Aborcja prawem człowieka UE czyli o czwartku hańby starej Europy

Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
Świat

Od środy 23 czerwca 2021 r. Parlament Europejski (PE) toczył b. trudną i ważną debatę, a w czwartek 24 czerwca odbyło się głosowanie nad projektem rezolucji na temat zdrowia oraz praw seksualnych i reprodukcyjnych w Unii Europejskiej (tzw. Matić Report). Stwierdza się w nim choćby, że: "prawo do zdrowia, w szczególności prawa do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego (SRHR), jest podstawowym filarem praw kobiet i równości płci, którego nie można osłabić ani w żaden sposób znieść". Po temu dokument ów zakłada., iż aborcja winna być prawem człowieka i takiej barbarzyńskiej indoktrynacji zdecydowanie sprzeciwiali się eurodeputowani PiS oraz wielu innych polityyków z innych narodów Europy.

Niestety tych dobrych i mądrzejszych ostatecznie zabrakło i Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą wszystkie państwa członkowskie UE do zapewnienia "powszechnego dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji" oraz zagwarantowania, że "aborcja na żądanie jest legalna na wczesnym etapie ciąży" i później, "gdy zdrowie ciężarnej jest zagrożone". W pewnym momencie dwie grupy polityczne PE (EKR i PPE) zgłosiły nawet alternatywne wnioski o rezolucję (poprawki), które przypominają o prawie człowieka do życia i o braku kompetencji UE do ingerowania w politykę zdrowotną państw członkowskich. Wnioski zostały jednak odrzucone.

Za głosowało aż 378 posłów, przeciwko jedynie - 255, a wstrzymało się - 42. Co więcej, od razu zaczęło się też naciskanie na państwa narodowe bowiem w jednym z punktów rezolucja wprost i na beszczela: "wzywa państwa członkowskie do dekryminalizacji aborcji, a także do usunięcia i zwalczania przeszkód w legalnej aborcji oraz przypomina, że ​​są one odpowiedzialne za zapewnienie kobietom dostępu do należnych im praw". [1]

 

Przejaw najbardziej niesprawiedliwej dyskryminacji

 

W tej sytuacji Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki wydal oświadczenie ws. projektu rezolucji Parlamentu Europejskiego na temat praw seksualnych i reprodukcyjnych w Unii Europejskiej. Zaapelował do posłów Parlamentu Europejskiego o głosowanie przeciwko projektowi rezolucji, przypomniał zarazem katolikom: „że w sytuacji, gdy poddane głosowaniu dokumenty wymierzone są w podstawowe prawa człowieka i wartości, które nie podlegają negocjacjom, nie mogą zgodzić się na żaden kompromis, ale powinni jednoznacznie przeciwstawić się takim inicjatywom”.

Przypomniał, iż kompetencja w zakresie ochrony zdrowia nigdy nie została przekazana Unii Europejskiej i należy do wyłącznych kompetencji państw członkowskich. Po temu wszelkie działania Unii Europejskiej w tym obszarze powinny być: „prowadzone w poszanowaniu obowiązków Państw Członkowskich w zakresie określania ich polityki dotyczącej zdrowia, jak również organizacji i świadczenia usług zdrowotnych i opieki medycznej”.

Abp Stanisław Gądecki potępiając aborcję jako odrażającą zbrodnię, podkreślił, że: „Aborcja zawsze jest pogwałceniem fundamentalnego prawa człowieka do życia, tym bardziej odrażającym, że dotyczy życia człowieka najsłabszego i całkowicie bezbronnego. Jest więc przejawem najbardziej niesprawiedliwej dyskryminacji. Sama prawna legalizacja aborcji głęboko zniekształca życie społeczne, a cóż dopiero uznanie jej za +podstawową usługę opieki zdrowotnej+”.

Nadto zwrócił pilną uwagę na fakt, iż autorzy rezolucji, oprócz prawa do życia, negują także drugie podstawowe prawo człowieka, prawo do wolności sumienia. W oświadczeniu bowiem stwierdził: „Należy nadmienić, że Unia Europejska w Karcie Praw Podstawowych wyraźnie wymienia prawo do sprzeciwu sumienia, co stanowi szczególny rys tej organizacji. Prawo do sprzeciwu sumienia, także personelu medycznego, wyraźnie zagwarantowane jest w konstytucjach wielu państw członkowskich. Przyjęcie rezolucji można by w związku z tym uznać również za atak na konstytucje wielu państw członkowskich”. [2]

Niestety wobec takiego a nie innego głosowania w ostatni czwartek abp Gądecki zmuszony był napisać tym razem na Twitterze: „Wyrażam głęboki smutek po rezolucji Europarlamentu, w której wzywa się do zapewnienia możliwości zabijania dzieci nienarodzonych Parlament Kultura życia, o jakiej myśleli Ojcowie Założyciele UE przeradza się w kulturę śmierci i wykluczenia, a ideologia bierze górę nad rozumem”. Co ciekawe, stało się to na dwa dni przed audiencją Ojca Świętego, dla przewodniczącego tego gremium, włoskiego polityka centrolewicowego, Davida Sassoli. Co b. ważne, jak dotąd nic nie wiadomo, by papież Franciszek wydał jakikolwiek komunikat wobec tego diabolicznego głosowania nad dostępnością aborcji. [3]

 

Europa dokonuje symbolicznie samozagłady

 

Redaktor naczelny "Gazety Polskiej" i "Gazety Polskiej Codziennie" Tomasz Sakiewicz także ostro skrtykował projekt haniebnej rezolicji UE, napisał: „Kiedy Ojcowie Założyciele tworzyli projekt wspólnej Europy nikt nie miał wątpliwości, że przynajmniej jego zręby powinny się odwoływać do jakichś wartości związanych z kulturą europejską czyli chrześcijańską. Nie chodzi o to, żeby wszyscy byli wierzący czy wyznawcami jednej religii, albo w ogóle byli w jakikolwiek sposób religijni. Chodzi o to, że musi być jakiś zespół wartości, który łączy narody i kraje chcące ze sobą współpracować.”.

I kontynuował niemal już dramatycznie: „Wygląda na to, że symbolicznie Europa dokonuje samozagłady. Zamiast jedności mamy totalitarne decyzje nie liczące się z demokratyczną wolą krajów demokratycznych i całkowite podważenie systemu wartości chrześcijańskich symbolicznie poprzez próbę zmuszania do legalizacji aborcji.”.

