Kalemba obnażył Tuska i III RP

Obrazek użytkownika zuberegg
Kraj

Ujawnienie "taśm PSLu" stało się dla Tuska i popierających go mediów okazją do wydania kolejnej wojny. Tym razem celem ataku Tuska i jego baranków stał się nepotyzm. Jak zwykle w takich przypadkach najpierw mieliśmy ogromne oburzenie uwieńczone konferencją bacy Tuska. Tusk uspokoił stadko, w swoim stylu zmarszczył to marszczy zawsze w takiej sytuacji i przemówił.....

Jestem przekonany, że skażenie nepotyzmem, załatwiactwem jest dość mocno rozpowszechnione w naszym kraju. Ono nie ma jednej barwy partyjnej czy branżowej. Najwyższy czas, żebyśmy wspólnie postarali się jak najszybciej zbudować reguły prawne, które przynajmniej radykalnie ograniczą te negatywne zjawiska - zaznaczył Tusk.Na razie premier chce większej transparentności urzędników w kwestiach takich jak "stan powiązań, majątek, sposób zarabiania przez osoby bliskie lub podległe". Tusk chce, by informacji dotyczących tych kwestii urzędnicy państwowi - i to wszystkich szczebli - udzielali "z większą otwartością".

Przykład ma dać on sam i jego najbliżsi współpracownicy. - Tak, żeby wszyscy wiedzieli, jakiego typu standard, jakiego typu oczekiwanie będę miał wobec ludzi, którzy ze mną współpracują- zaznaczył premier. Niezależnie od rozwiązań "przeciwko nepotyzmowi", które rząd zamierza zaproponować jesienią we wszystkich podległych ministrom spółkach, agencjach i instytucjach mają zostać przeprowadzone "szybkie audyty". Do końca roku mają nastąpić też zmiany wprowadzające ściślejszy nadzór nad nimi.tvn24

Potem baca Tusk utwierdził swe baranki iż ma wszystko pod kontrolą i poinformował....

Pre­mier Do­nald Tusk po­in­for­mo­wał, że uzy­skał za­pew­nie­nie od pre­ze­sa PSL Wal­de­ma­ra Paw­la­ka, że syn przy­szłe­go mi­ni­stra rol­nic­twa Sta­ni­sła­wa Ka­lem­by, który jest za­trud­nio­ny w Agen­cji Rynku Rol­ne­go, bę­dzie go­to­wy zre­zy­gno­wać z pracy w tej agen­cji. Tusk, jak po­in­for­mo­wał na piąt­ko­wej kon­fe­ren­cji pra­so­wej, pytał Ka­lem­bę o ro­dzin­ne po­wią­za­nia. - Po­in­for­mo­wał mnie szcze­gó­ło­wo o prze­bie­gu ka­rie­ry za­wo­do­wej syna - pod­kre­ślił. Jak dodał, pre­zes PSL po­in­for­mo­wał go, "że nie bę­dzie z tym żad­ne­go pro­ble­mu, że ten pro­blem zo­sta­nie roz­wią­za­ny przez posła Ka­lem­bę jesz­cze w trak­cie tego pro­ce­su no­mi­na­cji".pap 27-07-2012

Efekt zmarszczenia bacy, wydanej wojny jest taki jak w każdej wojnie Tuska-komedia na poziomie "Kac Wawa". Syn posła PSL twardo powiedział nie, nigdzie nie odchodzę. Baca jak zwykle w takiej sytuacja ukrył się w bacówce i liczy że barany zajmą się skubaniem trawy. Minister odebrał z rąk prezydenta nominację i to tyle w temacie walki z nepotyzmem....

Oczywiście wszyscy prócz baranków bacy wiedzieli że to tylko kolejny wybieg Tuska, tak by zająć czymś rządowych "dziennikarzy". Bawią dzisiejsze tony w mediach i nagłe wyciszenie wojny z nepotyzmem. Choć sprawa ta jest świetnym przykładem jak działa propaganda Tuska. Tym razem jednak propagandziści ponieśli sromotną klęskę, nie dość że syn Kalemby się postawił to cała wojna trwała.....dwa dni.

