjalista od nadinterpretacji, Aż dziwne że jeszcze nie zabrał się za p.Smarzowskiego reż „Wołynia’ no bo ten film przyczynił się przecież do wzrostu niechęci wobec Ukraińców. Ale to już chyba za wysokie progi. Zobaczymy jak zakończy się sprawa radnego PiS ze Szczecina za tzw ‚mowę nienawiści’, przerzucono ją właśnie do tej prokuratury, tak jakby nie było prokuratorów w Szczecinie(pewnie nie znajdą „znamion przestępstwa’. Ja niedawno rozmawiałem z posłem partii rządzącej o tym duecie. Poczekamy.Trzeba to nagłaśniać. o do sądu nie ma co komentować, każdy wie jak to działa i kto siedzi w sądach.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Wiesław P

#1640882

Prokuratura i sądownictwo w Polsce to postżydoukrobolszewicka kloaka z miotem wsobnym…wspierają neobanderowskich bękartów zwyrodniałych ludobójców z Wołynia i Małopolski, którzy zakatowali siekierami, nożami i widłami ponad 200 tysięcy Polaków w tym co najmniej 60% dzieci. Warto posłuchać i wyciągnąć wnioski... .

https://m.youtube.com/watch?v=L_LJ7b77tNc  

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

Wiesław P

#1640884

STRoch,

znów uniki, co? skąd my to znamy.

przecież nie wydusisz z siebie, że celowo dajesz się zwodzić hurrapatriotycznym oszustom i onucom po to, by mieć podkładkę dla własnej nienawiści. zresztą już to przerabialiśmy. widać taki umysł i taka moralność, oczy szeroko zamknięte nawet, gdy masz czarno na białym, jakie to zarzuty w sądzie a jaką aferę i kto z tego kręci.

oczywiście niechęć skupi się na mnie, skoro burzę wygodny obraz rzeczywistości i jeszcze pytam o jakieś tam zasady wiary katolickiej, zamiast hejtować cały naród wspólnie oszołomami a potem udawać swoje żale, że wyszło się na ring, to i dostało w pysk. Zresztą i dlatego to robię, bo to kadzenie sobie wzajem to faryzeizm podczas gdy na naszych oczach odbywa się dywersja ideologiczna. Bez naciśnięcia, by trzeba się określić i zmierzyć z rzeczywistością, nie ma stanięcia w prawdzie, jest fałsz i tchórzostwo.

Deklaracja: nie potępiam całkowicie gloryfikacji podziemia niepodległościowego oraz antykomunistycznego na Ukrainie. Tak jak nie dam się wrobić w potępienie Franco, Pinocheta, Mussoliniego, bo to wszystko jacyś złowrodzy faszyści. Zapraszam do nauk KK, gdzie wina jest jednostkowa. Takie manipulacje to nie ze mną! Mam pojęcie o historii. Pod hasłami walki z faszyzmem i UPA Sowieci mordowali Ukrainę a ja nie stoję po ich stronie. Wszyscy mogą mieć jakieś zasługi, nie będę demonizować dla czyjejś frajdy.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-5

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1640858

.....ale przecież to Twój własny wybór świadomy i zupełnie dobrowolny! Przecież już kilka tygodni temu wezwałem Cię publicznie na naszym portalu, być mnie przeprosił, a jeśli tego nie uczynisz, to mam to przeciwko Tobie przed Panem Jezusem naszym Bogiem. Byłeś wszak wcześniej wiele razy poważnie ostrzegany! I nie uczniłeś tego, nie przeprosiłeś mnie za swoje złe czyny, po dziś dzień, bo ja przynajmniej nic o tym nie wiem! Znajdź sobie! Poczytaj! Wszystko tam jest napisane czarno na białym! Dlatego nawróć się kontrik powiadam Ci, a zaraz Ci się poprawi i nie będzie coraz to gorzej. Pozdrawiam b. serdecznie STRoch