Po czym jeszcze na koniec jasno i klarownie podsumował: „Pomijam, że miała być to kwestia państw narodowych i o tym stanowią wszystkie traktaty, to sam fakt, że Unia z organizacji, która miała chronić podstawowe wartości, zamienia się w twór, który chroni neototalitaryzm negujący Życie, doprowadzi wcześniej czy później, a niestety myślę, że wcześniej, do całkowitej zagłady kultury europejskiej. A potem do upadku tego kontynentu na rzecz kultur o dużo bardziej totalitarnych zapędach.”. [4]

 

Lewackie szaleństwo w Parlamencie Europejskim

 

Suchej nitki nie zostawia na Parlamencie Europejskim w sprawie przyjęcia tzw. raportu Maticia europoseł Joachim Brudziński. Zapowiadział, że Europejscy Konserwatyści i Demokraci będą głosowali przeciw rezolucji. Autorem raportu jest europarlamentarzysta Predrag Fred Matić z katolickej Chorwacji. On jednak akurat jest skrajnym socjalistą, należącym w europarlamencie do Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów. Jak widać, wśród Chorwatów jest także wielu takich, którym nieco się poprzestawiało tu i ówdzie. To zresztą ten sam klub parlamentarny UE, w którym tym są: homoaktywista Robert Biedroń, czy Sylwia Spurek upominająca się o prawa krów gwałconych po to, żeby dawać mleko.

Europarlamentarzysta Joachim Brudziński uważa że dziś potrzebne jest konkretne działanie: „Raport jest kolejnym wytworem lewackiego szaleństwa w Parlamencie Europejskim.”. I dodaje: „Ale na szczęście ten raport, jak wiele poprzednich, będzie mógł służyć jedynie do tego, aby nim wytapetować ściany tego szanowanego budynku, jakim jest Parlament Europejski. Taka rezolucja nie powinna być głosowana przez PE, bo nie jest kompetencją tego gremium, aby wchodzić w uprawnienia państw narodowych. Sam pomysł, aby taki raport przegłosować w formie rezolucji, to kolejna odsłona wojny ideologicznej z tym, w czym cywilizacja europejska jest zakorzeniona. Czyli wartościami chrześcijańskimi, prawem rzymskim, filozofią grecką – tym, co stanowi fundament, na którym Europa była budowana.”.

Tymczasem dokument ten został przyjęty 11 maja przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego. I niestety ma dużą szansę na to, że zostanie przyjęty ze względu na obecny rozkład sił w Parlamencie Europejskim, w którym dominują socjaliści i liberałowie.

Po temu Karolina Pawłowska, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris również nie przebiera w słowach: „Raport ten nie ma żadnego oparcia w danych naukowych, faktach ani w obowiązującym prawie. [...] Jego treść jest całkowicie polityczna i ideologiczna. [...] Dlatego staramy się zrobić wszystko, aby powiadomić opinię publiczną, a także europosłów, co tak naprawę w tym raporcie się kryje. [...] A są w nim odniesienia do praw reprodukcyjnych i seksualnych. Ta koncepcja jest bardzo kontrowersyjna. Zakłada, że aborcja jest postrzegana jako metoda planowania rodziny i powinna być uważana za prawo człowieka. Według tej koncepcji także edukacja seksualna w tej najbardziej permisywnej formie powinna być prawem człowieka.”. [5]

 

To niezgodne z traktatami UE

 

Tego samego zdania jest europoseł PiS Jadwiga Wiśniewska, która mówi jano i zdecydowanie: „Unia Europejska nie posiada kompetencji w zakresie opracowania polityk dotyczących zdrowia seksualnego i edukacji, reprodukcji oraz aborcji. Prawo do aborcji nie jest prawem człowieka. Aborcja nie ma statusu prawa człowieka na mocy prawa międzynarodowego. Ponadto raport, którym chce zajmować się Parlament Europejski, zakłada likwidację możliwości skorzystania z klauzuli sumienia przez personel medyczny. To absolutny skandal, na który nasze środowisko się nie godzi.”.

I dodaje: „Złożyliśmy wniosek o zdjęcie tego punktu w ogóle z obrad parlamentu, jako niezgodnego z regulaminem PE. Regulamin jasno określa jakie są kompetencje i obowiązki PE. Z całą pewnością sprawozdanie pana Maticia o sytuacji w zakresie zdrowia seksualnego jest niezgodne z kompetencjami, które zostały przyznane instytucjom europejskim w traktatach. Tak naprawdę ten raport ma być wykorzystany do promowania tzw. prawa do aborcji w każdym z dziewięciu miesięcy ciąży. Co więcej, w dokumencie zawarty jest postulat, że ta procedura ma być finansowana z pieniędzy podatników.”

Co szczególnie bulwersujące, skandaliczne, to wezwanie w raporcie Maticia, aby znieść klauzulę sumienia dla personelu medycznego ale są też i inne kwiatki z lewicowego światka. Po temu europoseł PiS Jadwiga Wiśniewska słusznie nie przebiera w słowach: „Dalej wskazuje się, że aborcja powinna być na żądanie bez względu na wiek i bez względu na zgodę rodziców. Jest to bez wątpienia bardzo duża indoktrynacja ideologii LGBT i gender poprzez agendę polityczną. W raporcie mówi się też o szerokim dostępie do tzw. operacji zmiany płci, w tym także dla osób niepełnoletnich.”.

Na koniec raz jeszcze z mocą podkreśla: „Nie można uznawać aborcji jako prawo człowieka. Nie znajduje to odzwierciedlenia w prawie międzynarodowym i jednocześnie narusza Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Deklaracja Lewicy podważa wolność i godność kobiet, naruszając ich naturę i oddzielając je od płci biologicznej.”. [6]

Wielu eurodeputowanych, którzy sprzeciwiają się proponowanej rezolucji, aktywnie włączyła się w „Koalicję przeciwko raportowi Maticia”. Dla przykładu Margarita de la Pisa Carrión, hiszpańska eurodeputowana, będąca członkiem komisji FEMM, odpowiedzialnej za raport Maticia stwierdziła w otwartej dyskusji na forum: "Ta debata jest krokiem wstecz w zakresie praw człowieka. UE miesza się w kompetencje państw członkowskich. To smutny dzień, gdy prawo do życia jest atakowane". A inna eurodeputowana Simona Baldassarre wprost powiedziała, że „stoimy przed tekstem, który proponuje rzeczy niewiarygodne”. Z kolei Rosa Estaras Ferragut odniosła się do prób ograniczenia klauzuli sumienia, przypominając, że wolność sumienia jest podstawowym prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Wreszcie Milan Uhrik, w kontekście m.in. propozycji finansowania ze środków publicznych: „możliwości zajścia w ciążę przez mężczyzn transpłciowych”, powiedział że: „bardziej niezrównoważonego raportu nigdy nie czytał”. [7]

 

Fałszywa litość lewicy kontra prawicowi fundamentaliści

 

To jak dziejowe starcie dwóch odmiennych cywilizacji, jak dwa różne drzewa i systemy korzeniowe. To dobre i to złe! Naturalnie ich owoce smakują zupełnie inaczej. I choć aborcja jest demnicznym zabójstwem dziecka europosłowie UE otwarcie debatowali w środę nad projektem rezolucji, dotyczącej m.in. prawa do aborcji jako rzekomego, podstawowego prawa kobiet. Rezolucja owa wzywa na beszczela rządy państw UE: „by zapewniły powszechny dostęp do bezpiecznej i legalnej aborcji oraz do szerokiej gamy wysokiej jakości metod i środków antykoncepcyjnych, do poradnictwa rodzinnego oraz do informacji na temat zapobieganiu ciąży”.

