MENTALNOŚĆ KOMUNISTYCZNA a MENTALNOŚĆ TOTALITARNA

Obrazek użytkownika michael-abakus
Idee

 

*

Taki to jest problem z komunistyczną mentalnością, polegający na tym, że komunistyczna społeczność składa się z dwóch całkowicie rozłącznych kast. Sam Karol Marks wymyślił kryterium tego podziału w swojej teorii podziału klasowego. Pozwolę sobie na antymarksistowskie, a więc i antykomunistyczne wykorzystanie pomysłu na taki podział oraz na kryterium tego podziału.

Otóż Karol Marks zaproponował podział konkretnej klasy społecznej na dwie rozłączne formacje - klasę "w sobie" i kastę "dla siebie":

  1. Pierwsza, to tak zwana klasa "w sobie". Wykorzystuję tę nazwę i jej marksowską ideę i definiuję ją w nowy sposób do określenia bardzo szczególnej klasy komunistów, która nie wie i nie ma pojęcia o tym, czym komunizm w rzeczywistości jest, a która wierzy w komunizm ponieważ ma w swoją świadomość wbudowaną totalitarną mentalność oraz nie jest tego świadoma i dlatego może być wykorzystywana przez przeróżne komunistyczne formacje jako janczarowie komunizmu czyli wierni aktywiści i wojownicy komunizmu, gotowi oddać życie za komunizm, gotowi także wiernie służyć komunizmowi nawet w najbardziej zbrodniczych przedsięwzięciach, ponieważ ślepo i pryncypialnie ufają komunistycznym ideałom i autorytetom. Jest to kasta ludzi posłusznych i wiernych komunizmowi tylko dlatego, że ich totalitarna mentalność uniemożliwia im zrozumienie czym komunizm w rzeczywistości jest. Jest to ugrupowanie ludzi, którzy są w pewnym sensie są najbardziej zdemoralizowanymi ofiarami komunizmu, perfidnie wykorzystywanymi przez komunizm do najbrudniejszych komunistycznych celów.

  2. Druga, to tak zwana klasa "dla siebie", jest to klasa ludzi doskonale świadomych tego czym komunizm jest i dlatego mogą należeć do specjalnej kasty przywódców komunizmu, ponieważ jest wyposażona są w zupełnie inną mentalność cynicznych zbrodniarzy, pozbawionych sumienia i wszelkich wartości. O takich ludziach wypowiada się ]]>ponerologia polityczna]]>, czyli nauka o politycznym łajdactwie "specjalnej kasty ludzi" niezawisłych od wszelkiego prawa i niezależnych od jakiejkolwiek etyki. Specjalna kasta ludzi zajmuje się komunizmem dla siebie i tylko dla siebie, posługując się instrumentalnie zarówno komunistyczną kastą w sobie jak i pozostałymi systemami społecznym. To jest specjalna kasta ludzi, którzy świadomie czynią zło i są za to zło całkowicie odpowiedzialni, a jednym ze świadomie podejmowanych przez nich działań jest doprowadzenie do ich absolutnej bezkarności i nieodpowiedzialności. (Pięknym przykładem jest ]]>Jej Ekscelencja]]> w "Seksmisji"). Komuniści należący do tej "specjalnej kasty ludzi" są arystokracją komunizmu, kastą "genseków", są odpowiednikami mafijnych "Capo di tutti capi".

Mądrzy ludzie, dobrze rozumiejący globalną rzeczywistość dobrze wiedzą o totalitarnej mentalności zniewalającej komunistyczną klasę w sobie, czyniącą z tych ludzi całe rzesze ogłupionych aktywistów i zdemoralizowanych wojowników wszelkich totalitaryzmów - i dlatego uznają, że pierwszym zadaniem każdego rzetelnego antykomunisty jest ujawnienie komunistycznej mentalności w sobie samym i wytępienie jej ze szczętem. Dokładnie tak, jak to można przeczytać w Katechizmie Kościoła Katolickiego - zacznijmy od siebie. Następnym krokiem jest zrozumienie czym jest specjalna kasta ludzi, należących do "klasy dla siebie". W tym celu zajrzyjmy do współczesnej definicji komunizmu.