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1640866

.....faszystowską bestię Benito Mussoliniego. Rany boskie co za wstyd, co za skandal, co za bezczelność wobec milionów niewinnych ofiar nazizmu w Polsce i w całej okupowanej Europie. Cóż tu więcej napisać?! Toż to totalna kompromitacja i właściwie wielkie antyświadectwo na naszym b. pożyteczym portalu. Proszę by niepoprawni blogerzy i blogerki tego tak nie zostawili, byśmy nie zeszli nie daj Boże w swoim czasie na psy. Pozdrawiam b. serdecznie STRoch

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1640867

Niektórzy mają pojęcie o historii a ogłupieni lewacką ideologią wszędzie widzą "gloryfikowanie". Pisałem jasno, że nie chcę wszystkiego potępiać na czyjeś życzenie? Widać mam powody, zgodne ze swą wiedzą a wymuszanie samokrytyk uważam za poniżające. Włochy aż do czasu zaimplementowania ustaw norymberskich nie były niczym szczególnie złym. No, z wyjątkiem wojny w Afryce ale i ona nie odbiegała szczególnie od ówczesnych standardów (nawet eksterminacja i gazy bojowe), nieciekawie wyglądają rasistowskie czystki libijskie, sam segregacjonizm nie był niczym dziwnym. Jako historyk chyba masz pojęcie o kryteriach oceny i ówczesnym świecie. Nawet zwycięscy Roosevelt i Churchill nie byli święci. Był totalitaryzm, którego nie wolno pochwalać. Znany jest stosunek do Żydów, wspieranie Franco, odmowa napaści na Polskę, sympatie propolskie dyplomacji. A może antykomunizm papieża Piusa XI też jest zły? Pewnie i o ówczesnym Kościele nie słyszałeś. Założę się, że nie znasz przedwojennego programu ONR ani jeszcze bardziej skrajnych organizacji. Może tych wszystkich, od Papieża po ONR też zaczniesz obsmarowywać? Czy jak zwykle, raczyłeś się faryzejsko czepić mnie tylko za to, że się odezwałem i do tego nie jestem spełniarką życzeń, to chyba ma swoją nazwę.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-4

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1640871

Niech mnie kule biją, to ci dopiero jazda, bez trzymanki! Kontrik jak tak dalej pójdzie, to będziesz wnioskował o wyniesienie ducze Mussoliniego na Ołtarze Kościoła katolickiego. O Panie Boże Ojcze nasz w opiece swej nas miej! Kontrik radzę ci dobrze odpuść sobie, weź raczej dobre opracowanie o faszyźmie włoskim, weź dobre opracowanie o naziźmie niemieckim, a potem długo czytaj i medytuj, może coś Ci jeszcze pomoże. Póki co nie pogłębiaj się i tak wszyscy już widzą.... Pozdrawiam b. serdecznie STRoch