Niestety projekt rezolucji ma b. mocne wsparcie wielu wpływowych osób, w tym komisarz UE ds. równości Helena Dalli. Powiedziała ona podczas debaty, że: „ludzie młodzi mają prawo do kompleksowych i wiarygodnych informacji na temat seksualności i praw seksualnych”.

Wstydem napawa fakt, iż pikielne prawo do zabijania nienarodzonych dzieci poparła polska europoseł Sylwia Spurek, powiedziała: „Nie ma równości kobiet i mężczyzn bez prawa do powszechnej, legalnej i bezpiecznej aborcji”. W swojej skandalicznej wypowiedzi pogrążyła się jeszcze bardziej, gdy stwierdziła, że: „nie ma praw człowieka, bez prawa człowieka do aborcji”.

Z kolei na nucie fałszywej litości (fałszywa prawda) grał przebirgle dramatyzując Robert Biedroń: „Tysiące kobiet w niebezpiecznych, nielegalnych warunkach dokonuje przerywania ciąży”. A sprawnie posługując się lewicowym językiem miłości i tolerancji nazwał podczas debaty swoich oponentów, co tu owijać w baawełnę: „prawicowymi fundamentalistami”.

Honoru PE bromiła dzielnie podczas publicznego wystąpienia właśnie europoseł Jadwiga Wiśniewska z Polski. Podkreśliła ona, że „prawo do życia jest podstawowym prawem. [...] Aborcja nie jest metodą antykoncepcyjną, jest dramatem dla matki i zabójstwem dziecka. Tak było i jest”.

Na szczęście nie była osamotniona, gdyż wsparła ją czynnie prawicowa europoseł Christine Anderson z Niemiec. Przypomniała orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdzające, że człowiek jest człowiekiem od momentu poczęcia. [8]

Sprawozdaniu i rezolucji zdecydowanie sprzeciwił się także europoseł Waldemar Tomaszewski, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL – ZChR). O swoim wystąpieniu w obronie tradycyjnej rodziny, życia każdego poczętego dziecka oraz wartości chrześcijańskich, powiedział: „Zagłosowałem zdecydowanie przeciw skandalicznemu sprawozdaniu Matica, ponieważ jest ono zamachem na tradycyjną rodzinę, małżeństwo oraz prawo do życia każdego poczętego dziecka i powiela wszystkie błędy aktywistów gender, dotyczące tzw. praw reprodukcyjnych i seksualnych, zawartych w Konwencji Stambulskiej. Włączając w to promowanie seksualizacji dzieci na wszystkich szczeblach edukacji, co jest niedopuszczalną deprawacją dzieci i pozbawia rodziców prawa do wychowywania ich zgodnie ze swoimi przekonaniami. To sprawozdanie to kolejny skrajnie lewacki, ideologiczny dokument, którego celem jest sianie destrukcyjnej dla społeczeństwa neomarksistowskiej rewolucji światopoglądowej, która niszczy dzisiaj prawdziwą cywilizację europejską opartą na wartościach chrześcijańskich. Nie ma na takie działania zgody mojej i Akcji Wyborczej Polaków na Litwie- Związku Chrześcijańskich Rodzin, którą tu w Europarlamencie reprezentuję. Ponadto sprawozdanie i działania Unii w kwestiach etycznych i moralnych wykraczają poza Traktaty i kompetencje, bo zgodnie z art. 5 Traktatu Unia Europejska musi się przede wszystkim kierować zasadą pomocniczości i proporcjonalności, a z tego wynika zasada przyznania kompetencji Unii. Nawet zgodnie z fatalnymi zapisami traktatów unijnych, pochodzących z traktatu lizbońskiego wynika, że Unia ma tyle kompetencji, ile zostanie jej przekazanych przez państwa członkowskie. A sprawy światopoglądowe do tych kompetencji nie należą, są one wyłączną sprawą państw członkowskich. Mówię stanowcze „nie” dla niszczenia rodziny i życia.”. [9]

 

Aborcja nie jest środkiem ochrony zdrowia

 

Bp Wiesław Lechowicz w rozmowie ze Stacją7.pl, skomentował założenia tzw. „Raportu Maticia”, który właśnie został przyjęty przez Parlament Europejski. Odpowiadając na pytania dziennikarza Arkadiusza Grochota mówił jasno i klarownie o aborcji jako prawo człowieka: „To się kłóci ze sobą, bo Kościół zawsze naucza, że jednym z podstawowych praw człowieka jest prawo do życia. W przypadku aborcji nie można mówić o prawie do życia, bo dochodzi tutaj do unicestwienia istoty ludzkiej i dlatego uznajemy aborcję jako jeden z najcięższych grzechów. Trzeba też powiedzieć, że dzieciobójstwo było uznawane, jako jeden z najcięższych grzechów od początku Kościoła. Wtedy myślano głównie o dzieciach już urodzonych, ale pod wpływem rozwoju nauki i medycyny, nie ma żadnych wątpliwości, że istota ludzka istnieje od momentu poczęcia, więc nie można przykładać pojęcia prawa człowieka, do prawa do zabójstwa, bo jest to sprzeczność sama w sobie.

Tak samo nie można traktować aborcji jako środek ochrony zdrowia. Oczywiście Kościół akceptuje zgodę na przerwanie ciąży, jeżeli jest poważna obawa utraty życia przez matkę. Daje jej prawo do decyzji w takiej sytuacji, ale musi być to oparte na badaniach medycznych, które stawiają kobietę w sytuacji wyboru, między jej życiem, a życiem dziecka. W każdym innym wypadku nie może być mowy o tym, aby traktować aborcję, jako środek ochrony zdrowia. [...]

To jest kwestia tego, na jakim poziomie podejmujemy dyskusję na ten temat. Kwestia sumienia jest bardzo ważna i Kościół uznaje kryterium sumienia, jako kryterium oceny podejmowanych działań i wyborów. Gdy chodzi o klauzulę na poziomie prawnym, to jest to kwestia do dyskusji, natomiast Kościół opowiada się za tym, żeby ona istniała, bo prawo ustanowione przez człowieka nie powinno się sprzeciwiać prawu Bożemu i nie powinno ograniczać sumienia, narzucać ludziom zachowań, które są z nim niezgodne. [...]

Kwestią niebezpieczną jest to, że w raporcie podejmowane są tematy związane z wolnością słowa i wypowiadania się na temat aborcji. Wygląda na to, że ten raport, jest jakąś formą zamachu na wolność słowa. Z jednej strony wszystko wolno mówić tym, którzy są zwolennikami aborcji i którzy traktują ją jako prawo człowieka i jako środek ochrony życia, natomiast ci, którzy mają inne poglądy, wydają się być marginalizowani. Próbuję się ustanowić takie prawo, które będzie niesprawiedliwe, jeśli chodzi o wypowiadanie się na ten temat. [...]

