List otwarty do Kardynałów, Arcybiskupów i Biskupów Kościoła katolickiego w Polsce

Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
Kraj

W duchu odpowiedzialności za Kościół, na mocy sakramentów chrztu i bierzmowania zwracamy się do Kardynałów, Arcybiskupów i Biskupów Kościoła katolickiego w Polsce.

Głęboko dotyka nas skandal zbrodni pedofilskich wśród kleru i ich ukrywania, co od wielu lat rani nasz Kościół lokalny. Z zaniepokojeniem i troską obserwujemy działania podejmowane przez hierarchów, prowadzące do bagatelizacji problemu lub przerzucenia winy za zaistniałe zbrodnie na środowiska wrogie Kościołowi, szczególnie były współpracowników SB i środowiska liberalne. Codziennie w naszym świeckim otoczeniu spotykamy osoby zgorszone samymi nadużyciami seksualnymi oraz – często nawet o wiele mocniej – postawą zwierzchników kościelnych wobec ich sprawców. Dlatego w pełni uznając pasterską władzę naszych biskupów nad powierzonym im Ludem Bożym, kierujemy do Waszych Eminencji i Ekscelencji nasz apel:

I. Wzywamy do stanięcia w prawdzie wobec Boga i podjęcia ekspiacji za grzech pedofilii, którego dopuścili się nasi księża. Każdy ze sprawców nadużyć seksualnych ponosi osobistą odpowiedzialność moralną przed Bogiem, ale skutki ich grzechu dostrzegamy w całej wspólnocie. Wśród nich pierwszym pozostaje obraza Bożego majestatu, dokonana przez Jego wybranych na szkodę powierzonych im bezbronnych. Jako wspólnota Kościoła, jedno Ciało w Chrystusie, ponosimy za to odpowiedzialność oraz dzielimy wspólny ból. Zbrodni nie popełniał ktoś obcy, popełniali je nasi bracia duchowni i konsekrowani, którzy równocześnie sprawowali sakramenty i głosili Słowo Boże. Ponadto dopuścili się oni przestępstwa ściganego przez prawo państwowe i powinni jak każdy inny obywatel Rzeczpospolitej ponieść konsekwencje prawne swoich czynów. Rozgrzeszenie i pokuta kanoniczna nie znoszą odpowiedzialności prawnej. Tak samo jak wszyscy świeccy obywatele podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Unikanie przez nich odpowiedzialności karnej powoduje dodatkowe zgorszenie.

Przede wszystkim jednak należy pamiętać o pokrzywdzonych. Rany, które im zadano, będą nosić przez całe życie. To im przede wszystkim należy się ze strony Kościoła szacunek, troska, wysłuchanie, pomoc oraz staranie o zadośćuczynienie krzywd. Podobnie jak pełna informacja o przebiegu postępowania wobec sprawców i poniesionych przez nich konsekwencjach kanonicznych. Bezduszne traktowanie pokrzywdzonych zgłaszających sprawę przedstawicielom Kościoła jest antyświadectwem, zaprzeczeniem Ewangelii i powoduje ich dodatkową traumę. Jest grzechem przeciwko miłości bliźniego.

Wobec tego ogromu zła i nieprawości konieczne jest ich uznanie i konkretna pokuta podjęta przez całą wspólnotę. Za niewystarczające uważamy nabożeństwo ekspiacyjne w formie Drogi Krzyżowej odprawionej w Dzień Modlitwy i Pokuty za Grzech Wykorzystania Seksualnego Małoletnich. Jednorazowe wydarzenie jawi się nam jako swoisty listek figowy mający stanowić łatwe usprawiedliwienie przed Bogiem i światem. Papież Benedykt XVI w liście do katolików w Irlandii z 2010 roku określił nadużycia seksualne jako zjawisko, które przysłoniło blask Ewangelii takim mrokiem, jakiego nie znały nawet wieki prześladowań.

Zgrozą napawa przy tym fakt, że zamiast szczerej pokuty spotykamy w Kościele pasterzy, którzy zaprzeczają istnieniu zła i usypiają sumienia. Pozostawienie tej zbrodni bez konsekwencji buduje wizerunek Kościoła, który nie boi się Bożego Gniewu i stoi ponad prawem ludzkim. Wywołuje to ciężkie zgorszenie, zachwianie wiary i odchodzenie ludzi od Boga i od Kościoła. Sami sprawcy, unikając sprawiedliwości, narażają swoje dusze na wieczne potępienie. Łamie się przy tym trzcinę nadłamaną i gasi knotek o nikłym płomyku. Jeśli pasterze nie utwierdzają swoich owiec w wierze, lecz przyczyniają się do ich zwątpienia, jak nasza wspólnota ma się rozwijać, głosić Chrystusa i być światłością świata? Jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić?

Dzisiejsza sytuacja Kościoła w Polsce przypomina tę opisaną w Księdze proroka Jeremiasza w rozdziałach 14 i 15. Prorok relacjonuje w nich reakcję Boga karzącego swój lud za grzechy: Pan nie ma w nich upodobania. Teraz przypomina sobie ich nieprawości i karze za ich grzechy (Jr 14, 10b). Mimo ewidentnych znaków kary – suszy i głodu – znajdują się prorocy, którzy kłamliwie głoszą nadejście pokoju (Jr 14, 11 nn). W dalszej części proroctwa Bóg objawia przyczynę swojego gniewu: Uczynię ich postrachem wszystkich królestw ziemi z powodu Manassesa, syna Ezechiasza, króla judzkiego, za to, co uczynił w Jerozolimie (Jr 15, 4). Postać Manassesa stanowi wyraźny łącznik naszej sytuacji z biblijną. Wśród grzechów króla Biblia wymienia złożenie syna w ofierze Molochowi (por. 2 Krl 20, 6). Także dzisiaj najmłodsi w drodze nadużyć seksualnych tracą pokój, jakby w ofierze dla żądzy dorosłych zbrodniarzy.

Przykład państw, które wcześniej dotknęła fala eklezjalnych skandali seksualnych, utwierdza nas w przekonaniu, że bez głębokiej duchowej odnowy w skrusze, czeka nas dalszy upadek Kościoła lokalnego. Doświadczenia innych Kościołów lokalnych wskazują jasno, że jest to droga donikąd. Modlimy się o deszcz, aby kraju nie zniszczyła trwająca susza. Tymczasem trawi nas susza braku powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Śpiewamy suplikacje, aby Bóg oddalił od nas epidemię, a nie martwi nas przybierająca na sile fala odejść wiernych z Kościoła.

II. Oczekujemy odstąpienia od publicznego sprawowania sakramentów i głoszenia Słowa Bożego przez księdza biskupa Edwarda Janiaka oraz księdza biskupa Jana Tyrawę. Wysoce uprawdopodobnione doniesienia medialne oraz nieprawomocny wyrok Sądu powszechnego Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zaniedbań wobec Pawła K., a także dalsze zaniedbania księdza biskupa Edwarda Janiaka w sprawie księdza Arkadiusza Hajdasza budzą powszechne zgorszenie. Przyjmując, że biskupi działali zgodnie z ówcześnie obowiązującym prawem kanonicznym i karnym, należy podkreślić, że działali niezgodnie z Ewangelią i elementarną ludzką przyzwoitością Ich czyny doprowadziły do sytuacji, w której dalsze wykonywanie przez nich misji pasterskiej rodzi bunt wielu wobec Kościoła. Uważamy za stosowne, aby do czasu zakończenia postępowania prawnokanonicznego, biskupi ci zaniechali udziału w publicznych uroczystościach kościelnych, ze względu na dobro wiernych.

Bólem napełnia nas także brak rozliczenia afer seksualnych w środowisku sosnowieckiego seminarium duchownego oraz diecezji płockiej. Zadrę stanowi również niewyjaśniona do dziś sprawa biskupa Paetza i roli polskich biskupów w domniemanym blokowaniu przepływu informacji do Watykanu. Ze względu na dobro Kościoła oraz ofiar nadużyć prosimy o podjęcie działań prowadzących do ich wyjaśnienia oraz o zaprzestanie publicznej działalności przez duchownych winnych nadużyć i ich ukrywania.

III. W obliczu zapadających przed sądami powszechnymi Rzeczypospolitej Polskiej wyroków w kwestii odpowiedzialności odszkodowawczych diecezji za brak nadzoru nad duchownymi dopuszczającymi się przestępstw seksualnych, wzywamy biskupów do poniesienia na zasadzie odpowiedzialności regresowej (zwrotu z własnych środków odszkodowań wypłacanych przez diecezje) ciężaru zasądzanych odszkodowań. Uznajemy wyroki niezawisłych sądów Rzeczypospolitej. Podkreślamy jednak, że dla osiągnięcia sprawiedliwości w relacjach między biskupem a diecezją konieczne jest, aby kwoty wypłacanych przez wspólnotę odszkodowań zostały diecezji zwrócone przez winnych zaniedbań biskupów. Nie godzimy się z sytuacją, aby środki pochodzące z datków wiernych oraz majątku diecezji służyć miały unikaniu odpowiedzialności przez pobłażających przestępcom hierarchów.

Zapewniamy o modlitewnej trosce o Kościół w Polsce, w szczególności za posługujących nam duchownych.

 

P.S.

Podkreślenia w Liście otwartym do Kardynałów, Arcybiskupów i Biskupów Kościoła katolickiego w Polsce, pochodzą wyłącznie od autora bloga S. T. Roch. Nadto gorąco polecam podpisanie się pod tym Listem, na dostępnej w sieci, specjalnej petycji. Autorem petycji jest Pani Agata Cymbaluk. Ja osobiście już podpisałem i jestem na pozycji 570. Tu możesz podpisać i Ty:

https://www.petycjeonline.com/list_otwarty_do_kardynaow_arcybiskupow_i_biskupow_kocioa_katolickiego_w_polsc

 

W swoim osobistym komentarzu tam na gorąco, napisałem:

 

Tylko prawda powiedziana z miłością nas wyzwoli i pomoże odzyskać zaufanie do Kościoła katolickiego w Polsce. Sytuacja na dzień dzisiejszy jest naprawdę dramatyczna! Ogrom zgorszenia zalewa serca wielu ludzi. Napełnia nas zgroza. Zastanawiamy się skąd tyle zepsucia wśród kleru?! Jak to możliwe, że grzech wołający o pomstę do Nieba, grzech czynnego homoseksualizmu jest tak mocno obecny w szeregach duchowieństwa. To makabra i mega zgorszenie. A teraz jeszcze te wszystkie przestępstwa kryminalne. Hańba! Aby przebaczenie było możliwe, a miłosierdzie nie było fałszywe musi być wszelkie zadośćuczynienie, musi być przeprowadzona sprawiedliwość, winni muszą odpowiedzieć, a ludzie odzyskać spokój i zaufanie. To naturalne! Co do wspomnianych w Liście dwóch biskupów, niech pójdą póki co śladem bp Piotra Libery z Płocka, który udał się na pół roku dobrowolnej pokuty do klasztoru kamedułów, gdzie w odosobnieniu trwał na modlitwie. Z Panem Bogiem

 

Oto lista osób, które ów List otwarty publicznie, odważnie podpisały:

 

1. Katarzyna Mach, Kraków, 4 czerwiec 2020 r.

2. Michał Kusio, Knurów, jak wyżej.

3. Radosław Malicki, Kraków, jak wyżej.

4. Anna Skucińska, Kraków, jak wyżej.

5. Piotr Krawiec, Mirków, jak wyżej.

6. Joanna Mazurczak, Warszawa, jak wyżej.

7. Bartosz J. Sternal, Chrzanów, jak wyżej.

8. Aleksandra Sheasby, Poznań, jak wyżej.

9. Piotr Sudoł, Nowa Dęba, jak wyżej.

10. Szymon Skarzyński, Jastrzębie – Zdrój, jak wyżej.

11. Marta Wirmańska, Poznań, jak wyżej.

12. Michał Kunicki, Warszawa, 5 czerwiec 2020 r.

13. Katarzyna Swirydowicz, Stany Zjednoczone, Morrison, jak wyżej.

14. Daniel Piątek, Siedlec, jak wyżej.

15. Krzysztof Pilch, Czerniejów, jak wyżej.

16. Marcin Zawiślak, Lublin, jak wyżej.

17. Artur Rumpel, Rybnik, jak wyżej.

18. Arkadiusz Drozd, Bydgoszcz, jak wyżej.

19. Michał Warczachowski, Radom, jak wyżej.

20. Piotr Patejuk, Ostróda, jak wyżej.

21. Piotr J. Ochwał, Katowice, jak wyżej.

22. Adrian Rum, Trawniki, jak wyżej.

23. Honorata Hołowieniec, Lublin, jak wyżej.

24. Małgorzata Rybak, Długołęka, jak wyżej.

25. Łukasz Steć, Sokołów Podlaski, jak wyżej.

26. Elżbieta Wiater, Kraków, jak wyżej.

27. Ewa Dobrowolska, Francja, Saint Etienne, jak wyżej.

28. Alicja Kempisty, Warszawa, jak wyżej.

29. Monika Łopatowska-Nowak, Warszawa , jak wyżej.

30. Elżbieta Śliwa, Lublin, jak wyżej.

31. Jacek Rakoczy, Moszczanka, jak wyżej.

32. Beata Trykoszko, Suwałki, jak wyżej.

33. Aleksandra Zielińska, Kraków, jak wyżej.

34. Maciej Przepióra, Wołomin, jak wyżej.

35. Justyna Niźnikowska, Dmosin, jak wyżej.

36. Piotr Chrzanowski, Osielsko, jak wyżej.

37. Joanna Pięcek, Warszawa, jak wyżej.

38. Anna M., Warszawa, jak wyżej.

39. Marieta Szymkowiak, Leszno, jak wyżej.

40. Anna Morkowska, Poznań, jak wyżej.

41. Joanna Żurawska, Warszawa, jak wyżej.

42. Anna Żmudzińska, Kraków, jak wyżej.

43. Sebastian Rutkowski, Warszawa, jak wyżej.

44. Łukasz Wójcik, Żabno, jak wyżej.

