Petycja do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o podpisanie ustawy o IPN z dn. 26 stycznia 2018 r.

Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
Kraj

W związku z ostatnimi wydarzeniami wokół nowelizacji „Ustawy o IPN z dn. 26 stycznia 2018 r.” środowisko krakowskiego wydawnictwa Biały Kruk wystosowało list otwarty z petycją do prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o podpisanie nowelizacji ww. ustawy. Pod petycją podpisali się między innymi Adam Bujak, ks. prof. Waldemar Cisło, prof. Janusz Kawecki, Stanisław Markowski, prof. Andrzej Nowak, prof. Krzysztof Ożóg, Leszek Sosnowski czy poseł Janusz Szewczak.

Od siebie dodam, iż ja i moja żona Maria popieramy tę Petycję do Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Swoje podpisy złożyliśmy dziś (drugi dzień akcji) i jesteśmy około nr 10500. Zachęcamy gorąco każdego, komu dobre Imię naszej ojczyzny, leży głęboko na sercu. Nie pozwólmy, by ktokolwiek odebrał nam Polakom naszą niezbywalną godność! Nam bowiem odebrano już dużo, nawet sprawiedliwie będzie powiedzieć, że b. dużo ale godności my Polacy odebrać sobie nie damy nigdy i nikomu!

Otóż niestety podłość naszych oskarżycieli Polski o współudział w Holocauście jest gigantyczna! Jednakowoż nie wolno przenosić winy renegatów społecznych, którzy w każdym społeczeństwie występują, nie można ich zbrodniami obciążać całego narodu. Nikt nie ma prawa szkalować także naszej ojczyzny, używając terminu: „polskie obozy śmierci”, gdyż takich nigdy nie było, owszem były niemieckie, znaczy nazistowskie, znaczy hitlerowskie obozy śmierci. Nadto Polacy walczyli z bestią Adolfem Hitlerem od pierwszego do ostatniego dnia wojny, niemal na wszystkich frontach, ratując przy tym gdzie się tylko dało dziesiątki tysięcy Żydów! Polacy zorganizowali największe Państwo Podziemne w okupowanej Europie (AK, BCH, NSZ) i walczyli nie szczędząc własnej krwi! Polacy zadbali o miejsca pamięci Żydów i po wojnie, nadto napisali tysiące książek i opracowań na ten temat, lecz jeśli trzeba to napiszemy jeszcze więcej!

W ostatnich dniach wielu ludzi uczciwych i odważnych, stanęło w obronie czci naszego narodu. Nasuwa się jednak pytanie dlaczego Kościół katolicki w Polsce (poza nielicznymi księżmi) nie broni teraz w oficjalnych wypowiedziach narodu polskiego, który Go żywi już od 1050 lat, a który to naroód od kilku dni opluwany jest i szkalowany wobec całego świata?! Przewielebny abp Stanisławie Gądecki który specjalne lubisz wypowiadać się na tematy polsko-żydowskie, prosimy gorąco o Twój specjalny komunikat w tych sprawach. Proszę nie dać się długo prosić! Z Panem Bogiem

Treść petycji poniżej, a formularz, który pozwala Państwu złożyć podpis jest pod tym adresem: ]]>https://bialykruk.pl/wydarzenia/petycja-do-prezydenta-andrzeja-dudy-o-po...]]>

 

Petycja do Prezydenta Andrzeja Dudy o podpisanie ustawy o IPN z dn. 26 stycznia 2018 r.

 

Powodowani troską o honor narodu polskiego i prawdę historyczną kierujemy petycję i prośbę do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, by w imię dobra naszej polskiej wspólnoty podpisał nowelizację Ustawy o IPN z dn. 26 stycznia 2018 r. Nowelizacja spełnia zarówno oczekiwania i pragnienia olbrzymiej większości polskiego społeczeństwa, jak i odpowiada normom prawa międzynarodowego, co jest wyraźnie podkreślone w art. 55a nowelizowanej ustawy.

Trzeba uznać za niedopuszczalne wywieranie jakichkolwiek zagranicznych nacisków dyplomatycznych na polskie władze ustawodawcze oraz wykonawcze; są to działania całkowicie sprzeczne z dobrymi obyczajami w stosunkach międzynarodowych oraz ingerują w suwerenność państwa polskiego. Zagraniczne ośrodki są nakłaniane do takich działań przez liczne media funkcjonujące w Polsce i wydawane oraz emitowane w języku polskim, ale należące do obcych koncernów. Wspiera je i inspiruje część opozycji politycznej w Polsce – należy to uznać za postępowanie niegodne i wrogie w stosunku do III Rzeczypospolitej.

