CZAS WYPOWIEDZIEĆ KONWENCJĘ STAMBULSKĄ

Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
Kraj

Organizacje zrzeszone w komitecie, m.in. Instytut Ordo Iuris i Chrześcijański Kongres Społeczny już 18 sierpnia 2020 r. złożyły w Sejmie RP projekt ustawy mający na celu wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej. Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej przekazał także pierwsze 3,5 tys. podpisów pod projektem, domagając się zarazem od polskich władz przedstawienia na forum europejskim Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny.

Karolina Pawłowska już w czasie konferencji przed Sejmem RP mówiła: „Składamy dziś w biurze marszałek Sejmu pod naszym projektem 3,5 tys. podpisów - więcej niż wymaga tego prawo.” I dodała, że dzięki temu Komitet liczy na szybką rejestrację inicjatywy obywatelskiej: „Jej celem jest upoważnienie polskiego rządu przez parlament do wypowiedzenia wadliwej konwencji stambulskiej oraz rozpoczęcie prac nad nową, wolną od ideologii, opartą na wiedzy naukowej konwencji o prawach rodziny.”

Z kolei pełnomocnik Komitetu, były Marszałek Sejmu RP Marek Jurek reprezentujący zarazem Chrześcijański Kongres Społeczny oświadczył, że: „Ten dokument był sfałszowany, ponieważ w nim pojęcie płeć prawie nie występuje. Bez przerwy powtarza się pojęcie gender, a więc "rodzaj", albo w przypadku francuskiego tłumaczenia ‘gatunek’".

Chrześcijański Kongres jest inicjatywą gromadzącą katolików zaangażowanych w sprawy publiczne i został zainicjowany w 2015 roku właśnie przez Marszałka Marka Jurka. Za cel stawia ona sobie łączenie różnych środowisk reprezentujących opinię katolicką w Polsce, a także dyskusję nad formami politycznej i społecznej reprezentacji agendy katolickiej w naszym kraju.

Od chwili swojego powstania ChKS wypowiada się w najważniejszych dla Polski sprawach, takich jak obrona prawa do życia, ochrona rodziny, zasadnicze znaczenie chrześcijańskiego charakteru Polski, konieczność zachowania politycznej i kulturowej suwerenności Polski wobec niekorzystnych przemian cywilizacyjnych w Europie. ChKS propaguje w Europie projekt Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny, jako pozytywną kontrpropozycję dla propagującej ideologię gender Konwencji stambulskiej ratyfikowanej m.in. przez Polskę.

 

Czy wiesz, że Konwencja Stambulska opiera się o założenia ideologii gender?

 

Jeśli wciąż o tym nie wiedziałeś, to najwyższy czas by się obudzić, nim realnie, namacalnie odczujesz rygory i macki totalitarnej ideologii. Otóż owa Konwencja Stambulska zobowiązuje polski rząd do promowania „niestereotypowych ról płciowych” w polskich szkołach. Nadto, co szczególnie ważne Konwencja Stambulska posługuje się pojęciem „płci społeczno-kulturowej” (gender), co może prowadzić do negacji konstytucyjnej tożsamości małżeństwa, jako związku kobiety i mężczyzny. I dlatego zobowiązuje polskie władze do „wykorzenienia” zwyczajów i tradycji „opartych na stereotypowym modelu roli kobiet i mężczyzn”.

W samych początkach tej diabolicznej rewolucji zarówno PiS, jak i PSL przeciwstawiały się przyjęciu Konwencji Stambulskiej, ale dziś nie robią nic, by ten szkodliwy dokument stracił moc obowiązującą względem Polski.

Przy czym okazuje się, że naprawdę można inaczej, lepiej, skuteczniej! Dla przykładu Słowacja i Węgry odmówiły ratyfikacji Konwencji Stambulskiej, a bułgarski Trybunał Konstytucyjny uznał ją za niekonstytucyjną ze względu na naruszenie zasady demokratycznego państwa prawa.