]]>WSPÓŁCZESNA DEFINICJA KOMUNIZMU]]>

Komunizm jest zorganizowaną grupą przestępczą, złożoną z ludzi interesu (świadomie i celowo posługujących się agenturą wpływu), realizującą plan zniszczenia systemów etycznych i społeczno-politycznych w państwach, dążącą do wrogiego przejęcia władzy politycznej, w stopniu umożliwiającym trwałą degenerację prawa państwowego, w sposób zapewniający tej grupie przejęcie kontroli nad gospodarką, w celu długotrwałej pasożytniczej eksploatacji jej zasobów materialnych i ludzkich, pod ochroną prawa państwowego i międzynarodowego. Ten cel zorganizowana grupa przestępcza realizuje wszelkimi dostępnymi, nawet zbrodniczymi środkami.

Przypisy:
1. Agnieszka Kołakowska "
]]>Polityczna poprawność a mentalność totalitarna]]>"
2. Zwracam uwagę na różnicę pomiędzy "mentalnością totalitarną" właściwą dla komunistycznych aktywistów stanowiących klasę "w sobie", a "mentalnością komunistyczną" właściwą dla specjalnej kasty "dla siebie", czyli zbrodniczej i absolutnie bezideowej grupy komunistycznych przywódców, tworzących zorganizowane grupy przestępcze, bezwzględnie eksploatujące systemy społeczne i państwowe. To są diametralnie różne mentalności - po dwóch stronach komunistycznej smyczy. Po jednej stronie absolutnie bezideowe zgromadzenie trzymających władzę, a po drugiej rzesze komunistycznych aktywistów i funkcjonariuszy (funków) czyli kompradorskich nadzorców niewolników.

[]]>Blogpress]]>]]>19.02.2020]]>]

 

* * *

]]>Trzeba zniszczyć «Wielką Ściemę» antypolskiego totalitaryzmu.]]>

]]>Nie akceptujemy]]>]]> żadnej totalitarnej siły politycznej,
wrogiej Polsce, polskiemu Państwu i polskiej racji stanu,
pełnej pogardy, kłamstwa i nienawiści
]]>
]]>.

Polsce jest potrzebna prawdziwa, uczciwa opozycja!
]]>

 

* * *

następny - poprzedni

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)

Komentarze

Często sami siebie oszukujemy jednakowo traktując wszystkich ludzi przeciwnika, co niestety prowadzi do fatalnego lekceważenia i grubych błędów w planowaniu własnego działania. Powyższy wpis jest przykładem podstawowej klasyfikacji wskazującej na dwa fundamentalne kryteria podziału sił przeciwnika na przywódców i janczarów komunistycznej rewolty.
Są to zdecydowanie dwie strony tej samej smyczy.

Parę dni temu podałem przykład innej klasyfikacji komunistycznego personelu na ludzi poziomu strategicznego planowania, a następnie poziomów dowodzenia operacyjnego i taktycznego oraz wykonawczego. [Rzeczpospolita partaczy]

Vote up!
1
Vote down!
0

michael

#1659074

[wPolityce] Już zdążyli sprzedać fortepian koncertowy, niedawno kupiony dla Polskiego Radia w Krakowie. Wart ponad milion złotych fortepian Steinwaya, który miał służyć wypełnianiu publicznej misji przez Radio Kraków, został sprzedany. Instrument został zamówiony i wyselekcjonowany w fabryce w Hamburgu, w jednej z dwóch na świecie manufaktur Steinway&Sons. Pierwszy koncert miał miejsce 2 grudnia 2023. Sprzedaż tak cennego instrumentu skomentował dla portalu wPolityce.pl Tadeusz Deszkiewicz, wieloletni dziennikarz i krytyk muzyczny, prezydencki doradca w zakresie kultury.

