"100 lat agresji żydowskiej na Polskę" - cz. 4; Żydzi i ich Talmud - cz. 7

Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Historia

(na naszych blogach i neonie tytuł: "100 lat agresji żydowskiej" - cz. 4; Żydzi i Talmud - cz. 7

 

Niniejszym prezentuję czwartą część, tym razem jako osobiste odniesienie się do treści artykułu umieszczonego na stronie Roberta Brzozy pt. "100 lat agresji żydowskiej na Polskę" a przedstawionego przeze mnie w trzech poprzednich częściach. Pisząc tę czwartą część, część całkowicie autorską niestety "popłynąłem" z objętością tekstu i dokończę go w piątej części.

 

Zarazem jest to siódma część mojego artykułu zatytułowanego: "Nie da się zrozumieć Żydów bez znajomości ich Talmudu".

 

----------------------------------------------------------

 

Przedstawiony artykuł jest bardzo merytoryczny i metodologicznie poprawny historycznie. Wskazuje fakty i działania Żydów na niekorzyść Polski oraz konkluzje wynikające z tych działań. Same fakty i działania są niepodważalne i nie wymagają dyskusji. Natomiast już z konkluzjami można dyskutować i na nich się skupię.

 

Otóż autor wskazuje tylko na ostatnie 100 lat a pomija wcześniejsze wieki, gdzie Żydzi stopniowo zdobywali Polskę. Ostatnie sto lat jest tylko intensyfikacją tych działań.

 

Niestety winę za to oddawanie Polski pierwotnie ponosi nasz król Kazimierz Wielki, który przygarną Żydów wyganianych z całej Europy i mało tego: nadał im przywileje/prawa, których nigdzie nie mieli - od umożliwienia przez nich posiadania majątków ziemskich i nieruchomości aż do tworzenia odrębnych etnicznie zbiorowości żydowskich mających niejako swoją autonomię. To był wielki błąd. Czy są nam za to wdzięczni? Niestety nie a to jest smutne, ale przecież Goje (nie-Żydzi) według dużej części Żydów i ich Talmudu nie zasługują na to, by być człowiekiem z duszą i są przez nich traktowani jeszcze gorzej niż zwierzęta. Żydzi np. mieli duży pływ na nasze powstania podczas zborów a po Powstaniu Styczniowym zostali obdarowani przez Cara Rosji naszymi polskimi ziemiami i dworkami szlacheckimi.

 

My jako przynależni do cywilizacji łacińskiej nigdy Żydów nie zrozumiemy. To dwa inne światy, dlatego tak często Żydzi byli wypędzani z różnych krajów reprezentujących chrześcijaństwo i jego wartości.

 

To nie jest przypadkiem, że antagonizm antyżydowski znajduje się prawie wszędzie tam, gdzie współistnieją Żydzi i nie-żydzi (goje). Żydzi byli wypędzani 47 razy w ciągu 1000 lat. Dlaczego?

 

Dlaczego tak często? Dlaczego z tak różnych narodów i kultur? Dlaczego żaden inny naród nie spotkał się z tak wielką awersją? Bernard Lazare, żydowski pisarz, w książce pt. „L’antisémitisme son histoire et ses causes”, wydanej w 1894 r., przedstawił taką opinię tyczącą się żydowskich wypędzeń:

 

„Jeśli taka wrogość i awersja w stosunku do żydów miałaby miejsce tylko w jednym czasie, w jednym kraju, łatwo byłoby wyjaśnić przyczyny. Jednak rasa ta była obiektem nienawiści wszystkich narodów pośród których żyła. Skoro wszyscy wrogowie żydów należeli do zupełnie różnych ras, mieszkali w odległych krajach, podlegali zupełnie różnym prawom, kierowali się różnymi pryncypiami, mieli różną moralność, różne zwyczaje – te wszystkie zasady społeczne, niepozwalające niczego ocenić w ten sam sposób – toteż główna przyczyna antysemityzmu zawsze leżała w samym Izraelu, a nie w tych, którzy przeciwko niemu walczyli”…

 

Profesor Jesse H. Holmes w „The American Hebrew”, wyraził podobną opinię:

 

„To może nie być przypadkiem, że antagonizm antyżydowski znajduje się prawie wszędzie tam, gdzie współistnieją żydzi i nie-żydzi. Skoro żydzi są wspólnym elementem układanki, wydaje się prawdopodobnym, że przyczyna tkwi w nich samych, a nie w tak różnych grupach odczuwających ten antagonizm.”

 

Tylko w Europie i Rosji żydzi byli wypędzani 47 (ale w sumie to około 109 razy) razy w ciągu ostatniego tysiąclecia i symptomatyczne jest, że nie ma wśród nich Polaków. Powtórzę. Czy są nam za to wdzięczni? Niestety nie a ich wrogość do Polski jest zatrważająca.

 

Byli wypędzani z następujących państw, regionów czy miast:

 

Mainz - 1012; Francja - 1182; Górna Bawaria - 1276; Anglia - 1290; Francja - 1306; Francja - 1322; Saksonia, 1349; Węgry, 1360; Belgia, 1370; Słowacja, 1380; Francja, 1394; Austria, 1420; Lyon, 1420; Kolonia, 1424; Mainz, 1438; Augsburg, 1438; Górna Bawaria, 1442; Niderlandy, 1444; Brandenburgia, 1446; Mainz, 1462; Litwa, 1495; Portugalia, 1496; Neapol, 1496; Nawarra, 1498; Norymberga, 1498; Brandenburgia, 1510; Prusy, 1510; Genua, 1515; Neapol, 1533; Włochy, 1540; Neapol, 1541; Praga, 1541; Genua, 1550; Bawaria, 1551; Praga, 1557; Państwo Papieskie, 1569; Węgry, 1582; Hamburg, 1649; Wiedeń, 1669; Słowacja, 1744, Mainz, 1483, Hiszpania, 1492

Włochy, 1492, Morawy, 1744; Czechy, 1744; Moskwa, 1891

 

Powyższe zaczerpnięto z „Synagogi Szatana” Andrew Carrington Hitchcocka.

 

Czy Henry Ford, legendarny producent samochodów, znalazł część odpowiedzi na przyczynę żydowskich wypędzeń?

 

„Żydowskim talentem jest życie z ludzi, nie z ziemi, ani z produkcji, ale z ludzi. Niech inni uprawiają ziemię, żyd, jeśli będzie w stanie, będzie ciągnął zyski z rolnika. Niech inni zajmują się handlem i przemysłem; żyd będzie eksploatował owoce ich pracy. To jego szczególny talent. Jeśli użyjemy tu słowa „pasożytniczy” do opisania go, to będzie to trafne określenie.”

 

„Żydowska nacja jest jedyną która posiada sekrety pozostałych… nie ma na świecie rządu tak im poddanego jak w Ameryce. Brytyjczycy zrobili to … Niemcy zrobili to, wtedy gdy w rzeczywistości zrobił to międzynarodowy żyd.”

 

„Amerykanie są (znani jako) wstrętni, chciwi, okrutni ludzie. Dlaczego? Ponieważ żydowska władza-pieniądz jest tutaj skoncentrowana.” –Henry Ford „Międzynarodowy żyd” (…) [1].

 

Żydzi traktują z pogardą szczególnie tych, którzy są wobec nich bezwolni albo im sprzyjają. Niby dwie postawy wykluczające się? Ano nie, bo Talmud mówi, że Goje są zawsze niżej niż oni i jeżeli jest to możliwe należy ich wykorzystać nawet wtedy, gdy są im przychylni. To ta ich pogmatwana "etyka żydowska", którą możemy choć w części zrozumieć - co będzie i tak trudne - nawet po szczątkowej znajomości Talmudu.

 

Jak pokrętna i hipokratyczna bywa mentalność Żydów można zauważyć np. w ostatnich wynikach badań ADL, gdzie wyszło im, że Polacy są największymi na świecie antysemitami (48%). Tyle tylko, że owo badanie w zakresie kwestionariusza ankiety zawierało już zamierzone wyniki odpowiedzi na pytania, na które nie można był odpowiedzieć "nie", np. "Żydzi mają zbyt dużą kontrolę nad globalnymi mediami?", "Żydzi mówią za dużo o tym, co ich spotkało w czasie Holokaustu", "Żydzi mają zbyt dużą siłę w świecie biznesu", albo czy "Żydzi mają zbyt dużą kontrolę w rządzie USA? [2].