Tym bardziej, iż opierając się na błędnych, zideologizowanych przesłankach, Konwencja nie przyczynia się do poprawy sytuacji kobiet, będących ofiarami przemocy. Dla przykładu Konwencja Stambulska całkowicie pomija prawdziwe źródła przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Zgodnie z badaniami, głównymi przyczynami przemocy są: alkoholizm, rozpad więzi rodzinnych, seksualizacja wizerunku kobiet i dziewcząt w mediach. Zdrowa i wolna od patologii rodzina chroni przed przemocą, a nie jest jej przyczyną

 

Dołącz do inicjatywy obywatelskiej: „Tak dla rodziny, nie dla gender!”

 

A co mianowicie znajduje się w treści tego projektu obywatelskiego? Otóż ta pożądana Ustawa wyraża zgodę na wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej. W polskiej Konstytucji umowy międzynarodowe takie, jak Konwencja Stambulska mogą zostać wypowiedziane wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. Nasz projekt zawiera w swojej treści zgodę na wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej!

Ustawa zobowiązuje także rząd do podjęcia prac nad Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny – dokumentem, który zagwarantuje kompleksową ochronę praw rodziny! Co proponuje sią zatem w miejsce genderowej Konwecji Stambulskiej?

Jest nią Międzynarodowa Konwencja Praw Rodziny. Już bowiem najwyższy czas, by Polska stała się państwem, które aktywnie stanie w obronie rodziny na forum międzynarodowym. No dobrze, co zatem powinna zawierać Międzynarodowa Konwencja Praw Rodziny?

Po pierwsze: potwierdzenie naturalnej tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny,

Po drugie: gwarancje opieki i ochrony rodziny przez organy władzy publicznej,

Po trzecie: zakaz naruszania autonomii rodziny przez nieuprawnione ingerencje urzędników,

Po czwarte: zakaz dyskryminacji matek, które rezygnują z pracy zarobkowej, by wychowywać dzieci,

Po pięte: prawa rodziców w zakresie wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami,

Po szóste: identyfikację realnych przyczyn przemocy i propozycje skutecznej ochrony członków rodziny przed przemocą domową i przemocą godzącą w życie rodzinne!

Co najważniejsze, odpowiednie dokumenty do pobrania: projekt ustawy, uzasadnienie ustawy, karta podpisów, broszura informacyjna, karta klauzuli informacyjnej, plakat zbiórkowy, to wszystko znajdziesz i otrzymasz zupełnie darmowo na stronie: http://chronmyrodziny.pl/do-pobrania

 

Zobacz też koniecznie jeszcze dziś konferencję prasową Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Tak dla rodziny, nie dla gender". Relacja opublikowana 16 lipca 2020 r. przez OrdoIuris:

 

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.4 (głosów:7)

Komentarze

Marszałek Sejmu RP (Senior) Marek Jurek: Zasadniczy cel genderowej Konwencji stambulskiej to obalenie „stereotypowych ról kobiety i mężczyzny w społeczeństwie”, począwszy od ról, czy właściwie społecznych wzorów i powinności ojca i matki rodziny. Same powinności macierzyńskie są tu stereotypem, który należy „wykorzenić”. Jeśli ktoś miałby wątpliwości, jaki jest stosunek Konwencji do macierzyństwa – w ratyfikacyjnej Rezolucji Parlamentu Europejskiego może przeczytać, że „formą przemocy wobec kobiet” jest „odmowa zapewnienia (…) legalnej aborcji”. Przyjęta ogromną, ponad siedemdziesięcioprocentową, większością głosów, pokazuje, czego w imię tej konwencji będzie się domagać Unia Europejska i główne kierunki polityczne kształtujące politykę europejską. Polska powinna zaproponować państwom naszego regionu, które w większości sprzeciwiają się ideologicznej Konwencji stambulskiej zawarcie Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny, która realnie ochroni kobiety, jak i całe rodziny. (Pełnomocnik Komitetu „Tak dla rodziny, nie dla gender”)

