Jak integrować i dezintegrować wspólnotę

Obrazek użytkownika zetjot
Blog

Znacie Państwo liczbę Dunbara ? 150. Robin Dunbar to słynny antropolog brytyjski, który określił, w oparciu o swoje badania, górną granicę grupy, w jakiej możliwe są bezpośredie więzi mędzy jednostkami. Tak więc maksymalna efektywna wspólnota, oparta na bezpośredich więziach to około 150 osób. Tę liczbę wykorzystują niektóre formy, które, po przekroczeniu pułapu 150-200 pracowników, dzielą się, by móc skutecznie prowadzić swoją działalność.No i pojawia się pytanie - co z ludźmi, z grupami, powyżej tej liczby, bo przecież ludzie żyją w grupach liczących setki tysięcy a nawet miliony nie znających się wzajemnie.jednostek ? Odpowiedź jest prosta - powyżej tej liczby bezpośrednie więzi i interakcje są bardzo ograniczone i jeśli grupa ma tworzyć wspólnotę, to musi się opierać na innych zasadach - musi być wspólnotą symboliczną, wspólnotą wspólnych wyobrażeń i przekonań.Tak więc widzą Państwo, na czym polegają działania osób czy organizacji, które dążą do dezintegracji określonych wspólnot i jakie mechanizmy one wykorzystują. Wspólnoty małe, bezpośrednie niszczy się atakując bezpośrednie więzi je łączące - rodzinne, seksualne, interesy. Ustawy, a także propaganda dotycząca takich zjawisk jak przemoc domowa, molestowanie, pedofilia są wykorzystywane do wbijania klina, siania nieufności w bliskich relacjach, w rodzinie, czy w innych wspólnotach np. parafialnych. Psa pogłaskać można, ale dziecko sąsiada ? Ooo, z tym ostrożnie, by nie narazić się na zarzut o pedofilię. Koleżankom w pracy też nie należy prawić komplementów, by nie zostać posądzonym o molestowanie. Natomiast wspólnoty większe można dezintegrować niszcząc symbole , które stanowią źródło ich tożsamości a które to symbole są obecne w przestrzeni publicznej i komunikacji społecznej.. Możemy to wyraźnie obserwować w Polsce nie tylko w peerelu ale także i w postpeerelu, gdy propaganda jest nakierowana na dzielenie wspólnoty, uderzanie w tradycyjne symbole ją integrujące i próby wprowadzania symboli zastępczych, konkurencyjnych.

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 3.2 (głosów:4)