 

Ale też Żydzi działają prewencyjnie w stosunku do tekstów i audycji uważanych właśnie przez nich jako "antysemickie" chociaż prezentują prawdę i fakty historyczne, z tym, że są niewygodne dla Żydów. Przykładem może być interwencja gminy żydowskiej w sprawie promocji książki m.in. W. Sumlińskiego pt. "Powrót do Jedwabnego". Książka prezentuje prawdę o Jedwabnym, gdzie zostali zamordowani przez Niemców (a nie przez Polaków) Żydzi.

 

Inną metodą żydowską jest prowokowanie postaw "antysemickich" poprzez np. wtedy, gdy Żydzi sami wygłaszają postawy "antysemickie" by później ogłaszać światu, że konkretna grupa czy naród jest właśnie "antysemicka" To już czysta pokręcona hipokryzja.

 

Oni sobie zdają sprawę, że na takie pytania można było odpowiedzieć tylko twierdząco i odwrócili "kota ogonem" jak to u nich bywa. Po prostu Żydzi uznają kogoś za "antysemitę", jak tylko kogoś po prostu uważają za "antysemitę". Innymi słowy. Żydzi sobie uzurpują prawo oceny kto jest antysemitą bez żadnego udowodnienia, że tak jest naprawdę. Piszę "antysemitą" w cudzysłowu ponieważ Semitami są też Arabowie i wiele innych nacji (nawet o czarnej karnacji skóry) a Żydzi sobie zawłaszczyli ten termin na potrzeby ich "Przedsiębiorstwa Holocaust", czyli wyłudzania pieniędzy od wszystkich, od których da się je uzyskać - jako największych "cierpiętników" wszechczasów, choć Polacy od Niemców, Rosjan ale i od Żydów doznali większych cierpień, szczególnie w latach 1937-1942.

 

A ja się cieszę, że tak im wyszło w badaniach (choć mam wątpliwości, czy nie zostały po prostu sfałszowane) bo oznacza to, iż Polacy wiedzą, gdzie może się kryć wróg naszej Ojczyzny. Uważam zresztą, iż owo badanie jest częścią szeroko zakrojonej akcji bezprawnego wyłudzenia od Polski nienależnych reparacji za II WŚ, czyli realizacji ustawy 447 JUST.

 

Swego czasu opisałem źródła antypolskiej postawy części Żydów. Podkreślam, że tylko ich części a nie całości, choć Żydami rządzą właśnie Ci, którzy wyznaczają im antypolskie postawy. Na dzień dzisiejszy można wskazać, że chodzi im o kasę od naszego państwa, ale to jest najłatwiejszy do wskazania powód a jakie są inne przyczyny owej antypolskości? Ano takie:

 

1. konflikt krańcowo odmiennych cywilizacji: łacińskiej, reprezentowanej przez Polskę i żydowskiej (po części też z wpływami turańskimi), reprezentowanej przez dużą część Żydów i samo państwo Izrael. Pod tym względem – paradoksalnie – o wiele bliższa cywilizacji żydowskiej jest cywilizacja reprezentowana przez islam, co też widać w żydowskim Talmudzie, gdzie islamiści traktowani są lepiej niż chrześcijanie,

 

2. polski katolicyzm gloryfikujący też nadzwyczajne znaczenie Matki Bożej, który jest talmudycznie sprzeczny i znienawidzony przez znaczną część narodu żydowskiego odrzucającego Mesjasza Jezusa Chrystusa i w dalszym ciągu na niego czekającego, przy czym istotnym wydaje się tu odejście Żydów od religii starotestamentowej (mojżeszowej) na rzecz religijno-ideologicznego przekazu rabinów zebranego w księdze rabinicznie objaśniającej Słowo Boże, czyli w owym Talmudzie, który stał się źródłem niemal nowej religii/ideologii: judaistyczno-rabiniczno-talmudycznej powiązanej ze skrajnie nacjonalistycznym syjonizmem,

 

3. przekonanie o narodzie wybranym przez Boga, którym mają być Żydzi, co implikuje w nich często – nawet skrywaną i podświadomą - pogardę do innych nacji i narodów oraz już nawet nie nacjonalizm, ale szowinizm żydowski,

 

4. 2000 letni brak przez nich swojego państwa, co musiało kształtować u nich swoisty „kompleks niższości”, ale też tworzyć przeświadczenie, że gdziekolwiek się osiedlają muszą tworzyć własne społeczności i nie asymilować się z rdzenną ludnością,

 

5. polska gościnność i tolerancja, przejawiające się m.in. w przyjmowaniu u nas Żydów wyganianych onegdaj przez inne narody oraz nadanie Żydom szczególnych przywilejów, co u ich części zrodziło przekonanie, iż Polska może stać się ich drugą „ziemią obiecaną” – Judeopolonią i z tegoż powodu wielu Żydów było na arenie międzynarodowej przeciwne powstaniu państwa polskiego po I Wojnie Światowej,

 

6. zwycięstwo Polski nad bolszewikami w roku 1920, co uchroniło nie tylko naszą dopiero co odzyskaną niepodległość, ale też cały świat przed zalewem totalitarnego komunizmu a komunizm ma korzenie żydowskie (począwszy od K. Marksa) i w dużym stopniu realizował idee żydowskie zarówno – paradoksalnie – i religijne (m.in. chasydzkie), jak i syjonistyczne (nacjonalistyczne): „Oto żydzi w dziejach swego rozproszenia ile razy uzyskali jakąkolwiek przewagę czy to na tle życia ekonomicznego, czy pod względem wpływów politycznych, umiejąc się np. wkraść w łaski osób możnych, wyzyskiwali w niesamowity sposób tę władzę na korzyść własną, a dla uciemiężenia innych. Klasycznym przykładem pod tym względem może służyć epoka panowania bolszewizmu w Rosji. Wszak wiadomo, że bolszewizm jest tworem żydowskim, bolszewicy to żydzi, a rządy bolszewickie — to rządy żydowskie. Historia nie zna takich okrucieństw, jakich dopuszczają się rządy bolszewickie nad ludnością chrześcijańską". Powyższa opinia być może jest zbyt radykalna i odnosi się do sytuacji przedwojennej, gdzie faktycznie Rewolucja Francuska a szczególnie Bolszewicka i wszystko, co po niej nastąpiło ówcześnie było największym w dziejach ludobójstwem – sami bolszewicy wymordowali około 30 mln osób, w większości Chrześcijan i to oni byli prekursorami budowy obozów koncentracyjnych i gazowania więźniów… Ale prawdą jest, że kierownictwo bolszewików w większości stanowili Żydzi a np. plena KC przedwojennej Komunistycznej Partii Polski prowadzone były nader często w języku jidysz. Ponadto warto zdawać sobie sprawę, że wśród najwyższego kierownictwa marksistowskich, nazistowskich Niemiec zaskakująco wiele Niemców było żydowskiego pochodzenia, z wykonawcą „kwestii żydowskiej” Eichmannem na czele,

 

7. powojenna żydowska (izraelska) polityka historyczna, która miała kreować międzynarodowe przeświadczenie, iż tak naprawdę jedynymi ofiarami II Wojny Światowej byli Żydzi a z tragicznego i ludobójczego, dokonanego przez Niemców Holocaustu Żydów oni sami uczynili coś na kształt „Przedsiębiorstwa Holocaust”],

 

8. świadomość, że sam Holocaust Żydów niestety nie byłby możliwy do przeprowadzenia, gdyby nie pomoc Niemcom udzielana przez część samej społeczności żydowskiej, w tym prohitlerowskich sformalizowanych organizacji żydowskich w połączeniu z obojętnością wielu bogatych Żydów na innych kontynentach, w tym w USA,

 

9. wieloletnia – po uzyskaniu od Niemiec reparacji wojennych – międzynarodowa polityka żydowsko-niemiecka kłamliwie i odrażająco przypisująca Polakom winę lub współwinę za Holocaust,

 

10. nadmierna zachłanność wynikająca z umiłowania przez nich „złotego cielca”, czyli pieniądza i dążność syjonistów – zarządzających „Przedsiębiorstwem Holocaust” – do ciągłej realizacji procesu wyłudzania od innych nienależnych odszkodowań lub innych „darowizn”: od kilku dziesiątek lat takich reparacji żądają też bezprawnie od Polski, kłamliwie przypisując nam nawet współsprawstwo Holocaustu, nie mówiąc już o sloganie: „polskie obozy koncentracyjne”,

 

Zdaję sobie sprawę, iż z pewnością tych przyczyn antypolskości jest o wiele więcej. Zapewne w niejawnych „gabinetach cieni” są jeszcze bardziej skomplikowane, choć paradoksalnie może być całkiem odwrotnie i wystarczy tylko pokazać i ujawnić prawdę. Tylko tyle i aż tyle.