Opinia powyższa jest dostępna na stronie: http://chronmyrodziny.pl/o-projekcie

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

Sławomir Tomasz Roch

#1648070

Lidia Sankowska-Grabczuk: Konwencja stambulska jest antyrodzinnym, genderowym dokumentem, który ma na celu „wykorzenienie” (art. 12 konwencji) zwyczajów opartych o tradycyjne wzorce kobiet, mężczyzn, jak i całych rodzin. Nie wprowadza żadnych nowych narzędzi do walki z realną przemocą wobec kobiet. Dlatego należy ją jak najszybciej wypowiedzieć w trosce o przyszłość naszych dzieci, rodzin i całego społeczeństwa. Równoległe wsparcie projektu Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny pozwoli prawdziwie ochronić rodzinę przed współczesnymi zagrożeniami. Dlatego dziś musimy jasno powiedzieć: TAK dla rodziny, NIE dla gender. (Rzecznik Inicjatywy „Tak dla rodziny, nie dla gender”)

Opinia powyższa jest dostępna na stronie: http://chronmyrodziny.pl/o-projekcie

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2

Sławomir Tomasz Roch

#1648071

Karolina Pawłowska: Prawdziwym celem Konwencji Stambulskiej jest narzucenie wszystkim radykalnej ideologii, wywracającej całkowicie podstawy funkcjonowania naszego społeczeństwa. Konwencja podważa znaczenie istnienia naturalnych różnic między kobietami i mężczyznami, a rodzinę postrzega jako siedlisko przemocy i opresji. Sprzeciw wobec Konwencji to sprzeciw wobec odgórnej ingerencji instytucji międzynarodowych w nasze codzienne życie i relacje rodzinne. (Zastępca Pełnomocnika Komitetu „Tak dla rodziny, nie dla gender”)

Opinia powyższa jest dostępna na stronie: http://chronmyrodziny.pl/o-projekcie

 

Zobacz też koniecznie ten b. cenny wywiad z Karoliną Pawłowską. Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris w rozmowie z Pawłem Chmielewskim mówi fachowo o instrumentalnym narzuceniu bardzo niebezpiecznej ideologii, jaką jest ideologia gender. Chodzi o szeroko zakrojone działania przy Konwencji Stambulskiej, którą zwykle medialnie przedstawia się jako dokument służący ochronie kobiet i dzieci przed przemocą domową, ale wystarczy zagłębienie się w ten dokument, aby zrozumieć, że dramaty ofiar przemocy domowej są przez autorów konwencji b. sprytnie wykorzystywane właśnie do b. określonych celów demonicznej ideologii gender. Wywiad opublikowany 24 lipca 2020 r. przez PCh24TV (Polonia Christiana), a zatem:

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

Sławomir Tomasz Roch

#1648072

Mecenas Jerzy Kwaśniewski: Konwencja stambulska to nie tylko instrument nieskuteczny, który przez inżynierię społeczną potęguje skalę zjawisk patologicznych. To przede wszystkim deklaracja ideologiczna, próba narzucenia państwom swoistej »genderowej konstytucji« ponad głowami wyborców i narodów. W pragmatycznym i ideologicznie bezstronnym prawie międzynarodowym na tego typu deklaracje nie powinno być miejsca. (Prezes Ordo Iuris)

Opinia powyższa jest dostępna na stronie: http://chronmyrodziny.pl/o-projekcie

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

Sławomir Tomasz Roch

#1648073

Karina Bosak: Konwencja stambulska nie jest skutecznym narzędziem do walki z przemocą wobec kobiet, stwarza za to przedpole do jej realnej eskalacji. W Polsce obowiązują już rozwiązania ustawowe, chroniące ofiary przemocy. To, czego potrzeba najbardziej, to rozwiązań prawnych wzmacniających ochronę rodziny, czemu ma służyć przyjęcie Międzynarodowej Konwencji o Prawach Rodziny. Dlatego tak ważne jest poparcie dla inicjatywy „Tak dla rodziny, nie dla gender”. (Dyrektor Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris)

Opinia powyższa jest dostępna na stronie: http://chronmyrodziny.pl/o-projekcie

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

Sławomir Tomasz Roch

#1648074

Chrześcijański Kongres Społeczny oraz Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z poparciem kilkudziesięciu organizacji prorodzinnych podejmują obywatelską inicjatywę ustawodawczą: „Tak dla rodziny, nie dla gender”. Celem inicjatywy jest niezwłoczne wypowiedzenie genderowej Konwencji stambulskiej, a także podjęcie prac nad opracowaniem projektu Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny i przedstawienie go na forum międzynarodowym. Raport opublikowany18 sierpnia 2020 r. przez Radio Maryja:

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

Sławomir Tomasz Roch

#1648082

Konwencja Stambulska jest dokumentem, który jak wiadomo wprowadza wiele radykalnych rozwiązań opartych na ideologii gender. I gdy w katolickiej od 1050 lat Polsce, wciąż szczególnie żywo debatują, co z tym fantem zrobić w Bułgarii sprawa została definitywnie rozstrzygnięta już 2 lata temu. W 2018 r. tamtejszy Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ideologiczne postanowienia Konwencji są nie do pogodzenia z zasadą demokratycznego państwa prawa.