45. Dagmara W., Gliwice, jak wyżej.

46. Małgorzata Pastewka, Warszawa, jak wyżej.

47. Maria Starnawska , Warszawa, jak wyżej.

48. Alina Antczak, Lębork, jak wyżej.

49. Szymon Żyśko, Kraków, jak wyżej.

50. Agnieszka Ciozda , Siedlce, jak wyżej.

51. Małgorzata Krawiec, Mirków, jak wyżej.

52. Patryk Troć, Kotuń, jak wyżej.

53. Mikołaj Kostaniak, Leszno, jak wyżej.

54. Ewelina Bugajska, Kraków, jak wyżej.

55. Anna Szulczyńska, Kraków, jak wyżej.

56. Piotr Popiołek, Kraków, jak wyżej.

57. Monika Sugier, Lublin, jak wyżej.

58. Robert Fidura, Czerwin, jak wyżej.

59. Aleksandra Mizgała, Wrocław, jak wyżej.

60. Artur Nowicki, Janów Podlaski, jak wyżej.

61. Alicja Rogacka, Stargard, jak wyżej.

62. Jolanta Kaczmarczyk, Kraków, jak wyżej.

63. Artur Kasiorek, Strzelce Opolskie, jak wyżej.

64. Judyta Zych, Jaktorów, jak wyżej.

65. Amelia Urbańska, Warszawa, jak wyżej.

66. Przemysław Kujawa, Inowrocław, jak wyżej.

67. Ewa Krzak, Kamionki, jak wyżej.

68. Stanisław Makarewicz, Sokółka, jak wyżej.

69. Agata Dobrzycka, Szczecin, jak wyżej.

70. Katarzyna Celinska-Reneteau, Francja, Saint Étienne, jak wyżej.

71. Gabriela Kowalewska, Siechnice , jak wyżej.

72. Joanna Gardynik, Wojska, jak wyżej.

73. Marcin Bytniewski, Warszawa, jak wyżej.

74. Anna Kupczak, Cisiec, jak wyżej.

75. Dominika Sozańska, Kraków, jak wyżej.

76. Bogna N., Warszawa, jak wyżej.

77. Katarzyna Kucharska, Warszawa, jak wyżej.

78. Elżbieta Szymańska, Sosnowice, jak wyżej.

79. Katarzyna Szymańska, Nowa Osuchowa, jak wyżej.

80.. Bartłomiej Pankowiak, Dobrzyca, jak wyżej.

81. Jacek Szymański, Kalinowo, jak wyżej.

82. Natalia Tutak, Poznań, jak wyżej.

83. S. Bruna od Maryi, Częstochowa, jak wyżej.

84. Krystian Prześniak, Kalisz, jak wyżej.

85. Anna Marzyńska-Molska, Fabianów, jak wyżej.

86. Mariusz Golwiej, Gdańsk, jak wyżej.

87. Marta Pawlaczyk, Dobrzyca, jak wyżej.

88. Grażyna Bakunowicz, Kraków, jak wyżej.

89. Alicja Szatanik, Stary Sącz, jak wyżej.

90. Paweł Ziętkiewicz, Lubartów, jak wyżej.

91. Łukasz Kęszka, Kalisz, jak wyżej.

92. Adam Wosatko, Kraków, jak wyżej.

93. Krzysztof Kramarz, Kraków, jak wyżej.

94. Mariusz Cisowski, Brzezina, jak wyżej.

95. Wojciech Witczak, Blachownia, jak wyżej.

96. Agnieszka Odziomek, Wrocław, jak wyżej.

97. Iwona Mus, Kraków, jak wyżej.

98. Janusz Gutkowski , Malbork, jak wyżej.

99. Przemysław Semeniuk, Opalenica, jak wyżej.

100. Piotr Janikowski, Sosnowiec, jak wyżej.

101. Magdalena Mulawka, Stalowa Wola, jak wyżej.

102. Agnieszka Stępień, Sosnowiec, jak wyżej.

103. Magda Baraniok, Poznań, jak wyżej.

104. Robert Pawłowicz, Mosina, jak wyżej.

105. Michał Kulpa, Kraków jak wyżej.

106. Tomáš Thon, Republika Czeska, Opava, jak wyżej.

107. Leszek Pawlisz. Kraków, jak wyżej.

108. Marta Połtowicz-Bobak, Kraków, jak wyżej.

109. Janusz Olbrycht, Warszawa, jak wyżej.

110. Antoni Giwojna, Belgia Gandawa, jak wyżej.

111. Tomas Tomasz Wróbel, Lublin, jak wyżej.

112. Krystian Szałkiewicz, Pstrokonie, jak wyżej.

113. Angelika Szymczak, Gniezno, jak wyżej.

114. Dorota Kuśmierz-Rybczyńska, Kraków, jak wyżej.

115. Krzysztof Osik, Luboń, jak wyżej.

116. Emilia Forysiak, Łódź, jak wyżej.

117. Łucja Serwatka, Poznań, jak wyżej.

