Eugenio Scalfari „La Repubblica” - Papież Franciszek: - Piekło, takie jakie znamy ze chrześcijaństwa, nie istnieje

Obrazek użytkownika Romuald Kałwa
Świat

Hulaj dusza, piekła nie ma! Na całym świecie zrobił się wielki szum. 93-letni włoski dziennikarz Eugenio Scalfari twierdzi, że papież Franciszek w rozmowie z nim powiedział, że piekło, takie jakie znamy że chrześcijaństwa, nie istnieje. Włoch Eugenio Scalfari, od niedawna przyjaciel Papieża, w 1976 roku został współzałożycielem komunistycznej gazety „La Repubblica”.

 

*Sam Eugenio Scalfari to ateista, który do współpracy w gazecie „La Repubblica” zaprosił Barbarę Spinelli, córkę Altiero Spinelliego.

 

Papież o potępionych duszach:

 

"One nie są karane. Ci, którzy okażą skruchę, otrzymają wybaczenie i zajmą miejsce pośród kontemplujących Boga, natomiast ci, którzy nie wyrażą żalu, nie będą mogli otrzymać przebaczenia i znikną. Piekło nie istnieje, istnieje unicestwianie grzesznych dusz".
 

Jezus  Chrystus o piekle – miejscu potępienia

 

Oczywiście pojawiają się głosy, że piekło zostało wymyślone przez kościół, żeby straszyć pogan, że to twór teologiczny, że polska nazwa piekła odnosi się do pieczenia, smoły i wysokiej temperatury (ośmieszanie idei miejsca), itd. To zabawne jak bardzo ci, którzy nienawidzą chrześcijaństwa, boją się piekła, np. aborcjonistki, zbrodniarze, komuniści, naziści, czy środowiska LGBT. Oni i inni laicy, wszyscy z postawą typową dla bezczelnego ignoranta – pysznego głupka będą twierdzić, że w Biblii nie ma nic o piekle, wiecznej karze, zbawieniu i niezbawieniu. Zapraszam więc do lektury:

 

 

Ewangelia wg św. Mateusza 5,21-22

21 Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. 22 A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka*, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: "Bezbożniku", podlega karze piekła ognistego.

 

Ewangelia wg św. Mateusza 5,27-30

27 Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż!* 28 A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. 29 * Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. 30 I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.

 

Ewangelia wg św. Mateusza 8,11-12

11 Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. 12 A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz - w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów". 13 Do setnika zaś Jezus rzekł: "Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś". I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie.

 

Ewangelia wg św. Mateusza 13,49-51

47 Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. 48 Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. 49 Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych 50 i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

 

Ewangelia wg św. Mateusza 18,6-11

11 Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. 7 Biada światu z powodu zgorszeń! Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie. 8 Otóż jeśli twoja ręka lub noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie! Lepiej jest dla ciebie wejść do życia ułomnym lub chromym, niż z dwiema rękami lub dwiema nogami być wrzuconym w ogień wieczny. 9 I jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie! Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do życia, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego. 10 Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. 11 .

 

Ewangelia wg św. Mateusza 24,45-51

51 Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? 46 Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. 47 Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. 48 Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: "Mój pan się ociąga", 49 i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, 50 to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. 51 Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

 

Ewangelia wg św. Mateusza 25,41-46

46 Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! 42 Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; 43 byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie". 44 Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?" 45 Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". 46 I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».

 

Ewangelia wg św. Marka 9,42-50

50 Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. 43 Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony13. 45 I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. 47 Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, 48 gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie14. 49 Bo każdy ogniem15 będzie posolony. 50 Dobra jest sól; lecz jeśli sól smak utraci, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą!»

 

Ewangelia wg św. Łukasza 12,4-5

12, 4-5 Lecz mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. 5 Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie!

 

Ewangelia wg św. Jana 5,28-29

5,28-29 Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach*, usłyszą głos Jego: 29 a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie potępienia.