Trybunał Konstytucyjny Republiki Bułgarii orzekł mianowicie m.in. w wyroku: „Ujęcie «płci» jako konstrukcji społecznej prowadzi do relatywizacji kategorii płci biologicznej. Jeśli jednak społeczeństwo traci zdolność do odróżniania kobiety od mężczyzny, zwalczanie przemocy wobec kobiet pozostaje jedynie formalnym, lecz niewykonalnym zobowiązaniem”.

Poza tym uzasadniając niezgodność Konwencji z Konstytucją, Trybunał wskazał, że w myśl jej postanowień: „pojęcie «gender»/«genre» w znaczeniu «społecznie skonstruowanych ról, zachowań, działań i atrybutów, które dana społeczność uznaje za odpowiednie dla kobiet i mężczyzn» odzwierciedla pewne społeczne i kulturowe postrzeganie kobiet i mężczyzn, utrwalone w danym społeczeństwie w danym okresie. Owe zapatrywania są zmienne i ulegają z biegiem czasu rozwojowi. Aktualnie dominujące postrzeganie danej kwestii może wykluczyć dawniejsze. Przykładowo, płeć człowieka postrzegana wyłącznie w kategoriach biologicznych może być zastąpiona przez inne postrzeganie płci. Z tego punktu widzenia biologiczny mężczyzna może mieć «gender»/«genre» kobiety i odwrotnie”.

Na szczęście swój zdecydowany sprzeciw wobec Konwencji Stambulskiej wyraziły już liczne państwa Europy. Dokument ten został odrzucony przez Węgrów. Podobne stanowisko zajął parlament Słowacji, który nie zgodził się na ratyfikację Konwencji przez ten kraj. W sumie, na ratyfikację aktu nie zgodziło się 13 krajów Rady Europy, w tej niechlubnej liczbie jest niestety nasza zagubiona ojczyzna.

Możemy to jednak jako naród odwrócić, zmienić, wreszcie naptawić! W Polsce trwa właśnie zbiórka podpisów pod projektem ustawy: „Tak dla rodziny, nie dla gender”, która ma zobowiązać rząd do wypowiedzenia Konwencji i zastąpienia jej międzynarodową Konwencją o prawach rodziny. Jednocześnie, premier Mateusz Morawiecki zadecydował o złożeniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie, czy Konwencja stambulska jest zgodna z ustawą zasadniczą. Źródło: Ordo Iuris

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://www.pch24.pl/konwencja-stambulska--bulgarski-sad-konstytucyjny-byl-dla-niej-bezwzgledny,78974,i.html#ixzz6aefRQQo2

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

Sławomir Tomasz Roch

#1648086

Tym razem to Małgorzata Terlikowska i Jan Pospieszalski zachęcają do podpisania petycji. Nasze szerokie zaangażowanie staje się konieczne i pilne bowiem Komisja Europejska zamierza przyjąć skrajnie ideologiczny dokument, który pod przykrywką walki z przemocą uderza w rodzinę i normy społeczne. Konwencja Stambulska m.in. podważa prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a za „źródło przemocy” uznaje tradycyjne role płciowe. Wdrożenie jej przez władze Unii Europejskiej będzie skutkować uznaniem pierwszeństwa tego aktu przed prawem krajowym, mimo że obszar przez niego regulowany leży poza kompetencjami UE. Wywiad opublikowany 24 sierpnia 2020 r. przez OrdoIuris:

Dlatego jeszcze dziś podpisz petycję przeciwko przystąpieniu UE do Konwencji Stambulskiej: https://stopgenderconvention.org/

 