Pierwszym obowiązkiem Kościoła jest formacja sumień przez nauczanie, przekazywaną wiedzę i pogłębianie wiary, która jest światłem ułatwiającym rozeznanie w różnych sytuacjach życiowych. Jako wspólnota Kościoła nie mamy i nie chcemy mieć bezpośredniego wpływu na stanowienie praw przez państwa, czy organizacje międzynarodowe, ale wobec naruszania podstawowych praw człowieka, nie możemy milczeć. Przypomnę, że rezolucja Organizacji Narodów Zjednoczonych mówiąca o prawach człowieka mówi wyraźnie, że człowiek ma prawo do życia od poczęcia, czyli w sytuacji, kiedy prawa międzynarodowe są łamane i dotyczą one fundamentalnych kwestii takich jak życie, wolność i sprawiedliwość, to Kościół nie może milczeć. Kościół chce być znakiem sprzeciwu wobec prawa, które ostatecznie sprzeciwi się samemu człowiekowi. [...]

Po drugie, katolik powinien wyrażać swoją opinię i swój sprzeciw, bo wydaje mi się, że to jest ważne, żeby nie bać się mówić wyraźnie o swoim stanowisku. Nie jesteśmy w stanie zmienić całego świata, ale chodzi o to, żeby mieć świadomość w jakim świecie żyjemy i że w tym świecie czasami są podejmowane decyzje, które obracają się przeciwko nam i na tyle, ile to jest możliwe, możemy zapobiegać takim inicjatywom.”. [10]

 

Opór społeczny organizacji pozarządowych z całej Europy

 

Skandaliczne tezy zawarte w stworzonym przez Maticia i popartym przez Komisję FEMM (Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia) dokumencie wzbudziły ogromny sprzeciw w całej UE. Pod petycjami uruchomionymi przez Instytutu Ordo Iuris i CitizenGO podpisały się tysiące zaniepokojonych obywateli, a do koalicji mającej działać na rzecz odrzucenia raportu przez PE dołączyły dziesiątki organizacji pozarządowych z całej Europy oraz część eurodeputowanych z różnych krajów. [11]

Petycję na portalu CitizenGO pt. „Parlament Europejski chce uznać aborcję za tzw. prawo człowieka”, opublikowała Czesława Bednarczyk z Polski. I ja właśnie tego wieczoru (26 czerwca) chciałem podpisać petycję (lepiej późno niż wcale) ale niestety póki co mi się to nie udało, będę strał się dalej. a na ten moment już 402 345 osśb podpisało tę petycję. Podpisz i Ty!

Musimy zachować czujność, gdyż te akcje będą się teraz powtarzać i warto byśmy byli w nich obecni. Niech nic nie dzieje się bez nas w starej, staczającej się do piekła Europie. Gdyż jak zawsze gorąco i z mocą powtarzam na wielu forach: precz z demoniczną ideologią gender, precz ze śmiertelnym grzechem cudzołóstwa i homoseksualizmu, precz z aborcją, precz z eutanazją, precz z legalną pornografią, precz z pigułką aborcyjną dzień po, precz z upowszcechnianiem samogwałtu w szkołach, po prostu precz z szatanem i z cywilizacją śmierci.

 

Przypisy:

[1] ]]>https://niezalezna.pl/400928-europarlament-domaga-sie-aborcji-jako-prawa...]]>

[2] ]]>https://pch24.pl/abp-stanislaw-gadecki-wzywa-do-glosowania-przeciwko-pro...]]>

[3] ]]>https://pch24.pl/abp-gadecki-ue-przeradza-sie-w-kulture-smierci-i-wykluc...]]>

[4] ]]>https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/aborcja-prawem-cz%C5%82owiek...]]>

[5] ]]>https://niezalezna.pl/400687-lewackie-szalenstwo-w-parlamencie-europejsk...]]>

[6] ]]>https://niezalezna.pl/400814-aborcja-bedzie-prawem-czlowieka-wisniewska-...]]>

[7] ]]>https://ordoiuris.pl/ochrona-zycia/w-pe-trwa-batalia-o-poszanowanie-praw...]]>

[8] ]]>https://pch24.pl/aborcja-jest-zabojstwem-dziecka-czy-parlament-europejsk...]]>

[9] ]]>https://stacja7.pl/rozmowy/bp-lechowicz-o-raporcie-maticia-nie-mozna-tra...]]>

[10] ]]>https://prawy.pl/114612-europarlament-waldemar-tomaszewski-w-obronie-zyc...]]>

[11] ]]>https://ordoiuris.pl/ochrona-zycia/w-pe-trwa-batalia-o-poszanowanie-praw...]]>

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Komentarze

Audycja: "Temat dnia/Gość PR24". Prowadzący: Michał Rachoń. I to jemu prof. Arkadiusz Jabłoński powiedział jasno i klarownie: „Tworzy się pewną konstrukcję nonsensów do kwadratu (...). Tutaj może nastąpić traktowanie obrońców życia jako przeciwników praw człowieka.”. Wstrząsający wywiad ukazujący skalę upadku naszej cywilizacji i b. chorej Europy za pontyfikatu papieża Franciszka (co to lubi niekiedy wykręcić tu i tam numer telefoniczny), opublikowany 24 czerwca 2021 r. przez Z P B P:

 

Gorąco polecam zainteresowanym i ten materiał filmowy pt. „Matic Abortion Report: ECLJ Interview on ROCK RACHON”. Opublikowany 22 czerwca 2021 r. przez ECLJ Officiel:

Agathe Villain, Research Felow at the ECLJ was on ROCK RACHON (TVP Polonia) on June 9, to talk about the Matic Resolution. On 25 March croatian socialist MEP Perdrag Matic presented a draft resolution on the situation of sexual and reproductive health and rights in the EU, which presents abortion as a „fundamental right” and calls Member States to abolish conscience clause, threatening fundamental right to life and freedom of conscience.

Vote up!
1
Vote down!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1632915

Mecenas Karolina Pawłowska, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris w rozmawie z Pawłem Chmielewskim, udzieliła portalowi PCh24.pl wiele b. cennych uwag i spostrzeżeń. Rozmowa oscylowała wokół rezolucji przegłosowanej w czwartek 24 czerwca 2021 r. przez Parlament Europejski, gdy ów już słynny „Raport Maticia” został przyjęty większością zdecydowaną.

Mecenas Karolina Pawłowska: „[...] Trzeba jednak zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny fakt. Przedtem głosowano również nad dwiema poprawkami do raportu. Jedną z nich przygotowała Europejska Grupa Konserwatystów i Reformatorów, drugą Europejska Partia Ludowa. Obie poprawki były jak najbardziej akceptowalne, zwłaszcza poprawka EKR-u. Niestety, obie zostały odrzucone. A jednak istotny jest fakt, że duża część posłów – nawet 280 – głosowała za ich przyjęciem. To oznacza, że zwiększa się liczba eurodeputowanych sprzeciwiających się obecnemu kursowi Unii Europejskiej.