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1640872

Sęk w tym, że czytałem aż za dużo. Wiem nawet, że po tylu lewackich nagonkach łączących KK z faszyzmem dziś wielu na prawicy robi z KK ofiarę a z faszyzmu antykatolicyzm. Podejrzanie wygodne to. Tymczasem nie da się tego sprowadzić do czarno- białej wizji, czyli encykliki potępiającej faszyzm z jednej strony i wczesnego antyklerykalizmu czarnokoszulowych. Stawką było przejmowanie krajów przez bolszewizm, z kolei dyktatorzy przejmowali socjalistów, urabiając na ówczesnych narodowców. Ówczesne skrajne organizacje katolickie też nie były za ciekawe, we Włoszech to Akcja Katolicka. Nie zauważyłem, byś tak żarliwie gardłował przeciw niej oraz ONR i RNR. Albo przeciw rewolucyjnym konserwatywnym liberałom z nacjonalistami, z których to przecież w innej epoce składali się faszyści i nawet prywatyzowali- bez skojarzeń z Konfederacją albo mussolinistą Winnickim ;-). Do sojuszu z Hitlerem Il Duce był podziwianym mężem stanu, wszystko zmienia się później zgodnie ze zwycięską propagandą. Kto dziś będzie wspominał szczegóły, np. niechęć do Hitlera i nazizmu. Mussolini dał wiele Kościołowi a za jego czasów pociągi jeździły punktualnie. To też mam potępić? Bo tak sobie życzysz? Albo że Spinelli siedział? Na ciągoty faszystowskie napatrzyłem się dość na tej polskiej prawicy i mój stosunek nie jest tajemnicą. Potępiać wszystkiego w czambuł nie mam zamiaru a podkreślać niektóre osiągnięcia to dziś nawet niebezpieczne. Taki Marian Kowalski, znany sprzedawczyk i antykatolik to "postulował" sojusz z Rzeszą i Włochami, nie kojarzę byś go zniesławiał patriotycznie nazywając np. łysym debilem. Ale nie wiedziałem też, że jesteś zapalonym działaczem antyfaszystowskim.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-5

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1640878

Dlatego zastawiałem się, jak można Ci pomóc. Wszak błądzącemu należy dobrze poradzić. Mam dla Ciebie zatem propozycję, weź zbierz wszystką swoją wiedzę i napisz nam swój artykuł, jak wynieść na Ołtarze Benito Mussoliniego, no bo jeśli tak wielkiego przywódcę się nie potępia, to znaczy że się publicznie uznaje jego dobre czyny i zasługi. No to do dzieła kontrik! Jestem pewien, że Twój wpis będzie sięcieszył wielkim zainteresowaniem. Pozdtawiam b. serdecznie STRoch

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1640903

.....że Ci tyłu oto zabrakło?! Do dzieła! No czekamy kontrik, pisz zatem przed całym forum niepoprawnych blogerów i blogerek: potępiem gloryfikowanie bestialskiej OUN-UPA w Polsce i na współczesnej Ukrainie, potępiam gloryfikowanie państwowe i cerkiewne ludobójców z Wołynia i Kresów. Pozdrawiam b. serdecznie STRoch

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1640848

A może wyjaśnisz, jaki ma to związek z obnażeniem ww. oszustwa? Dajesz komuś łamać prawo i szkalować całe narody, tylko dlatego, że coś się nie podoba, dobrze zrozumiałem? To z Biblii szatana? Widziałem, co pisałeś wcześniej, że facet przeżył i że ma siwego wąsa- takie masz argumenty, gdy łamane jest prawo ludzkie i boskie.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-5

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1640861

.....że Ci się to zwyczajnie upiecze. Otóż każde kłamstwo ma b. krótkie nogi! Na te tematy napisałem już na tym portalu setki artykułów i bodajże tysiące komentarzy, jak myślisz dlaczego mam to w kółko powtarzać, bo Ty mnie wciąż o to samo pytasz, wybacz ale nie jesteś pępkiem świata i naprawdę jest wielu innych ludzi, którzy czekają na moje wpisy, na opublikowanie Ich świadectwa z Woyłnia, czy z Kresów.

Poza tym zawsze dobrze jest pamiętać słowa z Księgi Mądrości: "Nie ucz głupiego bo cały dzień będziesz mu coś tłumaczył, a on i tak pod koniec dnia zapyta Cię raz jeszcze, a o co chodzi". Zważ kontrik, by i na Ciebie w końcu ta przypadłość nie przyszła. Pozdrawiam b. serdecznie STRoch

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1640869

Kto ściemnia? Wypierasz się własnych słów?

