Żydzi z genetycznego punktu widzenia

Obrazek użytkownika Zawisza Niebieski
Historia
Jednym z wyróżniających się ludów Europy są Żydzi. Lud wyznawców Boga Jahwe, lud który zwracał szczególną uwagę na linię genealogiczną każdego z członków. Kim dziś są? Wspólnotą jednego wyznania, czy ludem powiązanym genetycznie?
 
Kto jest Żydem?
Z określeniem kto jest Żydem a kto nim nie jest mają problem sami Żydzi.  Samo słowo „Żyd” pochodzi od jednego z 12 synów biblijnego patriarchy Jakuba, będących patriarchami 12 pokoleń narodu Izraela, Judy. Zaś samo słowo „Żyd” oznacza czciciela Jahwe. W potocznym znaczeniu Żydami jest naród, który po powstaniu żydowskim i zniszczeniu świątyni w Jerozolimie został wypędzony z „ziemi obiecanej” i żyje dziś w różnych diasporach rozsianych po całym świecie. Ortodoksyjni Żydzi uważają iż ortodoksyjnym Żydem jest ten, kto ma matkę będącą ortodoksyjną Żydówką, lub przeszedł konwersję. Według prawa Izraela do Żydów zalicza się również każda osoba, która miała choć jednego dziadka, ortodoksyjnego Żyda. Są również osoby, które same siebie uznają za Żydów, mają pochodzenie żydowskie, choć niektóre środowiska za Żydów ich nie uznają, jak np. żydzi reformowani.
 
Żydzi w Europie
Żydzi pojawiają się w Europie z dwóch kierunków i z tego powodu wyróżniamy dwie główne grupy Żydów, jedna przybyła do Europy przez cieśninę Ceuta – Gibraltar – Sefardyjczyków, posługujących się dialektami judeo-romańskimi i zamieszkujących w Europie Hiszpanię, Portugalię, Włochy, Bałkany, w Polsce występowali w niewielkiej grupie.
 
Druga od strony Azji – Żydzi aszkenazyjscy zamieszkujący głownie państwa słowiańskie, bałtyjskie a od IX w. również Niemcy i Europę północną. Ci posługują się językiem jidish. Z historii wiemy, że była to grupa do trzymająca się dość ścisłe zasady zawiązywania małżeństw tylko wśród własnej grupy, dopiero od połowy XX w dopuszczono szersze nawiązywanie związków z innymi grupami żydowskimi oraz innymi narodami.
 
Dla genetyki Żydów istotne znaczenie ma również masowe nawrócenie na Judaizm Kaganatu chazarskiego, ludu pochodzenia tureckiego, który przyjął Judaizm jako religię państwową.  
 
Dzisiejszy obraz genetyczny Żydów
Z powodu silnego znaczenia dla tego ludu pokrewieństwa po linii żeńskiej, rozważając haplogrupy występujące w tej grupie musimy brać zarówno pod uwagę pokrewieństwo w haplogrupach Y-DNA (po mieczu, czyli przekazywanych z ojca na syna) jak również mitochondrialnego mt-DNA (po kądzieli, czyli przekazywanych z matki na córkę).
 
Patrząc na wyniki badań haplogrup dla obu tych grup Żydów istotne znaczenie w Y-DNA ma pięć haplogrup J1, J2, E, R1a i R1b. Przy czym dla Żydów askenazyjskich haplogrupy J1, J2, E występują w ok. 20% zaś haplogrupy R1a (słowiańska) i R1b (celtycka) w około 10%. Wśród Sefardyjczyków również istotnymi są J1 22%, J2 25% oraz R1b 13%, spada występowanie słowiańskiej haplogrupy R1a 5% oraz haplogrupy E 9%. Porównajmy to z wynikami dla dzisiejszych mieszkańców Palestyny, R1a 1,5, R1b 8,5%, J1 38,5%, J2 17%, E 19,5%
 
Występowanie haplogrup R1a i R1b możemy przypisać związkom między Żydami a ludnością miejscową (Słowianami i Celtami), jak widać przepływ mężczyzn innych ludów do grupy ortodoksyjnych Żydów był dość znaczący, choć z pewnością w rozważaniach, jaką haplogrupę nosiło 12 plemion Izraela te grupy możemy pominąć.
 