118. Anita Stachowiak. Katowice, jak wyżej.

119. Janek Pospieszalski, Warszawa, jak wyżej.

120. Marcin Kosiński, Wrocław, jak wyżej.

121. Maria Pospieszalska, Częstochowa, jak wyżej.

122. Przemyslaw Latwis, Wielka Brytania, Luton, jak wyżej.

123. Karol Kuich, Sypniewo, jak wyżej.

124. Tadeusz Naklicki, Poznań, jak wyżej.

125. Andrzej Boguta, Piaseczno, jak wyżej.

126. Monika Mączyńska, Kraków, jak wyżej.

127. Tomasz Jankiewicz, Piaseczno, 6 czerwiec 2020 r.

128. Piotr Sowada, Niemcy, Monachium, jak wyżej.

129.  Anna Bednarek, Niemcy, Hoexter, jak wyżej.

130. Natalia Sobańska, Popkowice, jak wyżej.

131. Marta Chrząstowska, Warszawa, jak wyżej.

132. Rafał Siemianowski, Warszawa , jak wyżej.

133. Joanna Tryba, Tarnów, jak wyżej.

134. Konrad Dąbrowski, jak wyżej.

135. Agata Fridburg, Warszawa, jak wyżej.

136. Alicja Jędrejek, Warszawa, jak wyżej.

137. Dominika Treit, Kraków, jak wyżej.

138. Mariusz Wójcik, Poznań, jak wyżej.

139. Agata Sobczak – Apiecionek, Bydgoszcz, jak wyżej.

140. Norbert Śliwa, Stargard, jak wyżej.

141. Beata Wiśniewska, Rypin, jak wyżej.

142. Aleksandra Szymańska, Warszawa, jak wyżej.

143. Grzegorz Dworek, Gniezno, jak wyżej.

144. Mariola Grygiel, Kajew, jak wyżej.

145. Anna Wołyniec, Sokółka, jak wyżej.

146. Aneta Kozak, Kraków, jak wyżej.

147. Bartłomiej Potoczny, Stadła, jak wyżej.

148. Adam Zaleski, Warszawa, jak wyżej.

149. Szymon Widarski, Warszawa, jak wyżej.

150. Mateusz Drabik, Płock, jak wyżej.

151. Kacper Dębski, Czarnw, jak wyżej.

152. Kacper Kleszcz, Zawada, jak wyżej.

153. Agnieszka Lorenc, Kraków, jak wyżej.

154. Marek Jędrejek, Warszawa, jak wyżej.

155. Patrycja Marcińska, Katowice, jak wyżej.

156. Gabriela Goleńska, Bibics, jak wyżej.

157. Marek Misiak, Wrocław, jak wyżej.

158. Weronika Turzyńska, Sopot, jak wyżej.

159. Paweł Misiak, Wrocław, jak wyżej.

160. Sylwester Leman, Kosakowo, jak wyżej.

161. Joanna Rojkowska, Wrocław, jak wyżej.

162. Michał Van Roy, Poznań, jak wyżej.

163. Marlena Fatyga, Podgórzyn, jak wyżej.

164. Natalia Chmielewska, Pleszew, jak wyżej.

165. Mikołaj Sołkiewicz, Warszawa, jak wyżej.

166. Anna Cichoń, Kraków, jak wyżej.

167. Michał Buszewski, Warszawa, jak wyżej.

168. Anna Śliwińska, Piła, 7 czerwiec 2020 r.

169. Barbara Kasprzak-Kubiszyn, Warszawa, jak wyżej.

170. Aleksandra Kosacka, Plewiska, jak wyżej.

171. Sylwia Gontarczyk, Pruszcz Gdański, jak wyżej.

172. Andrzej Kędelski, Luboń, jak wyżej.

173. Anna Józefczak, Osolin, jak wyżej.

174. Maciej Zvolack, Istebna, jak wyżej.

175. Maria Rukat, Warszawa, jak wyżej.

176. Ks. Michał Tomiak, Poznań, jak wyżej.

177. Ewa Babiarz, Sidzina, jak wyżej.

178. Jarosław Roś, Francja, Châtillon, jak wyżej.

179. Michal Muszalik , Piekary Śląskie, jak wyżej.

180. Michał Piec, Piekary Śląskie, jak wyżej.

181. Maria Sozańska, Kraków, jak wyżej.

182. Piotr Ewertowski, Konin, jak wyżej.

183. Joanna Łapińska, Czeladź, jak wyżej.

184. Paweł Tomczyk, Warszawa, jak wyżej.

185. Jakub Szyszko, Kraków, jak wyżej.

186. Anna Kita, Oława, jak wyżej.

187. Arleta Matyjaszek, Wołomin, jak wyżej.

188. Krzysztof Woźniak, Kielce, jak wyżej.

189. Teodor Rupniewicz, Kraków, jak wyżej.

190. Karol Świrniak, Wrocław, jak wyżej.

191. Monika Mosior, Wrocław, jak wyżej.

192. Mateusz Kluza, Krakow , jak wyżej.

193. Maciej Zimecki, Kamieniec Wrocławski, jak wyżej.

194. Jerzy Dreger, Kostrzyn nad Odrą, jak wyżej.

195. Ligia Ślęzak, Gryfice, jak wyżej.

196. Justyna Adamczyk, Zjednoczone Emiraty, Dubaj, jak wyżej.

196. Mariusz Stanisławczyk, Poznań, jak wyżej.

197. Joanna Pudliszak, Pobiedziska, jak wyżej.

198. Teresa Kukuczka, Rudnik, jak wyżej.

199. Paweł Skowroński, Kalisz, jak wyżej.

200. Tomasz Sipko, Gajków, jak wyżej.

201. Katarzyna Kołata, Kalisz, jak wyżej.

202. Daniel Llewiński, Ostrów Wielkopolski, jak wyżej.

203. Marcin Fleischer , Wtórek, jak wyżej.

204. Beata Krupa, Kraków, jak wyżej.

205. Piotr Słyszyński, Rzeszów, jak wyżej.

206. Jarosław Powiński, Poznań, jak wyżej.

207. Petr Jokeš, Kraków, jak wyżej.

208. Antonina Baszczuk, Poznań, jak wyżej.

209. Mariusz Piotrowski, Ostrów Wielkopolski, jak wyżej.

210. Rafal Dziedzic, Wrocław, jak wyżej.

211. Andrzej Cieśla, Kraków, jak wyżej.

212. Aleksandra Siemianowska, Warszawa, jak wyżej.

213. Zbigniew Baszczuk, Kiekrz, jak wyżej.

214. Katarzyna Zarychta, Warszawa, jak wyżej.

215. Justyna Zorn, Gdynia, 8 czerwiec 2020 r.

216. Lidia Wojciechowska, Jarocin, jak wyżej.

217. Maryna Czaplinska, Warszawa, jak wyżej.

218. Karol Stąpor, Kraków, jak wyżej.

219. Waldemar Czachur, Warszawa, jak wyżej.

220. Agnieszka Rodziewicz, Gdynia, jak wyżej.

221. Tomek Prokop, Kraków, jak wyżej.

222. Andrzej Zapaśnik, Gdańsk, jak wyżej.

223. Marcin Kaczmarek, Ostrów Wielkopolski, jak wyżej.

224. Rafał Trocha, Wrocław, jak wyżej.

225. Wanda Stępniak-Minczewa, Kraków, jak wyżej.

226. Barbara Walczak, Kaliszkowice, jak wyżej.

227. Zofia Józefowicz – Paszewska, Warszawa, jak wyżej.

228. Monika Wlezień, Kraków, jak wyżej.

229. Paweł Piotrowski, Ostrów Wielkopolski, jak wyżej.

230. Maciej Piróg, Kraków, jak wyżej.

231. Artur Karski, Wólka Kozodawska, jak wyżej.

232. Krzysztof Andruszkiewicz, Ostrów Wielkopolski, jak wyżej.

233. Bartłomiej Trawiński, Ostrów Wielkopolski, jak wyżej.

234. Małgorzata Kaczmarek, Ostrów Wielkopolski, jak wyżej.

235. Zbigniew Biernacki, Lutogniew, jak wyżej.

236. Janusz Lipinski, Marki, jak wyżej.

237. Justyna Skwarek, Szczytniki, jak wyżej.

238. Piotr Szyszka, Ostrów Wielkopolski, 9 czerwiec 2020 r.

239. Dorota Frontczak-Fiedorowicz, Warszawa, jak wyżej.

240. Paweł Moras, Warszawa, jak wyżej.

241. Tomasz Romanowski, Wrocław, jak wyżej.

242. Anna Szafraniec, Warszawa, jak wyżej.

243. Filip Grudziński, Warszawa, jak wyżej.

244. Dorota Ruta, Kraków, jak wyżej.

245. Ewa Radajewska, Odolanów, jak wyżej.

246. Krzysztof Mietła , Kraków, 10 czerwiec 2020 r.

247. Michał Janik, Kobyłka, jak wyżej.

248. Rafał Soroczyński, Jastrzębie-Zdrój, jak wyżej.

249. Anna Pawlusiak, Brzeszcze, jak wyżej.

250. Witold Narwojsz, Kościerzyna, jak wyżej.

251. Aleksandra Żurek, Ruda Śląska, jak wyżej.

252. Andrzej Michalski, Zakopane, jak wyżej.

253. Małgorzata Sobol, Wola Rzędzińska, jak wyżej.

254. Kamil Świderski , Jabłonna Druga, jak wyżej.

255. Andrzej Korziuk , Warszawa, jak wyżej.

256. Michał Jasiński, Bielsko-Biała, jak wyżej.

257. Agata Frączek, Puławy, jak wyżej.

258. Cyprian Pitry, Żywiec, jak wyżej.

259. Robert Basałaj, Warszawa, jak wyżej.

260. Ewa Rutkowska, Rzucewo, jak wyżej.

261. Joanna Bernacka-Wolak, Brzeg , jak wyżej.

262. Artur Piłat, Krzyżanowice, jak wyżej.

262. Anna Rychlak, Słupie, jak wyżej.

263. Piotr Marak, Warszawa, jak wyżej.

264. Krzysztof Jaxa Kwiatkowski, Kraków, jak wyżej.

265. Maciej Kwolek, Prabuty, jak wyżej.

266. Jan Ptak, Wielka Brytania, Winchester, jak wyżej.

267. Mariusz Uchwat, Kraków, jak wyżej.

268. Anna Aniela Fłak, Lublin, jak wyżej.

269. Grzegorz Papciak, Czerna, jak wyżej.

270. Kamil Grzelczak , Łódź, jak wyżej.

271. Arkadiusz Robaczewski , Lublin, jak wyżej.

272. Maksymilian Góralczyk , Kalwaria Zebrzydowska, jak wyżej.

273. Danuta Skalska, Bytom, jak wyżej.

274. Jerzy Kubicki, Ryczeń, jak wyżej.

275. Małgorzata Kończak- Krysa, Poznań, jak wyżej.

276. Paweł Hasiuk, Sulików, jak wyżej.

277. Maciej Osowski, Warszawa, jak wyżej.

278. Marek Prymas, Będzin, jak wyżej.

279. Michał Wierzbicki, Siedlce, jak wyżej.

280. Krzysztof Radtke, Warszawa, jak wyżej.

281. Jacek Jankowski, Otłoczyn, jak wyżej.

282. Piotr Szymański, Szczecin, jak wyżej.

283. Marzena Tyborska, Ełk, jak wyżej.

284. Zbigniew Tyszkiewicz, Warszawa, jak wyżej.

285. Boleslaw Kozina, Irlandia, Donabate, jak wyżej.

286. Maciej Grunt-Mejer, Niemcy, Ełk, jak wyżej.

287. Robert Banach, Chorzów, jak wyżej.

288. Krzysztof Ligęzka, Wielka Brytania, Londyn, jak wyżej.

289. Dominik Rzepka , Kraków, jak wyżej.

290. Agnieszka Wójcik, Kraków, jak wyżej.

291. Mikołaj Sarad, Kolbudy, jak wyżej.

292. Krzysztof Lenarczyk. Kraków, jak wyżej.

293. Lech Duraj, Kraków, jak wyżej.

294. Mariusz Nagórski, Drawsko Pomorskie, jak wyżej.

295. Mateusz Nowicki, Poznań, jak wyżej.

296. Andrzej Mackiewicz, Gdynia, jak wyżej.

297. Urszula Ładniak, Zdunska Wola, jak wyżej.

298. Jacek Wizimirski, Zduńska Wola, jak wyżej.

299. Elżbieta Władyka, Oława, jak wyżej.

300. Józef Brynkus, Wadowice, jak wyżej.

301. Małgorzata Such , Kraków, jak wyżej.

302. Małgorzata Gądek, Kraków, jak wyżej.

303. Monika Ciasnocha, Malczyce, jak wyżej.

304. Tomasz Umerle, Konin, jak wyżej.

305. Marek Wróbel, Tarnów, jak wyżej.

306. Barbara Lekarczyk-Cisek, Wrocław, jak wyżej.

307. Ryszard Jach, Rzepin, jak wyżej.

308. Ryszard Koszczyński, Piastów, jak wyżej.

309. Basia Kukuczka, Bielsko-Biała, jak wyżej.

310. Judyta Malkus, Elblag, jak wyżej.

311. Aleksandra Laskowska, Niemcz, jak wyżej.

312. Grzegorz Karasińśki, Warszawa, jak wyżej.

313. Dorota Dziadoń, Toruń, jak wyżej.

314. Daniel Pilaszek, Warszawa, jak wyżej.

315. Tomasz Obal, Tarnow, jak wyżej.

316. Łukasz Dziedzic, Krzeszowice, jak wyżej.

317. Piotr Zasadzki, Kraków, jak wyżej.

318. Andrzej Wolski, Wrocław, jak wyżej.

319. Leon Lisowski, Kłobuck, jak wyżej.

320. Mirosław Adamski, Chełm, jak wyżej.

321. Edyta Chryscienko, Kanada, Mississauga, jak wyżej.

322. Bernadeta Sadło, Rzeszów, jak wyżej.

323. Maciej Gawłowski, Słupno, jak wyżej.

324. Jacek Sobesto, Wrocław, jak wyżej.

325. Barbara Tyszkiewicz, Gdańsk, jak wyżej.

326. Grzegorz Hojan, Poznań, jak wyżej.

327. Włodzimierz Sikora, Kraków, jak wyżej.

328. Piotr Czarnek, Krakow, jak wyżej.

329. Adrian Cieślik, Legnica, jak wyżej.

330. Jakub Wójcik, Bydgoszcz, jak wyżej.

331. Waldec Antczak, Belgia, Aalst, jak wyżej.

332. Alicja Zawrzykraj, Kraków, jak wyżej.

333. Sławomir Pabian, Dębno, jak wyżej.

334. Maria Pawlusiak, Brzeszcze, jak wyżej.

335. Mateusz Olszewski, Chrostkowo, jak wyżej.

336. Mirosław Król, Kielce, jak wyżej.

337. Ewa Chojnowska-Czeczutka, Tychy, jak wyżej.

338. Monika Kornaś-Cupok, Knurów, jak wyżej.

339. Beata Grzegorczyk, Pruszcz Gdański, jak wyżej.

340. Monika Hizir, Wielka Brytania, Bristol, jak wyżej.

341. Wojciech Sokulski, Brenna, jak wyżej.

342. Karolina Włodarczyk, Pniewy, jak wyżej.

343. Marek Cisek, Wrocław, jak wyżej.

344. Magdalena Rawska-Wnęk, Tarnobrzeg , jak wyżej.

345. Zbigniew Andrzej Konecki, Kanada, Calgary, jak wyżej.

346. Kamil Exner, Kraków, jak wyżej.

347. Maria Bagrowska, Wrocław, jak wyżej.

348. Ryszard Bluszcz, Warszawa, jak wyżej.

349. Magdalena Ciesek, Domaniów, jak wyżej.

350. Małgorzata Pisiewicz, Wąbrzeźno, jak wyżej.

351. Bożena Horbowska, Międzygórze, jak wyżej.

352. Agnieszka Kraska-Bartosik, Poznań, jak wyżej.

353. Anna Głowacka, Poznań, jak wyżej.

354. Agnieszka Kurzyca, Wiry, jak wyżej.

355. Luiza Działowska, Mielec, jak wyżej.

356. Weronika Adamska, Kraków, jak wyżej.

357. Paweł Stelmach, Święte, jak wyżej.

358. Stanisław Dziedzic, Cisiec, jak wyżej.

359. Piotr Skorupa, Augustów, jak wyżej.

360. Maciej Żarys, Łódz, jak wyżej.

361. Grzegorz Rakowski, Skierniewice, jak wyżej.

362. Janusz Nawrot, Poznań, jak wyżej.

363. Magdalena Węgrzyn, Ożarów Mazowiecki, jak wyżej.

364. Wojciech Bosek, Rzeszów, jak wyżej.

365. Alina Polinska, Toruń, jak wyżej.

366. Mirosław Woszczyło, Maszewo, jak wyżej.

367. Wiktor Bajer, Poznań, jak wyżej.

368. Elżbieta Sekulak, Poznań, jak wyżej.

369. Grzegorz Mędrek, Kraków, jak wyżej.

370. Wanda Sarbinowska, Austria, Wien, jak wyżej.

371. Michał Krajski, Warszawa, jak wyżej.

372. Martyna Baczmańska, Wrocław, jak wyżej.

373. Józef Rut, Rzeszów, 11 czerwiec 2020 r.

374. Artur Stępiński, Konstancin-Jeziorna, jak wyżej.

375. Ireneusz Decowski, Tarnawiec, jak wyżej.

376. Jan Tarnowski, Zielona Góra, jak wyżej.

377. Jacek Słoma, Miękisz Stary, jak wyżej.

378. Adam Grześkiewicz, Wyszków, jak wyżej.

379. Jacek Kucaba, Kraków, jak wyżej.

380. Czesław Buksiński, Przemyśl, jak wyżej.

381. Marcin Kelm, Wrocław, jak wyżej.

382. Tadeusz Samiec, Kanada, Gabriola, jak wyżej.

383. Leszek Pieróg, Środa Śląska, jak wyżej.

384. Tomasz Karol Kuźniar, Rzeszów, jak wyżej.

385. Jacek Kozak, Lublin, jak wyżej.

386. Wojciech Perczak, Piotrków Trybunalski, jak wyżej.

387. Natalia Laska, Myszków, jak wyżej.

388. Józef Struszczyk, Wola Grzymkowa, jak wyżej.

389. Małgorzata Orlikowska, Płock, jak wyżej.

390. Anna Piera, Rzeszów, jak wyżej.

391. Dominik Jarczewski, Kraków, jak wyżej.

392. Marcin Wójcik, Lublin, jak wyżej.

393. Andrzej Rzepka, Mrowla, jak wyżej.

394. Joanna Banach, Sanok, jak wyżej.

395. Wojciech Marzec, Białystok, jak wyżej.

396. Zbigniew Piekarski, Łódź, jak wyżej.

397. Paweł Kula, Jarocin, jak wyżej.

398. Grzegorz Longawa, Wietrzno, jak wyżej.

399. Leszek Michalski, Warszawa, jak wyżej.

400. Daniel Jablonski, Kielce, jak wyżej.

401. Dorota Brzeska, Zbójno , jak wyżej.

402. Radosław Kuras, Lubin, jak wyżej.

403. Grzegorz Staniczek, Tychy, jak wyżej.

404. Barbara Morawska, Warszawa, jak wyżej.

405. Marek Gorajdowski, Gdańsk, jak wyżej.

406. Bartłomiej Kazubski, Wrocław, jak wyżej.

407. Wiktor Zagórski, Lubin, jak wyżej.

408. Elżbieta Sulkowska, Łomża, jak wyżej.

409. Izabella Nowakowska, Warszawa, jak wyżej.

410. Maria Kożuch, Przemków, jak wyżej.

411. Ewa Tuszewska, Poznań, jak wyżej.

412. Ewa Musiał, Warszawa, jak wyżej.

413. Janusz Rogulajan, Wrocław, jak wyżej.

414. Agnieszka Filipiak, Wołomin, jak wyżej.

415. Michał Owecki, Poznań, jak wyżej.

416. Wanda Kołodziejak, Siedlce, jak wyżej.

417. Dawid Cieśliczka, Janczewo, jak wyżej.

418. Sławomir Warzecha, Grabie, jak wyżej.

419. Slawomir Tomasz Roch, Wielka Brytania, Greenock, jak wyżej.

420. Magdalena Domańska, Poznań, jak wyżej.

421. Monika Święcicka, Łomianki, jak wyżej.

422. Barbara Werbanowska, Warszawa, jak wyżej.

423. Magdalena Lewandowska, Lublin, jak wyżej.

424. Sławomir Płaczkowski, Poznań, jak wyżej.

425. Jacek Zakrzewski, Sosonowiec, jak wyżej.

426. Łukasz Antonczak, Świdnik, jak wyżej.