 

I taką prawdę chciał umieścić w swoim artykule autor "100 lat agresji żydowskiej na Polskę". Żałuję jedynie, że zbyt powierzchowna to analiza, choć prawdziwa, ale nie dotyka sedna sprawy, czyli budowy przez Żydów Nowego Porządku Światowego. Ja wiem, że niby są to spiskowe teorie dziejów, ale przecież cała historia jest wielkim spiskiem różnych sił, gdzie podejmowane były ostateczne decyzje dotyczące tego czy ma wybuchnąć wojna czy ma być kryzys, kogo trzeba zniszczyć i dlaczego...

 

Wracając jednak do artykułu. Autor pomija też fakt, że dzisiaj aż około 90% Żydów to syjoniści pochodzenia chazarskiego. W większości są to tzw. Żydzi aszkenazyjscy, którzy pochodzą bezpośrednio z Chazarii, czyli są to ludzie o korzeniach Ugrofińskich lub Mongolsko – Tureckich a powszechnie uważanych za Żydów z cywilizacji turańskiej, których dość łatwo zidentyfikować. Lud ten przyjął judaizm jako religię obowiązującą a dziś jego potomkowie tworzą właśnie Żydów aszkenazyjskich będących ostatnim i zagubionym plemieniem żydowskim. Bardzo ciekawym jest to, że przez wieki ta prawda była przez Żydów ukrywana natomiast dzisiaj jest też wiele informacji o Chazarach nawet w Wikipewdii, choć oczywiście znajdują się tam rażące przekłamania [3]. W krajach Europy Wschodniej i Centralnej syjonistyczni Chazarzy stanowią nawet 95% populacji żydowskiej. Są oni etnicznie inni niż tzw. Żydzi sefardyjscy czyli potomkowie faktycznych Żydów z Judei.

 

]]>]]>

W części pierwszej notek zaprezentowałem pogląd autora, który odnosi się do faktycznych prób Żydów zbudowania na terenie Polski tzw. Judeopolonii (państwa żydowskiego w państwie polskim) [4] oraz omawia znaczenie tej idei dla samych Żydów, ale i dla niepodległości Polski. Tłem tych wydarzeń są działania Żydów zmierzających do zbudowania tej Judeopolonii w czasie I, II WŚ i po II WŚ, przy czym najpierw (około 1914 roku) chcieli takie państwo zbudować w ramach współpracy z Niemcami, ale gdy Niemcy przegrały wojnę wybrali tym razem protektorat moskiewski a później komunistyczny poprzez stworzenie tzw. Polski Ludowej a dziś reprezentującej elity III RP.

 

W powyższym kontekście należy jednak wspomnieć, że różne grupy syjonistycznych Żydów były w tej kwestii podzielone.

 

Jedni faktycznie chcieli tej Judeopolonii na terenach należących do Polski a drudzy uważali, że ważniejsze jest zbudowanie własnego państwa - dzisiejszego Izraela.

 

Wydawać by się mogło, że po powstaniu Izraela Żydzi winni porzucić chęć przejęcia Polski dla siebie. Nic bardziej błędnego: Judeopolonia de facto powoli przejmowała Polskę po II WŚ i to zarówno podczas "komuny" jak i w III RP, przy czym została zmieniona strategia Żydów dążących do podporządkowania sobie naszego narodu.

 

O ile jeszcze podczas I WŚ i tuż po niej Żydzi oficjalnie dążyli do Judepopolonii, to już przez ostatnie 75-85 lat zaniechali takich działań na rzecz nieoficjalnego zagarnięcia Polski. Dzieje się to do dzisiaj, gdzie Żydzi po prostu starają się mieć znaczący wpływ na rządzenie w Polsce i podejmowane przez nią decyzje a ponadto dążą do uzależnienia finansowego Polski przez kapitał bankowo-żydowski i żydowskie przedsiębiorstwa. Do tego dochodzi też cały czas obwinianie Polski za Holocaust Żydów, co jest kolejną ich hipokryzją, ale przecież "Przedsiębiorstwo Holocaust" musi trwać i musi zdobywać środki ekonomiczno-finansowe aby się rozwijać. I ich celem jest teraz Polska, gdzie poprzez ustawę 447 chcą nas ograbić na kwotę około 300 mld USD.

 

Widzimy więc, że tak naprawdę Żydzi z różnych grup połączyli się i stworzyli zarówno swój Izrael, jak i po części Judepolonię. Warto też powiedzieć, że np. KOR (Komitet Obrony Robotników) liderowo był przede wszystkim żydowski, podobnie jak lewacki ROAD (Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna) a przy Okrągłym Stole po obydwu stronach "porozumienia" było aż 70% Żydów a tylko 30% Polaków.

 

Zresztą same podwaliny komunistycznego ustroju stworzone zostały przez Żyda Karola Marksa a wśród liderów ruchu komunistycznego przeważali Żydzi. Podobnie też było zaraz po II Wojnie Światowej, gdzie żydo-komuna krwawo wprowadzała w Polsce tenże komunizm. J. Stalin doskonale znał Polaków i Żydów i wiedział, że Żydzi nie są przychylni naszemu krajowi więc wykorzystał ich do spacyfikowania Polski i Polaków, co się z nawiązką udało i trwa na krętych ścieżkach naszej historii do dzisiaj.

 

W tym obszarze warto też wspomnieć, że przedwojenna Komunistyczna Partia Polski (KPP) była skrajnie przeciwna naszej niepodległości i chciała przyłączyć Polskę jako republikę w ramach ZSRR. Nie wiem też na ile Polacy sobie zdają sprawę, iż tzw. plena KPP przed wojną odbywały się w większości w języku Jidisz a samo to ugrupowanie przez Polaków uważane było za zdradliwe wobec naszej ojczyzny.

 

Polacy też nie mają wiedzy jak haniebnie Żydzi witali zarówno Niemców jak i Rosjan w latach 1939-1942 (zanim Niemcy uruchomili "ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej"). Łuki triumfalne po wejściu do Polski Sowietów we wrześniu 1939 roku to dla Polaków było koszmarem, bowiem Żydzi masowo enuncjowały Polków władzom sowieckim, ale też niemieckim. Słynny łuk triumfalny ze swastyką i sierpem i młotem było kwintesencją radości Żydów z faktu, iż polski naród zostanie zmieciony z powierzchni krajów Europy.

 

Nasza wiedza jest też nikła w obszarze niszczenia/mordowania przez bojówki żydowskie Polaków. Działo się tak w Grodnie, Rohatyniu, Łucku, Tyszowicach, Szczebrzeszynie, Przebrażu, Kołomyi, Lubomlu, Kownie i wielu innych [5]. Żydzi też tworzyli po prostu grupy kryminalistów, których celem byłą kradzież i mordowanie Polaków.

 

 

[1] Wykorzystano materiały z: ]]>http://www.polishclub.org/2018/06/20/to-moze-nie-byc-przypadkiem-ze-antagonizm-antyzydowski-znajduje-sie-prawie-wszedzie-tam-gdzie-wspolistnieja-zydzi-i-nie-zydzi/]]>

[2] ]]>https://www.salon24.pl/newsroom/1001348,adl-polowa-polakow-to-antysemici-amerykanscy-zydzi-przedstawili-wyniki-badan]]>

[3] ]]>https://pl.wikipedia.org/wiki/Chazarowie]]> (o Chazarach będę pisał w odrębnej notce)

[4] O Judeopolonii będę pisał w oddzielnej notce, bo temat jest ciekawy a materiałów do przeczytania na tyle dużo, że zajmie mi to trochę czasu)

[5] Polecam lekturę na ten temat notek blogera "Aleszum", wystarczy w przeglądarkę wpisać nick i wtedy mamy cały przekrój opartych na faktach felietonów Pana Aleksandra.

 

Koniec części czwartej. Dalsze osobiste odniesienie do artykułu przedstawię w kolejnej części.

 

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...

