List otwarty do Kardynałów, Arcybiskupów i Biskupów Kościoła katolickiego w Polsce

Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
Kraj

W duchu odpowiedzialności za Kościół, na mocy sakramentów chrztu i bierzmowania zwracamy się do Kardynałów, Arcybiskupów i Biskupów Kościoła katolickiego w Polsce.

Głęboko dotyka nas skandal zbrodni pedofilskich wśród kleru i ich ukrywania, co od wielu lat rani nasz Kościół lokalny. Z zaniepokojeniem i troską obserwujemy działania podejmowane przez hierarchów, prowadzące do bagatelizacji problemu lub przerzucenia winy za zaistniałe zbrodnie na środowiska wrogie Kościołowi, szczególnie były współpracowników SB i środowiska liberalne. Codziennie w naszym świeckim otoczeniu spotykamy osoby zgorszone samymi nadużyciami seksualnymi oraz – często nawet o wiele mocniej – postawą zwierzchników kościelnych wobec ich sprawców. Dlatego w pełni uznając pasterską władzę naszych biskupów nad powierzonym im Ludem Bożym, kierujemy do Waszych Eminencji i Ekscelencji nasz apel:

I. Wzywamy do stanięcia w prawdzie wobec Boga i podjęcia ekspiacji za grzech pedofilii, którego dopuścili się nasi księża. Każdy ze sprawców nadużyć seksualnych ponosi osobistą odpowiedzialność moralną przed Bogiem, ale skutki ich grzechu dostrzegamy w całej wspólnocie. Wśród nich pierwszym pozostaje obraza Bożego majestatu, dokonana przez Jego wybranych na szkodę powierzonych im bezbronnych. Jako wspólnota Kościoła, jedno Ciało w Chrystusie, ponosimy za to odpowiedzialność oraz dzielimy wspólny ból. Zbrodni nie popełniał ktoś obcy, popełniali je nasi bracia duchowni i konsekrowani, którzy równocześnie sprawowali sakramenty i głosili Słowo Boże. Ponadto dopuścili się oni przestępstwa ściganego przez prawo państwowe i powinni jak każdy inny obywatel Rzeczpospolitej ponieść konsekwencje prawne swoich czynów. Rozgrzeszenie i pokuta kanoniczna nie znoszą odpowiedzialności prawnej. Tak samo jak wszyscy świeccy obywatele podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Unikanie przez nich odpowiedzialności karnej powoduje dodatkowe zgorszenie.

Przede wszystkim jednak należy pamiętać o pokrzywdzonych. Rany, które im zadano, będą nosić przez całe życie. To im przede wszystkim należy się ze strony Kościoła szacunek, troska, wysłuchanie, pomoc oraz staranie o zadośćuczynienie krzywd. Podobnie jak pełna informacja o przebiegu postępowania wobec sprawców i poniesionych przez nich konsekwencjach kanonicznych. Bezduszne traktowanie pokrzywdzonych zgłaszających sprawę przedstawicielom Kościoła jest antyświadectwem, zaprzeczeniem Ewangelii i powoduje ich dodatkową traumę. Jest grzechem przeciwko miłości bliźniego.

Wobec tego ogromu zła i nieprawości konieczne jest ich uznanie i konkretna pokuta podjęta przez całą wspólnotę. Za niewystarczające uważamy nabożeństwo ekspiacyjne w formie Drogi Krzyżowej odprawionej w Dzień Modlitwy i Pokuty za Grzech Wykorzystania Seksualnego Małoletnich. Jednorazowe wydarzenie jawi się nam jako swoisty listek figowy mający stanowić łatwe usprawiedliwienie przed Bogiem i światem. Papież Benedykt XVI w liście do katolików w Irlandii z 2010 roku określił nadużycia seksualne jako zjawisko, które przysłoniło blask Ewangelii takim mrokiem, jakiego nie znały nawet wieki prześladowań.

Zgrozą napawa przy tym fakt, że zamiast szczerej pokuty spotykamy w Kościele pasterzy, którzy zaprzeczają istnieniu zła i usypiają sumienia. Pozostawienie tej zbrodni bez konsekwencji buduje wizerunek Kościoła, który nie boi się Bożego Gniewu i stoi ponad prawem ludzkim. Wywołuje to ciężkie zgorszenie, zachwianie wiary i odchodzenie ludzi od Boga i od Kościoła. Sami sprawcy, unikając sprawiedliwości, narażają swoje dusze na wieczne potępienie. Łamie się przy tym trzcinę nadłamaną i gasi knotek o nikłym płomyku. Jeśli pasterze nie utwierdzają swoich owiec w wierze, lecz przyczyniają się do ich zwątpienia, jak nasza wspólnota ma się rozwijać, głosić Chrystusa i być światłością świata? Jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić?

Dzisiejsza sytuacja Kościoła w Polsce przypomina tę opisaną w Księdze proroka Jeremiasza w rozdziałach 14 i 15. Prorok relacjonuje w nich reakcję Boga karzącego swój lud za grzechy: Pan nie ma w nich upodobania. Teraz przypomina sobie ich nieprawości i karze za ich grzechy (Jr 14, 10b). Mimo ewidentnych znaków kary – suszy i głodu – znajdują się prorocy, którzy kłamliwie głoszą nadejście pokoju (Jr 14, 11 nn). W dalszej części proroctwa Bóg objawia przyczynę swojego gniewu: Uczynię ich postrachem wszystkich królestw ziemi z powodu Manassesa, syna Ezechiasza, króla judzkiego, za to, co uczynił w Jerozolimie (Jr 15, 4). Postać Manassesa stanowi wyraźny łącznik naszej sytuacji z biblijną. Wśród grzechów króla Biblia wymienia złożenie syna w ofierze Molochowi (por. 2 Krl 20, 6). Także dzisiaj najmłodsi w drodze nadużyć seksualnych tracą pokój, jakby w ofierze dla żądzy dorosłych zbrodniarzy.

