O prawny zakaz umów partnerskich z gloryfikatorami ludobójców

Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
Kraj

Kresowe Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich w Żarach oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch. Oddział w Żarach wystąpiły ze specjalnym wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy.

Jest to wniosek o wprowadzenie w polskim prawodawstwie zakazu podpisywania umów partnerskich przez krajowe jednostki samorządowe z miejscowościami zagranicznymi, w których gloryfikuje się ludobójców narodu polskiego i zbrodniarzy wojennych. Wniosek uzyskał b. szerokie poparcie Kresowian i organizacji kresowych z całej Polski. Można tam przeczytać:

 

Szanowny Panie Prezydencie,

środowiska kresowe czują się w patriotycznym obowiązku wystąpić z wnioskiem do władz wykonawczych i ustawodawczych RP o opracowanie w trybie pilnym odpowiednich rozporządzeń prawnych zabraniających władzom samorządowym podpisywania umów partnerskich z zagranicznymi miejscowościami, w których gloryfikowani są ludobójcy narodu polskiego czy zbrodniarze wojenni. Doświadczenia ostatnich lat jasno pokazują, że nie wszyscy polscy samorządowcy są na tyle świadomi, wykształceni i uczciwi, by nie czynić rzeczy niegodnych, za jakie uważamy bratanie się z gloryfikatorami morderców naszych krewnych na Kresach Wschodnich. Wystarczy wspomnieć, że miastem bliźniaczym dawnej stolicy, decyzją Rady Miasta  Krakowa, jest Kijów, w którym główne ulice noszą miana osób odpowiedzialnych za ludobójstwo ludności polskiej (Stepan Bandera, Roman Szuchewycz) i gdzie znajdują się pomniki tych zbrodniarzy. Podobna sytuacja dotyczy Lwowa, obecnie wręcz zaśmieconego banderowskimi upamiętnieniami niemal na co drugiej ulicy. Czy Radni Krakowa podpisaliby taką umowę, gdyby współczesna Rada Berlina wystawiła pomnik Hitlerowi a w centrum miasta byłby Adolf Hitler Platz?

Pytanie z pozoru retoryczne, dla nas Kresowian nie ma najmniejszej różnicy między ludobójcą niemieckim, sowieckim a ukraińskim, toteż nie rozumiemy relatywizowania zbrodni i dzielenia ofiar na te „lepsze” zastrzelone niemiecką czy sowiecką kulą i te „gorsze” zatłuczone banderowską siekierą. Gdy polscy radni w ten sposób traktują ofiarę życia naszych krewnych, czujemy się obywatelami drugiej kategorii, choć to Kresowiacy ponieśli największe straty i zawsze stali przy Bogu i Ojczyźnie. Szczególnie bolesne, gdy to samorządowcy z miast i powiatów zamieszkiwanych obecnie w większości przez Kresowian z powodu nieświadomości, niedostatków wiedzy historycznej, bywa z powodów czysto materialnych, podejmują decyzje o podpisywaniu umów partnerskich bez wcześniejszej weryfikacji ukraińskich partnerów. Wstyd przyznać, ale Zielona Góra i cały powiat nowosolski (miejsce ekspatriacji ludzi z tarnopolskiego czy lwowskiego) nie czują dyskomfortu ani nie wyrażają żądania od rzekomo „bratniego” Iwanofrankiwska (dawniej Stanisławów) zaprzestania jawnej gloryfikacji Bandery czy Szuchewycza, co odbywa się tam bez żadnego zażenowania.

Instytucja miast partnerskich jest jak najbardziej godna pochwały, w założeniu służy rozwojowi współpracy na wielu płaszczyznach (gospodarczej, kulturalnej, oświatowej, zdrowotnej etc.) oraz pogłębieniu dobrych relacji dwustronnych. Oparta jest na przepisach ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (rozdział 2 art. 7.1, pkt. 20 i art. 18.2, pkt. 12a) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych. Jeżeli przez międzynarodowe zrzeszenie uznać związek dwóch miast partnerskich, to w myśl ostatniego z wymienionych aktów prawnych, polska miejscowość może zawrzeć taką umowę jedynie zgodnie z polskim prawem wewnętrznym, priorytetami polityki zagranicznej państwa polskiego i jego międzynarodowymi zobowiązaniami. Rodzinom ofiar zamordowanym przez ukraińskich zbrodniarzy z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), ukraińskiej 14 Dywizji SS-Galizien trudno byłoby doprawdy uwierzyć, iż priorytetami polskiej polityki zagranicznej jest przemilczanie i zakłamywanie ludobójstwa ludności polskiej dokonanego przez Ukraińców lub nawet gloryfikacji osób odpowiedzialnych za te masowe mordy (choć postawa niektórych polskich polityków pozwala mieć w tym względzie uzasadnione wątpliwości).