W podobnym duchu wypowiada sią także Jan Pospieszalski. Warto posłuchać. Mówi o zagrożeniach wynikających z ideologii gender i Konwencji Stambulskiej. Wywiad opublikowany 18 czerwca 2020 r. przez OrdoIuris:

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

Sławomir Tomasz Roch

#1648087

to as w rękawie do użycia na forum unijnym a nie kwestia zadekretowania wiecznej szczęśliwości, bo tak się nie prowadzi polityki. można się wystrzelać z masy rzeczy a i tak nie będzie to rewolucją konserwatywną i stworzeniem nowej Polski, gesty muszą mieć pokrycie, nie sam akt ale istotna długofalowa korzyść i to unikająca zagrożeń. iść na udry za darmo? wypowiedzieć, by paru blogerów się cieszyło, że to na złość innym a po chwili zaczęli i tak oskarżać rząd, że to żydki i banderowcy, to jakby słabe rozwiązanie. tym bardziej w momencie, gdy były krytyki z USA a znów jest konflikt, choć niewielki, z Niemcami i UE i to również w kwestii LGBT- podsycać i uzasadniać ich propagandę, to jakoś słabe. rząd ma prowadzić politykę dla najlepszego interesu wszystkich Polaków a nie tylko odhaczać hasła z blogów. Prawdopodobnie tak właśnie postępuje rząd, w razie sporego konfliktu ma co wyciągnąć, np. wieczne polskie veto, wypowiedzenie konwencji i inne rzeczy (np. reparacje i odszkodowania), ziobryści z ordo chcą coś ugrać na pozie radykalizmu, tak by sytuacja doprowadziła do przesilenia a to obecnie bardziej ich rozgrywki, do których przystąpi konfa. to wszystko to ustawki i targi o pozycję polityczną, myśli kto, że chodzi o zbawianie świata własnym kosztem?

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1648091

To właśnie przez takich jak Ty do Polski wchodzi obecnie demoniczna ideologia gender, gdyż tacy ja Ty zawsze mają czas na działanie, nie spieszą się z zasady, zawsze chcą coś jeszcze ugrać. Wszak może być ciekawie mówią sobie i innym, wszak może być różnorodnie. Tymczasem człowiek dobry ma wstręt, naturałną awersję do wszelkiego zła i zdecydowanie się temu złu przeciwstawia, gdy tymczasem tacy jak Ty kontrik raczej chcecie o coś jeszcze grać. Może was to nawet bawi, rajcuje co?!

Owszem niekiedy kalkuluje się, dla przykładu gdy się jest na przegranej pozycji ale tu jest jeszcze całkowicie odwrotnie. Otóż ogromna większość ludzi w Polsce, w Europie i na całym świecie nie chce i nie akcepuje demonicznej ideologii gender. Winna jest zła, nieludzka, opłacona sowiecie propaganda oraz właśnie postawy takich jak Ty, takich kontrikowców. Opamiętaj się kontrik! Nawróć się ze zła, które czynisz już od dawna na tym b. pożytecznym portalu, zmień się, zaczynij czynić pokutę i praktykuj dobro. Jeszcze nie wszystko dla Ciebie stracone. Pozdrawiam b. serdecznie STRoch

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-3

Sławomir Tomasz Roch

#1648734

w którym miejscu gram ludzkim nieszczęściem? znów masz urojenia. trudno zrozumieć, jak wygląda polityka? i że to nie jakieś hurrapatriotyczne zaperzanie się po blogach? ani ordo ani ziobro nie wyciągają takich spraw natychmiast, jak najszybciej więc i dla nich to kwestia wyboru czasu, zamiast bełkotać do mnie możesz napisać do nich z ochrzanem, przeciez lubisz zwracać się do innych i poprawiać wypowiedzi, tylko tym razem nie zapomnij wysłać listu na odpowiedni adres. czytałeś wgl tekst konwencji? nie jest nawet tak niebezpieczna, jak się trąbi, to bardziej zbiór wytycznych do implementacji w prawie lokalnym, co już mamy, tyle że bez pomieszanych akcentów. baw się dalej w afery koperkowe z wypisywaniem swoich życzeń i zażaleń po blogach, myślisz że od tego świat będzie lepszy? świat czeka na realne działania a nie jakieś pitolenie o papieżu, banderowcach i genderach, rusz dupę w realu albo nazwę cię żałosnym fiutem.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1648777