Przykład państw, które wcześniej dotknęła fala eklezjalnych skandali seksualnych, utwierdza nas w przekonaniu, że bez głębokiej duchowej odnowy w skrusze, czeka nas dalszy upadek Kościoła lokalnego. Doświadczenia innych Kościołów lokalnych wskazują jasno, że jest to droga donikąd. Modlimy się o deszcz, aby kraju nie zniszczyła trwająca susza. Tymczasem trawi nas susza braku powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Śpiewamy suplikacje, aby Bóg oddalił od nas epidemię, a nie martwi nas przybierająca na sile fala odejść wiernych z Kościoła.

II. Oczekujemy odstąpienia od publicznego sprawowania sakramentów i głoszenia Słowa Bożego przez księdza biskupa Edwarda Janiaka oraz księdza biskupa Jana Tyrawę. Wysoce uprawdopodobnione doniesienia medialne oraz nieprawomocny wyrok Sądu powszechnego Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zaniedbań wobec Pawła K., a także dalsze zaniedbania księdza biskupa Edwarda Janiaka w sprawie księdza Arkadiusza Hajdasza budzą powszechne zgorszenie. Przyjmując, że biskupi działali zgodnie z ówcześnie obowiązującym prawem kanonicznym i karnym, należy podkreślić, że działali niezgodnie z Ewangelią i elementarną ludzką przyzwoitością Ich czyny doprowadziły do sytuacji, w której dalsze wykonywanie przez nich misji pasterskiej rodzi bunt wielu wobec Kościoła. Uważamy za stosowne, aby do czasu zakończenia postępowania prawnokanonicznego, biskupi ci zaniechali udziału w publicznych uroczystościach kościelnych, ze względu na dobro wiernych.

Bólem napełnia nas także brak rozliczenia afer seksualnych w środowisku sosnowieckiego seminarium duchownego oraz diecezji płockiej. Zadrę stanowi również niewyjaśniona do dziś sprawa biskupa Paetza i roli polskich biskupów w domniemanym blokowaniu przepływu informacji do Watykanu. Ze względu na dobro Kościoła oraz ofiar nadużyć prosimy o podjęcie działań prowadzących do ich wyjaśnienia oraz o zaprzestanie publicznej działalności przez duchownych winnych nadużyć i ich ukrywania.

III. W obliczu zapadających przed sądami powszechnymi Rzeczypospolitej Polskiej wyroków w kwestii odpowiedzialności odszkodowawczych diecezji za brak nadzoru nad duchownymi dopuszczającymi się przestępstw seksualnych, wzywamy biskupów do poniesienia na zasadzie odpowiedzialności regresowej (zwrotu z własnych środków odszkodowań wypłacanych przez diecezje) ciężaru zasądzanych odszkodowań. Uznajemy wyroki niezawisłych sądów Rzeczypospolitej. Podkreślamy jednak, że dla osiągnięcia sprawiedliwości w relacjach między biskupem a diecezją konieczne jest, aby kwoty wypłacanych przez wspólnotę odszkodowań zostały diecezji zwrócone przez winnych zaniedbań biskupów. Nie godzimy się z sytuacją, aby środki pochodzące z datków wiernych oraz majątku diecezji służyć miały unikaniu odpowiedzialności przez pobłażających przestępcom hierarchów.

Zapewniamy o modlitewnej trosce o Kościół w Polsce, w szczególności za posługujących nam duchownych.

 

P.S.

Podkreślenia w Liście otwartym do Kardynałów, Arcybiskupów i Biskupów Kościoła katolickiego w Polsce, pochodzą wyłącznie od autora bloga S. T. Roch. Nadto gorąco polecam podpisanie się pod tym Listem, na dostępnej w sieci, specjalnej petycji. Autorem petycji jest Pani Agata Cymbaluk. Ja osobiście już podpisałem i jestem na pozycji 570. Tu możesz podpisać i Ty:

]]>https://www.petycjeonline.com/list_otwarty_do_kardynaow_arcybiskupow_i_b...]]>

 

W swoim osobistym komentarzu tam na gorąco, napisałem:

 

Tylko prawda powiedziana z miłością nas wyzwoli i pomoże odzyskać zaufanie do Kościoła katolickiego w Polsce. Sytuacja na dzień dzisiejszy jest naprawdę dramatyczna! Ogrom zgorszenia zalewa serca wielu ludzi. Napełnia nas zgroza. Zastanawiamy się skąd tyle zepsucia wśród kleru?! Jak to możliwe, że grzech wołający o pomstę do Nieba, grzech czynnego homoseksualizmu jest tak mocno obecny w szeregach duchowieństwa. To makabra i mega zgorszenie. A teraz jeszcze te wszystkie przestępstwa kryminalne. Hańba! Aby przebaczenie było możliwe, a miłosierdzie nie było fałszywe musi być wszelkie zadośćuczynienie, musi być przeprowadzona sprawiedliwość, winni muszą odpowiedzieć, a ludzie odzyskać spokój i zaufanie. To naturalne! Co do wspomnianych w Liście dwóch biskupów, niech pójdą póki co śladem bp Piotra Libery z Płocka, który udał się na pół roku dobrowolnej pokuty do klasztoru kamedułów, gdzie w odosobnieniu trwał na modlitwie. Z Panem Bogiem

 

Oto lista osób, które ów List otwarty publicznie, odważnie podpisały:

 

1. Katarzyna Mach, Kraków, 4 czerwiec 2020 r.

2. Michał Kusio, Knurów, jak wyżej.

3. Radosław Malicki, Kraków, jak wyżej.

4. Anna Skucińska, Kraków, jak wyżej.

5. Piotr Krawiec, Mirków, jak wyżej.

6. Joanna Mazurczak, Warszawa, jak wyżej.

7. Bartosz J. Sternal, Chrzanów, jak wyżej.

8. Aleksandra Sheasby, Poznań, jak wyżej.

9. Piotr Sudoł, Nowa Dęba, jak wyżej.

10. Szymon Skarzyński, Jastrzębie – Zdrój, jak wyżej.

11. Marta Wirmańska, Poznań, jak wyżej.

12. Michał Kunicki, Warszawa, 5 czerwiec 2020 r.

13. Katarzyna Swirydowicz, Stany Zjednoczone, Morrison, jak wyżej.

14. Daniel Piątek, Siedlec, jak wyżej.

15. Krzysztof Pilch, Czerniejów, jak wyżej.

16. Marcin Zawiślak, Lublin, jak wyżej.

17. Artur Rumpel, Rybnik, jak wyżej.

18. Arkadiusz Drozd, Bydgoszcz, jak wyżej.

19. Michał Warczachowski, Radom, jak wyżej.

20. Piotr Patejuk, Ostróda, jak wyżej.

21. Piotr J. Ochwał, Katowice, jak wyżej.

22. Adrian Rum, Trawniki, jak wyżej.

23. Honorata Hołowieniec, Lublin, jak wyżej.

24. Małgorzata Rybak, Długołęka, jak wyżej.

25. Łukasz Steć, Sokołów Podlaski, jak wyżej.