© Krzysztof Jaworucki (krzysztofjaw)

]]>http://krzysztofjaw.blogspot.com/]]>

kjahog@gmail.com

4
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.8 (13 głosów)

Komentarze

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika kontrik nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

 "Przedstawiony artykuł jest bardzo merytoryczny i metodologicznie poprawny historycznie".

Nie ma to jak pisać pod tezę i jeszcze twierdzić, że jakieś absurdalne spiski z mapą trwają do dziś itp.

 

 "wcześniejsze wieki, gdzie Żydzi stopniowo zdobywali Polskę"

Chcieć - to niejeden chciał ale jakoś im nie poszło. Do tego niektórzy chcieli emancypacji a inni spokojnie żyć a nawet zarabiać zamiast być gorszym sortem obwinianym o bycie gorszym sortem. Nie tak fajnie być popychadłem i nie tak fajnie być dumnym z historii, w której uciskano innych.

 

 

"Niestety winę za to oddawanie Polski pierwotnie ponosi nasz król Kazimierz Wielki"

Aha. Dobrze, że nie Jahwe. Odkąd rozszerzenie statutu kaliskiego, w istocie legalizację oznacza jakieś "sprowadzanie"? Pozwolenie na osadnictwo to przyczynienie się do oddania homogenicznego, rasowo czystego kraju nosicieli świętych genów? Tak jak Pan Jezus ma w Biblii napisane? A mógł zabić!

 

 

 "nadał im przywileje/prawa, których nigdzie nie mieli - od umożliwienia przez nich posiadania majątków ziemskich i nieruchomości aż do tworzenia odrębnych etnicznie zbiorowości żydowskich mających niejako swoją autonomię".

Cooo? Wot, historycy z internetu. Ale po co sprawdzać?

A w ogóle- to skandal, że ktoś chce mieszkać we własnym domu a nawet w dzielnicy ze swoimi? Tak to chyba i dzisiejsza Polonia przejmuje spiskowo obce kraje.

 

 

 "To był wielki błąd. Czy są nam za to wdzięczni? Niestety nie a to jest smutne"

Nie dziekują co pięć minut, tylko w wybranych materiałach czy artykułach? Znaczy są niewdzięczni. Tak napisano w interneci. Dzisiejszy żyd amerykański też ma wielbić Polaka z internetu, bo to najszlachetniejszy patriota i to on przygarnia i broni żydów. A skoro niewdzieczni, to mamy prawo ich nie lubić a nawet gonić. A skoro tak, to co tam jakiś antysemityzm, to przecież zasługa. Żydy są niewdzieczne i basta. No nie to, co Polacy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vote up!
6
Vote down!
-8

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1610170

 "Goje (nie-Żydzi) według dużej części Żydów i ich Talmudu nie zasługują na to, by być człowiekiem z duszą i są przez nich traktowani jeszcze gorzej niż zwierzęta. Żydzi np. mieli duży pływ na nasze powstania podczas zborów"

Tak napisano w internecie. Żydy traktują innych gorzej niż zwierzęta- podcinaja im gardla, walą prądem, polują po lasach, jedzą ich mieso, piją mleko zaplanowanych matek a ze skór robią ubrania. Ale że traktują gorzej, to jeszcze znęcają się.

niejaki międlar twierdzi, że żyd musi kierować się talmudem, inaczej by nie był żydem a skoro tak, to przecież musi szkodzić gojom, bo na tym to polega. Nie bądź jak międlar. 

 

Faktycznie Żydzi uczestniczyli w wielu konfliktach zbrojnych. Ale jak wskazac, że byli i po polskiej stronie, to oczywiście odpowiedzią będzie "żydy za zawsze po obu stronach", nie to co Polacy, oni tak specjalnie spiskują, wiem bo wyczytałem w internecie. Pewnie taki żyd to nawet Polakiem nie może być ani sympatyzowac, bo mu ten talmud zabrania. No i żydy walczyły za hitlera bo ze za Polskę, to widać nieistotny szczegół, to znani niewdzięcznicy przeciez. Jakże im za to dziekować czy za ś kolejek dobrego, skoro żyd zawsze zły i spiskuje a co tego niewdzieczny? Skoro niewdzieczny, to wiadomo.
 

Vote up!
7
Vote down!
-6

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1610174

Muszę jednak - z całym szacunkiem - poprosić Pana o pomoc w dyskusji ze mną jakiegoś doradcy, który zacznie podważać fakty historyczne i fakty obecne. Szanowny Pan nie daje po prostu rady, ale jak można podważać prawdę historyczną? Po prostu nie da się i to by było na tyle. 

Pozdrawiam i dziękuję za "pałę", która świadczy jedynie o tym, że trafiłem w czuły punkt.

Vote up!
11
Vote down!
-1

krzysztofjaw

#1610200

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika kontrik nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Fakty historyczne xD

No litosci, ktoś to podejrzy i wrzuci na grupy beki z szurów. To tylko historyjka.

A pały nie było ale co tam szczegóły, liczy się narracja.

Vote up!
6
Vote down!
-9

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1610211

Nie dziw sie Krzysztofie, @kontrik jest talmudycznym, kabalistycznym żydem. Trudno oczekiwać, by pisał prawdę o własnych ziomalach. Nie przejmuj się też, że przykleją Ci łatkę antysemity. To określenie jest zdezawulowane, nic nie znaczy poza nienawiścią do gojów. Klucz wytrych przestaje działać i myślę, że na jego miejsce wymyślą czosnki coś nowego. Przemysł pogardy do Polski jeszcze trwa i się nie skończył.

Vote up!
2
Vote down!
-2

...

#1610300

Nie boję sie oskarżeń o "antysemityzm" bo tak naprawdę piszę prawdę. Ale Żydom to przeszkadza. 

Pozdrawiam

Vote up!
4
Vote down!
-1

krzysztofjaw

#1610308

Odwaliłeś kawał dobrej roboty, przekazałeś wiele przemyśleń i informacji. Ktoś jednak tego nie docenił i aż się spocił wymachując pałą jak krewki ZOMOwiec.

Vote up!
11
Vote down!
-2

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny , wobec rządu tylko wtedy , gdy na to zasługuje . Mark Twain

#1610181

Ogromnie dziękuję za wsparcie, bo temat jest wrażliwy i zapewne znów okrzyknięty zostanę "antysemitą" choć pokazuję prawdę. A jeżeli ktoś ma inne zdanie to chciałbym aby było merytoryczne. 

Pozdrawiam serdecznie

Vote up!
9
Vote down!
0

krzysztofjaw

#1610201

A jak się czyta mój tekst? Nie jest zbyt długi? Bo ja już nie wiem czy mam pisać tylko krótkie slogany czy jednak dłuższe teksty. Mam wiele e-maili, gdzie moi czytelnicy wskazują mi na zbytnią obszerność moich tekstów, ale są też głosy, że piszę za mało faktograficznie. Posty mają swój urok i nie są objętościowo zbyt długie. Z tego też powodu myślę o napisaniu książki o relacjach żydowsko-polskich, trochę inaczej niż świetna E. Kurek. Podczas tytanicznej pracy nad tekstami Talmudu odkryłem wiele książek na ten temat, też w wersji angielskiej. Niestety nie znam hebrajskiego ani jidisz a opierać się mogę jedynie na tłumaczeniach wierząc, że oddają teksty Talmudu prawdziwie. 

Studiując te treści Talmudu stwierdzam z całą odpowiedzialnością, że ta 12 tomowa księga jest najbardziej szowinistyczną z jaką miałem kiedykolwiek do czynienia. 

Pozdrawiam

Vote up!
9
Vote down!
0

krzysztofjaw

#1610219

Twoje teksty są ciekawe i jako takie nie są nudne, ani zbyt długie. Czytaniem samych tytułów nie zdobywa się wiedzy. Autor artykułu poświęca dużo czasu po to, aby zaoszczędzić go swoim czytelnikom, a czytelnicy przeważnie to doceniają. Kiedyś, już dosyć dawno temu czytałem jakiś tekst, w  którym było napisane, że ktoś (goj) kto poznał Talmud powinien zginąć. Nie jest to jednak dla nich łatwe do wykonania, ponieważ dzisiaj bardzo wielu księży i "zwykłych" goi przeczytało te księgi "od deski do deski".

