TRWA JUBILEUSZOWE ŚWIĘTOWANIE NA JASNEJ GÓRZE 2017 TO JUŻ 300 LAT

Obrazek użytkownika Sławomir Tomasz Roch
Kraj

Rok 2017 jest czasem świętowania 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Obraz odbiera wielką cześć w Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze, przy modlitewnej służbie i opiece ze strony czcigodnych OO. Paulinów. Obchody jubileuszowe rozpoczęły się już 8 września 2016 r. i potrwają na Jasnej Górze także do 8 września 2017 r. . Kulminacyjnym punktem tej wyjątkowej rocznicy będą ogólnopolskie uroczystości 26 sierpnia. Pierwsza koronacja papieskimi diademami wizerunku Jasnogórskiej Maryi odbyła się 8 września 1717 r. i była pierwszą taką ceremonią poza Rzymem.

Koronacja Cudownego Wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej w 1717 r. była owocem wielowiekowej czci Polaków dla Matki Najświętszej. Maryja w Obrazie Jasnogórskim już od początku jego pobytu na ziemiach polskich otaczana była czcią i miłością przez wszystkie warstwy społecznie z władcami na czele.

Po zwycięskiej obronie Jasnej Góry, po której cała Polska zerwała się ku wyzwoleniu, kult Matki Bożej coraz bardziej się rozkrzewiał. W 1656 r. król Jan Kazimierz w katedrze lwowskiej złożył ślubowanie, w którym obrał Maryję za Patronkę swoją i za Królową państw swoich. Już Jan Długosz w Liber beneficiorum nazwał Matkę Bożą Jasnogórską „Najdostojniejszą Królową świata i naszą”. Fakt koronacji był zatem potwierdzeniem kultu Maryi jako Królowej Polski oraz wyrazem ogromnej czci i miłości względem Matki Bożej. Wyjątkowość tego aktu polegała na tym, że to najwyższy autorytet w Kościele, czyli Ojciec Święty, koronami rangi papieskiej przyozdobił ten Obraz. Dekret ten wydał i korony przekazał papież Klemens XI. Sejm z 1764 r. nazwał Matkę Bożą Częstochowską Królową Polski.

Odpust jubileuszowy

W związku z jubileuszem Jasna Góra otrzymała dar od papieża Franciszka. Są to odpusty specjalnie dedykowane na Rok Jubileuszowy pielgrzymom przybywającym do Sanktuarium. Dekret o odpustach przekazał 8 grudnia 2016 r. ks. prał. Krzysztof Nykiel, Regens Penitencjarii Apostolskiej.

Łaskę odpustu można uzyskać: nawiedzając w pielgrzymce Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze i uczestnicząc w świętych obrzędach przed ukoronowanym Wizerunkiem; pokornie prosząc Boga przez Maryję za wierność Polski powołaniu chrześcijańskiemu, o nowe powołania kapłańskie i zakonne, o obronę rodzin, świata i Kościoła, a także za osobę Ojca Świętego; modląc się Modlitwą Pańską, wyznając Wiarę i przyzywając opieki Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski; przyjmując sakramenty pojednania i Eucharystii.

Odpust zupełny mogą uzyskać również osoby starsze, chore i wszyscy, którzy z ważnej przyczyny nie mogą wyjść z domu, a połączą się pragnieniem ducha z tymi, którzy pobożnie nawiedzają Sanktuarium. Osoby te powinny, będąc w stanie łaski uświęcającej, wzbudzić intencję wypełnienia (gdy będzie to jak najszybciej możliwe) trzech zwykłych warunków uzyskania odpustu i przed jakimkolwiek wizerunkiem Matki Bożej odmówić pobożnie modlitwy, ofiarując miłosiernemu Bogu przez Maryję swoje cierpienia i niedogodności własnego życia.

Warunki uzyskania łaski odpustu zupełnego zostały umieszczone na specjalnych tablicach w bramie prowadzącej do Sanktuarium, w miejscu, gdzie znajdowała się Brama Miłosierdzia. Tekst przetłumaczony został także na język angielski.