427. Joanna Gniewek, Warszawa, jak wyżej.

428. Dobromir Gniewek, Warszawa, jak wyżej.

429. Kinga Jamro, Warszawa, jak wyżej.

430. Małgorzata Ostrowska, Krzeszowice, jak wyżej.

431. Marek Strzelecki, Polska, jak wyżej.

432. Beata Dorociak, Kobyłka, jak wyżej.

433. Marcin Dorociak, Kobyłka, jak wyżej.

434. Czesława Zaryczańska, Strzelin , jak wyżej.

435. Marcin Lewandowski, Solec Kujawski, jak wyżej.

436. Małgorzata Mikołajczyk, Warszawa, jak wyżej.

437. Kazimierz Płaczek, Stare Żukowice, jak wyżej.

438. Katarzyna Trzaskowska, Pruszków, 12 czerwiec 2020 r.

439. Marek Miękiński, Żywiec, jak wyżej.

440. Małgorzata Widuch, Wrocław, jak wyżej.

441. Monika Szoja, Gdynia, jak wyżej.

442. Krzysztof Marcisz, Limanowa, jak wyżej.

443. Tomasz Pieprzyca, Kraków, jak wyżej.

444. Magdalena Wos, Kanada, Gabriola, jak wyżej.

445. Oksana Gierczak, Wielka Brytania, Harrogate, jak wyżej.

446. Czeslaw Margas, Poznań, jak wyżej.

447. Anna Oronska, Wrocław, jak wyżej.

448. Luiza Szulim, Szczecin, jak wyżej.

449. Adam Kuran, Grodzisk Mazowiecki, jak wyżej.

450. Jan Kowalski, Semianowice, jak wyżej.

451. Aneta Kobylińska, Warszawa, jak wyżej.

452. Anna Makowska , Kraków, jak wyżej.

453. Robert Szyszko, Police, jak wyżej.

454. Irena Boehlke, Szczecin, jak wyżej.

455. Anna Mikolon, Gdańsk, jak wyżej.

456. Maria Mikolon, Gdańsk, jak wyżej.

457. Olga Piatkowska , Fabianki, jak wyżej.

458. Marek Czerwiński, Poznań, jak wyżej.

459. Szymon Horowski, Poznań, jak wyżej.

460. Eugenia i Marek Strzelińscy, Rudzica, jak wyżej.

461. Przemyslaw Kieliszewski, Poznań, jak wyżej.

462. Maria Szarek, Bielsko-Biała, jak wyżej.

463. Jerzy Michalak, Poznań, 13 czerwiec 2020 r.

464. Jerzy Mrozek, Radomsko, jak wyżej.

465. Michał Broniek, Wrocław, jak wyżej.

466. Ewelina Wojciechowska, Wyszków, jak wyżej.

467. Magdalena Piętocha, Warszawa, jak wyżej.

468. Agnieszka Werkowicz, Pruszków, jak wyżej.

469. Miłosz Szatanik, Zielonki, jak wyżej.

470. Tadeusz Koranowicz, Warszawa, jak wyżej.

471. Tomasz Wolski, Toruń, jak wyżej.

472. Ewa Szczepańska, Poznań, 14 czerwiec 2020 r.

473. Piotr Trzaskowski, Pruszków, jak wyżej.

474. Radosław Bartoszewski, Warszawa, jak wyżej.

475. Marek Borkowski, Miłoszyce, jak wyżej.

476. Robert Krukowski, Ełk, jak wyżej.

477. Justyna Wójkowska, Katowice, jak wyżej.

478. Gabriela Hěll, Kraków, jak wyżej.

479. Barbara Kic, Czerwionka-Leszczyny, jak wyżej.

480. Jan Szwajnos, Ciche, jak wyżej.

481. Julia Dzienisiewicz, Warszawa (Mokotów), jak wyżej.

482. Ewa Banaś, Krosno, 15 czerwiec 2020 r.

483. Katarzyna Chojnacka, Tomaszów Mazowiecki, jak wyżej.

484. Bartłomiej Miąsko, Warszawa, jak wyżej.

485. Anna Lewicka- Kusińska, Warszawa, jak wyżej.

486. Agnieszka Łokaj , Warszawa, jak wyżej.

487. Katarzyna Kopp-Ostrowska, Żukowo, jak wyżej.

488. Szymon Hotała, Wrocław, jak wyżej.

489. Marcin Rebecki, Warszawa, jak wyżej.

490. Mirosław Warchoł, Warszawa, jak wyżej.

491. Małgorzata Chomiakow-Pawlik, Gliwice, jak wyżej.

492. Aleksandra Lidtke, Wrocław, jak wyżej.

493. Maria Szmigielska, Kraków, jak wyżej.

494. Maciej Chorążyczewski, Świebodzin, jak wyżej.

495. Bożena Reczek, Kraków, 16 czerwiec 2020 r.

496. Wojciech Gołębiowski, Szczecin, jak wyżej.

497. Stanisława Szczepaniak, Skawina, jak wyżej.

498. Luiza Berezecka, Lublin, jak wyżej.

499. Jan Romanowski, Warszawa, jak wyżej.

500. Jakub Terlikowski, Warszawa, jak wyżej.

501. Stanisław Sumiga, Polska, jak wyżej.

502. Magdalena Krynicka, Warszawa, jak wyżej.

503. Anna Palimąka, Kraków, jak wyżej.

504. Renata Błaszczyk, Zielona Góra, jak wyżej.

505. Antony Frankovich, Częstochowa, jak wyżej.

506. Rafał Kostrzewski, Kraków, 17 czerwiec 2020 r.

507. Marzena Zawieja, Sieradz, jak wyżej.

508. Michał Knaflewski, Poznań, jak wyżej.

509. Zdzisław Habasiński, Poznań, jak wyżej.

510. Andrzej Kumorek, Kraków, jak wyżej.

511. Bożenna Boruszewska, Sosnowiec, jak wyżej.

512. Ewa Kipta, Lublin, jak wyżej.

513. Łukasz Raczkowski, Poznań, jak wyżej.

514. Agnieszka Raczkowska, Pniewy, jak wyżej.

515. Wacław Reczek, Kraków, jak wyżej.

516. Agnieszka Kucharzak, Galewice, jak wyżej.

517. Michał Śledziński, Nysa, jak wyżej.

518. Stanisław Knaflewski, Warszawa, jak wyżej.

519. Elżbieta Mitas, Pyskowice, jak wyżej.

520. Bogdan Fajferek, Kaniów, jak wyżej.

521. Grażyna Terlecka, Bielsko-Biała, 18 czerwiec 2020 r.

522. Beata Kowal, Szczecinek, jak wyżej.

523. Br. Marcin Mistur SDC, Skawina, jak wyżej.

524. Edyta Niklewicz, Kraków, jak wyżej.

525. Katarzyna Kowacz, Kraków, jak wyżej.

526. Zbigniew Ochla, Pniewy, jak wyżej.

527. Anna Rachtan, Buków, gm.Mogilany, 20 czerwiec 2020 r.

........CDN

 

P.S.

Powyższa Lista została opracowana na podstawie, tej już opublikowanej i dostępnej w internecie pt.: „List otwarty do Kardynałów, Arcybiskupów i Biskupów Kościoła katolickiego w Polsce” i została doprowadzona póki co do nr 725. Opracowanie wciąż będzie uaktualniane! W oryginale jeszcze 187 innych sygnatariuszy podpisało swój sprzeciw ale zadecydowało nie ujawniać swojego nazwiska w internecie. Opracowanie na moim blogu powstało nie dla zemsty, ale dla pamięci i dla przestrogi przyszłym pokoleniom oraz dla tej żywej prawdy, że oto Pan nasz jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. I niech tak pozostanie już na zawsze!

 

Ważne wyjaśnienia:

1. Jeżeli wpis jest z zagranicy, to jest podany kraj pochodzenia, lub przebywania sygnatariusza.

2. Jeżeli nie ma daty, to znaczy że wpis został dokonany w tym samym dniu co poprzednie, czyli: jak wyżej.

3. Podkreślenia pochodzą od autora bloga S. T. Roch i dotyczą osób o których wiem, że są zaangażowane w żywotne sprawy Kresowian, lub też znam osobiście

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.5 (głosów:10)

Komentarze

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Verita nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Nie wiem, kim jest p. Cymbaluk, więc odniosę się tylko do twojego komentarza, młodzieńcze.
Piszesz ...odzyskać zaufanie do kościoła?
Grzechy poszczególnych członków kościoła były,są i będą...i wcale nie czynią sytuacji dramatycznej. Nie są również powodem utraty zaufania do kościoła...bo nie mogą być.
Nie przesadzaj.
Naoglądałeś się głupich filmów i wpadłeś w emocjomalny trans.

Trudno podjąć z tobą merytoryczną dyskusję na jakikolwiek temat przy tak silnych emocjonalnych stanach, które wymykają się spod kontroli rozumu.
Podobnie rozszalałeś się w temacie banderowców. Ogarnij się i bądź wreszcie mężczyzną.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5

Verita

#1634065

......poważne problemy z widzeniem. Może trzeba polecić wizytę u dobrego okulisty, może niestety to już zaawansowana ślepota, a może wystarczy zapoznać się z ustaleniami ks. prof. Andrzeja Kobylińskiego, etykiem i filozofem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zobaczmy!

Ks. prof. Andrzej Kobyliński 12 czerwca 2020 r. w wywiadzie pt. „Perfekcyjna zmowa milczenia wokół pedofilii w Kościele”, dla Gazety Pomorskiej, rozmawiał Roman Laudański: „[...] Pedofilia dotyczy wszystkich kultur, religii i grup społecznych. Niestety, dotyczy także duchownych różnych religii, kościołów i związków wyznaniowych. Potwierdzają to raporty na temat duchownych Kościoła anglikańskiego w Wielkiej Brytanii, baptystów ze Stanów Zjednoczonych czy księży katolickich w Australii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Irlandii. Wielkości dotyczące duchownych dopuszczających się czynów pedofilskich są wszędzie podobne. [...]

W Stanach Zjednoczonych rozpoczęto wojnę z pedofilią w połowie lat 80. dwudziestego wieku. Pierwszy raport dotyczący pedofilii wśród księży katolickich z diecezji Lafayette w stanie Indiana powstał w 1984 roku i został wysłany do Watykanu. Mija 36 lat, a oni są ciągle na początku drogi. Świadczy o tym chociażby skandal byłego kardynała Theodore’a McCarricka. A jeśli chodzi o Polskę, to nie zapominajmy o tym, że jesteśmy krajem postkomunistycznym. Przez wiele lat byliśmy krajem komunistycznym i stawiam tezę, że jeśli pedofilia i jej krycie było i jest możliwe w krajach demokratycznych, to cóż dopiero występowanie tego zjawiska w krajach totalitarnych czy postkomunistycznych? W społeczeństwach totalitarnych, posttotalitarnych zmowa milczenia jest silniejsza niż w krajach demokratycznych. Dlatego należy przyjąć, że skala zjawiska pedofilii w Polsce jest nie mniejsza niż w innych krajach demokratycznych. Natomiast z pewnością u nas jest głębsza zmowa milczenia. [...]

Przed laty pisał o tym bardzo ciekawie ks. prof. Józef Tischner. Częściowo jesteśmy „ludźmi sowieckimi”, ponieważ przez kilkadziesiąt lat żyliśmy w komunizmie, a później w postkomunizmie. W społeczeństwie zdominowanym przez konformizm i hipokryzję trudno oczekiwać postaw odważnych i moralnie jasnych. U nas różnego rodzaju trudne tematy interesują ludzi dwa, trzy dni – dopóki zajmują się nimi media. Kiedy temat znika z ekranów telewizorów, wszyscy o nim zapominają. [...]

Komisja państwowa ds. pedofilii została powołana latem ubiegłego roku w ferworze kampanii przedwyborczej. Ustawa przeszła przez Sejm, Senat, podpisał ją prezydent. Minął prawie rok i okazało się, że nikomu nie zależało na tym, żeby powołać jej członków. Prezydent, Sejm, Senat i Rzecznik Praw Dziecka nie byli zainteresowani powołaniem siedmioosobowej komisji. Wyraźnie widzimy strach przed podjęciem tego tematu. [...]

Przypomnę Wojciecha Kroloppa, dyrygenta poznańskiego chóru Polskie Słowiki. Przez czterdzieści lat całe miasto wiedziało, że jest pedofilem. Biskupi, politycy, dziennikarze, biznesmeni. Wiedzieli o tym rodzice chórzystów i – pomimo tego – dobrowolnie podsyłali swoich synów do tego chóru, wiedząc, co robi tam z chłopcami Wojciech Krolopp. [...]

40 lat cały Poznań wiedział i nikomu to nie przeszkadzało. Perfekcyjna zmowa milczenia. Podobnie, gdy chodzi o księdza prałata Henryka Jankowskiego z Gdańska – miasta „Solidarności”. „Solidarność” miała stawać w obronie słabych, skrzywdzonych, a przecież wszyscy wiedzieli, że ksiądz prałat Henryk Jankowski lubi młodych chłopców i że jest osobą homoseksualną. To była powszechna wiedza. Wiedziała o tym prawica, lewica i wszystkie inne partie. Wiedzieli ludzie „Solidarności”, biskupi, politycy, biznesmeni i dziennikarze. Przez kilkadziesiąt lat wszyscy wiedzieli, kim jest ksiądz prałat Henryk Jankowski i jakie są jego preferencje seksualne. I nikt nie pisnął ani słowa. Jeśli Polska ma twarz Poznania i Gdańska, to trzeba się przygotować na kilkadziesiąt lat morderczej, brutalnej i trudnej wojny dotyczącej kruszenia skały zmowy milczenia, gdy chodzi o pedofilię w Kościele katolickim i w innych grupach zawodowych. [...]

Polska najprawdopodobniej stanie się drugą Irlandią. Grozi nam krach Kościoła katolickiego na miarę rozpadu Kościoła w Irlandii. Wskazują na to dziś wszystkie racjonalne przesłanki. Idziemy w tym kierunku. To widać już na podstawie badań socjologicznych – mamy galopującą laicyzację młodego pokolenia. Pogłębi ją jeszcze bardziej pandemia koronawirusa. Przyczyn galopującej laicyzacji młodzieży jest wiele, ale jedną z centralnych kwestii jest medialne skojarzenie księdza katolickiego z pedofilią i Kościoła katolickiego z miejscem, w którym krzywdzi się dzieci i tuszuje się pedofilię. Moim zdaniem pedofilia klerykalna – czyli wykorzystywanie seksualne osób poniżej 18. roku życia przez niektórych kardynałów, arcybiskupów, biskupów, księży i zakonników – jest w naszym kraju głównym czynnikiem nakręcającym galopującą laicyzację młodego pokolenia. [...]

Prymas Wojciech Polak jako delegat episkopatu ds. ochrony dzieci i młodzieży musiał przesłać sprawę biskupa Edwarda Janiaka do Watykanu, ponieważ taki był jego obowiązek prawny. Nie mógł postąpić inaczej. Za niedopełnienie obowiązków mógłby stracić stanowisko. Podejrzewam, że w ostatnich latach w Gnieźnie bardzo dobrze wiedziano o tym, co działo się w Kaliszu. Co więcej, ksiądz Arkadiusz Hajdasz, antybohater filmu „Zabawa w chowanego”, jest absolwentem seminarium duchownego w Gnieźnie! Czy ktoś z dziennikarzy odwiedził już to seminarium, żeby sprawdzić, co się tam działo w czasie studiów księdza Arkadiusza? A to niezwykle ważna kwestia, ponieważ słyszymy w filmie, że on przyznał się, że był molestowany seksualnie w młodości. Dotarły do mnie informacje, że warto sprawdzić okres seminaryjny tego duchownego. Trzeba ustalić, kto i kiedy wykorzystał seksualnie tego człowieka. Niestety, znam wiele historii kleryków i księży, którzy w młodości byli ofiarami księży pedofilów, a później sami wykorzystywali seksualnie osoby nieletnie. [...]