Poszukajmy więc ich wśród haplogrup J1, J2 i E.
haplogrupa J1
 
haplogrupa J2
haplogrupa E
J1 – najstarsza próbka DNA posiadająca tę haplogrupę pochodzi z jaskini  Satsurbia i datowana jest na 13’200 lat p.n.e. Umiejscawia ona region powstania tej mutacji między Kaukazem a górami Taurus we wschodniej Turcji. W literaturze zachodniej określana jest ona grupą Kaukaską, Mezopotamską, Semicką (arabsko – żydowską)
J2 – pojawiła się na Bliskim Wschodzie pod koniec ostatniego zlodowacenia 13'000-20’000 p.n.e. Najstarsza próbka pochodzi z jaskini Hotu w północnym Iranie i datowana jest na 9’100 – 8’600 lat p.n.e.
E - a dokładniej jej późniejsza mutacja pojawia się na obszarze „Lewantu”, obszaru na którym dzieją się początkowe wydarzania biblijnej Księgi Wyjścia, tuż przed pojawieniem się rolnictwa ok. 10’000 lat p.n.e.. Odczytując Biblię, to okres stworzenia Adama i Ewy. Ich synowie Kain i Abel odzwierciedlają zapis ścierania się dwóch kultur, rolnictwa i pasterstwa. Można postawić teorię iż 12 pokoleń Izraela było nosicielami haplogrupy E, choć chcąc być uczciwym tezę tę należy głosić wyraźnie iż jest to teza jedna z możliwych, bo za każdą z tych haplogrup stoją argumenty je wspierające, których dziś odrzucić nie można, co za chwilę udowodnię.
 
Haplogrupy mitochondrialne mtDNA – matka - córka
haplogrupa mtDNA K
Około 32% Żydów askenazyjskich jest nosicielami haplogrupy mtDNA K. Haplogrupy, której mutacja powstała w zachodniej Azji ok. 12'000 lat p.n.e. Ta informacja w porównaniu z męską haplogrupą Y datowaną na ok 13'200 i wywodzącą się ze zbliżonego obszaru, wskazuje na to, że 12 pokoleń Izraela mogło nosić haplogrupę Y J1. Choć to wyklucza stworzenie Adama i Ewy w Raju umiejscawianym gdzieś na obszarze Lewatanu. Również patrząc na stosunkowo mały udział haplogrupy E wśród dzisiejszych Palestyńczyków ok. 9% i nie posiadając zestawienia porównawczego, jaką haplogrupę mtDNA noszą Żydzi noszący haplogrupę Y-DNA E, wypowiadać się nie mogę.
 
Czas przybliżyć się do odpowiedzi na pytanie, czy dziś Żydzi to wspólnota wiary – chwalących Jahwe, czy również wspólnota krwi?
Jak widać z zestawienia, udział dwóch haplogrup, które potencjalnie można przypisać 12 pokoleniom Izraela wynosi w populacji dzisiejszych ortodoksyjnych Żydów ok. 20% (9%-22%) dla linii po mieczu i ok. 33% dla linii po kądzieli. Dlatego dziś w oparciu o dostępne badania DNA należy stwierdzić iż jest to wspólnota oparta na tym samym wyznaniu ale nie na więzach krwi.
 
prawa autorskie: jestem autorem tekstu i zdjęcia.
 
 
dane cytowane w tekście a także pewne informacje o haplogrupach oraz mapy rozkładu nosicieli poszczególnych haplogrup na świecie.: www.eupedia.com  
Ocena wpisu: 
3
Twoja ocena: Brak Średnio: 2.2 (głosów:11)

Komentarze

Po raz pierwszy muszę cię pochwalić za wspaniałe opracowanie swojego własnego drzewa genealogicznego.
I co ciekawe wreszcie napisałeś to sam, bez wsparcia z cudzych wpisów.Pierwszy cały wpis który nie jest plagiatem.
Interesująca ta twoja saga rodzinna.

