Jak obezwładnić Totalitarny System Upodlenia Kraju «TSUK»

Obrazek użytkownika michael-abakus
Świat

 

*

Konieczny jest pozew przeciwko kłamstwom Unii Europejskiej przygotowywanym przez «TSUK», zawartych w rezolucjach Parlamentu Europejskiego oraz innych odpowiednich dokumentach i działaniach KE oraz UE dotyczących rzekomego łamania praworządności w Polsce. Pozew powinien być wniesiony do Sądu Powszechnego właściwego do siedziby PE w Strasburgu, jako miejsca uchwalenia tych rezolucji lub w Brukseli jako siedziby instytucji UE. Powinien to być sądowy pozew cywilny o odszkodowanie od Unii Europejskiej dla Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 26 miliardów Euro z tytułu poniesionych przez Polskę szkód, strat ekonomicznych i wizerunkowych spowodowanych przez przedmiotowe kłamstwa i wynikające z nich urzędowe procedury UE. 

Niezależnie od tego konieczne jest przeprowadzenie kampanii prasowej w formie całostronicowych ogłoszeń w najważniejszych opiniotwórczych wydawnictwach prasowych świata, dokumentujących kłamstwa i oszustwa antypolskiej opozycji forsowane w rezolucjach UE. Przedmiotem tych ogłoszeń powinna być dokumentacja kłamstw i oszustw antypolskiej opozycji. Na przykład stref wolnych od LGBT stworzonych przez Barta Staszewskiego, albo polskiego bestialstwa na przykładzie zwłok Diduszki, albo takich politycznych łgarstw jak sędziowie dublerzy, neo KRS lub nielegalny TK,... 

Zwracam uwagę na trzy istotne fakty: 

1. Nie donos, a oszustwo. Przedmiotem naszego działania w żadnym wypadku nie powinny być donosy, lecz kłamstwa albo wręcz oszustwa popełniane przez przedstawicieli totalitarnej opozycji w złej wierze, a polegające na wprowadzeniu europejskich instytucji błąd. Celem tych oszustw jest "doprowadzenia tych instytucji, a w tym instytucji Unii Europejskiej do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia w błąd albo wyzyskania skutków tego błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania - we własnych celach politycznych albo wręcz w interesie osób trzecich, na przykład korporacji gospodarczych lub państw takich ja na przykład Rosja." [W asocjacji z art. 286 kk]

Uzasadnienie:
Donos jest powiadomieniem o wystąpieniu rzeczywistego faktu lub zjawiska, a więc jest ujawnieniem prawdy, co na ogół nie powinno budzić sprzeciwu, nawet jeśli ta prawda jest gorzka. A antypolska opozycja niestety nie ujawnia żadnej prawdy lecz operuje antypolską dezinformacją, fałszywą interpretacją albo wręcz kłamstwem.

2. Koszt prowadzenia proponowanego postępowania sądowego oraz kampanii prasowej może być z pozoru duży, ale nie powinien być większy od nakładów potrzebnych do zakupienia co najwyżej kilku czołgów Abrams M1A2 SEP v.3, co nie przekracza paru procent nakładów na uzbrojenie Polski.

Uzasadnienie:
Ale cóż, teraz jest wojna, której nieodłącznym składnikiem są działania informacyjne. Skutki tych działań mogą byś podobne do konsekwencji wojny militarnej, albo nawet wprost działania informacyjne mogą być przygotowaniem do działań militarnych. Warto więc wydać nawet 2% lub nawet nieco więcej pieniędzy na uzbrojenie na finansowanie przeciwdziałania wojnie informacyjnej, zamiast na uzbrojenie. Koszt wojny militarnej lub informacyjnej jest kosztem tej samej wojny.  

3. Proponowane działania polegające na żądaniu odszkodowania od Unii Europejskiej za poniesione przez Polskę straty spowodowane sprawczym udziałem Unii Europejskiej w oszustwach i kłamstwach «TSUK» oraz ogłoszenie w światowych opiniotwórczych mediach faktu tych oszustw jako elementu globalnej antypolskiej kampanii dyfamacyjnej oraz dezinformacyjnej ani nie powinno być jedyną formą przeciwdziałania tej kampanii, ale także nie może być działaniem wyłącznie społecznym, prowadzonym przez organizacje pozarządowe (NGO).