Biskup Kaliski korzysta z tych uprawnień, które mu daje prawo kanoniczne. Inna kwestią są racje moralne, które podpowiadają, że w kontekście tak poważnych oskarżeń biskup powinien usunąć się w cień do momentu wyjaśnienia całej sprawy. Podejrzewam, że prawie wszyscy księża diecezji kaliskiej stoją po stronie swojego biskupa. W tej diecezji jest ponad 600 księży. Diecezja istnieje od 1992 r. Przez prawie trzydzieści lat nigdy nie spotkałem żadnej publicznej wypowiedzi duchownego diecezji kaliskiej na temat pedofilii. Wydaje mi się, że dominuje omerta, czyli zmowa milczenia. Całą falę komentarzy medialnych na temat obrad Rady Kapłańskiej diecezji kaliskiej i rzekomej lojalki uważam za nonsens i wielkie nieporozumienie. [...]

To są skandaliczne i niedopuszczalne słowa, ale ojciec Tadeusz Rydzyk takim językiem mówi nie od dzisiaj. Dokładnie w ten sam sposób bronił arcybiskupa Juliusza Paetza, arcybiskupa Józefa Wesołowskiego czy arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. Niestety, z takim skandalicznym myśleniem dyrektora Radia Maryja utożsamia się bardzo duża część duchownych i świeckich w naszym kraju. Co więcej, w taki sposób widzi problem pedofilii znakomita większość najbardziej gorliwych katolików przychodzących regularnie w niedzielę na mszę. [...]

Ponieważ nie chodzi o biskupa Janiaka, a o głęboką degrengoladę moralną Kościoła katolickiego w Polsce. Na wokandzie nie mamy sprawy ewentualnej dymisji takiego czy innego biskupa, ale fundamentalną kwestię dotyczącą przyszłości Kościoła katolickiego w Polsce. W obronie biskupa Janiaka stają pracownicy kurii diecezjalnej, wykładowcy seminarium duchownego, wikariusze generalni, infułaci, prałaci, kanonicy, rektorzy sanktuariów, proboszczowie, wikariusze itd. Niestety, prawie wszyscy są przekonani, że Biskup Kaliski padł ofiarą bezpodstawnej nagonki medialnej. [...]

Popatrzmy na wymuszoną rezygnację arcybiskupa Juliusza Paetza w roku 2002 (oskarżony o molestowanie seksualne kleryków – przyp. Lau.). Przecież po tej rezygnacji ze stanowiska był on nadal lwem salonowym w Poznaniu, brał udział w najważniejszych uroczystościach państwowych i kościelnych, mieszkał w pięknej willi przy archikatedrze poznańskiej. W 2006 r. żegnał odlatującego z Krakowa papieża Benedykta XVI. W 2010 r. brał udział w pogrzebie pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich w katedrze na Wawelu. Jeśli tak mają wyglądać kary symboliczne w Kościele katolickim w Polsce, to może lepiej, żeby ich w ogóle nie było.”

Cały wywiad jest dotępny pod tym adresem: https://pomorska.pl/perfekcyjna-zmowa-milczenia-wokol-pedofilii-w-kosciele-rozmowa/ar/c15-15021873?fbclid=IwAR3YP4FFgoGWvPhjFhqnHjEJBNhgSDKyqK7AU3hNFLg3Txj_YqQBXQna8gw

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-3

Sławomir Tomasz Roch

#1634196

....tak Cię przytkały, iż nie jesteś nawet w stanie słówka wymówić co, tym bardziej coś napisać?! Tak! tak! Rozumiem. Daj sobie trochę czasu, ochłoniesz, przemyślisz, przemodlisz i wtedy już na spokojnie, z dystansem, przyznasz mi, nam wszystkim rację. Ja w każdym razie wciąż wierzę w Twoją racjonalną postawę, naprawdę. Co prawda niekiedy są z tym bardzo poważne problemy na forum, no ale w końcu nikt przecież nie jest doskonały, nieprawdaż..... . Pozdrawiam Verito bardzo serdecznie STRoch

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1634264

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

wszm twj bzczlnść zwsz mn prsz...l n przytyk. Chcłm c szczędzć wykzn twjj głpty...b gdy rzm śp bdzą sę dmny. Gdy sę dpmnsz...t c pwm,ż t wszystk śwdctw...są dwdm n t,ż n ty n śwdczący, n wc czym jst kścół ktlck. Twj zwężn spjrzn n rzczywstść , któr grncz rzbchn czcwść mcj wymykjąc sę spd kntrl rzm...są grźn... wynkją z twjj przynlżnśc d mdrnstycznych rchów rlgjnych, któr twrzą „dchwych mcrzy” , zdwlnych z sb, mjących pczc znczn skcs...n krótk, przd pdkm. T wszlk rchy rlgjn bzją włśn n wrżnch czcch rlgjnych n mją nc wspólng z wrą ktlcką. T sptkn, grlwn kłbsk, któr nm t srwwłś p sptknch rklkcyjnych , gtrk, bębnk...t cś pdbng d wnglstów bp Dłgsz,- Mtsz (Mrwckg) Łksz (Szmńskg)... d jg tng św.Frncszk. http://dkwsk.pl/ndx.php?ptn=cm_cntnt∓tsk=vw∓d=28335∓tmd=46

Verita

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-5
#1634284

.....no na pewno jest trochę świętej ironii, której uczę się pilnie od Proroka św. Eliasza. Niezmiernie polecam Ci zbiedzona Verito, okryta czerwono-czarnymi barwami, byś często do kart życia i nauczania tego wielkiego Proroka zaglądała, bo wiele możesz dobrego się od Niego nauczyć, choćby i tej świętej ironii. Pozdrawiam bardzo serdecznie STRoch

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1634461

"..... emocjonalny trans......." ?.........hmm.....

CUD RÓŻANCOWY W OZIORNOJE

Przepraszam, ale trudno by nie wywołały silne emocje.........

Jezus będąc Nowym Adamem -Mężczyzną.........tyle razy płakał.........nie sądzę, źe LOGOS - EMANUEL - Bóg z nami tyle razy płakał z powodu "...... emocjonalnych stanów, które wymknęły się spod kontroli rozumu...."

" głupi filmik " ?.......... 

"...Ogarnij się i bądź wreszcie........"........hmm.......CZŁOWIEKIEM

Agnieszka Nowak

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

Emil Cioran: "Stróżka stawiająca sobie pytania na temat sensu życia jest filozofem bardziej aniżeli historyk filozofii".

#1634307

Po co zawracać sobie głowę "głupimi filmikami"?
Po co zajmować się prywatnymi objawieniami i cudami czy cudeńkami?
Wszelkie cuda pojawiają się tam, gdzie brak wiary...a cuda eucharystyczne, takie jak te w Legnicy czy w Sokółce...to hańba dla katolickiej Polski. To znak ,że brak prawdziwiej wiary w Boga.

Katolikom wystarczy katechizm i tradycja. Problem w tym, że mało kto się tym interesuje.
Lepiej sobie pooglądać "głupie filmiki". Mniej wysiłku - więcej rozrywki.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2

Verita

#1634417

.....jak śmiesz, tak haniebnie pisać o wielkich znakach Bożej obecności w Sokółce i w Legnicy?!  Jeśli nie masz wiary, to przynajmniej nie bluźnij na naszym bardzo pożytecznym portalu niepoprawnych blogerów. Opamiętaj się Verito, gdyż Pan Bóg nie pozwoli nikomu z siebie szydzić. Nasz Bóg jak powiadają nierychliwy ale zawsze sprawiedliwy. Pozdrawiam Sław

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1634594

Takimi tekstami i wywlekaniem cudzych grzechów na forum ogólnym wpisujesz się również w nagonkę na kościół katolicki.

Należysz do tych, którzy sądzą, że wiernością ewangelii jest brzdąkanie na gitarze "Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem".

Twoje faryzejskie pozdrowienia daruj sobie , mnie nie są ani potrzebne ,ani miłe.
Nie prowokuj. To są poważne sprawy.
Poczytaj Katechizm KK ,którego zapewne nie znasz...bo byś tak nie pływał po powierzchni z prądem modernistów, jak zdechłe ryby.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

Verita

#1634736

....a Pan Jezus inaczej chce Cię poprowadzić, nie drogą obelg i fałszywych osądów ale drogą prawdy, powiedzianej z miłością. Albowiem ucieczka od tej, znaczy od prawdy, to zwyczajnie pycha! I potem takie są właśnie brzydkie owoce! Dlatego Verito radzę Ci dobrze: pochamuj swoją namiętność, bo i kobiecie nie przystoi, a i wiek u Ciebie już pewnie posunięty w latach. Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK) znam i przeczytałem od deski do deski i notatki cenne też są w zandrzu. Obym nie musiał ich tu zacząć cytować, bo to dopiero poszło by Ci Verito w pięty. Wystarczy, że wspomnę o żywej konieczności upominania źle czyniących, nieprawdaż?! Chyba nie chcesz oto Verito spijać ślady krwi, którą inni przelali, bo dla przykładu Ty nie miałaś odwagi, lub z jakiegoś innego powodu nie chciałaś ich upomnieć?!

Nadto miłość bliźniego zakłada pozdrowienia dlatego nie apatuj proszę tutaj na forum swoimi pochodnymi nienawiści (niechęć), bo to akurat mój wybór jest, a na szczęście nie Twój. Pozdrawiam zatem Sław

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1634739

To ile w końcu jest tych listów, bo widzę już dwa w jednym portalu. I są nawet bardzo podobne. Będzie jeszcze trzeci? Triumwirat to sprawdzona instytucja.

PS. Nie piję, więc bardzo proszę nie wmawiać mi, że mi się przywidziało.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1634091

Dzięki Gawrionie za usunięcie tego technicznego błędu i chwilowej blokady, już wszystko działa. Już nie ma problemu Kryspinie, dzięki za zainteresowanie. Pozdrawiam Sław

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1634124

Anna Skucińska z Krakowa: „Bo jestem polską katoliczką” (2020-06-04)

Piotr Sudoł z Nowej Dęby: „Zależy mi na Kościele” (2020-06-04)

Katarzyna Swirydowicz ze Stanów Zjednoczonych: „Zgadzam się w 100%” (2020-06-05)

Michał Warczachowski z Radomia: „Zależy mi na dobru Kościoła.” (2020-06-05)

Elżbieta Wiater z Krakowa: „Zgadzam się z tezami tego listu.” (2020-06-05)

Anna M. z Warszawy: „Zgadzam się z autorami petycji.” (2020-06-05)

Łukasz Wójcik z Żabna: „..uważam, że podejmowane przez Kościół w Polsce działania - na polu politycznym, moralnym, katechetycznym i liturgicznym - doprowadzą w niedługim czasie do rozległego zeświedczenia przestrzeni publicznej, na czym ucierpią zarówno wierni, jak i pozbawieni środków do życia duchowni.” (2020-06-05)

Dagmara W. z Gliwic: „Zgadzam się z petycją.” (2020-06-05)

Alicja Rogacka ze Stargardu: „Bardzo boli mnie krzyk Ofiar i grzech mojego Kościoła.” (2020-06-05)

Jolanta Kaczmarczyk z Krakowa: „Podpisuję, ponieważ Kocham mój Kościół.” (2020-06-05)

Piotr Wilkin z Warszawy: „Nie jestem w stanie dłużej bezczynnie przyglądać się zgorszeniu, wywoływanemu przez pasterzy mojego Kościoła.” (2020-06-05)

Artur Kasiorek ze Strzelce Opolskie: „To mój obowiązek wobec ofiar oraz Kościoła.” (2020-06-05).