Po drugie, głosowania pokazują też, że przedstawiciele wspomnianych dwóch frakcji potrafią się jednoczyć ponad podziałami politycznymi i głosować solidarnie w najważniejszych sprawach za swoimi własnymi poprawkami. Wprawdzie nie wszyscy posłowie z wymienionych dwóch frakcji głosowali za obiema poprawkami, ale zrobiła to istotna część z nich. Powiedziałabym zatem, że przyjęcie raportu Maticia, choć jest zwycięstwem strony radykalnej, to zwycięstwem pyrrusowym. [...] Strona lewicowa bardzo silnie naciskając na przyjęcie tego raportu sprawiła, że skonsolidowało się środowisko posłów sprzeciwiających się ideologii i wykorzystywaniu UE do jej narzucania. Choć dzisiejsze głosowania przegraliśmy, to tak naprawdę, w dłuższej perspektywie czasowej, moment ten może stać się początkiem dalszego i pogłębionego jednoczenia. [...]

Autorzy raportu wśród tak zwanych praw reprodukcyjnych i seksualnych wymieniają aborcję. Twierdzą, że aborcja powinna być prawem człowieka i krytykują państwa, w których ludzkie życie podlega ochronie od momentu poczęcia. Uderzają też w klauzulę sumienia. Popierają za to permisywną edukację seksualną dla najmłodszych. [...]

Zostaje przyjęty jako rezolucja Parlamentu Europejskiego, a rezolucja to nie jest instrument obowiązującego prawa. Formalnie nie ma więc aż takiej siły oddziaływania. Jeżeli jednak środowiska sprzeciwiające się ideologii nie skonsolidują się, to za kilka lat tego typu radykalne postulaty będą znajdowały się nie tylko w rezolucjach, ale staną się treścią przyjmowanych przez organy instytucji międzynarodowych aktów prawa wiążącego. [...]

Forum, o którym mówimy, tylko na pierwszy rzut oka wydaje się instytucją związaną formalnie z Parlamentem Europejskim. Tak jednak nie jest. Jest to zwyczajny think tank, organizacja pozarządowa (NGO). Poprzez swoje logo czy stronę internetową próbuje sprawiać wrażenie, że jest jakąś instytucją międzynarodową, ale nią nie jest. Grupa ta już od dawna od atakuje w sposób całkowicie skandaliczne organizacje takie jak Ordo Iuris i inne think tanki broniące na arenie międzynarodowej praw człowieka. Atak ten nie jest merytoryczny, to atak oparty wyłącznie na kłamstwach, manipulacjach i próbach dyskredytacji naszego środowiska. Jest znamienne, że osoby związane ze skrajną lewicą nie są w stanie wyjść z żadną argumentacją ani poważną analizą prawną, zajmując się jedynie podobnymi jak ten atakami. Nie są w stanie podjąć racjonalnej dyskusji. Raport, o którym mówimy, to już kolejny tego typu dokument wymierzony w organizację taką, jak Instytut Ordo Iuris. Mamy nadzieję, że za sprawą postępowań prawnych tego rodzaju aktywność tej NGO zostanie ukrócona”.

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://pch24.pl/mec-karolina-pawlowska-raport-matica-to-przejaw-ideologizacji-ue/

Vote up!
1
Vote down!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1632917

Karolina Pawłowska, dyrektor centrum prawa międzynarodowego Ordo Iuris w Poranku „Siódma9” powiedziała: „Nasze działania zmierzają do tego, żeby pokazać, że głos społeczeństwa obywatelskiego - wbrew fałszywej narracji, która jest nam przekazywana - to nie jest tylko i wyłącznie głos radykalnej lewicy. Chcemy pokazać, że do tej pory niereprezentowana część społeczeństwa obywatelskiego staje się aktywna i zaczyna działać na rzecz zatrzymania negatywnych zmian, które zachodzą na forum międzynarodowym”. Wywiad opublikowany już 21 czerwca 2021 r. przez Poranek Siódma9:

 

Vote up!
1
Vote down!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1632918

Eurodeputowany PiS Bogdan Rzońca o próbie uznania aborcji za prawo człowieka w Polskim Radiu 24, tak się wypowiedział: „Próba uznania aborcji, przez Parlament Europejski, za prawo człowieka to droga do cywilizacji śmierci. W tej chwili niestety przegrywamy ten spór. Będziemy silniejsi, jeśli stworzymy większą grupę w europarlamencie - zdolną dać odpór takim propozycjom.”. Wywiad opublikowany 24 czerwca 2021 r. przez Polskie Radio 24:

 

W tym kontekście warto zapoznać się i z tym materiałem dziennikarskim pt. „Dostęp do aborcji jest prawem człowieka, skandaliczna rezolucja PE | Wolne Głosy”. Goście programu: Dobromir Sośnierz (Konfederacja), Łukasz Kohut (Nowa Lewica). Program opublikowany 25 czerwca 2021 r. przez Telewizja Republika:

 

Polecam też i tę wypowiedź˛europosłanki z Polski pt. „Aborcja nie jest prawem człowieka”. Opublikowana 24 czerwca 2021 r. przez Jadwiga Wiśniewska:

 

Vote up!
1
Vote down!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1632919

Życie ludzkie zaczyna się od poczęcia, więc prawa ludzkie powinny przysługiwać każdemu od momentu poczęcia. Celem projektu „Stop aborcji” jest zapewnienie każdemu człowiekowi prawa do życia. Sygnatariusze chcą życie dzieci przed narodzeniem w takim samym stopniu i w taki sam sposób, jak chronione jest życie wszystkich innych ludzi. W ostatnich latach na sile przybrała przestępczość aborcyjna. Aby skutecznie z nią walczyć potrzebna jest zmiana prawa na takie, które sprawi, że zabijanie dzieci będzie karane. Zabijanie nie może być bezkarne.

W całej Polsce trwa zbiórka podpisów. Trzeba ich zebrać co najmniej 100 000. Jednak aby rządzący zwrócili uwagę na problem musimy ich zebrać wielokrotnie więcej. Dlatego potrzebna jest i Twoja pomocy! Pod poniższym adresem możesz wypełnić stosowny formularz, aby otrzymać konkretne materiały, dzięki którym zbierzesz podpisy wśród swojej rodziny i znajomych.