Uzasadnienie:
Wojna informacyjna prowadzona przez «TSUK» po pierwsze jest regularną i prawdziwą wojną przeciwko polskiemu państwu, a także przeciwko innym państwom, a po drugie jest niemilitarną formą wojny przeciwko tym państwom. Niemilitarna lub militarna forma wojny mogą występować łącznie lub rozłącznie, służą tym samym celom i mogą być w sposób ciągły stosowane jako wzajemnie uzupełniające się narzędzia tej samej wojennej napaści. Przykład Ukrainy jest jednym z dowodów tego stanu rzeczy. Państwo i jego systemy, które jest podmiotem faktycznie uczestniczącym w wojennej napaści w roli ofary i dlatego nie może się uchylać od czynnego udziału w obronie - bez względu na to, czy wojenny napad realizowany jest w militarnej lub niemilitarnej formie. 

 

* * *

]]>Dlatego trzeba zniszczyć «Wielką Ściemę» antypolskiego totalitaryzmu.]]>

]]>Nie akceptujemy żadnej totalitarnej opozycji,
wrogiej Polsce, polskiemu Państwu i polskiej racji stanu,
pełnej pogardy, kłamstwa i nienawiści.

Polsce jest potrzebna prawdziwa, uczciwa opozycja!
]]>

 

* * *

następny - poprzedni

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)

Komentarze

 - JAK OBEZWŁADNIĆ -> TOTALITARNE UPODLENIE - SABOTAŻEM KRAJU   -  <<TU-SK>>...

Pozdrawiam. J. K.

Vote up!
4
Vote down!
-1
#1645762

Dobrze Zna sprawy, którymi Się Zajmuje - poszukując prawdy ostrzegającej Polaków - jak trzeba...

Pozdrawiam. J. K.

 

 

Vote up!
3
Vote down!
-1
#1645773

   Chyba niedługo skończy się wydumane grilowanie Polski wydumaną praworządnością. Prezes PIS J. Kaczyński zapowiedział, że we wrześniu ruszają reparacje wojenne (odszkodowania) od Niemiec. Bardzo dobrze, bo skala tych zbrodni, które zobaczy Świat, przykryje wszystkie obecne fałszywki nakierowane przez niemiecką UE na Polskę. Czas obecnej wojny, to najlepszy czas na roszczenia za zbrodnie wojenne od szwabów. Oczekuję, że przy tak ważkim procedowaniu, nawet polskojęzyczna Targowica w UE zamilknie.

Vote up!
4
Vote down!
0

ronin

#1645775

    Nienawidzący polskiego patriotyzmu łgarz Tusk - jako wierny przydupas sowieckiej agentki Merkel - łącznie ze zbolszewizowanym narcyzem Trzakowskim z Czajki i ich postbolszewicką, mafijną PO, która latami rabowała i Polskę i Polaków -- wykonują wszystkie antypolskie działania dyktowane im przez rosyjską agenturę w UE i w Niemczech.

   Ponadto, mafiozi z PO i współpracujące z nimi zbrodnicze mafie opłacające antypolską propagandę na rzecz PO chcą „żeby było jak było” - czyli ponownej możliwości bezkarnego rabowania Polaków.

    Sowiecko-rosyjska agentura w Niemczech jest liczna - włączając Merkel oraz obecnego kanclerza Niemiec zakochanego w sowieckiej tzw. NRD.

Vote up!
4
Vote down!
0

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1645783

Radosław Poszwiński @bogdan607

Średnia liczba spraw o naruszenie przepisów (praworządność) na rok dla każdego kraju w UE
źródło: POLITICO

POLITICO REPORT - LAWLESS EUROPE
https://www.politico.eu/article/lawless-europe-eu-state-defy-law-impunity/

Rules of law. Politico’s new report debunks myths about Poland https://www.randrlife.co.uk/rules-of-law...

The Commission's Rule of Law Report
and the EU Monitoring and Enforcement of Article 2 TEU Values
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD...._EN.pdf

Vote up!
2
Vote down!
0

michael

#1645801

Vote up!
3
Vote down!
0

michael

#1645802