Spadkobiercy zbrodniarzy i morderców

Obrazek użytkownika Wiktor Smol
Idee

 

Lewa strona harcuje, rządząca strona jej wtóruje. Oj będzie bal...

 

Wszystko, co złe w tym naszym kraju w Polsce, stało się zasługą braku całkowitej dekomunizacji i uczciwej lustracji. Brak rozliczenia za całe zło, za tysiące zabitych i pomordowanych potajemnie, za znęcanie się na resztkach zdrowej tkanki społecznej, za terror psychiczny i metodyczne wyniszczanie wrogów, których sobie wymyślili watażkowie spod znaku PZPR dziś skutkuje tym, że synowie, wnukowie i prawnukowie „urodzonych morderców” czują się bezkarni i bezkarnie plują jadem na wartości, tych ludzi, których nie zdążyli skrytobójczo zabić, wygonić lub totalnie zastraszyć.

 

Zamiast o istotnych rzeczach rozprawiać, dziś gada się o pedofilach w sutannach... Tak, to ważny problem, ale nie jest to na pewno zadnie tych, co mają krew na rękach lub co najmniej na sumieniach splamionych działaniem swoich bliskich w czasach nie tak odległych przecież.

Zamiast rozprawiać o tym kto ukradł Polskę, dziś za pośrednictwem tabloidów rozprawia się na temat granic tolerancji fałszywie podając za wartości związki partnerskie, czyli po staremu – pary pedałów i lesbijek.

 

Jeśli to za mało podnosi ciśnienie, to lewa strona przy wsparciu pseudo liberałów podnosi temat antysemityzmu w Polsce. I kto to mówi mości panowie, kto się odważa drogie panie?

Komuniści, ci, za których sprawą w Polsce rok 68 stał się faktem. Zwykli ludzie – większości katolicy – wielokrotnie i bezinteresownie udzielali pomocy Żydom. Dlatego Polska jest jednym z najbardziej tolerancyjnych państw pod tym względem na świecie. Europa się Żydów wyrzekła, prawda, w Polsce mieli zawsze gościnę i mogli czuć się tutaj bezpiecznie.

Dlatego chamstwem i poważną bezczelnością jest dziś podjudzanie i szczucie nas antysemityzmem. Zresztą czego można spodziewać się po przodkach i wyznawcach Lenia, Trockiego, Stalina, Berii i innych równie bezwzględnych morderców.

 

Ulubieniec salonów – syn biłgorajskiego szmalcownika Mariana, Janusz Palikot, wpisał na stałe w karty najnowszej historii. Uczynił to swym prostackim i bezwzględnym atakiem na wszystkie polskie wartości, które dla mnie, piszącego te słowa, mają ogromne znaczenie.

Inny, chciałby się rzec równie zacny człowiek, którego wyedukował i wyszkolił nam nieodżałowany Związek Sowiecki został nawet prezydentem Polski, i to przez dwie dekady.

Tych dwóch panów, jak się okazuje, łączy nie tylko dawna przeszłość ich ojców, ale łączy ich też szczególne umiłowanie do naszej Ojczyzny.

Jak szczególne jest to umiłowanie wie każdy, kto choć trochę interesuje się naszą historią i choć odrobinę kojarzy tych polityków. Na pierwszy rzut oka widać pewne powierzchniowe różnice między jednym a drugim. Pierwszy już opisany, drugi, bardziej, że tak powiem, ekologiczny mniej tryskający jadem. Ale tlenek węgla nie jest ani głośny, ani wonny przecież...

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

 

Do zdrajców, łotrów,...

 

folksdojczy, ..."europejczyków" , zaprzańców,

polonofobów, wyrodnych kanalii, liberałów, "tolerantów",

zwyrodnialców, ... "postępowców", jasnogrodzian, 

"demokratów", renegatów, dywersantów, oszczerców,

wszelkiego lewactwa i komuchów, żydolubów, 

agentów i kolaborantów, masonów, ...itd.

 

do żydokomuny i katolewicy...

 

oraz  do oportunistów i ignorantów...

 

 

 

Napaście tym widokiem wasze krwawe oczy,
O wy wszyscy, jej zbójcy, rodzie gadów smoczy,
Wy chytrych zdrad sąsiedzkich służalce nikczemni,
Błędu, dumy, prywaty, krzykacze najemni,
Wy wszyscy, coście różne larwy przybierali,
I zgubą Waszej matki ręce pomazali.

Niech ta krew na was padnie i na wasze dzieci,
I piętnem matkobójczym na czole wyświeci,
A przekleństwo zgubionych milionów ludzi
I tych, których potomność w ich wnukach obudzi.
Niechaj was wśród ścian waszych, wśród ludzi ścigają,
I trwożnych mar widziadła niech was przebudzają,
Ale czyż przez to żywot ojczyźnie wrócicie,
I głowę jej waszemi głowy okupicie.

