Akt Zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski

Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
Kraj

W tej szczególnej chwili dziejowej oraz w obliczu trwania morderczej epidemii koronawirusa na Jasnej Górze 3 maja 2020 r., będzie miało miejsce raz jeszcze uroczyste zawierzenie Polski Chrystusowi i Matce Bożej. Dokona się ono w obecności abp Stanisława Gądeckiego, wielu innych biskupów i abp Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego.

Rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik poinformował, iż: „W trudnym czasie epidemii, 3 maja na Jasnej Górze będzie miało miejsce zawierzenie naszej Ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski, którego dokona Przewodniczący Konferencji Episkopatu abp Stanisław Gądecki.” I dodał: „Akt zawierzenia będzie transmitowany przez TVP3 i TV Trwam.” Nadto transmisja uroczystości będzie dostępna także w Radiu Jasna Góra i na kanale YouTube Jasnej Góry.

 

A oto poniżej opublikowana już pełna treść Aktu Zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski:

 

Boże, Ojcze Wszechmogący, bogaty w Miłosierdzie, bądź uwielbiony w tajemnicy Twojej Miłości, objawionej przez Syna w Duchu Świętym.

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata. Dziękujemy Ci za Twoją ofiarną miłość, która w tajemnicy Ukrzyżowania i Zmartwychwstania stała się miłością zwycięską.

Duchu Święty, Duchu Prawdy, miłości, mocy i świadectwa, prowadź nas.

Gdy zbliża się 100. rocznica Cudu Nad Wisłą – który w sierpniu 1920 roku za przyczyną Najświętszej Maryi Panny ocalił naszą Ojczyznę i cywilizację europejską od bolszewickiego panowania - my, Pasterze Kościoła w Polsce, podobnie jak nasi Poprzednicy przybywamy na Jasną Górę. To tutaj od pokoleń uczymy się, że królowanie Chrystusa, a wraz z Nim Maryi, Królowej Polski, obejmuje w sposób szczególny również służbę Narodowi. Tutaj - na Jasnej Górze - uświadamiamy sobie wyraźniej odpowiedzialność za chrześcijańskie dziedzictwo na polskiej ziemi. Potrzebę wspólnej troski wszystkich warstw społecznych nie tylko za materialne, ale także za duchowe dobro naszej Ojczyzny.

W tym szczególnym roku dziękujemy za 100. rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II, który dostrzegał w Maryi wzór niezawodnej nadziei ogarniającej całego człowieka. Dziękujemy również za decyzję o beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który przypominał nam, że nie wystarczy patrzeć w czyste, zranione oblicze Matki, ale trzeba też, aby nasz Naród wyczytał w Jej oczach wszystko, co jest potrzebne dla odnowy polskich sumień.

Wraz z Maryją, Bogurodzicą Dziewicą, Królową Polski i Świętymi Patronami, błagamy o ratunek dla naszej Ojczyzny w jej dzisiejszym trudnym doświadczeniu.

W duchu Aktu Zawierzenia przez Biskupów Polskich sprzed 100 laty, wyznajemy „w prawdzie i pokorze, że niewdzięcznością naszą i grzechami zasłużyliśmy na Twoją karę, ale przez zasługi naszych Świętych Patronów, przez krew męczeńską przelaną dla wiary przez braci naszych, za przyczyną Królowej Korony Polskiej, Twojej Rodzicielki, a naszej ukochanej Matki Częstochowskiej, błagamy Cię, racz nam darować nasze winy”. Prosimy Cię, przebacz nam nasze grzechy przeciwko życiu, bezczeszczenie Twojej eucharystycznej Obecności, bluźnierstwa wobec Twojej Najświętszej Matki i Jej wizerunków oraz wszelki grzech niezgody. „Przemień serca nasze na wzór Twojego Boskiego Serca; przemień nas potęgą Twojej wszechmocnej łaski a z obojętnych i letnich uczyń nas gorliwymi i gorącymi, z małodusznych mężnymi i spraw, abyśmy już wszyscy odtąd trwali w wiernej służbie Twojej i nigdy Cię nie opuścili”.