proszę- sprawdź własny komentarz,  #1638826, tam właśnie za swój argument masz "siwy wąs', co prawda jeszcze traumę i zalecasz prokuraturze, by się zajęła ukr. pomnikami. Tak wygląda reakcja mniemanego katolika na zniesławienia, mówiąc wprost jesteś za łamaniem prawa. Nawet nie zajmujesz się kwestią wolności słowa ale i w takim przypadku wyzywanie innych nie jest stosowne. Czy gdybym miał siwy wąs, mógłbym wyzywać twoją matkę takimi tekstami, jakich używają ci twoi kresowiacy? w którym miejscu Biblii czy KKK jest o tym mowa, przypomnisz? Równi i równiejsi, oto faryzeizm i podziały.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-4

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1640873

Nie wiem czy zauważyłeś, że coraz mniej ludzi jak mi się wydaje, chce wchodzić z Tobą w jakąkolwiek merytoryczną dyskusję, dialog. Jak myślisz dlaczego, bo nikt nie ma ochoty na jałowe spory. Większość z nas nie chce być zwyczajnie pieniaczami, uszanuj to jeśli potrafisz, Weź się za poważne sprawy, spróbuj napisać swój poważny wpis na temat, który Cię interesuje, Może to pomoże też wyjść Ci z tego dołka, lepiej późno niż wcale. Po prostu weź się chłopie w garść, nawróć się, przeproś Tych, których oto już zraziłeś swymi złymi czynami, a mówię Ci zaraz Ci się poprawi. Nigdy nie jest za późno! Pozdrawiam b. serdecznie STRoch

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1640874

z takim się nie dyskutuje, strata czasu.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny, wobec rządu tylko wtedy, gdy na to zasługuje. Mark Twain

#1640886

Kresowianin i poeta, naoczny świadek Rzezi Wołyńskiej Pan Romuald Drohomirecki napisał mi dziś w liście: „Podpisałbym tą petycję ale nie potrafię tego zrobić. Pochdzę z Wołynia w cudowny sposób przeżyłem tą straszną trtagedię mordów na Polakach. Dziś mam 88 lat, samo wspomnienie wzbudza we mnie ogromny żal i stres. Pozdrawiam Romuald Drohomirecki” (7 sierpień 2020 r.)

P.S.

Naturalnie wysłałem jak najdokładniejszą instrukcję, jak podpisać tę petycję!