26. Elżbieta Wiater, Kraków, jak wyżej.

27. Ewa Dobrowolska, Francja, Saint Etienne, jak wyżej.

28. Alicja Kempisty, Warszawa, jak wyżej.

29. Monika Łopatowska-Nowak, Warszawa , jak wyżej.

30. Elżbieta Śliwa, Lublin, jak wyżej.

31. Jacek Rakoczy, Moszczanka, jak wyżej.

32. Beata Trykoszko, Suwałki, jak wyżej.

33. Aleksandra Zielińska, Kraków, jak wyżej.

34. Maciej Przepióra, Wołomin, jak wyżej.

35. Justyna Niźnikowska, Dmosin, jak wyżej.

36. Piotr Chrzanowski, Osielsko, jak wyżej.

37. Joanna Pięcek, Warszawa, jak wyżej.

38. Anna M., Warszawa, jak wyżej.

39. Marieta Szymkowiak, Leszno, jak wyżej.

40. Anna Morkowska, Poznań, jak wyżej.

41. Joanna Żurawska, Warszawa, jak wyżej.

42. Anna Żmudzińska, Kraków, jak wyżej.

43. Sebastian Rutkowski, Warszawa, jak wyżej.

44. Łukasz Wójcik, Żabno, jak wyżej.

45. Dagmara W., Gliwice, jak wyżej.

46. Małgorzata Pastewka, Warszawa, jak wyżej.

47. Maria Starnawska , Warszawa, jak wyżej.

48. Alina Antczak, Lębork, jak wyżej.

49. Szymon Żyśko, Kraków, jak wyżej.

50. Agnieszka Ciozda , Siedlce, jak wyżej.

51. Małgorzata Krawiec, Mirków, jak wyżej.

52. Patryk Troć, Kotuń, jak wyżej.

53. Mikołaj Kostaniak, Leszno, jak wyżej.

54. Ewelina Bugajska, Kraków, jak wyżej.

55. Anna Szulczyńska, Kraków, jak wyżej.

56. Piotr Popiołek, Kraków, jak wyżej.

57. Monika Sugier, Lublin, jak wyżej.

58. Robert Fidura, Czerwin, jak wyżej.

59. Aleksandra Mizgała, Wrocław, jak wyżej.

60. Artur Nowicki, Janów Podlaski, jak wyżej.

61. Alicja Rogacka, Stargard, jak wyżej.

62. Jolanta Kaczmarczyk, Kraków, jak wyżej.

63. Artur Kasiorek, Strzelce Opolskie, jak wyżej.

64. Judyta Zych, Jaktorów, jak wyżej.

65. Amelia Urbańska, Warszawa, jak wyżej.

66. Przemysław Kujawa, Inowrocław, jak wyżej.

67. Ewa Krzak, Kamionki, jak wyżej.

68. Stanisław Makarewicz, Sokółka, jak wyżej.

69. Agata Dobrzycka, Szczecin, jak wyżej.

70. Katarzyna Celinska-Reneteau, Francja, Saint Étienne, jak wyżej.

71. Gabriela Kowalewska, Siechnice , jak wyżej.

72. Joanna Gardynik, Wojska, jak wyżej.

73. Marcin Bytniewski, Warszawa, jak wyżej.

74. Anna Kupczak, Cisiec, jak wyżej.

75. Dominika Sozańska, Kraków, jak wyżej.

76. Bogna N., Warszawa, jak wyżej.

77. Katarzyna Kucharska, Warszawa, jak wyżej.

78. Elżbieta Szymańska, Sosnowice, jak wyżej.

79. Katarzyna Szymańska, Nowa Osuchowa, jak wyżej.

80.. Bartłomiej Pankowiak, Dobrzyca, jak wyżej.

81. Jacek Szymański, Kalinowo, jak wyżej.

82. Natalia Tutak, Poznań, jak wyżej.

83. S. Bruna od Maryi, Częstochowa, jak wyżej.

84. Krystian Prześniak, Kalisz, jak wyżej.

85. Anna Marzyńska-Molska, Fabianów, jak wyżej.

86. Mariusz Golwiej, Gdańsk, jak wyżej.

87. Marta Pawlaczyk, Dobrzyca, jak wyżej.

88. Grażyna Bakunowicz, Kraków, jak wyżej.

89. Alicja Szatanik, Stary Sącz, jak wyżej.

90. Paweł Ziętkiewicz, Lubartów, jak wyżej.

91. Łukasz Kęszka, Kalisz, jak wyżej.