Najświętsze Serce Jezusa, Tobie zawierzamy Kościół na polskiej ziemi, wszystkie jego stany i powołania: duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, wszystkich wiernych, którzy „Polskę stanowią” w kraju i poza jego granicami. Oddal od nas wszelką zarazę błędów i grzechów, pandemię koronawirusa, grożącą nam suszę, jak również kryzys ekonomiczny i związane z tym bezrobocie. Te nasze prośby ośmielamy się zanieść do Ciebie przez szczególne wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, która jest naszą Przedziwną Pomocą i Obroną.

Bogurodzico Dziewico, Królowo Polski i nasza Jasnogórska Matko! Ku Tobie wznosi się dzisiaj nasza ufna modlitwa, która zespala serca wszystkich Polaków. Przyjmij godziwe pragnienia Twoich dzieci, którymi opiekowałaś się zawsze z macierzyńską troską. Twoimi jesteśmy i Twoimi pragniemy pozostać. Towarzysz nam w codziennej wędrówce naszego życia, bądź Przewodniczką, błagającą i niezwyciężoną Mocą.

Maryjo! Pragniemy w tej modlitwie przywołać solidarny Akt Zawierzenia świata, Kościoła a także naszej Ojczyzny, który w dniu 13 maja 2020 r., wypowiadał Pasterz Kościoła Portugalskiego w Fatimie. Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę i Naród, wszystkich Polaków żyjących w Ojczyźnie i na obczyźnie. Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze radości i cierpienia, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy, całą naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Uproś nam wszystkim obiecanego Ducha Świętego, aby ponownie zstąpił i odnowił oblicze tej Ziemi.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!

Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami. Amen

 

W imieniu Kościoła w Polsce

Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 3 maja 2020 roku

 

W czasie trwającej morderczej epidemii koronawirusa wiele krajów oddało się w opiekę Matki Bożej, m.in. Anglia i Walia, Portugalia i Hiszpania, Austria. Nie inaczej i Polska, która w trudnych chwilach i kryzysach dotykających naszą Ojczyznę, wielokrotnie była zawierzana Matce Bożej w narodowym Sanktuarium na Jasnej Górze. Biskupi oddali Polskę Maryi m.in. w obliczu zagrożenia inwazją bolszewicką w 1920 roku, po II wojnie światowej w 1946 roku w obliczu zagrożenia komunizmem, w 300. rocznicę ślubów lwowskich w 1956 roku oraz 10 lat później w 1966 roku.

W 1979 roku Jan Paweł II, podczas swojej pierwszej podróży apostolskiej do Ojczyzny, zawierzył Kościół w Polsce Pani Jasnogórskiej. 3 maja 2016 roku, z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski, Przewodniczący Episkopatu dokonał Nowego Aktu Zawierzenia Narodu Polskiego Matce Bożej.

Akt Zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski, który odczyta na Jasnej Górze Przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, jest przeznaczony do wykorzystania w kościołach i kaplicach w niedzielę 3 maja. KAI

Akt Zawierzenia jest dostępny pod adresem: ]]>https://ekai.pl/dokumenty/akt-zawierzenia-polski-najswietszemu-sercu-pan...]]>

 

P.S.

Podkreślenia w tekście powyższego Aktu Zawierzenia, pochodzą od autora bloga S. T. Roch

 

Jasna Góra Klasztor Ojców Paulinów – transmisja na żywo:

 

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (3 głosy)

Komentarze

Amen, Amen, Amen.

Vote up!
2
Vote down!
0

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1628298

Nowy akt zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Polski został wczoraj złożony na Jasnej Górze. Podczas niedzielnego nabożeństwa i w towrzystwie wielu innych księży biskupów, wypowiedział go przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski oddając „wszystko co Polskę stanowi” w trosce o materialne i duchowe dobro naszej Ojczyzny, z przebłaganiem za błędy i grzechy oraz ufnym wołaniem o oddalenie wszelkiej klęski: pandemii koronawirusa, suszy i kryzysu ekonomicznego.