 

 

Powinienem teraz napisać o tym, że Jezus Chrystus był postaci historyczną i ułatwił ludziom drogę do zbawienia. Każdy człowiek boi się śmierci i piekła. Podobno zwrot “Nie lękajcie się” pojawia się w Piśmie Świętym 365 razy. A więc, nie lękajmy się. Wszystkich „chrześcijanom”: wierzącym w reinkarnacje, a nie wierzącym w Jezusa, uosobione zło, tym chodzącym do wróżki i obojętnym na czynione obok nich zło, a także tym, którzy chodzą do spowiedzi, a i tak jawnie kłamią i dalej okradają pracowników, pracodawców, partnerów; wszystkim politykom, ale i ludziom zdradzającym, niszczącym innych i nienawidzących bez powodu, powinienem zapytać, czy spowiadali się ze swoich grzechów i je zadośćuczynią, ale na koniec wspomnę takie słowa:

 

„Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

 

Jak niektórzy będą umierać, z pośpiechem przyjdziecie na spowiedź do kapłana, na którego wiarę wcześniej pluliście. Wesołych Świąt!

 

 

 

*„Grupa Spinelli – to europejscy komuniści odwołujący się m.in. do „Manifestu z Ventotene” 1941 r. Altiero Spinellego (1907-1986). Należą do niej znane polskie patriotki: Róża Thun i Danuta Hubner. Grupa została założona przez Guya Verhofstadta (byłego premiera Belgii ujadającego na Polskę przy każdej okazji), byłego współprzewodniczącego Europejskich Zielonych Daniel Cohn-Bendit’a (znanego pedofila), francuskiej eurodeputowanej Sylvie Goulard (byłej ministerce wojny) i byłej wiceprzewodniczącej PE Isabelle Durant”.

3
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.9 (8 głosów)

Komentarze

i po co dezinformować? dawno zdementowano ten fejk.

 

Vote up!
0
Vote down!
-1

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1561284

.....takie spotkanie ze współzałożycielem komunistycznej gazety „La Repubblica” Eugenio Scalfari, miało  rzeczywiście miejsce i że papież Franciszek dużo tam naopowiadał. Jeśli Scalfari kłamie, to niech papież po prostu przestanie się z nim spotykać i bajdurzyć, przecież to proste jak drut i jasne jak słońce. To nie pierwszy zresztą raz kiedy Watykan zaprzecza słowom jakoby wypowiedzianym przez papieża do tego dziennikarza. Wcześniej głośno było jakoby o zniesieniu grzechu, jako takiego! Jeśli Scalfari jest niepoważny, to niech papież stanie się odpowiedzialny i więcej tego człowieka niech nie przyjmuje. 

Piekło naturalnie istnieje i szatan istnieje, męki wieczne to rzeczywistość, a dusze potępione wiecznie cierpią, to jest nauka samego Chrystusa Pana, a kto świadomie i dobrowolnie temu zaprzecza, ten jest przez swoje czyny antychrystem, co znaczy przeciwnikiem Chrystusa! Z nauczania Kościoła katolickiego wiemy wszyscy, iż nawet jeśli człowiek czyni wiele dobrego ale w jednym śmiertelnym grzechu trwa i uporczywie, świadomie i dobrowolnie nie nawraca się i to do samego końca, aby w końcu w tym śmiertelnym grzechu umrzeć, to taki delikwent, choćby był nawet i samym papieżem, taki na pewno będzie wiecznie potępiony. Wybrał bowiem diabła z którym za życia żył, pomimo iż robił wiele innego dobrego. Jezus mówi jasno i stanowczo: "Odejdzcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się nieprawości" oraz odsłania oblicze prawdziwej miłości: "Ten mnie miłuje kto zachowuje moje przykazania"!

I jeszcze słowo do niepoprawnych blogerów: Romuald Kałwa podał suche fakty, iż takie spotkanie miało miejsce oraz że Scalfari o tym napisał. Watykan teś publicznie potwierdził, iż spotkanie miało miejsce, a Rzeczpospolita iż takie rewelacje dziennikarz rzeczywiście wysmarował. Zatem to są fakty, które już żyją w przestrzeni publicznej! Odpwiedzialność za Kościół i za każdego z nas polega na tym, by umieć odważnie do tych faktów się ustosunkować. Po temu nie rozumiem w jakim celu minusuje się ten wpis?! Ogólna zasada mądrości jest taka, iż lepiej wiedzieć, niż nie wiedzieć, a mądrość z zasady się nagradza, a nie potępia. I na sam koniec: wiedza jest jednym z siedmiu darów Ducha Świętego. Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1561389