92. Adam Wosatko, Kraków, jak wyżej.

93. Krzysztof Kramarz, Kraków, jak wyżej.

94. Mariusz Cisowski, Brzezina, jak wyżej.

95. Wojciech Witczak, Blachownia, jak wyżej.

96. Agnieszka Odziomek, Wrocław, jak wyżej.

97. Iwona Mus, Kraków, jak wyżej.

98. Janusz Gutkowski , Malbork, jak wyżej.

99. Przemysław Semeniuk, Opalenica, jak wyżej.

100. Piotr Janikowski, Sosnowiec, jak wyżej.

101. Magdalena Mulawka, Stalowa Wola, jak wyżej.

102. Agnieszka Stępień, Sosnowiec, jak wyżej.

103. Magda Baraniok, Poznań, jak wyżej.

104. Robert Pawłowicz, Mosina, jak wyżej.

105. Michał Kulpa, Kraków jak wyżej.

106. Tomáš Thon, Republika Czeska, Opava, jak wyżej.

107. Leszek Pawlisz. Kraków, jak wyżej.

108. Marta Połtowicz-Bobak, Kraków, jak wyżej.

109. Janusz Olbrycht, Warszawa, jak wyżej.

110. Antoni Giwojna, Belgia Gandawa, jak wyżej.

111. Tomas Tomasz Wróbel, Lublin, jak wyżej.

112. Krystian Szałkiewicz, Pstrokonie, jak wyżej.

113. Angelika Szymczak, Gniezno, jak wyżej.

114. Dorota Kuśmierz-Rybczyńska, Kraków, jak wyżej.

115. Krzysztof Osik, Luboń, jak wyżej.

116. Emilia Forysiak, Łódź, jak wyżej.

117. Łucja Serwatka, Poznań, jak wyżej.