Nowelizacja Ustawy o IPN nie budzi u osób uczciwych żadnych zastrzeżeń – ani logicznych, ani prawnych. Przecież nawet oczernianie jakiejkolwiek firmy było i jest surowo karane; tymczasem naród polski praktycznie był w sądach bezbronny przed potwarzą. Temu musiał zostać położony kres. Uzasadnienie moralne karalności za znieważenie czy to narodu, czy osoby indywidualnej, jest oczywiste.

O ewidentnych faktach historycznych ludzie prawi nie dyskutują, lecz uznają je takimi, jakie są. Takim faktem są niemieckie, a nie polskie obozy zagłady. Takim faktem jest wywołanie przez państwo niemieckie 1 września 1939 r. niebywale okrutnej wojny. Takim faktem jest spalanie przez niemieckie jednostki terroru kilka tysięcy dziennie uprzednio zagazowanych ludzi. Takim faktem jest, że nie tylko za ratowanie Żydów przed śmiercią, ale za udzielenie im jakiejkolwiek pomocy, Polacy byli w latach wojny natychmiast i bez jakiegokolwiek sądu rozstrzeliwani przez Niemców. Opisanych zostało wiele tysięcy takich przypadków; a ile jeszcze takich polskich rodzin jest, które nie zabiegały o specjalne uznanie i medale z tytułu pomocy swym współobywatelom żydowskiego pochodzenia, pozostawiając niesioną pomoc po prostu w familijnej pamięci.

Takim faktem jest utrata przez Polskę w wyniku II wojny światowej ok. 6 milionów obywateli. Takim faktem jest utrata 20 proc. terytorium, niezliczonych dóbr kultury etc. Zarówno III Rzesza jak i Związek Sowiecki prowadziły wobec wszystkich obywateli polskich politykę eksterminacji i wyniszczenia, masowych wysiedleń, deportacji na roboty przymusowe i siłowe wcielanie do armii. Trudno znaleźć w Polsce miejscowość, której mieszkańcy nie byliby w trakcie wojny poddani represjom. Świadczą o tym tysiące grobów, pomników, tablic i miejsc pamięci – a wiele miejsc wciąż jeszcze czeka na upamiętnienie, zwłaszcza po represjach sowieckich. Nie ma rodziny, która by nie straciła w II wojnie światowej kogoś bliskiego albo nie była zagoniona do pracy przymusowej. Ponieśliśmy w czasie II wojny światowej największe straty biologiczne i materialne. Poddany ludobójstwu i totalnie wyczerpany wojną naród polski popadł w 1945 r. na prawie pół wieku w niewolę sowiecką. (W tym czasie państwo Izrael budowało swoją siłę i potęgę, w dużym stopniu rękami obywateli przedwojennej Polski, którzy przetrwali wojnę.) To wszystko są fakty. Ich negowanie, fałszowanie lub tuszowanie jest potwarzą i zniewagą dla narodu polskiego. Powinno być też ścigane przez prawo.

Od wieków w życiu różnych społeczeństw i narodów pojawiały się fałszywe idee i błędne teorie – na szczęście nie zawsze wchodziły w fazę realizacji; pozostawały teorią. Jeżeli jednak nie spotykały się odpowiednio szybko ze zdecydowanym oporem, nie były zakazane przez prawo, okazywały się w efekcie niebywale szkodliwe, prowadzące z czasem do horrendalnych katastrof, krwawych ofiar i totalnego poniżenia człowieka. Taki był nazizm, który niestety nie pozostał tylko w sferze teorii. Taką niezwykle niebezpieczną ideą jest obecnie tzw. postprawda, która znalazła także w Polsce sporo wyznawców; dla nich fakty i zgodność z rzeczywistością nie mają znaczenia, liczy się bowiem tylko ich dowolna narracja o prawdzie. Stąd wolno – ich zdaniem – snuć dowolne narracje także na temat II wojny światowej, jej skutków, przyczyn i przebiegu. Oczywiście jest to na rękę politykom niemieckim dążącym wszelkimi siłami do wybielania ponurych plam na swojej historii. Jest także na rękę tym wszystkim ośrodkom zagranicznym, które upatrują w Polsce – kultywującej tradycję i wiarę ojców – swego światopoglądowego wroga.

Jeżeli ktoś nie jest w stanie dostrzec granicy – jak autorzy apelu z 1 lutego br. negującego konieczność zmian w Ustawy o IPN – granicy między tolerowaną nauką i sztuką, a karalną działalnością publiczną i karalnym przeinaczaniem faktów (tym samym znieważaniem narodu), ten po prostu nie powinien na te tematy się wypowiadać. Tu trzeba zaznaczyć, że nawet niemiecki sąd w Koblencji nakazał ostatnio telewizji państwowej ZDF przeproszenie za użycie sformułowania „polskie obozy zagłady”.