Zwracamy się z gorącą prośbą o dokonanie w trybie pilnym odpowiednich zmian w przepisach wykonawczych zobowiązujących władze samorządowe, aby przed podpisaniem umowy partnerskiej z obcą miejscowością dokonały jej weryfikacji pod kątem gloryfikacji ludobójców narodu polskiego, jednocześnie zobowiązując polskie placówki dyplomatyczne do udzielania niezbędnej pomocy. Jednocześnie należałoby określić jasny i czytelny zakaz zawierania takich umów lub nakaz ich wypowiedzenia w przypadku zaistnienia faktu gloryfikacji ludobójców narodu polskiego przez daną jednostkę samorządową. Znakomity przykład godnej postawy w tym ostatnim względzie wykazali Radni Nowej Sarzyny z województwa podkarpackiego, którzy w dniu 26 września 2016 r. zawiesili umowę o partnerstwie z miejscowością Dolina, co wynikało z faktu nadania przez to ukraińskie miasto tytułu Honorowego Obywatela Stepanowi Banderze. Niestety nie wszyscy samorządowcy dysponują tak rozwiniętym poczuciem nowoczesnego patriotyzmu, część kompletnie nie rozumie problemu, toteż nakaz prawny nakładający obowiązek przyzwoitego zachowania wydaje się być konieczny.

Żary, 30.01.2017

 

Łączymy wyrazy najwyższego szacunku,

 

Klub Tarnopolan Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Płd-Wsch. w Żarach

Prezes dr Krzysztof Kopociński

 

Kresowe Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich w Żarach

Prezes Józef Tarniowy

 

Ks. Tadeusz Isakowicz- Zaleski, Kraków

           

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie

Prezes Witold Listowski

 

Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, Wrocław

Prezes zarządu Szczepan Siekierka

           

Ruch Społeczny Patriotyczny Polski Przemyśl

Dr Andrzej Zapałowski

 

Ewa Siemaszko, Warszawa

 

Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów Oddział Żary, Prezes dr  Zbigniew Kopociński

 

Dr Lucyna Kulińska, Kraków

 

Stowarzyszenie Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu, Zamość

Przewodnicząca Janina Kalinowska

 

Stowarzyszenie „ Huta Pieniacka”

Prezes Małgorzata Gośniowska-Kola

 

Stanisław Srokowski, Wrocław

 

Prof. Bogusław Paź, Wrocław

 

Stowarzyszenie Obrońców Pamięci Orląt Przemyskich w Przemyślu

Prezes Stanisław Żółkiewicz

 

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie

Profesor Leszek Jazownik

 

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział Zielona Góra, Prezes Jan Tarnowski

 

Światowy Kongres Kresowian

Prezes Jan Skalski

 

Familijne Stowarzyszenie Zbarażan

Prezes dr Stanisław Tokarczuk

 

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział Świdnica, Prezes Antoni Jadach

 

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział Bytom, Danuta Skalska

 

Stowarzyszenie Kresowian Ziemi Dzierżoniowskiej

Edward Bień

           

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział Kożuchów, Prezes Zygmunt Muszyński

 

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie

Wiceprezes Tadeusz Nowacki

 

Stowarzyszenie Kresowian Kędzierzyn-Koźle

Prezes Witold Listowski

 

Mgr Sławomir Tomasz Roch, Zamość

 

Związek Polskich Żołnierzy Samoobrony Kresów Południowo-Wschodnich

Prezes  Oddziału Wojewódzkiego w Żarach Izydor Budzyna

 

Związek Wypędzonych z Kresów II RP, Bytom

Danuta Skalska

 

Profesor Wiesław Jamrożek

Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna, Żary

 

Otrzymują:

1.         Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda

2.         Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Beata Szydło

3.         Marszałek Sejmu RP Pan Marek Kuchciński

4.         Marszałek Senatu RP Pan Stanisław Karczewski

5.         Prezes PiS Jarosław Kaczyński

6.         Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS Pan Ryszard Terlecki

7.         Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Kukiz’15 Pan Paweł Kukiz

8.         Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL Pan Władysław Kosiniak-Kamysz

9.         Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Nowoczesna Pan Ryszard Petru

10.       Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska Pan Grzegorz Schetyna

 

P.S

Podkreślenia w tekście wniosku Kresowian do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, pochodzą od autora bloga S. T. Roch

 

 

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:9)

Komentarze

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, komentując kwestię trudnych relacji z Ukrainą powiedział w rozmowie z TVP Rzeszów: „Jeżeli jakiś kraj uznałby, że mordowanie jego obywateli - masowe i wyjątkowo okrutne - jest w jakimś kontekście dopuszczalne, to można powiedzieć: wyrzekłby się w ten sposób swoich najbardziej podstawowych praw.”. Jarosław Kaczyński odniósł się także do kwestii zakazu wjazdu na Ukrainę, jaki otrzymał prezydent Przemyśla, Robert Choma: „Być może jest to niefortunna – z punkty widzenia Ukrainy – reakcja, a może jakieś inne czynniki zdecydowały.”. Z kolei na pytanie czy w tej kwestii między Polską a Ukrainę dojdzie do „zgrzytu” czy poważnej „rysy” na obustronnych relacjach, szef PiS odparł dyplomatycznie: „To jeszcze zobaczymy.”.

W sprawie rzezi wołyńskiej, której ludobójczy charakter i prawdziwy przebieg Ukraina kwestionuje, poinformował, że grudniowe rozmowy z prezydentem Poroszenko miały: „taki przebieg, że pan prezydent Ukrainy nie może mieć wątpliwości, iż Polska na taką sytuację, w której oprawcy, masowi mordercy czy ludobójcy są na Ukrainie bohaterami, się nie zgadza; że promowanie takich postaw jest niedopuszczalne w cywilizowanym świecie”.

Prezes PiS potwierdził, że powiedział o tym prezydentowi Poroszence osobiście: „Ja rozmawiałem dosyć długo z prezydentem Poroszenką w sposób całkowicie jednoznaczny.”. I dodał już jasno, stanowczo i b. klarownie: „My w każdym razie na pewno nie zejdziemy z tej linii i będziemy interesów Polski bronić; bo to jest interes. Jeżeli jakiś kraj by uznał, że mordowanie jego obywateli, masowe, wyjątkowo okrutne jest w jakimś szczególnym kontekście dopuszczalne, to można powiedzieć: wyrzekłby się swoich najbardziej elementarnych praw”.

Prezydent Przemyśla wybierał sie do Lwowa, na zaproszenie polskiego konsulatu, gdy okazało się, że objęty został zakazem wjazdu na Ukrainę. Zakaz miały wydać Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Jednak na początku nie poinformowano prezydenta o powodzie przyznania takiego zakazu. Dopiero później rzecznik Służby Bezpieczeństwa przyznała, że Robert Choma nie może wjechać na Ukrainę z powodu działalności „antyukraińskiej” i wspierania „marszów antyukraińskich”.

Co ciekawe powód ten zapewne odnosił się do zaangażowania prezydenta w marsz upamiętniający bitwę pod Niżankowicami. W walkach, które odbyły się w grudniu 1918 roku, polegli polscy harcerze i uczniowie, broniąc Przemyśla przed Ukraińcami. Stanowcze protesty Polaków odniosły póki co skutek, bo w piątek SBU potwierdziła, że anulowała zakaz wjazdu do tego kraju dla prezydenta Chomy. Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca decyzję dotyczącą prezydenta Przemyśla nazwał to zdarzenie „pomyłką techniczną”, która została naprawiona. (Źródło: rp.pl ged)

Cały artykuł jest dostępny na stronie: http://www.pch24.pl/kaczynski-o-ukrainie--polska-nie-zgadza-sie-na-promowanie-oprawcow-i-ludobojcow,49089,i.html#ixzz4X8vv5SNA

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1531578

Odpowiem tak - gdyby nie nasze działania moje od 11 lat, innych Twoje, pisanie na stronach, tysiace komentarzy, spotkania, koszulki, rozmowy z posłami, z politykami, kłucie w oczy - te słowa by nie padły.