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1640870

ZA NĘKANIE OCALAŁYCH Z RZEZI WOŁYŃSKIEJ ODPOWIADA BEZPOŚREDNIO PROKURATOR MACIEJ MŁYNARCZYK  Prokurator Maciej Młynarczyk to osoba, która jako „specjalista od przestępstw z nienawiści” ściga za „antyukraińską mowę nienawiści” m.in. ocalałych z rzezi wołyńskiej. To również harcmistrz ZHP, mocno zaangażowany w proukraińskie inicjatywy, który powiela przy tym ukraińską narrację nt. stosunków polsko-ukraińskich. Maciej Młynarczyk jest prokuratorem, kierownikiem Działu 4 Ds Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ. Za sprawą swojej działalności, od ubiegłego roku jego nazwisko jest coraz lepiej znane w środowiskach kresowych i patriotycznych, a także ukraińskich i proukraińskich w Polsce. W ramach zwalczania „antyukraińskiej mowy nienawiści”, szczególnie w sieci, zajmuje się ściganiem wszystkich, którzy w jego ocenie dopuszczają się takich czynów – w tym także ocaleńców z ludobójstwa wołyńsko-małopolskiego. / Kim jednak jest Maciej Młynarczyk, który odpowiada za te wszystkie sprawy? Jest osobą dość młodą, ma 37 lat, a na stanowisko prokuratora w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga – Północ w Warszawie został powołany w październiku 2014 roku, za czasów prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta. Zajmował się między innymi zwalczaniem tzw. patostreamingu i w ten sposób, jako ekspert w tym obszarze, współpracował z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Adamem Bodnarem. Dopiero później zaczął intensywniej zajmować się tzw. mową nienawiści, szczególnie względem Ukraińców. Co ważne, takie podejście wykształcił współpracując ze stroną ukraińską, szczególnie poprzez aktywną działalność w harcerstwie, a ściślej w Związku Harcerstwa Polskiego, w którym przez lata pełnił ważne funkcje. Oficjalnie posiada stopień harcmistrza i jest instruktorem. Pełnił m.in. funkcję szefa wiceprzewodniczącego Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich (2011-2012), oraz szefa Zespołu Wychowania Patriotycznego i Obywatelskiego Głównej Kwatery ZHP (przynajmniej w latach 2010-2013), zajmując się m.in. kwestiami wychowania patriotycznego i obywatelskiego. W 2014 roku był recenzentem oficjalnej publikacji ZHP ws. obchodów 25 rocznicy wyborów 4 czerwca, w którym promowano m.in. takie organizacje, jak Amnesty International, Freedom House, czy Transparency International.  W marcu 2019 roku harcmistrz-prokurator wziął udział w zorganizowanej w Katowicach debacie „Mowa nienawiści. Wolność słowa. Prawo Harcerskie”, w której wziął udział reprezentant lewackiego Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”, dr hab. Marcin Czerwiński. Spotkanie zostało zorganizowane przez Programowy Ruch Odkrywców ZHP, a poza Czerwińskim wzięli w nim udział m.in. Naczelniczka ZHP, hm. Anna Nowosad oraz Maciej Młynarczyk, przedstawiany jako prokurator „zajmujący się ściganiem przestępstw z nienawiści”. Słuchaczami debaty, według relacji, byli drużynowi i instruktorzy ZHP z całej Polski oraz kilkudziesięciu przedstawicieli Chorągwi Śląskiej ZHP. Sam Młynarczyk jest aktywnym promotorem „Płomienia Braterstwa”. W ub. roku na łamach oficjalnego miesięcznika instruktorów ZHP „Czuwaj” zamieścił tekst, w którym z jednej strony wychwalał ukraińskich żołnierzy jako „sojuszników niepodległej Polski z 1920 roku” oraz podkreślał pozytywne aspekty ukraińskiej imigracji do Polski, a z drugiej mocno relatywizował ludobójstwo wołyńsko-małopolskie jako „masowe mordy na Wołyniu i w Galicji Wschodniej”, przyrównując je do „pacyfikacji Galicji” czy Operacji Wisła. Wchodził przy tym wyraźnie w ukraińską narrację, pisząc m.in., że prezydenci Polski i Ukrainy „kilkakrotnie wspólnie czcili pamięć ofiar konfliktów polsko-ukraińskich”. Jednocześnie, krytykował te osoby czy kręgi w ramach ZHP, które nie podzielały jego proukraińskiego entuzjazmu, ponownie wyraźnie wchodząc w tory narracji strony ukraińskiej, m.in. w kwestii nielegalnych banderowskich upamiętnień na terytorium Polski: „Pomysł upamiętnienia naszych sojuszników z 1920 r. nawet w łonie ZHP nie został przyjęty bez głosów sprzeciwu – nielicznych co prawda, ale donośnych. Byli tacy, którym uproszczona wizja historii pozwoliła widzieć w Ukraińcach tylko (i już na zawsze) wrogów oraz źródło zagrożenia. Byli i tacy, którzy nie mieliby nic przeciwko podobnym gestom, ale obawiali się, że mogą one zostać uznane za objaw słabości Polaków, skoro na Ukrainie potrafią się dziś pojawiać takie nieprzyjazne akcenty, jak zakaz ekshumacji polskich ofiar walk i mordów, wynoszenie na piedestał Stepana Bandery czy owijanie plandeką lwów na Cmentarzu Łyczakowskim (przy czym nie padło ani słowo o tym, że w tym samym czasie w Polsce bezcześci się ukraińskie cmentarze i czci dowódców akcji partyzanckich, w których ginęły setki niewinnych cywili – nasza współczesność, podobnie jak historia, też nie jest czarno-biała, tylko szarawa i w kratkę). Nie należy się bać. To silny potrafi wyciągnąć rękę, odkładając na bok urazy i uprzedzenia. (…) Mosty między Polakami i Ukraińcami trzeba budować właśnie teraz, kiedy wzajemna nieufność jest tak systematycznie wzmacniana, ale kiedy zarazem jesteśmy tak blisko siebie. Zgodnie z biblijną regułą – róbmy to teraz, dopóki jesteśmy w drodze”. Harcmistrz/prokurator Maciej Młynarczyk jest też aktywnie zaangażowany w działalność Programowego Ruchu Odkrywców (PRO), którego był przewodniczącym. To struktura w ramach Związku Harcerstwa Polskiego (ruch programowo-metodyczny), prowadząca działania w zakresie edukacji kulturalnej i historycznej. Ruch ten jest organizatorem akcji „Płomień Braterstwa”, zapoczątkowanej w 2019 roku „przez harcerzy i płastunów z Polski”, w ramach której 14 sierpnia ub. roku w kilkudziesięciu polskich miastach zapalono znicze na grobach żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej. W tym roku planowana jest podobna akcja. W październiku 2019 roku Młynarczyk jako przewodniczący PRO wziął udział w uroczystości podsumowania akcji „Płomień Braterstwa – Полум’я Братерства” – edycja 2019, która odbyła się w Ukraińskim Domu w Warszawie. Organizatorem spotkania był Ruch, pod patronatem ukraińskiej ambasady. Obecni byli m.in. szefowa Płastu w Polsce, Ołena Bodnar, a także przedstawiciele Związku Ukraińców w Polsce, w tym m.in. jego ówczesny szef, Piotr Tyma./ Całość pod linkiem                                                                       