Wam niechaj nieprzyjaciel targ wasz w gardło wbije,
I miejsca ich siedziby lemieszem rozryje.
I płód ich napoczęty o kamień rozpryśnie,
I ciała niepogrzebne psom na pastwę ciśnie.
Niech ich wątroby szarpią sępy nieuśpione.
Ale kto usiadłszy na karki spodlone,
Niech im wymyśla męki, śmierć odradza z śmierci.
A katusze ich wieczna zawora zawierci.

Arcybiskup Jan Paweł Woronicz "Przekleństwo rzucone na targowiczan"

 Jan Paweł Woronicz (1757-1829), arcybiskup warszawski, potem Prymas Polski. Autor licznych utworów poetyckich. Powyższy tekst to fragment poematu "Świątynia Sybilli". Jest to przekleństwo rzucone na targowiczan po II rozbiorze Polski i wydaniu przez nich ziem polskich armii rosyjskiej

"Prawa narodów do niepodległego bytu są tak święte i niewątpliwe (...). Skażone lub obałamucone jednostki mogą wprawdzie zrzec się tych praw dobrowolnie, łudząc zaborców, że to czynią w imieniu całego narodu, głosy takie wszakże nie odbijają się nigdy żywym echem w sercu ludu; brzmieć owszem będą zawsze jak fałszywa i wstrętna nuta, ci zaś, co ją głoszą, pozostaną zawsze w sumieniu narodu podłymi tylko zdrajcami (...)" arcybiskup Zygmuny Feliński

 "Gwałt, podłość i intryga chcą oddać w kajdany całą Rzeczpospolitą.
Nie przykładajcie się do rozmnażania jęków i krzywd współbraci, nie dawajcie tryumfu gwałtowi i zdradzie.
By jeszcze w późne wieki nie powiedziano, jakobyśmy dobrowolnie, z gnuśności jeno, z podłej bojaźni a sromotnego kunktatorstwa ulegli pod jarzmo
".

"Wszyscy są winni... Wszędzie ruina, zgniłość, prywata, wszędzie zatracenie i ostateczna zaguba.
Grzęzawisko wiecznej hańby, występków i podłości!
Przekleństwo dzieciom, zaprzedającym w kajdany matkę rodzoną, przekleństwo!
"

- Wladyslaw Reymont "Rok 1794"

 "raz kurwa, zawsze kurwa"  George Orwell

"Polskę gubi nie brak ziemi czy patriotyzmu, lecz terror nierozumu." - Maurycy Mochnacki

 To już było, ...i ciągle powraca, ...i ciągle się powtarza...

Tak wszystko się przed górującą dumą płaszczyło. Kto chciał mieć spokojność, majątek i sprawiedliwość, zaciągał się pod magnatów przemoc. Rodzice już niewinne dzieci swoili z podłością, uczyli ich nikczemności, niszczyli w nich wolę i wyniosłość tak wolnemu człowiekowi potrzebną, okazywali codziennie te podłe sposoby, którymi na służbach pańskich swoje niesprawiedliwe majątki zebrali. Duchowni w swoich naukach, zakonnicy po ambonach, nauczyciele publiczni w szkołach, na każdą uroczystość smażyli się w pochwały cnoty, obywatelstwa i sprawiedliwości tych, którzy największe niecnoty, krzywdy i zbrodnie pełnili. — Tak wychowany szlachcic nie miał własnej woli. Nie czuł swojej duszy.

 Polak stracił zupełnie wyobrażenie sprawiedliwości i prawa. Wszyscy powtarzali: trybunały, ziemstwa, grody, sejmiki i sejmy, a że im te słowa powtarzać wolno było, na tym swoją wolność zasadzając, bynamniej nie znali istoty tych ustaw. Wszystko tam przemocy skutkiem widząc, nic ich nie obrażało, co albo zdrada, albo gwałt uiścił.

 Tak większa część szlachty wzwyczajona do bezprawia, występków i złości utraciła wstyd, a nawet i czucie tego, że jest narzędziem swoich panów niecnoty. Ta zaś familia, która w szlachcie słabszą stronę miała, nie mogąc zniszczyć przeciwnika zamieniła swój gniew w nienawiść własnego narodu.

 Zaczęła naśmiewać się z wszystkiego, co było w Polsce, przegardzała krajowe zwyczaje, wyszydzała narodowy obyczaj, sarmatyzmem zwała szlachcica prostotę i szczerość.