 

Pozdrawiam!

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0
#1532108

Dobre i mądre wystąpienie Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, komentującego stanowczo ropiejące relacje z Ukrainą w rozmowie  z TVP Rzeszów. Dla zwykłego zjadacza chleba staje się oto bowiem jasne, że owe relacje pomimo rozlicznych wysiłków ze strony Rządu RP nie tylko że nie poprawiają się znacząco, ale w tych najbardziej newralgicznych, zapalnych miejscach jakby z wolna się zaogniają. Naturalnie na to zgody nie ma i nie będzie!

Dla Kresowian szczególnie szokujące są słowa Ambasadora Ukrainy w Polsce Andrija Deszczycy, który publikując decyzję dotyczącą prezydenta Przemyśla, nazwał to zdarzenie „pomyłką techniczną”, która teraz została naprawiona. Natychmiast nasuwa się skojarzenie z barbarzyńską rzezią mieszkańców Dominopola w Krawawą Niedzielę, których SB UPA oskarżała wcześniej o ukrywanie broni. Zaś po wymordowaniu, wyrąbaniu siekierami dosłownie wszystkich mieszkańców, kiedy owej broni nie zaneleziono, to w pobliskich, polskich wsiach i koloniach, gdzie wybuchła panika, ogłaszano by się nie bać i nie uciekać, bo to była tylko tragiczna pomyłka i teraz to już nic nikomu się złego nie stanie. Oczywiście były to najpodlejsze kłamstwa, obliczone wprost na uśpienie, tych którzy jeszcze żyli, a którzy byli wymordowani w II fazie rzezi wołyńskiej na Ziemi Swojczowskiej, już tej sierpniowej 1943 r. .

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1531579

Od siebie dodam, że wniosek, uznaję za b. potrzebny i ważny. Naturalnie wniosek trafił do większości liderów kreowych w całej Polsce i cieszy to, że spotykał się z gorącym poparciem! Liczę osobiście, że raz jeszcze zjednoczy nasze siły w walce o pamięć o ludobójstwie na Wołyniu i Kresach oraz o godne upamiętnienie wszystkich miejsc, gdzie miała miejsce piekielna rzeź banderowska.

Owszem ustanowienie 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich, to wielki krok naprzód naszej ojczyzny, jednakowoż prace będą kontynuowane nad właściwą realizacją tego programu. Niestety dziś już wiadomo, że droga do tego szczytnego celu jest b. trudna i daleka, a to właśnie za przyczyną otwartego gloryfikowania ludobójców na Ukrainie. Z Bożą pomocą w swoim czasie damy radę!

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1532038

Trzeba trzeba szczególnie pisać do posłów PIS - oni wydaje się nie wiedzą co sie dzieje....http://niepoprawni.pl/blog/piotr-szelagowski/antypolskie-dzialania-gdzie-slomka  

tak tak - to są działania ważne - tak jak chodzenie w koszulkach których z roku na rok coraz więcej - już prawie 2 tysiące....

 

http://niepoprawni.pl/blog/piotr-szelagowski/spotkanie-noworoczne-z-bartlomiejem 

i to też dzięki posłowi PIS i kilku posłom Kukiz15.
Mam nadzieję że dożyję chwili w której wszyscy posłowie RP będą sponsorami koszulki rocznicowej.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0
#1532107

36-letni Siergiej V. przez ostatnie dwa tygodnie pracował na plantacji w Kurowie na Lubelszczyźnie. W nocy z soboty na niedzielę przesiadywał w lokalnym barze. Wewnątrz był także 32-letni Grzegorz K. Pomiędzy mężczyznami doszło do kłótni, ale początkowo na tym się skończyło.

Zawzięty i mściwy Ukrainiec po wyjściu z baru poszedł za Grzegorzem, na osiedle przy ul. Wojska Polskiego. Gdy ten przekroczył bramę, Siergiej przewrócił go, wyciągnął nóż i zadał mu około 10 ciosów. Następnie zabrał pieniądze i kartę bankomatową, po czym wrócił do gospodarstwa, spakował się i poszedł na przystanek, usiłując uciec na Ukrainę. Zanim wsiadł do autobusu zmierzającego w kierunku Dorohuska, poszedł jeszcze do bankomatu i korzystając ze skradzionej karty próbował wypłacić pieniądze.