Autorzy antypolskiego apelu z 1 lutego br. w charakterystyczny dla siebie sposób posługując się demagogią piszą, że „ustawa idzie dalej – sugeruje niewinność Polaków, tworząc z nich jedyny w Europie naród bez skazy”. Taka ironia w tak istotnej dla narodu sprawie świadczy o tym, że apel trzeba potraktować jako niepoważny świstek papieru. Oczywiście żaden naród nie jest bez skazy, w tym ani polski, ani żydowski. To też są fakty. Sformułowanie zawarte w apelu „Nie tędy droga do odzyskania zbiorowej godności” jest szyderstwem, bowiem naród polski nie potrzebuje odzyskiwać zbiorowej godności, bowiem nigdy jej nie utracił.

Ustawodawca, wyłoniony w wolnych, demokratycznych wyborach nie ma prawa się cofać, o ile chce zachować suwerenność kraju i spełniać wolę swoich wyborców, którzy jak wiadomo stanowią większość. Taką postawę zaprezentowali parlamentarzyści i dlatego oczekujamy od Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, że podpisze nowelizację ustawy o IPN.

 

Powyższą Petycję do Prezydenta RP Andrzeja Dudy podpisali:

 

Adam Bujak, fotografik papieski, kawaler Orderu Orła Białego

Marcin Bujak, artysta-fotografik

Tomasz Domalewski, publicysta i wydawca

Jolanta Domalewska, muzyk i pedagog

Leszek Długosz, poeta, kompozytor i piosenkarz

Attila Jamrozik, artysta-plastyk, były prezes ZPAP

Ewa Barańska-Jamrozik, rysowniczka i karykaturzystka

Ks. Waldemar Cisło, profesor, przewodniczący polskiej sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie

Marek Choiński, pedagog

Janusz Kawecki, prof. dr hab. inż., członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Bożena Maria Kawecka, pedagog

Jerzy Kruszelnicki, doktor, nauczyciel akademicki, biolog

Andrzej Lesiak, 18-krotny reprezentant Polski w piłce nożnej, trener, przedsiębiorca

Halina Łabonarska, aktorka

Piotr Łuczuk, wykładowca akademicki, dziennikarz

Stanisław Markowski, artysta-fotografik, kompozytor, działacz kultury

Andrzej Nowak, historyk, profesor UJ i PAN

Krzysztof Ożóg, historyk, profesor UJ

Ks. Grzegorz Piątek, koordynator duszpasterstwa pracodawców w Polsce

Wojciech Roszkowski, historyk, ekonomista, profesor

Anna Małgorzata Roszkowska, artysta-plastyk

Czesław Ryszka, senator, pisarz, kawaler Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie

Zdzisław Smorąg, członek PAN, profesor, PIB Instytut Zootechniki

Irena Smorąg, redaktorka

Leszek Sosnowski, twórca i prezes wydawnictwa Biały Kruk

Jolanta Sosnowska, redaktorka i autorka kilkudziesięciu książek o tematyce religijnej i historycznej

Temida Stankiewicz-Podhorecka, publicystka, krytyk teatralny, "Nasz Dziennik"

Janusz Szewczak, ekonomista, prawnik, poseł

Artur Śliwiński, ekonomista, profesor, nauczyciel akademicki

Jerzy Zelnik, aktor

P.S.

Podkreślenia w tekście Petycji do Prezydenta RP Andrzeja Dudy pochodzą od autora bloga S. T. Roch

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (5 głosów)

Komentarze

Podpisane  11805

Pozdrawiam

Vote up!
4
Vote down!
0

"Z głupim się nie dyskutuje bo się zniża do jego poziomu"

"Skąd głupi ma wiedzieć że jest głupi?"

#1557275

Witam. Sławek bez zwłoki podpisałem, dziękuję za świetną inicjatywę. Pozdrawiam.

Kazik Janeczko, Dzierżoniów.

Vote up!
5
Vote down!
0

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...

#1557277

Ja też!

Vote up!
2
Vote down!
0

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1557281

Petycja do prezydenta? Petycja do rządu? Pikiety?
W tak podstawowych, oczywistych ,fundamentalnych działaniach dla dobra Polski trzeba prosić , błagać aby ci urzędnicy zechcieli wypełniać podstawowy obowiązek za który im płacimy i do którego się zobowiązali?