.....Bożej Opatrzności dostać w łeb, tzw. dopust Boży. Naturalnie nikt Ci tego nie życzy, Ty sam to ściągasz na siebie! Inaczej tacy nikczemnicy, jak Ty nie chcą się nawracać, nie chcą przepraszać (setki innych niegodnych Twoich wpisów) Popatrz biedny człowieku ile razy już pisałem do Ciebie cierpliwie na forum, setki razy i co pomogło coś, no wydaje się że nic, a nic. Jest jeszcze gorzej z Tobą kontrik dlatego właśnie niekiedy Bóg dopuszcza kary Boże. I na Ciebie przyjdzie czas kontrik, bądź tego pewny bo Bóg nierychliwy ale sprawieliwy jest, słyszy modlitwę maluczkich na tym świecie, a przez takich jak Ty kontrik właśnie na tym łez padole. Dlatego opamiętaj się kontrik, póki czas, bo nie ma modlitwy niewysłuchanej. Pozdrawiam b. serdecznie STRoch

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1648858

cierpliwie to ja podchodzę, ponieważ jestem prawie pewien, że masz coś ostro z głową. niby zachowana świadomość ale nie potrafisz nawet odpowiedzieć na proste teksty, tylko wypisujesz bzdury robiąc z siebie jakiegoś świętego kaznodzieję.

sugerujesz, że maluczcy modlą się o moją krzywdę? sekciarzu, podaj sobie rękę z rebe i chojeckim, to właśnie wasz poziom, wyczekiwanie aż wasze bogi zniszczą urojonych przeciwników, tylko że w takim przypadku oznacza to szatana. nie powiem, żeby mnie to dziwiło.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1649179

Wszyscy blogerzy i blogerki już wiedzą doskonale jakim jesteś oszustem, jak podle oczerniasz ludzi, jak demonicznie atakujesz nieustannie ludzi, jak niszczysz pracę wielu uczciwych ludzi, a upominany chcćby przezemnie dziesiątki razy, nic sobie z stego nie robisz, liczysz że ludzie zapomną, nie zauważą, nie będą mieli czasu odpowiedzieć, to b. złe czyny kontrik. Opamiętaj się! Nawróć się! Nie odwracaj kota ogonem, by nie przyszło na Ciebie nagle wielkie nieszczęście, nikt Ci tego nie życzy, to Ty sam nieustannie prosisz samego diabła, by Ci w tym szybko pomógł. Ratuj się kontrik, póki możesz. Pozdrawiam b. serdecznie STRoch

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1649368

a, niszczę pracę ruskiej propagandy, trzeba było tak od razu się pożalić, przeszkadzam szkalować Kościół oraz polskich sojuszników. dobrze, że o swojej pracy nie piszesz, bo polega ona na wklejaniu newsów z netu i dopieprzaniu się w nich do KK czy papieża- taka praca to może cieszyć tylko wariata albo diabła samego.

sam się nawróć, baranie, zamiast chwalić się uczestnictwem w komunii. zamilczanie grzechów sprawia, że twoje sakramenty są nieważne a nadużyłeś ich świętokradczo. ileż to razy wskazywałem twoje teksty z nienawiścią, kłamstwem, propagowaniem konkretnej sekty, heretyckie stwierdzenia. widocznie sam sobie odpuściłeś grzechy za to wyszukujesz je z lubością w innych. co za ubecka wrażliwość z zakłamaniem.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1649480

Pani Karolina Pawłowska z Ordo Iuris wykłada całościowo cały problem inwazji ciemnych mocy w naszej ojczyźnie, przez wszczepianie na nasz narodowy grunt demonicznej ideologii gender. Mówi jasno i klarownie, jak się temu przeciwstawiać i co czynić, by skutecznie i solidarnie zatrzymać niezwykle groźną i nieszczącą ofensywę tęczowych. Gorąco polecam zobaczenie i wysłuchanie tego b. pożytecznego programu. Po temu każdy z nas niech ruszy dupę i niech raczy coś zrobić, by choćby te przysłwiowe 5 groszy dołożyć do wspólnej walki ze zlem, wg własnych możliwości. Wywiad opublikowany 21 sierpnia 2020 r. przez Media Narodowe:

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1648753

Można?! Można ale trzeba b. chcieć! Aha... i trzeba jeszcze coś zrobić, a nie liczyć że przecież inni zrobią to za mnie lepiej. Niech zatem chce się i Polakom, którzy b. chętnie obnoszą się z faktem, iż są już ponad 1050-letnim narodem katolickim. Oki-doki ale jak to wygląda w praktyce hmmm...... ?! Otóż Pani Karolina Pawłowska z Ordo Iuris ujawnia skalę malwersacji, manipulacji i absurdów odbywającego się w Nairobi (Kenia) szczytu ONZ. Okazuje się, że polscy prawnicy wraz z koalicją zaprzyjaźnionych organizacji i reprezentacji wielu państw świata, zatrzymali tam plany międzynarodwej agendy depopulacyjnej, mającej na celu promocję aborcji, antykoncepcji i permisywnej edukacji seksualnej. Gorąco polecam wywiad opublikowany 5 grudnia 2019 r. przez PCh24TV (Polonia Christiana), a zatem:

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1648756

Italia walczy już za pontyfikatu papieża Franciszka o elementarne prawa wolnej jednostki ludzkiej. Do czego to doszło i to tak w krótkim czasie?! Otóż Włosi ponownie wyszyli na ulicę, aby zaprotestować przeciwko projektowi prawa o tzw. homotransfobii. Szykowane przez rząd przepisy przewidują surowe kary za szeroko rozumianą „dyskryminację” osób LGBT.

Po ponad stu demonstracjach lokalnych, przedstawiciele środowisk prorodzinnych oraz obrońcy praw człowieka spotkali się tym razem w Rzymie na ogólnokrajowym proteście.

Obrońcy rodziny wskazują, że nowe prawo będzie dyskryminacyjne dla osób, które nie mają zaburzeń tożsamości płciowej. Na specjalną ochronę ze strony prawa będą mogły liczyć tylko środowiska LGBT.

A co na to sam wielce miłosierny o b. otwarty papa Franciszek i włoski Kościół?! Ano w sobotę 17 października 2020 r. przewodniczący episkopatu kard. Gualtiero Bassetti stwierdził, że przyjęcie tej ustawy byłoby poważnym zagrożeniem dla demokracji. Przypomniał, że we włoskim prawie i konstytucji istnieją wystarczające środki, by chronić przed wszelkimi rodzajami agresji.

I na szczęście raczył dodać, by nie napisać wydusić z siebie: „Nie wolno upośledzać wolności słowa pod pozorem walki z dyskryminacją. Wolność słowa to nie to samo co podżeganie do nienawiści.” Źródło: vaticannews / KAI

Mamy się już Eminencjo cieszyć i bić brawo?!

Cały wpis jest dostąpny na stronie: https://www.pch24.pl/wlosi-znow-protestuja-przeciw-skandalicznemu--antyrodzinnemu-prawu,79216,i.html#ixzz6bQOKrtBt

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

Sławomir Tomasz Roch

#1648767

A co na to sam wielce miłosierny o b. otwarty papa Franciszek i włoski Kościół?!

dlaczego szkalujesz papieża, heretyku i wyśmiewasz nawet szczególnie miłosierdzie i otwartość, czyli podstawowe cechy chrześcijańskie? nie masz żadnego wstydu?

czy naprawdę w każdej informacji, w każdym njusie jesteś w stanie przyczepić się do papieża, nawet jak o nim nie ma ani słowa?

rozważałeś pełną diagnostykę i leczenie? nie musisz tak żyć na poziomie świra ze swoimi obsesjami, szkalującego za sam fakt istnienia

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1648780

Istnieje pewne zło, które dzieje się pod słońcem: że głupców stawia się na wysokich stanowiskach, a zasobni w mądrość siedzą nisko.

Źródło: Koh. 10:5, 6

Jak pies wraca do tego co zwymiotował, tak głupiec powtarza swoje głupstwa.

Źródło: Prz. 26:11

Jak ty uczyniłeś, tak zostanie uczynione tobie. Twój sposób traktowania wróci na twoją głowę.