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1634247

Ewa Krzak z Kamionki: „Bóg płacze, a my też jesteśmy Kościołem i dlatego protestujemy i chcemy naprawienia potwornych krzywd.” (2020-06-05)

Agata Dobrzycka ze Szczecina: „Jako członka kościoła boli mnie to, co dzieje się w moim domu, w moim imieniu. Nie ma na to mojej zgody.” (2020-06-05)

Bogna N. z Warszawy: „Ponieważ kocham mój Kościół!” (2020-06-05)

Katarzyna Kucharska z Warszawy: „To ważne!” (2020-06-05)

Alicja Szatanik ze Starego Sącza: „Czuję się odpowiedzialna za Kościół.” (2020-06-05)

Paweł Ziętkiewicz z Lubartowa: „Czas domagać się sprawiedliwości.” (2020-06-05)

Adam Wosatko z Krakąwa: „Podpisuję, ponieważ jestem w Kościele Katolickim, także moim Kościele.” (2020-06-05)

Mariusz Cisowski z Brzezin: „Od lat ostrzegano przed tą postacią z Kalisza, że to tykająca bomba zegarowa. Nie słuchali, wybuchło.” (2020-06-05)

Janusz Gutkowski z Malborka: „Mam nadzieję, że głosy ludzi świeckich doprowadzą do oczyszczania Kościoła.” (2020-06-05)

Magda Baraniok z Poznania: „Chcę ukarania przestępców!” (2020-06-05)

Angelika Szymczak z Gniezna: „Podpisuję, ponieważ w pełni zgadzam się z treścią petycji.” (2020-06-05)

Krzysztof Osik z Lubonia: „Każdy grzech ludzki jest jak zadanie Jezusowi Chrystusowi kolejnej rany, gdy już raz został ukrzyżowany, a kolejny zraniony człowiek jest krwawienia łzą w oku Naszej Matki Bożej.” (2020-06-05)

Monika Mączyńska z Krakowa: „Podpisuję tę petycję ponieważ kocham Kościół - ciało Jezusa Chrystusa.” (2020-06-05)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1634249

Tomasz Jankiewicz z Piaseczno: „Zgadzam się z treścią i zależy mi na dobru Zranionych i Kościoła.” (2020-06-06)

Piotr Sowada z Monachium: „Jestem zgorszony arogancją hierarchów przedkładających swój doczesny interes nad dobro ofiar.” (2020-06-06)

Anna Bednarek z Hoexter: „Uważam, że czas rozliczyć księży pedofilów i tych którzy to ukrywali, w pełni popieram petycje.” (2020-06-06)

Konrad Dąbrowski z Poznania: „Prawda Was wyzwoli!” (2020-06-06)

Alicja Jędrejek z Warszawy: „Zgadzam się z treścią petycji.” (2020-06-06)

Dominika Treit z Krakowa: „Jestem katoliczką i wciąż jeszcze zależy mi na naszym kościele.” (2020-06-06)

Mariusz Wójcik z Poznania: „Podpisuje ponieważ zależy mi na oczyszczeniu mojego kościoła i przywróceniu mu wiarygodności niezbędnej do dalszej ewangelizacji.” (2020-06-06)

Agata Sobczak – Apiecionek z Bydgoszczy: „Też padłam ofiarą księży.” (2020-06-06)

Norbert Śliwa ze Stargardu: „W trosce o głoszenie prawdy w naszym ukochanym Kościele Katolickim.” (2020-06-06)

Aneta Kozak z Krakowa: „Kocham nasz Kościół.” (2020-06-06)

Kacper Dębski z Czarnw: „Odrazę moralną budzi najpierw fakt ukrywania zbrodni swoich księży przez Biskup Janiaka, oraz jego odezwa do diecezjan, w której prosi o modlitwę i nazywa słuszne domaganie się sprawiedliwości względem niego ‘nagonką’.” (2020-06-06)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1634251

....dosłownie śmierch na portalu niepoprawnych. Ej te minusojda ofiar pedofilskich przestąpstw, a możesz się to przedstawić nam wszystkim?! Ludzie chętnie zobaczą twoją nieciekawą facjatę, no dalej miej w sobie odwagę...... Sław

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1634273

Sylwester Leman z Kosakowo: „Czas ponieść konsekwencje swego zachowania i szkoda, że ludzie patrzą na nich, a nie na Boga i odwracają się od Chrystusa.” (2020-06-06)

Marlena Fatyga z Podgórzyna: „Chce być w tym kościele i w Nim wychowywać mojego 8 letniego syna. Teraz jest we mnie dużo gniewu złości... Sama nie jestem bez grzechu natomiast nie mogę wychowywać syna w tak wielkiej hipokryzji. Ja tak nie umiem. Nie umiem powiedzieć, że tak straszne przestępstwo jest tylko grzechem.” (2020-06-06)

Anna Cichoń z Krakowa: „Ponieważ tylko w takim przejrzystym, bezpiecznym Kościele chcę być.” (2020-06-06)

Michał Buszewski z Warszawy: „Walka z pedofilią i homoherezją powinny być priorytetami Kościoła. Nie wrócimy do normalności dokąd nie pokonamy lawendowej mafii.” (2020-06-06)

Anna Śliwińska z Piły: „Chciałabym, aby Kościół się oczyścił z tego strasznego zła jakim jest pedofilia, o której Jezus mówił, że lepiej aby sprawcy uwiązano młyński kamień na szyi. By przerwano zmowę milczenia, obojętność na ofiary i praktykę ukrywania oraz zamiatania pod dywan.” (2020-06-07)

Ks. Michał Tomiak z Poznania: „Jestem księdzem - wikariuszem i duszpasterzem akademickim. Uważam Kościół za moją Matkę, ale gdy widzę jak cierpi z powodu niektórych Jej dzieci, które ponoszą za Nią największą odpowiedzialność, to powoduje to we mnie ogromny gniew, smutek. Kościół powinien przede wszystkim naśladować Chrystusa i kontynuować Jego misję - bycia z najuboższymi, a nie dbać o swoje interesy.” (2020-06-07)

Jakub Szyszko z Krakowa: „Kocham mój Kościół i chcę aby się oczyścił.” (2020-06-07)

Jerzy Dreger z Kostrzynia nad Odrą: „Bo to jest bulwersujące.” (2020-06-07)

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1634282

 

List apostoła Pawła do Koryntian, rodział 5

1 Słyszy się powszechnie o rozpuście między wami, i to o takiej rozpuście, jaka się nie zdarza nawet wśród pogan; mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca. 2 A wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, by usunięto spośród was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu. 3 Ja zaś nieobecny wprawdzie ciałem, ale obecny duchem, już potępiłem, tak jakby był wśród was, sprawcę owego przestępstwa. 4 Przeto wy, zebrawszy się razem w imię Pana naszego Jezusa, w łączności z duchem moim i z mocą Pana naszego Jezusa, 5 wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień Pana Jezusa. 6 Wcale nie macie się czym chlubić! Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? 7 Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. 8 Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz - przaśnego chleba czystości i prawdy. 9 Napisałem wam w liście, żebyście nie obcowali z rozpustnikami. 10 Nie chodzi o rozpustników tego świata w ogóle ani o chciwców i zdzierców lub bałwochwalców; musielibyście bowiem całkowicie opuścić ten świat. 11 Dlatego pisałem wam wówczas, byście nie przestawali z takim, który nazywając się bratem, w rzeczywistości jest rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie siadajcie wspólnie do posiłku. 12 Jakże bowiem mogę sądzić tych, którzy są na zewnątrz? Czyż i wy nie sądzicie tych, którzy są wewnątrz? 13 Tych, którzy są na zewnątrz, osądzi Bóg. Usuńcie złego spośród was samych

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Nie minusuję bez uzasadnienia, bo to jak cios po ciemku w plecy.  Komentarze niemerytoryczne i agresywne minusuję bez dodatkowego wyjaśniania. Uwagi osobiste proszę kierować na PW.

#1634334

Piiękny utwór muzyczny ks. Rafała Główczyńskiego SDS, który sam dał takie oto świadectwo: „Jestem księdzem, a to moja odpowiedź na ‘Zabawę w chowanego’ braci Sekielskich.” Teledysk opublikowany 30 Maja 2020 r. przez Ksiądz z osiedla. To trzeba koniecznie odsłuchać i polecić młodym:

Kiedyś Zabawa w chowanego nie kojarzyła się jako coś złego

tylko nie mów nikomu brzmiało czasem jako coś zabawnego

Pedofilia, dwulicowość, hipokryzja ,filmy Sekielskiego,

Sprawiły, że przywołują na myśl coś bardzo strasznego

 

Jestem księdzem, katechetą, jak jeden z wielu

Od znajomych słyszę pytania o co w tym chodzi przyjacielu

Dlaczego takie rzeczy dzieją się w kościele

Czujemy wstręt żeby być na mszy w niedziele

 

Ref.

Boże proszę spraw by Ci, którzy teraz przez księży płaczą

Doczekali sprawiedliwości i kiedyś kościołowi wybaczą

Boże proszę spraw aby ludzie w kościele zobaczyli Ciebie

Że tam są Twoje sakramenty, które mają pomóc być w Niebie

 

Rozumiem każdego, który przez pedofilię mówi o kościele coś złego

Rozumiem każdego, który się domaga sprawców wyroku sprawiedliwego

To nie wina ofiar, że zostały skrzywdzone

To wina sprawców, że te sprawy są wciąż niewyjaśnione

 

Nie mam żadnych słów na obronę wszystkich

Którzy będąc kapłanami krzywdzili czyiś bliskich

Nie może być litości dla tych, którzy zamiast Jezusa

Dawali ludziom krzywdę, strach i zabierali ducha

 

Ref.

Boże proszę spraw by Ci, którzy teraz przez księży płaczą

Doczekali sprawiedliwości i kiedyś kościołowi wybaczą

Boże proszę spraw aby ludzie w kościele zobaczyli Ciebie

Że tam są Twoje sakramenty, które mają pomóc być w Niebie

 

Nie chciałem tworzyć tego wszystkiego

W planach miałem zrobić z młodzieżą coś muzycznego

Chcę mówić młodym o Jezusie, że ich kocha i jest Zbawicielem

A muszę się tłumaczyć się za tych, których dzieci stały się celem.

 

Jeżeli tego słuchasz, to przyjmij moją prośbę o zrozumienie

Pewni księżą upadli ale nie myśl tak o każdym bo to nieporozumienie

Proszę Cię uwierz, że wśród duchownych są Twoi przyjaciele

Ludzie, którzy chcą Ci pokazać Boga i zrobić dla Ciebie wiele.

 

Ref.

Boże proszę spraw by Ci, którzy teraz przez księży płaczą

Doczekali sprawiedliwości i kiedyś kościołowi wybaczą

Boże proszę spraw aby ludzie w kościele zobaczyli Ciebie

Że tam są Twoje sakramenty, które mają pomóc być w Niebie

Amen.

 

Tekst: ks. Rafał Główczyński SDS

Muzyka: Olaf Szmigiel

https://www.youtube.com/channel/UCTh4...

Nagranie: Agencja Artystyczno-Marketingowa GESEK

Teledysk i montaż: Maria Żejmo

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1634458

.....czyli nowa książka ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego i publicysty Tomasza Terlikowskiego. Na swoim blogu ks. Tadeusz wymienia główne tematy wywiadu-rzeki:

– kryzys i próby odnowy,

– księża i celibat, katecheza i młodzież,

– homo-lobby, niedokończona lustracja, pedofilia, abp J. Paetz Archidiecezja Poznańska,

– nuncjusz i prymas J. Kowalczyk Archidiecezja Gnieźnieńska i abp Leszek Sławoj Głódź, Ordynariat Polowy, Diecezja Warszawsko-Praska,

– bp Grzegorz Kaszak Diecezja Sosnowiecka, bp Edward Janiak Diecezja kaliska,

– abp. Józef Życiński Archidiecezja Lubelska, abp. Wiktor Skworc Archidiecezja Katowicka i Diecezja tarnowska, kard. H. Gulbinowicz Archidiecezja Wrocławska,

– Józef Wesołowski, biskup Jan Szkodoń i inne trudne sprawy Archidiecezja Krakowska.

– film braci Sekielskich „Zabawa w chowanego”, ocenzurowany wywiad w Niedziela wrocławska i Tygodnik Katolicki Niedziela

– brak pamięci o ofiarach ukraińskiego ludobójstwa Polaków na Kresach przez UPA, chwiejne relacje Polska – Ukraina

– ludobójstwo Ormian w Turcji i inne zbrodnie przeciw ludzkości

– ocena Powstania Warszawskiego

– oraz sanacji w II RP i „nowej sanacji” (PiS i prezydent Andrzej Duda) w III RP, sojuszu ołtarza z tronem, Platforma Obywatelska.

– również o osobach niepełnosprawnych i ich rodzinach, dziele Lasek – Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, działalności Fundacja im. Brata Alberta i Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Patriotycznych Pielgrzymkach Kibiców, oraz Ruchu „Wiara i Światło” i sprawie Jeana Vaniera.

Wpis dostępny na stronie ks. Tadeusza: http://isakowicz.pl/kosciol-ma-byc-przezroczysty-nowa-ksiazka-moja-i-tomasza-terlikowskiego/

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1634671

Bp Artur G. Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, odpowiedział na zarzuty bp Edwarda Janiaka, który zaatakował prymasa Polski za to, że jego zdaniem nie zapoznał się z dokumentami i Episkopat za jego zdaniem bezprawne powołanie Fundacji św. Józefa wbrew woli biskupów, zajmującej się pedofilią w Kościele.

Bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, napisał: „W odpowiedzi na pytania dotyczące publikacji medialnych ws. wypowiedzi bpa Edwarda Janiaka – na podstawie stenogramów z zebrań plenarnych Konferencji Episkopatu Polski – informuję, że:

1. Podczas 382. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, odbywającego się w Warszawie w dniach 12-14 marca 2019 roku – na podstawie art. 54 Statutu KEP oraz § 44 ust. 3 Regulaminu KEP – biskupi zdecydowaną większością głosów wybrali abp. Wojciecha Polaka, Metropolitę Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski na Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży na pierwszą pięcioletnią kadencję.

2. Podczas 384. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, odbywającego się w Warszawie w dniach 8-9 października 2019 roku – na podstawie art. 19 Statutu KEP – biskupi zdecydowaną większością głosów wyrazili zgodę na ustanowienie Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski.”

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://prawy.pl/109009-episkopat-odpowiedzial-na-zarzuty-bpa-edwarda-janiaka/

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1634687

Wszyscy polscy biskupi mieli otrzymać list od bp Edwarda Janiaka z Kalisza. Nie tak dawno bp Janiak został przedstawiony jako b. negatywny bohater filmu "Zabawa w chowanego" braci Sekielskich. W swoim liście otwarcie skrytykował prymasa Polski Wojciecha Polaka, gdy napisał wprost: "Jest to kompromitujące, że ks. Prymas w dzień przed uroczystością 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II podaje wiadomość, atakującą moją osobę, jakobym miał ukrywać księdza pedofila".

Co więcej podkreślił, że abp Wojciech Polak z Gniezna miał dzień przed emisją filmu "Zabawa w chowanego” spotkać się z braćmi Sekielskimi i zlecić prawnikom swojej kurii przygotowanie stanowiska. Nadto bp Edward Janiak uznał, że pomagająca ofiarom pedofilii Fundacja św. Józefa, miała zostać powołana wbrew wynikom tajnego głosowania.