Czyj to prezydent? Co to za rząd? Teraz 21 dni będziemy przebierać nogami i czekać ...może nasi władcy okażą nam łaskę?
Czyście postradali zdrowy rozsądek? Polacy! Co się z Wami stało?

Vote up!
3
Vote down!
0

Verita

#1557291

Verito wiem to dobrze, iż lubisz być oryginalna i musisz wcisnąć trzy grosze swoje! Jendnakowoż dobrze, iż jesteś! Otóż w sobotę 3 lutego rzecznik Prezydenta RP Krzysztof Łapiński powiedział: „W sprawie noweli ustawy o IPN, po głębokim rozeznaniu sprawy, Prezydent Andrzej Duda podejmie decyzję, którą będzie uważał za najlepszą dla kraju. [...] Prezydent uważa, że Polska ma prawo do obrony swego dobrego imienia.”

Tym samym Minister potwierdził, że nowelizacja wpłynęła w piątek do Kancelarii Prezydenta. Jak zaznaczył, zgodnie z konstytucją głowa państwa ma 21 dni na podjęcie decyzji.

Zatem Verito nasza ojczyzna Polska ma prawo do obrony swego dobrego Imienia. I każda dobra droga, która do tego prowadzi jest słuszna i b. pożądana, a powyższa Petycja, to jedna z nich. I niech to będzie dla Ciebie Verito najlepszą, możliwą odpowiedzią. Pozdrawiam [Źródło: prezydent.pl]

Cały wpis jest dostępny na stronie: http://www.pch24.pl/jaroslaw-kaczynski-o-ustawie-o-ipn--prezydent-duda-powinien-ja-podpisac,58033,i.html#ixzz565Y3xIbS

Vote up!
4
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1557298

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Verita nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Nie wiesz dobrze co ja lubię...więc nie imputuj mi bzdur. Niepłynięcie z prądem, jak zdechłe ryby, wcale nie oznacza tego co mi zarzucasz.
Twoje ,młodzieńcze, emocjonalne podejście do problemów zaburza zdroworozsądkowy ogląd rzeczywistości.
Piszesz.."....nasza ojczyzna Polska ma prawo do obrony swego dobrego Imienia." Oczywiście,że ma. Ale twoja petycja oznacza, że bronisz tego imienia przed "polskim" prezydentem.
Nie widzisz że to jest absurd?

Vote up!
1
Vote down!
-2

Verita

#1557318

Sorki Verito wysilam się, by ogarnąć Twój punkt widzenia, tego popołudnia ale nie jest to wcale taka łatwa sprawa. Sugerujesz niepoprawnym blogerom, iż ta Petycja środowiska krakowskiego "Biały Kruk", to jest bronienie dobrego Imienia Polski przed samym Prezydentem RP Andrzeją Dudą. No sorki Verito ale sądziłem, iż jeśli na egzaminie uniwersyteckim otrzymałem 20 lat temu z logiki, te marne 3+, no ale w końcu u samego dr Petzla na prawie i administracji UW, to jednak coś mi w głowie zostało, Ty jednak swoją oryginalnością, jak zawsze mnie zadziwiasz, może to i dobrze, zawsze trzeba w końcu jakiejś różnorodności, na tym zacnym portalu również. Ja raczej myślałem bowiem o społecznej inicjatywie, wyrastającej ze zwykłych praw jednostki w demokratycznym systemie w jakim żyjemy. Pozdrawiam

Vote up!
3
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1557322

Nie zapominaj, że na uniwersytetach nie było i nie ma lustracji do dziś, a co dopiero 20 lat temu , a co dopiero na wydziałach prawa...dlatego tak wygląda w Polsce "prawo".
Kontakt z prawnikami UW wyjaśnia twój sposób myślenia. Ciesz się, że to było tylko 3+....bo inaczej...może zostałbyś prezydentem albo premierem naszego, nieszczęśliwego kraju.

Vote up!
2
Vote down!
0

Verita

#1557325

                                                                               USTAWA

                                                                      z dnia 26 stycznia 2018 r.

o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary ..............................................................................................

„Rozdział 6c

Ochrona dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego

Art. 53o. Do ochrony dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132) o ochronie dóbr osobistych. Powództwo o ochronę dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej lub Narodu Polskiego może wytoczyć organizacja pozarządowa w zakresie swoich zadań statutowych. Odszkodowanie lub zadośćuczynienie przysługują Skarbowi Państwa.