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-3

Prezydent Andrzej Duda 2020
Strefa wolna od LGTB
Strefa wolna od sekty 447

Howgh

#1604121

to wasze bagienko. Plagiatorzy Humpty Dumpty, Husky, ty wielonikowiec, wielokrotny kłamcaq, Hamptuś stakler., no i dziecinada, którą przezwiska bawią.Takim to jaja ogolić i do piaskownicy, niech o babkę z piasku się spierają. Czyż nie mówiłem ci, że cię na wielu polskich portalach wyrzucają, banują. Ostatnio też piękną parabolą wyleciałeś, jak niejaki Ryszard Czarnecki. Takich moi przodkowie zawsze płazem szabli traktowali. Masz prawo pałować, wyć, to wszystko na co takich stać. Taki sort, podły sort, no ale cóż od trolla można więcej wymagać.

Ale jeśli byś na kurzą ślepotę nie był chory, to byś zobaczył, że tekst oparty jest na danych, których ja nie pozyskałem. Każdy mój tekst opiera się na rzetelych danych. W odróżnieniu od was nigdy plagiatu nie popełniłem i to was boli. A pomówienia, to jedyna wasza szansa, szansa mizernych ludzi.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-7
#1604124

Dawny kumpel ZN, niejaki opolczyk, też wyznawca bajek słowiańskich, wściekle zwalczający katolicyzm ("jahwizm") zwł. za znienawidzone wpływy żydowskie

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1604214

Opracowanie rodem z NSDAP. Czyżby koligacje rodzinne ?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Aryjski_wygl%C4%85d

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-3

Tezeusz

#1604122

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Ale każdy Polak wie, że zawsze byliśmy narodem tolerancyjnym, wynikało to z faktu, że żyliśmy na granicy cywilizacji europejskiej i cywilizacji słowiańskiej/bałtyjskiej, czyli sąsiadów mieliśmy reprezentujących różnye kultury i z nimi dobrze żyliśmy. Czy to wychodziło nam na dobre, to z pewnością pytanie godne szerszej dyskusji ale inne uciskane w Europie ludy u nas szukały schronienia, tu na przykład podam poza żydami podam starocerkiewnych.

"Opracowanie rodem z NSDAP...", każdy żyd wszędzie szuka antysemitów, stąd nie dziwi mnie twoje stwierdzenie. Prawdą jest, że największymi antysemiotami są Izraelczycy strzelający do Palescyńczyków, zaś jakby nie patrzeć historycznie wychodzi iż Izrael utworzyli nasi rodacy. Pierwszy premier Izraela w Płońsku się urodził, zaś ich siły zbrojne w tym czasie to dezerterzy z armii Andersa. No ale tego mówić nie wolno. Myślę, że to silna poszlaka, dla określenia twoich korzeni, skoro opisanie korzeni żydów wzbudza u ciebie takie myśli. Ja jako Polak nie boję się mówić prawdy o jakimkolwiek ludzie, który na naszych ziemiach żył, czy też był nam sąsiadem. 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-9
#1604123

Naprawdę tak było z tą cywilizacją słowiańską/ bałtyjską?

I że  to ruskie a z nimi to dobrze żyliśmy? 

I dobrze żyliśmy ale czy wychodziło nam na dobre, to pytanie.

Nachlałeś się czy tak masz normalnie

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-4

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1604172

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Z pewnością zmiany nick opanowałeś kontrik/zawiedzony/Mindservice, bo już po 3 pałki pod moimi komentarzami. Jeśli by ci do szkoły na lekcje historii nie było pod górkę, to byś wiedział, że największy rozkwit naszego państwa był w okresie panowania Jagiellonów, gdy byliśmy w unii z Litwinami. Wiesz, poczytaj trochę Wikipedii, to dla ciebie kopalnia wiedzy. Więc odstaw ten płyn co ci szkodzi a weź się do czytania Wikipedii. A później może do opracowań przeznaczonych dla tych co ten etap już przeszli.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-9
#1604178

Nie udawaj, pisałeś o sąsiednich cywilizacjach, np. bałtyjskiej a nie o Liteinach w unii realnej. Masz tekst przed sobą, jeśli głowa już nie ta, no chyba że aż tak źle

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1604188

Znowu Wiki?