Według mnie to po prostu skandal. Coś takiego to dzicz i działanie okupanta.

Vote up!
1
Vote down!
0

michael

#1659105

ten fortepian kupił?

Czy wiadomo?

Vote up!
0
Vote down!
0

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1659186

Do dzisiaj nie umiem zrozumieć dlaczego moja definicja komunizmu, opracowana już dwadzieścia lat temu, z uporem maniaka jest całkowicie ignorowana?

Oto ona, przez lat dwadzieścia powtarzana i stale udoskonalana:

WSPÓŁCZESNA DEFINICJA KOMUNIZMU

Komunizm jest zorganizowaną grupą przestępczą, złożoną z ludzi interesu (świadomie i celowo posługujących się agenturą wpływu), realizującą plan zniszczenia systemów etycznych i społeczno-politycznych w państwach, dążącą do wrogiego przejęcia władzy politycznej, w stopniu umożliwiającym trwałą degenerację prawa państwowego, w sposób zapewniający tej grupie przejęcie kontroli nad gospodarką, w celu długotrwałej pasożytniczej eksploatacji jej zasobów materialnych i ludzkich, pod ochroną prawa państwowego i międzynarodowego. Ten cel zorganizowana grupa przestępcza realizuje wszelkimi dostępnymi, nawet zbrodniczymi środkami.

Vote up!
1
Vote down!
0

michael

#1659107

NADCHODZI INFLACJA!

...podczas lutowego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych NBP. Stopa referencyjna od października 2023 r. wynosi 5,75 %.

Szaleństwa rządowej administracji «Koalicji 13 Grudnia» wskazują na strategiczne działanie, którego celem jest ponowne wywołanie w Polsce niszczącej fali inflacji. Dowodem na prowadzenie takiej polityki jest ostentacyjne wręcz tłumienie źródeł dochodu budżetu państwa w formie polityki obezwładniania międzynarodowej konkurencyjności wielkich spółek skarbu państwa, takich jak np. Orlen. Inną, oczywiście proinflacyjną działalnością jest blokowanie rozwoju polskiej gospodarki poprzez tłumienie, a nawet otwarte zwalczanie strategicznych inwestycji infrastrukturalnych oraz tworzenie irracjonalnych jego obciążeń powiększających deficyt budżetu państwa. 

Trzeba tu otwarcie powiedzieć, kraje Europy Zachodniej jeszcze przed wybuchem drugiej wojny światowej i przez wszystkie lata po jej zakończeniu zrealizowały wielki program inwestycji infrastrukturalnych, których w Polsce nie przeprowadzono. Najważniejszy szkielet polskiej Gospodarki Narodowej musi w jak najkrótszym czasie osiągnąć poziom regenerujący sprawność i konkurencyjność polskiej gospodarki. Niestety, rząd Donalda Tuska robi coś dokładnie przeciwnego i absolutnie nie jest to ani przypadek, ani głupota. Wygląda to na świadome zapędzanie polskiej gospodarki do chlewika.

Vote up!
1
Vote down!
0

michael

#1659112

...co pozbawia polskie wojsko dorobku ostatnich lat i cofa nasz poziom militarnego rozwoju technologicznego o trzydzieści albo i czterdzieści lat ...

Słowa kluczowe: [BMS - Battlefield Management System], [IBCS - Integrated Battle Command System]

Vote up!
1
Vote down!
0

michael

#1659175

Inkluzywny to, (1.1) taki, który poszerza i obejmuje całość pewnego zbioru (Przymiotnik inkluzywny to inaczej taki, który łączy lub obejmuje jakąś całość.).

W rozumieniu współczesnej totalitarnej propagandy przymiotnik inkluzywny oznacza akceptowanie wyłącznie poglądów liberalnej demokracji, które wbrew znaczeniu pojęcia liberalizmu jest opresyjnym i antydemokratycznym wymuszaniem podporządkowania jedyne słusznej interpretacji rzeczywistości. Z reguły rzeczywisty, rzekomo inkluzywny pogląd ani nie obejmuje całości zjawiska, ani nie działa w interesie całości, ale przeciwnie, całość podporządkowuje mniejszości.