Rok maryjny i św. Brata Alberta

Rok 2017 jest nadwyraz rokiem maryjnym! Jako najważniejsze wydarzenia dla Kościoła w Polsce w tym roku wymienić trzeba: trzechsetlecie Koronacji Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze i 140. rocznicę objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Dodatkowo w łączności z Kościołem powszechnym można świętować trzechsetlecie objawień Matki Bożej w Aparecidzie i stulecie objawień Matki Bożej w Fatimie.

Oprócz rocznic dotyczących objawień Matki Bożej, wierni Kościoła w Polsce w 2017 roku przeżywają Rok św. Brata Alberta. W grudniowym liście pasterskim z tej okazji biskupi nazwali ten czas przedłużeniem i kontynuacją Jubileuszu Miłosierdzia. Centralnym punktem rozpoczętych 25 grudnia obchodów będzie Msza św. w Sanktuarium Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie 10 czerwca. Przewodniczył jej będzie abp Stanisław Gądecki. Wrażeń religijnych w tym roku, zatem nam nie brakuje!

W ostatnim czasie biskupi powołali Komisję Maryjną KEP, której metropolita częstochowski został przewodniczącym. W rozmowie z KAI ks. abp Wacław Depo zwrócił uwagę: „Jak ktoś słusznie zauważył, historia nie jest tylko zbiorem faktów i zapisów tych, czy innych uroczystości lub wydarzeń, ale jest pewną siłą duchową.”.

Jak podkreślił, obecność Matki Bożej, która jest w naszej Ojczyźnie czczona w wielu wizerunkach, to pewna specyfika, którą dzisiaj na nowo trzeba odkryć, bo „każde pokolenie ma swoje zadania i wyzwania”. W tym kontekście ks. abp Depo zwrócił uwagę, że przesłanie Matki Bożej w Gietrzwałdzie przekazywane było właśnie w języku polskim. Metropolita częstochowski wspomniał również o 100-leciu objawień w Fatimie, w których bardzo mocno podkreślona jest modlitwa i pokuta, zwłaszcza w sensie przemiany serc. Jak dodał, należy umiejętnie odpowiedzieć na wyzwania współczesnych ideologii zagrażających wierze. I słusznie pokreślił z mocą: „To jest zaproszenie dla nas, żebyśmy tej łaski, która idzie przez pośrednictwo Maryi, nie utracili.”.

Po temu sobie i nam wszystkim, gorąco życzę radości tegorocznego pielgrzymowania na Jasną Górę: tup, tup, tup.... do Maryi stóp!

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)

Komentarze

Bogurodzico Dziewico Maryjo,

nasza Matko i Królowo,

wyniesiona na wyżyny nieba.

Ty nieustannie otaczasz troską i miłością naród polski.

Prosimy, by jubileusz 300-lecia koronacji

Twojego Jasnogórskiego Wizerunku odnowił w każdym z nas

cześć i ufność wobec Boga, Ojca i Syna i Ducha Św.

Ty, Matko, jesteś nam wzorem zaufania

oraz uległego poddania się Jemu we wszystkim.

Niech nasze przemienione życie stanie się

żywym diamentem Twej korony wyniesienia i chwały.

Chcemy z naszymi duchowymi darami stanąć w bliskości Boga

i stać się świadkami Jego wielkiego miłosierdzia.

Pragniemy – odnowieni w wierze, nadziei i miłości,

żyjąc według zasad Ewangelii – razem z Tobą

uwielbiać Trójcę Przenajświętszą. Amen

Vote up!
1
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1535768

Znakomite świadectwo Grzegorza Brauna, które trzeba koniecznie wysłuchać na 100-lecie odzyskania naszej niepodległości. 40 lat przed Objawieniami Fatimskimi, Matka Boża ukazała się w Gietrzwałdzie. Jednak przesłanie z 1877 roku wciąż jest mało znane i nie doczekało się szerokiego źródłowego opracowania. O tym jaki Maryja ma plan względem Polski opowiada Grzegorz Braun, autor książki „Gietrzwałd 1877: Nieznane konteksty geopolityczne”.

 

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1571919