118. Anita Stachowiak. Katowice, jak wyżej.

119. Janek Pospieszalski, Warszawa, jak wyżej.

120. Marcin Kosiński, Wrocław, jak wyżej.

121. Maria Pospieszalska, Częstochowa, jak wyżej.

122. Przemyslaw Latwis, Wielka Brytania, Luton, jak wyżej.

123. Karol Kuich, Sypniewo, jak wyżej.

124. Tadeusz Naklicki, Poznań, jak wyżej.

125. Andrzej Boguta, Piaseczno, jak wyżej.

126. Monika Mączyńska, Kraków, jak wyżej.

127. Tomasz Jankiewicz, Piaseczno, 6 czerwiec 2020 r.

128. Piotr Sowada, Niemcy, Monachium, jak wyżej.

129. Anna Bednarek, Niemcy, Hoexter, jak wyżej.

130. Natalia Sobańska, Popkowice, jak wyżej.

131. Marta Chrząstowska, Warszawa, jak wyżej.

132. Rafał Siemianowski, Warszawa , jak wyżej.

133. Joanna Tryba, Tarnów, jak wyżej.

134. Konrad Dąbrowski, jak wyżej.

135. Agata Fridburg, Warszawa, jak wyżej.

136. Alicja Jędrejek, Warszawa, jak wyżej.

137. Dominika Treit, Kraków, jak wyżej.

138. Mariusz Wójcik, Poznań, jak wyżej.

139. Agata Sobczak – Apiecionek, Bydgoszcz, jak wyżej.

140. Norbert Śliwa, Stargard, jak wyżej.

141. Beata Wiśniewska, Rypin, jak wyżej.

142. Aleksandra Szymańska, Warszawa, jak wyżej.

143. Grzegorz Dworek, Gniezno, jak wyżej.

144. Mariola Grygiel, Kajew, jak wyżej.

145. Anna Wołyniec, Sokółka, jak wyżej.

146. Aneta Kozak, Kraków, jak wyżej.

147. Bartłomiej Potoczny, Stadła, jak wyżej.

148. Adam Zaleski, Warszawa, jak wyżej.

149. Szymon Widarski, Warszawa, jak wyżej.

150. Mateusz Drabik, Płock, jak wyżej.

151. Kacper Dębski, Czarnw, jak wyżej.

152. Kacper Kleszcz, Zawada, jak wyżej.

153. Agnieszka Lorenc, Kraków, jak wyżej.

154. Marek Jędrejek, Warszawa, jak wyżej.

155. Patrycja Marcińska, Katowice, jak wyżej.

156. Gabriela Goleńska, Bibics, jak wyżej.

157. Marek Misiak, Wrocław, jak wyżej.

158. Weronika Turzyńska, Sopot, jak wyżej.

159. Paweł Misiak, Wrocław, jak wyżej.

160. Sylwester Leman, Kosakowo, jak wyżej.

161. Joanna Rojkowska, Wrocław, jak wyżej.

162. Michał Van Roy, Poznań, jak wyżej.

163. Marlena Fatyga, Podgórzyn, jak wyżej.

164. Natalia Chmielewska, Pleszew, jak wyżej.

165. Mikołaj Sołkiewicz, Warszawa, jak wyżej.

166. Anna Cichoń, Kraków, jak wyżej.

167. Michał Buszewski, Warszawa, jak wyżej.

168. Anna Śliwińska, Piła, 7 czerwiec 2020 r.

169. Barbara Kasprzak-Kubiszyn, Warszawa, jak wyżej.

170. Aleksandra Kosacka, Plewiska, jak wyżej.

171. Sylwia Gontarczyk, Pruszcz Gdański, jak wyżej.

172. Andrzej Kędelski, Luboń, jak wyżej.

173. Anna Józefczak, Osolin, jak wyżej.

174. Maciej Zvolack, Istebna, jak wyżej.

175. Maria Rukat, Warszawa, jak wyżej.

176. Ks. Michał Tomiak, Poznań, jak wyżej.

177. Ewa Babiarz, Sidzina, jak wyżej.

178. Jarosław Roś, Francja, Châtillon, jak wyżej.

179. Michal Muszalik , Piekary Śląskie, jak wyżej.

180. Michał Piec, Piekary Śląskie, jak wyżej.

181. Maria Sozańska, Kraków, jak wyżej.

182. Piotr Ewertowski, Konin, jak wyżej.

183. Joanna Łapińska, Czeladź, jak wyżej.

184. Paweł Tomczyk, Warszawa, jak wyżej.

185. Jakub Szyszko, Kraków, jak wyżej.

186. Anna Kita, Oława, jak wyżej.

187. Arleta Matyjaszek, Wołomin, jak wyżej.

188. Krzysztof Woźniak, Kielce, jak wyżej.

189. Teodor Rupniewicz, Kraków, jak wyżej.

190. Karol Świrniak, Wrocław, jak wyżej.

191. Monika Mosior, Wrocław, jak wyżej.

192. Mateusz Kluza, Krakow , jak wyżej.

193. Maciej Zimecki, Kamieniec Wrocławski, jak wyżej.

194. Jerzy Dreger, Kostrzyn nad Odrą, jak wyżej.

195. Ligia Ślęzak, Gryfice, jak wyżej.

196. Justyna Adamczyk, Zjednoczone Emiraty, Dubaj, jak wyżej.

196. Mariusz Stanisławczyk, Poznań, jak wyżej.

197. Joanna Pudliszak, Pobiedziska, jak wyżej.

198. Teresa Kukuczka, Rudnik, jak wyżej.

199. Paweł Skowroński, Kalisz, jak wyżej.

200. Tomasz Sipko, Gajków, jak wyżej.

201. Katarzyna Kołata, Kalisz, jak wyżej.

202. Daniel Llewiński, Ostrów Wielkopolski, jak wyżej.

203. Marcin Fleischer , Wtórek, jak wyżej.

204. Beata Krupa, Kraków, jak wyżej.

205. Piotr Słyszyński, Rzeszów, jak wyżej.

206. Jarosław Powiński, Poznań, jak wyżej.

207. Petr Jokeš, Kraków, jak wyżej.

208. Antonina Baszczuk, Poznań, jak wyżej.

209. Mariusz Piotrowski, Ostrów Wielkopolski, jak wyżej.

210. Rafal Dziedzic, Wrocław, jak wyżej.

211. Andrzej Cieśla, Kraków, jak wyżej.

212. Aleksandra Siemianowska, Warszawa, jak wyżej.

213. Zbigniew Baszczuk, Kiekrz, jak wyżej.

214. Katarzyna Zarychta, Warszawa, jak wyżej.

215. Justyna Zorn, Gdynia, 8 czerwiec 2020 r.

216. Lidia Wojciechowska, Jarocin, jak wyżej.

217. Maryna Czaplinska, Warszawa, jak wyżej.

218. Karol Stąpor, Kraków, jak wyżej.