Na przykład w dyskusji o CPK rozważany jest aspekt ekonomiki polskiego lotniska pasażerskiego, ignorując jego funkcje w całości europejskiej infrastruktury systemu transportu towarowego oraz wojskowego, oraz nie biorąc pod uwagę interesu całości polskiego systemu gospodarczego. W tym sensie inkluzywność polega na wyłączeniu całości - jest więc przejawem "cancel culture"!

Vote up!
1
Vote down!
0

michael

#1659178

... inkluzywność na przykład, używana po odwróceniu swojego znaczenia na opak...

Vote up!
1
Vote down!
0

michael

#1659182

Do ciężarówki spakowano ramię kamerowe ze studia "Wiadomości"... Czyli bezczelna grabież, jawne złodziejstwo, dokładnie tak jak to jest napisane w definicji totalitarnego komunizmu - "w celu długotrwałej pasożytniczej eksploatacji jej zasobów materialnych i ludzkich, pod ochroną prawa państwowego i międzynarodowego."

Jak widać,
celem reform «Koalicji 13 grudnia» jest, kradzież, grabież i złodziejstwo, zgodnie z tą definicją - "pod ochroną prawa państwowego i międzynarodowego".
[link]

 

Vote up!
1
Vote down!
0

michael

#1659192

Planuje zemstę na Jacku Kurskim i jego współpracownikach [link]

Vote up!
0
Vote down!
0

michael

#1659276

 

lecz każdy może być oszukany, lecz wszyscy możemy ulec oszustom, szczególnie wtedy gdy działają, realizując "profesjonalnie" przygotowany program. Słynna jest anegdota o oszustwie, którego celem był dywan ukradziony wrocławskiemu wojewodzie wprost spod jego wojewódzkiego biurka. Mniej znana jest bardzo stara historia króla wrocławskich oszustów, którzy spotykali się kiedyś w kawiarni hotelu "Monopol". I wtedy nastąpił zakład. Król oszustów zapewniał, "że nikt nie jest w stanie mnie oszukać". I zakład przegrał, choć do tego celu drugi, zwycięski oszust musiał skorzystać z naprawdę wyrafinowanej gry, w której głównym aktorem było prawdziwe świniobicie.

Współczesna globalna polityka jest, i najprawdopodobniej zawsze była, wielkim teatrem oszustów. Oszustwo i dezinformacja zawsze była i jest bardzo poważną bronią każdej wojny, o czym wiemy od tysięcy lat. Wojna o Troję została wygrana dzięki oszustwu wykorzystującemu "prezent" w postaci konia trojańskiego.

I dlatego najpoważniejszym i chyba nawet jedynym grubym błędem rządu PiS było przekonanie, że współczesna polityka międzynarodowa jest uczciwą grą, że nie jest grą wojenną.

Obowiązkiem PiS było uznanie na przykład od 29 maja 2001 roku, że "teraz jest wojna" przeciwko polskiemu interesowi narodowemu, w której aktualnie główną bronią jest napad dezinformacyjny. A gdy celem wojny jest Polska, to obowiązkiem państwa jest aktywne przystąpienie do wojennej odpowiedzi.

PS:
Wyżej jest przedruk komentarza do felietonu Kapitana Nemo
"
PŁONIE PLANETA RAFAŁA, CZYLI RZECZ O IDIOTACH"

Vote up!
0
Vote down!
0

michael

#1659332

 

Wojna trwa od kilkuset lat. Polityczny zamach przygotowany i zrealizowany w kwietniu 2010 roku był tylko potyczką w wojnie toczonej przez globalny totalitaryzm przeciwko demokracji, był jedną z wielu bitew.

Vote up!
0
Vote down!
0

michael

#1659357