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://wiadomosci.wp.pl/zabawa-w-chowanego-braci-sekielskich-bp-edward-janiak-napisal-list-do-biskupow-6521764933322881a

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1634698

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski jest w szoku po jego lekturze Listu biskupa Janiaka i w mocnych słowach komentuje: „Chyba po raz pierwszy w polskim Kościele w oficjalnym piśmie skierowanym do wszystkich kurii biskupich urzędujący ordynariuszy atakuje personalnie Prymasa Polski, a dodatkowo panią Martę Titaniec, która została wybrana do zarządu Fundacji Świętego Józefa. Fundacja została powołana po to, by opiekować się ofiarami pedofilii.”

I dodaje jasno i klarownie: Ten list to atak, który do tej pory nie miał precedensu, co pokazuje jednoznacznie, jak wielkie jest obecnie rozbicie w Konferencji Episkopatu Polski. Już rok temu oczekiwałem zmian w KEP, bo dziś po raz kolejny widzimy, że ci sami biskupi popełniają te same błędy, czyli dochodzi do tak absurdalnych sytuacji, jak list biskupa Janiaka. [...] Mówiłem niedawno w rozmowie z Onetem, że jakkolwiek taka taktyka działała za czasów PRL, tak obecnie, 30 lat później, w wolnym kraju, nie ma potrzeby tłumaczyć się, że ktoś przeciwko nas spiskuje i nas atakuje, prowadząc nagonkę. Niestety, mentalność oblężonej twierdzy pokutuje wciąż u wielu polskich księży biskupów.”

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/list-bp-edwarda-janiaka-isakowicz-zaleski-stolica-apostolska-powinna-zareagowac/pnj99he?utm_source=isakowicz.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1634741

Ks. Tadeusz Isakowicz Zaleski został kandydatem do państwowej komisji ds. Pedofilii i dzieli się z tym z dziennikarzem Tomaszem Skorym: „ [...] Uważam, że problem pedofilii jest bardzo trudną sprawą w polskim społeczeństwie. Od 40 lat opiekuję się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, i uważam że ten problem trzeba też poszerzyć - właśnie o niepełnosprawnych, osoby chore psychicznie, często osoby z bardzo zaniedbanych rodzin, które w różnych środowiskach ulegają tym złym działaniom różnego rodzaju pedofilów. I to jest mój główny powód. Natomiast myślę, że samo zgłoszenie niczego nie przesądza, bo wiem jakie są naciski z różnych stron, żeby ta komisja nie funkcjonowała w sposób szeroki. [...]

Komisja sama przez dziewięć miesięcy nie została powołana, chociaż były te możliwości. Dopiero po filmie braci Sekielskich, w którym zresztą wziąłem udział, dopiero wtedy i pan prezydent, i Rzecznik Praw Dziecka i premier wytypowali swoich kandydatów. Samo to już pokazuje, że wiele środowisk nie pali się, żeby ta komisja powstała. Niemniej wszystko będzie zależało od głosowania. Ja jestem zawsze chętny do współpracy, niezależnie od tego czy będę członkiem czy nie - zawsze z tego typu komisją chętnie będę współpracować. Właśnie dla dobra dzieci, szczególnie dzieci niepełnosprawnych. [...]

Na minimalne. Dlatego, że decyduje większość sejmowa i myślę, że musiałaby się rzeczywiście stać jakaś głębsza refleksja w tej sprawie. Natomiast na marginesie tego, o co pan pyta - wszyscy jesteśmy świadkami tego, co się dzieje w Episkopacie Polski. Ta wymiana listów, bezprecedensowa, jaka nie miała miejsca w historii, między biskupem kaliskim podejrzewanym o tuszowanie pedofilii a prymasem - to pokazuje, że nawet to środowisko jest ogromnie skłócone w tej sprawie. Myślę więc, że głosowanie nie będzie łatwe, niemniej zawsze wyznaję zasadę - bo ja się nie prosiłem do tej komisji, to jeden z klubów parlamentarnych się do mnie zwrócił i przekonywał mnie - że trzeba iść do przodu. Czyli powołać komisję, działać i rozwiązywać problemy. I taka jest moja intencja, tylko taka."

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-ks-tadeusz-isakowicz-zaleski-kandydatem-na-czlonka-panstwowe,nId,4557315#

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1634742

Ludzie nie targujcie sie.

Pedofilstwo to hanba.

obojetnie czy dokona tego nauczyciel,wychowawca czy wlasnie ksiadz.

Wszystkim im powierzamy nasze dzieci i wszyscy wykorzystuja swoja pozycje i niewinnosc dzieci.

Ludzie otworzcie oczy, badzcie czujni.

Mysle, ze autor w zaden sposob nie atakuje kosciola, tylko urzednikow tego kosciola. Najpierw tych zloczyncow, potem tych co sie przygladaja i  zbyt malo albo nic przeciw temu (nie)  robia.

Ja jestem radykalna i domagam sie najwyzszej mozliwej kary.

pozdrawiam

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

Gosia

#1634745

Ligia Ślęzak z Gryfic: „Kościół jest mi drogi. Jak i każdy bliźni. (2020-06-07)

Tomasz Sipko z Gajków: „Zgadzam się z opisem tej bulwersującej sytuacji, popieram wyrażone postulaty, oczekując zadośćuczynienie ofiarom.” (2020-06-07)

Daniel Plewiński z Ostrowa Wielkopolskiego: „Chcę sprawiedliwości.” (2020-06-07)

Jarosław Powiński z Poznania: „Martwi mnie los poszkodowanych przez księży oraz kościoła w Polsce.” (2020-06-07)

Maryna Czaplinska z Warszawy: „Podpisuje, bo oburza mnie zakłamanie biskupów w sprawie pedofili. Brak ich reakcji czyni ich współwinnych przestępstw. Zranieni są prawdziwym Kościołem.” (2020-06-08)

Paweł Piotrowski z Ostrowa Wielkopolskiego: „Wielki czas na oczyszczenie Kościoła.” (2020-06-08)

Janusz Lipinski z Marki: „Nie ma ludzi , którzy są ponad prawem, którzy krzywdząca innych. Nie ma mojej na to zgody, a szczególnie dla osób kościelnych.” (2020-06-08)

Dorota Frontczak-Fiedorowicz z Warszawy: „Wierzę w Kościół Powszechny!” (2020-06-09)

Ewa Radajewska z Odolanowa: „Podpisuję, bo zależy mi na odnowie mojego Kościoła. Stoję po stronie pokrzywdzonych i sprawiedliwości.” (2020-06-09)

Rafał Soroczyński z Jastrzębie-Zdrój: „Jestem ofiarą molestowania seksualnego przez biskupa opolskiego Andrzeja Czaja...” (2020-06-10)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1634747

Andrzej Michalski z Zakopane: „Jeśli nie skażemy winnych, Kościół nie przetrwa.” (2020-06-10)

Małgorzata Sobol z Wola Rzędzińska: „Każdy człowiek musi odpokutować swoje winy i nie ważne jakie ma wykształcenie i stanowisko. Sprawiedliwość musi być.” (2020-06-10)

Joanna Bernacka-Wolak z Brzegu: „Chcę wyjaśnienia problemu i oczyszczenia Kościoła w Polsce.” (2020-06-10)

Jacek Jankowski z Otłoczyna: „W pełni popieram zawarte w liście intencje.” (2020-06-10)

Marzena Tyborska z Ełku: „Podpisuję, bo tylko stanie w prawdzie ma sens, nie ci, którzy ujawniają ‘szkodzą’ Kościołowi, ale ci, którzy ukrywali/przenosili itd. Wiem, że to nie jest duża grupa zło czyniąca, ale to oni sprawiają krzywdę postrzeganiu innych duchownych, a znam wspaniałych i oddanych Bogu i ludziom.” (2020-06-10)

Andrzej Mackiewicz z Gdyni: „Przywróćmy normalność: sprawiedliwe badanie (niezależne komisje), wyroki tudzież wyniki audytów, zadośćuczenienia a potem ‘miłosierdzie’ (w tym - odwiedziny w więzieniu).” (2020-06-10)

Józef Brynkus z Wadowic: „Zgadzam się z opisem sytuacji przedstawionym w petycji.” (2020-06-10)

Małgorzata Gądek z Krakowa: „Podpisuję, ponieważ zależy mi na Kościele.” (2020-06-10)

Marek Wróbel z Tarnowa: „Przestępstwo pedofilii wśród duchownych jest tym czym aborcja wśród świeckich. Unicestwia bezbronną ofiarę.” (2020-06-10)

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1634766

Łukasz Dziedzic z Krzeszowice: „Jestem zbulwersowany postawą zwierzchników i całego systemu zamiatania spraw pedofilskich pod dywan.” (2020-06-10)

Piotr Zasadzki z Krakowa: „Jako osoba wierząca jestem zgorszony postępowaniem kapłanów, którzy odeszli od Boga i krzywdzili najsłabsze i bezbronne dzieci.” (2020-06-10)

Mirosław Adamski z Chełma: „Zgadzam się z wymową petycji w imię elementarnego poczucia sprawiedliwości.” (2020-06-10)

Barbara Tyszkiewicz z Gdańska: „Solidaryzuję się z postulatami wyrażonymi w tej petycji i chęcią uzdrowienia Koscioła.” (2020-06-10)

Mirosław Król z Kielc: „Chcę aby polski Kościół był czysty, kierowany przez nieskazitelnych duszpasterzy.” (2020-06-10)

Beata Grzegorczyk z Pruszcza Gdańskiego: „Tylko Prawda nas wyzwoli" (2020-06-10)

Wojciech Sokulski z Brenna: „Zgadzam się z treścią.” (2020-06-10)

Magdalena Rawska-Wnęk z Tarnobrzega: „Podpisuję, ponieważ kocham mój Kościół i nie zgadzam się na to, aby Go dłużej tchorzliwie kalano.” (2020-06-10)

Luiza Działowska z Mielca: „Ponieważ biskupi i księża powinni ponosić konsekwencje swoich czynów.” (2020-06-10)

Paweł Stelmach ze Święte: „Podpisuje petycją, gdyż sól zwietrzała.” (2020-06-10)

Artur Stępiński z Konstancina-Jeziorna: „Zgadzam się z wszystkimi stwierdzeniami i żądaniami zawartymi w petycji.” (2020-06-11)

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1634769

Ma za tym przemawiać analiza lubelskiego adwokata dr. Michała Skwarzyńskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z której jakoby wynika, iż bp Edward Janiak nie naruszył ani jednego paragrafu prawa publicznego oraz kanonicznego.

Otóż adwokat z Lublina uważa, że to nie bp Janiak odpowiada, "za ukrywanie podejrzanego księdza", ponieważ diecezję kaliską objął 12 września 2012 roku. Również nie on, ale poprzednik hierarchy powierzył 1 lipca 2012 roku podejrzanemu księdzu funkcję proboszcza w Chwaliszewie (było to siódme miejsce posługi księdza H.).

Jednakoż już w pierwszych dniach marca 2016 r. doszło do spotkania bp Edwarda Janiaka z rodzicami jednej z ofiar, którzy przyszli "po ojcowską pomoc". Nagranie ze spotkania to jedna z najmocniejszych scen filmu braci Sekielskich. Biskup był zbulwersowany sugestią, że wiedział o skłonnościach ks. H. i prawdopodobnie zorientował się, że jest przez nich nagrywany. Powiedział zatem stanowczo do rodziców: "Kończymy rozmowę, bo to jest kłamstwo. Proszę o przyjście syna z pismem".

Póki co 9 marca 2016 r. ksiądz H. został usunięty z urzędu proboszcza w Chwaliszewie. Następnie ksiądz H. trafił jako rezydent do parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Skalmierzycach. Później został kapelanem szpitala w Kaliszu. Trwało to zatem przez lata i nic właściwie się nie działo! Zdaniem Ordynariusza Kaliskiego wszystko było cacy, bo nikt się więcej do niego nie pokwapił....., a on też się nie chciał, jak widać i czuć już na odległość, nie chciał się oto nikomu się naprzykrzać i narzucać......

Po premierze filmu bp Janiakowi zarzucono zatem rzec jasna, że nie zainicjował postępowania kanonicznego wobec Arkadiusza H. oraz nie powiadomił prokuratury. Tymczasem owy prawnik Michał Skwarzyński. z KUL-u widzi tę kwestię inaczej: „W ówczesnym stanie prawnym biskup nie zgłaszał oskarżenia Stolicy Apostolskiej, bo najpierw był zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wstępnego. Problem tylko w tym, jak je przeprowadzić, jeśli brak jest kontaktu z pokrzywdzonym. Na tym etapie biskup dysponował wyłącznie zgłoszeniem rodziców.”

Jego zdaniem biskup nie był także zobowiązany do powiadomienia prokuratury na temat zgłoszonych podejrzeń. Potwierdziła to później Prokuratura Krajowa, publikując komunikat, iż w tej sprawie nie można było postawić komukolwiek zarzutu niezawiadomienia organów ścigania o popełnieniu przestępstwa pedofilii.

Lecz najśmieszniejsze jest takie oto twierdzenie owego prawnika, który broni bp Janiaka: „W 2017 r. ks. H. został kapelanem szpitala w Kaliszu, co z pewnością nie jest awansem czy umożliwieniem dalszego kontaktu z nieletnimi. Wręcz odwrotnie oznacza degradację i pokutę.”

Na miłość Boską od kiedy to szpitał i to tak renomowany, oto jest miejscem degradacji i pokuty?! Czyżby kapelani służby zdrowia mogli, ot tak lekko przełknąć taką publiczną zniewagę i to teraz w czasie pandemii koronowirusa, gdy należy im się właśnie wdzięczność za ich pełną poświęcenia pracę i posługę.....?!