 Porzuciła suknię polska, napełniła dom cudzoziemcami, szczepiła z wychowaniem w dzieciach nienawiść Polaków, obwodziła je po cudzych granicach, wmawiała w nich, że suknia i język polski jest suknią i językiem głupstwa. Sam nie raz, a zawsze z słuszną dla takich Polaków wzgardą patrzyłem na tych niecnych rodziców dziś postarzałe syny, co to z Polski wszystko mając, a po polsku gadać nie umieją. Lecz mniej byłoby złego, gdyby te złośliwe familie tylko w swoich dzieciach były zostawiły ku swojej ojczyźnie niechęć. Poiły one narodową nienawiścią wszystkich, którzy się ich domów trzymali. Niszczyli w nich miłość kraju, sposobili do cudzoziemstwa starych i młodych umysły.

 Tak drugą część Polaków zmienili w nieprzyjaciół Polaków. Bez gruntu, światła i cnoty tylko upstrzony szlachcic ani był zimnym, ani ciepłym, ani to Niemiec, ani Francuz, ani Włoch, ani Anglik, z wszystkich narodów było w nim coś.

 Był w Polsce, a nie miał ojczyzny, nazywał się obywatelem, a był nieprzyjacielem Rzeczypospolitej . Niespokoiła się tegoż możnowładczego domu bezecna duma na tym przeistoczeniu Polaków w nieprzyjaciół Polski. Końcem uiszczenia swojej zemsty, końcem pognębienia przeciwników, nie zważając, iż kraj zgubi, w zdarzonej okoliczności sprowadzała cudzoziemskie wojsko. 
Charakter narodu okazuje się najlepiej i najczęściej w publicznym gwałcie, w niebezpieczeństwie Ojczyzny i w karaniu jawnych zbrodni krajowych.

 „Wraz ze zdrowym ziarnem powiało po nas tumanem plewy i pośladu. [...] 

 W sercach nieład uczuć, w umysłach pojęć zamęt.

 Uczą nas szacunku do obcych, a pogardy dla swoich.

 Każą nam miłować wszystkich, choćby ludożercę, a nienawidzieć ojców i braci, za to, że nie gorzej, lecz inaczej tylko myślą. [...]W odwieczną budowę świątyni narodu, której potężne wrogów ramiona zburzyć nie zdołały, biją dziś już młoty bratnią kierowane ręką: dla nowych gmachów pono naszych tylko gruzów potrzeba, jak gdyby owych budowniczych na własną nie stać było cegłę.

 Nad białoskrzydłym, niezmazanym, najczcigodniejszym Ojczyzny symbolem kraczą kruki i wrony, chichocą obce a złowrogie puszczyki, urągają mu nawet swojskie, zacietrzewione orlęta. »Precz z Polską« - wołają - »niech żyje ludzkość!«. 

Jak gdyby życie ludzkości ze śmierci narodów powstać mogło!...".

Ignacy Jan Paderewski, wielki Polak, artysta i mąż stanu we Lwowie z okazji 100 – lecia urodzin Chopina.

 Hańba, przekleństwo i pogarda wam ścierwie karły na wieki!!
 kiedyś powiecie że, ...Polak mądry po szkodzie? ...

 "Nowe przysłowie Polak sobie kupi, że i przed szkodą, i po szkodzie głupi."Jan Kochanowski

 "Polacy chcą niepodległości, lecz pragneliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi - a niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i bardzo kosztownym." Józef Piłsudski

 "Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale - ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa."  - Boleslaw Prus

Trzeba to powiedzieć głośno, wyraźnie i jasno: bez zbrodni Katynia, bez deportacji, wyniszczenia i odebrania nam Kresów Wschodnich, ludobójstw dokonanych przez żydobolszewie, przez NKWD, KGB, UB, SB, nie było by  45u lat PRLu,  nie było by  Gieremków, Kwaśniewskich, Michników, Urbanów, Jaruzelskich, Wałęsów, Kociołków, Mazowieckich, Kiszczaków, Tusków, Biedroni, zboczonych Grodzkich, Palikotów, Bermanów, Borowskich, Rokitów,  ...itd.,  nie było by  szamba żydokomunizmu, niszczącego i pożerającego wszystko co Polskie, patriotyczne i narodowe,  nie było by  'Magdalenki' i masońskiego 'okrągłego stołu', nie było by  przewrotnego żydo-liberalizmu, 'poprawności politycznej', żydo-tolerancji, żydo-ekumenizmu i katolewicy, nie było by   agenturalności i zdrady, nędzy i bezrobocia, 'unii żydoeuropejskiej' i folksdojczy - 'żydoeuropejczyków' ...

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#338934