Trzym sie

Vote up!
3
Vote down!
0

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny , wobec rządu tylko wtedy , gdy na to zasługuje . Mark Twain

#1610249

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika kontrik nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

 "nigdy Żydów nie zrozumiemy. To dwa inne światy, dlatego tak często Żydzi byli wypędzani"

No tak, taki eufemizm musi być prawdą. Oczywiście wypędzenia mają też udowadniać, że te żydy to jednak złe. Nie działa to tak  w przypadku wypędzeń i prześladowań innych grup, np. Polaków. 

 

 "To nie jest przypadkiem, że antagonizm antyżydowski znajduje się prawie wszędzie tam, gdzie współistnieją Żydzi i nie-żydzi (goje)".

Banał cieszący antysemitów, bo zrzucający odpowiedzialność za antysemityzm na samych Żydów. No odkrycie millenium. Antypolonizmu też nie ma bez istnienia Polaków. To, że różne mity jednoczą społeczeństwo, nie jest nowym odkryciem. W przypadku Żydów obserwowaliśmy sprawne przekucie martyrologii i poczucia zagrożenia na rzecz jedności i obrony. Coś, czego czarnowidzko- martylologiczno- jojcząca polska prawica nie potrafi. Podobnie wykorzystywanie "antagonizmu" widzimy na Ukrainie. Ale do rzeczy: Autor sugeruje jasno, że Żydy same są temu winne. Dowód? A po co, antysemitom nie trzeba.

No to sprawdzam: czy wypędzenia Żydów za Hitlera to wina Żydów? Może jeszcze sami się zagazowali w obozach?

Vote up!
7
Vote down!
-10

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1610193

Pan znów żartuje. Holocaust Żydów nie mógłby się odbyć bez współpracy samych Żydów o czym mówiła żydowska pisarka Anna Arendt. 

Pzdr

Vote up!
12
Vote down!
0

krzysztofjaw

#1610203

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika kontrik nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Co to ma znaczyć? Żydy same są sobie winne? A z tego przykładu ma wynikać, że wypędzenia były słuszne i do tego z powodu wrodzonych złych cech wszystkich Żydów? 

 

Pokazałem jasno, że ten przypadek nie pasuje. Nie wybielam Hitlera.

 

Coś tu wypada sprecyzować.

 

(Tylko po co? Każdy wie, że żydy są złe, niewdzięczne i im się należało, odpowiedzialnoścoą zbiorową, tak napisano w necie a teraz udowadnia to dzielnie niezrównany Krzysztofjaw. Każdy antysemit wykuje na pamięć "47 razy w ciągu 1000 lat" choć nie będzie wiedział, ile razy to jego ziomków wypędzano i dlaczego ).

 

Vote up!
6
Vote down!
-8

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1610210

Oświeć mnie. Gdzie wypędzano Polaków?

Pzdr

Vote up!
9
Vote down!
-1

krzysztofjaw

#1610220

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika kontrik został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Niemal podczas każdej wojny, przecież cywile też cierpią, nie tylko jeńców się przegania.

Ostatnio to z Kresów w ramach "repatriacji".

Wcześniej, prócz sowieta, to i Niemcy wypędzali.

Podejrzewam też, że niektórzy zostawali, spiskowali a nawet zmieniali nazwiska!

A 2+2=4

 

Vote up!
4
Vote down!
-9

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1610222

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika kontrik został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Ok porównanie 

Kazimierz Wielki do niemal teraz z niewdzięcznymi żydami, które nie dziękują za wielowiekową opiekę Autorowi. Mi też żaden żyd nie podziękował od kilku miesięcy.

 

Czy chrześcijanie dziękują za to, że ich nie wyrżnięto w imperium osmańskim, od Osmana I do końca imperium ottomańskiego?

A to niewdzięcznicy. I jeszcze chcieli mieć swój dom na własność i swobodę religijną? A przecież nieraz ich rżnięto i przeganiano.

Niewdziecznicy

 

Vote up!
5
Vote down!
-10

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1610223

Żydzi dlatego byli wypędzani, bo zawsze byli agresywni wobec życzliwych im narodów, tak jak Polacy, którzy okazali im swoją gościnność i przyjęli ich do swojego kraju!!!

Żydzi zawsze podejmowali próby, niestety udane rozsadzenia tych gościnnych państw od środka! Podporządkowanie sobie gościnnego narodu, ograbienie go z wszelkich dóbr to ich stara metoda niszczenia innych nacji!

Najlepszym przykładem jest teraz Polska atakowana haniebnie, kłamliwie i agresywnie i ograbiana przez Żydów!

Jeśli chodzi o II wojnę światową to są dowody i dokumenty, że bogaci Żydzi mieli umowę z Hitlerem i jeszcze przed wojną, za pieniądze Hitler pozwoli ok 50.000 Żydów wyjechać do Azji i  osiedlić się w okolicach Palestyny, tworząc tam zalążki państwa Izrael! Jest to dokładnie opisane i nie wie, ten kto tego nie chce wiedzieć!

A obecnie Żydzi prowadzą nikczemną, kłamliwą i agresywną politykę wobec gościnnej Polski i Polaków, zakłamując prawdę m.in. o wydarzeniach II wojny światowej, w tym zbrodni niemieckiej w Jedwabnem, na ok. 400 Żydach, blokując ujawnienie tej prawdy, opisanej w książce W. Sumlińskiego, Budzyńskiego i dr E. Kurek!

Udało im się zastraszyć lub podporządkować nawet kurię polskiego kościoła katolickiego!

W świetle powyższego nic dziwnego, że Żydzi byli wypędzani 47 razy z różnych państw na całym świecie! Na co zasługują ludzie - zaproszeni goście, którzy opluwają, kłamią, agresywnie zastraszają gościnnych gospodarzy i jeszcze próbują ich okraść!

Tak, wasze właściwe miejscy agresywni kłamcy i grabieżcy to Izrael i tam jedźcie i plujcie jadem, pomawiajcie oraz okradajcie mieszkańców Izraela - tam wasze miejsce, nie tu, wśród łagodnych, uprzejmych i gościnnych Polaków!

Wracać do siebie, do domu, tam wasze miejsce!

 

Vote up!
11
Vote down!
-2

Tantum nudam veritatem

#1610235

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika kontrik został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

No niezbyt przez to, że zawsze i wszędzie byli agresywni. Jako widoczna mniejszość raczej nie marzyli o tym, choć były i powstania antyrzymskie, powstanie w getcie, obozach, PW. To nie był powód Marca '68 albo czystek Stalina. Może to echo słów Hitlera z 1933., że robi to, co Kościół, który sam określił żydów niebezpiecznymi? Niestety, to coś w rodzaju zwalania winy na ofiarę, że skoro wypędzano, to widać to takie złe ludzie były i wszystkim się należało.

Podobnie brzmi to rozsadzanie i podporządkowane krajów przez majątek, tak też było w propagandzie nazistowskiej. Z rozsadzaniem Araby oskarżają bardziej ich o zepsucie, pornografię. A przejąć to może i przejęli dwór kagana chazarskiego.

Umowa "Haavara" to znana rzecz, lecz w niczym nie zaprzeczająca prześladowaniom. Polska też wspierała emigrację a nawet wiecej, sprzedaż broni i szkolenie bojowników. Jakoś nie każdy mógł się załapać, więc może ten Adolf jednak był niedobry a i wolał Arabów. Oryginalny pogląd wyłożył nam Krzysztofjaw, odważnymi słowami o żydowskim pasożycie, który zadba o siebie tak, że nawet z wrogiem się dogada (przy okazji zakwestionował holocaust).

W Jedwabnem udowodniono udział Polaków, niedokładnie znany jest poziom niemieckiej inspiracji i sprawstwa kierowniczego. Ekshumacja niewiele może pomóc. Wątpliwości powinny działać na korzyść oskarżonego. To symbol, nie da się wybielić i ściągnąć odium, gdy już dawno pomówiono Polaków o kilkaset innych pogromów.

O, 47 wypędzeń. Sam jakoś nie mogę się nauczyć ich na pamięć. Ale chyba nie zawierają chińskiego wypędzenia z czasów przed powstaniem Polski? Wypędzeń było znacznie więcej, więc może promować liczbę 447? 

Aha, no i z Żydami do Izraela też jest problem. Wygrane wojny nie legitymizują wszystkiego, i tam powinny być lepsze standardy w traktowaniu innych. Nie każdy Żyd czy żyd zresztą zechce tam zamieszkać. 