Art. 53p. Powództwo o ochronę dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej lub Narodu Polskiego może wytoczyć również Instytut Pamięci Narodowej. W sprawach tych Instytut Pamięci Narodowej ma zdolność sądową. Art. 53q. Przepisy art. 53o i art. 53p mają zastosowanie niezależnie od tego, jakie prawo jest właściwe.”;

6) po art. 55 dodaje się art. 55a i art. 55b w brzmieniu:

„Art. 55a. 1. Kto publicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie określone w art. 6 Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego załączonej do Porozumienia międzynarodowego w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisanego w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r. (Dz. U. z 1947 r. poz. 367), lub za inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne lub w inny sposób rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrodni, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok jest podawany do publicznej wiadomości.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności.

3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w ust. 1 i 2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej lub naukowej.

Art. 55b. Niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu zabronionego niniejszą ustawę stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca w razie popełnienia przestępstw, o których mowa w art. 55 i art. 55a.”.

Szanowny Panie Rochu,

Proszę o przeczytanie; Art. 55a punkt 3. Jeżeli uważa Pan że punkt 3 nie przkreśla całkowicie sensu tej Ustawy to proszę o podanie definicji "działalności artystycznej lub naukowej" która będzie do użycia w rozprawie sądowej.

Z poważaniem

Kociarz - bo koty nie kłamią

Vote up!
1
Vote down!
0

kociarz

#1557342

Serwus kociarz. Dzięki za zainteresowanie i czas! Otóż wyłączenie z procesu penalizacji czynów naukowych, czy szczególnie tych artystycznych, będzie bez dwóch zdań polem nieustannych tarć i przeróżnych sporów, czy ktoś nadużył swoich prerogatyw, dostępnych uprawnień, czy też jest niewinny i Jego przekaz naukowy, czy inny jest czysty i zgodny z ustawą z 26 stycznia. Jednakowoż b. źle jest nie robić nic, bo dla przykładu nic nie da się zrobić. Panie kociarz po prostu nasi przodkowie znali stare, mądre, ludowe porzekadło, które brzmiało mniej więcej tak: "Nie od razu Kraków zbudowano"! I zapewniam Cię Bratanku, iż Kresowianie doskonale je znają i dla przykładu na tylko Narodowy Dzień Pamięci Pomordowanych na Wołyniu i Kresach 11 lipca, czekali tylko 74 lata. Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1557344

I tym razem masz rację, ale będzie i tak ciężko, jak zawsze ?.

Vote up!
1
Vote down!
0
#1557354

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w sobotę 3 lutego: „Jestem głęboko przekonany, że prezydent Andrzej Duda powinien iść tą drogą, którą zapowiadał, czyli podpisać nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.”

W rozmowie z radiową Jedynką powiedział jeszcze i to: „A jeżeli chodzi o jakieś rozmowy, łagodzenie sytuacji, może być możliwe tylko wtedy, jeżeli my uznamy, że jesteśmy państwem suwerennym.”

Po czym wyraził się niezwykle klarownie iż, Polacy jako naród oskarżany o holokaust, nie mamy żadnej przyszłości. Należy więc zażarcie walczyć o dobre imię, mówił: „To Niemcy, a nie Polacy - i to trzeba bardzo mocno mówić, bardzo mocno głosić, trzeba się tutaj po prostu bronić, bronić i jeszcze raz bronić.”

Jarosław Kaczyński zapewnił stanowczo, że nasz kraj odrzuca „bardzo radykalnie antysemityzm”, ale też mamy obowiązek walczyć z „akcją dyfamacyjną wobec Polski, czyli obrażania Polski, przypisywania nam win innych”. By zaraz wyłożyć kawę na ławę: „W żadnym wypadku nie twierdzimy, że nie było Polaków, którzy mordowali Żydów, bo byli tacy Polacy. Ta ochrona narodu dotyczy ochrony narodu jako całości. [...] Tego rodzaju przypadki są bardzo bolesne, ale nie można przyjąć, że odpowiada za nie cały naród. [...] Gdyby istniało państwo polskie, to do takich rzeczy by z całą pewnością nie dochodziło.” [Źródło: gość.pl]

Cały wpis jest dostępny na stronie: http://www.pch24.pl/jaroslaw-kaczynski-o-ustawie-o-ipn--prezydent-duda-powinien-ja-podpisac,58033,i.html#ixzz565Y3xIbS

W mojej opinii jest to znakomite wystąpienie Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Najwyższych lotów! Pełne popracie i tak trzymać! Od siebie dodam zatem, iż raz jeszcze potwierdza się ten fakt, iż Jarosław Kaczyński to wielki Mąż Stanu, wyrastający na jednego z najwybitniejszych Polaków czasów współczesnych.

Vote up!
5
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1557299

ja tez, wczoraj

Vote up!
3
Vote down!
0

Gosia

#1557339