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://stronazycia.pl/stop-aborcji/inicjatywa-2021/

Vote up!
1
Vote down!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1632920

Karolina Pawłowska, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris w rozmowie z Polskim Radiem przypomina, że: "....w 1994 r. podczas światowej konferencji o ludności i rozwoju, gromadzącej wszystkie państwa ONZ, przyjęto dokument, Deklarację Kairską, zgodnie z którą wszystkie państwa i organizacje międzynarodowe i pozarządowe zobowiązały się do tego, by zminimalizować aborcję na świecie.". Po czym b. słusznie konkluduje, iż głosowanie nad projektem nowej rezolucji PE, tzw. raportu Maticia, jest próbą forsowania aborcyjnej agendy różnych organizacji. Wywiad opublikowany 27 czerwca 2021 r. przez Polskie Radio:

 

Vote up!
1
Vote down!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1632921

Fakt przyjęcia przez Parlament Europejski tzw. raportu Maticia skomentował na gorąco Jakub Bałtroszewicz, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny oraz sekretarz generalny Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka ONE OF US, największej organizacji pro-life w Europie. Powiedział jasno i klarownie: „Tego typu rezolucje są bardzo groźne.”. Problem polega bowiem na tym, iż choć sam raport nie jest wiążący i nie stanowi prawa, może być natomiast punktem odniesienia dla wszystkich organizacji proaborcyjnych oraz narzędziem presji na państwa członkowskie UE, w których nie ma pełnego dostępu do aborcji. A w praktyce będziemy mieć tzw. casus „praworządności”, czyli uzależnienie wsparcia finansowego UE dla poszczególnych państw od tego, czy są w nich przestrzegane tzw. europejskie wartości, w tym prawo do aborcji. Poważnie zagrożna jest także dalsza publiczna działalność instytucji takich jak: Instytut Ordo Iuris, Federacja Katolickich Stowarzyszeń Rodzinnych w Europie FAFCE oraz Europejska Federacja dla Życia i Godności Człowieka ONE OF US.

Dlatego dodał stanowczo i jednoznacznie: „Tak wygląda demokracja i pluralizm zdaniem niektórych lewicowych organizacji. [...] To przykre, że tak ważne ciało jak Parlament Europejski nie traktuje poważnie umów międzypaństwowych obowiązujących w UE.”.

Zdaniem Prezesa PFROŻiR nie wszystko jednak wydaje się stracone: „Debata trwa. Nie udało się nas z niej wykluczyć. Dotarliśmy do bardzo wielu posłów i pokazaliśmy, że jest duża grupa Europejczyków, dla których te sprawy są ważne i którzy nie zgadzają się na takie ideologiczne podejście, jakie reprezentuje raport. Bardzo wyraźnie udało się nam również wskazać na uzurpację prawną, jakiej dopuścił się europarlament, i że takie działania nie powinny mieć miejsca.”.

Cały wpis jest dostępny na stronie:

https://naszdziennik.pl/swiat/239383,europarlament-chce-zagluszyc-glos-obroncow-zycia.html

Vote up!
1
Vote down!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1632922

Dzięki poeto za ten wpis i linki. Naturalnie narodziny dziecka (bliźniaki +) to zawsze wielkie szczęście dla całej rodziny. To strach chce zabrać wpierw radość, a potem i szczęście. Nadto matki i ojcowie mający kilkoro dzieci zupełnie zasłużenie cieszą się zwykle wielkim szacunkiem ze strony otaczających ich osób, bo każdy inny rodzic doskonale rozumie, że wychowywanie dzieci to tak naprawdę ciężka praca. To piękne powołanie! Znajemy dobrze z naszych rodzinnych domów i przelicznych spotkań rodzinnych. Zawsze było tam dużo radości!

I choć są też ciężkie chwile, bo życie bez cierpienia (na każdym swoim etapie) po prostu nie istnieje, to jednak jest jeszcze owa tajemnicza i ponadczasowa wartość krzyża, w którym każdy człowiek może odnaleźć swoje niebieskie powołanie z nagrodą wieczności. Owszem nie jest to łatwe, bywa nawet tu i ówdzie niewdzięczne, bywa że jesteśmy osamotnieni, wielu niestety tego doświadcza, a jednak to właśnie jest żywa wartość krzyża. To nie jest ot tak hop-śup i tego właśnie się boimy! Dlatego i ja gorąco polecam ten filmik zapodany przez poetę pt. “Can These Conjoined Twin Sisters Be Separated Safely? | Body Bizarre”, opublikowany 12 stycznia 2019 r. przez tlc uk:

These conjoined twin sisters are heading on a journey that could potentially change their lives forever. Follow them and their family as they travel to a hospital in the Philippines to find out if they can be separated safely.

Vote up!
1
Vote down!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1632923

W Sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników w Wieleniu Zaobrzańskim w nidzielnej homilii (27 czerwca), odnosząc się do tzw. Raportu Maticia abp Stanisław Gądecki powiedział: „Dokument ten dotyczy ‘zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego kobiet’. Już sama jego nazwa bardziej przypomina język charakterystyczny dla hodowli bydła niż rozwoju człowieka. Jest to rezolucja, która przekroczyła wszelkie dotychczasowe granice etyczne, po raz pierwszy, bowiem w tym dokumencie aborcję nazwano prawem człowieka.”.

Po czym przewodniczący KEP dodał jeszcze klarownie: "....rezolucja ta wykroczyła poza swój mandat, zajęła się, bowiem takimi kwestiami jak zdrowie, edukacja seksualna i przekaz życia, a także aborcja, jakie należą do kompetencji legislacyjnych państw członkowskich. [...] Jest to pogwałcenie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i kluczowych traktatów, a także orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.”.

Po czym zwrócił też uwagę, że: "organizacje, którym zależy na wprowadzeniu tego typu zmian w prawie, zdają sobie sprawę, że nie są w stanie przekonać do swoich poglądów mieszkańców na poziomie lokalnym, dlatego przyjęły strategię odgórnego wprowadzania swoich pomysłów, przy wykorzystaniu instytucji międzynarodowych i ich autorytetu".

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://niezalezna.pl/401303-abp-stanislaw-gadecki-o-najwiekszym-zagrozeniu-wspolczesnosci-to-nie-pandemia-a-aborcja

Vote up!
1
Vote down!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1632924

Problem aborcji i Komunii Świętej dla jej zwolenników trawi już od pewnego czasu i kontynent Ameryki Północnej. Otóż znany katolicki i ogólnie szanowany publicysta George Weigel z USA na łamach Natonal Catholic Register napisał w ostatnim czasie: „Politycy pro-choice zazwyczaj wiedzą, czego naucza Kościół, ale to nauczanie odrzucają – a mimo tego wciąż chcą uchodzić za poważnych katolików w pełnej jedności z Kościołem”.

Jest to b. stanowcze nawiązanie do głośnego listu, jaki 7 maja 2021 r. Prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Luis Ladaria wysłał do Przewodniczącego Konferencji Episkopatu USA, abp. José Gomeza, w którym poruszono sprawę kontrowersji wokół udzielania Komunii świętej proaborcyjnym politykom, która toczy się w Ameryce ze szczególną siłą od zwycięstwa w wyborach prezydenckich imć katolika Joe Bidena.

Otóż George Weigel tak widzi ten narastający problem: „List kardynała Ladarii zawiera stwierdzenia, które nie są zbyt ewidentne, w części dlatego, że wydają się być niezgodne z tym, czego ta sama Kongregacja nauczała w nocie doktrynalnej z 2002 roku”. Publicysta zauważa zarazem, że kard. Ladaria wzywa amerykańskich biskupów do pełnej jedności w tej sprawie, a przecież atoliccy politycy nie mogą wspierać prawa, które ułatwia aborcję. Od dawna wiadomo natomiast, iż takiej jedności w amerykańskim Episkopacie absolutnie nie ma.