 

 

Vote up!
2
Vote down!
-6

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1610244

CYTUJĘ  kontrika: "W Jedwabnem udowodniono udział Polaków, niedokładnie znany jest poziom niemieckiej inspiracji i sprawstwa kierowniczego."

W archiwach niemieckich są dokumenty kto co i kogo!

Dobrze o tym wiesz a ściemniasz do entej potęgi!

PS

Przestań kłamać kontrik!

https://stopsyjonizmowi.files.wordpress.com/2012/09/c5bcydzi-przestac584cie-kc582amac487-stanisc582aw-witkowski.pdf

(...) Zbrodnia w Jedwabnem, w 1941 roku na terenie okupowanej przez Niemców Polski, została dokonana przez Niemców, z ich inicjatywy i pod ich całkowitą kontrolą, jak tysiące podobnych zbrodni niemieckich w Polsce i bez jakiegokolwiek udziału sprawczego jakiegokolwiek Polaka.

Jest rzeczą fizycznie niemożliwą, aby w spowitej terrorem okupowanej Polsce, gdzie na przykład chociażby tylko za samo posiadanie odbiornika radiowego, można było stracić życie w więzieniu, aby polska cywilna ludność miasteczka mogła mieć przy sobie broń, miotacze ognia czy też mogła zorganizować i przeprowadzić na własną rękę jakąkolwiek akcję zbrojną czy pacyfikacyjną bez wiedzy i kontroli Niemców. Osoba propagująca takie absurdy wystawia tylko świadectwo albo o poziomie swojej wiedzy albo wręcz o złej woli lub też o chęci fałszowania historii z sobie tylko wiadomych pobudek i powodów (...).

(...) Naród polski, szkalowany dzisiaj i perfidnie oskarżany przez niektóre “autorytety”, “gazety”, “opracowania naukowe”, przez niektórych “historyków” i “dziennikarzy” (oraz przez gumowe oko)  o zbrodnie które popełnił bądź niemiecki, bądź sowiecki, bądź wreszcie zwyrodniały i przestępczy, rodzimy komunistyczny okupant, naród ten w czasie II wojny światowej poniósł największe ze wszystkich narodów i państw straty biologiczne (na każdy tysiąc mieszkańców zamordowano lub zginęło 220 osób), materialne (ponad 16,9 mld dolarów) i kulturowe (2/5 dóbr kulturalnych Polski zostało całkowicie zniszczonych, pozostałe 2/5 zrabowanych przez obu okupantów) (...).

(...) Według niedokończonego śledztwa Instytutu Pamięci Narodowej sprawcą i wykonawcą zbrodni w Jedwabnem, tak jak i w sąsiednich okolicach był oddział Einsatzkomando SS Zichenau-Schröttersburg (Ciechanów – Płock), który to oddział otrzymał rozkaz przeprowadzenia “czystki” w Łomżyńskiem. ( I NA TO SĄ DOKUMENTY W ARCHIWACH NIEMIECKIC!!! ) Dowódcą tego oddziału był urodzony 12 sierpnia 1911 roku w Strassburgu, w Alzacji Hauptsturmführer SS Hermann Schaper, (członek SS nr 3484) a późniejszy komisarz policji kryminalnej III Rzeszy, który wsławił sie okrucieństwem w dowodzeniu i braniu udziału w egzekucjach ludności zarówno żydowskiej jak i polskiej w Wiźnie, Wąsoszy, Radziłowie, Jedwabnym, Łomży, Tykocinie , Rutkach, Piątnicy, Zambrowie, na terenach Związku Radzieckiego i gdzie indziej.

Ukrywający się pod zmienionym nazwiskiem po wojnie w Niemczech został wreszcie w “procesie gestapo” w roku 1976 postawiony przed sądem w mieście Giessen w Hesji którego werdykt stwierdził ostatecznie, że Schaper oraz czterech innych członków komando SS Zichenau- -Schröttersburg winni są “współudziału w mordzie na Polakach i Żydach” na terenie wiosek i miasteczek powiatu łomżyńskiego. Wyrok sześciu lat więzienia został niestety odrzucony z powodu złego stanu zdrowia oskarżonego, po apelacji adwokata Schapera przez następną instancję Trybunału Federalnego w Karlsruhe.

Również i późniejsza próba śledztwa Instytutu Pamęci Narodowej, łącznie z przesłuchaniem SS-mana w 2002 roku w Niemczech przez prokuratora Komsji Rejonowej IPN w Białymstoku Radosława Ignatiewa, utknęła w martwym punkcie z powodu zaprzeczania winy i złego stanu zdrowia oskarżonego.

SS Hermann Schaper zmarł, mając lat dziewięćdziesiąt kilka lat, nie ukarany za swoje zbrodnie i dożywając spokojnie swojego życia w Niemczech, jak tysiące jemu podobnych zbrodniarzy niemieckich (...).

http://solidarni2010.pl/16425-jedwabne-hieronima-wilczewska---swiadek-historii---z-archiwum.html

Vote up!
8
Vote down!
0

casium

#1610319

Nie kłamię, tylko wyciągam mniej jednoznaczne wnioski niż choćby IPN, który stwierdza że niemiecka inspiracja nie przeszła w niemieckie współsprawstwo, więc byłoby to bardziej inspiracja i przyzwolenie. Co i tak nie zmienia faktu o rzeczywistych wykonawcach zbrodni a sam się wolałbym ich nie wybielać ani nie ręczyć za nich. Zapieranie się, że jakikolwiek Polak mógłby zabić Żyda, jest niemoralną głupotą i kiepską taktyką obrony.

Gratuluję źródeł wiedzy, czyli szurstronek. Wariatkowo też będzie kluczową opinią eksperta o ciężarze dowodowym większym niż śledztwo IPN? Co tam, że nie znaleziono dowodów skoro jakiś szur twierdzi, że widział dokumenty w archiwach.

 

"bez jakiegokolwiek udziału sprawczego jakiegokolwiek Polaka"

No jasne, Polaków pewnie wysiedlono a SS  przebrało się za wieśniaków a może to jeszcze żydy byly? A za kolaborację i szmalcownictwo to karano Chińczykow i strzelano do puszek? Dziś też Polacy kochają Żydów tak jak Pan Jezus przykazał? Nie było nawet jednego zbrodniarza? Nawiasem mówiąc obywatele polscy mieli najróżniejsze pochodzenie i wyznanie a za zbrodnie i tak odpowiada również państwo niemieckie.

 

Vote up!
3
Vote down!
-4

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1610329

Postanowienie o umorzeniu śledztwa:

http://iddd.de/JedwabneBeschluss2003.pdf

Vote up!
1
Vote down!
0

AgnieszkaS

#1610387

Ta umowa, o której Pni pisze to tzw. Umowa z Haavara ( hebrajski : ָה הַעֲבָרָה Translit. : heskem haavara Przetłumaczone : „umowa transferowa”). Była umową między nazistowskimi Niemcami a syjonistycznymi niemieckimi Żydami podpisana 25 sierpnia 1933 r. Umowa została sfinalizowana po trzech miesiącach rozmów Syjonistycznej Federacji Niemiec , Banku Anglo-Palestyna (na mocy dyrektywa Agencji Żydowskiej ) i władz gospodarczych nazistowskich Niemiec. Był to główny czynnik umożliwiający migrację około 60 000 niemieckich Żydów do Palestyny ​​w latach 1933–1939. 

Porozumienie umożliwiło Żydom uciekającym przed prześladowaniami w ramach nowego nazistowskiego reżimu przeniesienie części swoich aktywów do brytyjskiej obowiązkowej Palestyny. Emigranci sprzedali swoje aktywa w Niemczech, aby zapłacić za niezbędne towary (wyprodukowane w Niemczech) wysłane do obowiązkowej Palestyny. Porozumienie było wówczas kontrowersyjne i było krytykowane przez wielu żydowskich przywódców zarówno w ruchu syjonistycznym (takich jak rewizjonistyczny przywódca syjonistyczny Ze'ev Jabotinsky ), jak i poza nim, a także przez członków NSDAP oraz członkowie niemieckiego społeczeństwa.  Dla niemieckich Żydów porozumienie oferowało sposób na opuszczenie coraz bardziej wrogiego środowiska w Niemczech; dla Yishuv , nowej społeczności żydowskiej w Palestynie, oferował dostęp zarówno do pracy dla imigrantów, jak i wsparcia gospodarczego; dla Niemców ułatwiał emigrację niemieckich Żydów, przerywając antynazistowski bojkot z 1933 r. , który cieszył się masowym poparciem europejskich Żydów i był uważany przez państwo niemieckie za potencjalne zagrożenie dla niemieckiej gospodarki. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Haavara_Agreement

Vote up!
8
Vote down!
0

krzysztofjaw

#1610246

Trolla i zadaniowca nie przekonasz, on tutaj ma zadanie by ochraniać wizerunek pejsatych, bo rzeczą nie normalną jest by w prawie każdym komentarzu bronił pejsatych, tak postępuje tylko zadaniowiec.

