Jest prawda jak len czysta i jak niebo błękitna

Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
Kraj

Pisarz Stanisław Srokowski z Wrocławia wystosował 16 czerwca 2021 r. specjalną prośbę do wszystkich rodaków, do Kresowian i do wszystkich ludzi dobrej woli w kraju i na świecie, prosząc o relane wsparcie Apelu do władz naczelnych RP. Apel ten został skierowany bezpośrednio do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek i do Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza. Oto poniżej wspomniany list oraz jego treść i obyśmy nie pozostali obojętni, bierni, zimni, niewzruszeni.

 

List Otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Sz. P. Andrzeja Dudy

Warszawa

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 

dzieje polskie obfitują w karty heroiczne i dramatyczne. Jedne zapisały się sukcesami, inne klęskami. Jednym z najbardziej tragicznych epizodów polskich dziejów była II wojna światowa i ludobójstwo, jakiemu został poddany nasz naród. Tego aktu ludobójczego dokonali Niemcy, Sowieci i Ukraińcy. Szczególnie okrutne stały się zbrodnie ukraińskie na Kresach. Ludność tych ziem dźwigała na swoich ramiona wszystkie trzy ludobójstwa, a najbardziej krwawe i przerażające było - jak wspomnieliśmy - ludobójstwo ukraińskie. O ile nad ofiarami ludobójstwa niemieckiego i sowieckiego polskie władze pochylają się i czczą pamięć tych ofiar, to nad pomordowanymi rodakami na ziemiach kresowych nie widzimy zbyt często polskich narodowych znaków pamięci.

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 

zbliża się 11 lipca 2021 r. 78. rocznica mordów dokonanych na ludności polskiej przez zbrodniarzy z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii.

Środowiska kresowe pragną we własnym zakresie uczcić pamięć ofiar. Apelujemy jednak do Pana Prezydenta o uroczyste uczczenie ofiar przez Państwo Polskie, o objęcie patronatem tych uroczystości i nadanie im szczególnego państwowego i poważnego wymiaru. Równocześnie informujemy, iż pragniemy w rocznicę czczenia ofiar ukraińskich zbrodni, czyli 11 lipca 2021 r. przypinać do swoich garniturów symbol, znak pamięci tamtego czasu, w postaci kotylionu przypominającego kwiat lnu, który w letnie dni, kiedy dokonywane były zbrodnie, tak obficie kwitł. Apelujemy, by Pan Prezydent i Pana Prezydenta otoczenie tego dnia również zamanifestowało swoją pamięć, przypinając we właściwym miejscu odpowiedni kotylion. Apelujemy także, by wpłynął Pan Prezydent na polskie media, od których oczekujemy szerokiej informacji o Narodowym Dniu Pamięci Ofiar ukraińskiego ludobójstwa. Bo gdy tracimy pamięć, tracimy własną historię i wiedzę o polskim dziedzictwie narodowym. Tracimy prawdę!

 

W imieniu Kresowej Rady Starszych i Narodowego Forum Kresowego

Stanisław Srokowski

 

Powyższy Apel oraz listę osób popierających tę inicjatywę można znaleźć na stronie:

]]>https://www.facebook.com/stanislaw.srokowski/posts/4827898853892368]]>

 

Ja sam otrzynałem tę informację 20 czerwca 2021 r. drogą e-mailową wraz z dołączoną treścią: „Popierajmy! (...) Wystarczy napisać POPIERAM , podać swoje imię i nazwisko oraz miejscowość. Im więcej nas to poprze, tym większe będzie oddziaływanie. Nie bądź obojętny! Liczymy na Ciebie. Mirek Kowzan”. Toteż z radością włączam się w akcję promowania tej b. cennej inicjatywy. Podkreślenia w samym tekście Apelu, pochodzą wyłącznie od autora bloga STRoch

Gorąco polecam zarazem ten piękny powerpoint pt. „Wołyń 11 lipca 1943 – kwiat Lnu symbolem ludobójstwa”. Opublikowany 2 czerwca 2021 r. przez Zofia Dąbrowska:

 

Brak głosów