"Zielona Wyspa" na czerwono

Obrazek użytkownika Zebe
Kraj

O stanie polskiej gospodarki najlepiej pisać opierając się na kryteriach stosowanych w UE. Jednym z takich kryteriów są kryteria przyjęcia do strefy EURO. Jak to wygląda w Polsce na dziś.
 
Aby wejść do strefy euro, należy spełnić kryteria konwergencji  takie jak:
 
Inflacja nie wyższa niż o 1,5 pkt proc. od średniej stopy inflacji w trzech państwach UE, gdzie inflacja jest najniższa
Polska inflacja w wysokości 3,9 % (wg HICP)  jest powyżej poziomu referencyjnego obliczonego na podstawie średniej inflacji w trzech najlepszych pod tym względem krajach UE w wysokości  1 proc.: Portugalii, Estonii i Belgii.
 
Dług publiczny nie przekraczający 60% PKB
Deficyt sektora państwowego wynosi  52.3 % PKB. Należy dołączyć do tego dług sektora samorządowego, który szacuje się na ponad 10 mld zł.
 
Deficyt budżetowy nie wyższy niż 3% PKB
Objęta ponownie od zeszłego roku procedurą nadmiernego deficytu, Polska nie spełnia też wymogu ograniczenia deficytu finansów publicznych do 3 proc. PKB. W 2009 r. deficyt wyniósł 7,1 proc, a w br. - według KE - wzrośnie do 7,3 proc.
 
Długoterminowe stopy procentowe nie przekraczające o więcej niż o 2 p.p. średniej stóp procentowych w 3 państwach UE o najniższej inflacji (6 % obecnie)
Nie jest więc  spełnione kryterium zgodności długoterminowych stóp procentowych, które wynoszą 6,1 . Rok temu wskaźnik ten był jeszcze na poziomie poniżej 6 %.
 
Stabilny kurs wymiany waluty w ciągu ostatnich 2 lat – wahania kursów walut nie mogą przekroczyć ±15% do ustalonej początkowo wartości (wprowadzenie waluty do Mechanizmu Kursów Walutowych ERM II)
Od lipca 2008 do lutego 2009 złoty  stracił wobec wspólnej waluty ok. 30 proc.
 
 
Kryterium/Wskaźnik
Opis
Inflacja wg HICP
(ang. Harmonised Index of Consumer Prices)
3.9% – przekroczenie wartości referencyjnej o 1.4  pkt. proc.
Sytuacja fiskalna
Polska objęta jest procedurą nadmiernego deficytu . deficyt budżetowy – 7.2 %. Dług publiczny (suma) pow. 60 %
              Kurs walutowy
Polska nie uczestniczy w mechanizmie ERM II
Średnia długoterminowa stopa procentowa w ostatnich 12 miesiącach
6 % – o 0,1 pkt. proc. wyższa od wartości referencyjnej
 
Polska nie spełnia też kryterium tzw. zgodności prawnej, która wymaga odpowiednich przepisów w prawie bankowym. Zmiany muszą też nastąpić w samej Konstytucji.
Tak na dzień dzisiejszy wygląda sytuacja Polski na tle krajów strefy Euro ( wraz z krajami w strefie ERM2).
 
Polska nie spełnia ani jednego warunku kryterium z Maastricht.
 
Żeby było jasne do końca. Od czasów przejęcia władzy przez PO, roczna dynamika wzrostu PKB spadła o ponad 100 %.
 

źródło: GUS
Ocena wpisu: 
Brak głosów