219. Waldemar Czachur, Warszawa, jak wyżej.

220. Agnieszka Rodziewicz, Gdynia, jak wyżej.

221. Tomek Prokop, Kraków, jak wyżej.

222. Andrzej Zapaśnik, Gdańsk, jak wyżej.

223. Marcin Kaczmarek, Ostrów Wielkopolski, jak wyżej.

224. Rafał Trocha, Wrocław, jak wyżej.

225. Wanda Stępniak-Minczewa, Kraków, jak wyżej.

226. Barbara Walczak, Kaliszkowice, jak wyżej.

227. Zofia Józefowicz – Paszewska, Warszawa, jak wyżej.

228. Monika Wlezień, Kraków, jak wyżej.

229. Paweł Piotrowski, Ostrów Wielkopolski, jak wyżej.

230. Maciej Piróg, Kraków, jak wyżej.

231. Artur Karski, Wólka Kozodawska, jak wyżej.

232. Krzysztof Andruszkiewicz, Ostrów Wielkopolski, jak wyżej.

233. Bartłomiej Trawiński, Ostrów Wielkopolski, jak wyżej.

234. Małgorzata Kaczmarek, Ostrów Wielkopolski, jak wyżej.

235. Zbigniew Biernacki, Lutogniew, jak wyżej.

236. Janusz Lipinski, Marki, jak wyżej.

237. Justyna Skwarek, Szczytniki, jak wyżej.

238. Piotr Szyszka, Ostrów Wielkopolski, 9 czerwiec 2020 r.

239. Dorota Frontczak-Fiedorowicz, Warszawa, jak wyżej.

240. Paweł Moras, Warszawa, jak wyżej.

241. Tomasz Romanowski, Wrocław, jak wyżej.

242. Anna Szafraniec, Warszawa, jak wyżej.

243. Filip Grudziński, Warszawa, jak wyżej.

244. Dorota Ruta, Kraków, jak wyżej.

245. Ewa Radajewska, Odolanów, jak wyżej.

246. Krzysztof Mietła , Kraków, 10 czerwiec 2020 r.

247. Michał Janik, Kobyłka, jak wyżej.

248. Rafał Soroczyński, Jastrzębie-Zdrój, jak wyżej.

249. Anna Pawlusiak, Brzeszcze, jak wyżej.

250. Witold Narwojsz, Kościerzyna, jak wyżej.

251. Aleksandra Żurek, Ruda Śląska, jak wyżej.

252. Andrzej Michalski, Zakopane, jak wyżej.

253. Małgorzata Sobol, Wola Rzędzińska, jak wyżej.

254. Kamil Świderski , Jabłonna Druga, jak wyżej.

255. Andrzej Korziuk , Warszawa, jak wyżej.

256. Michał Jasiński, Bielsko-Biała, jak wyżej.

257. Agata Frączek, Puławy, jak wyżej.

258. Cyprian Pitry, Żywiec, jak wyżej.

259. Robert Basałaj, Warszawa, jak wyżej.

260. Ewa Rutkowska, Rzucewo, jak wyżej.

261. Joanna Bernacka-Wolak, Brzeg , jak wyżej.

262. Artur Piłat, Krzyżanowice, jak wyżej.

262. Anna Rychlak, Słupie, jak wyżej.

263. Piotr Marak, Warszawa, jak wyżej.

264. Krzysztof Jaxa Kwiatkowski, Kraków, jak wyżej.

265. Maciej Kwolek, Prabuty, jak wyżej.

266. Jan Ptak, Wielka Brytania, Winchester, jak wyżej.

267. Mariusz Uchwat, Kraków, jak wyżej.

268. Anna Aniela Fłak, Lublin, jak wyżej.

269. Grzegorz Papciak, Czerna, jak wyżej.

270. Kamil Grzelczak , Łódź, jak wyżej.

271. Arkadiusz Robaczewski , Lublin, jak wyżej.

272. Maksymilian Góralczyk , Kalwaria Zebrzydowska, jak wyżej.

273. Danuta Skalska, Bytom, jak wyżej.

274. Jerzy Kubicki, Ryczeń, jak wyżej.

275. Małgorzata Kończak- Krysa, Poznań, jak wyżej.

276. Paweł Hasiuk, Sulików, jak wyżej.

277. Maciej Osowski, Warszawa, jak wyżej.

278. Marek Prymas, Będzin, jak wyżej.

279. Michał Wierzbicki, Siedlce, jak wyżej.

280. Krzysztof Radtke, Warszawa, jak wyżej.

281. Jacek Jankowski, Otłoczyn, jak wyżej.

282. Piotr Szymański, Szczecin, jak wyżej.

283. Marzena Tyborska, Ełk, jak wyżej.

284. Zbigniew Tyszkiewicz, Warszawa, jak wyżej.

285. Boleslaw Kozina, Irlandia, Donabate, jak wyżej.

286. Maciej Grunt-Mejer, Niemcy, Ełk, jak wyżej.

287. Robert Banach, Chorzów, jak wyżej.

288. Krzysztof Ligęzka, Wielka Brytania, Londyn, jak wyżej.

289. Dominik Rzepka , Kraków, jak wyżej.

290. Agnieszka Wójcik, Kraków, jak wyżej.

291. Mikołaj Sarad, Kolbudy, jak wyżej.

292. Krzysztof Lenarczyk. Kraków, jak wyżej.

293. Lech Duraj, Kraków, jak wyżej.

294. Mariusz Nagórski, Drawsko Pomorskie, jak wyżej.

295. Mateusz Nowicki, Poznań, jak wyżej.

296. Andrzej Mackiewicz, Gdynia, jak wyżej.

297. Urszula Ładniak, Zdunska Wola, jak wyżej.

298. Jacek Wizimirski, Zduńska Wola, jak wyżej.

299. Elżbieta Władyka, Oława, jak wyżej.

300. Józef Brynkus, Wadowice, jak wyżej.

301. Małgorzata Such , Kraków, jak wyżej.

302. Małgorzata Gądek, Kraków, jak wyżej.

303. Monika Ciasnocha, Malczyce, jak wyżej.

304. Tomasz Umerle, Konin, jak wyżej.

305. Marek Wróbel, Tarnów, jak wyżej.

306. Barbara Lekarczyk-Cisek, Wrocław, jak wyżej.

307. Ryszard Jach, Rzepin, jak wyżej.

308. Ryszard Koszczyński, Piastów, jak wyżej.

309. Basia Kukuczka, Bielsko-Biała, jak wyżej.

310. Judyta Malkus, Elblag, jak wyżej.

311. Aleksandra Laskowska, Niemcz, jak wyżej.

312. Grzegorz Karasińśki, Warszawa, jak wyżej.

313. Dorota Dziadoń, Toruń, jak wyżej.

314. Daniel Pilaszek, Warszawa, jak wyżej.

315. Tomasz Obal, Tarnow, jak wyżej.

316. Łukasz Dziedzic, Krzeszowice, jak wyżej.