https://kresy.pl/publicystyka/za-nekanie-ocalalych-z-rzezi-wolynskiej-odpowiada-bezposrednio-prokurator-maciej-mlynarczyk/                                     

Ps...Przysięga ZHP: Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu. Obecne ZHP to takie dzisiejsze PSL-ZSL. Widzę, że harcmistrza ZHP tak znajomości z podstępnymi, fałszywymi ukrami ogłupiły, że w majestacie prawa wierny niczym owczarek niemiecki podstępem ściga ocalałych z rzezi wołyńskiej polskich staruszków za … komentarze w Internecie.  Fajnego ma podwładnego Ziobro… podejrzewam, że „pan” prokurator jest też „tęczowy” i nikt go nie będzie chciał ruszyć z obawy o oskarżenie o „nietolerancję”…Wypadałoby zapytać  Młynarczyka w jaki sposób jego antenaci (dziadek i ojciec) weszli w posiadanie polskiego nazwiska…wtedy wyjaśni się nam skąd ta nienawiść tzw.prokuratora do polskości i Polaków! PiS obiecywał, że się zajmie polskim sądownictwem…i co? Dalej dzieje się byle co…widać to po działaniach Ciaputowicza, który wiernie i nie biernie, załatwia sprawy Rusinów w Polsce.                        

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Wiesław P

#1640883

Co na to miliony Polaków? Gdy w we władzach, prokuraturach, sądach są w Polsce parszywe upa-banderowskie skurwysyny, śmierdzące banderowskim zbrodniczym łajnem, gnidy które niszczą Polskę i Polaków domagających się prawdy historycznej i ukarania zbrodniarzy ukraińskich z pod znaku SS-Galizien i UPA. Taka jest obecna III RP.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Wiesław P