 

Żydzi - Wikipedia

Określenie Żyd, Żydzi pochodzi od słów Juda, Judejczyk – imienia jednego z 12 synów biblijnego patriarchy Jakuba oraz późniejszej  ...

 

A u Zawiszy:

 Z określeniem kto jest Żydem a kto nim nie jest mają problem sami Żydzi.  Samo słowo „Żyd” pochodzi od jednego z 12 synów biblijnego patriarchy Jakuba, będących patriarchami 12 pokoleń narodu Izraela, Judy. Zaś samo słowo „Żyd” oznacza czciciela Jahwe.

 

No litości, przepisywać też trzeba umieć

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-5

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1604166

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Wikipedia jest pewnym kompedium wiedzy, teoria pochodzenia słowa "Żyd" opisana jest w wielu różnych materiałach, stąd dlaczego w Wiki czy w moim tekście miałoby być inaczej? Zresztą mój opis jest znacznie szerszy. Po to Bóg dał nam rozum, niektórym niewiele, by czasami go używać. To naprawdę nie boli, choć w waszych oczach widać strach przed jego użyciem.

Jak napiszę tekst o bitwie pod Grunwaldem to pewnie też z Wiki przepiszę datę tej bitwy. Śmieszne jesteście trolliki w tej waszej bezradnej walce by obniżyć wartość moich tekstów.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-9
#1604170

analfabetą, z prawem też sobie kiepsko radzisz, a matematyka, coż dla ciebie 5% czy 80% to to samo. Twoje teksty to kilka obszernych cytatów połączonych kilkoma własnymi zdaniami, to czy można się dziwić iż nie potrafisz uwierzyć iż są ludzie, co potrafią mądry tekst napisać samodzielnie? Tu wśród wielonickowców, kłamców, plagiatorów, "ścierwoneonówek" prym wiedziesz z portali gdzie rozmawiają Polacy z Polakami wylatujesz, tak samo jak i twoji kompani. Mocni jesteście wieloma nickami i tyle.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-6
#1604256

że przepisywanie przez siebie angielskiej wiki uważasz za dzieło? Oj, durnyś ty, durny....  A co do wielu nicków to ci tu już wykazali, ile ich masz. Jak typowy troll będziesz teraz odwracał zarzuty i innych obwiniał o swoje grzechy. Nic nie świadczy bardziej o upadku leonka jak twoja osoba w roli admina.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-5
#1604276

Rzucasz się plagiatorze, tekst powstał na podstawie informacji ze strony, którą podałem. Zresztą nie pierwszy to mój tekst powstały na podstawie analizy danych zamieszczonych na tej ciekawej stronie. WIjecie się trolliki, nic więcej wam nie pozostało.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-6
#1604300

ZN nie zrzyna, tylko przeprowadza "analizę danych" z jakiejś stronki, wiadoma to rzecz. Tak rzetelnie, że nawet "jidish" zamiast "jidisz" przepisuje. Co mi przypomina praktykantów wyborczej albo tych neonowych kacapów 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1604304

Aczkolwiek, obawiam sie, że geny Żydów to o wiele bardziej skomplikowana sprawa: rudzi Żydzi, blondyni Żydzi, skośnoocy i czarni Żydzi... Rodszyld nie ma semickich cech. To po prostu talmudyczna sekta a nie naród, tzn naród przez wspólną wiarę.

Pozdr 5*

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2

Romuald Kałwa

#1604184

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

w swoje szeregi, (konwersja) były czasy, gdy małżeństwa były nawiązywane wyłącznie w ramach własnej grupy, później luzowali przyjmując do swego grona innych, były czasy masowych konwersji na judaizm, jak za Kaganatu Chazarskiego, dziś też jest możliwość konwersji na judaizm, choć jak oni podkreślają, jest to procedura długa i wymagająca przekonania grupy iż jest to rzeczywista wiara. Choć ortodoksyjni wymagają udowodnienia pochodzenia kilkoma pokoleniami ortodoksyjnych przodków.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-8
#1604250

Zydem jest ten, kto sie czuje Zydem .... und Fertig !

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-3

H44

#1604446

Za plagiat i sciąge masz DWÓJĘ pusta PAŁO !

2

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-4

H44

#1604448