317. Piotr Zasadzki, Kraków, jak wyżej.

318. Andrzej Wolski, Wrocław, jak wyżej.

319. Leon Lisowski, Kłobuck, jak wyżej.

320. Mirosław Adamski, Chełm, jak wyżej.

321. Edyta Chryscienko, Kanada, Mississauga, jak wyżej.

322. Bernadeta Sadło, Rzeszów, jak wyżej.

323. Maciej Gawłowski, Słupno, jak wyżej.

324. Jacek Sobesto, Wrocław, jak wyżej.

325. Barbara Tyszkiewicz, Gdańsk, jak wyżej.

326. Grzegorz Hojan, Poznań, jak wyżej.

327. Włodzimierz Sikora, Kraków, jak wyżej.

328. Piotr Czarnek, Krakow, jak wyżej.

329. Adrian Cieślik, Legnica, jak wyżej.

330. Jakub Wójcik, Bydgoszcz, jak wyżej.

331. Waldec Antczak, Belgia, Aalst, jak wyżej.

332. Alicja Zawrzykraj, Kraków, jak wyżej.

333. Sławomir Pabian, Dębno, jak wyżej.

334. Maria Pawlusiak, Brzeszcze, jak wyżej.

335. Mateusz Olszewski, Chrostkowo, jak wyżej.

336. Mirosław Król, Kielce, jak wyżej.

337. Ewa Chojnowska-Czeczutka, Tychy, jak wyżej.

338. Monika Kornaś-Cupok, Knurów, jak wyżej.

339. Beata Grzegorczyk, Pruszcz Gdański, jak wyżej.

340. Monika Hizir, Wielka Brytania, Bristol, jak wyżej.

341. Wojciech Sokulski, Brenna, jak wyżej.

342. Karolina Włodarczyk, Pniewy, jak wyżej.

343. Marek Cisek, Wrocław, jak wyżej.

344. Magdalena Rawska-Wnęk, Tarnobrzeg , jak wyżej.

345. Zbigniew Andrzej Konecki, Kanada, Calgary, jak wyżej.

346. Kamil Exner, Kraków, jak wyżej.

347. Maria Bagrowska, Wrocław, jak wyżej.

348. Ryszard Bluszcz, Warszawa, jak wyżej.

349. Magdalena Ciesek, Domaniów, jak wyżej.

350. Małgorzata Pisiewicz, Wąbrzeźno, jak wyżej.

351. Bożena Horbowska, Międzygórze, jak wyżej.

352. Agnieszka Kraska-Bartosik, Poznań, jak wyżej.

353. Anna Głowacka, Poznań, jak wyżej.

354. Agnieszka Kurzyca, Wiry, jak wyżej.

355. Luiza Działowska, Mielec, jak wyżej.

356. Weronika Adamska, Kraków, jak wyżej.

357. Paweł Stelmach, Święte, jak wyżej.

358. Stanisław Dziedzic, Cisiec, jak wyżej.

359. Piotr Skorupa, Augustów, jak wyżej.

360. Maciej Żarys, Łódz, jak wyżej.

361. Grzegorz Rakowski, Skierniewice, jak wyżej.

362. Janusz Nawrot, Poznań, jak wyżej.

363. Magdalena Węgrzyn, Ożarów Mazowiecki, jak wyżej.

364. Wojciech Bosek, Rzeszów, jak wyżej.

365. Alina Polinska, Toruń, jak wyżej.

366. Mirosław Woszczyło, Maszewo, jak wyżej.

367. Wiktor Bajer, Poznań, jak wyżej.

368. Elżbieta Sekulak, Poznań, jak wyżej.

369. Grzegorz Mędrek, Kraków, jak wyżej.

370. Wanda Sarbinowska, Austria, Wien, jak wyżej.

371. Michał Krajski, Warszawa, jak wyżej.

372. Martyna Baczmańska, Wrocław, jak wyżej.

373. Józef Rut, Rzeszów, 11 czerwiec 2020 r.

374. Artur Stępiński, Konstancin-Jeziorna, jak wyżej.

375. Ireneusz Decowski, Tarnawiec, jak wyżej.

376. Jan Tarnowski, Zielona Góra, jak wyżej.

377. Jacek Słoma, Miękisz Stary, jak wyżej.

378. Adam Grześkiewicz, Wyszków, jak wyżej.

379. Jacek Kucaba, Kraków, jak wyżej.

380. Czesław Buksiński, Przemyśl, jak wyżej.

381. Marcin Kelm, Wrocław, jak wyżej.

382. Tadeusz Samiec, Kanada, Gabriola, jak wyżej.

383. Leszek Pieróg, Środa Śląska, jak wyżej.

384. Tomasz Karol Kuźniar, Rzeszów, jak wyżej.

385. Jacek Kozak, Lublin, jak wyżej.

386. Wojciech Perczak, Piotrków Trybunalski, jak wyżej.

387. Natalia Laska, Myszków, jak wyżej.

388. Józef Struszczyk, Wola Grzymkowa, jak wyżej.

389. Małgorzata Orlikowska, Płock, jak wyżej.

390. Anna Piera, Rzeszów, jak wyżej.

391. Dominik Jarczewski, Kraków, jak wyżej.

392. Marcin Wójcik, Lublin, jak wyżej.

393. Andrzej Rzepka, Mrowla, jak wyżej.

394. Joanna Banach, Sanok, jak wyżej.

395. Wojciech Marzec, Białystok, jak wyżej.

396. Zbigniew Piekarski, Łódź, jak wyżej.

397. Paweł Kula, Jarocin, jak wyżej.

398. Grzegorz Longawa, Wietrzno, jak wyżej.

399. Leszek Michalski, Warszawa, jak wyżej.

400. Daniel Jablonski, Kielce, jak wyżej.

401. Dorota Brzeska, Zbójno , jak wyżej.

402. Radosław Kuras, Lubin, jak wyżej.

403. Grzegorz Staniczek, Tychy, jak wyżej.

404. Barbara Morawska, Warszawa, jak wyżej.

405. Marek Gorajdowski, Gdańsk, jak wyżej.

406. Bartłomiej Kazubski, Wrocław, jak wyżej.

407. Wiktor Zagórski, Lubin, jak wyżej.

408. Elżbieta Sulkowska, Łomża, jak wyżej.

409. Izabella Nowakowska, Warszawa, jak wyżej.

410. Maria Kożuch, Przemków, jak wyżej.

411. Ewa Tuszewska, Poznań, jak wyżej.

412. Ewa Musiał, Warszawa, jak wyżej.

413. Janusz Rogulajan, Wrocław, jak wyżej.

414. Agnieszka Filipiak, Wołomin, jak wyżej.

415. Michał Owecki, Poznań, jak wyżej.

416. Wanda Kołodziejak, Siedlce, jak wyżej.

417. Dawid Cieśliczka, Janczewo, jak wyżej.

418. Sławomir Warzecha, Grabie, jak wyżej.

419. Slawomir Tomasz Roch, Wielka Brytania, Greenock, jak wyżej.

420. Magdalena Domańska, Poznań, jak wyżej.

421. Monika Święcicka, Łomianki, jak wyżej.

422. Barbara Werbanowska, Warszawa, jak wyżej.

423. Magdalena Lewandowska, Lublin, jak wyżej.

424. Sławomir Płaczkowski, Poznań, jak wyżej.

425. Jacek Zakrzewski, Sosonowiec, jak wyżej.

426. Łukasz Antonczak, Świdnik, jak wyżej.