#1640885

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1640893

Nasze namiętności bowiem sprytny i b. cwany wróg obróci bowiem b. szybko przeciwko nam. Robi się to następująco, otóż wciska się prostym ludziom, nieobeznanym, zabieganym, zapracowanym, leniwym, ignorantom, iż dany sprowokowany do łaciny, do namiętności, do lekkich wykroczeń to zbir i trzeba go przykłednie ukarać. Taki Franio, taka Zosia myślą zatem beztrosko sobie, jak zbir i niewychowany to ukarać, przecież tego wymaga sprawiedliwość, uczciwość, dobro słusznej sprawy, no i kółeczko się zamyka. W rezultacie socjotechniki starej jak świat ów Wiesław P... jest tym niedobrym, a taki kontrik cwany prowokator ma się dobrze. Temu trzeba się przeciwstawiać prawdą powiedzianą z miłością. Zło dobrem zwyciężaj dał nam przykład bł. męczennik za prawdę Jerzy Popiełuszko. Jego prześladowcy z partii komunistyznej z tym właśnie nie mogli sobie dać rady dlatego go zabili. Myśleli że wygrali, lecz przegrali bo On żyje już wiecznie i zwycięża! Pozdrawiam b. serdecznie STRoch

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1640897

Kresowianin Jacek Boki: „Petycję podpisałem w piątek. To ja nagłośniłem sprawę Pana Antoniego Dąbrowskiego z Dębna. Bez hałasu, którego narobiliśmy z rodzicami Maćka z Torunia w sprawie Pana Antoniego do dziś nie zająknąłby się najprawdopodobniej ani słowem. A tak sprawę podjęły telewizje wrealu24 i Media Narodowe. Za to do dziś pomimo moich wielokrotnych monitów całkowicie milczy w tej sprawie Pan Grzegorz Braun i Konfederacja i pan Winnicki szef Ruchu Narodowego.

Apeluję do nich od prawie czterech tygodni, by zorganizowali w Warszawie 17 sierpnia o godzinie 13ej przed prokuraturą Warszawa Praga - Północ, manifestacji poparcia dla Pana Antoniego, który tego właśnie dnia o tej godzinie będzie tam przesłuchiwany przez prokuratora Młynarczyka i jak dotąd odpowiedzią z Ich strony jest głuche milczenie! To bardzo wiele mówi o tych tzw. ,,patriotach'', kim naprawdę są.

Ja piszę o ukraińskim ludobójstwie Polaków od 2014 roku. Mój ojciec, jako szeregowy żołnierz Drugiej Armii Wojska Polskiego walczył z bandami UPA na Lubelszczyźnie w latach 1944 - 1945. Dziesięciu kolegom z jego kompanii, wziętym do niewoli przez banderowców, rezuny ścięły głowy.

Natomiast sp. mama mojej żony przeżyła dwukrotnie banderowskie ludobójstwo w roku 1941 i 1944 w miejscowości Buszcze, powiat Brzeżany, województwo Tarnopolskie. Wszystko to opisałem na swoich blogach. Jestem też inicjatorem powstania w Elblągu Ronda Obrońców Birczy. Z poważaniem Jacek Boki.” (9 sierpień 2020)

P.S.

A oto strony które poleca Jacek Boki:

http://kresywekrwi.blogspot.com/

http://kresywekrwi.neon24.pl/

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1641012

Kresowianin Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: „Szanowny Panie Sławomirze! Sprawa prokuratora Młynarczyka, tak jak Pan ją opisuje porusza każdego Kresowianina do głębi. Jak można opisywanie faktów, zwłaszcza takich, których było się świadkiem uznać za mowę nienawiści? Czy opisywanie tego co działo się w Auschwitz lub na Kołymie to też mowa nienawiści? W takim razie strzeżcie się pisać źle o Hitlerze i Stalinie, a już nie daj Boże o Banderze, R. Szuchewyczu czy D. Klaczkiwśkim. Mam przyjaciół Niemców, Rozmawiamy o wszystkim, bywa, że i o niemieckich obozach koncentracyjnych. Nic to nam nie przeszkadza w naszej przyjaźni i w dążeniu do tego, żeby świat był lepszy. Leszek S. Jankiewicz Były przewodniczący Stowarzyszenia: Instytut Kresów Rzeczypospolitej.” (10 sierpień 2020)

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1641023