Co więcej, George Weigel pyta publicznie wprost dlaczego według kard. Ladarii miałoby być tak, że jeżeli kilku biskupów w USA rzuca to nauczanie, to cała większość, która je akceptuje, nie mogłaby opublikować zgodnego z nauczaniem Kościoła oświadczenia? Po temu słusznie dalej zauważa: „Pierwszy Sobór Nicejski nie czekał na to, by zwolennicy Ariusza wśród biskupów wyrazili zgodę na to, czego nauczał na temat boskości Chrystusa”. Za niepoważną uważa też propozycję, by biskupi USA przygotowując oświadczenie w sprawie Komunii świętej, brali pod uwagę inne episkopaty na świecie, dialog w tej sprawie z episkopatem niemieckim jest jego zdaniem nonsensowny.

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://pch24.pl/george-weigel-o-nieszczesnym-liscie-kardynala-ladarii-ws-komunii-sw-dla-bidena/

W tej sytuacji i w konteście powyższego dla poszerzenia swojej wiedzy, polecam gorąco ten program „Na Straży” pt. „Aborcja i Komunia święta. Dlaczego Watykan blokuje pobożnych biskupów?!”. Opublikowany 31 May 2021 r. przez PCh24TV (Polonia Christiana):

 

Czy bezcenną rozmowę dziennikarza Michaela Vorisa z bp Thomasem Paprockim z USA, który mówi jednoznacznie: „...jeśli polityk popiera aborcję, nie może przyjąć Komunii Świętej.”. Wywiad opublikowany 27 czerwca 2021 r. przez PCh24TV (Polonia Christiana):

 

Czy wreszcie i ten b. wartościowy materiał filmowy pt. „The Vortex — Communion Wars”. Nagrany i opublikowany już 19 Maja 2021 r. przez Church Militant:

 

Vote up!
1
Vote down!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1632925

Konferencja Episkopatu Stanów Zjednoczonych podczas czerwcowego zebrania plenarnego podjęła większością głosów decyzję o opracowaniu dokumentu w sprawie Eucharystii. To wywołało bardzo ostrą krytykę środowisk liberalnych, zwłaszcza polityków i zwolenników partii Demokratów, którzy zarzucili biskupom, jakoby chcieli upolitycznić Eucharystię. Wiele osób deklarowało, że popiera całą agendę ideologii śmierci (aborcja, eutanazja, LGBT), a jednocześnie przyjmuje Komunię świętą i chce to robić nadal.

W efekcie Episkopat wystosował notę informacyjną, w której wskazują: „Przygotowywany dokument nie będzie mieć natury dyscyplinarnej, nie jest też wymierzony w żadną osobę ani w grupę osób. Będzie zawierał rozdział o nauczaniu Kościoła na temat odpowiedzialności każdego katolika, w tym biskupów, by żyć w zgodzie z prawdą, dobrem i pięknem Eucharystii, którą sprawujemy”.

Po czym jeszcze dodali w tym oświadczeniu: „Każdy katolik – niezależnie od tego, czy sprawuje urząd publiczny czy nie – jest wezwany do nieustannego nawracania, a biskupi USA wielokrotnie podkreślali zobowiązanie wszystkich katolików do wspierania życia i godności życia ludzkiego oraz innych fundamentalnych zasad katolickiego nauczania moralnego i społecznego”.

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://pch24.pl/episkopat-usa-dokument-o-eucharystii-i-aborcji-nie-napietnuje-zadnego-polityka-ani-grup-politykow/

 

Warto zobaczyń ten krótki filmik pt. „Joe Biden wspiera tzw. aborcję”. Opublikowany 29 stycznia 2021 r. przez Radio Maryja:

 

Pewne informacje są i tutaj: “President Biden's Catholic communion controversy.”. Opublikowany 17 czerwca 2021 r. przez CBS This Morning:

The country's 200 bishops will meet this week to discuss whether Catholic politicians, like President Biden, who also support abortion rights, should be allowed to receive communion. Ed O'Keefe reports. Each weekday morning, "CBS This Morning" co-hosts Gayle King, Anthony Mason and Tony Dokoupil deliver two hours of original reporting, breaking news and top-level newsmaker interviews in an engaging and informative format that challenges the norm in network morning news programs.

Vote up!
1
Vote down!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1632926

Mariusz Dzierżawski z Fundacji Pro – Prawo do Życia skierował do Komendanta Głównego Policji list, który przekazał również do szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego i wicepremiera ds. bezpieczeństwa Jarosława Kaczyńskiego. Sprawa dotyczy opieszałości policji w ściganiu aborcyjnej mafii. Oto treść listu:

Szanowny Panie Komendancie!

W odpowiedzi na pytanie dotyczące „Aborcyjnego Dream Teamu” otrzymaliśmy z Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji następującą odpowiedź: „… w odpowiedzi na korespondencję dotyczącą grupy “Aborcyjny Dream Team” informuję, że Policja prowadzi postępowania (zarówno dochodzenia, jak i postępowania sprawdzające) dotyczące działalności wskazanej grupy. Z uwagi na tajemnicę, jaką objęte są postępowania, nie ma możliwości udzielić szczegółowych informacji dotyczących zakresu i przedmiotu prowadzonych postępowań.”

Grupa „Aborcyjny Dream Team” (dalej ADT) od lat propaguje aborcję, czyli mordowanie ludzi. ADT przyznaje się publicznie do pomocnictwa w aborcji, pośredniczy w sprzedaży nielegalnych środków poronnych i czerpie z tego olbrzymie zyski. Wszyscy o tym wiedzą, bo handlarze śmierci informują o tym publicznie. Osoby kierujące tą organizacją przestępczą również są publicznie znane. Publicznie podawane są numery telefonów kontaktowych. Na podstawie oświadczeń przestępców można ocenić liczbę ich ofiar na kilkadziesiąt tysięcy w ostatnich latach.

Przestępcy sami od lat dostarczają dowody, a Pańscy podwładni od lat „prowadzą śledztwo” i starają się zachować tajemnicę . Zastanawiam się czego może dotyczyć ta tajemnica. Chyba tylko opieszałości Pańskich podwładnych. Obawiam się, że ta opieszałość może być spowodowana przez instrukcje płynące z góry, bo przecież gdyby było inaczej, przełożeni reagowaliby na bezczynność funkcjonariuszy wobec masowych mordów, znanych publicznie.

Obawiam się, że, jak to często bywa, ryba psuje się od głowy. Bezczynność policjantów wobec mafii aborcyjnej nie jest przypadkowa. Zapewne z Komendy Głównej płyną sugestie, aby śledztwem nie zajmować się zbyt gorliwie. Przypuszczam, że Pan również otrzymuje takie sugestie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a sprawa znana jest również Jarosławowi Kaczyńskiemu, Przewodniczącemu Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego.