Ciało Grzegorza znalazł jego sąsiad, wracając z pracy o 6:15. Zadzwonił na policję, która natychmiast wszczęła poszukiwania zabójcy. Ustalili, z którego bankomatu skorzystał Ukrainiec i pozyskali obraz ze znajdującej się w nim kamery. Następnie sprawdzili autobusy kierujące się w stronę Ukrainy i wytypowali ten właściwy. Przed granicą zatrzymali autokar, znaleźli podejrzanego, skuli i zabrali go na komendę w Puławach. Teraz grozi mu dożywocie!

Okazuje się, że Siergiej V. zeznał iż to nie było jego pierwsze zabójstwo. W przeszłości zabił kobietę, za co 15 lat siedział w ukraińskim więzieniu.

Cały artykuł Anny Wiejak dostępny na stronie: http://prawy.pl/57835-byl-milym-spokojnym-chlopakiem-zginal-od-ciosow-nozem-zadanych-przez-ukrainskiego-imigranta/

I mój komentarz tamże:

Ludziska to był bandzior! Jakim prawem wpuszczono go do Polski?! Żądam ustanowienia w ojczyźnie naszej prawa nie wpuszczania na teren Polski ludzi z kryminalną przeszłością, a szczególnie z neobanderowskiej, współczesnej Ukrainy.

Poza tym dziwne to! Bandzior siedział w kryminale 15 lat za zabójstwo i nie wiedział, że kamera go sfilmuje?! Otóż Prezydent neobanderowskiej Ukrainy Poroszenko wspominał coś ostatnio o specjalnej trosce o służby specjalne. Czy mogli właśnie podrzucić kogoś, by w więzieniu polskim nawiązał stosowne kontakty?! Ukraińcy lubią metody ludobójcze, takie kontakty b. by się przydały, gdyby znowu miało dojść do „przypadkowej rzezi” Lachów. Wszak jak uważają ukraińscy nacjonaliści z OUN – UPA, obecnie podli bohaterzy na Ukrainie, niewolno nawet zawahać się rezunowi, dokonać największej zbrodni na Lachu, a to dla miłości jego ojczyzny. Ludzie ruszcie łepetyny, to akurat Wam wolno. Nie wolno osądzać ale wolno myśleć!

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1548606

Jak informuje Anna Wiejak pogrzeb bestialsko zamordowanego przez ukraińskiego kryminalistę Grzegorza Kijowskiego, odbędzie się w piątek (22 września) o godzinie 14.00. O godzinie 13.30 rodzina, przyjaciele i sąsiedzi zmarłego tragicznie młodego mężczyzny, będą jednoczyć się w modlitwie różańcowej.

Śmierć bramkarza wstrząsnęła klubem w sposób niewyobrażalny. Grzegorz Kijowski nie tylko, że stał na bramce, ale pełnił również funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej klubu, w którym grał.

KKS Garbarnia Kurów: „My wszyscy (piłkarze, władze klubu, kibice) zapamiętamy Grzegorza jako spokojnego i pogodnego kolegę, który pozostanie w naszej pamięci. Rodzinie składamy wyrazy współczucia, które płyną także od klubów z całej Polski”.

Cały artykuł dostępny na stronie:

http://prawy.pl/58004-w-piatek-kurow-pozegna-zamordowanego-przez-ukrainca-bramkarza-garbarni-kurow/

I mój komentarz tamże:

Serwus. Ciężka chwila! Żegnamy Grzegorza Kijowskiego z Kurowa na Lubelszczyźnie, zaskoczonego i zadźganego przez ukraińskiego kryminalistę. Żegnamy sportowca, ponoć spokojnego! Co się stało, że dał się sprawokować do kłótni z mściwym i przebiegłym Ukraińcem?! Jedno jest dziś pewne: szkoda młodego człowieka! Piękne zachowanie kolegów klubowych, którzy w tej ciężkiej dla rodziny chwili nie zapomnieli, nie odsuneli się, nie zamilkli z obawy! Niech Ci ziemia lekką będzie Bratanku. Niech dobry Bóg wprowadzi Cię do Niebieskiego Jerusalem. A temu mściwemu zbrodniarzowi sąd odpowiedni do zbrodni!

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1548729