Źródło: Abd. 15

Jak w wodzie odbija się twarz, tak serce jest zwierciadłem człowieka.

Źródło: Prz. 27:19

Kto ma mądre serce, przyjmie przykazania, lecz kto ma głupie wargi, zostanie podeptany.

Źródło: Prz. 10:8

Widzisz kontrik jest wciąż nadzieja dla Ciebie, tylko trzeba czytać i brać se te rady pokornie do serca.... . Pozdrawiam b. serdecznie STRoch

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1648872

czy jesteś w ogóle w stanie zrozumieć, co do ciebie się mówi?

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1649171

No to już u Ciebie normalka, odwrócić kota ogonem ale mądość wspierana jest przez uczynki, a głupota jak u Ciebie karrmi się zawziętością i kłamstwem. Ratuj swoją duszę kontrik i resztki przyzwoitości (setki upomnień pod Twoim adresem na tym portalu) własnej, przed całym naszym forum. Pozdrawiam b. serdecznie STRoch

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1649369

to nie ja szkaluję papieża nawet wtedy, gdy nie ma o nim ani słowa we wklejanej wiadomości

osobliwe masz hobby, jak nie zaszydzisz o miłosierności papieskiej to zwalasz winę, że coś dzieje się za pontyfikatu Franciszka

najwyraźniej zadaniowo a czy z taką obsesją głowa niedomaga czy to udawanie głupka, to już mało istotne bo świadomość wystarczająca

czy szanowna rodzina z resztą bliskich zajmowała się też tym zawodowo, czy hobbystycznie?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1649478

Na to pytanie stara się spójnie odpowiedzieć Pani Karolina Pawłowska (Ordo Iuris). Gorąco polecam ten wywiad każdemu zatroskanemu o współczesną rodzinę i prawdę. Otóż Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) coraz bardziej odchodzi od swoich ideałów i staje się przedmiotem ofensywy ideologicznej: czy to w postaci promocji aborcji, czy szkodliwej edukacji seksualnej. W tej groźnej sytuacji kraje członkowskie, jak najszybciej muszą sprzeciwić się postępującej ideologizacji międzynarodowej instytucji. Instytut Ordo Iuris wyszedł więc z petycją do premiera Mateusza Morawieckiego "Make WHO great again", wzywającą do sprzeciwu Polski na forum Światowej Organizacji Zdrowia. I właśnie o szczegółach tej b. pożytecznej akcji opowiada Karolina Pawłowska, Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris. Wywiad opublikowany 6 Maja 2020 r. przez PCh24TV (Polonia Christiana):

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1648768

Dosłownie i nawet nie w przenośni. Po tym jak Turcja wycofała się z ideologicznego porozumienia! Prezydent Recep Tayyip Erdogan podpisał w sobotę 20 marca 2021 r. dekret o wycofaniu Turcji z Konwencji Stambulskiej (KS), która pod pozorem walki z przemocą piętnuje rodzinę i zobowiązuje do rugowania tradycyjnych ról społecznych mężczyzn i kobiet.

Zehra Zumrut Selcuk, turecka minister ds. rodziny, pracy i polityki społecznej napisała że krajowe prawo dostatecznie mocno chroni prawa kobiet i nie ma potrzeby utrzymywania dodatkowych uregulowań. Stwierdziła, że przemoc wobec słabszej płci jest zbrodnią wobec ludzkości nietolerowaną przez władze.

Naturalnie w odpowiedzi Marija Pejczinović Burić, sekretarz generalna Rady Europy skomentowała na gorąco: „To posunięcie jest (...) tym bardziej godne ubolewania, gdyż zagraża ochronie kobiet w Turcji, w Europie i poza nią.”.

Parlament Turcji ratyfikował konwencję w 2012 roku. To b. ważne gdyż obecnie i polski parlament rozpatruje obywatelski projekt ustawy „Tak dla rodziny, nie dla gender”. Celem inicjatywy jest wypowiedzenie konwencji przez nasze państwo. Co też daj nam Panie Boże! Amen.

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://www.pch24.pl/konwencja-stambulska-bezdomna--turcja-wycofala-sie-z-ideologicznego-porozumienia,82820,i.html#ixzz6q7nrFMpi

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1666439