Politycy myślą, że tolerowanie morderców dziesiątków tysięcy polskich dzieci pomoże im w utrzymaniu się przy władzy. A jakie są Pańskie motywy?

Pańscy podwładni ślamazarnie prowadzą śledztwo w sprawie masowych mordów, natomiast z wielkim zaangażowaniem ścigają obrońców życia. W ciągu ostatniego roku przeciwko mnie i moim kolegom z Fundacji, którzy stają w obronie mordowanych dzieci, skierowali około 100 wniosków o ukaranie do sądów. Ogromną większość z tych spraw w sądach przegrali, ale gorliwie składają następne wnioski. Przypuszczam, że gorliwość w ściganiu obrońców życia, podobnie jak opieszałość w ściganiu mafii aborcyjnej jest inspirowana z góry.

Z poważaniem

Mariusz Dzierżawski

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://okrakow.pl/fundacja-pro-prawo-do-zycia-pisze-do-policji-i-jaroslawa-kaczynskiego-ws-aborcyjnych-przestepcow/

 

Wobec powyższego zobacz dla przykładu ten cenny materiał filmowy pt. „Rykoszetem: Stop aborcji - stop handlowi pigułek poronnych”. Opublikowany 26 Maja 2021 r. przez Radio Maryja:

 

Vote up!
1
Vote down!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1632927

Skrajnie ideologiczny dokument przyjęty 24 czerwca 2021 r. przez Parlament Europejski forsuje zabijanie dzieci na życzenie, postuluje likwidację wolności sumienia lekarzy i umacnia ideologię gender, na przykład zabiegając o finansowanie „możliwości ciąży” u „mężczyzn transpłciowych”.

Analityk Instytutu Ordo Iuris Anna Kubacka tak wyjaśnia te zagadnienia: „Historia tego raportu zaczyna się tak naprawdę w 2013 roku. Wówczas na forum Parlamentu Europejskiego przedstawiono raport o niemal identycznym brzmieniu – był to tak zwany raport Estreli. Dzięki dużej organizacji środowisk konserwatywnych i sprzeciwowi społeczeństwa raport ten upadł, Parlament Europejski go odrzucił. Minęło jednak kilka lat i europosłowie, którzy zasiadają w Parlamencie Europejskim od 2019 roku są znacznie bardziej lewicowi od swoich poprzedników.”.

Po czym tak kontynuowała temat: „Parlament Europejski bardzo skręcił w lewo. Widać, że są tam siły konserwatywne, ale nie jest to większość, która byłaby w stanie zmienić kierunek Unii Europejskiej. W głosowaniu nad raportem Matica widać jednak mobilizację.”. I dodała: „Nawet pani komisarz Helena Dali powiedziała, że chociaż jej się ten raport podoba i ona popiera jego treść, to Unia Europejska nie ma kompetencji, żeby ingerować, sugerować czy nakierunkowywać państwa w tematyce polityki zdrowotnej. Tutaj Unia ma tylko kompetencje wspierające i jest dyskusyjne, czy może wyrażać na ten temat jakiekolwiek zdanie. Mimo tego europarlamentarzyści cały czas wracają do tych tematów. Podkreślają w swoich wystąpieniach, że ich nie obchodzi, iż Unia nie ma tutaj kompetencji, oni będą o to walczyć, mówią to wprost. Dlatego też Parlament Europejski podejmuje takie rezolucje.”.

Anna Kubacka mówiła też o języku nacechowanym ideologią: „Termin prawa reprodukcyjne i seksualne nie istnieje w obowiązujących dokumentach międzynarodowych, wiążących dokumentach czy traktatach. Ten termin nie ma tak naprawdę nawet swojej definicji, to taki termin-worek, do którego można wszystko wrzucić. I wrzuca się tam aborcję na życzenie, wulgarną edukację seksualną i wszystkie te rzeczy, które, jeżeli mówi się o nich wprost, wywołują sprzeciw. Jeżeli natomiast mówi się o prawach reprodukcyjnych i seksualnych, to stwarza się wrażenie, jakby chodziło o coś rozsądnego.”.

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://pch24.pl/ordo-iuris-obnaza-manipulacje-raportu-matica-to-dokument-oparty-na-ideologii-a-nie-na-prawie/

 

Posłuchaj tego wywiadu, a dowiesz się więcej: „Aborcja prawem człowieka? Szokujący raport w Parlamencie Europejskim!”. Gościem programu "Ordo Iuris. W imię zasad" była Anna Kubacka. Wywiad opublikowany 28 czerwca 2021 r. przez PCh24TV · Polonia Christiana:

 

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1633151

Haniebne słowa autora Raportu Matića. Chorwacki eurodeputowany Predrag Matić w rozmowie z chorwacką telewizją N1 dał upust swoim poglądom i w porównał lekarzy odmawiających uczestnictwa w dzieciobójczym procederze aborcji do rzeźników niezabijających zwierząt. Słowa te padły w kontekście rozmowy o klauzuli sumienia, gdy miał się wyrazić b. klarownie: „Mógłbym powiedzieć, nie praktykuj medycyny, jeśli nie możesz zrobić pewnych rzeczy. Nie możesz być rzeźnikiem, jeśli nie możesz zarżnąć kurczaczka lub świnki.”.

O dziwo opinia publiczna w Chorwacji ma być podobno oburzona, gdy Matić okazał się po prostu… szczery i doskonale opisał naturę aborcji. Poza tym ów socjalista robiący właśnie błyskotliwą karierę w strukturach UE, znany jest z prymitywnego poziomu w rozmowach, a pewnie to wszystko w stylu Europejskiego Forum Parlamentarnego ws. Praw Seksualnych i Reprodukcyjnych (EPF).

Cały wpis jest dostępny na stronie: https://pch24.pl/lekarze-odmawiajacy-dokonania-aborcji-powinni-zmienic-prace-haniebne-slowa-autora-raportu-matica/

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1633152

.......w której my niepoprawni blogerzy i blogerki straciliśmy wpisy z całego roku, oto notatka samego Gawriona z 3 Września 2021 r.: „(...) Witajcie. Na razie serwis mocno odbiega od ideału ale już działa. Pierwsza sprawa i najważniejsza - niestety straciłem backupy (powiem Wam jeszcze jak to się stało) i portal jest w stanie z maja 2020. Tak - wiem że to beznadziejna sytuacja. Jeśli macie wszystkie wpisy, treści to możecie je dodać ponownie i dać mi znać w komentarzu jakie daty poustawiać. (....)”.

Wpis pomógł odzyskać Gawrion i za to wielkie, wielkie dzięki! Naturalnie trwale utracona została oryginalna ocena wpisu, pierwotne zainteresowanie wpisem, jak i b. wiele b. cennych, spontanicznych komentarzy blogerów, blogerek i naszych gości pod samym wpisem. Niestety! Powyższe komentarze......, odzyskać się udało ponownie. STRoch

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1633154