Pozdrawiam

Vote up!
10
Vote down!
-2

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1610224

- jak ktokolwiek powie o nich coś niegatywnego ?

Odpowiedź jest arcyboleśnie prosta - to ich podstępna taktyka obronna !!!

Otumaniają i znieczulają swoją przyszłą ofiarę sącząc jej jad do środka serca i waląc w głowę innych pałą o nazwie antysemityzm przy wstydliwym paraliżu gapiów całego świata.

Gang garbatych nosów czuje swoją misję dziejową i wyższy, wspólny cel w działaniu.
Dlatego są tak bezwzględni i skuteczni. W końcu po prawdopodobnie ich zabójstwie J.F. Kenedyego opanowali USA i zdobyli broń atomową którą wcześniej wykradli USA dla Rosji (sprawa Żydów Rosenbergów)

A tu dwa słowa na temat Żydów Benjamina Franklina - założyciela Stanów Zjednoczonych.
[ tłumaczenie z oryginału ]

" Istnieje poważne zagrożenie dla USA. Tym zagrożeniem jest Żyd, gdyż w każdym kraju, gdzie Żydzi się osiedlili, doprowadzili do obniżenia poziomu moralności i handlowej uczciwości. Trzymają się na uboczu, nieprzystosowani. Próbują zniszczyć inne narody od strony finansowej, jak to było w przypadku Hiszpanii i Portugalii. Przez ponad 1700 lat uskarżali się na swój nieszczęsny los, mianowicie na to, że zostali wygnani ze swej ziemi, ale, proszę panów, gdyby cywilizowany świat oddał im dzisiaj z powrotem Palestynę, to natychmiast znaleźliby powód, żeby tam nie powrócić. Dlaczego? Ponieważ są wampirami, żyją z innych . Nie potrafią sami siebie utrzymać: muszą żyć z chrześcijan lub z innych ludzi, którzy nie przynależą do ich rasy. Jeżeli nie zostaną wyrzuceni ze Stanów Zjednoczonych na mocy konstytucji na okres co najmniej stu lat, to jeszcze napłyną do naszego kraju w takiej liczbie, że zaczną tu rządzić i zniszczą nas przez zmianę formy naszego rządu za którą my Amerykanie przelewaliśmy krew i poświęcaliśmy nasze życie, dobytek i wolność osobistą. Jeżeli Żydzi nie zostaną wykluczeni z USA, to w ciągu dwudziestu lat nasze dzieci będą pracować w polu, aby ich wyżywić, podczas gdy oni będą z zadowoleniem zacierać ręce w swoich bankach. Ostrzegam was ponownie, jeśli nie wykluczycie [stąd] Żydów na zawsze, wasze dzieci i dzieci waszych dzieci będą was przeklinać w swoich pacierzach. Ideały Żydów nie są ideałami Amerykanów, i chociaż żyją oni wśród nas od pokoleń, to ta hiena nie jest w stanie zmienić swojej skóry. Oni zagrażają naszym instytucjom, zatem powinni zostać wykluczeni stąd przez konstytucję."

źródło : Benjamin Franklin o zagrożeniu dla USA

PS- podejrzewam że to oni tak atakują w naszym kraju Kościół Katolicki i podburzają terrorystów do podkładania bomb pod kościoły na całym świecie. Stąd i te bestialskie morderstwa księży którzy dla Żydów są szczególnymi wrogami bo nijako wypychają ich żydowską wiarę. Takie wnioski można wyciągnąć z wydarzeń z ostanich lat.

Vote up!
9
Vote down!
-2

Motto na dziś: "Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć".

#1610228

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika kontrik został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Oy vey, Franklin prophecy

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Franklin_Prophecy

Znana fałszywka

Vote up!
4
Vote down!
-8

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1610247

- obydwaj chcieli Żydom "pomóc" tylko oni się na tym nie poznali.

Fałszywką lub celową manipulacją jak w tym przypadku są bardzo często "informacje" w Wikipedii co już wielokrotnie udowodniono.

Żydzi po zamordowaniu Jezusa w bestialski sposób też rozprowadzali plotki że Jezus był Żydem i że niby pochodził z ich nacji. To tak dla zmylenia innych aby myśleli że oni zamordowali "swojego".

Uwolnili badytę Barabasza co i dziś żydowskie Sądy robią w Polsce pod patronatem ich rodaczki Pani M.Gersdorf prezes Sądu Najwyższego a zamordowali sprawiedliwego i uczciwewgo Jezusa w obawie o utratę zysków z danin i władzy.

Jezus wręcz przestrzegał przed żydowskimi faryzeuszami Jezus brzydził się i potępił „faryzeizm,” stąd słowa: „Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, węże, pokolenie żmij.” Nie uznawał żydowskiego Talmudu. Jezus był synem Bożym i Galilejczykiem używał języka aramejskiego.

Chciałeś to masz trochę prawdy którą wielu chce zakrzyczeć gebelsowskimi łgarstwami.

Dziś jedynym wyjściem dla ocelenia świata jest usunięcie z Kongresu USA Żydów i ich popleczników bo to oni tak destabilizują cały świat i są inspiratorami niebywale beszczelnego ataku na Prezydenta Stanów Zjednoczonych - Pana D.Trumpa.

Muszą w tym celu zacząć współpracować ze sobą wszystkie narody świata zamieszkujące USA aby Żydów usunąć z Kongresu Stanów Zjednoczonych.

Całą kadencję go nękają i oskarżają o różne rzeczy jak u nas robiła to w stosunku do Prezydenta L.Kaczyńskiego i dalej robi totalna żydo-bolszewia w Sejmie RP.

Podejrzewam że to oni zamordowali Prezydenta USA J.F.Kenedyego jak i w tym samym celu zorganizowali zaplanowana katastrofę Tupolewa w Smoleńsku.

Chciwość na władzę i pieniądze zaślepia im rozum i ludzkie uczucia.

PS.- ten czarci bękart i żydo-bolszewik Myrcha z PO co sam diabłu z d*py wyleciał nazywa jednego z trzech Króli - Belzebubem !!! - to dopiero PO- jeb*niec !!!

Vote up!
7
Vote down!
-2

Motto na dziś: "Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć".

#1610252

JFK zamordowali żydowscy bankierzy ponieważ chciał emitować rządowe pieniądze z pominięciem FED a to dla nich jest koszmarem. Zresztą JFK nie był pierwszy, bo z tego samego powodu zamordowano też Abrahama Lincolna. 

A z Pańskimi konstatacjami wypada mi się tylko zgodzić. 

Pozdrawiam

Vote up!
5
Vote down!
-1

krzysztofjaw

#1610268

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika kontrik nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

B. Franklin jest uznawany za przychylnego żydom, poza tym był masonem ale pewnie to nie przeszkadza, byle rozpowiadano, że wykazywał na żydów. Fałszywka została użyta w propagandzie nazistowskiej ale obnażono ją w amer. prasie więc nie było to wielką zagadką. 

 

Powinno dawać do myślenia, jakim to cudownym przypadkiem rozpowszechniane informacje są w interesie nadawcy a pasują poglądom odbiorcy. Mogą okazać się nieprawdziwe a w najlepszym przypadku nieobiektywne, jednostronne. Dziś w internecie, zamiast przeklejać można łatwo znaleźć gotowe opracowania, trzeba tylko chcieć. Tylko jaka będzie reakcja po zwiedzeniu, czy uznamy, że ktoś nam zrobił wodę z mózgu i jest niewiarygodny, więc będziemy ostrzegać a nawet zwalczać, czy też poddamy się manipulacji "w imię prawdy". Oto siła propagandy.