A oto i samo Zawierzenie Polski na Jasnej Górze. Filmik opublikowany już 3 Maja 2020 r. przez Portal Kujawski, a zatem:

W 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja na Jasnej Górze, w duchowej stolicy Polski, przed obrazem Matki Boskiej Królowej Polski, przewodniczący polskiego Episkopatu abp. Stanisław Gądecki odczytał uroczyście akt zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Polski. Władze państwowe w tym wydarzeniu reprezentowała marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek.

 

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1628910

Gorąco polecam niepoprawnym blogerom, blogerkom i naszym sympatykom wysłuchanie b. bogatej w treści homili ks. abp. Stanisława Gądeckiego, wygłoszonej 3 maja na Jasnej Górze. Filmik opublikowany 3 Maja 2020 r. przez Radio Maryja:

 

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1628918

Msza święta w intencji Ojczyzny na Wawelu. Abp Marek Jędraszewski metropolita krakowski w Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przewodniczył uroczystej Eucharystii w krakowskiej katedrze na Wawelu. W homilii, arcybiskup przypomniał, że 3 maja 1791 roku król Stanisław August Poniatowski podpisał „Ustawę Rządową”, zwaną Konstytucją 3 Maja. Mówił: „Przez 123 lata rozbiorów, aż do 1918 roku, zaborcy robili wszystko, aby wyrwać ją z pamięci Polaków. Natomiast kolejne pokolenia najbardziej szlachetnych synów narodu polskiego, ‘urodzonych w niewoli i okutych w powiciu’, heroicznie starały się o to, aby nie tylko o tym testamencie Ojczyzny nie zapomnieć, ale przeciwnie, aby go w swym życiu urzeczywistniać.”

I dalej szczytnie i wzniośle kontynuował: „Dzisiaj przeżywamy dzień szczególny – 229. rocznicę Konstytucji 3 Maja. Dzisiaj przeżywamy też szczególny czas – setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II Wielkiego, jak również stulecie Bitwy Warszawskiej. Oczekujemy ponadto beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, odłożonej w czasie na skutek pandemii (…). Raz jeszcze powróćmy do rozważań na temat prawdy i w świetle osądu naszych narodowych dziejów, dokonanego przed laty przez kardynała Karola Wojtyłę i kardynała Stefana Wyszyńskiego, dopowiadamy: Są takie prawdy, które domagają się ich jednoznacznego głoszenia – a do nich należy: Polska jest najważniejsza.

Metropolita krakowski dokonał zarazem zawierzenia Polski Chrystusowi i Matce Bożej. Polecam ten filmik z tej uroczystości, opublikowany 3 maja 2020 r. przez Archidiecezję Krakowską, a zatem:

 

Vote up!
2
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1628925

Ile już było ślubów, ślubowań...prób omijania i niedotrzymywania...
Jakoś czyny nie szły i ciągle nie idą za słowami.

Ponadto, czy Polska jest najważniejsza?
Mam wątpliwości...ty chyba też STR, jak każdy katolik.

Poza tym, nie widzę sensownych powodów do czczenia tego płodu myśli masońskiej i oświeceniowego konstruktywizmu… pisze prof. Bartyzel.

W 3 Maja czcimy to czym on był dla nas przez ponad dwa stulecia – MITEM
Także mitem monarchistycznym. .“Szlachetne kłamstwa” są jednak konieczne.

Na dobrą sprawę tylko jeden jej artykuł winien obowiązywać zawsze – ten o religii rzymskokatolickiej jako panującej i zabronieniu przejścia od niej do jakiejkolwiek innej pod karami apostazji: ciekawe, że tego akurat nikt nie przypomina? Zresztą, nie miejmy złudzeń: masoni, którzy pisali jej tekst, nie wpisali tego rozdziału z gorliwości religijnej, przeciwnie – to było tylko ich “alibi” wobec katolickiego narodu.

http://www.bibula.com/?p=87311

Vote up!
2
Vote down!
0

Verita

#1628932