427. Joanna Gniewek, Warszawa, jak wyżej.

428. Dobromir Gniewek, Warszawa, jak wyżej.

429. Kinga Jamro, Warszawa, jak wyżej.

430. Małgorzata Ostrowska, Krzeszowice, jak wyżej.

431. Marek Strzelecki, Polska, jak wyżej.

432. Beata Dorociak, Kobyłka, jak wyżej.

433. Marcin Dorociak, Kobyłka, jak wyżej.

434. Czesława Zaryczańska, Strzelin , jak wyżej.

435. Marcin Lewandowski, Solec Kujawski, jak wyżej.

436. Małgorzata Mikołajczyk, Warszawa, jak wyżej.

437. Kazimierz Płaczek, Stare Żukowice, jak wyżej.

438. Katarzyna Trzaskowska, Pruszków, 12 czerwiec 2020 r.

439. Marek Miękiński, Żywiec, jak wyżej.

440. Małgorzata Widuch, Wrocław, jak wyżej.

441. Monika Szoja, Gdynia, jak wyżej.

442. Krzysztof Marcisz, Limanowa, jak wyżej.

443. Tomasz Pieprzyca, Kraków, jak wyżej.

444. Magdalena Wos, Kanada, Gabriola, jak wyżej.

445. Oksana Gierczak, Wielka Brytania, Harrogate, jak wyżej.

446. Czeslaw Margas, Poznań, jak wyżej.

447. Anna Oronska, Wrocław, jak wyżej.

448. Luiza Szulim, Szczecin, jak wyżej.

449. Adam Kuran, Grodzisk Mazowiecki, jak wyżej.

450. Jan Kowalski, Semianowice, jak wyżej.

451. Aneta Kobylińska, Warszawa, jak wyżej.

452. Anna Makowska , Kraków, jak wyżej.

453. Robert Szyszko, Police, jak wyżej.

454. Irena Boehlke, Szczecin, jak wyżej.

455. Anna Mikolon, Gdańsk, jak wyżej.

456. Maria Mikolon, Gdańsk, jak wyżej.

457. Olga Piatkowska , Fabianki, jak wyżej.

458. Marek Czerwiński, Poznań, jak wyżej.

459. Szymon Horowski, Poznań, jak wyżej.

460. Eugenia i Marek Strzelińscy, Rudzica, jak wyżej.

461. Przemyslaw Kieliszewski, Poznań, jak wyżej.

462. Maria Szarek, Bielsko-Biała, jak wyżej.

463. Jerzy Michalak, Poznań, 13 czerwiec 2020 r.

464. Jerzy Mrozek, Radomsko, jak wyżej.

465. Michał Broniek, Wrocław, jak wyżej.

466. Ewelina Wojciechowska, Wyszków, jak wyżej.

467. Magdalena Piętocha, Warszawa, jak wyżej.

468. Agnieszka Werkowicz, Pruszków, jak wyżej.

469. Miłosz Szatanik, Zielonki, jak wyżej.

470. Tadeusz Koranowicz, Warszawa, jak wyżej.

471. Tomasz Wolski, Toruń, jak wyżej.

472. Ewa Szczepańska, Poznań, 14 czerwiec 2020 r.

473. Piotr Trzaskowski, Pruszków, jak wyżej.

474. Radosław Bartoszewski, Warszawa, jak wyżej.

475. Marek Borkowski, Miłoszyce, jak wyżej.

476. Robert Krukowski, Ełk, jak wyżej.

477. Justyna Wójkowska, Katowice, jak wyżej.

478. Gabriela Hěll, Kraków, jak wyżej.

479. Barbara Kic, Czerwionka-Leszczyny, jak wyżej.

480. Jan Szwajnos, Ciche, jak wyżej.

481. Julia Dzienisiewicz, Warszawa (Mokotów), jak wyżej.

482. Ewa Banaś, Krosno, 15 czerwiec 2020 r.

483. Katarzyna Chojnacka, Tomaszów Mazowiecki, jak wyżej.

484. Bartłomiej Miąsko, Warszawa, jak wyżej.

485. Anna Lewicka- Kusińska, Warszawa, jak wyżej.

486. Agnieszka Łokaj , Warszawa, jak wyżej.

487. Katarzyna Kopp-Ostrowska, Żukowo, jak wyżej.

488. Szymon Hotała, Wrocław, jak wyżej.

489. Marcin Rebecki, Warszawa, jak wyżej.

490. Mirosław Warchoł, Warszawa, jak wyżej.

491. Małgorzata Chomiakow-Pawlik, Gliwice, jak wyżej.

492. Aleksandra Lidtke, Wrocław, jak wyżej.

493. Maria Szmigielska, Kraków, jak wyżej.

494. Maciej Chorążyczewski, Świebodzin, jak wyżej.

495. Bożena Reczek, Kraków, 16 czerwiec 2020 r.

496. Wojciech Gołębiowski, Szczecin, jak wyżej.

497. Stanisława Szczepaniak, Skawina, jak wyżej.

498. Luiza Berezecka, Lublin, jak wyżej.

499. Jan Romanowski, Warszawa, jak wyżej.

500. Jakub Terlikowski, Warszawa, jak wyżej.

501. Stanisław Sumiga, Polska, jak wyżej.

502. Magdalena Krynicka, Warszawa, jak wyżej.

503. Anna Palimąka, Kraków, jak wyżej.

504. Renata Błaszczyk, Zielona Góra, jak wyżej.

505. Antony Frankovich, Częstochowa, jak wyżej.

506. Rafał Kostrzewski, Kraków, 17 czerwiec 2020 r.

507. Marzena Zawieja, Sieradz, jak wyżej.

508. Michał Knaflewski, Poznań, jak wyżej.

509. Zdzisław Habasiński, Poznań, jak wyżej.

510. Andrzej Kumorek, Kraków, jak wyżej.

511. Bożenna Boruszewska, Sosnowiec, jak wyżej.

512. Ewa Kipta, Lublin, jak wyżej.

513. Łukasz Raczkowski, Poznań, jak wyżej.

514. Agnieszka Raczkowska, Pniewy, jak wyżej.

515. Wacław Reczek, Kraków, jak wyżej.

516. Agnieszka Kucharzak, Galewice, jak wyżej.

517. Michał Śledziński, Nysa, jak wyżej.

518. Stanisław Knaflewski, Warszawa, jak wyżej.

519. Elżbieta Mitas, Pyskowice, jak wyżej.

520. Bogdan Fajferek, Kaniów, jak wyżej.

521. Grażyna Terlecka, Bielsko-Biała, 18 czerwiec 2020 r.

522. Beata Kowal, Szczecinek, jak wyżej.

523. Br. Marcin Mistur SDC, Skawina, jak wyżej.

524. Edyta Niklewicz, Kraków, jak wyżej.

525. Katarzyna Kowacz, Kraków, jak wyżej.

526. Zbigniew Ochla, Pniewy, jak wyżej.

527. Anna Rachtan, Buków, gm.Mogilany, 20 czerwiec 2020 r.

........CDN

 

P.S.

Powyższa Lista została opracowana na podstawie, tej już opublikowanej i dostępnej w internecie pt.: „List otwarty do Kardynałów, Arcybiskupów i Biskupów Kościoła katolickiego w Polsce” i została doprowadzona póki co do nr 725. Opracowanie wciąż będzie uaktualniane! W oryginale jeszcze 187 innych sygnatariuszy podpisało swój sprzeciw ale zadecydowało nie ujawniać swojego nazwiska w internecie. Opracowanie na moim blogu powstało nie dla zemsty, ale dla pamięci i dla przestrogi przyszłym pokoleniom oraz dla tej żywej prawdy, że oto Pan nasz jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. I niech tak pozostanie już na zawsze!

 

Ważne wyjaśnienia:

1. Jeżeli wpis jest z zagranicy, to jest podany kraj pochodzenia, lub przebywania sygnatariusza.

2. Jeżeli nie ma daty, to znaczy że wpis został dokonany w tym samym dniu co poprzednie, czyli: jak wyżej.

3. Podkreślenia pochodzą od autora bloga S. T. Roch i dotyczą osób o których wiem, że są zaangażowane w żywotne sprawy Kresowian, lub też znam osobiście

Brak głosów