 

 

<<Żydzi po zamordowaniu Jezusa w bestialski sposób też rozprowadzali plotki że Jezus był Żydem i że niby pochodził z ich nacji. To tak dla zmylenia innych aby myśleli że oni zamordowali "swojego".>>

Przecież pochodził z ich nacji, był Galilejczykiem z okupowanego Izraela. "Żydzi" nie przywłaszczyli go sobie, lecz odrzucili. Napis "INRI", Iesus Nasarenus Rex Iudareorum, był policzków Piłata względem żydowskich oskarżycieli, były również drwiny żołnierskie z krolewskosci. 

Faryzeusze byli jednym ze stronnictw.

 "Nie uznawał żydowskiego Talmudu. Jezus był synem Bożym i Galilejczykiem używał języka aramejskiego".

No dziwne, by uznawał, skoro to ani jego religia ani jego czasy-  talmud zaczęto spisywac w 4. i 5. wieku. JCH, choć Galilejczyk, nawiązywal do swego izraelskiego pochodzenia a nie tylko plemiennego. Znał zaś aramejski, hebrajski i zapewne grekę koine bądź jej podstawy. Był Izraelitą posłanym początkowo do Izraela. 

 

Vote up!
3
Vote down!
-5

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1610341

Prawda o zbrodni niemieckiej w Jedwabnem, na ok. 400 Żydach - jutro, w Warszawie, w Klubie Park, Al. Niepodległości 196, godz. 18.00, prezentacja książki W. Sumlińskiego. Budzyńskiego i dr E. Kurek!

Jeśli jesteś Polakiem, patriotą i nie pozwolisz, aby jacyś agresywni kłamcy i grabieżcy opluwali Polaków i ograbiali, to będziesz jutro z nami w Klubie Park!

Polacy razem w prawdzie i z Panem Bogiem - do jutra Przyjaciele!!!
 

Vote up!
10
Vote down!
0
#1610239

Prawda o zbrodni niemieckiej w Jedwabnem, na ok. 400 Żydach, jutro - w dniu 25 listopada (sorry nie zauważyłam kiedy minęła północ), w Warszawie, w Klubie Park, Al. Niepodległości 196, godz. 18.00, poniedziałek, 25 listopada br., prezentacja książki W. Sumlińskiego. Budzyńskiego i dr E. Kurek!

Jeśli jesteś Polakiem, patriotą i nie pozwolisz, aby jacyś agresywni kłamcy i grabieżcy opluwali Polaków i ograbiali, to będziesz w poniedziałek 15 listopada razem z nami w Klubie Park!

Polacy razem w prawdzie i z Panem Bogiem - do jutra Przyjaciele!!!

Vote up!
8
Vote down!
0
#1610241

więcej szczegułów o tym spotkaniu. Obecnie ważą się losy Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Pomóżmy tym, którzy to widzą i robią co mogą by zapobiec przejęciu Polski przez naszych wrogów. Pomóżmy panu Wojciechowi Sumlińskiemu! Niesamowicie ważne nagranie, być może historyczne.

https://www.youtube.com/watch?v=adBCVKAEwXw

Vote up!
5
Vote down!
0

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny , wobec rządu tylko wtedy , gdy na to zasługuje . Mark Twain

#1610250

  Witam! Chyba czas skończyć z teorią "Świętych Żydów". Jak ktoś rozrabia w moim domu, to pokazuję mu drzwi. Tych drzwi Żydom pokazano zbyt wiele, aby traktować ich, jako przyzwoitych gości, raczej chyba jak niepożądanych natrętów.

Vote up!
8
Vote down!
-3

ronin

#1610282

Nie wiem czy Pan zauważył, że następuje zmasowany atak Żydów na Polskę jako winną Holocaustowi. Chdzo o ten ich "zloty cielec". 

Zob: https://www.salon24.pl/u/nanofiber/1002107,zdaniem-bylego-izraelskiego-dyplomaty-bez-wspolpracy-polakow-w-niemcami-nie-byloby-obozow-smierci

Pozdrawiam

Vote up!
5
Vote down!
0

krzysztofjaw

#1610285

daruj sobie polemiki z tą pejsatą personą.

Miło mi skonatatować, że piszesz bez oporów o faktach, niezależnie od tego czy są wstydliwe dla nas, Polaków, czy dla żydów. Historia jest bezkomprowisowa i nie powinna podlegać talmudycznym manipulacjom.

Vote up!
4
Vote down!
-4

...

#1610301

  Witaj! Znasz moje radykalne podejście do "żmijowego plemienia" pasożytów, wyznających swoją wersję holokaustu. Wcześniej miękko określiłem, bo co niektórzy będą wrzeszczeć o antysemityżmie. 

Vote up!
7
Vote down!
-1

ronin

#1610315

Zdaniem-bylego-izraelskiego-dyplomaty-bez-wspolpracy-polakow-w-niemcami-nie-byloby-obozow-smierci?

Tylko żyd potrafi wykombinować tak gargatuiczne szachrajstwo!

I dziwią się gumowy oraz inna swołocz, że chazarska dzicz nie jest kochana!

Pozdrawiam

Vote up!
7
Vote down!
0

casium

#1610320

A ja bym odwrócił to twierdzenie: Bez współpracy Żydów z Niemcami nie byłoby obozów śmierci. Anna Arendt (żydówka) pisała, że ta współpraca jest haniebną kartą historii żydowskiej. Ja też o tym pisałem i pisze też "Aleszum". 

Pozdrawiam

Vote up!
6
Vote down!
0

krzysztofjaw

#1610352

I jak szybko zmieniają zdanie, gdy okaże się że to słowa są od Jezusa Chrystusa.

Dobrze posłuchajcie filmik jest nie długi.

Vote up!
6
Vote down!
0

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1610284

Dziękuje za film.Dziękuje.I  życzę wszelkich łask Bożych

Vote up!
5
Vote down!
0

Mateo

#1610291

iść pod ten prąd?

Niektóry stamtąd wskoczył prosto pod Tasak.

Vote up!
4
Vote down!
-3
#1610327

Oj bardzo mi daleko do protestanta Chojeckiego.

Vote up!
3
Vote down!
-1

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1610350

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika kontrik nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Przecież to antypolska sekta Chojeckiego, ekstremistyczna dywersja i biznes z inspiracji amerykańskich syjonistów

Vote up!
4
Vote down!
-6

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1610330

Vote up!
5
Vote down!
-1

...

#1610309

To nie Konfederacja winna. To wy z PiS, rozpuściliście żydostwo tak, że uznali Polskę za łup rozbójniczy! Rząd nazywający się polskim, ukrywa prawdę o kłamstwie żydowskim w sprawie Jedwabnego, nie dopuszczając do promocji książki pokazującej prawdę. Ta książka powinna być powoływana na dowód, rozbójniczych działań żydów. Ten rząd i premier z prezydentem, powinni promować "Powrót do Jedwabnego"!. Książka powinna być dla nich katechizmem! Po to, by odrzucić ustawowo roszczenia i zmiany dokonane w historii Polski, przez historyków finansowanych przez Izrael!. Jeśli rząd i "pałac", nie odniosą się do sprawy Jedwabnego, otwierając drogę do ekshumacji, naród wreszcie otrząśnie się z tej żydowskiej, "kiepskiej zmiany" i pogoni was na Kamczatkę!.....

Vote up!
6
Vote down!
-4
#1610357

100 % prawdy, co napisałeś.

Pozdrawiam.

Vote up!
6
Vote down!
0

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1610358

Oby Twoje słowa się spełniły.

Pozdrawiam

Vote up!
4
Vote down!
-1

Jerzy

#1610359

Są pewne zdarzenia, które mogą nam wskazać kto naprawdę jest polskim patriotą czy nie. Stosunek do książki Sumlińskiego jest takim probierzem. 

Pzdr

Vote up!
5
Vote down!
0

krzysztofjaw

#1610362

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika kefas z giathalassy nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

polegającej na niedopuszczeniu do powstania formacji narodowej..... No więc te kłamstwa o Jedwabnem i kieleckim pogromie zostały zaprojektowane i są kultywowane jako narzędzia bandy czworga i "kościoła" do ogłupiania narodu. Obdarzeni zostali ową misją uciskania Polaków w pieprzonych globlistycznych lożach i tam jest ich lojalność. Ktokolwiek ma nadzieję, że ich lojalność kiedykolwiek zwróci się ku narodowi jest rzeczywiście ogłupiony bardzo skutecznie.

Vote up!
3
Vote down!
-4
#1610381