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://wiadomosci.wp.pl/biskup-edward-janiak-kontra-prymas-polski-wojciech-polak-kulisy-sporu-w-episkopacie-6522129951049857a

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1634780

Radosław Kuras z Lubina: „Podpisuje petycję gdyż również niepokoi mnie sytuacja w kościołach w Polsce i na świecie.” (2020-06-11)

Bartłomiej Kazubski z Wrocławia: „Podpisuję ponieważ czuję się odpowiedzialny za Kościół.” (2020-06-11)

Maria Kożuch z Przemkowa: „Razi mnie bezkarność sprawców molestowania seksualnego przez księży.” (2020-06-11)

Ewa Tuszewska z Poznania: „Ta bolesna sprawa musi być do końca wyjaśniona dla obrony dobrego imienia niewinnych kapłanów, a także aby mogli prawdziwie nawrócić się i odpokutować swoje winy sprawcy i współwinni tej sytuacji.” (2020-06-11)

Kinga Jamro z Warszawy: „Skandalizne jest ukrywanie tych i innych skandali.” (2020-06-11)

Marcin Lewandowski z Solca Kujawskiego: „Zależy mi na szacunku i pozycji moralnej Kościoła w społeczeństwie, którą się poprzez pedofilię i jej tuszowanie skutecznie podkopuje.” (2020-06-11)

Marek Miękiński z Żywca: „Kocham Kościół, jednak nie mogę patrzeć na lekceważenie sytuacji przez Biskupów. Podpisuje się pod tym listem z nadzieją, że biskupi tym razem staną w odwadze.” (2020-06-12)

Monika Szoja z Gdyni: „Ponieważ, My Kościół musimy być wiarygodni.” (2020-06-12)

Oksana Gierczak z Harrogate w Wielkiej Brytanii: „Jestem głęboko wstrząśnięta kondycją polskiego Kościoła w kwestii pedofilii i ukrywania nadużyć księży którzy reprezentują tą wspólnotę.” (2020-06-12)

Robert Szyszko z Police: „Zgadzam się z treścią pytycji. Wkurza mnie brak konkretów w odniesieniu do problemu pedofilii w Kościele. Chcę by Kościół był przejrzysty w swoich działaniach i by winny ponieśli konsekwencje z tytułu nadużyć wobec nieletnich jak i z tytułu zaniedbań w reagowaniu na zgłaszane przestępstwa.” (2020-06-12)

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1634783

Jerzy Michalak z Poznania: „Każde przestępstwo musi być ukarane. Duchowni jako osoby zaufania publicznego, winni być przykładem dla innych. Poza tym nie rozumiem, jak można tolerować lekceważenie nauki Pana naszego Jezusa Chrystusa.” (2020-06-13)

Ewelina Wojciechowska z Wyszkowa: „Nie zgadzam się na torelancję przez Kościół pedofilów pod Jego dachem.” (2020-06-13)

Miłosz Szatanik z Zielonki: „Podpisuje ponieważ kocham Kościół.” (2020-06-13)

Tomasz Wolski z Torunia: „Tylko prawda nas wyzwoli. Kościół jest Święty - nie dzięki tytułom i funkcjom, ale dzięki wierności Jezusowi, Ewangelii. Bagatelizując i tuszując grzech pedofilii, stajemy się także zgorszeniem dla ‘maluczkich’. Nie chcę być takim zgorszeniem - dlatego przyłączam się do apelu. Ale nie kończy to mojej ‘współ- odpowiedzialności’. Bo to jest mój Kościół. Mimo wszystko. Proszę, nie bądźmy zgorszeniem dla tego świata. Współczucie dla ofiar przy jednoczesnym kryciu sprawców - to duchowa schizofrenia, życie w zakłamaniu.” (2020-06-13)

Justyna Wójkowska z Katowic: „Jestem oburzona biernością biskupów w sprawie przemocy seksualnej wobec dzieci, ktorej sprawcami sa duchowni.” (2020-06-14)

Anna Lewicka- Kusińska z Warszawy: „Konieczna jest rzetelna opieka nad ofiarami, odpowiedzialność prawna duchownych za przestępstwa i ich ukrywanie, zmiana systemu kształcenia w seminariach, zmiana modelu komunikacji między wierzącymi a wierzącymi konsekrowanymi.” (2020-06-15)

Mirosław Warchoł z Warszawy: „Podpisuję ponieważ to co się stało jest po prostu karygodne, przeczy całkowicie posłudze biskupiej, jak i świadczy o całkowitym nierozumieniu przez biskupa nauki, której powinien być stróżem... .” (2020-06-15)

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1634784

Tak dosłownie powiedział dziś dziennikarzowi Robertowi Mazurek ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Jako gość Porannej rozmowy w RMF FM mówił zdecydowanie nie owijając w bawełnę: "Komisja jest niechcianym dzieckiem Sejmu, bo ona powstała w konkretnej sytuacji. Po pierwszym filmie Sekielskich była zapowiedź pana premiera Mateusza Morawieckiego. Później była uchwała sejmowa, ale przez 9 miesięcy nic nie zrobiono i znowu kolejny film braci Sekielskich i szybkie działania prezydenta, premiera, Rzecznika Praw Dziecka, którzy wytypowali swoich kandydatów. Natomiast Sejm teraz dopiero będzie głosować".

I rozwinął na antenie temat jasno i klarownie: „Wysłałem zgodnie z procedurą pismo do kurii krakowskiej, dostałem potwierdzenie od kanclerza, że zostało przekazane metropolicie. Czekam na odpowiedź. Jeszcze nie było rozmowy - odpowiedział duchowny na pytanie, czy abp Marek Jędraszewski zgodził się na kandydowanie księdza do komisji. [...]

Dla mnie są ważne dwa działy. Przede wszystkim opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi, nie tylko intelektualnie, które są bezbronne z racji swojej niepełnosprawności, ale także osoby z różnymi problemami psychicznymi, dzieci w depresji, to jest dla mnie najważniejsze. Ale także sprawy kościelne - z wszystkich kandydatów najlepiej znam to środowisko i wiem, gdzie jest ta patologia. Patologia jest w ukrywaniu, złego pojęcia Kościoła wyłącznie, jako pewnej korporacji duchownych, która musi bronić swoich interesów.”

Posłuchaj całego wywiadu: https://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/poranna-rozmowa/news-ks-isakowicz-zaleski-o-panstwowej-komisji-ds-pedofilii-niech,nId,4559782

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1634997

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski ostrzegł, iż prace komisji ds. pedofilii może storpedować „koalicja ponad podziałami”. W porannej rozmowie z Robertem Mazurkiem w RMF FM ocenił: „Spodziewam się – bo już wiem o tym – że będzie fala takich spraw, więc niezależnie jaki będzie skład komisji, będzie ona musiała być apolityczna, niepowiązana z żadnymi układami i na tyle niezależna, żaby telefon wieczorem z tej czy innej instytucji nie wpłynął na jej prace (…) są tak silne powiązania z różnymi środowiskami, że nagle powstanie moim zdaniem ‘koalicja strachu’, czyli koalicja, która będzie starała się za wszelką cenę sprowadzić tę komisję do roli papierkowej, malowanej, która będzie się może raz na rok wypowiadała po jakiejś ogólnej linii.”

I dodał wielce znacząco: „Czternaście lat temu to przeżywałem w sprawie lustracji, gdzie różne środowiska sprzeczne ideowo ze sobą były przeciwko tej lustracji, mówiły jednym głosem.” [...]

Po czym na sucho wyjaśnił w czym tkwi rzecz z kolei w Kościele katolickim: W Kościele, ze względu na swoją specyfikę polegającą na zrzeszaniu nieżonatych mężczyzn jest nadreprezentacja osób ze skłonnościami homoseksualnymi. Problem polega na tym, że ci ludzie tworzą pewną korporację wewnątrz, państwo w państwie. To było ogromnie widać w Stanach Zjednoczonych, gdzie zdecydowana większość molestowań pedofilskich dokonywana przez księży wobec chłopców i młodych mężczyzn, przypadek kardynała McCarricka jest tutaj bardzo wymowny.”

Nie bał się też użyć terminu lawendowa mafia, wyjaśnił: „To określenie przyniesione ze Stanów Zjednoczonych i określające nieformalne związki między duchownymi i innymi mężczyznami, którzy wzajemnie się kryją. I te środowiska są zainteresowane właśnie tym, żeby pewne sprawy tuszować.” [...] Źródło: rmf24.pl

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://www.pch24.pl/ks--isakowicz-zaleski--prace-komisji-ds--pedofilii-moze-storpedowac-koalicja-ponad-podzialami,76658,i.html#ixzz6Pihrs9Tf

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1635001

Ojciec Święty Franciszek mianował administratora apostolskiego sede plena dla diecezji kaliskiej. Został nim metropolita łódzki, abp Grzegorz Ryś. Nuncjatura Apostolska opublikowała też komunikat wyjaśniający sytuację prawną w diecezji kaliskiej w związku z nominacją administratora apostolskiego.

1. Administrator apostolski sede plena od chwili nominacji (25.06.2020) przejmuje rządy w diecezji kaliskiej. Nominalnie biskupem kaliskim pozostaje bp Edward Janiak.

2. Abp Grzegorz Ryś, jako administrator diecezji kaliskiej, otrzymał w niej uprawnienia biskupa diecezjalnego.

3. Bp Edward Janiak otrzymał polecenie przebywania poza diecezją kaliską na czas prowadzenia dochodzenia w sprawie zaniedbań. Oznacza to, że nie może w niej przebywać fizycznie, jak również w jakikolwiek sposób ingerować w kierowanie diecezją kaliską.

4. Zachowują moc postanowienia, zawarte w komunikacie arcybiskupa poznańskiego z dnia 2 czerwca 2020 (metropolita poznański otrzymał: 1o upoważnienie do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie zasygnalizowanych zaniedbań biskupa kaliskiego oraz 2o wyłączną kompetencję w sprawach oskarżeń o nadużycia seksualne, wysuwanych wobec duchownych diecezji kaliskiej).

Nuncjatura ApostolskaWarszawa, dnia 25 czerwca 2020 roku (KAI)

Wpis jest dostępny na stronie: https://www.pch24.pl/abp-rys-administratorem-diecezji-kaliskiej--nuncjatura-opublikowala-wyjasnienia,76794,i.html#ixzz6QOW1o3vJ

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1636047

......od abp. Marka Jędraszewskiego z Krakowa! Pisze szczerze i z żalem na swojej stronie ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: „Biskup o homolobby. Za podobne słowa w lutym br. abp. Marek Jędraszewski i ks. kanclerz Tomasz Szopa Archidiecezja Krakowska przesłali mi upomnienie i wezwali do ‘koniecznej poprawy’. Jednocześnie ze mną nie rozmawiali, choć obowiązuje: ‘audi alteram partem’.”

Po czym gorąco poleca artykuł, w którym jest to wszystko szeroko opisane, dostępny pod adresem: https://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/poranna-rozmowa/news-bp-milewski-chcialbym-przeprosic-za-milczenie-polskich-bisku,nId,4575024

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1637281

Szok! Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski ujawnił właśnie w Rozmyślaniach w swoim blogu, iż Poseł Zbigniew Girzyński poinformował o naciskach episkopatu ws. głosowania w Sejmie. Słowa posła Zbigniewa Girzyńskiego potwierdzili następnie i inni posłowie Prawa i Sprawiedliwość​ (PiS). Ten ogromnie zasłużony dla Ormian, dla dzieci niepełnosprawnych, dla Kresowian, dla Solidarności, dla walczących o prawdę i sprawiedliwość ofiar księży pedofili i inych, ten oddany ojczyźnie, ubogi, skromny kapłan, napisał: „Przykre, bo sojusz ołtarza z tronem jest szkodliwy tak dla partii, jak i Kościoła, którego władze, zamiast doprowadzić do oczyszczenia, wdają się w konszachty z politykami.”.

Cały wpis jest dostępny na stronie: http://isakowicz.pl/posel-zbigniew-girzynski-byly-grozby-hierarchow-kosciola-w-strone-kierownictwa-pis/

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1639154

Zasłużony w walce o prawdę kapłan nie będzie oto członkiem w komisji ds. pedofilii. Jego kandydatura została odrzucona przez Sejm RP 15 lipca 2020 r. głosami części PiS, KO i Lewicy. W kluczowym głosowaniu przeciwko niemu zagłosowało 140 posłów PiS, 118 KO oraz 49 Lewicy. Za było 63 polityków PiS, 10 KO, 28 PSL-Kukiz'15 oraz 11 Konfederacji. Od głosu wstrzymało się ponadto 10 posłów PiS i jeden poseł KO. W efekcie do Państwowej Komisji ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 15 lat Sejm RP powołał trzy osoby: Barbarę Chrobak, Hannę Elżaowską oraz Andrzeja Nowarskiego.

W odpowiedzi na te wieści ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski napisał: „Sojusz ołtarza z tronem w pełnej kresie. Nie miałem złudzeń, co do wyniku głosowania, bo wierchuszka Prawo i Sprawiedliwość musiała odwdzięczyć się władzom polskiego Kościoła za ustawiczne poparcie polityczne. A dla władz tych niezależna i sprawnie działająca komisja państwowa ds. pedofilii to śmiertelne zagrożenie. Będzie tak jak w sprawie molestowań kleryków przez abp. Juliusza Petza w Archidiecezji Poznańskiej czy lustracji w Archidiecezji Krakowskiej - czyli ‘zamiatanie pod dywan’ doprowadzone do perfekcji".

I dodał jeszcze: "Jeżeli mnie coś dziwi, to fakt, że znaczna część posłów PiS głosowała razem z posłami PO i Lewicy. Z tego wynika, że tzw. ‘wojna kulturowa’ to kolejna ściema dla zamydlenia oczu maluczkim. Ale do czasu. Mane, tekel, fares. PS. Bardzo dziękuje 96 posłom z różnych ugrupowań za poparcie. Bardzo to sobie cenię”.

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://www.pch24.pl/sejm-odrzucil-kandydature-ks--isakowicza-zaleskiego-do-komisji-ds--pedofilii,77235,i.html#ixzz6SoH6GnzG

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1639197