Klęska ta musi spowodować w obozie Tuska obawy o liczebność stadka baranków....Co mądrzejsi mogą zobaczyć iż są manipulowani i to na żenującym poziomie. Przecież jeszcze wczoraj media brały udział w wojnie z nepotyzmem i PSLem, dziś już zapada w temacie krępująca cisza. Cisza zapaść musi dalsze ciągnięcie tematu pogrążał by Tuska, pokazało by jego całkowitą bezradność, brak jakiegokolwiek posłuchu. Tak więc od dziś wraca stara wersja-nepotyzmu w Polsce nie ma, podobnie jak układów postkomunistycznych, kompromitacji przy budowie dróg, zastraszającego stanu kolei itp. itd. Ważne że barany mają swego bacę, swoja trawę i zagrodę.....

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Dla mnie Tusk oznacza Tupet. W przypadku syna Kalemby, jest to tupeciarstwo szczególne. On swojego fachowca od transportu wszelakiego - bez znaczenia, kolejowego czy lotniczego, lokuje w porcie lotniczym im. Bolka Otake, domagając się równocześnie zwolnienia człowieka który zatrudnił się w firmie, gdy jego ojcu ani w głowie było ministrowanie. Barany hoduje się na wełnę, mięso i głosy w wyborach.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#279182

"On swojego fachowca od transportu wszelakiego - bez znaczenia, kolejowego czy lotniczego, lokuje w porcie lotniczym im. Bolka Otake, domagając się równocześnie zwolnienia człowieka który zatrudnił się w firmie, gdy jego ojcu ani w głowie było ministrowanie."
Otóż to, ale żadnemu ze stadka jakoś nie przyjdzie do głowy zauważyć zakłamanie Tuska.....

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

zuberegg

#279294

Mianowicie coby w ankiecie personalnej przy przyjmowaniu się do pracy w jakimś urzędzie państwowym dodać rubrykę w którą wpisywałoby się miejsce pracy najbliższej rodziny (mąż, żona, rodzice, dzieci)
Ponoć to nie wyszło nawet z jej biura.
Pokazali Julce tylko takie kółko na czole.

Remek.
"Pieniądz jest nerwem wojny"

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Remek

#279192

Ta ankieta zakończyła by wszystkie afery, jednak PO rozpadła by sie w 5 minut;)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

zuberegg

#279297

Tzn., co mu każą.
Nic się nie zmieniło.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#279195

Tusk jest szkodnikiem wielkim. Zdrajca i wyjatkowo perfidna persona.

Jednak milo bylo zobaczyc, jak zostal przyjety w Berlinie.

Po wyjsciu z Deutsche Banku.

Nagranie krazy w internecie. Pewnie je widzialas.

pozdro, Ossalo !

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

baca.

#279202

Jak folwark traktują Polskę zawiadujący stadkiem baranów. Tusk dobrze wie komu musi jeść z ręki

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

zuberegg

#279298

nowego frontu walki... Toż to byłaby czyta głupota gdyby tuskoidy miały wywalać i ujawniać kto z kim i może jeszcze za ile. MIelibyśmy letni wysyp wszelkiego autoramętu Rosiaków, Sobiesiaków i całego tego pospolitego robactwa które tak zatruwa Polskę. Nie oczekujmy od kłamcy szatniarza że będzie nagle świętym i nakaże to samo swoim kumplom. Nie po to pracowali w pocie czoła na cmentarzach i w pokojach hotelowych by teraz przyznawać się dobrowolnie do popełniania nepotyzmu oraz gorszych jeszcze przewin. Dlatego ta wojna musiała skończyć się przed upływem czterdziestu ośmiu godzin coby nie nabrano podejżeń że to może już odwrót przedwyborczy. Bać to oni się boją jak cholera, ale nadal kręcą te swoje lody i mają przy tym niezłą adrenalinę. Bungie o przy tym nic. Tuska należy traktować poważnie lecz nie do przesady, bo czasem żartuje sobie.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#279209

Dlatego też sobie zrobiłem podśmiechujkę z baranków traktujących bacę poważnie:)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

zuberegg

#279299